داشبورد

دوره‌های حضوری
classes
زبان آموز گرامی؛

خواهشمندیم پیش از ثبت نام حتماً توضیحات مربوط به قوانین آموزشی آفرینش را از این صفحه مطالعه فرمایید. ثبت‌نام شما در دوره‌ها و آزمونهای آفرینش به منزله پذیرش این قوانین می‌باشد. توضیحات تکمیلی در خصوص انواع دوره‌های آفرینش را در این صفحه می‌توانید بخوانید. در صورتی که قادر به مشاهده دوره آموزشی مورد نظر خود نمی‌باشید، با شماره ۲۶۲۰۲۹۴۸ تماس حاصل فرمایید.

توضیح در خصوص ظرفیت کلاسها:

کلاسهایی که با رنگ زرد متمایز شده‌اند، نیمی از ظرفیت آن تکمیل شده است.

کلاسهایی که با رنگ قرمز متمایز شده‌اند، کمتر از 3 صندلی خالی تا تکمیل ظرفیت آن باقیست!

و کلاسهایی که با رنگ خاکستری متمایز شده‌اند، ظرفیت آن به اتمام رسیده است.

دوره‌های حضوری

دارای ظرفیت در حال تکمیل ظرفیت در حال اتمام ظرفیت اتمام ظرفیت

دوره‌های حضوری

دارای ظرفیت در حال تکمیل ظرفیت در حال اتمام ظرفیت اتمام ظرفیت
Fundamental 1
کد استاد بازه زمانی برگزاری ساعت برگزاری محل برگزاری روز های برگزاری شهریه (تومان) ظرفیت
FA823 علی فراهانی از سه شنبه, 25 شهریور 1399 تا یکشنبه, 18 آبان 1399 18:00 - 21:00 شریعتی یکشنبه سه شنبه 577,000 7 اتمام ظرفیت
FA822 علی فراهانی از سه شنبه, 25 شهریور 1399 تا یکشنبه, 18 آبان 1399 15:00 - 18:00 شریعتی یکشنبه سه شنبه 577,000 7 ثبت‌نام رزرو
FA825 کاوه جلیلیان از سه شنبه, 25 شهریور 1399 تا یکشنبه, 18 آبان 1399 18:00 - 21:00 شهرک غرب یکشنبه سه شنبه 577,000 7 ثبت‌نام رزرو
FA824 کاوه جلیلیان از سه شنبه, 25 شهریور 1399 تا یکشنبه, 18 آبان 1399 15:00 - 18:00 شهرک غرب یکشنبه سه شنبه 577,000 7 ثبت‌نام رزرو
FA820 در حال بررسی از سه شنبه, 28 مرداد 1399 تا سه شنبه, 15 مهر 1399 15:00 - 18:00 شهرک غرب یکشنبه سه شنبه 577,000 7 اتمام ظرفیت
FA818 در حال بررسی از یکشنبه, 26 مرداد 1399 تا یکشنبه, 13 مهر 1399 15:00 - 18:00 جردن (اسفندیار) یکشنبه سه شنبه 577,000 9 ثبت‌نام
FA813 در حال بررسی از یکشنبه, 26 مرداد 1399 تا یکشنبه, 13 مهر 1399 15:00 - 18:00 شریعتی یکشنبه سه شنبه 577,000 7 اتمام ظرفیت
FA819 در حال بررسی از شنبه, 25 مرداد 1399 تا شنبه, 12 مهر 1399 18:00 - 21:00 شریعتی شنبه چهارشنبه 577,000 7 اتمام ظرفیت
FA821 در حال بررسی از شنبه, 25 مرداد 1399 تا شنبه, 12 مهر 1399 18:00 - 21:00 رشت (گیلان) شنبه چهارشنبه 577,000 6 ثبت‌نام
FA817 پریسا احمدی از چهارشنبه, 22 مرداد 1399 تا چهارشنبه, 09 مهر 1399 18:00 - 21:00 جردن (اسفندیار) شنبه چهارشنبه 577,000 9 اتمام ظرفیت
FA816 پریسا احمدی از چهارشنبه, 22 مرداد 1399 تا چهارشنبه, 09 مهر 1399 15:00 - 18:00 جردن (اسفندیار) شنبه چهارشنبه 577,000 9 اتمام ظرفیت
FA814 مریم آخشی از چهارشنبه, 22 مرداد 1399 تا چهارشنبه, 09 مهر 1399 18:00 - 21:00 شهرک غرب شنبه چهارشنبه 577,000 9 ثبت‌نام
FA806 آذین قدرتی از جمعه, 17 مرداد 1399 تا جمعه, 04 مهر 1399 9:00 - 14:00 جردن (اسفندیار) جمعه 577,000 7 کلاس شروع شده
FA812 مریم آقا خانی از پنجشنبه, 16 مرداد 1399 تا پنجشنبه, 03 مهر 1399 14:30 - 19:30 شریعتی پنجشنبه 577,000 9 کلاس شروع شده
FA811 مریم آقا خانی از پنجشنبه, 16 مرداد 1399 تا پنجشنبه, 03 مهر 1399 9:00 - 14:00 شریعتی پنجشنبه 577,000 9 کلاس شروع شده
FA808 آذین قدرتی از یکشنبه, 12 مرداد 1399 تا یکشنبه, 30 شهریور 1399 18:00 - 21:00 شهرک غرب یکشنبه سه شنبه 577,000 7 کلاس شروع شده
FA807 آذین قدرتی از یکشنبه, 12 مرداد 1399 تا یکشنبه, 30 شهریور 1399 15:00 - 18:1 شهرک غرب یکشنبه سه شنبه 577,000 7 کلاس شروع شده
FA815 پریسا احمدی از یکشنبه, 12 مرداد 1399 تا یکشنبه, 30 شهریور 1399 15:00 - 18:00 جردن (اسفندیار) یکشنبه سه شنبه 577,000 6 کلاس شروع شده
FA805 عزیزه حسینی از پنجشنبه, 02 مرداد 1399 تا پنجشنبه, 20 شهریور 1399 9:00 - 14:00 شهرک غرب پنجشنبه 577,000 7 کلاس شروع شده
FA795 فرخ لقا جلالی از یکشنبه, 22 تیر 1399 تا سه شنبه, 04 شهریور 1399 18:00 - 21:00 رشت (گیلان) یکشنبه سه شنبه 435,000 6 کلاس شروع شده
FA804 علی حاجی هاشمی از شنبه, 21 تیر 1399 تا چهارشنبه, 12 شهریور 1399 18:00 - 21:00 شریعتی شنبه چهارشنبه 577,000 7 کلاس شروع شده
FA793 مسعود موسوی از یکشنبه, 15 تیر 1399 تا سه شنبه, 28 مرداد 1399 15:00 - 18:00 شریعتی یکشنبه سه شنبه 435,000 8 کلاس شروع شده
FA794 مسعود موسوی از یکشنبه, 15 تیر 1399 تا سه شنبه, 28 مرداد 1399 18:00 - 21:00 شریعتی یکشنبه سه شنبه 435,000 8 کلاس شروع شده
FA798 مهسان افضلی از شنبه, 14 تیر 1399 تا چهارشنبه, 29 مرداد 1399 19:00 - 21:00 جردن (اسفندیار) روزهای زوج 435,000 6 کلاس شروع شده
FA797 مهسان افضلی از شنبه, 14 تیر 1399 تا چهارشنبه, 29 مرداد 1399 17:00 - 19:00 جردن (اسفندیار) روزهای زوج 435,000 6 کلاس شروع شده
FA799 مهسان افضلی از شنبه, 14 تیر 1399 تا چهارشنبه, 29 مرداد 1399 15:00 - 17:00 جردن (اسفندیار) روزهای زوج 435,000 6 کلاس شروع شده
FA796 کاوه جلیلیان از پنجشنبه, 12 تیر 1399 تا پنجشنبه, 30 مرداد 1399 09:00 - 14:00 شهرک غرب پنجشنبه 435,000 7 کلاس شروع شده
FA789 بابک سلامی از یکشنبه, 25 خرداد 1399 تا سه شنبه, 07 مرداد 1399 18:00 - 21:00 شهرک غرب یکشنبه سه شنبه 435,000 7 پایان کلاس
FA788 بابک سلامی از یکشنبه, 25 خرداد 1399 تا سه شنبه, 07 مرداد 1399 15:00 - 18:00 شهرک غرب یکشنبه سه شنبه 435,000 7 پایان کلاس
FA782 بابک سلامی از شنبه, 03 اسفند 1398 تا شنبه, 04 مرداد 1399 18:00 - 21:00 شهرک غرب شنبه چهارشنبه 435,000 10 پایان کلاس
FA781 بابک سلامی از شنبه, 03 اسفند 1398 تا شنبه, 04 مرداد 1399 15:00 - 18:00 شهرک غرب شنبه چهارشنبه 435,000 10 پایان کلاس
FA779 سارا عزتی فرد از یکشنبه, 27 بهمن 1398 تا سه شنبه, 24 تیر 1399 15:00 - 18:00 شهرک غرب یکشنبه سه شنبه 435,000 15 پایان کلاس
FA780 سارا عزتی فرد از یکشنبه, 27 بهمن 1398 تا سه شنبه, 24 تیر 1399 18:00 - 21:00 شهرک غرب یکشنبه سه شنبه 435,000 15 پایان کلاس
FA787 آذین قدرتی از یکشنبه, 27 بهمن 1398 تا سه شنبه, 24 تیر 1399 18:00 - 21:00 کرج یکشنبه سه شنبه 435,000 10 پایان کلاس
FA792 آذین قدرتی از یکشنبه, 27 بهمن 1398 تا سه شنبه, 24 تیر 1399 15:00 - 18:00 کرج یکشنبه سه شنبه 435,000 10 پایان کلاس
FA785 محمد عصمتی از یکشنبه, 20 بهمن 1398 تا یکشنبه, 22 تیر 1399 15:00 - 18:00 شهرک غرب یکشنبه سه شنبه 435,000 10 پایان کلاس
FA786 محمد عصمتی از یکشنبه, 20 بهمن 1398 تا یکشنبه, 22 تیر 1399 18:00 - 21:00 شهرک غرب یکشنبه سه شنبه 435,000 10 پایان کلاس
FA784 محمد عصمتی از شنبه, 19 بهمن 1398 تا شنبه, 21 تیر 1399 18:0 - 21:0 شهرک غرب شنبه چهارشنبه 435,000 15 پایان کلاس
FA783 محمد عصمتی از شنبه, 19 بهمن 1398 تا شنبه, 21 تیر 1399 15:0 - 18:0 شهرک غرب شنبه چهارشنبه 435,000 15 پایان کلاس
FA774 مینا مشعشعی از شنبه, 12 بهمن 1398 تا چهارشنبه, 11 تیر 1399 19:00 - 21:00 شریعتی روزهای زوج 435,000 12 پایان کلاس
FA772 مینا مشعشعی از شنبه, 12 بهمن 1398 تا چهارشنبه, 11 تیر 1399 15:00 - 17:00 شریعتی روزهای زوج 435,000 12 پایان کلاس
FA773 مینا مشعشعی از شنبه, 12 بهمن 1398 تا چهارشنبه, 11 تیر 1399 17:00 - 19:00 شریعتی روزهای زوج 435,000 12 پایان کلاس
FA770 علی فراهانی از سه شنبه, 01 بهمن 1398 تا سه شنبه, 03 تیر 1399 15:00 - 18:00 شریعتی یکشنبه سه شنبه 435,000 12 پایان کلاس
