داشبورد

آزمون ماک آیلتس

جدول آزمون‌های ماک (حضوری)

دارای ظرفیت در حال تکمیل ظرفیت در حال اتمام ظرفیت اتمام ظرفیت
کد نوع سوال نوع آزمون تاریخ برگزاری تاریخ Interview محل برگزاری هزینه آزمون
A582 9 تحلیلی جمعه, 17 اردیبهشت 1400 از چهارشنبه, 15 اردیبهشت 1400 تا پنجشنبه, 16 اردیبهشت 1400 هتل ارم (آزمون کتبی) 195,000 تومان ثبت‌نام
A581 20 تحلیلی جمعه, 10 اردیبهشت 1400 از چهارشنبه, 08 اردیبهشت 1400 تا پنجشنبه, 09 اردیبهشت 1400 هتل ارم (آزمون کتبی) 195,000 تومان ثبت‌نام
A580 19 تحلیلی جمعه, 03 اردیبهشت 1400 از چهارشنبه, 01 اردیبهشت 1400 تا پنجشنبه, 02 اردیبهشت 1400 هتل ارم (آزمون کتبی) 195,000 تومان ثبت‌نام
A579 18 تحلیلی جمعه, 27 فروردین 1400 از چهارشنبه, 25 فروردین 1400 تا پنجشنبه, 26 فروردین 1400 هتل ارم (آزمون کتبی) 195,000 تومان ثبت‌نام
A578 16 تحلیلی جمعه, 20 فروردین 1400 از چهارشنبه, 18 فروردین 1400 تا پنجشنبه, 19 فروردین 1400 هتل ارم (آزمون کتبی) 195,000 تومان در حال اتمام ظرفیت
A577 15 تحلیلی جمعه, 22 اسفند 1399 از سه شنبه, 19 اسفند 1399 تا چهارشنبه, 20 اسفند 1399 هتل ارم (آزمون کتبی) 195,000 تومان اتمام ظرفیت
A576 14 تحلیلی جمعه, 15 اسفند 1399 از چهارشنبه, 13 اسفند 1399 تا پنجشنبه, 14 اسفند 1399 هتل ارم (آزمون کتبی) 195,000 تومان اتمام ظرفیت
A575 13 تحلیلی جمعه, 08 اسفند 1399 از سه شنبه, 05 اسفند 1399 تا چهارشنبه, 06 اسفند 1399 هتل ارم (آزمون کتبی) 195,000 تومان اتمام ظرفیت
A574 12 تحلیلی جمعه, 01 اسفند 1399 از چهارشنبه, 29 بهمن 1399 تا پنجشنبه, 30 بهمن 1399 هتل ارم (آزمون کتبی) 195,000 تومان اتمام ظرفیت
A573 11 تحلیلی جمعه, 24 بهمن 1399 از چهارشنبه, 22 بهمن 1399 تا پنجشنبه, 23 بهمن 1399 هتل ارم (آزمون کتبی) 195,000 تومان اتمام ظرفیت
A572 10 تحلیلی جمعه, 17 بهمن 1399 از چهارشنبه, 15 بهمن 1399 تا پنجشنبه, 16 بهمن 1399 هتل ارم (آزمون کتبی) 195,000 تومان در حال اتمام ظرفیت
574 10 استاندارد جمعه, 17 بهمن 1399 از چهارشنبه, 15 بهمن 1399 تا پنجشنبه, 16 بهمن 1399 رشت (گیلان) 147,000 تومان اتمام ظرفیت
A571 9 تحلیلی جمعه, 10 بهمن 1399 از چهارشنبه, 08 بهمن 1399 تا پنجشنبه, 09 بهمن 1399 هتل ارم (آزمون کتبی) 195,000 تومان اتمام ظرفیت
A570 20 تحلیلی جمعه, 03 بهمن 1399 از چهارشنبه, 01 بهمن 1399 تا پنجشنبه, 02 بهمن 1399 هتل ارم (آزمون کتبی) 195,000 تومان اتمام ظرفیت
