Logo
کارگاه های حضوری
Monday 22nd of July 2024
دوشنبه, 01 مرداد 1403
classes
زبان آموز گرامی؛

خواهشمندیم پیش از ثبت‌نام حتماً توضیحات مربوط به قوانین آموزشی آفرینش را از این صفحه مطالعه فرمایید. ثبت‌نام شما در دوره‌ها و آزمونهای آفرینش به منزله پذیرش این قوانین می‌باشد.

کارگاه های حضوری

دارای ظرفیت در حال تکمیل در حال اتمام اتمام‌ظرفیت تخفیف
استاد حداقل سطح مورد نیاز بازه زمانی برگزاری ساعت برگزاری محل برگزاری ظرفیت روزهای برگزاری شهریه (تومان)
محمد عصمتی
محمد عصمتی SPEAKING -379
Pre IELTS 2+ از پنج‌شنبه, 25 مرداد 1403
تا پنج‌شنبه, 19 مهر 1403
10:00-13:00 جردن (اسفندیار) 17 پنجشنبه 1,900,000 ثبت‌نام
حمیدرضا اخوان
حمیدرضا اخوان Reading-247
Pre IELTS 2+ از پنج‌شنبه, 25 مرداد 1403
تا پنج‌شنبه, 19 مهر 1403
10:00-13:00 جردن (اسفندیار) 15 پنجشنبه 1,900,000 ثبت‌نام
میثم ارجی
میثم ارجی Writing-415.Task 2 (new)
Pre IELTS 2+ از یکشنبه, 21 مرداد 1403
تا یکشنبه, 18 شهریور 1403
10:00-13:00 شریعتی 15 یکشنبه سه شنبه 1,990,000 ثبت‌نام
محمد عصمتی
محمد عصمتی GRAMMAR FOR IELTS-315
Pre IELTS 2+ از جمعه, 19 مرداد 1403
تا جمعه, 16 شهریور 1403
10:00-13:30 جردن (اسفندیار) 17 جمعه 890,000 اتمام‌ظرفیت
محمد سهروردی نیا
محمد سهروردی نیا WritingTask1-Academic-417 (new)
Pre IELTS 2+ از دوشنبه, 15 مرداد 1403
تا دوشنبه, 19 شهریور 1403
17:00-20:15 شریعتی 14 دوشنبه 1,490,000 ثبت‌نام
محمد سهروردی نیا
محمد سهروردی نیا Writing-416.Task 2 (new)
Pre IELTS 2+ از شنبه, 13 مرداد 1403
تا شنبه, 07 مهر 1403
17:00-20:00 شریعتی 15 شنبه 1,990,000 ثبت‌نام
مهرناز یوسفی نژاد
مهرناز یوسفی نژاد SPEAKING -381
Pre IELTS 2+ از پنج‌شنبه, 11 مرداد 1403
تا پنج‌شنبه, 05 مهر 1403
10:00-13:00 سعادت آباد 12 پنجشنبه 1,900,000 اتمام‌ظرفیت
امیرسروش لطفعلیان
امیرسروش لطفعلیان SPEAKING -380
Pre IELTS 2+ از چهارشنبه, 10 مرداد 1403
تا شنبه, 03 شهریور 1403
18:00-21:00 جردن (اسفندیار) 15 شنبه چهارشنبه 1,900,000 ثبت‌نام
رضا یکانی
رضا یکانی SPEAKING -382
Pre IELTS 2+ از شنبه, 06 مرداد 1403
تا شنبه, 24 شهریور 1403
14:00-17:00 جردن (اسفندیار) 17 شنبه 1,900,000 ثبت‌نام
رسا رضا نیا
رسا رضا نیا Reading-248
Pre IELTS 2+ از پنج‌شنبه, 04 مرداد 1403
تا پنج‌شنبه, 29 شهریور 1403
16:00-19:00 سعادت آباد 17 پنجشنبه 1,900,000 ثبت‌نام
رضا یکانی
رضا یکانی Writing-414.Task 2
Pre IELTS 2+ از چهارشنبه, 03 مرداد 1403
تا چهارشنبه, 28 شهریور 1403
14:00-17:00 جردن (اسفندیار) 17 چهارشنبه 1,990,000 ثبت‌نام
مهدی شهبازی
مهدی شهبازی SPEAKING -374
Pre IELTS 2+ از پنج‌شنبه, 21 تیر 1403
تا پنج‌شنبه, 08 شهریور 1403
9:00-12:00 جردن (اسفندیار) 15 پنجشنبه 1,900,000 شروع‌‌شده
مهدی شهبازی
مهدی شهبازی SPEAKING -375
Pre IELTS 2+ از پنج‌شنبه, 21 تیر 1403
تا پنج‌شنبه, 08 شهریور 1403
13:00-16:00 سعادت آباد 15 پنجشنبه 1,900,000 شروع‌‌شده
محمدرضا رشیدی
محمدرضا رشیدی SPEAKING -376