FA771 علی فراهانی از سه شنبه, 01 بهمن 1398 تا سه شنبه, 03 تیر 1399 18:00 - 21:00 شریعتی یکشنبه سه شنبه 435,000 12 پایان کلاس
FA769 نسیم انعام زاده از دوشنبه, 30 دی 1398 تا دوشنبه, 19 خرداد 1399 14:0 - 18:0 شهرک غرب دوشنبه چهارشنبه 435,000 10 پایان کلاس
FA775 مائده جلال خواه از یکشنبه, 29 دی 1398 تا یکشنبه, 01 تیر 1399 15:00 - 18:00 شهرک غرب یکشنبه سه شنبه 435,000 15 پایان کلاس
FA776 مائده جلال خواه از یکشنبه, 29 دی 1398 تا یکشنبه, 01 تیر 1399 18:00 - 21:00 شهرک غرب یکشنبه سه شنبه 435,000 15 پایان کلاس
FA766 علی حاجی هاشمی از چهارشنبه, 25 دی 1398 تا دوشنبه, 26 خرداد 1399 19:0 - 21:0 شریعتی روزهای زوج 435,000 12 پایان کلاس
FA765 علی حاجی هاشمی از چهارشنبه, 25 دی 1398 تا دوشنبه, 26 خرداد 1399 17:0 - 19:0 شریعتی روزهای زوج 435,000 12 پایان کلاس
FA764 زهرا معینی از جمعه, 20 دی 1398 تا جمعه, 23 خرداد 1399 09:00 - 14:00 جردن (اسفندیار) جمعه 435,000 12 پایان کلاس
FA763 احیا جشنه وند از جمعه, 20 دی 1398 تا جمعه, 23 خرداد 1399 09:00 - 14:00 شهرک غرب جمعه 435,000 15 پایان کلاس
کد استاد بازه زمانی برگزاری ساعت برگزاری محل برگزاری روز های برگزاری شهریه (تومان) ظرفیت
Fundamental 2
کد استاد بازه زمانی برگزاری ساعت برگزاری محل برگزاری روز های برگزاری شهریه (تومان) ظرفیت
FB1276 محمد عصمتی از یکشنبه, 30 شهریور 1399 تا سه شنبه, 20 آبان 1399 15:00 - 18:00 شهرک غرب یکشنبه سه شنبه 577,000 9 ثبت‌نام رزرو
FB1277 محمد عصمتی از یکشنبه, 30 شهریور 1399 تا سه شنبه, 20 آبان 1399 18:00 - 21:00 شهرک غرب یکشنبه سه شنبه 577,000 9 اتمام ظرفیت
FB1278 مسعود موسوی از سه شنبه, 25 شهریور 1399 تا یکشنبه, 18 آبان 1399 15:00 - 18:00 شریعتی یکشنبه سه شنبه 577,000 9 ثبت‌نام رزرو
FB1279 مسعود موسوی از سه شنبه, 25 شهریور 1399 تا یکشنبه, 18 آبان 1399 18:00 - 21:00 شریعتی یکشنبه سه شنبه 577,000 9 ثبت‌نام رزرو
FB1274 در حال بررسی از سه شنبه, 11 شهریور 1399 تا یکشنبه, 27 مهر 1399 15:00 - 18:00 جردن (اسفندیار) یکشنبه سه شنبه 577,000 9 اتمام ظرفیت
FB1275 در حال بررسی از سه شنبه, 11 شهریور 1399 تا یکشنبه, 27 مهر 1399 18:00 - 21:00 جردن (اسفندیار) یکشنبه سه شنبه 577,000 9 اتمام ظرفیت
FB1270 در حال بررسی از سه شنبه, 28 مرداد 1399 تا سه شنبه, 15 مهر 1399 18:00 - 21:00 شهرک غرب یکشنبه سه شنبه 577,000 7 اتمام ظرفیت
FB1268 در حال بررسی از یکشنبه, 26 مرداد 1399 تا یکشنبه, 13 مهر 1399 18:00 - 21:00 جردن (اسفندیار) یکشنبه سه شنبه 577,000 9 اتمام ظرفیت
FB1271 فرخ لقا جلالی از یکشنبه, 26 مرداد 1399 تا یکشنبه, 13 مهر 1399 15:00 - 18:00 رشت (گیلان) یکشنبه سه شنبه 577,000 6 ثبت‌نام
FB1264 در حال بررسی از یکشنبه, 26 مرداد 1399 تا یکشنبه, 13 مهر 1399 18:00 - 21:00 شریعتی یکشنبه سه شنبه 577,000 7 اتمام ظرفیت
FB1269 در حال بررسی از شنبه, 25 مرداد 1399 تا شنبه, 12 مهر 1399 15:00 - 18:00 شریعتی شنبه چهارشنبه 577,000 7 اتمام ظرفیت
FB1265 مریم آخشی از چهارشنبه, 22 مرداد 1399 تا چهارشنبه, 09 مهر 1399 15:00 - 18:00 شهرک غرب شنبه چهارشنبه 577,000 9 اتمام ظرفیت
FB1273 در حال بررسی از سه شنبه, 21 مرداد 1399 تا سه شنبه, 08 مهر 1399 18:00 - 21:00 شهرک غرب یکشنبه سه شنبه 577,000 7 اتمام ظرفیت
FB1272 در حال بررسی از سه شنبه, 21 مرداد 1399 تا سه شنبه, 08 مهر 1399 15:00 - 18:00 شهرک غرب یکشنبه سه شنبه 577,000 7 اتمام ظرفیت
FB1259 حامد بختیاری از جمعه, 17 مرداد 1399 تا جمعه, 04 مهر 1399 9:00 - 14:00 شهرک غرب جمعه 577,000 7 کلاس شروع شده
FB1267 نسرین حداد رضایی از پنجشنبه, 16 مرداد 1399 تا پنجشنبه, 03 مهر 1399 9:00 - 14:00 شهرک غرب پنجشنبه 577,000 7 کلاس شروع شده
FB1263 پریناز احمدیان پور از یکشنبه, 12 مرداد 1399 تا یکشنبه, 30 شهریور 1399 18:00 - 21:00 شهرک غرب یکشنبه سه شنبه 577,000 7 کلاس شروع شده
FB1262 پریناز احمدیان پور از یکشنبه, 12 مرداد 1399 تا یکشنبه, 30 شهریور 1399 15:00 - 18:00 شهرک غرب یکشنبه سه شنبه 577,000 7 کلاس شروع شده
FB1266 پریسا احمدی از یکشنبه, 12 مرداد 1399 تا یکشنبه, 30 شهریور 1399 18:00 - 21:00 جردن (اسفندیار) یکشنبه سه شنبه 577,000 6 کلاس شروع شده
FB1255 محدثه نیک آذر از یکشنبه, 12 مرداد 1399 تا یکشنبه, 30 شهریور 1399 18:00 - 21:00 شهرک غرب یکشنبه سه شنبه 577,000 7 کلاس شروع شده
FB1254 محدثه نیک آذر از یکشنبه, 12 مرداد 1399 تا یکشنبه, 30 شهریور 1399 15:00 - 18:00 شهرک غرب یکشنبه سه شنبه 577,000 7 کلاس شروع شده
FB1256 نسیم انعام زاده از دوشنبه, 06 مرداد 1399 تا چهارشنبه, 05 شهریور 1399 14:00 - 18:00 شهرک غرب دوشنبه چهارشنبه 577,000 5 کلاس شروع شده
FB1253 نوژن مجلسی از شنبه, 04 مرداد 1399 تا شنبه, 22 شهریور 1399 19:00 - 21:00 شهرک غرب روزهای زوج 577,000 7 کلاس شروع شده
FB1252 نوژن مجلسی از شنبه, 04 مرداد 1399 تا شنبه, 22 شهریور 1399 17:00 - 19:00 شهرک غرب روزهای زوج 577,000 7 کلاس شروع شده
FB1251 نوژن مجلسی از شنبه, 04 مرداد 1399 تا شنبه, 22 شهریور 1399 15:00 - 17:00 شهرک غرب روزهای زوج 577,000 7 کلاس شروع شده
FB1257 محمد عصمتی از شنبه, 04 مرداد 1399 تا چهارشنبه, 26 شهریور 1399 15:00 - 18:00 شهرک غرب شنبه چهارشنبه 577,000 7 کلاس شروع شده
FB1258 محمد عصمتی از شنبه, 04 مرداد 1399 تا چهارشنبه, 26 شهریور 1399 18:00 - 21:00 شهرک غرب شنبه چهارشنبه 577,000 7 کلاس شروع شده
FB1246 محمد عصمتی از یکشنبه, 22 تیر 1399 تا سه شنبه, 04 شهریور 1399 18:00 - 21:00 جردن (اسفندیار) یکشنبه سه شنبه 435,000 6 کلاس شروع شده
FB1245 محمد عصمتی از یکشنبه, 22 تیر 1399 تا سه شنبه, 04 شهریور 1399 15:00 - 18:00 جردن (اسفندیار) یکشنبه سه شنبه 435,000 6 کلاس شروع شده
FB1248 نسرین حداد رضایی از شنبه, 21 تیر 1399 تا چهارشنبه, 12 شهریور 1399 18:00 - 21:00 شریعتی شنبه چهارشنبه 435,000 8 کلاس شروع شده
FB1247 نسرین حداد رضایی از شنبه, 21 تیر 1399 تا چهارشنبه, 12 شهریور 1399 15:00 - 18:00 شریعتی شنبه چهارشنبه 435,000 8 کلاس شروع شده
FB1228 مونیکا عیسی یانس از سه شنبه, 17 تیر 1399 تا یکشنبه, 02 شهریور 1399 18:00 - 21:00 شریعتی یکشنبه سه شنبه 435,000 6 کلاس شروع شده
FB1227 مونیکا عیسی یانس از سه شنبه, 17 تیر 1399 تا یکشنبه, 02 شهریور 1399 15:00 - 18:00 شریعتی یکشنبه سه شنبه 435,000 6 کلاس شروع شده
FB1226 علی فراهانی از سه شنبه, 17 تیر 1399 تا یکشنبه, 02 شهریور 1399 18:00 - 21:00 شریعتی یکشنبه سه شنبه 435,000 7 کلاس شروع شده
FB1225 علی فراهانی از سه شنبه, 17 تیر 1399 تا یکشنبه, 02 شهریور 1399 15:00 - 18:00 شریعتی یکشنبه سه شنبه 435,000 7 کلاس شروع شده
FB1233 ستاره ثامنی از دوشنبه, 16 تیر 1399 تا پنجشنبه, 30 مرداد 1399 18:00 - 21:00 جردن (اسفندیار) دوشنبه پنجشنبه 435,000 7 کلاس شروع شده
FB1232 ستاره ثامنی از دوشنبه, 16 تیر 1399 تا پنجشنبه, 30 مرداد 1399 15:00 - 18:00 جردن (اسفندیار) دوشنبه پنجشنبه 435,000 7 کلاس شروع شده
FB1239 کاوه جلیلیان از یکشنبه, 15 تیر 1399 تا سه شنبه, 28 مرداد 1399 15:00 - 18:00 شهرک غرب یکشنبه سه شنبه 435,000 7 کلاس شروع شده
FB1240 کاوه جلیلیان از یکشنبه, 15 تیر 1399 تا سه شنبه, 28 مرداد 1399 18:00 - 21:00 شهرک غرب یکشنبه سه شنبه 435,000 7 کلاس شروع شده
FB1222 فرخ لقا جلالی از شنبه, 14 تیر 1399 تا شنبه, 01 شهریور 1399 18:00 - 21:00 رشت (گیلان) شنبه چهارشنبه 435,000 6 کلاس شروع شده
