Logo
دوره‌های حضوری
Monday 4th of July 2022
دوشنبه, 13 تیر 1401
classes
زبان آموز گرامی؛

خواهشمندیم پیش از ثبت‌نام حتماً توضیحات مربوط به قوانین آموزشی آفرینش را از این صفحه مطالعه فرمایید. ثبت‌نام شما در دوره‌ها و آزمونهای آفرینش به منزله پذیرش این قوانین می‌باشد. توضیحات تکمیلی در خصوص انواع دوره‌های آفرینش را در این صفحه می‌توانید بخوانید. در صورتی که قادر به مشاهده دوره آموزشی مورد نظر خود نمی‌باشید، با شماره ۲۶۲۰۲۹۴۸ تماس حاصل فرمایید.

دوره‌های حضوری

دارای ظرفیت در حال تکمیل در حال اتمام اتمام‌ظرفیت تخفیف
استاد سطح بازه زمانی برگزاری ساعت برگزاری محل برگزاری ظرفیت روزهای برگزاری شهریه (تومان)
عزیزه حسینی
عزیزه حسینی FA973
Fundamental 1 از سه شنبه, 11 مرداد 1401
تا یکشنبه, 17 مهر 1401
9:00-12:00 جردن (اسفندیار) 12 یکشنبه سه شنبه 1,500,000 اتمام‌ظرفیت
عزیزه حسینی
عزیزه حسینی FA974
Fundamental 1 از سه شنبه, 11 مرداد 1401
تا یکشنبه, 17 مهر 1401
12:30-15:30 جردن (اسفندیار) 12 یکشنبه سه شنبه 1,500,000 ثبت‌نام
عزیزه حسینی
عزیزه حسینی FA975
Fundamental 1 از سه شنبه, 11 مرداد 1401
تا یکشنبه, 17 مهر 1401
16:00-19:00 جردن (اسفندیار) 12 یکشنبه سه شنبه 1,500,000 اتمام‌ظرفیت
در حال بررسی
در حال بررسی FA980
Fundamental 1 از سه شنبه, 11 مرداد 1401
تا یکشنبه, 17 مهر 1401
14:00-17:00 جردن (اسفندیار) 15 یکشنبه سه شنبه 1,500,000 اتمام‌ظرفیت
در حال بررسی
در حال بررسی FA981
Fundamental 1 از سه شنبه, 11 مرداد 1401
تا یکشنبه, 17 مهر 1401
17:00-20:00 جردن (اسفندیار) 15 یکشنبه سه شنبه 1,500,000 اتمام‌ظرفیت
الهام کرم پور
الهام کرم پور FA978
Fundamental 1 از یکشنبه, 09 مرداد 1401
تا سه شنبه, 12 مهر 1401
9:00-12:00 شریعتی 14 یکشنبه سه شنبه 1,500,000 اتمام‌ظرفیت
الهام کرم پور
الهام کرم پور FA979
Fundamental 1 از یکشنبه, 09 مرداد 1401
تا سه شنبه, 12 مهر 1401
13:00-16:00 شریعتی 14 یکشنبه سه شنبه 1,500,000 ثبت‌نام
فرح مدنی
فرح مدنی FA982 (new)
Fundamental 1 از جمعه, 07 مرداد 1401
تا جمعه, 08 مهر 1401
10:30-15:30 جردن (اسفندیار) 15 جمعه 1,500,000 اتمام‌ظرفیت
فرح مدنی
فرح مدنی FA972
Fundamental 1 از سه شنبه, 04 مرداد 1401
تا یکشنبه, 10 مهر 1401
13:30-16:30 شریعتی 14 یکشنبه سه شنبه 1,500,000 اتمام‌ظرفیت
فرح مدنی
فرح مدنی FA971
Fundamental 1 از سه شنبه, 04 مرداد 1401
تا یکشنبه, 10 مهر 1401
10:00-13:00 شریعتی 14 یکشنبه سه شنبه 1,500,000 اتمام‌ظرفیت
علی حاجی هاشمی
علی حاجی هاشمی FA977
Fundamental 1 از چهارشنبه, 29 تیر 1401
تا چهارشنبه, 23 شهریور 1401
10:00-13:00 شریعتی 14 شنبه چهارشنبه 1,500,000 اتمام‌ظرفیت
