Logo
Wednesday 29th of May 2024
چهارشنبه, 09 خرداد 1403
دارای ظرفیت در حال تکمیل در حال اتمام اتمام‌ظرفیت تخفیف
دارای ظرفیت در حال تکمیل در حال اتمام اتمام‌ظرفیت تخفیف
IELTS Workshops (new)
محل برگزاری: سعادت آباد
کد کلاس: SPEAKING -376
از دوشنبه, 18 تیر 1403
تا دوشنبه, 19 شهریور 1403
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 1,900,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: دوشنبه
شروع ثبت‌نام از
پنج‌شنبه 10 خرداد ساعت 16:00
PRE 2
محل برگزاری: سعادت آباد
کد کلاس: PB2136
از یکشنبه, 13 خرداد 1403
تا سه‌شنبه, 16 مرداد 1403
ساعت برگزاری: 15:00-18:00
شهریه (تومان): 3,790,000
3,390,000
ظرفیت: 15
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
PRE 1
محل برگزاری: سعادت آباد
کد کلاس: PA2360
از شنبه, 12 خرداد 1403
تا شنبه, 06 مرداد 1403
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
شهریه (تومان): 3,790,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
اتمام‌ظرفیت
PRE 1
محل برگزاری: سعادت آباد
کد کلاس: PA2359
از شنبه, 12 خرداد 1403
تا شنبه, 06 مرداد 1403
ساعت برگزاری: 15:00-18:00
شهریه (تومان): 3,790,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
اتمام‌ظرفیت
PRE 2
محل برگزاری: سعادت آباد
کد کلاس: PB2135
از یکشنبه, 06 خرداد 1403
تا سه‌شنبه, 09 مرداد 1403
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
شهریه (تومان): 3,790,000
ظرفیت: 15
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
شروع‌‌شده
IELTS Workshops
محل برگزاری: سعادت آباد
کد کلاس: SPEAKING -368
از دوشنبه, 10 اردیبهشت 1403
تا دوشنبه, 11 تیر 1403
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 1,750,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: دوشنبه
شروع‌‌شده
PRE 2
محل برگزاری: سعادت آباد
کد کلاس: PB2055
از شنبه, 19 اسفند 1402
تا شنبه, 05 خرداد 1403
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
شهریه (تومان): 3,590,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
محل برگزاری: سعادت آباد
کد کلاس: PB2054
از شنبه, 19 اسفند 1402
تا شنبه, 05 خرداد 1403
ساعت برگزاری: 15:00-18:00
شهریه (تومان): 3,590,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
محل برگزاری: سعادت آباد
کد کلاس: PA2264
از سه‌شنبه, 15 اسفند 1402
تا سه‌شنبه, 25 اردیبهشت 1403
ساعت برگزاری: 15:00-18:00
شهریه (تومان): 3,590,000
ظرفیت: 15
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
محل برگزاری: سعادت آباد
کد کلاس: PA2265
از سه‌شنبه, 08 اسفند 1402
تا سه‌شنبه, 18 اردیبهشت 1403
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
شهریه (تومان): 3,590,000
ظرفیت: 15
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
IELTS Workshops
محل برگزاری: سعادت آباد
کد کلاس: SPEAKING -363
از دوشنبه, 23 بهمن 1402
تا دوشنبه, 27 فروردین 1403
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 1,750,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: دوشنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
محل برگزاری: سعادت آباد
کد کلاس: PA2212
از چهارشنبه, 13 دی 1402
تا چهارشنبه, 09 اسفند 1402
ساعت برگزاری: 15:00-18:00
شهریه (تومان): 3,290,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
محل برگزاری: سعادت آباد
کد کلاس: PA2213
از چهارشنبه, 13 دی 1402
تا چهارشنبه, 09 اسفند 1402
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
شهریه (تومان): 3,290,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
محل برگزاری: سعادت آباد
کد کلاس: PB1978
از سه‌شنبه, 28 آذر 1402
تا یکشنبه, 29 بهمن 1402
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
شهریه (تومان): 3,290,000
ظرفیت: 15
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
محل برگزاری: سعادت آباد
کد کلاس: PB1977
از سه‌شنبه, 28 آذر 1402
تا یکشنبه, 29 بهمن 1402
ساعت برگزاری: 15:00-18:00
شهریه (تومان): 3,290,000
ظرفیت: 15
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
IELTS Workshops
محل برگزاری: سعادت آباد
کد کلاس: SPEAKING -359
از دوشنبه, 27 آذر 1402
تا دوشنبه, 16 بهمن 1402
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 1,590,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: دوشنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
محل برگزاری: سعادت آباد
کد کلاس: PB1962
از شنبه, 06 آبان 1402
تا شنبه, 02 دی 1402
ساعت برگزاری: 15:00-18:00
شهریه (تومان): 3,290,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
محل برگزاری: سعادت آباد
کد کلاس: PB1963
از شنبه, 06 آبان 1402