TEST احسان عباس پور از جمعه, 16 خرداد 1399 تا جمعه, 23 خرداد 1399 10:00 - 12:00 جردن (مرکزی) یکشنبه 10,000 1 پایان کلاس
FB1224 نسیم بروجردی از شنبه, 03 اسفند 1398 تا شنبه, 11 مرداد 1399 18:00 - 21:00 شهرک غرب شنبه چهارشنبه 435,000 15 پایان کلاس
FB1223 نسیم بروجردی از شنبه, 03 اسفند 1398 تا شنبه, 11 مرداد 1399 15:00 - 18:00 شهرک غرب شنبه چهارشنبه 435,000 15 پایان کلاس
FB1231 علی حاجی هاشمی از پنجشنبه, 01 اسفند 1398 تا پنجشنبه, 02 مرداد 1399 14:30 - 19:30 شریعتی پنجشنبه 435,000 14 پایان کلاس
FB1215 فاطمه آقا بابایی از پنجشنبه, 01 اسفند 1398 تا پنجشنبه, 02 مرداد 1399 14:30 - 19:30 شریعتی پنجشنبه 435,000 15 پایان کلاس
FB1230 فاطمه ایوبی از سه شنبه, 29 بهمن 1398 تا یکشنبه, 29 تیر 1399 18:00 - 21:00 شهرک غرب یکشنبه سه شنبه 435,000 15 پایان کلاس
FB1229 فاطمه ایوبی از سه شنبه, 29 بهمن 1398 تا یکشنبه, 29 تیر 1399 15:00 - 18:00 شهرک غرب یکشنبه سه شنبه 435,000 15 پایان کلاس
FB1220 حامد بختیاری از دوشنبه, 28 بهمن 1398 تا دوشنبه, 30 تیر 1399 13:30 - 15:30 شریعتی روزهای زوج 435,000 12 پایان کلاس
FB1208 آذین قدرتی از شنبه, 19 بهمن 1398 تا شنبه, 21 تیر 1399 18:00 - 21:00 کرج شنبه چهارشنبه 435,000 10 پایان کلاس
FB1202 نسیم بروجردی از جمعه, 18 بهمن 1398 تا جمعه, 03 مرداد 1399 09:00 - 13:00 شهرک غرب جمعه 435,000 15 پایان کلاس
FB1213 نسرین حداد رضایی از پنجشنبه, 17 بهمن 1398 تا پنجشنبه, 19 تیر 1399 09:00 - 14:00 شهرک غرب پنجشنبه 435,000 15 پایان کلاس
FB1211 پریناز احمدیان پور از سه شنبه, 15 بهمن 1398 تا سه شنبه, 17 تیر 1399 15:00 - 18:00 شهرک غرب یکشنبه سه شنبه 435,000 15 پایان کلاس
FB1212 پریناز احمدیان پور از سه شنبه, 15 بهمن 1398 تا سه شنبه, 17 تیر 1399 18:00 - 21:00 شهرک غرب یکشنبه سه شنبه 435,000 15 پایان کلاس
FB1217 نوژن مجلسی از شنبه, 12 بهمن 1398 تا چهارشنبه, 11 تیر 1399 15:0 - 17:0 شهرک غرب روزهای زوج 435,000 15 پایان کلاس
FB1219 نوژن مجلسی از شنبه, 12 بهمن 1398 تا چهارشنبه, 11 تیر 1399 19:0 - 21:0 شهرک غرب روزهای زوج 435,000 15 پایان کلاس
FB1218 نوژن مجلسی از شنبه, 12 بهمن 1398 تا چهارشنبه, 11 تیر 1399 17:0 - 19:0 شهرک غرب روزهای زوج 435,000 15 پایان کلاس
FB1207 نسرین حداد رضایی از شنبه, 12 بهمن 1398 تا شنبه, 14 تیر 1399 18:0 - 21:0 شریعتی شنبه چهارشنبه 435,000 15 پایان کلاس
FB1206 نسرین حداد رضایی از شنبه, 12 بهمن 1398 تا شنبه, 14 تیر 1399 15:0 - 18:0 شریعتی شنبه چهارشنبه 435,000 15 پایان کلاس
FB1203 حامد بختیاری از جمعه, 11 بهمن 1398 تا جمعه, 13 تیر 1399 09:00 - 14:00 شهرک غرب جمعه 435,000 14 پایان کلاس
FB1198 فاطمه خطیری از جمعه, 11 بهمن 1398 تا جمعه, 20 تیر 1399 09:00 - 14:00 شریعتی جمعه 435,000 15 پایان کلاس
FB1205 سارا سیفی از شنبه, 05 بهمن 1398 تا شنبه, 07 تیر 1399 19:00 - 21:00 جردن (اسفندیار) روزهای زوج 435,000 15 پایان کلاس
FB1214 غزاله شوندی از پنجشنبه, 03 بهمن 1398 تا پنجشنبه, 05 تیر 1399 09:00 - 14:00 شهرک غرب پنجشنبه 435,000 15 پایان کلاس
FB1199 فرخ لقا جلالی از چهارشنبه, 02 بهمن 1398 تا شنبه, 28 تیر 1399 16:00 - 18:00 رشت (گیلان) شنبه چهارشنبه 435,000 12 پایان کلاس
FB1197 آذین قدرتی از جمعه, 27 دی 1398 تا جمعه, 30 خرداد 1399 09:00 - 14:00 جردن (اسفندیار) جمعه 435,000 15 پایان کلاس
FB1201 مهسان افضلی از دوشنبه, 23 دی 1398 تا شنبه, 31 خرداد 1399 15:00 - 17:00 جردن (اسفندیار) روزهای زوج 435,000 12 پایان کلاس
FB1192 پریسا احمدی از یکشنبه, 22 دی 1398 تا یکشنبه, 25 خرداد 1399 18:00 - 21:00 جردن (اسفندیار) یکشنبه سه شنبه 435,000 12 پایان کلاس
FB1191 پریسا احمدی از یکشنبه, 22 دی 1398 تا یکشنبه, 25 خرداد 1399 15:00 - 18:00 جردن (اسفندیار) یکشنبه سه شنبه 435,000 12 پایان کلاس
FB1200 زهرا معینی از پنجشنبه, 19 دی 1398 تا پنجشنبه, 22 خرداد 1399 09:00 - 14:00 جردن (اسفندیار) پنجشنبه 435,000 15 پایان کلاس
FB1187 احیا جشنه وند از پنجشنبه, 19 دی 1398 تا پنجشنبه, 22 خرداد 1399 09:00 - 14:00 شهرک غرب پنجشنبه 435,000 15 پایان کلاس
FB1196 عزیزه حسینی از پنجشنبه, 19 دی 1398 تا پنجشنبه, 22 خرداد 1399 09:00 - 14:00 شهرک غرب پنجشنبه 435,000 15 پایان کلاس
FB1193 کاوه جلیلیان از پنجشنبه, 19 دی 1398 تا پنجشنبه, 22 خرداد 1399 09:00 - 14:00 شهرک غرب پنجشنبه 435,000 15 پایان کلاس
FB1186 داریوش گل محمد زاده از چهارشنبه, 18 دی 1398 تا چهارشنبه, 21 خرداد 1399 18:00 - 21:00 جردن (اسفندیار) دوشنبه چهارشنبه 435,000 12 پایان کلاس
FB1195 کاوه جلیلیان از سه شنبه, 17 دی 1398 تا سه شنبه, 20 خرداد 1399 18:00 - 21:00 شهرک غرب یکشنبه سه شنبه 435,000 15 پایان کلاس
FB1194 کاوه جلیلیان از سه شنبه, 17 دی 1398 تا سه شنبه, 20 خرداد 1399 15:00 - 18:00 شهرک غرب یکشنبه سه شنبه 435,000 15 پایان کلاس
FB1190 فرخ لقا جلالی از سه شنبه, 17 دی 1398 تا سه شنبه, 20 خرداد 1399 18:00 - 21:00 رشت (گیلان) یکشنبه سه شنبه 435,000 12 پایان کلاس
کد استاد بازه زمانی برگزاری ساعت برگزاری محل برگزاری روز های برگزاری شهریه (تومان) ظرفیت
Fundamental 1+2
کد استاد بازه زمانی برگزاری ساعت برگزاری محل برگزاری روز های برگزاری شهریه (تومان) ظرفیت
F457 در حال بررسی از سه شنبه, 28 مرداد 1399 تا سه شنبه, 22 مهر 1399 9:00 - 14:00 شریعتی یکشنبه سه شنبه 1,120,000 8 اتمام ظرفیت
F451 آذین قدرتی از شنبه, 11 مرداد 1399 تا چهارشنبه, 23 مهر 1399 9:00 - 13:00 شهرک غرب شنبه چهارشنبه 1,120,000 7 کلاس شروع شده
F456 مسعود موسوی از شنبه, 11 مرداد 1399 تا چهارشنبه, 09 مهر 1399 9:00 - 14:00 جردن (اسفندیار) شنبه چهارشنبه 1,120,000 9 کلاس شروع شده
F449 مونیکا عیسی یانس از دوشنبه, 06 مرداد 1399 تا دوشنبه, 24 شهریور 1399 9:00 - 13:00 شریعتی روزهای زوج 1,120,000 6 کلاس شروع شده
F452 مینا مشعشعی از یکشنبه, 05 مرداد 1399 تا یکشنبه, 13 مهر 1399 9:00 - 13:00 شریعتی یکشنبه سه شنبه 1,120,000 6 کلاس شروع شده
F454 مریم نخبه از یکشنبه, 05 مرداد 1399 تا یکشنبه, 30 شهریور 1399 9:00 - 14:00 شهرک غرب یکشنبه سه شنبه 1,120,000 7 کلاس شروع شده
F453 مینا مشعشعی از شنبه, 04 مرداد 1399 تا شنبه, 22 شهریور 1399 9:00 - 13:00 شریعتی روزهای زوج 1,120,000 7 کلاس شروع شده
F450 نوژن مجلسی از شنبه, 04 مرداد 1399 تا شنبه, 22 شهریور 1399 9:00 - 13:00 شهرک غرب روزهای زوج 1,120,000 5 کلاس شروع شده
F448 بابک سلامی از شنبه, 04 مرداد 1399 تا چهارشنبه, 16 مهر 1399 10:00 - 14:00 شهرک غرب شنبه چهارشنبه 1,120,000 8 کلاس شروع شده
F455 مریم نخبه از شنبه, 04 مرداد 1399 تا چهارشنبه, 02 مهر 1399 9:0 - 14:0 شهرک غرب شنبه چهارشنبه 1,120,000 7 کلاس شروع شده
F446 مهرناز یوسفی نژاد از چهارشنبه, 01 مرداد 1399 تا شنبه, 29 شهریور 1399 9:00 - 14:00 شهرک غرب شنبه چهارشنبه 1,120,000 8 کلاس شروع شده
F447 بابک سلامی از یکشنبه, 22 تیر 1399 تا یکشنبه, 30 شهریور 1399 10:00 - 14:00 شهرک غرب یکشنبه سه شنبه 1,120,000 8 کلاس شروع شده
F445 نسرین حداد رضایی از شنبه, 21 تیر 1399 تا چهارشنبه, 05 شهریور 1399 10:00 - 14:00 شریعتی روزهای زوج 840,000 7 کلاس شروع شده
F443 مهرناز یوسفی نژاد از یکشنبه, 15 تیر 1399 تا یکشنبه, 23 شهریور 1399 09:00 - 13:00 شهرک غرب یکشنبه سه شنبه 840,000 7 کلاس شروع شده