نگار سلامی
نگار سلامی FA969
Fundamental 1 از سه شنبه, 21 تیر 1401
تا یکشنبه, 20 شهریور 1401
17:00-20:00 تبریز 13 یکشنبه سه شنبه 1,500,000 اتمام‌ظرفیت
مرتضی برهانی
مرتضی برهانی FA970
Fundamental 1 از سه شنبه, 21 تیر 1401
تا یکشنبه, 20 شهریور 1401
15:00-18:00 رشت (گیلان) 7 یکشنبه سه شنبه 1,500,000 ثبت‌نام
رضوان رسولی
رضوان رسولی FA968
Fundamental 1 از دوشنبه, 20 تیر 1401
تا دوشنبه, 21 شهریور 1401
14:00-17:00 شریعتی 13 شنبه دوشنبه 1,500,000 اتمام‌ظرفیت
وحید همتی
وحید همتی FA964
Fundamental 1 از یکشنبه, 05 تیر 1401
تا یکشنبه, 06 شهریور 1401
10:00-13:00 جردن (اسفندیار) 12 یکشنبه سه شنبه 1,500,000 شروع‌‌شده
وحید همتی
وحید همتی FA966
Fundamental 1 از یکشنبه, 05 تیر 1401
تا یکشنبه, 06 شهریور 1401
17:00-20:00 جردن (اسفندیار) 12 یکشنبه سه شنبه 1,500,000 شروع‌‌شده
عارف فرهادی
عارف فرهادی FA959
Fundamental 1 از شنبه, 04 تیر 1401
تا شنبه, 05 شهریور 1401
13:00-16:00 جردن (اسفندیار) 12 شنبه دوشنبه 1,500,000 شروع‌‌شده
عارف فرهادی
عارف فرهادی FA960
Fundamental 1 از شنبه, 04 تیر 1401
تا شنبه, 05 شهریور 1401
17:00-20:00 جردن (اسفندیار) 13 شنبه دوشنبه 1,500,000 شروع‌‌شده
عارف فرهادی
عارف فرهادی FA958
Fundamental 1 از شنبه, 04 تیر 1401
تا شنبه, 05 شهریور 1401
9:00-12:00 جردن (اسفندیار) 12 شنبه دوشنبه 1,500,000 شروع‌‌شده
عارف فرهادی
عارف فرهادی FA961
Fundamental 1 از جمعه, 03 تیر 1401
تا جمعه, 04 شهریور 1401
9:00-14:00 جردن (اسفندیار) 14 جمعه 1,500,000 شروع‌‌شده
مرتضی برهانی
مرتضی برهانی FA967
Fundamental 1 از شنبه, 21 خرداد 1401
تا شنبه, 15 مرداد 1401
15:00-18:00 رشت (گیلان) 7 شنبه چهارشنبه 1,500,000 شروع‌‌شده
امیر حسین مجللی
امیر حسین مجللی FA962
Fundamental 1 از سه شنبه, 17 خرداد 1401
تا سه شنبه, 18 مرداد 1401
15:00-18:00 شریعتی 10 یکشنبه سه شنبه 1,500,000 شروع‌‌شده
امیر حسین مجللی
امیر حسین مجللی FA963
Fundamental 1 از سه شنبه, 17 خرداد 1401
تا سه شنبه, 18 مرداد 1401
18:00-21:00 شریعتی 10 یکشنبه سه شنبه 1,500,000 شروع‌‌شده
ملیکا پیرعلی
ملیکا پیرعلی FA956
Fundamental 1 از دوشنبه, 02 خرداد 1401
تا پنجشنبه, 30 تیر 1401
9:00-12:00 شریعتی 14 دوشنبه پنجشنبه 1,500,000 شروع‌‌شده
ملیکا پیرعلی
ملیکا پیرعلی FA957
Fundamental 1 از دوشنبه, 02 خرداد 1401
تا پنجشنبه, 30 تیر 1401
12:00-15:00 شریعتی 14 دوشنبه پنجشنبه 1,500,000 شروع‌‌شده
مریم آقا خانی
مریم آقا خانی FA942
Fundamental 1 از پنجشنبه, 29 اردیبهشت 1401
تا پنجشنبه, 16 تیر 1401
13:30-19:30 جردن (اسفندیار) 15 پنجشنبه 1,500,000 شروع‌‌شده
میثاق حبیب زاده
