Logo
کارگاه های حضوری
Monday 25th of September 2023
دوشنبه, 03 مهر 1402
classes
زبان آموز گرامی؛

خواهشمندیم پیش از ثبت‌نام حتماً توضیحات مربوط به قوانین آموزشی آفرینش را از این صفحه مطالعه فرمایید. ثبت‌نام شما در دوره‌ها و آزمونهای آفرینش به منزله پذیرش این قوانین می‌باشد.

کارگاه های حضوری

دارای ظرفیت در حال تکمیل در حال اتمام اتمام‌ظرفیت تخفیف
استاد حداقل سطح مورد نیاز بازه زمانی برگزاری ساعت برگزاری محل برگزاری ظرفیت روزهای برگزاری شهریه (تومان)
نسرین حداد رضایی
نسرین حداد رضایی Writing-400.Task 2 (new)
Pre IELTS 2+ از پنج‌شنبه, 27 مهر 1402
تا پنج‌شنبه, 16 آذر 1402
9:00-12:00 شریعتی 15 پنجشنبه 1,690,000 فقط 1 صندلی خالی
نسرین حداد رضایی
نسرین حداد رضایی SPEAKING -358 (new)
Pre IELTS 2+ از پنج‌شنبه, 27 مهر 1402
تا پنج‌شنبه, 16 آذر 1402
12:30-15:30 شریعتی 15 پنجشنبه 1,590,000 ثبت‌نام
رضا یکانی
رضا یکانی Writing-399.Task 2
Pre IELTS 2+ از دوشنبه, 17 مهر 1402
تا دوشنبه, 06 آذر 1402
14:00-17:00 جردن (اسفندیار) 17 دوشنبه 1,690,000 ثبت‌نام
محمدرضا رشیدی
محمدرضا رشیدی SPEAKING -356
Pre IELTS 2+ از دوشنبه, 17 مهر 1402
تا دوشنبه, 06 آذر 1402
17:00-20:00 سعادت آباد 17 دوشنبه 1,590,000 اتمام‌ظرفیت
رضا یکانی
رضا یکانی SPEAKING -357
Pre IELTS 2+ از یکشنبه, 16 مهر 1402
تا سه‌شنبه, 09 آبان 1402
14:00-17:00 جردن (اسفندیار) 17 یکشنبه سه شنبه 1,590,000 اتمام‌ظرفیت
فرشاد پیل افکن
فرشاد پیل افکن Writing-398.Task 2
Pre IELTS 2+ از دوشنبه, 10 مهر 1402
تا دوشنبه, 29 آبان 1402
14:30-17:30 سعادت آباد 17 دوشنبه 1,690,000 اتمام‌ظرفیت
محمد عصمتی
محمد عصمتی GRAMMAR FOR IELTS-308
Pre IELTS 2+ از پنج‌شنبه, 30 شهریور 1402
تا پنج‌شنبه, 04 آبان 1402
17:00-20:00 جردن (اسفندیار) 17 پنجشنبه 990,000 شروع‌‌شده
میثم ارجی
میثم ارجی Writing-397.Task 2
Pre IELTS 2+ از سه‌شنبه, 07 شهریور 1402
تا سه‌شنبه, 02 آبان 1402
17:00-20:00 شریعتی 14 سه شنبه 1,690,000 شروع‌‌شده
میثم ارجی
میثم ارجی SPEAKING -355
Pre IELTS 2+ از سه‌شنبه, 07 شهریور 1402
تا سه‌شنبه, 02 آبان 1402
14:0-17:0 شریعتی 14 سه شنبه 1,590,000 شروع‌‌شده
رضا یکانی
رضا یکانی Reading-241
Pre IELTS 2+ از یکشنبه, 05 شهریور 1402
تا سه‌شنبه, 28 شهریور 1402
14:0-17:0 جردن (اسفندیار) 17 یکشنبه سه شنبه 1,590,000 پایان‌کلاس
علی میرزایی آزاد
علی میرزایی آزاد SPEAKING -354
Pre IELTS 2+ از شنبه, 28 مرداد 1402
تا چهارشنبه, 29 شهریور 1402
17:00-20:00 شریعتی 15 شنبه چهارشنبه 1,590,000 پایان‌کلاس
فرشاد پیل افکن
فرشاد پیل افکن Writing-396.Task1 Academic
Pre IELTS 2+ از دوشنبه, 23 مرداد 1402