F444 کاوه جلیلیان از شنبه, 14 تیر 1399 تا چهارشنبه, 12 شهریور 1399 09:00 - 14:00 شهرک غرب شنبه چهارشنبه 840,000 7 کلاس شروع شده
F441 زهرا معینی از شنبه, 03 اسفند 1398 تا چهارشنبه, 29 مرداد 1399 09:00 - 13:00 جردن (اسفندیار) شنبه چهارشنبه 840,000 15 کلاس شروع شده
F439 حامد بختیاری از دوشنبه, 28 بهمن 1398 تا دوشنبه, 30 تیر 1399 9:0 - 13:0 شریعتی روزهای زوج 840,000 12 پایان کلاس
F438 مونیکا عیسی یانس از شنبه, 26 بهمن 1398 تا چهارشنبه, 25 تیر 1399 9:0 - 13:0 شریعتی روزهای زوج 840,000 12 پایان کلاس
F437 نسرین حداد رضایی از شنبه, 12 بهمن 1398 تا چهارشنبه, 11 تیر 1399 9:0 - 13:0 شریعتی روزهای زوج 840,000 15 پایان کلاس
F436 مریم نخبه از چهارشنبه, 25 دی 1398 تا شنبه, 07 تیر 1399 9:0 - 14:0 شهرک غرب شنبه چهارشنبه 840,000 16 پایان کلاس
F435 مریم نخبه از سه شنبه, 24 دی 1398 تا سه شنبه, 03 تیر 1399 09:00 - 14:00 شهرک غرب یکشنبه سه شنبه 840,000 15 پایان کلاس
F431 بابک سلامی از چهارشنبه, 18 دی 1398 تا شنبه, 14 تیر 1399 10:0 - 14:0 شهرک غرب شنبه چهارشنبه 840,000 15 پایان کلاس
F434 کاوه جلیلیان از چهارشنبه, 18 دی 1398 تا شنبه, 31 خرداد 1399 09:00 - 14:00 شهرک غرب شنبه چهارشنبه 840,000 10 پایان کلاس
F432 بابک سلامی از یکشنبه, 15 دی 1398 تا یکشنبه, 08 تیر 1399 10:00 - 14:00 شهرک غرب یکشنبه سه شنبه 840,000 15 پایان کلاس
F430 مینا مشعشعی از سه شنبه, 10 دی 1398 تا سه شنبه, 03 تیر 1399 09:00 - 13:00 شریعتی یکشنبه سه شنبه 840,000 12 پایان کلاس
F426 آیدا جعفری از دوشنبه, 18 آذر 1398 تا دوشنبه, 19 خرداد 1399 10:0 - 14:0 شهرک غرب دوشنبه چهارشنبه 840,000 15 پایان کلاس
کد استاد بازه زمانی برگزاری ساعت برگزاری محل برگزاری روز های برگزاری شهریه (تومان) ظرفیت
PRE 1
کد استاد بازه زمانی برگزاری ساعت برگزاری محل برگزاری روز های برگزاری شهریه (تومان) ظرفیت
PA1622 نازنین متقی از دوشنبه, 31 شهریور 1399 تا چهارشنبه, 28 آبان 1399 15:00 - 17:00 شریعتی روزهای زوج 860,000 7 ثبت‌نام رزرو
PA1620 نازنین متقی از دوشنبه, 31 شهریور 1399 تا چهارشنبه, 28 آبان 1399 17:00 - 19:00 شریعتی روزهای زوج 860,000 7 اتمام ظرفیت
PA1621 نازنین متقی از دوشنبه, 31 شهریور 1399 تا چهارشنبه, 28 آبان 1399 19:00 - 21:00 شریعتی روزهای زوج 860,000 7 ثبت‌نام رزرو
PA1619 در حال بررسی از چهارشنبه, 12 شهریور 1399 تا شنبه, 10 آبان 1399 18:00 - 21:00 جردن (اسفندیار) شنبه چهارشنبه 860,000 9 اتمام ظرفیت
PA1618 در حال بررسی از چهارشنبه, 12 شهریور 1399 تا شنبه, 10 آبان 1399 15:00 - 18:00 جردن (اسفندیار) شنبه چهارشنبه 860,000 9 اتمام ظرفیت
PA1615 در حال بررسی از چهارشنبه, 29 مرداد 1399 تا چهارشنبه, 30 مهر 1399 18:00 - 21:00 شهرک غرب شنبه چهارشنبه 860,000 7 اتمام ظرفیت
PA1612 در حال بررسی از چهارشنبه, 29 مرداد 1399 تا چهارشنبه, 30 مهر 1399 15:00 - 18:00 شریعتی شنبه چهارشنبه 860,000 6 اتمام ظرفیت
PA1614 در حال بررسی از چهارشنبه, 29 مرداد 1399 تا چهارشنبه, 30 مهر 1399 15:00 - 18:00 شهرک غرب شنبه چهارشنبه 860,000 7 اتمام ظرفیت
PA1616 آلا پاک عقیده از چهارشنبه, 29 مرداد 1399 تا چهارشنبه, 30 مهر 1399 15:00 - 18:00 رشت (گیلان) شنبه چهارشنبه 860,000 6 ثبت‌نام رزرو
PA1609 در حال بررسی از شنبه, 25 مرداد 1399 تا چهارشنبه, 23 مهر 1399 15:00 - 18:00 شهرک غرب شنبه چهارشنبه 860,000 7 اتمام ظرفیت
PA1617 در حال بررسی از پنجشنبه, 23 مرداد 1399 تا پنجشنبه, 01 آبان 1399 9:00 - 14:00 شهرک غرب پنجشنبه 460,000 5 اتمام ظرفیت
PA1611 در حال بررسی از پنجشنبه, 23 مرداد 1399 تا پنجشنبه, 01 آبان 1399 9:30 - 14:30 جردن (اسفندیار) پنجشنبه 860,000 8 اتمام ظرفیت
PA1608 در حال بررسی از چهارشنبه, 22 مرداد 1399 تا شنبه, 19 مهر 1399 18:00 - 21:00 جردن (اسفندیار) شنبه چهارشنبه 860,000 7 اتمام ظرفیت
PA1613 در حال بررسی از سه شنبه, 21 مرداد 1399 تا یکشنبه, 20 مهر 1399 15:00 - 18:00 جردن (اسفندیار) یکشنبه سه شنبه 860,000 8 اتمام ظرفیت
PA1607 آزاده حیدری مقدم از سه شنبه, 21 مرداد 1399 تا یکشنبه, 20 مهر 1399 15:00 - 18:00 شریعتی یکشنبه سه شنبه 860,000 9 اتمام ظرفیت
PA1610 بابک سلامی از جمعه, 17 مرداد 1399 تا جمعه, 18 مهر 1399 9:00 - 14:00 شهرک غرب جمعه 860,000 8 کلاس شروع شده
PA1604 مسعود خاوری از شنبه, 11 مرداد 1399 تا چهارشنبه, 09 مهر 1399 17:00 - 19:00 شریعتی روزهای زوج 860,000 8 کلاس شروع شده
PA1603 مسعود خاوری از شنبه, 11 مرداد 1399 تا چهارشنبه, 09 مهر 1399 15:00 - 17:00 شریعتی روزهای زوج 860,000 8 کلاس شروع شده
PA1605 مسعود خاوری از شنبه, 11 مرداد 1399 تا چهارشنبه, 09 مهر 1399 19:00 - 21:00 شریعتی روزهای زوج 860,000 8 کلاس شروع شده
PA1596 طلیعه حسینی از سه شنبه, 07 مرداد 1399 تا یکشنبه, 06 مهر 1399 18:00 - 21:00 جردن (اسفندیار) یکشنبه سه شنبه 860,000 6 کلاس شروع شده
PA1595 طلیعه حسینی از سه شنبه, 07 مرداد 1399 تا یکشنبه, 06 مهر 1399 15:00 - 18:00 جردن (اسفندیار) یکشنبه سه شنبه 860,000 6 کلاس شروع شده
PA1598 علی میرزایی آزاد از یکشنبه, 05 مرداد 1399 تا سه شنبه, 01 مهر 1399 18:00 - 21:00 شریعتی یکشنبه سه شنبه 860,000 8 کلاس شروع شده
PA1601 حسین شاهوار از یکشنبه, 05 مرداد 1399 تا سه شنبه, 01 مهر 1399 18:00 - 21:00 شهرک غرب یکشنبه سه شنبه 860,000 7 کلاس شروع شده
PA1600 حسین شاهوار از یکشنبه, 05 مرداد 1399 تا سه شنبه, 01 مهر 1399 15:00 - 18:00 شهرک غرب یکشنبه سه شنبه 860,000 7 کلاس شروع شده
PA1597 علی میرزایی آزاد از یکشنبه, 05 مرداد 1399 تا سه شنبه, 01 مهر 1399 15:00 - 18:00 شریعتی یکشنبه سه شنبه 860,000 8 کلاس شروع شده
PA1602 مهدی قیداری از پنجشنبه, 02 مرداد 1399 تا پنجشنبه, 03 مهر 1399 14:30 - 19:30 شریعتی پنجشنبه 860,000 9 کلاس شروع شده
PA1599 نیلوفر محمد نژاد از پنجشنبه, 02 مرداد 1399 تا پنجشنبه, 03 مهر 1399 9:00 - 14:00 شهرک غرب پنجشنبه 860,000 8 کلاس شروع شده
PA1573 پورنگ شاد پور از شنبه, 28 تیر 1399 تا شنبه, 29 شهریور 1399 18:00 - 21:00 رشت (گیلان) شنبه چهارشنبه 657,000 6 کلاس شروع شده
PA1571 شهرزاد کرانی از یکشنبه, 22 تیر 1399 تا سه شنبه, 18 شهریور 1399 15:00 - 18:00 شهرک غرب یکشنبه سه شنبه 657,000 7 کلاس شروع شده
PA1572 شهرزاد کرانی از یکشنبه, 22 تیر 1399 تا سه شنبه, 18 شهریور 1399 18:00 - 21:00 شهرک غرب یکشنبه سه شنبه 657,000 7 کلاس شروع شده
PA1570 شهرزاد کرانی از پنجشنبه, 19 تیر 1399 تا پنجشنبه, 20 شهریور 1399 09:00 - 14:00 شهرک غرب پنجشنبه 657,000 8 کلاس شروع شده
PA1583 دکتر نازنین ایمانی از پنجشنبه, 19 تیر 1399 تا پنجشنبه, 20 شهریور 1399 09:00 - 14:00 شهرک غرب پنجشنبه 657,000 8 کلاس شروع شده
PA1567 پریسا بروجردی از دوشنبه, 16 تیر 1399 تا شنبه, 15 شهریور 1399 15:00 - 17:00 شهرک غرب روزهای زوج 657,000 7 کلاس شروع شده
PA1568 پریسا بروجردی از دوشنبه, 16 تیر 1399 تا شنبه, 15 شهریور 1399 17:00 - 19:00 شهرک غرب روزهای زوج 657,000 7 کلاس شروع شده
PA1569 پریسا بروجردی از دوشنبه, 16 تیر 1399 تا شنبه, 15 شهریور 1399 19:00 - 21:00 شهرک غرب روزهای زوج 657,000 7 کلاس شروع شده
PA1593 مارال خاطری از شنبه, 14 تیر 1399 تا چهارشنبه, 12 شهریور 1399 19:00 - 21:00 جردن (اسفندیار) روزهای زوج 657,000 7 کلاس شروع شده
PA1594 مارال خاطری از شنبه, 14 تیر 1399 تا چهارشنبه, 12 شهریور 1399 17:00 - 19:00 جردن (اسفندیار) روزهای زوج 657,000 7 کلاس شروع شده