A569 19 تحلیلی جمعه, 26 دی 1399 از چهارشنبه, 24 دی 1399 تا پنجشنبه, 25 دی 1399 هتل ارم (آزمون کتبی) 195,000 تومان اتمام ظرفیت
A568 18 تحلیلی جمعه, 19 دی 1399 از چهارشنبه, 17 دی 1399 تا پنجشنبه, 18 دی 1399 هتل ارم (آزمون کتبی) 195,000 تومان اتمام ظرفیت
A567 16 تحلیلی جمعه, 12 دی 1399 از چهارشنبه, 10 دی 1399 تا پنجشنبه, 11 دی 1399 هتل ارم (آزمون کتبی) 195,000 تومان اتمام ظرفیت
A566 15 تحلیلی جمعه, 05 دی 1399 از چهارشنبه, 03 دی 1399 تا پنجشنبه, 04 دی 1399 هتل ارم (آزمون کتبی) 195,000 تومان اتمام ظرفیت
A565 14 تحلیلی جمعه, 28 آذر 1399 از چهارشنبه, 26 آذر 1399 تا پنجشنبه, 27 آذر 1399 هتل ارم (آزمون کتبی) 195,000 تومان اتمام ظرفیت
A564 13 تحلیلی جمعه, 21 آذر 1399 از چهارشنبه, 19 آذر 1399 تا پنجشنبه, 20 آذر 1399 هتل ارم (آزمون کتبی) 195,000 تومان اتمام ظرفیت
568 13 استاندارد جمعه, 21 آذر 1399 از چهارشنبه, 19 آذر 1399 تا پنجشنبه, 20 آذر 1399 رشت (گیلان) 147,000 تومان اتمام ظرفیت
َA563 12 تحلیلی جمعه, 14 آذر 1399 از چهارشنبه, 12 آذر 1399 تا پنجشنبه, 13 آذر 1399 هتل ارم (آزمون کتبی) 195,000 تومان اتمام ظرفیت
A562 11 تحلیلی جمعه, 07 آذر 1399 از چهارشنبه, 05 آذر 1399 تا پنجشنبه, 06 آذر 1399 هتل ارم (آزمون کتبی) 195,000 تومان اتمام ظرفیت
A561 10 تحلیلی جمعه, 30 آبان 1399 از چهارشنبه, 28 آبان 1399 تا پنجشنبه, 29 آبان 1399 هتل ارم (آزمون کتبی) 195,000 تومان اتمام ظرفیت
A560 9 تحلیلی جمعه, 23 آبان 1399 از چهارشنبه, 21 آبان 1399 تا پنجشنبه, 22 آبان 1399 هتل ارم (آزمون کتبی) 195,000 تومان اتمام ظرفیت
A559 20 تحلیلی جمعه, 16 آبان 1399 از چهارشنبه, 14 آبان 1399 تا پنجشنبه, 15 آبان 1399 هتل ارم (آزمون کتبی) 195,000 تومان اتمام ظرفیت
A558 19 تحلیلی جمعه, 09 آبان 1399 از چهارشنبه, 07 آبان 1399 تا پنجشنبه, 08 آبان 1399 هتل ارم (آزمون کتبی) 195,000 تومان اتمام ظرفیت
A557 18 تحلیلی جمعه, 02 آبان 1399 از چهارشنبه, 30 مهر 1399 تا پنجشنبه, 01 آبان 1399 هتل ارم (آزمون کتبی) 195,000 تومان اتمام ظرفیت
S562 18 استاندارد جمعه, 02 آبان 1399 از چهارشنبه, 30 مهر 1399 تا پنجشنبه, 01 آبان 1399 رشت (گیلان) 147,000 تومان اتمام ظرفیت
A557 18 تحلیلی جمعه, 25 مهر 1399 از چهارشنبه, 23 مهر 1399 تا پنجشنبه, 24 مهر 1399 هتل ارم (آزمون کتبی) 195,000 تومان اتمام ظرفیت
کد نوع سوال نوع آزمون تاریخ برگزاری تاریخ Interview محل برگزاری هزینه آزمون