Logo
کلاس های حضوری
Thursday 9th of February 2023
پنج‌شنبه, 20 بهمن 1401
classes
مهم! اطلاعیه زمان شروع ثبت‌نام کلاس‌های جدید آفرینش

زبان آموز گرامی؛ زمان شروع ثبت‌نام کلاس‌های جدید آفرینش، ۴۸ ساعت پیش از باز شدن در صفحه رسمی اینستاگرام و کانال تلگرام آفرینش منتشر می‌شود. خواهشمندیم با توجه به تکمیل ظرفیت سریع دوره‌های آفرینش (حتی کمتر از ۵ دقیقه) اطلاعیه های مندرج در صفحه رسمی اینستاگرام آفرینش (این لینک) یا کانال تلگرام آفرینش (این لینک) را دنبال نمایید.

خواهشمندیم پیش از ثبت‌نام حتماً توضیحات مربوط به قوانین آموزشی آفرینش را از این صفحه مطالعه فرمایید. ثبت‌نام شما در دوره‌ها و آزمونهای آفرینش به منزله پذیرش این قوانین می‌باشد.

کلاس های حضوری

دارای ظرفیت در حال تکمیل در حال اتمام اتمام‌ظرفیت تخفیف موقتا تکمیل
استاد سطح بازه زمانی برگزاری ساعت برگزاری محل برگزاری ظرفیت روزهای برگزاری شهریه (تومان)
رضا میرزایی مقدم
رضا میرزایی مقدم FAN52
Fundamental 1 از چهارشنبه, 02 فروردین 1402
تا جمعه, 11 فروردین 1402
9:0-14:0 جردن (اسفندیار) 15 همه روزه 2,390,000 ثبت‌نام
محدثه محمدی
محدثه محمدی FBN63
Fundamental 2 از چهارشنبه, 02 فروردین 1402
تا جمعه, 11 فروردین 1402
9:00-14:00 جردن (اسفندیار) 14 همه روزه 2,390,000 اتمام‌ظرفیت
سروناز چالوسی
سروناز چالوسی FBN62
Fundamental 2 از چهارشنبه, 02 فروردین 1402
تا جمعه, 11 فروردین 1402
9:00-14:00 جردن (اسفندیار) 15 همه روزه 2,390,000 اتمام‌ظرفیت
عارف فرهادی
عارف فرهادی PAN82
PRE 1 از چهارشنبه, 02 فروردین 1402
تا جمعه, 11 فروردین 1402
9:00-14:00 جردن (اسفندیار) 15 همه روزه 2,790,000 فقط 1 صندلی خالی
حمیده حجازی
حمیده حجازی PAN83
PRE 1 از چهارشنبه, 02 فروردین 1402
تا جمعه, 11 فروردین 1402
9:00-14:00 جردن (اسفندیار) 14 همه روزه 2,790,000 اتمام‌ظرفیت
کیمیا عسکریان
کیمیا عسکریان PAN84
PRE 1 از چهارشنبه, 02 فروردین 1402
تا جمعه, 11 فروردین 1402
9:00-14:00 جردن (اسفندیار) 12 همه روزه 2,790,000 ثبت‌نام
محمد عصمتی
محمد عصمتی PBN72
PRE 2 از چهارشنبه, 02 فروردین 1402
تا جمعه, 11 فروردین 1402
9:00-14:00 جردن (اسفندیار) 12 همه روزه 2,790,000 اتمام‌ظرفیت
طلیعه حسینی
طلیعه حسینی PBN71
PRE 2 از چهارشنبه, 02 فروردین 1402
تا جمعه, 11 فروردین 1402
9:0-14:0 جردن (اسفندیار) 15 همه روزه 2,790,000 اتمام‌ظرفیت
مهدی مرتضایی
مهدی مرتضایی IN419
IELTS از چهارشنبه, 02 فروردین 1402
تا جمعه, 11 فروردین 1402
9:00-14:00 جردن (اسفندیار) 17 همه روزه 3,290,000 اتمام‌ظرفیت
رضا میرزایی مقدم FAN52 Fundamental 1
از چهارشنبه, 02 فروردین 1402
تا جمعه, 11 فروردین 1402
روزهای برگزاری: همه روزه
ساعت برگزاری: 9:0-14:0
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
ظرفیت: 15
شهریه (تومان): 2,390,000
محدثه محمدی FBN63 Fundamental 2
از چهارشنبه, 02 فروردین 1402
تا جمعه, 11 فروردین 1402
روزهای برگزاری: همه روزه
ساعت برگزاری: 9:00-14:00
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
ظرفیت: 14
شهریه (تومان): 2,390,000
اتمام‌ظرفیت
سروناز چالوسی FBN62 Fundamental 2
از چهارشنبه, 02 فروردین 1402
تا جمعه, 11 فروردین 1402
روزهای برگزاری: همه روزه
ساعت برگزاری: 9:00-14:00
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
ظرفیت: 15
شهریه (تومان): 2,390,000
اتمام‌ظرفیت
عارف فرهادی PAN82 PRE 1
از چهارشنبه, 02 فروردین 1402
تا جمعه, 11 فروردین 1402
روزهای برگزاری: همه روزه
ساعت برگزاری: 9:00-14:00
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
ظرفیت: 15
شهریه (تومان): 2,790,000
حمیده حجازی PAN83 PRE 1
از چهارشنبه, 02 فروردین 1402
تا جمعه, 11 فروردین 1402
روزهای برگزاری: همه روزه
ساعت برگزاری: 9:00-14:00
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
ظرفیت: 14
شهریه (تومان): 2,790,000
اتمام‌ظرفیت
کیمیا عسکریان PAN84 PRE 1
از چهارشنبه, 02 فروردین 1402
تا جمعه, 11 فروردین 1402
روزهای برگزاری: همه روزه
ساعت برگزاری: 9:00-14:00
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
ظرفیت: 12
شهریه (تومان): 2,790,000
محمد عصمتی PBN72 PRE 2
از چهارشنبه, 02 فروردین 1402
تا جمعه, 11 فروردین 1402
روزهای برگزاری: همه روزه
ساعت برگزاری: 9:00-14:00
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
ظرفیت: 12
شهریه (تومان): 2,790,000
اتمام‌ظرفیت
طلیعه حسینی PBN71 PRE 2
از چهارشنبه, 02 فروردین 1402