Pre IELTS 2+ از دوشنبه, 18 تیر 1403
تا دوشنبه, 19 شهریور 1403
17:00-20:00 سعادت آباد 17 دوشنبه 1,900,000 شروع‌‌شده
فرشاد پیل افکن
فرشاد پیل افکن Writing-413.Task 2
Pre IELTS 2+ از یکشنبه, 10 تیر 1403
تا یکشنبه, 28 مرداد 1403
14:30-17:30 سعادت آباد 17 یکشنبه 1,990,000 شروع‌‌شده
فرشاد پیل افکن
فرشاد پیل افکن SPEAKING -378
Pre IELTS 2+ از یکشنبه, 10 تیر 1403
تا یکشنبه, 28 مرداد 1403
18:00-21:00 سعادت آباد 17 یکشنبه 1,900,000 شروع‌‌شده
رضا یکانی
رضا یکانی Writing-411.Task 2
Pre IELTS 2+ از یکشنبه, 10 تیر 1403
تا یکشنبه, 07 مرداد 1403
17:00-20:00 جردن (اسفندیار) 15 یکشنبه سه شنبه 1,990,000 شروع‌‌شده
محمد عصمتی
محمد عصمتی GRAMMAR FOR IELTS-314
Pre IELTS 2+ از جمعه, 08 تیر 1403
تا جمعه, 05 مرداد 1403
10:00-13:30 جردن (اسفندیار) 17 جمعه 890,000 شروع‌‌شده
امیرسروش لطفعلیان
امیرسروش لطفعلیان SPEAKING -377
Pre IELTS 2+ از چهارشنبه, 06 تیر 1403
تا شنبه, 30 تیر 1403
18:00-21:00 جردن (اسفندیار) 15 شنبه چهارشنبه 1,900,000 پایان‌کلاس
محمد عصمتی
محمد عصمتی SPEAKING -370
Pre IELTS 2+ از پنج‌شنبه, 31 خرداد 1403
تا پنج‌شنبه, 18 مرداد 1403
10:00-13:00 جردن (اسفندیار) 17 پنجشنبه 1,900,000 شروع‌‌شده
رسا رضا نیا
رسا رضا نیا Listening-311
Pre IELTS 2+ از سه‌شنبه, 29 خرداد 1403
تا سه‌شنبه, 09 مرداد 1403
10:00-13:00 سعادت آباد 17 سه شنبه 1,350,000 شروع‌‌شده
حمیدرضا اخوان
حمیدرضا اخوان Reading-245
Pre IELTS 2+ از پنج‌شنبه, 24 خرداد 1403
تا پنج‌شنبه, 11 مرداد 1403
10:00-13:00 جردن (اسفندیار) 15 پنجشنبه 1,900,000 شروع‌‌شده
نسرین حداد رضایی
نسرین حداد رضایی Writing-409.Task 2
Pre IELTS 2+ از پنج‌شنبه, 17 خرداد 1403
تا پنج‌شنبه, 04 مرداد 1403
14:30-17:30 شریعتی 15 پنجشنبه 1,990,000 شروع‌‌شده
مهرناز یوسفی نژاد
مهرناز یوسفی نژاد SPEAKING -373
Pre IELTS 2+ از پنج‌شنبه, 10 خرداد 1403
تا پنج‌شنبه, 28 تیر 1403
10:00-13:00 سعادت آباد 12 پنجشنبه 1,900,000 پایان‌کلاس
امیرسروش لطفعلیان
امیرسروش لطفعلیان SPEAKING -372
Pre IELTS 2+ از چهارشنبه, 09 خرداد 1403
تا شنبه, 02 تیر 1403
18:00-21:00 جردن (اسفندیار) 15 شنبه چهارشنبه 1,900,000 پایان‌کلاس
رضا یکانی
رضا یکانی SPEAKING -371
Pre IELTS 2+ از سه‌شنبه, 08 خرداد 1403
تا یکشنبه, 10 تیر 1403
14:00-17:00 جردن (اسفندیار) 15 یکشنبه سه شنبه 1,900,000 پایان‌کلاس
فرشاد پیل افکن
فرشاد پیل افکن WritingTask1-Academic-410
Pre IELTS 2+ از یکشنبه, 06 خرداد 1403
تا یکشنبه, 03 تیر 1403
14:15-17:30 سعادت آباد 17 یکشنبه 1,490,000 پایان‌کلاس
محمد عصمتی
محمد عصمتی GRAMMAR FOR IELTS-313
Pre IELTS 2+ از جمعه, 04 خرداد 1403
تا جمعه, 01 تیر 1403
10:00-13:30 جردن (اسفندیار) 17 جمعه 890,000 پایان‌کلاس
محمدرضا رشیدی
محمدرضا رشیدی SPEAKING -368
Pre IELTS 2+ از دوشنبه, 10 اردیبهشت 1403
تا دوشنبه, 11 تیر 1403
17:00-20:00 سعادت آباد 17 دوشنبه 1,750,000 پایان‌کلاس
محمد سهروردی نیا
