داشبورد

تعیین سطح

زبان آموز گرامی: خواهشمندیم راهنما و قوانین آزمون تعیین‌سطح آفرینش در این صفحه را با دقت مطالعه فرمایید.

توضیح مهم: پس از پرداخت و ‌قطعی شدن زمان آزمون تعیین‌سطح، امکان کنسلی یا تغییر زمان آزمون رزرو شده تحت هیچ شرایطی (حتی در صورت عدم حضور زبان‌آموز)‌ وجود ندارد. لذا خواهشمندیم در انتخاب ساعت و روز آزمون نهایت دقت را مبذول فرمایید.

لازم به توضیح است محل برگزاری آزمون تعیین‌سطح ارتباطی با محل برگزاری کلاس ندارد. بنابراین زبان آموزان می‌توانند پس از قبولی در آزمون تعیین‌سطح، نسبت به انتخاب شعبه دلخواه جهت شرکت در کلاس‌ها اقدام نمایند

اطلاعیه: تعیین سطح آفرینش طی ۳ الی ۴ نوبت به صورت روزانه و گروهی برگزار می‌گردد. ضمن تشکر صمیمانه از حسن اعتماد شما به خانه آیلتس آفرینش به اطلاع می‌رسانیم طی ماه‌های اخیر شاهد ترافیک ثبت‌نامی شدید در آزمون تعیین‌سطح آفرینش هستیم. در تلاشیم تا با افزایش شیفتهای تعیین سطح، پذیرای تعداد بالاتری از متقاضیان گرامی باشیم.

تایم‌های موجود تعیین سطح حضوری

دارای ظرفیت در حال تکمیل ظرفیت در حال اتمام ظرفیت اتمام ظرفیت
# تاریخ برگزاری زمان آزمون شعبه
7 چهارشنبه, 12 آذر 99 13:30 جردن (اسفندیار) رزرو آزمون
8 چهارشنبه, 12 آذر 99 15:00 جردن (اسفندیار) رزرو آزمون
9 چهارشنبه, 12 آذر 99 16:30 جردن (اسفندیار) رزرو آزمون
57 دوشنبه, 19 آبان 99 17:00 رشت (گیلان) رزرو آزمون
# تاریخ برگزاری زمان آزمون شعبه