تا جمعه, 11 فروردین 1402
روزهای برگزاری: همه روزه
ساعت برگزاری: 9:0-14:0
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
ظرفیت: 15
شهریه (تومان): 2,790,000
اتمام‌ظرفیت
مهدی مرتضایی IN419 IELTS
از چهارشنبه, 02 فروردین 1402
تا جمعه, 11 فروردین 1402
روزهای برگزاری: همه روزه
ساعت برگزاری: 9:00-14:00
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
ظرفیت: 17
شهریه (تومان): 3,290,000
اتمام‌ظرفیت
استاد سطح بازه زمانی برگزاری ساعت برگزاری محل برگزاری ظرفیت روزهای برگزاری شهریه (تومان)
مریم صفائی
مریم صفائی FA1076 (new)
Fundamental 1 از شنبه, 20 اسفند 1401
تا شنبه, 06 خرداد 1402
15:00-18:00 تبریز (شعبه ولیعصر) 12 شنبه چهارشنبه 2,390,000 ثبت‌نام
سعید رودخانه
سعید رودخانه FA1063
Fundamental 1 از سه‌شنبه, 16 اسفند 1401
تا سه‌شنبه, 02 خرداد 1402
18:00-21:00 جردن (اسفندیار) 12 یکشنبه سه شنبه 2,390,000 فقط 1 صندلی خالی
سعید رودخانه
سعید رودخانه FA1062
Fundamental 1 از سه‌شنبه, 16 اسفند 1401
تا سه‌شنبه, 02 خرداد 1402
15:00-18:00 جردن (اسفندیار) 12 یکشنبه سه شنبه 2,390,000 ثبت‌نام
نگین کریمی
نگین کریمی FA1064
Fundamental 1 از دوشنبه, 15 اسفند 1401
تا شنبه, 30 اردیبهشت 1402
14:00-17:00 شریعتی 14 شنبه دوشنبه 2,390,000 ثبت‌نام
نگین کریمی
نگین کریمی FA1065
Fundamental 1 از دوشنبه, 15 اسفند 1401
تا شنبه, 30 اردیبهشت 1402
17:00-20:00 شریعتی 14 شنبه دوشنبه 2,390,000 ثبت‌نام
مریم صفائی
مریم صفائی FA1074
Fundamental 1 از یکشنبه, 14 اسفند 1401
تا یکشنبه, 31 اردیبهشت 1402
15:00-18:00 تبریز (شعبه ولیعصر) 12 یکشنبه سه شنبه 2,390,000 ثبت‌نام
هلیا حقیقی پناه
هلیا حقیقی پناه FA1060
Fundamental 1 از شنبه, 13 اسفند 1401
تا چهارشنبه, 03 خرداد 1402
10:00-13:00 شریعتی 12 شنبه چهارشنبه 2,390,000 ثبت‌نام
محمد مهدی عابدی
محمد مهدی عابدی FA1075
Fundamental 1 از جمعه, 12 اسفند 1401
تا جمعه, 29 اردیبهشت 1402
9:00-14:00 جردن (اسفندیار) 10 جمعه 2,390,000 اتمام‌ظرفیت
مریم فراهانی
مریم فراهانی FA1061
Fundamental 1 از پنج‌شنبه, 11 اسفند 1401
تا پنج‌شنبه, 14 اردیبهشت 1402
9:00-15:00 جردن (اسفندیار) 15 پنجشنبه 2,390,000 ثبت‌نام
مریم صفائی
مریم صفائی FA1069
Fundamental 1 از سه‌شنبه, 09 اسفند 1401
تا یکشنبه, 24 اردیبهشت 1402
18:00-21:00 تبریز (شعبه ولیعصر) 12 یکشنبه سه شنبه 2,390,000 اتمام‌ظرفیت
مریم محمدی
مریم محمدی FA1067
Fundamental 1 از شنبه, 06 اسفند 1401
تا چهارشنبه, 27 اردیبهشت 1402
14:00-17:00 شریعتی 14 شنبه چهارشنبه 2,390,000 ثبت‌نام
مریم محمدی
مریم محمدی FA1068
Fundamental 1 از شنبه, 06 اسفند 1401
تا چهارشنبه, 27 اردیبهشت 1402
17:00-20:00 شریعتی 14 شنبه چهارشنبه 2,390,000 ثبت‌نام
هومن برومند نیا
هومن برومند نیا FA1072
Fundamental 1 از جمعه, 05 اسفند 1401
تا جمعه, 22 اردیبهشت 1402
9:00-14:00 جردن (اسفندیار) 10 جمعه 2,390,000 اتمام‌ظرفیت
مریم آقا خانی
مریم آقا خانی FA1066
Fundamental 1 از پنج‌شنبه, 04 اسفند 1401
تا پنج‌شنبه, 07 اردیبهشت 1402
13:30-19:30 جردن (اسفندیار) 14 پنجشنبه 2,390,000 ثبت‌نام
سحر قاسمی
سحر قاسمی FA1071
Fundamental 1 از پنج‌شنبه, 04 اسفند 1401
تا پنج‌شنبه, 21 اردیبهشت 1402
15:00-20:00 جردن (اسفندیار) 12 پنجشنبه 2,390,000 ثبت‌نام
هومن برومند نیا
هومن برومند نیا FA1073
Fundamental 1 از پنج‌شنبه, 04 اسفند 1401
تا پنج‌شنبه, 14 اردیبهشت 1402
18:00-21:00 سعادت آباد 12 دوشنبه پنجشنبه 2,390,000
1,900,000
اتمام‌ظرفیت
غزل صدرایی
غزل صدرایی FA1070
Fundamental 1 از چهارشنبه, 26 بهمن 1401
تا چهارشنبه, 20 اردیبهشت 1402
15:00-18:00 رشت (گیلان) 10 شنبه چهارشنبه 2,390,000 ثبت‌نام
عاطفه کریمی
عاطفه کریمی FA1059
Fundamental 1 از چهارشنبه, 26 بهمن 1401
تا چهارشنبه, 20 اردیبهشت 1402
12:0-15:0 شریعتی 15 شنبه چهارشنبه 2,390,000 ثبت‌نام
رضا میرزایی مقدم
رضا میرزایی مقدم FA1057
Fundamental 1 از یکشنبه, 16 بهمن 1401
تا یکشنبه, 27 فروردین 1402
18:0-21:0 سعادت آباد 12 یکشنبه سه شنبه 2,390,000 شروع‌‌شده
رضا میرزایی مقدم
رضا میرزایی مقدم FA1056
Fundamental 1 از یکشنبه, 16 بهمن 1401
تا یکشنبه, 27 فروردین 1402
15:0-18:0 سعادت آباد 12 یکشنبه سه شنبه 2,390,000 شروع‌‌شده
مرضیه تاجیک
مرضیه تاجیک FA1052
Fundamental 1 از یکشنبه, 09 بهمن 1401
تا یکشنبه, 20 فروردین 1402
13:30-16:30 جردن (اسفندیار) 10 یکشنبه سه شنبه 2,390,000 شروع‌‌شده
نیلوفر حیدری
نیلوفر حیدری FA1048