محمد سهروردی نیا Writing-407.Task 2
Pre IELTS 2+ از یکشنبه, 09 اردیبهشت 1403
تا سه‌شنبه, 01 خرداد 1403
14:00-17:00 جردن (اسفندیار) 17 یکشنبه سه شنبه 1,850,000 پایان‌کلاس
امیرسروش لطفعلیان
امیرسروش لطفعلیان SPEAKING -369
Pre IELTS 2+ از شنبه, 08 اردیبهشت 1403
تا شنبه, 05 خرداد 1403
18:00-21:00 جردن (اسفندیار) 15 شنبه چهارشنبه 1,750,000 پایان‌کلاس
محمد عصمتی
محمد عصمتی GRAMMAR FOR IELTS-312
Pre IELTS 2+ از پنج‌شنبه, 30 فروردین 1403
تا پنج‌شنبه, 27 اردیبهشت 1403
16:30-20:00 جردن (اسفندیار) 17 پنجشنبه 890,000 پایان‌کلاس
محمد عصمتی
محمد عصمتی SPEAKING -366
Pre IELTS 2+ از پنج‌شنبه, 30 فروردین 1403
تا پنج‌شنبه, 17 خرداد 1403
12:00-15:00 جردن (اسفندیار) 17 پنجشنبه 1,900,000 پایان‌کلاس
رضا یکانی
رضا یکانی Writing-406.Task 2
Pre IELTS 2+ از یکشنبه, 26 فروردین 1403
تا سه‌شنبه, 18 اردیبهشت 1403
17:00-20:00 جردن (اسفندیار) 15 یکشنبه سه شنبه 1,990,000 پایان‌کلاس
رضا یکانی
رضا یکانی SPEAKING -367
Pre IELTS 2+ از یکشنبه, 26 فروردین 1403
تا سه‌شنبه, 18 اردیبهشت 1403
14:00-17:00 جردن (اسفندیار) 15 یکشنبه سه شنبه 1,900,000 پایان‌کلاس
نسرین حداد رضایی
نسرین حداد رضایی Writing-405.Task 2
Pre IELTS 2+ از پنج‌شنبه, 16 فروردین 1403
تا پنج‌شنبه, 10 خرداد 1403
14:30-17:30 شریعتی 15 پنجشنبه 1,990,000 پایان‌کلاس
حمیدرضا اخوان
حمیدرضا اخوان Reading-244
Pre IELTS 2+ از پنج‌شنبه, 16 فروردین 1403
تا پنج‌شنبه, 10 خرداد 1403
10:00-13:00 جردن (اسفندیار) 15 پنجشنبه 1,900,000 پایان‌کلاس
محمد عصمتی SPEAKING -379
حداقل سطح مورد نیاز Pre IELTS 2+
از پنج‌شنبه, 25 مرداد 1403
تا پنج‌شنبه, 19 مهر 1403
روزهای برگزاری: پنجشنبه
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
ظرفیت: 17
شهریه (تومان): 1,900,000
حمیدرضا اخوان Reading-247
حداقل سطح مورد نیاز Pre IELTS 2+
از پنج‌شنبه, 25 مرداد 1403
تا پنج‌شنبه, 19 مهر 1403
روزهای برگزاری: پنجشنبه
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
ظرفیت: 15
شهریه (تومان): 1,900,000
میثم ارجی Writing-415.Task 2 (new)
حداقل سطح مورد نیاز Pre IELTS 2+
از یکشنبه, 21 مرداد 1403
تا یکشنبه, 18 شهریور 1403
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
محل برگزاری: شریعتی
ظرفیت: 15
شهریه (تومان): 1,990,000
محمد عصمتی GRAMMAR FOR IELTS-315
حداقل سطح مورد نیاز Pre IELTS 2+
از جمعه, 19 مرداد 1403
تا جمعه, 16 شهریور 1403
روزهای برگزاری: جمعه
ساعت برگزاری: 10:00-13:30
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
ظرفیت: 17
شهریه (تومان): 890,000
اتمام‌ظرفیت
محمد سهروردی نیا WritingTask1-Academic-417 (new)
حداقل سطح مورد نیاز Pre IELTS 2+
از دوشنبه, 15 مرداد 1403
تا دوشنبه, 19 شهریور 1403
روزهای برگزاری: دوشنبه
ساعت برگزاری: 17:00-20:15
محل برگزاری: شریعتی
ظرفیت: 14
شهریه (تومان): 1,490,000
محمد سهروردی نیا Writing-416.Task 2 (new)
حداقل سطح مورد نیاز Pre IELTS 2+