تا دوشنبه, 20 شهریور 1402
14:30-17:30 سعادت آباد 17 دوشنبه 1,190,000 پایان‌کلاس
فرشاد پیل افکن
فرشاد پیل افکن GRAMMAR FOR IELTS-307
Pre IELTS 2+ از دوشنبه, 23 مرداد 1402
تا دوشنبه, 13 شهریور 1402
18:00-21:00 سعادت آباد 17 دوشنبه 699,000 پایان‌کلاس
رضا یکانی
رضا یکانی Listening-309
Pre IELTS 2+ از چهارشنبه, 18 مرداد 1402
تا چهارشنبه, 01 شهریور 1402
14:00-17:00 جردن (اسفندیار) 17 شنبه چهارشنبه 1,090,000 پایان‌کلاس
رضا یکانی
رضا یکانی Writing-395.Task 2
Pre IELTS 2+ از دوشنبه, 16 مرداد 1402
تا دوشنبه, 03 مهر 1402
14:00-17:00 جردن (اسفندیار) 17 دوشنبه 1,690,000 شروع‌‌شده
رضا یکانی
رضا یکانی SPEAKING -352
Pre IELTS 2+ از دوشنبه, 16 مرداد 1402
تا دوشنبه, 03 مهر 1402
17:00-20:00 جردن (اسفندیار) 17 دوشنبه 1,590,000 شروع‌‌شده
محمدرضا رشیدی
محمدرضا رشیدی SPEAKING -353
Pre IELTS 2+ از یکشنبه, 15 مرداد 1402
تا یکشنبه, 09 مهر 1402
17:00-20:00 سعادت آباد 17 یکشنبه 1,590,000 شروع‌‌شده
علی میرزایی آزاد
علی میرزایی آزاد Writing-393.Task 2
Pre IELTS 2+ از چهارشنبه, 28 تیر 1402
تا شنبه, 21 مرداد 1402
17:00-20:00 شریعتی 15 شنبه چهارشنبه 1,690,000 پایان‌کلاس
رضا یکانی
رضا یکانی Reading-240
Pre IELTS 2+ از یکشنبه, 18 تیر 1402
تا سه‌شنبه, 10 مرداد 1402
14:0-17:0 جردن (اسفندیار) 17 یکشنبه سه شنبه 1,590,000 پایان‌کلاس
رضا یکانی
رضا یکانی Listening-308
Pre IELTS 2+ از شنبه, 17 تیر 1402
تا شنبه, 31 تیر 1402
14:0-17:0 جردن (اسفندیار) 17 شنبه چهارشنبه 1,090,000 پایان‌کلاس
فرشاد پیل افکن
فرشاد پیل افکن GRAMMAR FOR IELTS-306
Pre IELTS 2+ از دوشنبه, 12 تیر 1402
تا دوشنبه, 02 مرداد 1402
18:00-21:00 سعادت آباد 17 دوشنبه 699,000 پایان‌کلاس
میثم ارجی
میثم ارجی SPEAKING -351
Pre IELTS 2+ از سه‌شنبه, 06 تیر 1402
تا سه‌شنبه, 24 مرداد 1402
17:00-20:00 شریعتی 14 سه شنبه 1,590,000 پایان‌کلاس
میثم ارجی
میثم ارجی Writing-394.Task 2
Pre IELTS 2+ از سه‌شنبه, 06 تیر 1402
تا سه‌شنبه, 24 مرداد 1402
14:00-17:00 شریعتی 14 سه شنبه 1,690,000 پایان‌کلاس
علی میرزایی آزاد
علی میرزایی آزاد Reading-239
Pre IELTS 2+ از شنبه, 20 خرداد 1402
تا چهارشنبه, 14 تیر 1402
17:00-20:00 شریعتی 15 شنبه چهارشنبه 1,590,000 پایان‌کلاس
رضا یکانی
رضا یکانی Writing-392.Task 2
Pre IELTS 2+ از دوشنبه, 08 خرداد 1402
تا دوشنبه, 02 مرداد 1402
14:00-17:00 جردن (اسفندیار) 17 دوشنبه 1,690,000 پایان‌کلاس
رضا یکانی
رضا یکانی SPEAKING -350
Pre IELTS 2+ از دوشنبه, 08 خرداد 1402
تا دوشنبه, 02 مرداد 1402
17:00-20:00 جردن (اسفندیار) 17 دوشنبه 1,590,000 پایان‌کلاس
