داشبورد

تعیین سطح

زبان آموز گرامی: خواهشمندیم راهنما و قوانین آزمون تعیین‌سطح آفرینش در این صفحه را با دقت مطالعه فرمایید.

توضیح مهم: پس از قطعی شدن رزرو آزمون تعیین‌سطح، امکان رزرو مجدد آزمون تا سه هفته پس از زمان اولین آزمون رزرو شده به صورت سیستمی وجود نخواهد داشت. شایان ذکر است پس از پرداخت امکان کنسلی یا تغییر زمان آزمون رزرو شده تحت هیچ شرایطی (حتی در صورت عدم حضور زبان‌آموز)‌ وجود ندارد. لذا خواهشمندیم در انتخاب ساعت و روز آزمون نهایت دقت را مبذول فرمایید.

لازم به توضیح است محل برگزاری آزمون تعیین‌سطح ارتباطی با محل برگزاری کلاس ندارد. بنابراین زبان آموزان می‌توانند پس از قبولی در آزمون تعیین‌سطح، نسبت به انتخاب شعبه دلخواه جهت شرکت در کلاس‌ها اقدام نمایند

اطلاعیه: تعیین سطح آفرینش طی ۳ الی ۴ نوبت به صورت روزانه و گروهی برگزار می‌گردد. ضمن تشکر صمیمانه از حسن اعتماد شما به خانه آیلتس آفرینش به اطلاع می‌رسانیم طی ماه‌های اخیر شاهد ترافیک ثبت‌نامی شدید در آزمون تعیین‌سطح آفرینش هستیم. در تلاشیم تا با افزایش شیفتهای تعیین سطح، پذیرای تعداد بالاتری از متقاضیان گرامی باشیم.

تایم‌های موجود تعیین سطح حضوری

دارای ظرفیت در حال تکمیل ظرفیت در حال اتمام ظرفیت اتمام ظرفیت
# تاریخ برگزاری زمان آزمون شعبه
1 پنجشنبه, 27 شهریور 99 13:30 جردن (اسفندیار) رزرو آزمون
2 پنجشنبه, 27 شهریور 99 15:00 جردن (اسفندیار) رزرو آزمون
3 پنجشنبه, 27 شهریور 99 16:30 جردن (اسفندیار) رزرو آزمون
4 پنجشنبه, 27 شهریور 99 18:00 جردن (اسفندیار) رزرو آزمون
5 چهارشنبه, 26 شهریور 99 13:30 جردن (اسفندیار) رزرو آزمون
6 چهارشنبه, 26 شهریور 99 15:00 جردن (اسفندیار) رزرو آزمون
7 چهارشنبه, 26 شهریور 99 16:30 جردن (اسفندیار) رزرو آزمون
8 چهارشنبه, 26 شهریور 99 18:00 جردن (اسفندیار) رزرو آزمون
9 سه شنبه, 25 شهریور 99 13:30 جردن (اسفندیار) رزرو آزمون
10 سه شنبه, 25 شهریور 99 15:00 جردن (اسفندیار) رزرو آزمون
61 یکشنبه, 26 مرداد 99 17:00 رشت (گیلان) رزرو آزمون
# تاریخ برگزاری زمان آزمون شعبه