تا شنبه, 02 دی 1402
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
شهریه (تومان): 3,290,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
محل برگزاری: سعادت آباد
کد کلاس: PA2118
از سه‌شنبه, 18 مهر 1402
تا سه‌شنبه, 14 آذر 1402
ساعت برگزاری: 18:0-21:0
شهریه (تومان): 3,290,000
ظرفیت: 15
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
محل برگزاری: سعادت آباد
کد کلاس: PA2117
از سه‌شنبه, 18 مهر 1402
تا سه‌شنبه, 14 آذر 1402
ساعت برگزاری: 15:0-18:0
شهریه (تومان): 3,290,000
ظرفیت: 15
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
IELTS Workshops
محل برگزاری: سعادت آباد
کد کلاس: SPEAKING -356
از دوشنبه, 17 مهر 1402
تا دوشنبه, 06 آذر 1402
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 1,590,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: دوشنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
محل برگزاری: سعادت آباد
کد کلاس: PA2081
از شنبه, 21 مرداد 1402
تا شنبه, 22 مهر 1402
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
شهریه (تومان): 3,290,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
محل برگزاری: سعادت آباد
کد کلاس: PA2080
از شنبه, 21 مرداد 1402
تا شنبه, 22 مهر 1402
ساعت برگزاری: 15:00-18:00
شهریه (تومان): 3,290,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
IELTS Workshops
محل برگزاری: سعادت آباد
کد کلاس: SPEAKING -353
از یکشنبه, 15 مرداد 1402
تا یکشنبه, 09 مهر 1402
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 1,590,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: یکشنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
محل برگزاری: سعادت آباد
کد کلاس: PB1888
از دوشنبه, 09 مرداد 1402
تا پنج‌شنبه, 06 مهر 1402
ساعت برگزاری: 15:0-18:0
شهریه (تومان): 3,290,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: دوشنبه پنجشنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
محل برگزاری: سعادت آباد
کد کلاس: PB1889
از دوشنبه, 09 مرداد 1402
تا پنج‌شنبه, 06 مهر 1402
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
شهریه (تومان): 3,290,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: دوشنبه پنجشنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
محل برگزاری: سعادت آباد
کد کلاس: PB1847
از چهارشنبه, 17 خرداد 1402
تا چهارشنبه, 11 مرداد 1402
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
شهریه (تومان): 3,290,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
محل برگزاری: سعادت آباد
کد کلاس: PB1846
از چهارشنبه, 17 خرداد 1402
تا چهارشنبه, 11 مرداد 1402
ساعت برگزاری: 15:00-18:00
شهریه (تومان): 3,290,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
محل برگزاری: سعادت آباد
کد کلاس: PA1984
از پنج‌شنبه, 28 اردیبهشت 1402
تا پنج‌شنبه, 29 تیر 1402
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
شهریه (تومان): 2,790,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: دوشنبه پنجشنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
محل برگزاری: سعادت آباد
کد کلاس: PA1983
از پنج‌شنبه, 28 اردیبهشت 1402
تا پنج‌شنبه, 29 تیر 1402
ساعت برگزاری: 15:0-18:0
شهریه (تومان): 2,790,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: دوشنبه پنجشنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
محل برگزاری: سعادت آباد
کد کلاس: PA1939
از شنبه, 13 اسفند 1401
تا چهارشنبه, 03 خرداد 1402
ساعت برگزاری: 15:00-18:00
شهریه (تومان): 2,790,000
2,200,000
ظرفیت: 10
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
محل برگزاری: سعادت آباد
کد کلاس: PB1788
از پنج‌شنبه, 11 اسفند 1401
تا پنج‌شنبه, 21 اردیبهشت 1402
ساعت برگزاری: 18:0-21:0
شهریه (تومان): 2,790,000
2,200,000
ظرفیت: 10
روزهای برگزاری: دوشنبه پنجشنبه
پایان‌کلاس
PRE 1
محل برگزاری: سعادت آباد
کد کلاس: PA1940
از چهارشنبه, 03 اسفند 1401
تا شنبه, 23 اردیبهشت 1402
ساعت برگزاری: 18:0-21:0
شهریه (تومان): 2,790,000
2,200,000
ظرفیت: 10
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
PRE 2
محل برگزاری: سعادت آباد
کد کلاس: PB1787
از دوشنبه, 01 اسفند 1401
تا دوشنبه, 11 اردیبهشت 1402
ساعت برگزاری: 15:00-18:00
شهریه (تومان): 2,790,000
2,200,000
ظرفیت: 10
روزهای برگزاری: دوشنبه پنجشنبه
پایان‌کلاس
محمدرضا رشیدی

محمدرضا رشیدی

  • IELTS Instructor since 2015
  • MA in TEFL from Iran University of Science and Technology
  • Interpreter at Isfahan Chamber of Commerce
  • IELTS Speaking 8.5 Holder
  • Content Developer at Faradars