PA1592 علی میرزایی آزاد از شنبه, 14 تیر 1399 تا شنبه, 15 شهریور 1399 18:00 - 21:00 شریعتی شنبه چهارشنبه 657,000 7 کلاس شروع شده
PA1591 علی میرزایی آزاد از شنبه, 14 تیر 1399 تا شنبه, 15 شهریور 1399 15:00 - 18:00 شریعتی شنبه چهارشنبه 657,000 7 کلاس شروع شده
PA1574 مهدی قیداری از شنبه, 03 اسفند 1398 تا چهارشنبه, 15 مرداد 1399 19:00 - 21:00 شریعتی روزهای زوج 657,000 15 پایان کلاس
PA1576 مهدی قیداری از شنبه, 03 اسفند 1398 تا چهارشنبه, 15 مرداد 1399 15:00 - 17:00 شریعتی روزهای زوج 657,000 15 پایان کلاس
PA1575 مهدی قیداری از شنبه, 03 اسفند 1398 تا چهارشنبه, 15 مرداد 1399 17:00 - 19:00 شریعتی روزهای زوج 657,000 15 پایان کلاس
PA1560 مسعود خاوری از پنجشنبه, 01 اسفند 1398 تا پنجشنبه, 16 مرداد 1399 14:30 - 19:30 شریعتی پنجشنبه 657,000 12 پایان کلاس
PA1578 آزاده حیدری مقدم از سه شنبه, 29 بهمن 1398 تا سه شنبه, 07 مرداد 1399 15:00 - 18:00 شریعتی یکشنبه سه شنبه 657,000 15 پایان کلاس
PA1579 آزاده حیدری مقدم از سه شنبه, 29 بهمن 1398 تا سه شنبه, 07 مرداد 1399 18:00 - 21:00 شریعتی یکشنبه سه شنبه 657,000 15 پایان کلاس
PA1553 فرهاد کوهپائی از جمعه, 25 بهمن 1398 تا جمعه, 17 مرداد 1399 09:00 - 14:00 شهرک غرب جمعه 657,000 15 پایان کلاس
PA1563 مینا کرانی از یکشنبه, 20 بهمن 1398 تا یکشنبه, 05 مرداد 1399 15:00 - 18:00 شهرک غرب یکشنبه سه شنبه 657,000 15 پایان کلاس
PA1564 مینا کرانی از یکشنبه, 20 بهمن 1398 تا یکشنبه, 05 مرداد 1399 18:00 - 21:00 شهرک غرب یکشنبه سه شنبه 657,000 15 پایان کلاس
PA1555 مژده کهرنگی از شنبه, 19 بهمن 1398 تا شنبه, 04 مرداد 1399 18:00 - 21:00 کرج شنبه چهارشنبه 657,000 12 پایان کلاس
PA1550 آزاده حیدری مقدم از جمعه, 18 بهمن 1398 تا جمعه, 03 مرداد 1399 09:00 - 14:00 جردن (اسفندیار) جمعه 657,000 15 پایان کلاس
PA1565 فاطمه خطیری از سه شنبه, 15 بهمن 1398 تا یکشنبه, 05 مرداد 1399 15:00 - 18:00 شریعتی یکشنبه سه شنبه 657,000 15 پایان کلاس
PA1566 فاطمه خطیری از سه شنبه, 15 بهمن 1398 تا یکشنبه, 05 مرداد 1399 18:00 - 21:00 شریعتی یکشنبه سه شنبه 657,000 15 پایان کلاس
PA1549 نیلوفر محمد نژاد از یکشنبه, 13 بهمن 1398 تا سه شنبه, 24 تیر 1399 18:00 - 21:00 شهرک غرب یکشنبه سه شنبه 657,000 15 پایان کلاس
PA1548 نیلوفر محمد نژاد از یکشنبه, 13 بهمن 1398 تا سه شنبه, 24 تیر 1399 15:00 - 18:00 شهرک غرب یکشنبه سه شنبه 657,000 15 پایان کلاس
PA1552 فرشاد پیل افکن از شنبه, 12 بهمن 1398 تا شنبه, 31 خرداد 1399 09:00 - 14:00 جردن (اسفندیار) شنبه چهارشنبه 657,000 15 پایان کلاس
PA1558 سیامک خضریان از پنجشنبه, 10 بهمن 1398 تا پنجشنبه, 26 تیر 1399 14:30 - 19:30 شریعتی پنجشنبه 657,000 15 پایان کلاس
PA1545 دکتر نازنین ایمانی از سه شنبه, 08 بهمن 1398 تا یکشنبه, 22 تیر 1399 18:00 - 21:00 جردن (اسفندیار) یکشنبه سه شنبه 657,000 15 پایان کلاس
PA1544 دکتر نازنین ایمانی از سه شنبه, 08 بهمن 1398 تا یکشنبه, 22 تیر 1399 15:00 - 18:00 جردن (اسفندیار) یکشنبه سه شنبه 657,000 15 پایان کلاس
PA1537 سعید زائر از شنبه, 05 بهمن 1398 تا چهارشنبه, 18 تیر 1399 19:0 - 21:0 شهرک غرب روزهای زوج 657,000 15 پایان کلاس
PA1535 سعید زائر از شنبه, 05 بهمن 1398 تا چهارشنبه, 18 تیر 1399 15:0 - 17:0 شهرک غرب روزهای زوج 657,000 15 پایان کلاس
PA1536 سعید زائر از شنبه, 05 بهمن 1398 تا چهارشنبه, 18 تیر 1399 17:0 - 19:0 شهرک غرب روزهای زوج 657,000 15 پایان کلاس
PA1541 سیامک خضریان از شنبه, 05 بهمن 1398 تا چهارشنبه, 18 تیر 1399 15:00 - 17:00 جردن (اسفندیار) روزهای زوج 657,000 15 پایان کلاس
PA1538 سرلی گراگوسیان از جمعه, 04 بهمن 1398 تا جمعه, 20 تیر 1399 09:00 - 14:00 شهرک غرب جمعه 657,000 15 پایان کلاس
PA1542 اکبر ابراهیم زاد از شنبه, 28 دی 1398 تا چهارشنبه, 11 تیر 1399 17:00 - 19:00 جردن (اسفندیار) روزهای زوج 657,000 15 پایان کلاس
PA1543 اکبر ابراهیم زاد از شنبه, 28 دی 1398 تا چهارشنبه, 11 تیر 1399 19:00 - 21:00 جردن (اسفندیار) روزهای زوج 657,000 15 پایان کلاس
PA1534 حسین شاهوار از جمعه, 27 دی 1398 تا جمعه, 13 تیر 1399 09:00 - 14:00 شهرک غرب جمعه 657,000 15 پایان کلاس
PA1525 محمد تکریمی از جمعه, 27 دی 1398 تا جمعه, 13 تیر 1399 09:00 - 14:00 شهرک غرب جمعه 657,000 15 پایان کلاس
PA1559 فرانک محمد خانی از چهارشنبه, 25 دی 1398 تا دوشنبه, 09 تیر 1399 19:0 - 21:0 شریعتی روزهای زوج 657,000 14 پایان کلاس
PA1504 پورنگ شاد پور از یکشنبه, 22 دی 1398 تا سه شنبه, 03 تیر 1399 18:00 - 21:00 رشت (گیلان) یکشنبه سه شنبه 657,000 13 پایان کلاس
PA1524 شکوفه طالبی طاهر از چهارشنبه, 18 دی 1398 تا چهارشنبه, 04 تیر 1399 18:00 - 21:00 جردن (اسفندیار) شنبه چهارشنبه 657,000 15 پایان کلاس
PA1547 مسعود خاوری از چهارشنبه, 18 دی 1398 تا شنبه, 07 تیر 1399 18:00 - 21:00 شریعتی شنبه چهارشنبه 657,000 15 پایان کلاس
PA1546 مسعود خاوری از چهارشنبه, 18 دی 1398 تا شنبه, 07 تیر 1399 15:00 - 18:00 شریعتی شنبه چهارشنبه 657,000 15 پایان کلاس
PA1527 نگار مهرجو از سه شنبه, 17 دی 1398 تا سه شنبه, 10 تیر 1399 15:0 - 18:0 شهرک غرب یکشنبه سه شنبه 657,000 14 پایان کلاس
PA1521 آیدا سیف علی نژاد از یکشنبه, 15 دی 1398 تا سه شنبه, 27 خرداد 1399 18:00 - 21:00 جردن (اسفندیار) یکشنبه سه شنبه 657,000 15 پایان کلاس
PA1517 هاجر محوی از یکشنبه, 15 دی 1398 تا سه شنبه, 27 خرداد 1399 15:00 - 18:00 شهرک غرب یکشنبه سه شنبه 657,000 12 پایان کلاس
PA1516 هاجر محوی از یکشنبه, 15 دی 1398 تا سه شنبه, 27 خرداد 1399 18:00 - 21:00 شهرک غرب یکشنبه سه شنبه 657,000 12 پایان کلاس
PA1533 مرتضی کریمی از شنبه, 14 دی 1398 تا شنبه, 31 خرداد 1399 18:0 - 21:0 شهرک غرب شنبه چهارشنبه 657,000 15 پایان کلاس
PA1532 مرتضی کریمی از شنبه, 14 دی 1398 تا شنبه, 31 خرداد 1399 15:0 - 18:0 شهرک غرب شنبه چهارشنبه 657,000 15 پایان کلاس
PA1505 آیدا سیف علی نژاد از جمعه, 13 دی 1398 تا جمعه, 30 خرداد 1399 09:00 - 14:00 جردن (اسفندیار) جمعه 657,000 15 پایان کلاس
PA1529 مرتضی کریمی از جمعه, 13 دی 1398 تا جمعه, 30 خرداد 1399 09:00 - 14:00 جردن (اسفندیار) جمعه 657,000 15 پایان کلاس
PA1540 مرتضی کریمی از پنجشنبه, 12 دی 1398 تا پنجشنبه, 29 خرداد 1399 09:00 - 14:00 شهرک غرب پنجشنبه 657,000 15 پایان کلاس
PA1515 فاطمه خطیری از پنجشنبه, 12 دی 1398 تا پنجشنبه, 05 تیر 1399 09:00 - 14:00 شریعتی پنجشنبه 657,000 15 پایان کلاس
PA1512 مهسان افضلی از چهارشنبه, 11 دی 1398 تا شنبه, 24 خرداد 1399 19:00 - 21:00 جردن (اسفندیار) روزهای زوج 657,000 12 پایان کلاس
PA1511 مهسان افضلی از چهارشنبه, 11 دی 1398 تا شنبه, 24 خرداد 1399 17:00 - 19:00 جردن (اسفندیار) روزهای زوج 657,000 12 پایان کلاس
PA1493 سحر احمدی از سه شنبه, 10 دی 1398 تا یکشنبه, 25 خرداد 1399 15:00 - 18:00 شهرک غرب یکشنبه سه شنبه 657,000 15 پایان کلاس
PA1492 سحر احمدی از سه شنبه, 10 دی 1398 تا یکشنبه, 25 خرداد 1399 18:00 - 21:00 شهرک غرب یکشنبه سه شنبه 657,000 15 پایان کلاس
PA1523 دکتر نازنین طباطبایی از سه شنبه, 10 دی 1398 تا یکشنبه, 25 خرداد 1399 18:00 - 21:00 شریعتی یکشنبه سه شنبه 657,000 10 پایان کلاس
PA1531 مرتضی کریمی از سه شنبه, 10 دی 1398 تا یکشنبه, 25 خرداد 1399 18:00 - 21:00 شریعتی یکشنبه سه شنبه 657,000 10 پایان کلاس