از شنبه, 13 مرداد 1403
تا شنبه, 07 مهر 1403
روزهای برگزاری: شنبه
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
محل برگزاری: شریعتی
ظرفیت: 15
شهریه (تومان): 1,990,000
مهرناز یوسفی نژاد SPEAKING -381
حداقل سطح مورد نیاز Pre IELTS 2+
از پنج‌شنبه, 11 مرداد 1403
تا پنج‌شنبه, 05 مهر 1403
روزهای برگزاری: پنجشنبه
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
محل برگزاری: سعادت آباد
ظرفیت: 12
شهریه (تومان): 1,900,000
اتمام‌ظرفیت
امیرسروش لطفعلیان SPEAKING -380
حداقل سطح مورد نیاز Pre IELTS 2+
از چهارشنبه, 10 مرداد 1403
تا شنبه, 03 شهریور 1403
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
ظرفیت: 15
شهریه (تومان): 1,900,000
رضا یکانی SPEAKING -382
حداقل سطح مورد نیاز Pre IELTS 2+
از شنبه, 06 مرداد 1403
تا شنبه, 24 شهریور 1403
روزهای برگزاری: شنبه
ساعت برگزاری: 14:00-17:00
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
ظرفیت: 17
شهریه (تومان): 1,900,000
رسا رضا نیا Reading-248
حداقل سطح مورد نیاز Pre IELTS 2+
از پنج‌شنبه, 04 مرداد 1403
تا پنج‌شنبه, 29 شهریور 1403
روزهای برگزاری: پنجشنبه
ساعت برگزاری: 16:00-19:00
محل برگزاری: سعادت آباد
ظرفیت: 17
شهریه (تومان): 1,900,000
رضا یکانی Writing-414.Task 2
حداقل سطح مورد نیاز Pre IELTS 2+
از چهارشنبه, 03 مرداد 1403
تا چهارشنبه, 28 شهریور 1403
روزهای برگزاری: چهارشنبه
ساعت برگزاری: 14:00-17:00
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
ظرفیت: 17
شهریه (تومان): 1,990,000
مهدی شهبازی SPEAKING -374
حداقل سطح مورد نیاز Pre IELTS 2+
از پنج‌شنبه, 21 تیر 1403
تا پنج‌شنبه, 08 شهریور 1403
روزهای برگزاری: پنجشنبه
ساعت برگزاری: 9:00-12:00
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
ظرفیت: 15
شهریه (تومان): 1,900,000
شروع‌‌شده
مهدی شهبازی SPEAKING -375
حداقل سطح مورد نیاز Pre IELTS 2+
از پنج‌شنبه, 21 تیر 1403
تا پنج‌شنبه, 08 شهریور 1403
روزهای برگزاری: پنجشنبه
ساعت برگزاری: 13:00-16:00
محل برگزاری: سعادت آباد
ظرفیت: 15
شهریه (تومان): 1,900,000
شروع‌‌شده
محمدرضا رشیدی SPEAKING -376
حداقل سطح مورد نیاز Pre IELTS 2+
از دوشنبه, 18 تیر 1403
تا دوشنبه, 19 شهریور 1403
روزهای برگزاری: دوشنبه
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
محل برگزاری: سعادت آباد
ظرفیت: 17
شهریه (تومان): 1,900,000
شروع‌‌شده
فرشاد پیل افکن Writing-413.Task 2
حداقل سطح مورد نیاز Pre IELTS 2+
از یکشنبه, 10 تیر 1403
تا یکشنبه, 28 مرداد 1403
روزهای برگزاری: یکشنبه
ساعت برگزاری: 14:30-17:30
محل برگزاری: سعادت آباد
ظرفیت: 17
شهریه (تومان): 1,990,000
شروع‌‌شده
فرشاد پیل افکن SPEAKING -378
حداقل سطح مورد نیاز Pre IELTS 2+
از یکشنبه, 10 تیر 1403
تا یکشنبه, 28 مرداد 1403
روزهای برگزاری: یکشنبه
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
محل برگزاری: سعادت آباد
ظرفیت: 17
شهریه (تومان): 1,900,000