میثاق حبیب زاده FA947
Fundamental 1 از دوشنبه, 26 اردیبهشت 1401
تا شنبه, 25 تیر 1401
10:30-13:30 رشت (گیلان) 7 شنبه دوشنبه 1,500,000 شروع‌‌شده
مصطفی کاظمی
مصطفی کاظمی FA955
Fundamental 1 از شنبه, 24 اردیبهشت 1401
تا چهارشنبه, 22 تیر 1401
18:00-21:00 تبریز 10 شنبه چهارشنبه 1,500,000 شروع‌‌شده
فرح مدنی
فرح مدنی FA954
Fundamental 1 از پنجشنبه, 22 اردیبهشت 1401
تا پنجشنبه, 23 تیر 1401
10:00-15:00 شریعتی 15 پنجشنبه 1,500,000 شروع‌‌شده
فرح مدنی
فرح مدنی FA953
Fundamental 1 از چهارشنبه, 21 اردیبهشت 1401
تا شنبه, 18 تیر 1401
13:30-16:30 شریعتی 12 شنبه چهارشنبه 1,500,000 شروع‌‌شده
فرح مدنی
فرح مدنی FA952
Fundamental 1 از چهارشنبه, 21 اردیبهشت 1401
تا شنبه, 18 تیر 1401
10:00-13:00 شریعتی 12 شنبه چهارشنبه 1,500,000 شروع‌‌شده
ندا کفیلی
ندا کفیلی FA951
Fundamental 1 از دوشنبه, 19 اردیبهشت 1401
تا دوشنبه, 13 تیر 1401
17:00-20:00 تبریز 11 دوشنبه پنجشنبه 1,500,000 شروع‌‌شده
علی حاجی هاشمی
علی حاجی هاشمی FA950
Fundamental 1 از شنبه, 17 اردیبهشت 1401
تا چهارشنبه, 15 تیر 1401
14:0-17:0 شریعتی 14 شنبه چهارشنبه 1,500,000 شروع‌‌شده
رضوان رسولی
رضوان رسولی FA949
Fundamental 1 از سه شنبه, 06 اردیبهشت 1401
تا پنجشنبه, 02 تیر 1401
17:00-20:00 شریعتی 12 سه شنبه پنجشنبه 1,500,000 پایان‌کلاس
رضوان رسولی
رضوان رسولی FA948
Fundamental 1 از سه شنبه, 06 اردیبهشت 1401
تا پنجشنبه, 02 تیر 1401
14:00-17:00 شریعتی 12 سه شنبه پنجشنبه 1,500,000 پایان‌کلاس
محدثه محمدی
محدثه محمدی FA945
Fundamental 1 از یکشنبه, 28 فروردین 1401
تا یکشنبه, 29 خرداد 1401
17:00-20:00 شریعتی 15 یکشنبه سه شنبه 1,500,000 پایان‌کلاس
محدثه محمدی
محدثه محمدی FA944
Fundamental 1 از یکشنبه, 28 فروردین 1401
تا یکشنبه, 29 خرداد 1401
14:00-17:00 شریعتی 15 یکشنبه سه شنبه 1,500,000 پایان‌کلاس
محدثه محمدی
محدثه محمدی FA943
Fundamental 1 از یکشنبه, 28 فروردین 1401
تا یکشنبه, 29 خرداد 1401
10:00-13:00 شریعتی 15 یکشنبه سه شنبه 1,500,000 پایان‌کلاس
دکتر محمد رضا کرمی
دکتر محمد رضا کرمی FA946
Fundamental 1 از شنبه, 27 فروردین 1401
تا شنبه, 28 خرداد 1401
18:00-21:00 جردن (اسفندیار) 14 شنبه چهارشنبه 1,500,000 پایان‌کلاس
مرتضی برهانی
مرتضی برهانی FA939
Fundamental 1 از سه شنبه, 23 فروردین 1401
تا سه شنبه, 24 خرداد 1401
18:00-21:00 رشت (گیلان) 6 یکشنبه سه شنبه 1,500,000 پایان‌کلاس
حمیدرضا اخوان
حمیدرضا اخوان FA936
Fundamental 1 از یکشنبه, 21 فروردین 1401
تا یکشنبه, 22 خرداد 1401
17:00-20:00 جردن (اسفندیار) 15 یکشنبه سه شنبه 1,500,000 پایان‌کلاس
صدف احمدی
صدف احمدی FA931