Fundamental 1 از یکشنبه, 09 بهمن 1401
تا یکشنبه, 20 فروردین 1402
13:30-16:30 شریعتی 14 یکشنبه سه شنبه 2,390,000 شروع‌‌شده
وحید همتی
وحید همتی FA1046
Fundamental 1 از یکشنبه, 09 بهمن 1401
تا یکشنبه, 20 فروردین 1402
17:0-20:0 جردن (اسفندیار) 15 یکشنبه سه شنبه 2,390,000 شروع‌‌شده
وحید همتی
وحید همتی FA1045
Fundamental 1 از یکشنبه, 09 بهمن 1401
تا یکشنبه, 20 فروردین 1402
14:0-17:0 جردن (اسفندیار) 15 یکشنبه سه شنبه 2,390,000 شروع‌‌شده
نیلوفر حیدری
نیلوفر حیدری FA1047
Fundamental 1 از یکشنبه, 09 بهمن 1401
تا یکشنبه, 20 فروردین 1402
10:0-13:0 شریعتی 14 یکشنبه سه شنبه 2,390,000 شروع‌‌شده
مرضیه تاجیک
مرضیه تاجیک FA1053
Fundamental 1 از یکشنبه, 09 بهمن 1401
تا یکشنبه, 20 فروردین 1402
17:0-20:0 جردن (اسفندیار) 10 یکشنبه سه شنبه 2,390,000 شروع‌‌شده
نیلوفر حیدری
نیلوفر حیدری FA1049
Fundamental 1 از یکشنبه, 09 بهمن 1401
تا یکشنبه, 20 فروردین 1402
17:0-20:0 شریعتی 14 یکشنبه سه شنبه 2,390,000 شروع‌‌شده
محمود حسینی
محمود حسینی FA1058
Fundamental 1 از شنبه, 08 بهمن 1401
تا شنبه, 09 اردیبهشت 1402
15:0-18:0 رشت (گیلان) 10 شنبه چهارشنبه 2,390,000 شروع‌‌شده
بشری نجاری
بشری نجاری FA1055
Fundamental 1 از جمعه, 07 بهمن 1401
تا جمعه, 25 فروردین 1402
9:0-14:0 جردن (اسفندیار) 14 جمعه 2,390,000 شروع‌‌شده
نیلوفر حیدری
نیلوفر حیدری FA1050
Fundamental 1 از پنج‌شنبه, 06 بهمن 1401
تا پنج‌شنبه, 25 اسفند 1401
9:0-15:0 شریعتی 15 پنجشنبه 2,390,000 در حال برگزاری
بشری نجاری
بشری نجاری FA1054
Fundamental 1 از پنج‌شنبه, 06 بهمن 1401
تا پنج‌شنبه, 24 فروردین 1402
15:0-20:0 سعادت آباد 15 پنجشنبه 2,390,000 شروع‌‌شده
سحر رضازاده
سحر رضازاده FA1044
Fundamental 1 از پنج‌شنبه, 29 دی 1401
تا پنج‌شنبه, 25 اسفند 1401
9:00-14:00 جردن (اسفندیار) 12 پنجشنبه 2,390,000 در حال برگزاری
سعید رودخانه
سعید رودخانه FA1041
Fundamental 1 از جمعه, 16 دی 1401
تا جمعه, 19 اسفند 1401
9:0-14:0 جردن (اسفندیار) 15 جمعه 1,990,000 شروع‌‌شده
سعید رودخانه
سعید رودخانه FA1042
Fundamental 1 از دوشنبه, 12 دی 1401
تا دوشنبه, 08 اسفند 1401
15:0-18:0 جردن (اسفندیار) 15 دوشنبه چهارشنبه 1,990,000 شروع‌‌شده
سعید رودخانه
سعید رودخانه FA1043
Fundamental 1 از دوشنبه, 12 دی 1401
تا دوشنبه, 08 اسفند 1401
18:0-21:0 جردن (اسفندیار) 15 دوشنبه چهارشنبه 1,990,000 شروع‌‌شده
بیتا وحید
بیتا وحید FA1031
Fundamental 1 از شنبه, 10 دی 1401
تا شنبه, 20 اسفند 1401
15:0-18:0 تبریز (شعبه ولیعصر) 12 شنبه چهارشنبه 1,990,000 شروع‌‌شده
رضا میرزایی مقدم
رضا میرزایی مقدم FA1039
Fundamental 1 از پنج‌شنبه, 08 دی 1401
تا پنج‌شنبه, 11 اسفند 1401
9:0-14:0 جردن (اسفندیار) 15 پنجشنبه 1,990,000 در حال برگزاری
مریم فراهانی
مریم فراهانی FA1024
Fundamental 1 از یکشنبه, 04 دی 1401
تا سه‌شنبه, 02 اسفند 1401
14:0-17:0 جردن (اسفندیار) 15 یکشنبه سه شنبه 1,990,000 شروع‌‌شده
مریم فراهانی
مریم فراهانی FA1025
Fundamental 1 از یکشنبه, 04 دی 1401
تا سه‌شنبه, 02 اسفند 1401
17:0-20:0 جردن (اسفندیار) 15 یکشنبه سه شنبه 1,990,000 شروع‌‌شده
رضا میرزایی مقدم
رضا میرزایی مقدم FA1037
Fundamental 1 از شنبه, 03 دی 1401
تا چهارشنبه, 10 اسفند 1401
15:0-18:0 جردن (اسفندیار) 10 شنبه چهارشنبه 1,990,000 شروع‌‌شده
رضا میرزایی مقدم
رضا میرزایی مقدم FA1038
Fundamental 1 از شنبه, 03 دی 1401
تا چهارشنبه, 10 اسفند 1401
18:0-21:0 جردن (اسفندیار) 10 شنبه چهارشنبه 1,990,000 شروع‌‌شده
مریم صفائی
مریم صفائی FA1040
Fundamental 1 از شنبه, 03 دی 1401
تا دوشنبه, 08 اسفند 1401
18:0-21:0 تبریز (شعبه ولیعصر) 12 شنبه دوشنبه 1,990,000 شروع‌‌شده
علی ابراهیم گل
علی ابراهیم گل FA1027
Fundamental 1 از جمعه, 02 دی 1401
تا جمعه, 05 اسفند 1401
9:0-14:0 جردن (اسفندیار) 15 جمعه 1,990,000 شروع‌‌شده
الهام کرم پور
الهام کرم پور FA1026
Fundamental 1 از سه‌شنبه, 29 آذر 1401
تا یکشنبه, 30 بهمن 1401
9:00-12:00 شریعتی 15 یکشنبه سه شنبه 1,990,000 شروع‌‌شده
هلیا حقیقی پناه
هلیا حقیقی پناه FA1029
Fundamental 1 از شنبه, 26 آذر 1401
تا چهارشنبه, 03 اسفند 1401
17:00-20:00 شریعتی 12 شنبه چهارشنبه 1,990,000 شروع‌‌شده
هلیا حقیقی پناه
هلیا حقیقی پناه FA1028
Fundamental 1 از شنبه, 26 آذر 1401
تا چهارشنبه, 03 اسفند 1401
14:00-17:00 شریعتی 12 شنبه چهارشنبه 1,990,000 شروع‌‌شده
غزل صدرایی