شروع‌‌شده
رضا یکانی Writing-411.Task 2
حداقل سطح مورد نیاز Pre IELTS 2+
از یکشنبه, 10 تیر 1403
تا یکشنبه, 07 مرداد 1403
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
ظرفیت: 15
شهریه (تومان): 1,990,000
شروع‌‌شده
محمد عصمتی GRAMMAR FOR IELTS-314
حداقل سطح مورد نیاز Pre IELTS 2+
از جمعه, 08 تیر 1403
تا جمعه, 05 مرداد 1403
روزهای برگزاری: جمعه
ساعت برگزاری: 10:00-13:30
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
ظرفیت: 17
شهریه (تومان): 890,000
شروع‌‌شده
امیرسروش لطفعلیان SPEAKING -377
حداقل سطح مورد نیاز Pre IELTS 2+
از چهارشنبه, 06 تیر 1403
تا شنبه, 30 تیر 1403
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
ظرفیت: 15
شهریه (تومان): 1,900,000
پایان‌کلاس
محمد عصمتی SPEAKING -370
حداقل سطح مورد نیاز Pre IELTS 2+
از پنج‌شنبه, 31 خرداد 1403
تا پنج‌شنبه, 18 مرداد 1403
روزهای برگزاری: پنجشنبه
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
ظرفیت: 17
شهریه (تومان): 1,900,000
شروع‌‌شده
رسا رضا نیا Listening-311
حداقل سطح مورد نیاز Pre IELTS 2+
از سه‌شنبه, 29 خرداد 1403
تا سه‌شنبه, 09 مرداد 1403
روزهای برگزاری: سه شنبه
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
محل برگزاری: سعادت آباد
ظرفیت: 17
شهریه (تومان): 1,350,000
شروع‌‌شده
حمیدرضا اخوان Reading-245
حداقل سطح مورد نیاز Pre IELTS 2+
از پنج‌شنبه, 24 خرداد 1403
تا پنج‌شنبه, 11 مرداد 1403
روزهای برگزاری: پنجشنبه
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
ظرفیت: 15
شهریه (تومان): 1,900,000
شروع‌‌شده
نسرین حداد رضایی Writing-409.Task 2
حداقل سطح مورد نیاز Pre IELTS 2+
از پنج‌شنبه, 17 خرداد 1403
تا پنج‌شنبه, 04 مرداد 1403
روزهای برگزاری: پنجشنبه
ساعت برگزاری: 14:30-17:30
محل برگزاری: شریعتی
ظرفیت: 15
شهریه (تومان): 1,990,000
شروع‌‌شده
مهرناز یوسفی نژاد SPEAKING -373
حداقل سطح مورد نیاز Pre IELTS 2+
از پنج‌شنبه, 10 خرداد 1403
تا پنج‌شنبه, 28 تیر 1403
روزهای برگزاری: پنجشنبه
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
محل برگزاری: سعادت آباد
ظرفیت: 12
شهریه (تومان): 1,900,000
پایان‌کلاس
امیرسروش لطفعلیان SPEAKING -372
حداقل سطح مورد نیاز Pre IELTS 2+
از چهارشنبه, 09 خرداد 1403
تا شنبه, 02 تیر 1403
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
ظرفیت: 15
شهریه (تومان): 1,900,000
پایان‌کلاس
رضا یکانی SPEAKING -371
حداقل سطح مورد نیاز Pre IELTS 2+
از سه‌شنبه, 08 خرداد 1403
تا یکشنبه, 10 تیر 1403
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
ساعت برگزاری: 14:00-17:00
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
ظرفیت: 15
شهریه (تومان): 1,900,000
پایان‌کلاس
فرشاد پیل افکن WritingTask1-Academic-410
حداقل سطح مورد نیاز Pre IELTS 2+
از یکشنبه, 06 خرداد 1403
تا یکشنبه, 03 تیر 1403
روزهای برگزاری: یکشنبه
ساعت برگزاری: 14:15-17:30
محل برگزاری: سعادت آباد