PA1530 مرتضی کریمی از سه شنبه, 10 دی 1398 تا یکشنبه, 25 خرداد 1399 15:00 - 18:00 شریعتی یکشنبه سه شنبه 657,000 10 پایان کلاس
PA1528 نگار مهرجو از سه شنبه, 10 دی 1398 تا یکشنبه, 25 خرداد 1399 18:0 - 21:0 شهرک غرب یکشنبه سه شنبه 657,000 14 پایان کلاس
PA1514 علی میرزایی آزاد از دوشنبه, 09 دی 1398 تا دوشنبه, 19 خرداد 1399 18:00 - 21:00 شریعتی دوشنبه پنجشنبه 657,000 15 پایان کلاس
PA1509 حسین قانع از جمعه, 06 دی 1398 تا جمعه, 23 خرداد 1399 09:00 - 14:00 شریعتی جمعه 657,000 15 پایان کلاس
PA1503 غزاله شوندی از سه شنبه, 03 دی 1398 تا سه شنبه, 20 خرداد 1399 18:00 - 21:00 شهرک غرب یکشنبه سه شنبه 657,000 10 پایان کلاس
PA1502 غزاله شوندی از سه شنبه, 03 دی 1398 تا سه شنبه, 20 خرداد 1399 15:00 - 18:00 شهرک غرب یکشنبه سه شنبه 657,000 10 پایان کلاس
PA1491 سحر احمدی از پنجشنبه, 28 آذر 1398 تا پنجشنبه, 22 خرداد 1399 09:00 - 14:00 شهرک غرب پنجشنبه 657,000 15 پایان کلاس
کد استاد بازه زمانی برگزاری ساعت برگزاری محل برگزاری روز های برگزاری شهریه (تومان) ظرفیت
PRE 2
کد استاد بازه زمانی برگزاری ساعت برگزاری محل برگزاری روز های برگزاری شهریه (تومان) ظرفیت
PB1545 محمد تکریمی از شنبه, 22 شهریور 1399 تا چهارشنبه, 07 آبان 1399 9:00 - 13:00 شهرک غرب شنبه چهارشنبه 860,000 7 اتمام ظرفیت
PB1544 مسعود خاوری از پنجشنبه, 13 شهریور 1399 تا پنجشنبه, 22 آبان 1399 14:30 - 19:30 شریعتی پنجشنبه 860,000 6 اتمام ظرفیت
PB1542 مهدی قیداری از شنبه, 01 شهریور 1399 تا چهارشنبه, 30 مهر 1399 15:00 - 17:00 شریعتی روزهای زوج 860,000 7 اتمام ظرفیت
PB1540 مهدی قیداری از شنبه, 01 شهریور 1399 تا چهارشنبه, 30 مهر 1399 19:00 - 21:00 شریعتی روزهای زوج 860,000 7 اتمام ظرفیت
PB1541 مهدی قیداری از شنبه, 01 شهریور 1399 تا چهارشنبه, 30 مهر 1399 17:00 - 19:00 شریعتی روزهای زوج 860,000 7 اتمام ظرفیت
PB1538 در حال بررسی از چهارشنبه, 29 مرداد 1399 تا چهارشنبه, 30 مهر 1399 18:00 - 21:00 شریعتی شنبه چهارشنبه 860,000 6 اتمام ظرفیت
PB1535 آزاده حیدری مقدم از سه شنبه, 28 مرداد 1399 تا یکشنبه, 27 مهر 1399 18:00 - 21:00 شریعتی یکشنبه سه شنبه 860,000 9 اتمام ظرفیت
PB1543 در حال بررسی از دوشنبه, 27 مرداد 1399 تا پنجشنبه, 24 مهر 1399 16:00 - 19:00 رشت (گیلان) دوشنبه پنجشنبه 860,000 6 ثبت‌نام
PB1537 در حال بررسی از شنبه, 25 مرداد 1399 تا چهارشنبه, 23 مهر 1399 18:00 - 21:00 شهرک غرب شنبه چهارشنبه 860,000 7 اتمام ظرفیت
PB1536 در حال بررسی از چهارشنبه, 22 مرداد 1399 تا شنبه, 19 مهر 1399 15:00 - 18:00 جردن (اسفندیار) شنبه چهارشنبه 860,000 7 اتمام ظرفیت
PB1539 در حال بررسی از سه شنبه, 21 مرداد 1399 تا یکشنبه, 20 مهر 1399 18:00 - 21:00 جردن (اسفندیار) یکشنبه سه شنبه 860,000 8 اتمام ظرفیت
PB1532 سعید زائر از شنبه, 11 مرداد 1399 تا چهارشنبه, 09 مهر 1399 15:00 - 17:00 شهرک غرب روزهای زوج 860,000 7 کلاس شروع شده
PB1533 سعید زائر از شنبه, 11 مرداد 1399 تا چهارشنبه, 09 مهر 1399 17:00 - 19:00 شهرک غرب روزهای زوج 860,000 7 کلاس شروع شده
PB1534 سعید زائر از شنبه, 11 مرداد 1399 تا چهارشنبه, 09 مهر 1399 19:00 - 21:00 شهرک غرب روزهای زوج 860,000 7 کلاس شروع شده
PB1531 فاطمه خطیری از پنجشنبه, 09 مرداد 1399 تا پنجشنبه, 10 مهر 1399 9:00 - 14:00 شریعتی پنجشنبه 860,000 8 کلاس شروع شده
PB1525 طلیعه حسینی از چهارشنبه, 08 مرداد 1399 تا چهارشنبه, 09 مهر 1399 15:00 - 18:00 شهرک غرب شنبه چهارشنبه 860,000 8 کلاس شروع شده
PB1526 طلیعه حسینی از چهارشنبه, 08 مرداد 1399 تا چهارشنبه, 09 مهر 1399 18:00 - 21:00 شهرک غرب شنبه چهارشنبه 860,000 8 کلاس شروع شده
PB1530 دکتر نازنین ایمانی از یکشنبه, 05 مرداد 1399 تا سه شنبه, 01 مهر 1399 18:00 - 21:00 جردن (اسفندیار) یکشنبه سه شنبه 860,000 7 کلاس شروع شده
PB1528 نیلوفر محمد نژاد از یکشنبه, 05 مرداد 1399 تا سه شنبه, 01 مهر 1399 18:00 - 21:00 شهرک غرب یکشنبه سه شنبه 860,000 7 کلاس شروع شده
PB1529 دکتر نازنین ایمانی از یکشنبه, 05 مرداد 1399 تا سه شنبه, 01 مهر 1399 15:00 - 18:00 جردن (اسفندیار) یکشنبه سه شنبه 860,000 7 کلاس شروع شده
PB1527 نیلوفر محمد نژاد از یکشنبه, 05 مرداد 1399 تا سه شنبه, 01 مهر 1399 15:00 - 18:00 شهرک غرب یکشنبه سه شنبه 860,000 7 کلاس شروع شده
PB1521 پورنگ شاد پور از یکشنبه, 29 تیر 1399 تا سه شنبه, 25 شهریور 1399 18:00 - 21:00 رشت (گیلان) یکشنبه سه شنبه 657,000 6 کلاس شروع شده
PB1502 فاطمه آقا بابایی از یکشنبه, 15 تیر 1399 تا سه شنبه, 11 شهریور 1399 18:00 - 21:00 شهرک غرب یکشنبه سه شنبه 657,000 7 کلاس شروع شده
PB1501 فاطمه آقا بابایی از یکشنبه, 15 تیر 1399 تا سه شنبه, 11 شهریور 1399 15:00 - 18:00 شهرک غرب یکشنبه سه شنبه 657,000 7 کلاس شروع شده
PB1496 نازنین متقی از شنبه, 14 تیر 1399 تا چهارشنبه, 12 شهریور 1399 15:00 - 17:00 شریعتی روزهای زوج 657,000 7 کلاس شروع شده
PB1494 نازنین متقی از شنبه, 14 تیر 1399 تا چهارشنبه, 12 شهریور 1399 17:00 - 19:00 شریعتی روزهای زوج 657,000 7 کلاس شروع شده
PB1495 نازنین متقی از شنبه, 14 تیر 1399 تا چهارشنبه, 12 شهریور 1399 19:00 - 21:00 شریعتی روزهای زوج 657,000 7 کلاس شروع شده
PB1503 محمد تکریمی از شنبه, 14 تیر 1399 تا چهارشنبه, 29 مرداد 1399 09:00 - 13:00 شهرک غرب شنبه چهارشنبه 657,000 7 کلاس شروع شده
PB1510 طلیعه حسینی از جمعه, 13 تیر 1399 تا جمعه, 21 شهریور 1399 09:00 - 14:00 شهرک غرب جمعه 657,000 8 کلاس شروع شده
PB1518 فرانک محمد خانی از پنجشنبه, 12 تیر 1399 تا پنجشنبه, 13 شهریور 1399 09:00 - 14:00 شریعتی پنجشنبه 657,000 7 کلاس شروع شده
PB1492 اکبر ابراهیم زاد از چهارشنبه, 30 بهمن 1398 تا شنبه, 11 مرداد 1399 18:00 - 21:00 جردن (اسفندیار) شنبه چهارشنبه 657,000 12 پایان کلاس
PB1491 اکبر ابراهیم زاد از چهارشنبه, 30 بهمن 1398 تا شنبه, 11 مرداد 1399 15:00 - 18:00 جردن (اسفندیار) شنبه چهارشنبه 657,000 12 پایان کلاس
PB1485 مائده جلال خواه از چهارشنبه, 30 بهمن 1398 تا شنبه, 11 مرداد 1399 18:00 - 21:00 کرج شنبه چهارشنبه 657,000 10 پایان کلاس
PB1486 اکبر ابراهیم زاد از سه شنبه, 29 بهمن 1398 تا سه شنبه, 07 مرداد 1399 15:00 - 18:00 جردن (اسفندیار) یکشنبه سه شنبه 657,000 12 پایان کلاس
PB1487 اکبر ابراهیم زاد از سه شنبه, 29 بهمن 1398 تا سه شنبه, 07 مرداد 1399 18:00 - 21:00 جردن (اسفندیار) یکشنبه سه شنبه 657,000 12 پایان کلاس
PB1488 محمد تکریمی از سه شنبه, 29 بهمن 1398 تا سه شنبه, 14 مرداد 1399 18:00 - 21:00 شریعتی یکشنبه سه شنبه 657,000 14 پایان کلاس
PB1505 پورنگ شاد پور از دوشنبه, 28 بهمن 1398 تا دوشنبه, 06 مرداد 1399 16:00 - 19:00 رشت (گیلان) دوشنبه پنجشنبه 657,000 12 پایان کلاس
PB1508 محمد سهروردی نیا از جمعه, 25 بهمن 1398 تا جمعه, 24 مرداد 1399 09:00 - 14:00 شهرک غرب جمعه 657,000 15 کلاس شروع شده
PB1474 طلیعه حسینی از پنجشنبه, 24 بهمن 1398 تا پنجشنبه, 09 مرداد 1399 09:00 - 14:00 شهرک غرب پنجشنبه 657,000 15 پایان کلاس
PB1477 زهرا زندیه از شنبه, 19 بهمن 1398 تا چهارشنبه, 01 مرداد 1399 18:00 - 21:00 شریعتی شنبه چهارشنبه 657,000 8 پایان کلاس
PB1504 فاطمه آقا بابایی از جمعه, 18 بهمن 1398 تا جمعه, 03 مرداد 1399 09:00 - 14:00 شریعتی جمعه 657,000 15 پایان کلاس