غزل صدرایی FA1036
Fundamental 1 از چهارشنبه, 16 آذر 1401
تا چهارشنبه, 12 بهمن 1401
18:00-21:00 رشت (گیلان) 10 شنبه چهارشنبه 1,990,000 پایان‌کلاس
نگار سلامی
نگار سلامی FA1030
Fundamental 1 از سه‌شنبه, 15 آذر 1401
تا یکشنبه, 16 بهمن 1401
18:00-21:00 تبریز (شعبه ولیعصر) 12 یکشنبه سه شنبه 1,990,000 پایان‌کلاس
سارا غلامی
سارا غلامی FA1035
Fundamental 1 از یکشنبه, 13 آذر 1401
تا سه‌شنبه, 11 بهمن 1401
17:00-20:00 شریعتی 9 یکشنبه سه شنبه 1,990,000 پایان‌کلاس
سارا غلامی
سارا غلامی FA1034
Fundamental 1 از یکشنبه, 13 آذر 1401
تا سه‌شنبه, 11 بهمن 1401
14:00-17:00 شریعتی 9 یکشنبه سه شنبه 1,990,000 پایان‌کلاس
عاطفه کریمی
عاطفه کریمی FA1033
Fundamental 1 از شنبه, 12 آذر 1401
تا شنبه, 08 بهمن 1401
17:00-19:00 شریعتی 15 روزهای زوج 1,990,000 پایان‌کلاس
عاطفه کریمی
عاطفه کریمی FA1032
Fundamental 1 از شنبه, 12 آذر 1401
تا شنبه, 08 بهمن 1401
15:00-17:00 شریعتی 15 روزهای زوج 1,990,000 پایان‌کلاس
طاها رسولی
طاها رسولی FA1023
Fundamental 1 از پنج‌شنبه, 10 آذر 1401
تا پنج‌شنبه, 13 بهمن 1401
9:00-14:00 جردن (اسفندیار) 16 پنجشنبه 1,990,000 پایان‌کلاس
عارف فرهادی
عارف فرهادی FA1021
Fundamental 1 از پنج‌شنبه, 03 آذر 1401
تا پنج‌شنبه, 06 بهمن 1401
10:00-15:00 جردن (اسفندیار) 15 پنجشنبه 1,990,000 پایان‌کلاس
محدثه محمدی
محدثه محمدی FA1015
Fundamental 1 از سه‌شنبه, 01 آذر 1401
تا یکشنبه, 02 بهمن 1401
10:00-13:00 شریعتی 15 یکشنبه سه شنبه 1,990,000 پایان‌کلاس
محدثه محمدی
محدثه محمدی FA1013
Fundamental 1 از سه‌شنبه, 01 آذر 1401
تا یکشنبه, 02 بهمن 1401
14:00-17:00 شریعتی 15 یکشنبه سه شنبه 1,990,000 پایان‌کلاس
محدثه محمدی
محدثه محمدی FA1014
Fundamental 1 از سه‌شنبه, 01 آذر 1401
تا یکشنبه, 02 بهمن 1401
17:00-20:00 شریعتی 15 یکشنبه سه شنبه 1,990,000 پایان‌کلاس
علیرضا خداپرست
علیرضا خداپرست FA1022
Fundamental 1 از شنبه, 28 آبان 1401
تا شنبه, 24 دی 1401
17:00-20:00 رشت (گیلان) 7 شنبه دوشنبه 1,990,000 پایان‌کلاس
نیلوفر حیدری
نیلوفر حیدری FA1011
Fundamental 1 از دوشنبه, 23 آبان 1401
تا دوشنبه, 19 دی 1401
10:00-13:00 شریعتی 15 شنبه دوشنبه 1,990,000 پایان‌کلاس
نیلوفر حیدری
نیلوفر حیدری FA1012
Fundamental 1 از دوشنبه, 23 آبان 1401
تا دوشنبه, 19 دی 1401
13:30-16:30 شریعتی 9 شنبه دوشنبه 1,990,000 پایان‌کلاس
عرفان اصغرپور
عرفان اصغرپور FA1016
Fundamental 1 از جمعه, 20 آبان 1401
تا جمعه, 23 دی 1401
9:00-14:00 جردن (اسفندیار) 15 جمعه 1,990,000 پایان‌کلاس
امیر حسین مجللی
امیر حسین مجللی FA1010
Fundamental 1 از یکشنبه, 15 آبان 1401
تا سه‌شنبه, 13 دی 1401
17:00-20:00 شریعتی 12 یکشنبه سه شنبه 1,990,000 پایان‌کلاس
سحر رضازاده
سحر رضازاده FA1019
Fundamental 1 از یکشنبه, 15 آبان 1401
تا سه‌شنبه, 13 دی 1401
17:00-20:00 جردن (اسفندیار) 8 یکشنبه سه شنبه 1,990,000 پایان‌کلاس
سحر رضازاده
سحر رضازاده FA1017
Fundamental 1 از یکشنبه, 15 آبان 1401
تا سه‌شنبه, 13 دی 1401
10:00-13:00 جردن (اسفندیار) 8 یکشنبه سه شنبه 1,990,000 پایان‌کلاس
امیر حسین مجللی
امیر حسین مجللی FA1009
Fundamental 1 از یکشنبه, 15 آبان 1401
تا سه‌شنبه, 13 دی 1401
14:00-17:00 شریعتی 12 یکشنبه سه شنبه 1,990,000 پایان‌کلاس
سحر رضازاده
سحر رضازاده FA1018
Fundamental 1 از یکشنبه, 15 آبان 1401
تا سه‌شنبه, 13 دی 1401
14:00-17:00 جردن (اسفندیار) 8 یکشنبه سه شنبه 1,990,000 پایان‌کلاس
فرزانه حاجی عباس اغلی
فرزانه حاجی عباس اغلی FA1020
Fundamental 1 از شنبه, 14 آبان 1401
تا شنبه, 10 دی 1401
15:00-18:00 تبریز (شعبه ولیعصر) 12 شنبه چهارشنبه 1,990,000 پایان‌کلاس
مریم فراهانی
مریم فراهانی FA997
Fundamental 1 از پنج‌شنبه, 28 مهر 1401
تا پنج‌شنبه, 17 آذر 1401
9:00-15:00 جردن (اسفندیار) 15 پنجشنبه 1,990,000 پایان‌کلاس
سروناز چالوسی
سروناز چالوسی FA1000
Fundamental 1 از دوشنبه, 25 مهر 1401
تا دوشنبه, 21 آذر 1401
17:00-20:00 شریعتی 14 دوشنبه چهارشنبه 1,990,000 پایان‌کلاس
سروناز چالوسی
سروناز چالوسی FA999
Fundamental 1 از دوشنبه, 25 مهر 1401
تا دوشنبه, 21 آذر 1401
14:00-17:00 شریعتی 14 دوشنبه چهارشنبه 1,990,000 پایان‌کلاس
سروناز چالوسی
سروناز چالوسی FA998
Fundamental 1 از دوشنبه, 25 مهر 1401
تا دوشنبه, 21 آذر 1401
10:00-13:00 شریعتی 14 دوشنبه چهارشنبه 1,990,000 پایان‌کلاس
مریم صفائی
مریم صفائی FA1007
Fundamental 1 از یکشنبه, 24 مهر 1401