فرشاد پیل افکن
فرشاد پیل افکن Writing-391.Task 2
Pre IELTS 2+ از دوشنبه, 08 خرداد 1402
تا دوشنبه, 02 مرداد 1402
14:30-17:30 سعادت آباد 17 دوشنبه 1,690,000 پایان‌کلاس
نسرین حداد رضایی Writing-400.Task 2 (new)
حداقل سطح مورد نیاز Pre IELTS 2+
از پنج‌شنبه, 27 مهر 1402
تا پنج‌شنبه, 16 آذر 1402
روزهای برگزاری: پنجشنبه
ساعت برگزاری: 9:00-12:00
محل برگزاری: شریعتی
ظرفیت: 15
شهریه (تومان): 1,690,000
نسرین حداد رضایی SPEAKING -358 (new)
حداقل سطح مورد نیاز Pre IELTS 2+
از پنج‌شنبه, 27 مهر 1402
تا پنج‌شنبه, 16 آذر 1402
روزهای برگزاری: پنجشنبه
ساعت برگزاری: 12:30-15:30
محل برگزاری: شریعتی
ظرفیت: 15
شهریه (تومان): 1,590,000
رضا یکانی Writing-399.Task 2
حداقل سطح مورد نیاز Pre IELTS 2+
از دوشنبه, 17 مهر 1402
تا دوشنبه, 06 آذر 1402
روزهای برگزاری: دوشنبه
ساعت برگزاری: 14:00-17:00
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
ظرفیت: 17
شهریه (تومان): 1,690,000
محمدرضا رشیدی SPEAKING -356
حداقل سطح مورد نیاز Pre IELTS 2+
از دوشنبه, 17 مهر 1402
تا دوشنبه, 06 آذر 1402
روزهای برگزاری: دوشنبه
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
محل برگزاری: سعادت آباد
ظرفیت: 17
شهریه (تومان): 1,590,000
اتمام‌ظرفیت
رضا یکانی SPEAKING -357
حداقل سطح مورد نیاز Pre IELTS 2+
از یکشنبه, 16 مهر 1402
تا سه‌شنبه, 09 آبان 1402
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
ساعت برگزاری: 14:00-17:00
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
ظرفیت: 17
شهریه (تومان): 1,590,000
اتمام‌ظرفیت
فرشاد پیل افکن Writing-398.Task 2
حداقل سطح مورد نیاز Pre IELTS 2+
از دوشنبه, 10 مهر 1402
تا دوشنبه, 29 آبان 1402
روزهای برگزاری: دوشنبه
ساعت برگزاری: 14:30-17:30
محل برگزاری: سعادت آباد
ظرفیت: 17
شهریه (تومان): 1,690,000
اتمام‌ظرفیت
محمد عصمتی GRAMMAR FOR IELTS-308
حداقل سطح مورد نیاز Pre IELTS 2+
از پنج‌شنبه, 30 شهریور 1402
تا پنج‌شنبه, 04 آبان 1402
روزهای برگزاری: پنجشنبه
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
ظرفیت: 17
شهریه (تومان): 990,000
شروع‌‌شده
میثم ارجی Writing-397.Task 2
حداقل سطح مورد نیاز Pre IELTS 2+
از سه‌شنبه, 07 شهریور 1402
تا سه‌شنبه, 02 آبان 1402
روزهای برگزاری: سه شنبه
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
محل برگزاری: شریعتی
ظرفیت: 14
شهریه (تومان): 1,690,000
شروع‌‌شده
میثم ارجی SPEAKING -355
حداقل سطح مورد نیاز Pre IELTS 2+
از سه‌شنبه, 07 شهریور 1402
تا سه‌شنبه, 02 آبان 1402
روزهای برگزاری: سه شنبه
ساعت برگزاری: 14:0-17:0