PB1475 دکتر صحرا جاویدان مهر از پنجشنبه, 10 بهمن 1398 تا پنجشنبه, 26 تیر 1399 09:30 - 14:30 جردن (اسفندیار) پنجشنبه 657,000 15 پایان کلاس
PB1471 سیامک خضریان از یکشنبه, 06 بهمن 1398 تا سه شنبه, 17 تیر 1399 18:00 - 21:00 شریعتی یکشنبه سه شنبه 657,000 15 پایان کلاس
PB1470 سیامک خضریان از یکشنبه, 06 بهمن 1398 تا سه شنبه, 17 تیر 1399 15:00 - 18:00 شریعتی یکشنبه سه شنبه 657,000 15 پایان کلاس
PB1469 سیامک خضریان از شنبه, 05 بهمن 1398 تا چهارشنبه, 18 تیر 1399 19:00 - 21:00 جردن (اسفندیار) روزهای زوج 657,000 15 پایان کلاس
PB1468 سیامک خضریان از شنبه, 05 بهمن 1398 تا چهارشنبه, 18 تیر 1399 17:00 - 19:00 جردن (اسفندیار) روزهای زوج 657,000 15 پایان کلاس
PB1465 امیر علی منفرد از شنبه, 28 دی 1398 تا چهارشنبه, 11 تیر 1399 19:0 - 21:0 شهرک غرب روزهای زوج 657,000 15 پایان کلاس
PB1464 امیر علی منفرد از شنبه, 28 دی 1398 تا چهارشنبه, 11 تیر 1399 17:0 - 19:0 شهرک غرب روزهای زوج 657,000 15 پایان کلاس
PB1467 مائده جلال خواه از جمعه, 27 دی 1398 تا جمعه, 13 تیر 1399 09:00 - 14:00 شهرک غرب جمعه 657,000 15 پایان کلاس
PB1446 علی میرزایی آزاد از جمعه, 27 دی 1398 تا جمعه, 13 تیر 1399 09:00 - 14:00 جردن (اسفندیار) جمعه 657,000 15 پایان کلاس
PB1460 احسان عباس پور از چهارشنبه, 25 دی 1398 تا چهارشنبه, 11 تیر 1399 15:00 - 18:00 شهرک غرب شنبه چهارشنبه 657,000 15 پایان کلاس
PB1461 احسان عباس پور از چهارشنبه, 25 دی 1398 تا چهارشنبه, 11 تیر 1399 18:00 - 21:00 شهرک غرب شنبه چهارشنبه 657,000 15 پایان کلاس
PB1456 علی میرزایی آزاد از یکشنبه, 22 دی 1398 تا سه شنبه, 03 تیر 1399 15:00 - 18:00 شریعتی یکشنبه سه شنبه 657,000 15 پایان کلاس
PB1457 علی میرزایی آزاد از یکشنبه, 22 دی 1398 تا سه شنبه, 03 تیر 1399 18:00 - 21:00 شریعتی یکشنبه سه شنبه 657,000 15 پایان کلاس
PB1454 اکبر ابراهیم زاد از یکشنبه, 22 دی 1398 تا سه شنبه, 03 تیر 1399 15:00 - 18:00 جردن (اسفندیار) یکشنبه سه شنبه 657,000 15 پایان کلاس
PB1455 اکبر ابراهیم زاد از یکشنبه, 22 دی 1398 تا سه شنبه, 03 تیر 1399 18:00 - 21:00 جردن (اسفندیار) یکشنبه سه شنبه 657,000 15 پایان کلاس
PB1462 فرانک محمد خانی از شنبه, 21 دی 1398 تا چهارشنبه, 04 تیر 1399 17:0 - 19:0 شریعتی روزهای زوج 657,000 14 پایان کلاس
PB1447 پرهام خدابخش از جمعه, 20 دی 1398 تا جمعه, 06 تیر 1399 9:0 - 14:0 شریعتی جمعه 657,000 15 پایان کلاس
PB1444 مهدی قیداری از پنجشنبه, 19 دی 1398 تا پنجشنبه, 22 خرداد 1399 14:30 - 19:30 شریعتی پنجشنبه 657,000 15 پایان کلاس
PB1466 دکتر نازنین ایمانی از پنجشنبه, 19 دی 1398 تا پنجشنبه, 05 تیر 1399 10:00 - 15:00 شهرک غرب پنجشنبه 657,000 15 پایان کلاس
PB1453 حسین شاهوار از سه شنبه, 17 دی 1398 تا یکشنبه, 01 تیر 1399 18:00 - 21:00 شهرک غرب یکشنبه سه شنبه 657,000 15 پایان کلاس
PB1452 حسین شاهوار از سه شنبه, 17 دی 1398 تا یکشنبه, 01 تیر 1399 15:00 - 18:00 شهرک غرب یکشنبه سه شنبه 657,000 15 پایان کلاس
PB1443 اکبر ابراهیم زاد از جمعه, 13 دی 1398 تا جمعه, 30 خرداد 1399 09:00 - 14:00 شهرک غرب جمعه 657,000 15 پایان کلاس
PB1449 مصطفی اکبر پور از پنجشنبه, 12 دی 1398 تا پنجشنبه, 29 خرداد 1399 16:00 - 19:00 رشت (گیلان) دوشنبه پنجشنبه 657,000 12 پایان کلاس
PB1451 دکتر عبدالباسط سعیدیان از چهارشنبه, 11 دی 1398 تا شنبه, 31 خرداد 1399 18:00 - 21:00 جردن (اسفندیار) شنبه چهارشنبه 657,000 15 پایان کلاس
PB1458 سینا عباس نژاد از سه شنبه, 10 دی 1398 تا یکشنبه, 25 خرداد 1399 15:00 - 18:00 جردن (اسفندیار) یکشنبه سه شنبه 657,000 15 پایان کلاس
PB1459 سینا عباس نژاد از سه شنبه, 10 دی 1398 تا یکشنبه, 25 خرداد 1399 18:00 - 21:00 جردن (اسفندیار) یکشنبه سه شنبه 657,000 15 پایان کلاس
PB1441 مینا کرانی از یکشنبه, 08 دی 1398 تا سه شنبه, 20 خرداد 1399 15:00 - 18:00 شهرک غرب یکشنبه سه شنبه 657,000 10 پایان کلاس
PB1442 مینا کرانی از یکشنبه, 08 دی 1398 تا سه شنبه, 20 خرداد 1399 18:00 - 21:00 شهرک غرب یکشنبه سه شنبه 657,000 10 پایان کلاس
PB1429 نیلوفر محمد نژاد از چهارشنبه, 04 دی 1398 تا دوشنبه, 19 خرداد 1399 18:0 - 21:0 شهرک غرب دوشنبه چهارشنبه 657,000 15 پایان کلاس
PB1428 نیلوفر محمد نژاد از چهارشنبه, 04 دی 1398 تا دوشنبه, 19 خرداد 1399 15:0 - 18:0 شهرک غرب دوشنبه چهارشنبه 657,000 15 پایان کلاس
PB1448 پورنگ شاد پور از چهارشنبه, 04 دی 1398 تا چهارشنبه, 21 خرداد 1399 18:00 - 21:00 رشت (گیلان) شنبه چهارشنبه 657,000 12 پایان کلاس
PB1432 مژده کهرنگی از یکشنبه, 01 دی 1398 تا یکشنبه, 25 خرداد 1399 18:0 - 21:0 شهرک غرب یکشنبه سه شنبه 657,000 15 پایان کلاس
PB1431 مژده کهرنگی از یکشنبه, 01 دی 1398 تا یکشنبه, 25 خرداد 1399 15:0 - 18:0 شهرک غرب یکشنبه سه شنبه 657,000 15 پایان کلاس
PB1430 نگار مهرجو از پنجشنبه, 28 آذر 1398 تا پنجشنبه, 22 خرداد 1399 09:00 - 14:00 شهرک غرب پنجشنبه 657,000 15 پایان کلاس
PB1427 نیلوفر محمد نژاد از پنجشنبه, 28 آذر 1398 تا پنجشنبه, 22 خرداد 1399 14:30 - 19:30 شریعتی پنجشنبه 657,000 15 پایان کلاس
کد استاد بازه زمانی برگزاری ساعت برگزاری محل برگزاری روز های برگزاری شهریه (تومان) ظرفیت
PRE 1+2
کد استاد بازه زمانی برگزاری ساعت برگزاری محل برگزاری روز های برگزاری شهریه (تومان) ظرفیت
P552 مسعود خاوری از دوشنبه, 10 شهریور 1399 تا چهارشنبه, 07 آبان 1399 9:00 - 13:00 شریعتی روزهای زوج 1,680,000 7 اتمام ظرفیت
P549 در حال بررسی از شنبه, 25 مرداد 1399 تا چهارشنبه, 07 آبان 1399 9:00 - 14:00 شریعتی شنبه چهارشنبه 1,680,000 8 اتمام ظرفیت
P551 آزاده حیدری مقدم از سه شنبه, 21 مرداد 1399 تا سه شنبه, 29 مهر 1399 9:00 - 14:00 شریعتی یکشنبه سه شنبه 1,680,000 8 اتمام ظرفیت
P547 نیلوفر رجبی از یکشنبه, 19 مرداد 1399 تا یکشنبه, 27 مهر 1399 9:00 - 14:00 شهرک غرب یکشنبه سه شنبه 1,680,000 8 اتمام ظرفیت
P545 حسین شاهوار از شنبه, 11 مرداد 1399 تا چهارشنبه, 09 مهر 1399 9:00 - 13:00 شهرک غرب روزهای زوج 1,680,000 8 کلاس شروع شده
P546 دکتر نازنین ایمانی از یکشنبه, 05 مرداد 1399 تا یکشنبه, 13 مهر 1399 9:00 - 14:00 جردن (اسفندیار) یکشنبه سه شنبه 1,680,000 7 کلاس شروع شده
P543 فرشاد پیل افکن از یکشنبه, 22 تیر 1399 تا یکشنبه, 30 شهریور 1399 09:00 - 14:00 شریعتی یکشنبه سه شنبه 1,210,000 7 کلاس شروع شده
P544 پریسا بروجردی از دوشنبه, 16 تیر 1399 تا شنبه, 15 شهریور 1399 9:00 - 13:00 شهرک غرب روزهای زوج 1,680,000 7 کلاس شروع شده
P540 صبا حبیبی از شنبه, 03 اسفند 1398 تا چهارشنبه, 15 مرداد 1399 9:0 - 13:0 شهرک غرب روزهای زوج 1,210,000 15 پایان کلاس
P539 مارال خاطری از شنبه, 03 اسفند 1398 تا چهارشنبه, 19 شهریور 1399 10:00 - 14:00 جردن (اسفندیار) شنبه چهارشنبه 1,210,000 15 کلاس شروع شده
P541 فاطمه آقا بابایی از دوشنبه, 28 بهمن 1398 تا شنبه, 25 مرداد 1399 09:00 - 14:00 شریعتی شنبه دوشنبه 1,210,000 14 کلاس شروع شده
P537 مائده جلال خواه از یکشنبه, 20 بهمن 1398 تا سه شنبه, 14 مرداد 1399 09:00 - 14:00 شهرک غرب یکشنبه سه شنبه 1,210,000 15 پایان کلاس
P536 فرهاد کوهپائی از شنبه, 19 بهمن 1398 تا چهارشنبه, 15 مرداد 1399 09:00 - 14:00 شهرک غرب شنبه چهارشنبه 1,210,000 15 پایان کلاس