تا یکشنبه, 20 آذر 1401
15:00-18:00 تبریز (شعبه ولیعصر) 12 یکشنبه سه شنبه 1,990,000 پایان‌کلاس
مریم صفائی
مریم صفائی FA1008
Fundamental 1 از یکشنبه, 24 مهر 1401
تا یکشنبه, 20 آذر 1401
18:00-21:00 تبریز (شعبه ولیعصر) 12 یکشنبه سه شنبه 1,990,000 پایان‌کلاس
نگین کریمی
نگین کریمی FA1006
Fundamental 1 از شنبه, 23 مهر 1401
تا شنبه, 19 آذر 1401
17:00-20:00 شریعتی 14 شنبه دوشنبه 1,990,000 پایان‌کلاس
نگین کریمی
نگین کریمی FA1005
Fundamental 1 از شنبه, 23 مهر 1401
تا شنبه, 19 آذر 1401
14:00-17:00 شریعتی 14 شنبه دوشنبه 1,990,000 پایان‌کلاس
مصطفی کاظمی
مصطفی کاظمی FA1003
Fundamental 1 از چهارشنبه, 20 مهر 1401
تا چهارشنبه, 16 آذر 1401
18:00-21:00 تبریز (شعبه ولیعصر) 12 شنبه چهارشنبه 1,990,000 پایان‌کلاس
محمود حسینی
محمود حسینی FA1004
Fundamental 1 از شنبه, 16 مهر 1401
تا شنبه, 12 آذر 1401
18:00-21:00 رشت (گیلان) 7 شنبه چهارشنبه 1,990,000 پایان‌کلاس
ندا کفیلی
ندا کفیلی FA1002
Fundamental 1 از شنبه, 09 مهر 1401
تا چهارشنبه, 09 آذر 1401
18:00-21:00 تبریز (شعبه ولیعصر) 12 شنبه چهارشنبه 1,990,000 پایان‌کلاس
مریم آقا خانی
مریم آقا خانی FA1001
Fundamental 1 از پنج‌شنبه, 07 مهر 1401
تا پنج‌شنبه, 26 آبان 1401
13:30-19:30 جردن (اسفندیار) 15 پنجشنبه 1,990,000 پایان‌کلاس
مرتضی برهانی
مرتضی برهانی FA993
Fundamental 1 از سه‌شنبه, 22 شهریور 1401
تا سه‌شنبه, 24 آبان 1401
18:00-21:00 رشت (گیلان) 7 یکشنبه سه شنبه 1,500,000 پایان‌کلاس
مریم صفائی FA1076 Fundamental 1 (new)
از شنبه, 20 اسفند 1401
تا شنبه, 06 خرداد 1402
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
ساعت برگزاری: 15:00-18:00
محل برگزاری: تبریز (شعبه ولیعصر)
ظرفیت: 12
شهریه (تومان): 2,390,000
سعید رودخانه FA1063 Fundamental 1
از سه‌شنبه, 16 اسفند 1401
تا سه‌شنبه, 02 خرداد 1402
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
ظرفیت: 12
شهریه (تومان): 2,390,000
سعید رودخانه FA1062 Fundamental 1
از سه‌شنبه, 16 اسفند 1401
تا سه‌شنبه, 02 خرداد 1402
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
ساعت برگزاری: 15:00-18:00
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
ظرفیت: 12
شهریه (تومان): 2,390,000
نگین کریمی FA1064 Fundamental 1
از دوشنبه, 15 اسفند 1401
تا شنبه, 30 اردیبهشت 1402
روزهای برگزاری: شنبه دوشنبه
ساعت برگزاری: 14:00-17:00
محل برگزاری: شریعتی
ظرفیت: 14
شهریه (تومان): 2,390,000
نگین کریمی FA1065 Fundamental 1
از دوشنبه, 15 اسفند 1401
تا شنبه, 30 اردیبهشت 1402
روزهای برگزاری: شنبه دوشنبه
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
محل برگزاری: شریعتی
ظرفیت: 14
شهریه (تومان): 2,390,000
مریم صفائی FA1074 Fundamental 1
از یکشنبه, 14 اسفند 1401
تا یکشنبه, 31 اردیبهشت 1402
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
ساعت برگزاری: 15:00-18:00
محل برگزاری: تبریز (شعبه ولیعصر)
ظرفیت: 12
شهریه (تومان): 2,390,000
هلیا حقیقی پناه FA1060 Fundamental 1
از شنبه, 13 اسفند 1401
تا چهارشنبه, 03 خرداد 1402
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
محل برگزاری: شریعتی
ظرفیت: 12
شهریه (تومان): 2,390,000
محمد مهدی عابدی FA1075 Fundamental 1
از جمعه, 12 اسفند 1401
تا جمعه, 29 اردیبهشت 1402
روزهای برگزاری: جمعه
ساعت برگزاری: 9:00-14:00
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
ظرفیت: 10
شهریه (تومان): 2,390,000
اتمام‌ظرفیت
مریم فراهانی FA1061 Fundamental 1
از پنج‌شنبه, 11 اسفند 1401
تا پنج‌شنبه, 14 اردیبهشت 1402
روزهای برگزاری: پنجشنبه
ساعت برگزاری: 9:00-15:00
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
ظرفیت: 15
شهریه (تومان): 2,390,000
مریم صفائی FA1069 Fundamental 1
از سه‌شنبه, 09 اسفند 1401
تا یکشنبه, 24 اردیبهشت 1402
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
محل برگزاری: تبریز (شعبه ولیعصر)
ظرفیت: 12
شهریه (تومان): 2,390,000
اتمام‌ظرفیت
مریم محمدی FA1067 Fundamental 1
از شنبه, 06 اسفند 1401
تا چهارشنبه, 27 اردیبهشت 1402
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
ساعت برگزاری: 14:00-17:00
محل برگزاری: شریعتی
ظرفیت: 14
شهریه (تومان): 2,390,000
مریم محمدی FA1068 Fundamental 1
از شنبه, 06 اسفند 1401
تا چهارشنبه, 27 اردیبهشت 1402
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
