Logo
کارگاه های حضوری
Friday 7th of October 2022
جمعه, 15 مهر 1401
classes
زبان آموز گرامی؛

خواهشمندیم پیش از ثبت‌نام حتماً توضیحات مربوط به قوانین آموزشی آفرینش را از این صفحه مطالعه فرمایید. ثبت‌نام شما در دوره‌ها و آزمونهای آفرینش به منزله پذیرش این قوانین می‌باشد.

کارگاه های حضوری

دارای ظرفیت در حال تکمیل در حال اتمام اتمام‌ظرفیت تخفیف
استاد حداقل سطح مورد نیاز بازه زمانی برگزاری ساعت برگزاری محل برگزاری ظرفیت روزهای برگزاری شهریه (تومان)
رسا رضا نیا
رسا رضا نیا BC140--کارگاه رایتینگ تسک 2 بر مبنای کمبریج 17
Pre IELTS 2+ از پنج‌شنبه, 21 مهر 1401
تا جمعه, 22 مهر 1401
9:00-13:00 جردن (اسفندیار) 40 پنجشنبه جمعه 800,000 ثبت‌نام
حسین شاهوار
حسین شاهوار COMPLEX GRAMMAR-303
Pre IELTS 2+ از یکشنبه, 13 شهریور 1401
تا یکشنبه, 24 مهر 1401
18:00-20:00 جردن (اسفندیار) 10 یکشنبه 599,000 شروع‌‌شده
علی میرزایی آزاد
علی میرزایی آزاد Reading-231
Pre IELTS 2+ از یکشنبه, 13 شهریور 1401
تا سه‌شنبه, 12 مهر 1401
17:00-20:00 شریعتی 14 یکشنبه سه شنبه 1,299,000 پایان‌کلاس
علی میرزایی آزاد
علی میرزایی آزاد Reading-230
Pre IELTS 2+ از یکشنبه, 02 مرداد 1401
تا یکشنبه, 30 مرداد 1401
17:00-20:00 شریعتی 15 یکشنبه سه شنبه 1,299,000 پایان‌کلاس
محسن شجعانی
محسن شجعانی SPEAKING -343
Pre IELTS 2+ از چهارشنبه, 29 تیر 1401
تا شنبه, 22 مرداد 1401
18:00-21:00 شریعتی 15 شنبه چهارشنبه 1,299,000 پایان‌کلاس
پژمان علی اکبر زاده
پژمان علی اکبر زاده SPEAKING -342
Pre IELTS 2+ از سه‌شنبه, 14 تیر 1401
تا سه‌شنبه, 01 شهریور 1401
10:00-13:00 جردن (اسفندیار) 15 سه شنبه 1,299,000 پایان‌کلاس
حسین شاهوار
حسین شاهوار COMPLEX GRAMMAR-302
Pre IELTS 2+ از یکشنبه, 05 تیر 1401
تا یکشنبه, 23 مرداد 1401
18:00-20:00 جردن (اسفندیار) 10 یکشنبه 599,000 پایان‌کلاس
محسن شجعانی
محسن شجعانی SPEAKING -341
Pre IELTS 2+ از پنج‌شنبه, 02 تیر 1401
تا پنج‌شنبه, 30 تیر 1401
18:00-21:00 جردن (اسفندیار) 14 دوشنبه پنجشنبه 1,299,000 پایان‌کلاس
رسا رضا نیا BC140--کارگاه رایتینگ تسک 2 بر مبنای کمبریج 17
حداقل سطح مورد نیاز Pre IELTS 2+
از پنج‌شنبه, 21 مهر 1401
تا جمعه, 22 مهر 1401
روزهای برگزاری: پنجشنبه جمعه
ساعت برگزاری: 9:00-13:00
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
ظرفیت: 40
شهریه (تومان): 800,000
حسین شاهوار COMPLEX GRAMMAR-303
حداقل سطح مورد نیاز Pre IELTS 2+
از یکشنبه, 13 شهریور 1401
تا یکشنبه, 24 مهر 1401
روزهای برگزاری: یکشنبه
ساعت برگزاری: 18:00-20:00
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
ظرفیت: 10
شهریه (تومان): 599,000
شروع‌‌شده
علی میرزایی آزاد Reading-231
حداقل سطح مورد نیاز Pre IELTS 2+
از یکشنبه, 13 شهریور 1401
تا سه‌شنبه, 12 مهر 1401
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
محل برگزاری: شریعتی
ظرفیت: 14
شهریه (تومان): 1,299,000
پایان‌کلاس
علی میرزایی آزاد Reading-230
حداقل سطح مورد نیاز Pre IELTS 2+
از یکشنبه, 02 مرداد 1401
تا یکشنبه, 30 مرداد 1401
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
محل برگزاری: شریعتی
ظرفیت: 15
شهریه (تومان): 1,299,000
پایان‌کلاس
محسن شجعانی SPEAKING -343
حداقل سطح مورد نیاز Pre IELTS 2+
از چهارشنبه, 29 تیر 1401
تا شنبه, 22 مرداد 1401
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
محل برگزاری: شریعتی
ظرفیت: 15
شهریه (تومان): 1,299,000
پایان‌کلاس
پژمان علی اکبر زاده SPEAKING -342
حداقل سطح مورد نیاز Pre IELTS 2+
از سه‌شنبه, 14 تیر 1401
تا سه‌شنبه, 01 شهریور 1401
روزهای برگزاری: سه شنبه
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
ظرفیت: 15
شهریه (تومان): 1,299,000
پایان‌کلاس
حسین شاهوار COMPLEX GRAMMAR-302
حداقل سطح مورد نیاز Pre IELTS 2+
از یکشنبه, 05 تیر 1401
تا یکشنبه, 23 مرداد 1401
روزهای برگزاری: یکشنبه
ساعت برگزاری: 18:00-20:00
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
ظرفیت: 10
شهریه (تومان): 599,000
پایان‌کلاس
محسن شجعانی SPEAKING -341
حداقل سطح مورد نیاز Pre IELTS 2+
از پنج‌شنبه, 02 تیر 1401
تا پنج‌شنبه, 30 تیر 1401
روزهای برگزاری: دوشنبه پنجشنبه
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
ظرفیت: 14
شهریه (تومان): 1,299,000
پایان‌کلاس