ظرفیت: 17
شهریه (تومان): 1,490,000
پایان‌کلاس
محمد عصمتی GRAMMAR FOR IELTS-313
حداقل سطح مورد نیاز Pre IELTS 2+
از جمعه, 04 خرداد 1403
تا جمعه, 01 تیر 1403
روزهای برگزاری: جمعه
ساعت برگزاری: 10:00-13:30
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
ظرفیت: 17
شهریه (تومان): 890,000
پایان‌کلاس
محمدرضا رشیدی SPEAKING -368
حداقل سطح مورد نیاز Pre IELTS 2+
از دوشنبه, 10 اردیبهشت 1403
تا دوشنبه, 11 تیر 1403
روزهای برگزاری: دوشنبه
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
محل برگزاری: سعادت آباد
ظرفیت: 17
شهریه (تومان): 1,750,000
پایان‌کلاس
محمد سهروردی نیا Writing-407.Task 2
حداقل سطح مورد نیاز Pre IELTS 2+
از یکشنبه, 09 اردیبهشت 1403
تا سه‌شنبه, 01 خرداد 1403
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
ساعت برگزاری: 14:00-17:00
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
ظرفیت: 17
شهریه (تومان): 1,850,000
پایان‌کلاس
امیرسروش لطفعلیان SPEAKING -369
حداقل سطح مورد نیاز Pre IELTS 2+
از شنبه, 08 اردیبهشت 1403
تا شنبه, 05 خرداد 1403
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
ظرفیت: 15
شهریه (تومان): 1,750,000
پایان‌کلاس
محمد عصمتی GRAMMAR FOR IELTS-312
حداقل سطح مورد نیاز Pre IELTS 2+
از پنج‌شنبه, 30 فروردین 1403
تا پنج‌شنبه, 27 اردیبهشت 1403
روزهای برگزاری: پنجشنبه
ساعت برگزاری: 16:30-20:00
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
ظرفیت: 17
شهریه (تومان): 890,000
پایان‌کلاس
محمد عصمتی SPEAKING -366
حداقل سطح مورد نیاز Pre IELTS 2+
از پنج‌شنبه, 30 فروردین 1403
تا پنج‌شنبه, 17 خرداد 1403
روزهای برگزاری: پنجشنبه
ساعت برگزاری: 12:00-15:00
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
ظرفیت: 17
شهریه (تومان): 1,900,000
پایان‌کلاس
رضا یکانی Writing-406.Task 2
حداقل سطح مورد نیاز Pre IELTS 2+
از یکشنبه, 26 فروردین 1403
تا سه‌شنبه, 18 اردیبهشت 1403
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
ظرفیت: 15
شهریه (تومان): 1,990,000
پایان‌کلاس
رضا یکانی SPEAKING -367
حداقل سطح مورد نیاز Pre IELTS 2+
از یکشنبه, 26 فروردین 1403
تا سه‌شنبه, 18 اردیبهشت 1403
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
ساعت برگزاری: 14:00-17:00
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
ظرفیت: 15
شهریه (تومان): 1,900,000
پایان‌کلاس
نسرین حداد رضایی Writing-405.Task 2
حداقل سطح مورد نیاز Pre IELTS 2+
از پنج‌شنبه, 16 فروردین 1403
تا پنج‌شنبه, 10 خرداد 1403
روزهای برگزاری: پنجشنبه
ساعت برگزاری: 14:30-17:30
محل برگزاری: شریعتی
ظرفیت: 15
شهریه (تومان): 1,990,000
پایان‌کلاس
حمیدرضا اخوان Reading-244
حداقل سطح مورد نیاز Pre IELTS 2+
از پنج‌شنبه, 16 فروردین 1403
تا پنج‌شنبه, 10 خرداد 1403
روزهای برگزاری: پنجشنبه
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
ظرفیت: 15
شهریه (تومان): 1,900,000
پایان‌کلاس