محل برگزاری: شریعتی
ظرفیت: 14
شهریه (تومان): 2,390,000
هومن برومند نیا FA1072 Fundamental 1
از جمعه, 05 اسفند 1401
تا جمعه, 22 اردیبهشت 1402
روزهای برگزاری: جمعه
ساعت برگزاری: 9:00-14:00
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
ظرفیت: 10
شهریه (تومان): 2,390,000
اتمام‌ظرفیت
مریم آقا خانی FA1066 Fundamental 1
از پنج‌شنبه, 04 اسفند 1401
تا پنج‌شنبه, 07 اردیبهشت 1402
روزهای برگزاری: پنجشنبه
ساعت برگزاری: 13:30-19:30
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
ظرفیت: 14
شهریه (تومان): 2,390,000
سحر قاسمی FA1071 Fundamental 1
از پنج‌شنبه, 04 اسفند 1401
تا پنج‌شنبه, 21 اردیبهشت 1402
روزهای برگزاری: پنجشنبه
ساعت برگزاری: 15:00-20:00
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
ظرفیت: 12
شهریه (تومان): 2,390,000
هومن برومند نیا FA1073 Fundamental 1
از پنج‌شنبه, 04 اسفند 1401
تا پنج‌شنبه, 14 اردیبهشت 1402
روزهای برگزاری: دوشنبه پنجشنبه
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
محل برگزاری: سعادت آباد
ظرفیت: 12
شهریه (تومان): 2,390,000
1,900,000
اتمام‌ظرفیت
غزل صدرایی FA1070 Fundamental 1
از چهارشنبه, 26 بهمن 1401
تا چهارشنبه, 20 اردیبهشت 1402
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
ساعت برگزاری: 15:00-18:00
محل برگزاری: رشت (گیلان)
ظرفیت: 10
شهریه (تومان): 2,390,000
عاطفه کریمی FA1059 Fundamental 1
از چهارشنبه, 26 بهمن 1401
تا چهارشنبه, 20 اردیبهشت 1402
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
ساعت برگزاری: 12:0-15:0
محل برگزاری: شریعتی
ظرفیت: 15
شهریه (تومان): 2,390,000
رضا میرزایی مقدم FA1057 Fundamental 1
از یکشنبه, 16 بهمن 1401
تا یکشنبه, 27 فروردین 1402
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
ساعت برگزاری: 18:0-21:0
محل برگزاری: سعادت آباد
ظرفیت: 12
شهریه (تومان): 2,390,000
شروع‌‌شده
رضا میرزایی مقدم FA1056 Fundamental 1
از یکشنبه, 16 بهمن 1401
تا یکشنبه, 27 فروردین 1402
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
ساعت برگزاری: 15:0-18:0
محل برگزاری: سعادت آباد
ظرفیت: 12
شهریه (تومان): 2,390,000
شروع‌‌شده
مرضیه تاجیک FA1052 Fundamental 1
از یکشنبه, 09 بهمن 1401
تا یکشنبه, 20 فروردین 1402
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
ساعت برگزاری: 13:30-16:30
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
ظرفیت: 10
شهریه (تومان): 2,390,000
شروع‌‌شده
نیلوفر حیدری FA1048 Fundamental 1
از یکشنبه, 09 بهمن 1401
تا یکشنبه, 20 فروردین 1402
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
ساعت برگزاری: 13:30-16:30
محل برگزاری: شریعتی
ظرفیت: 14
شهریه (تومان): 2,390,000
شروع‌‌شده
وحید همتی FA1046 Fundamental 1
از یکشنبه, 09 بهمن 1401
تا یکشنبه, 20 فروردین 1402
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
ساعت برگزاری: 17:0-20:0
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
ظرفیت: 15
شهریه (تومان): 2,390,000
شروع‌‌شده
وحید همتی FA1045 Fundamental 1
از یکشنبه, 09 بهمن 1401
تا یکشنبه, 20 فروردین 1402
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
ساعت برگزاری: 14:0-17:0
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
ظرفیت: 15
شهریه (تومان): 2,390,000
شروع‌‌شده
نیلوفر حیدری FA1047 Fundamental 1
از یکشنبه, 09 بهمن 1401
تا یکشنبه, 20 فروردین 1402
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
ساعت برگزاری: 10:0-13:0
محل برگزاری: شریعتی
ظرفیت: 14
شهریه (تومان): 2,390,000
شروع‌‌شده
مرضیه تاجیک FA1053 Fundamental 1
از یکشنبه, 09 بهمن 1401
تا یکشنبه, 20 فروردین 1402
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
ساعت برگزاری: 17:0-20:0
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
ظرفیت: 10
شهریه (تومان): 2,390,000
شروع‌‌شده
نیلوفر حیدری FA1049 Fundamental 1
از یکشنبه, 09 بهمن 1401
تا یکشنبه, 20 فروردین 1402
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
ساعت برگزاری: 17:0-20:0
محل برگزاری: شریعتی
ظرفیت: 14
شهریه (تومان): 2,390,000
شروع‌‌شده
محمود حسینی FA1058 Fundamental 1
از شنبه, 08 بهمن 1401
تا شنبه, 09 اردیبهشت 1402
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
ساعت برگزاری: 15:0-18:0
محل برگزاری: رشت (گیلان)
ظرفیت: 10