Fundamental 1 از یکشنبه, 21 فروردین 1401
تا یکشنبه, 22 خرداد 1401
17:00-20:00 جردن (اسفندیار) 15 یکشنبه سه شنبه 1,500,000 پایان‌کلاس
صدف احمدی
صدف احمدی FA932
Fundamental 1 از یکشنبه, 21 فروردین 1401
تا یکشنبه, 22 خرداد 1401
13:30-16:30 جردن (اسفندیار) 15 یکشنبه سه شنبه 1,500,000 پایان‌کلاس
شیرین آقایی
شیرین آقایی FA940
Fundamental 1 از یکشنبه, 21 فروردین 1401
تا یکشنبه, 22 خرداد 1401
13:30-16:30 شریعتی 12 یکشنبه سه شنبه 1,500,000 پایان‌کلاس
هانیه باقری
هانیه باقری FA934
Fundamental 1 از یکشنبه, 21 فروردین 1401
تا یکشنبه, 22 خرداد 1401
16:30-19:30 شریعتی 15 یکشنبه سه شنبه 1,500,000 پایان‌کلاس
هانیه باقری
هانیه باقری FA933
Fundamental 1 از یکشنبه, 21 فروردین 1401
تا یکشنبه, 22 خرداد 1401
13:00-16:00 شریعتی 15 یکشنبه سه شنبه 1,500,000 پایان‌کلاس
شیرین آقایی
شیرین آقایی FA941
Fundamental 1 از یکشنبه, 21 فروردین 1401
تا یکشنبه, 22 خرداد 1401
17:00-20:00 شریعتی 12 یکشنبه سه شنبه 1,500,000 پایان‌کلاس
حمیدرضا اخوان
حمیدرضا اخوان FA935
Fundamental 1 از یکشنبه, 21 فروردین 1401
تا یکشنبه, 22 خرداد 1401
14:00-17:00 جردن (اسفندیار) 15 یکشنبه سه شنبه 1,500,000 پایان‌کلاس
محدثه نیک آذر
محدثه نیک آذر FA928
Fundamental 1 از شنبه, 20 فروردین 1401
تا شنبه, 21 خرداد 1401
13:30-15:30 جردن (اسفندیار) 14 روزهای زوج 1,500,000 پایان‌کلاس
محدثه محمدی
محدثه محمدی FA937
Fundamental 1 از شنبه, 20 فروردین 1401
تا شنبه, 21 خرداد 1401
10:00-13:00 شریعتی 14 شنبه چهارشنبه 1,500,000 پایان‌کلاس
محدثه نیک آذر
محدثه نیک آذر FA930
Fundamental 1 از شنبه, 20 فروردین 1401
تا شنبه, 21 خرداد 1401
18:30-20:30 جردن (اسفندیار) 14 روزهای زوج 1,500,000 پایان‌کلاس
محدثه نیک آذر
محدثه نیک آذر FA929
Fundamental 1 از شنبه, 20 فروردین 1401
تا شنبه, 21 خرداد 1401
16:00-18:00 جردن (اسفندیار) 14 روزهای زوج 1,500,000 پایان‌کلاس
محدثه محمدی
محدثه محمدی FA938
Fundamental 1 از شنبه, 20 فروردین 1401
تا شنبه, 21 خرداد 1401
14:00-17:00 شریعتی 14 شنبه چهارشنبه 1,500,000 پایان‌کلاس
مصطفی کاظمی
مصطفی کاظمی FA927
Fundamental 1 از چهارشنبه, 04 اسفند 1400
تا چهارشنبه, 21 اردیبهشت 1401
18:00-21:00 تبریز 11 شنبه چهارشنبه 1,200,000 پایان‌کلاس
عزیزه حسینی
عزیزه حسینی FA922
Fundamental 1 از یکشنبه, 24 بهمن 1400
تا یکشنبه, 11 اردیبهشت 1401
9:30-12:30 جردن (اسفندیار) 10 یکشنبه سه شنبه 1,200,000 پایان‌کلاس
عزیزه حسینی
عزیزه حسینی FA923
Fundamental 1 از یکشنبه, 24 بهمن 1400
تا یکشنبه, 11 اردیبهشت 1401
13:00-16:00 جردن (اسفندیار) 10 یکشنبه سه شنبه 1,200,000 پایان‌کلاس