تایم‌های تکمیل ظرفیت شده

دارای ظرفیت در حال تکمیل ظرفیت در حال اتمام ظرفیت اتمام ظرفیت
# تاریخ برگزاری زمان آزمون شعبه
1 پنجشنبه, 13 آذر 99 16:30 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
2 پنجشنبه, 13 آذر 99 18:00 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
3 پنجشنبه, 13 آذر 99 11:00 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
4 پنجشنبه, 13 آذر 99 13:30 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
5 پنجشنبه, 13 آذر 99 15:00 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
6 پنجشنبه, 13 آذر 99 9:30 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
10 چهارشنبه, 12 آذر 99 18:00 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
11 سه شنبه, 11 آذر 99 13:30 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
12 سه شنبه, 11 آذر 99 15:00 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
13 سه شنبه, 11 آذر 99 16:30 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
14 سه شنبه, 11 آذر 99 18:00 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
15 پنجشنبه, 06 آذر 99 13:30 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
16 پنجشنبه, 06 آذر 99 15:00 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
17 پنجشنبه, 06 آذر 99 11:00 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
18 پنجشنبه, 06 آذر 99 16:30 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
19 پنجشنبه, 06 آذر 99 18:00 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
20 پنجشنبه, 06 آذر 99 9:30 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
21 چهارشنبه, 05 آذر 99 13:30 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
22 چهارشنبه, 05 آذر 99 15:00 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
23 چهارشنبه, 05 آذر 99 16:30 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
24 چهارشنبه, 05 آذر 99 18:00 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
25 سه شنبه, 04 آذر 99 13:30 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
26 سه شنبه, 04 آذر 99 15:00 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
27 سه شنبه, 04 آذر 99 16:30 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
28 سه شنبه, 04 آذر 99 18:00 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
29 پنجشنبه, 29 آبان 99 11:00 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
30 پنجشنبه, 29 آبان 99 16:30 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
31 پنجشنبه, 29 آبان 99 18:00 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
32 پنجشنبه, 29 آبان 99 13:30 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
33 پنجشنبه, 29 آبان 99 15:00 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
34 پنجشنبه, 29 آبان 99 9:30 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
35 چهارشنبه, 28 آبان 99 13:30 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
36 چهارشنبه, 28 آبان 99 15:00 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
37 چهارشنبه, 28 آبان 99 16:30 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
38 چهارشنبه, 28 آبان 99 18:00 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
39 سه شنبه, 27 آبان 99 13:30 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
40 سه شنبه, 27 آبان 99 15:00 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
41 سه شنبه, 27 آبان 99 16:30 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
42 سه شنبه, 27 آبان 99 18:00 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
43 پنجشنبه, 22 آبان 99 9:30 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
44 پنجشنبه, 22 آبان 99 11:00 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
45 پنجشنبه, 22 آبان 99 13:30 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
46 پنجشنبه, 22 آبان 99 15:00 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
47 پنجشنبه, 22 آبان 99 16:30 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
48 پنجشنبه, 22 آبان 99 18:00 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
49 چهارشنبه, 21 آبان 99 13:30 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
50 چهارشنبه, 21 آبان 99 15:00 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
51 چهارشنبه, 21 آبان 99 16:30 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
52 چهارشنبه, 21 آبان 99 18:00 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
53 سه شنبه, 20 آبان 99 13:30 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
54 سه شنبه, 20 آبان 99 15:00 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
55 سه شنبه, 20 آبان 99 16:30 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
56 سه شنبه, 20 آبان 99 18:00 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
58 پنجشنبه, 15 آبان 99 13:30 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
59 پنجشنبه, 15 آبان 99 11:00 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
60 پنجشنبه, 15 آبان 99 15:00 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
61 پنجشنبه, 15 آبان 99 9:30 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
62 پنجشنبه, 15 آبان 99 16:30 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
63 پنجشنبه, 15 آبان 99 18:00 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
64 چهارشنبه, 14 آبان 99 18:00 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
65 چهارشنبه, 14 آبان 99 13:30 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
66 چهارشنبه, 14 آبان 99 16:30 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
67 چهارشنبه, 14 آبان 99 15:00 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
68 دوشنبه, 12 آبان 99 17:00 رشت (گیلان) اتمام ظرفیت
69 پنجشنبه, 08 آبان 99 13:30 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
70 پنجشنبه, 08 آبان 99 15:00 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
71 پنجشنبه, 08 آبان 99 16:30 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
72 پنجشنبه, 08 آبان 99 18:00 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
73 پنجشنبه, 08 آبان 99 9:30 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
74 پنجشنبه, 08 آبان 99 11:00 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
75 چهارشنبه, 07 آبان 99 13:30 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
76 چهارشنبه, 07 آبان 99 15:00 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
77 چهارشنبه, 07 آبان 99 16:30 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
78 چهارشنبه, 07 آبان 99 18:00 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
79 سه شنبه, 06 آبان 99 16:30 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
80 سه شنبه, 06 آبان 99 18:00 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
81 سه شنبه, 06 آبان 99 13:30 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
82 سه شنبه, 06 آبان 99 15:00 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
83 پنجشنبه, 01 آبان 99 13:30 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
84 پنجشنبه, 01 آبان 99 16:30 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
85 پنجشنبه, 01 آبان 99 18:0 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
86 پنجشنبه, 01 آبان 99 15:0 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
87 پنجشنبه, 01 آبان 99 11:0 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
88 پنجشنبه, 01 آبان 99 9:30 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
89 چهارشنبه, 30 مهر 99 13:30 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
90 چهارشنبه, 30 مهر 99 16:30 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
91 چهارشنبه, 30 مهر 99 18:0 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
92 چهارشنبه, 30 مهر 99 15:0 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
93 سه شنبه, 29 مهر 99 16:30 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
94 سه شنبه, 29 مهر 99 13:30 جردن (اسفندیار) پایان آزمون
95 سه شنبه, 29 مهر 99 18:0 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
96 سه شنبه, 29 مهر 99 15:0 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
97 پنجشنبه, 24 مهر 99 13:30 جردن (اسفندیار) پایان آزمون
98 پنجشنبه, 24 مهر 99 16:30 جردن (اسفندیار) پایان آزمون
99 پنجشنبه, 24 مهر 99 15:00 جردن (اسفندیار) پایان آزمون
100 پنجشنبه, 24 مهر 99 18:00 جردن (اسفندیار) پایان آزمون
101 پنجشنبه, 24 مهر 99 11:00 جردن (اسفندیار) پایان آزمون
102 پنجشنبه, 24 مهر 99 9:30 جردن (اسفندیار) پایان آزمون
103 چهارشنبه, 23 مهر 99 16:30 جردن (اسفندیار) پایان آزمون
104 چهارشنبه, 23 مهر 99 13:30 جردن (اسفندیار) پایان آزمون
105 چهارشنبه, 23 مهر 99 18:00 جردن (اسفندیار) پایان آزمون
106 چهارشنبه, 23 مهر 99 15:00 جردن (اسفندیار) پایان آزمون
107 سه شنبه, 22 مهر 99 18:0 جردن (اسفندیار) پایان آزمون
108 سه شنبه, 22 مهر 99 16:30 جردن (اسفندیار) پایان آزمون
109 سه شنبه, 22 مهر 99 13:30 جردن (اسفندیار) پایان آزمون
110 سه شنبه, 22 مهر 99 15:00 جردن (اسفندیار) پایان آزمون