شهریه (تومان): 2,390,000
شروع‌‌شده
بشری نجاری FA1055 Fundamental 1
از جمعه, 07 بهمن 1401
تا جمعه, 25 فروردین 1402
روزهای برگزاری: جمعه
ساعت برگزاری: 9:0-14:0
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
ظرفیت: 14
شهریه (تومان): 2,390,000
شروع‌‌شده
نیلوفر حیدری FA1050 Fundamental 1
از پنج‌شنبه, 06 بهمن 1401
تا پنج‌شنبه, 25 اسفند 1401
روزهای برگزاری: پنجشنبه
ساعت برگزاری: 9:0-15:0
محل برگزاری: شریعتی
ظرفیت: 15
شهریه (تومان): 2,390,000
در حال برگزاری
بشری نجاری FA1054 Fundamental 1
از پنج‌شنبه, 06 بهمن 1401
تا پنج‌شنبه, 24 فروردین 1402
روزهای برگزاری: پنجشنبه
ساعت برگزاری: 15:0-20:0
محل برگزاری: سعادت آباد
ظرفیت: 15
شهریه (تومان): 2,390,000
شروع‌‌شده
سحر رضازاده FA1044 Fundamental 1
از پنج‌شنبه, 29 دی 1401
تا پنج‌شنبه, 25 اسفند 1401
روزهای برگزاری: پنجشنبه
ساعت برگزاری: 9:00-14:00
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
ظرفیت: 12
شهریه (تومان): 2,390,000
در حال برگزاری
سعید رودخانه FA1041 Fundamental 1
از جمعه, 16 دی 1401
تا جمعه, 19 اسفند 1401
روزهای برگزاری: جمعه
ساعت برگزاری: 9:0-14:0
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
ظرفیت: 15
شهریه (تومان): 1,990,000
شروع‌‌شده
سعید رودخانه FA1042 Fundamental 1
از دوشنبه, 12 دی 1401
تا دوشنبه, 08 اسفند 1401
روزهای برگزاری: دوشنبه چهارشنبه
ساعت برگزاری: 15:0-18:0
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
ظرفیت: 15
شهریه (تومان): 1,990,000
شروع‌‌شده
سعید رودخانه FA1043 Fundamental 1
از دوشنبه, 12 دی 1401
تا دوشنبه, 08 اسفند 1401
روزهای برگزاری: دوشنبه چهارشنبه
ساعت برگزاری: 18:0-21:0
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
ظرفیت: 15
شهریه (تومان): 1,990,000
شروع‌‌شده
بیتا وحید FA1031 Fundamental 1
از شنبه, 10 دی 1401
تا شنبه, 20 اسفند 1401
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
ساعت برگزاری: 15:0-18:0
محل برگزاری: تبریز (شعبه ولیعصر)
ظرفیت: 12
شهریه (تومان): 1,990,000
شروع‌‌شده
رضا میرزایی مقدم FA1039 Fundamental 1
از پنج‌شنبه, 08 دی 1401
تا پنج‌شنبه, 11 اسفند 1401
روزهای برگزاری: پنجشنبه
ساعت برگزاری: 9:0-14:0
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
ظرفیت: 15
شهریه (تومان): 1,990,000
در حال برگزاری
مریم فراهانی FA1024 Fundamental 1
از یکشنبه, 04 دی 1401
تا سه‌شنبه, 02 اسفند 1401
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
ساعت برگزاری: 14:0-17:0
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
ظرفیت: 15
شهریه (تومان): 1,990,000
شروع‌‌شده
مریم فراهانی FA1025 Fundamental 1
از یکشنبه, 04 دی 1401
تا سه‌شنبه, 02 اسفند 1401
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
ساعت برگزاری: 17:0-20:0
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
ظرفیت: 15
شهریه (تومان): 1,990,000
شروع‌‌شده
رضا میرزایی مقدم FA1037 Fundamental 1
از شنبه, 03 دی 1401
تا چهارشنبه, 10 اسفند 1401
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
ساعت برگزاری: 15:0-18:0
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
ظرفیت: 10
شهریه (تومان): 1,990,000
شروع‌‌شده
رضا میرزایی مقدم FA1038 Fundamental 1
از شنبه, 03 دی 1401
تا چهارشنبه, 10 اسفند 1401
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
ساعت برگزاری: 18:0-21:0
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
ظرفیت: 10
شهریه (تومان): 1,990,000
شروع‌‌شده
مریم صفائی FA1040 Fundamental 1
از شنبه, 03 دی 1401
تا دوشنبه, 08 اسفند 1401
روزهای برگزاری: شنبه دوشنبه
ساعت برگزاری: 18:0-21:0
محل برگزاری: تبریز (شعبه ولیعصر)
ظرفیت: 12
شهریه (تومان): 1,990,000
شروع‌‌شده
علی ابراهیم گل FA1027 Fundamental 1
از جمعه, 02 دی 1401
تا جمعه, 05 اسفند 1401
روزهای برگزاری: جمعه
ساعت برگزاری: 9:0-14:0
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
ظرفیت: 15
شهریه (تومان): 1,990,000
شروع‌‌شده
الهام کرم پور FA1026 Fundamental 1
از سه‌شنبه, 29 آذر 1401
تا یکشنبه, 30 بهمن 1401
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
ساعت برگزاری: 9:00-12:00
محل برگزاری: شریعتی
ظرفیت: 15
شهریه (تومان): 1,990,000
شروع‌‌شده
هلیا حقیقی پناه FA1029 Fundamental 1
از شنبه, 26 آذر 1401
تا چهارشنبه, 03 اسفند 1401
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