P535 حسین شاهوار از شنبه, 12 بهمن 1398 تا دوشنبه, 23 تیر 1399 9:0 - 13:0 شهرک غرب روزهای زوج 1,210,000 15 پایان کلاس
P534 اکبر ابراهیم زاد از چهارشنبه, 02 بهمن 1398 تا چهارشنبه, 01 مرداد 1399 09:00 - 14:00 جردن (اسفندیار) شنبه چهارشنبه 1,210,000 15 پایان کلاس
P528 مائده جلال خواه از چهارشنبه, 18 دی 1398 تا شنبه, 14 تیر 1399 9:0 - 14:0 شهرک غرب شنبه چهارشنبه 1,210,000 14 پایان کلاس
P526 زهرا زندیه از یکشنبه, 15 دی 1398 تا یکشنبه, 08 تیر 1399 09:00 - 14:00 شریعتی یکشنبه سه شنبه 1,210,000 15 پایان کلاس
P522 مریم کوشافر از یکشنبه, 08 دی 1398 تا سه شنبه, 17 تیر 1399 10:00 - 14:00 جردن (اسفندیار) یکشنبه سه شنبه 1,210,000 12 پایان کلاس
کد استاد بازه زمانی برگزاری ساعت برگزاری محل برگزاری روز های برگزاری شهریه (تومان) ظرفیت
IELTS
کد استاد بازه زمانی برگزاری ساعت برگزاری محل برگزاری روز های برگزاری شهریه (تومان) ظرفیت
I1207 افشین معینی از یکشنبه, 06 مهر 1399 تا سه شنبه, 11 آذر 1399 17:00 - 21:00 جردن (اسفندیار) یکشنبه سه شنبه 1,750,000 10 ثبت‌نام رزرو
I1206 مهدی مرتضایی از شنبه, 05 مهر 1399 تا شنبه, 17 آبان 1399 9:00 - 13:00 شریعتی روزهای زوج 1,750,000 10 ثبت‌نام رزرو
I1208 افشین معینی از شنبه, 05 مهر 1399 تا شنبه, 08 آذر 1399 17:00 - 21:00 شریعتی شنبه دوشنبه 1,750,000 10 ثبت‌نام رزرو
I1205 در حال بررسی از شنبه, 15 شهریور 1399 تا چهارشنبه, 23 مهر 1399 9:00 - 13:00 شهرک غرب روزهای زوج 1,750,000 10 ثبت‌نام رزرو
I1203 در حال بررسی از یکشنبه, 26 مرداد 1399 تا یکشنبه, 27 مهر 1399 17:00 - 21:00 جردن (اسفندیار) یکشنبه سه شنبه 1,750,000 10 اتمام ظرفیت
I1204 دکتر امید استاد از یکشنبه, 26 مرداد 1399 تا یکشنبه, 27 مهر 1399 17:00 - 21:00 رشت (گیلان) یکشنبه سه شنبه 1,750,000 6 ثبت‌نام
I1202 مجید روستایی از چهارشنبه, 22 مرداد 1399 تا چهارشنبه, 23 مهر 1399 17:00 - 21:00 شهرک غرب شنبه چهارشنبه 1,750,000 10 اتمام ظرفیت
I1201 مهدی ذاکر از یکشنبه, 19 مرداد 1399 تا یکشنبه, 20 مهر 1399 17:00 - 21:00 شهرک غرب یکشنبه سه شنبه 1,750,000 10 اتمام ظرفیت
I1197 دکتر علیرضا اکباتانی از شنبه, 11 مرداد 1399 تا چهارشنبه, 16 مهر 1399 9:00 - 13:00 جردن (اسفندیار) شنبه چهارشنبه 1,750,000 10 کلاس شروع شده
I1199 سعید رضایی از یکشنبه, 05 مرداد 1399 تا یکشنبه, 23 شهریور 1399 9:00 - 14:00 شریعتی یکشنبه سه شنبه 1,750,000 10 کلاس شروع شده
I1198 دکتر علیرضا اکباتانی از یکشنبه, 05 مرداد 1399 تا یکشنبه, 06 مهر 1399 9:00 - 13:00 جردن (اسفندیار) یکشنبه سه شنبه 1,750,000 10 کلاس شروع شده
I1200 مهدی مرتضایی از چهارشنبه, 01 مرداد 1399 تا شنبه, 15 شهریور 1399 9:00 - 13:00 شریعتی روزهای زوج 1,750,000 10 کلاس شروع شده
I1184 مهدی مرتضایی از یکشنبه, 15 تیر 1399 تا یکشنبه, 16 شهریور 1399 17:00 - 21:00 شریعتی یکشنبه سه شنبه 1,127,000 10 کلاس شروع شده
I1189 مهدی مرتضایی از شنبه, 14 تیر 1399 تا چهارشنبه, 19 شهریور 1399 17:00 - 21:00 جردن (اسفندیار) شنبه چهارشنبه 1,127,000 10 کلاس شروع شده
I1192 افشین معینی از شنبه, 14 تیر 1399 تا دوشنبه, 17 شهریور 1399 17:00 - 21:00 شریعتی شنبه دوشنبه 1,127,000 10 کلاس شروع شده
I1178 دکتر امید استاد از شنبه, 14 تیر 1399 تا چهارشنبه, 19 شهریور 1399 17:00 - 21:00 رشت (گیلان) شنبه چهارشنبه 1,127,000 6 کلاس شروع شده
I1191 افشین معینی از سه شنبه, 10 تیر 1399 تا سه شنبه, 11 شهریور 1399 17:00 - 21:00 جردن (اسفندیار) یکشنبه سه شنبه 1,127,000 10 کلاس شروع شده
I1180 مهدی مرتضایی از جمعه, 06 تیر 1399 تا جمعه, 11 مهر 1399 09:00 - 14:00 شریعتی جمعه 1,127,000 10 کلاس شروع شده
I1194 دکتر علیرضا اکباتانی از شنبه, 24 خرداد 1399 تا شنبه, 04 مرداد 1399 09:00 - 13:00 جردن (اسفندیار) روزهای زوج 1,127,000 10 پایان کلاس
I1179 مهدی مرتضایی از شنبه, 03 اسفند 1398 تا دوشنبه, 22 اردیبهشت 1399 09:00 - 13:00 شریعتی روزهای زوج 1,127,000 15 پایان کلاس
I1171 محسن خاکی از پنجشنبه, 17 بهمن 1398 تا پنجشنبه, 30 مرداد 1399 09:00 - 14:00 شریعتی پنجشنبه 1,127,000 17 کلاس شروع شده
I1173 مهدی ذاکر از سه شنبه, 15 بهمن 1398 تا سه شنبه, 31 تیر 1399 17:00 - 21:00 شهرک غرب یکشنبه سه شنبه 1,127,000 17 پایان کلاس
I1174 سعید رضایی از یکشنبه, 13 بهمن 1398 تا یکشنبه, 15 تیر 1399 09:00 - 14:00 شریعتی یکشنبه سه شنبه 1,127,000 15 پایان کلاس
I1168 دکتر علیرضا اکباتانی از سه شنبه, 08 بهمن 1398 تا سه شنبه, 24 تیر 1399 09:00 - 13:00 جردن (اسفندیار) یکشنبه سه شنبه 1,127,000 17 پایان کلاس
I1165 حامد محمدی از چهارشنبه, 25 دی 1398 تا چهارشنبه, 11 تیر 1399 17:00 - 21:00 جردن (اسفندیار) شنبه چهارشنبه 1,127,000 17 پایان کلاس
I1166 مهدی ذاکر از شنبه, 21 دی 1398 تا شنبه, 17 خرداد 1399 09:00 - 13:00 شهرک غرب روزهای زوج 1,127,000 15 پایان کلاس
I1162 حامد محمدی از شنبه, 21 دی 1398 تا چهارشنبه, 21 خرداد 1399 09:00 - 14:00 جردن (اسفندیار) شنبه چهارشنبه 1,127,000 17 پایان کلاس
I1155 مهدی مرتضایی از سه شنبه, 03 دی 1398 تا سه شنبه, 20 خرداد 1399 17:00 - 21:00 شریعتی یکشنبه سه شنبه 1,127,000 17 پایان کلاس
کد استاد بازه زمانی برگزاری ساعت برگزاری محل برگزاری روز های برگزاری شهریه (تومان) ظرفیت
IELTS Workshops
کد استاد بازه زمانی برگزاری ساعت برگزاری محل برگزاری روز های برگزاری شهریه (تومان) ظرفیت
SPEAKING -322 محسن خاکی از سه شنبه, 17 تیر 1399 تا سه شنبه, 18 شهریور 1399 18:00 - 20:30 شهرک غرب سه شنبه 497,000 10 کلاس شروع شده
WRITING-369.TASK 2 محمد سهروردی نیا از سه شنبه, 17 تیر 1399 تا سه شنبه, 21 مرداد 1399 17:00 - 21:00 شهرک غرب سه شنبه 527,000 10 کلاس شروع شده
SPEAKING -317 محسن خاکی از دوشنبه, 16 تیر 1399 تا دوشنبه, 27 مرداد 1399 17:00 - 20:30 شریعتی دوشنبه 497,000 10 کلاس شروع شده
READING-224 میثم ارجی از یکشنبه, 15 تیر 1399 تا یکشنبه, 19 مرداد 1399 10:00 - 14:00 شهرک غرب یکشنبه 475,000 10 کلاس شروع شده
WRITING-368.TASK 2 محمد سهروردی نیا از یکشنبه, 15 تیر 1399 تا یکشنبه, 19 مرداد 1399 17:00 - 21:00 شهرک غرب یکشنبه 527,000 10 کلاس شروع شده
WRITING-370.TASK 2 پژمان علی اکبر زاده از پنجشنبه, 11 اردیبهشت 1399 تا پنجشنبه, 05 تیر 1399 10:00 - 13:00 شریعتی پنجشنبه 527,000 17 پایان کلاس
SPEAKING -319 پژمان علی اکبر زاده از چهارشنبه, 20 فروردین 1399 تا چهارشنبه, 24 اردیبهشت 1399 09:00 - 13:00 شریعتی چهارشنبه 497,000 17 پایان کلاس
SPEAKING -315 نسیم خالقی از سه شنبه, 29 بهمن 1398 تا سه شنبه, 14 مرداد 1399 17:00 - 20:00 شهرک غرب سه شنبه 497,000 15 پایان کلاس
SPEAKING -314 نسیم خالقی از دوشنبه, 28 بهمن 1398 تا دوشنبه, 29 اردیبهشت 1399 17:00 - 20:00 شهرک غرب دوشنبه 497,000 17 پایان کلاس
SPEAKING -313 نسیم خالقی از یکشنبه, 27 بهمن 1398 تا یکشنبه, 28 اردیبهشت 1399 17:00 - 20:00 شهرک غرب یکشنبه 497,000 15 پایان کلاس
کد استاد بازه زمانی برگزاری ساعت برگزاری محل برگزاری روز های برگزاری شهریه (تومان) ظرفیت
TTC
کد استاد بازه زمانی برگزاری ساعت برگزاری محل برگزاری روز های برگزاری شهریه (تومان) ظرفیت
TTC239 دکتر علیرضا اکباتانی از دوشنبه, 13 مرداد 1399 تا دوشنبه, 21 مهر 1399 09:00 - 13:00 جردن (اسفندیار) دوشنبه 900,000 10 کلاس شروع شده
کد استاد بازه زمانی برگزاری ساعت برگزاری محل برگزاری روز های برگزاری شهریه (تومان) ظرفیت