Logo
Friday 12th of August 2022
جمعه, 21 مرداد 1401
دارای ظرفیت در حال تکمیل در حال اتمام اتمام‌ظرفیت تخفیف
دارای ظرفیت در حال تکمیل در حال اتمام اتمام‌ظرفیت تخفیف
PRE 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: PB1681
از چهارشنبه, 05 مرداد 1401
تا شنبه, 02 مهر 1401
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 1,980,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
PRE 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: PB1680
از چهارشنبه, 05 مرداد 1401
تا شنبه, 02 مهر 1401
ساعت برگزاری: 14:00-17:00
شهریه (تومان): 1,980,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
PRE 1
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: PA1792
از سه‌شنبه, 04 مرداد 1401
تا یکشنبه, 10 مهر 1401
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 1,980,000
ظرفیت: 14
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
PRE 1
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: PA1791
از سه‌شنبه, 04 مرداد 1401
تا یکشنبه, 10 مهر 1401
ساعت برگزاری: 14:00-17:00
شهریه (تومان): 1,980,000
ظرفیت: 14
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
Fundamental 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FB1436
از یکشنبه, 25 اردیبهشت 1401
تا یکشنبه, 26 تیر 1401
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 1,500,000
ظرفیت: 14
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
Fundamental 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FB1435
از یکشنبه, 25 اردیبهشت 1401
تا یکشنبه, 26 تیر 1401
ساعت برگزاری: 14:00-17:00
شهریه (تومان): 1,500,000
ظرفیت: 15
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
PRE 1
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: PA1767
از شنبه, 24 اردیبهشت 1401
تا چهارشنبه, 22 تیر 1401
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 1,980,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
PRE 1
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: PA1766
از شنبه, 24 اردیبهشت 1401
تا چهارشنبه, 22 تیر 1401
ساعت برگزاری: 14:00-17:00
شهریه (تومان): 1,980,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
Fundamental 2
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: FBN61
از سه‌شنبه, 02 فروردین 1401
تا پنج‌شنبه, 11 فروردین 1401
ساعت برگزاری: 9:00-14:00
شهریه (تومان): 1,200,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: همه روزه
Fundamental 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FB1409
از شنبه, 23 بهمن 1400
تا شنبه, 10 اردیبهشت 1401
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 1,200,000
ظرفیت: 9
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
Fundamental 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FB1408
از شنبه, 23 بهمن 1400
تا شنبه, 10 اردیبهشت 1401
ساعت برگزاری: 14:00-17:00
شهریه (تومان): 1,200,000
ظرفیت: 9
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
Fundamental 1
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FA919
از سه‌شنبه, 19 بهمن 1400
تا سه‌شنبه, 06 اردیبهشت 1401
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 1,200,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
Fundamental 1
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FA921
از سه‌شنبه, 19 بهمن 1400
تا سه‌شنبه, 06 اردیبهشت 1401
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 1,200,000
ظرفیت: 13
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
Fundamental 1
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FA920
از سه‌شنبه, 19 بهمن 1400
تا سه‌شنبه, 06 اردیبهشت 1401
ساعت برگزاری: 13:30-16:30
شهریه (تومان): 1,200,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
Fundamental 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FB1392
از یکشنبه, 07 آذر 1400
تا یکشنبه, 03 بهمن 1400
ساعت برگزاری: 14:00-17:00
شهریه (تومان): 1,050,000
ظرفیت: 10
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
Fundamental 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FB1391
از یکشنبه, 07 آذر 1400
تا یکشنبه, 03 بهمن 1400
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 1,050,000
ظرفیت: 10
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
Fundamental 1
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FA895
از شنبه, 10 مهر 1400
تا شنبه, 06 آذر 1400
ساعت برگزاری: 14:00-17:00
شهریه (تومان): 880,000
ظرفیت: 6
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
Fundamental 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FB1378
از شنبه, 10 مهر 1400
تا شنبه, 06 آذر 1400
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 880,000
ظرفیت: 6
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
Fundamental 1
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FA891
از یکشنبه, 21 شهریور 1400
تا یکشنبه, 23 آبان 1400
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 880,000
ظرفیت: 10
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
Fundamental 1
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FA892
از یکشنبه, 21 شهریور 1400
تا یکشنبه, 23 آبان 1400
ساعت برگزاری: 14:00-17:00
شهریه (تومان): 880,000
ظرفیت: 10
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
Fundamental 1
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FA885
از دوشنبه, 04 مرداد 1400
تا چهارشنبه, 31 شهریور 1400
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 880,000
ظرفیت: 6
روزهای برگزاری: دوشنبه چهارشنبه
Fundamental 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FB1359
از دوشنبه, 04 مرداد 1400
تا چهارشنبه, 31 شهریور 1400
ساعت برگزاری: 14:00-17:00
شهریه (تومان): 880,000
ظرفیت: 6
روزهای برگزاری: دوشنبه چهارشنبه
Fundamental 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FB1338
از یکشنبه, 06 تیر 1400
تا یکشنبه, 31 مرداد 1400
ساعت برگزاری: 14:00-17:00
شهریه (تومان): 880,000
ظرفیت: 10
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
Fundamental 2
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: FB1337
از یکشنبه, 06 تیر 1400
تا یکشنبه, 31 مرداد 1400
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 880,000
ظرفیت: 10
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
Fundamental 1
محل برگزاری: شهرک غرب
کد کلاس: FA843
از یکشنبه, 26 بهمن 1399
تا سه‌شنبه, 24 فروردین 1400
ساعت برگزاری: 17:0-20:0
شهریه (تومان): 577,000
ظرفیت: 10
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
Fundamental 1
محل برگزاری: شهرک غرب
کد کلاس: FA842
از یکشنبه, 26 بهمن 1399
تا سه‌شنبه, 24 فروردین 1400
ساعت برگزاری: 14:0-17:0
شهریه (تومان): 577,000
ظرفیت: 9
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
حمیده حجازی

حمیده حجازی

"we can make anything happen with practice."
  • TESOL holder