محل برگزاری: شریعتی
ظرفیت: 12
شهریه (تومان): 1,990,000
شروع‌‌شده
هلیا حقیقی پناه FA1028 Fundamental 1
از شنبه, 26 آذر 1401
تا چهارشنبه, 03 اسفند 1401
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
ساعت برگزاری: 14:00-17:00
محل برگزاری: شریعتی
ظرفیت: 12
شهریه (تومان): 1,990,000
شروع‌‌شده
غزل صدرایی FA1036 Fundamental 1
از چهارشنبه, 16 آذر 1401
تا چهارشنبه, 12 بهمن 1401
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
محل برگزاری: رشت (گیلان)
ظرفیت: 10
شهریه (تومان): 1,990,000
پایان‌کلاس
نگار سلامی FA1030 Fundamental 1
از سه‌شنبه, 15 آذر 1401
تا یکشنبه, 16 بهمن 1401
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
محل برگزاری: تبریز (شعبه ولیعصر)
ظرفیت: 12
شهریه (تومان): 1,990,000
پایان‌کلاس
سارا غلامی FA1035 Fundamental 1
از یکشنبه, 13 آذر 1401
تا سه‌شنبه, 11 بهمن 1401
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
محل برگزاری: شریعتی
ظرفیت: 9
شهریه (تومان): 1,990,000
پایان‌کلاس
سارا غلامی FA1034 Fundamental 1
از یکشنبه, 13 آذر 1401
تا سه‌شنبه, 11 بهمن 1401
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
ساعت برگزاری: 14:00-17:00
محل برگزاری: شریعتی
ظرفیت: 9
شهریه (تومان): 1,990,000
پایان‌کلاس
عاطفه کریمی FA1033 Fundamental 1
از شنبه, 12 آذر 1401
تا شنبه, 08 بهمن 1401
روزهای برگزاری: روزهای زوج
ساعت برگزاری: 17:00-19:00
محل برگزاری: شریعتی
ظرفیت: 15
شهریه (تومان): 1,990,000
پایان‌کلاس
عاطفه کریمی FA1032 Fundamental 1
از شنبه, 12 آذر 1401
تا شنبه, 08 بهمن 1401
روزهای برگزاری: روزهای زوج
ساعت برگزاری: 15:00-17:00
محل برگزاری: شریعتی
ظرفیت: 15
شهریه (تومان): 1,990,000
پایان‌کلاس
طاها رسولی FA1023 Fundamental 1
از پنج‌شنبه, 10 آذر 1401
تا پنج‌شنبه, 13 بهمن 1401
روزهای برگزاری: پنجشنبه
ساعت برگزاری: 9:00-14:00
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
ظرفیت: 16
شهریه (تومان): 1,990,000
پایان‌کلاس
عارف فرهادی FA1021 Fundamental 1
از پنج‌شنبه, 03 آذر 1401
تا پنج‌شنبه, 06 بهمن 1401
روزهای برگزاری: پنجشنبه
ساعت برگزاری: 10:00-15:00
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
ظرفیت: 15
شهریه (تومان): 1,990,000
پایان‌کلاس
محدثه محمدی FA1015 Fundamental 1
از سه‌شنبه, 01 آذر 1401
تا یکشنبه, 02 بهمن 1401
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
محل برگزاری: شریعتی
ظرفیت: 15
شهریه (تومان): 1,990,000
پایان‌کلاس
محدثه محمدی FA1013 Fundamental 1
از سه‌شنبه, 01 آذر 1401
تا یکشنبه, 02 بهمن 1401
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
ساعت برگزاری: 14:00-17:00
محل برگزاری: شریعتی
ظرفیت: 15
شهریه (تومان): 1,990,000
پایان‌کلاس
محدثه محمدی FA1014 Fundamental 1
از سه‌شنبه, 01 آذر 1401
تا یکشنبه, 02 بهمن 1401
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
محل برگزاری: شریعتی
ظرفیت: 15
شهریه (تومان): 1,990,000
پایان‌کلاس
علیرضا خداپرست FA1022 Fundamental 1
از شنبه, 28 آبان 1401
تا شنبه, 24 دی 1401
روزهای برگزاری: شنبه دوشنبه
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
محل برگزاری: رشت (گیلان)
ظرفیت: 7
شهریه (تومان): 1,990,000
پایان‌کلاس
نیلوفر حیدری FA1011 Fundamental 1
از دوشنبه, 23 آبان 1401
تا دوشنبه, 19 دی 1401
روزهای برگزاری: شنبه دوشنبه
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
محل برگزاری: شریعتی
ظرفیت: 15
شهریه (تومان): 1,990,000
پایان‌کلاس
نیلوفر حیدری FA1012 Fundamental 1
از دوشنبه, 23 آبان 1401
تا دوشنبه, 19 دی 1401
روزهای برگزاری: شنبه دوشنبه
ساعت برگزاری: 13:30-16:30
محل برگزاری: شریعتی
ظرفیت: 9
شهریه (تومان): 1,990,000
پایان‌کلاس
عرفان اصغرپور FA1016 Fundamental 1
از جمعه, 20 آبان 1401
تا جمعه, 23 دی 1401
روزهای برگزاری: جمعه
ساعت برگزاری: 9:00-14:00
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
ظرفیت: 15
شهریه (تومان): 1,990,000
پایان‌کلاس
امیر حسین مجللی FA1010 Fundamental 1
از یکشنبه, 15 آبان 1401
تا سه‌شنبه, 13 دی 1401
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
محل برگزاری: شریعتی
ظرفیت: 12
شهریه (تومان): 1,990,000
پایان‌کلاس
سحر رضازاده FA1019 Fundamental 1
از یکشنبه, 15 آبان 1401
تا سه‌شنبه, 13 دی 1401
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)