محل برگزاری: شریعتی
ظرفیت: 14
شهریه (تومان): 1,590,000
شروع‌‌شده
رضا یکانی Reading-241
حداقل سطح مورد نیاز Pre IELTS 2+
از یکشنبه, 05 شهریور 1402
تا سه‌شنبه, 28 شهریور 1402
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
ساعت برگزاری: 14:0-17:0
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
ظرفیت: 17
شهریه (تومان): 1,590,000
پایان‌کلاس
علی میرزایی آزاد SPEAKING -354
حداقل سطح مورد نیاز Pre IELTS 2+
از شنبه, 28 مرداد 1402
تا چهارشنبه, 29 شهریور 1402
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
محل برگزاری: شریعتی
ظرفیت: 15
شهریه (تومان): 1,590,000
پایان‌کلاس
فرشاد پیل افکن Writing-396.Task1 Academic
حداقل سطح مورد نیاز Pre IELTS 2+
از دوشنبه, 23 مرداد 1402
تا دوشنبه, 20 شهریور 1402
روزهای برگزاری: دوشنبه
ساعت برگزاری: 14:30-17:30
محل برگزاری: سعادت آباد
ظرفیت: 17
شهریه (تومان): 1,190,000
پایان‌کلاس
فرشاد پیل افکن GRAMMAR FOR IELTS-307
حداقل سطح مورد نیاز Pre IELTS 2+
از دوشنبه, 23 مرداد 1402
تا دوشنبه, 13 شهریور 1402
روزهای برگزاری: دوشنبه
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
محل برگزاری: سعادت آباد
ظرفیت: 17
شهریه (تومان): 699,000
پایان‌کلاس
رضا یکانی Listening-309
حداقل سطح مورد نیاز Pre IELTS 2+
از چهارشنبه, 18 مرداد 1402
تا چهارشنبه, 01 شهریور 1402
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
ساعت برگزاری: 14:00-17:00
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
ظرفیت: 17
شهریه (تومان): 1,090,000
پایان‌کلاس
رضا یکانی Writing-395.Task 2
حداقل سطح مورد نیاز Pre IELTS 2+
از دوشنبه, 16 مرداد 1402
تا دوشنبه, 03 مهر 1402
روزهای برگزاری: دوشنبه
ساعت برگزاری: 14:00-17:00
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
ظرفیت: 17
شهریه (تومان): 1,690,000
شروع‌‌شده
رضا یکانی SPEAKING -352
حداقل سطح مورد نیاز Pre IELTS 2+
از دوشنبه, 16 مرداد 1402
تا دوشنبه, 03 مهر 1402
روزهای برگزاری: دوشنبه
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
ظرفیت: 17
شهریه (تومان): 1,590,000
شروع‌‌شده
محمدرضا رشیدی SPEAKING -353
حداقل سطح مورد نیاز Pre IELTS 2+
از یکشنبه, 15 مرداد 1402
تا یکشنبه, 09 مهر 1402
روزهای برگزاری: یکشنبه
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
محل برگزاری: سعادت آباد
ظرفیت: 17
شهریه (تومان): 1,590,000
شروع‌‌شده
علی میرزایی آزاد Writing-393.Task 2
حداقل سطح مورد نیاز Pre IELTS 2+
از چهارشنبه, 28 تیر 1402
تا شنبه, 21 مرداد 1402
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
محل برگزاری: شریعتی