حمیده حجازی
حمیده حجازی FA919
Fundamental 1 از سه شنبه, 19 بهمن 1400
تا سه شنبه, 06 اردیبهشت 1401
10:00-13:00 شریعتی 12 یکشنبه سه شنبه 1,200,000 پایان‌کلاس
حمیده حجازی
حمیده حجازی FA921
Fundamental 1 از سه شنبه, 19 بهمن 1400
تا سه شنبه, 06 اردیبهشت 1401
17:00-20:00 شریعتی 13 یکشنبه سه شنبه 1,200,000 پایان‌کلاس
حمیده حجازی
حمیده حجازی FA920
Fundamental 1 از سه شنبه, 19 بهمن 1400
تا سه شنبه, 06 اردیبهشت 1401
13:30-16:30 شریعتی 12 یکشنبه سه شنبه 1,200,000 پایان‌کلاس
علی حاجی هاشمی
علی حاجی هاشمی FA925
Fundamental 1 از شنبه, 16 بهمن 1400
تا چهارشنبه, 31 فروردین 1401
10:00-13:00 شریعتی 9 شنبه چهارشنبه 1,200,000 پایان‌کلاس
فرزانه زینعلی نژاد
فرزانه زینعلی نژاد FA917
Fundamental 1 از یکشنبه, 10 بهمن 1400
تا یکشنبه, 28 فروردین 1401
9:00-12:00 شریعتی 10 یکشنبه سه شنبه 1,200,000 پایان‌کلاس
فرزانه زینعلی نژاد
فرزانه زینعلی نژاد FA918
Fundamental 1 از یکشنبه, 10 بهمن 1400
تا یکشنبه, 28 فروردین 1401
13:00-16:00 شریعتی 10 یکشنبه سه شنبه 1,200,000 پایان‌کلاس
یوسف فیروزکوهی
یوسف فیروزکوهی FA926
Fundamental 1 از سه شنبه, 28 دی 1400
تا سه شنبه, 16 فروردین 1401
18:00-21:00 تبریز 12 یکشنبه سه شنبه 1,200,000 پایان‌کلاس
دارای ظرفیت در حال تکمیل در حال اتمام اتمام‌ظرفیت
عزیزه حسینی FA973 Fundamental 1
از سه شنبه, 11 مرداد 1401
تا یکشنبه, 17 مهر 1401
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
ساعت برگزاری: 9:00-12:00
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
ظرفیت: 12
شهریه (تومان): 1,500,000
اتمام‌ظرفیت
عزیزه حسینی FA974 Fundamental 1
از سه شنبه, 11 مرداد 1401
تا یکشنبه, 17 مهر 1401
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
ساعت برگزاری: 12:30-15:30
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
ظرفیت: 12
شهریه (تومان): 1,500,000
عزیزه حسینی FA975 Fundamental 1
از سه شنبه, 11 مرداد 1401
تا یکشنبه, 17 مهر 1401
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
ساعت برگزاری: 16:00-19:00
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
ظرفیت: 12
شهریه (تومان): 1,500,000
اتمام‌ظرفیت
در حال بررسی FA980 Fundamental 1
از سه شنبه, 11 مرداد 1401
تا یکشنبه, 17 مهر 1401
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
ساعت برگزاری: 14:00-17:00
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
ظرفیت: 15
شهریه (تومان): 1,500,000
اتمام‌ظرفیت
در حال بررسی FA981 Fundamental 1
از سه شنبه, 11 مرداد 1401
تا یکشنبه, 17 مهر 1401