تایم‌های تکمیل ظرفیت شده

دارای ظرفیت در حال تکمیل ظرفیت در حال اتمام ظرفیت اتمام ظرفیت
# تاریخ برگزاری زمان آزمون شعبه
11 سه شنبه, 25 شهریور 99 16:30 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
12 سه شنبه, 25 شهریور 99 18:00 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
13 پنجشنبه, 20 شهریور 99 13:30 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
14 پنجشنبه, 20 شهریور 99 15:00 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
15 پنجشنبه, 20 شهریور 99 16:30 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
16 پنجشنبه, 20 شهریور 99 18:00 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
17 چهارشنبه, 19 شهریور 99 18:00 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
18 چهارشنبه, 19 شهریور 99 13:30 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
19 چهارشنبه, 19 شهریور 99 15:00 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
20 چهارشنبه, 19 شهریور 99 16:30 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
21 سه شنبه, 18 شهریور 99 13:30 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
22 سه شنبه, 18 شهریور 99 16:30 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
23 سه شنبه, 18 شهریور 99 15:00 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
24 سه شنبه, 18 شهریور 99 18:00 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
25 پنجشنبه, 13 شهریور 99 13:30 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
26 پنجشنبه, 13 شهریور 99 15:00 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
27 پنجشنبه, 13 شهریور 99 16:30 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
28 پنجشنبه, 13 شهریور 99 18:00 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
29 چهارشنبه, 12 شهریور 99 15:00 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
30 چهارشنبه, 12 شهریور 99 16:30 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
31 چهارشنبه, 12 شهریور 99 18:00 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
32 چهارشنبه, 12 شهریور 99 13:30 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
33 سه شنبه, 11 شهریور 99 15:00 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
34 سه شنبه, 11 شهریور 99 16:30 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
35 سه شنبه, 11 شهریور 99 18:00 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
36 سه شنبه, 11 شهریور 99 13:30 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
37 پنجشنبه, 06 شهریور 99 16:30 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
38 پنجشنبه, 06 شهریور 99 18:00 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
39 پنجشنبه, 06 شهریور 99 13:30 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
40 پنجشنبه, 06 شهریور 99 15:00 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
41 چهارشنبه, 05 شهریور 99 13:30 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
42 چهارشنبه, 05 شهریور 99 15:00 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
43 چهارشنبه, 05 شهریور 99 16:30 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
44 چهارشنبه, 05 شهریور 99 18:00 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
45 سه شنبه, 04 شهریور 99 13:30 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
46 سه شنبه, 04 شهریور 99 15:00 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
47 سه شنبه, 04 شهریور 99 16:30 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
48 سه شنبه, 04 شهریور 99 18:00 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
49 پنجشنبه, 30 مرداد 99 13:30 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
50 پنجشنبه, 30 مرداد 99 15:00 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
51 پنجشنبه, 30 مرداد 99 18:00 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
52 پنجشنبه, 30 مرداد 99 16:30 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
53 چهارشنبه, 29 مرداد 99 13:30 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
54 چهارشنبه, 29 مرداد 99 16:30 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
55 چهارشنبه, 29 مرداد 99 18:00 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
56 چهارشنبه, 29 مرداد 99 15:00 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
57 سه شنبه, 28 مرداد 99 13:30 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
58 سه شنبه, 28 مرداد 99 15:00 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
59 سه شنبه, 28 مرداد 99 16:30 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
60 سه شنبه, 28 مرداد 99 18:00 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
62 پنجشنبه, 23 مرداد 99 13:30 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
63 پنجشنبه, 23 مرداد 99 15:00 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
64 پنجشنبه, 23 مرداد 99 16:30 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
65 پنجشنبه, 23 مرداد 99 18:00 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
66 چهارشنبه, 22 مرداد 99 16:30 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
67 چهارشنبه, 22 مرداد 99 18:00 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
68 چهارشنبه, 22 مرداد 99 13:30 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
69 چهارشنبه, 22 مرداد 99 15:00 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
70 سه شنبه, 21 مرداد 99 13:30 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
71 سه شنبه, 21 مرداد 99 15:00 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
72 سه شنبه, 21 مرداد 99 16:30 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
73 سه شنبه, 21 مرداد 99 18:00 جردن (اسفندیار) اتمام ظرفیت
74 پنجشنبه, 16 مرداد 99 13:30 جردن (اسفندیار) پایان آزمون
75 پنجشنبه, 16 مرداد 99 15:00 جردن (اسفندیار) پایان آزمون
76 پنجشنبه, 16 مرداد 99 16:30 جردن (اسفندیار) پایان آزمون
77 پنجشنبه, 16 مرداد 99 18:00 جردن (اسفندیار) پایان آزمون
78 چهارشنبه, 15 مرداد 99 13:30 جردن (اسفندیار) پایان آزمون
79 چهارشنبه, 15 مرداد 99 15:00 جردن (اسفندیار) پایان آزمون
80 چهارشنبه, 15 مرداد 99 16:30 جردن (اسفندیار) پایان آزمون
81 چهارشنبه, 15 مرداد 99 18:00 جردن (اسفندیار) پایان آزمون
82 سه شنبه, 14 مرداد 99 13:30 جردن (اسفندیار) پایان آزمون
83 سه شنبه, 14 مرداد 99 15:00 جردن (اسفندیار) پایان آزمون
84 سه شنبه, 14 مرداد 99 16:30 جردن (اسفندیار) پایان آزمون
85 سه شنبه, 14 مرداد 99 18:00 جردن (اسفندیار) پایان آزمون
86 سه شنبه, 14 مرداد 99 17:00 رشت (گیلان) پایان آزمون