ظرفیت: 15
شهریه (تومان): 1,690,000
پایان‌کلاس
رضا یکانی Reading-240
حداقل سطح مورد نیاز Pre IELTS 2+
از یکشنبه, 18 تیر 1402
تا سه‌شنبه, 10 مرداد 1402
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
ساعت برگزاری: 14:0-17:0
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
ظرفیت: 17
شهریه (تومان): 1,590,000
پایان‌کلاس
رضا یکانی Listening-308
حداقل سطح مورد نیاز Pre IELTS 2+
از شنبه, 17 تیر 1402
تا شنبه, 31 تیر 1402
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
ساعت برگزاری: 14:0-17:0
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
ظرفیت: 17
شهریه (تومان): 1,090,000
پایان‌کلاس
فرشاد پیل افکن GRAMMAR FOR IELTS-306
حداقل سطح مورد نیاز Pre IELTS 2+
از دوشنبه, 12 تیر 1402
تا دوشنبه, 02 مرداد 1402
روزهای برگزاری: دوشنبه
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
محل برگزاری: سعادت آباد
ظرفیت: 17
شهریه (تومان): 699,000
پایان‌کلاس
میثم ارجی SPEAKING -351
حداقل سطح مورد نیاز Pre IELTS 2+
از سه‌شنبه, 06 تیر 1402
تا سه‌شنبه, 24 مرداد 1402
روزهای برگزاری: سه شنبه
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
محل برگزاری: شریعتی
ظرفیت: 14
شهریه (تومان): 1,590,000
پایان‌کلاس
میثم ارجی Writing-394.Task 2
حداقل سطح مورد نیاز Pre IELTS 2+
از سه‌شنبه, 06 تیر 1402
تا سه‌شنبه, 24 مرداد 1402
روزهای برگزاری: سه شنبه
ساعت برگزاری: 14:00-17:00
محل برگزاری: شریعتی
ظرفیت: 14
شهریه (تومان): 1,690,000
پایان‌کلاس
علی میرزایی آزاد Reading-239
حداقل سطح مورد نیاز Pre IELTS 2+
از شنبه, 20 خرداد 1402
تا چهارشنبه, 14 تیر 1402
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
محل برگزاری: شریعتی
ظرفیت: 15
شهریه (تومان): 1,590,000
پایان‌کلاس
رضا یکانی Writing-392.Task 2
حداقل سطح مورد نیاز Pre IELTS 2+
از دوشنبه, 08 خرداد 1402
تا دوشنبه, 02 مرداد 1402
روزهای برگزاری: دوشنبه
ساعت برگزاری: 14:00-17:00
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
ظرفیت: 17
شهریه (تومان): 1,690,000
پایان‌کلاس
رضا یکانی SPEAKING -350
حداقل سطح مورد نیاز Pre IELTS 2+
از دوشنبه, 08 خرداد 1402
تا دوشنبه, 02 مرداد 1402
روزهای برگزاری: دوشنبه
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
ظرفیت: 17
شهریه (تومان): 1,590,000
پایان‌کلاس
فرشاد پیل افکن Writing-391.Task 2
حداقل سطح مورد نیاز Pre IELTS 2+
از دوشنبه, 08 خرداد 1402
تا دوشنبه, 02 مرداد 1402
روزهای برگزاری: دوشنبه
ساعت برگزاری: 14:30-17:30
محل برگزاری: سعادت آباد
ظرفیت: 17
شهریه (تومان): 1,690,000
پایان‌کلاس