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
ظرفیت: 15
شهریه (تومان): 1,500,000
اتمام‌ظرفیت
الهام کرم پور FA978 Fundamental 1
از یکشنبه, 09 مرداد 1401
تا سه شنبه, 12 مهر 1401
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
ساعت برگزاری: 9:00-12:00
محل برگزاری: شریعتی
ظرفیت: 14
شهریه (تومان): 1,500,000
اتمام‌ظرفیت
الهام کرم پور FA979 Fundamental 1
از یکشنبه, 09 مرداد 1401
تا سه شنبه, 12 مهر 1401
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
ساعت برگزاری: 13:00-16:00
محل برگزاری: شریعتی
ظرفیت: 14
شهریه (تومان): 1,500,000
فرح مدنی FA982 Fundamental 1 (new)
از جمعه, 07 مرداد 1401
تا جمعه, 08 مهر 1401
روزهای برگزاری: جمعه
ساعت برگزاری: 10:30-15:30
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
ظرفیت: 15
شهریه (تومان): 1,500,000
اتمام‌ظرفیت
فرح مدنی FA972 Fundamental 1
از سه شنبه, 04 مرداد 1401
تا یکشنبه, 10 مهر 1401
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
ساعت برگزاری: 13:30-16:30
محل برگزاری: شریعتی
ظرفیت: 14
شهریه (تومان): 1,500,000
اتمام‌ظرفیت
فرح مدنی FA971 Fundamental 1
از سه شنبه, 04 مرداد 1401
تا یکشنبه, 10 مهر 1401
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
محل برگزاری: شریعتی
ظرفیت: 14
شهریه (تومان): 1,500,000
اتمام‌ظرفیت
علی حاجی هاشمی FA977 Fundamental 1
از چهارشنبه, 29 تیر 1401
تا چهارشنبه, 23 شهریور 1401
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
محل برگزاری: شریعتی
ظرفیت: 14
شهریه (تومان): 1,500,000
اتمام‌ظرفیت
نگار سلامی FA969 Fundamental 1
از سه شنبه, 21 تیر 1401
تا یکشنبه, 20 شهریور 1401
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
محل برگزاری: تبریز
ظرفیت: 13
شهریه (تومان): 1,500,000
اتمام‌ظرفیت
مرتضی برهانی FA970 Fundamental 1
از سه شنبه, 21 تیر 1401
تا یکشنبه, 20 شهریور 1401
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
ساعت برگزاری: 15:00-18:00
محل برگزاری: رشت (گیلان)
ظرفیت: 7
شهریه (تومان): 1,500,000
رضوان رسولی FA968 Fundamental 1
از دوشنبه, 20 تیر 1401
تا دوشنبه, 21 شهریور 1401
روزهای برگزاری: شنبه دوشنبه
ساعت برگزاری: 14:00-17:00
محل برگزاری: شریعتی
ظرفیت: 13
شهریه (تومان): 1,500,000
اتمام‌ظرفیت
وحید همتی FA964 Fundamental 1
از یکشنبه, 05 تیر 1401
تا یکشنبه, 06 شهریور 1401
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
ظرفیت: 12
شهریه (تومان): 1,500,000
شروع‌‌شده
وحید همتی FA966 Fundamental 1
از یکشنبه, 05 تیر 1401
تا یکشنبه, 06 شهریور 1401
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
ظرفیت: 12
شهریه (تومان): 1,500,000
شروع‌‌شده
عارف فرهادی FA959 Fundamental 1
از شنبه, 04 تیر 1401
تا شنبه, 05 شهریور 1401
روزهای برگزاری: شنبه دوشنبه
ساعت برگزاری: 13:00-16:00
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
ظرفیت: 12
شهریه (تومان): 1,500,000
شروع‌‌شده
عارف فرهادی FA960 Fundamental 1
از شنبه, 04 تیر 1401
تا شنبه, 05 شهریور 1401
روزهای برگزاری: شنبه دوشنبه
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
ظرفیت: 13
شهریه (تومان): 1,500,000
شروع‌‌شده
عارف فرهادی FA958 Fundamental 1
از شنبه, 04 تیر 1401
تا شنبه, 05 شهریور 1401
روزهای برگزاری: شنبه دوشنبه
ساعت برگزاری: 9:00-12:00
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
ظرفیت: 12
شهریه (تومان): 1,500,000
شروع‌‌شده
عارف فرهادی FA961 Fundamental 1
از جمعه, 03 تیر 1401
تا جمعه, 04 شهریور 1401
روزهای برگزاری: جمعه
ساعت برگزاری: 9:00-14:00
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
ظرفیت: 14
شهریه (تومان): 1,500,000
شروع‌‌شده
مرتضی برهانی FA967 Fundamental 1
از شنبه, 21 خرداد 1401
تا شنبه, 15 مرداد 1401
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
ساعت برگزاری: 15:00-18:00
محل برگزاری: رشت (گیلان)
ظرفیت: 7
شهریه (تومان): 1,500,000
شروع‌‌شده
امیر حسین مجللی FA962 Fundamental 1
از سه شنبه, 17 خرداد 1401
تا سه شنبه, 18 مرداد 1401
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
ساعت برگزاری: 15:00-18:00
محل برگزاری: شریعتی
ظرفیت: 10
شهریه (تومان): 1,500,000
شروع‌‌شده
امیر حسین مجللی FA963 Fundamental 1
از سه شنبه, 17 خرداد 1401
تا سه شنبه, 18 مرداد 1401
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
محل برگزاری: شریعتی
ظرفیت: 10
شهریه (تومان): 1,500,000
شروع‌‌شده
ملیکا پیرعلی FA956 Fundamental 1
از دوشنبه, 02 خرداد 1401
تا پنجشنبه, 30 تیر 1401
روزهای برگزاری: دوشنبه پنجشنبه
ساعت برگزاری: 9:00-12:00
محل برگزاری: شریعتی
ظرفیت: 14
شهریه (تومان): 1,500,000
شروع‌‌شده
ملیکا پیرعلی FA957 Fundamental 1
از دوشنبه, 02 خرداد 1401
تا پنجشنبه, 30 تیر 1401
روزهای برگزاری: دوشنبه پنجشنبه
ساعت برگزاری: 12:00-15:00
محل برگزاری: شریعتی
ظرفیت: 14
شهریه (تومان): 1,500,000
شروع‌‌شده
مریم آقا خانی FA942 Fundamental 1
از پنجشنبه, 29 اردیبهشت 1401
تا پنجشنبه, 16 تیر 1401
روزهای برگزاری: پنجشنبه
ساعت برگزاری: 13:30-19:30
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
ظرفیت: 15
شهریه (تومان): 1,500,000
شروع‌‌شده
میثاق حبیب زاده FA947 Fundamental 1
از دوشنبه, 26 اردیبهشت 1401
تا شنبه, 25 تیر 1401
روزهای برگزاری: شنبه دوشنبه
ساعت برگزاری: 10:30-13:30
محل برگزاری: رشت (گیلان)
ظرفیت: 7
شهریه (تومان): 1,500,000
شروع‌‌شده
مصطفی کاظمی FA955 Fundamental 1
از شنبه, 24 اردیبهشت 1401
تا چهارشنبه, 22 تیر 1401
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
محل برگزاری: تبریز
ظرفیت: 10
شهریه (تومان): 1,500,000
شروع‌‌شده
فرح مدنی FA954 Fundamental 1
از پنجشنبه, 22 اردیبهشت 1401
تا پنجشنبه, 23 تیر 1401
روزهای برگزاری: پنجشنبه
ساعت برگزاری: 10:00-15:00
محل برگزاری: شریعتی
ظرفیت: 15
شهریه (تومان): 1,500,000
شروع‌‌شده
فرح مدنی FA953 Fundamental 1
از چهارشنبه, 21 اردیبهشت 1401
تا شنبه, 18 تیر 1401
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
ساعت برگزاری: 13:30-16:30
محل برگزاری: شریعتی
ظرفیت: 12
شهریه (تومان): 1,500,000
شروع‌‌شده
فرح مدنی FA952 Fundamental 1
از چهارشنبه, 21 اردیبهشت 1401
تا شنبه, 18 تیر 1401
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
محل برگزاری: شریعتی
ظرفیت: 12
شهریه (تومان): 1,500,000
شروع‌‌شده
ندا کفیلی FA951 Fundamental 1
از دوشنبه, 19 اردیبهشت 1401
تا دوشنبه, 13 تیر 1401
روزهای برگزاری: دوشنبه پنجشنبه
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
محل برگزاری: تبریز
ظرفیت: 11
شهریه (تومان): 1,500,000
شروع‌‌شده
علی حاجی هاشمی FA950 Fundamental 1
از شنبه, 17 اردیبهشت 1401
تا چهارشنبه, 15 تیر 1401
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
ساعت برگزاری: 14:0-17:0
محل برگزاری: شریعتی
ظرفیت: 14
شهریه (تومان): 1,500,000
شروع‌‌شده
رضوان رسولی FA949 Fundamental 1
از سه شنبه, 06 اردیبهشت 1401
تا پنجشنبه, 02 تیر 1401
روزهای برگزاری: سه شنبه پنجشنبه
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
محل برگزاری: شریعتی
ظرفیت: 12
شهریه (تومان): 1,500,000
پایان‌کلاس
رضوان رسولی FA948 Fundamental 1
از سه شنبه, 06 اردیبهشت 1401
تا پنجشنبه, 02 تیر 1401
روزهای برگزاری: سه شنبه پنجشنبه
ساعت برگزاری: 14:00-17:00
محل برگزاری: شریعتی
ظرفیت: 12
شهریه (تومان): 1,500,000
پایان‌کلاس
محدثه محمدی FA945 Fundamental 1
از یکشنبه, 28 فروردین 1401
تا یکشنبه, 29 خرداد 1401
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
محل برگزاری: شریعتی
ظرفیت: 15
شهریه (تومان): 1,500,000
پایان‌کلاس
محدثه محمدی FA944 Fundamental 1
از یکشنبه, 28 فروردین 1401
تا یکشنبه, 29 خرداد 1401
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
ساعت برگزاری: 14:00-17:00
محل برگزاری: شریعتی
ظرفیت: 15
شهریه (تومان): 1,500,000
پایان‌کلاس
محدثه محمدی FA943 Fundamental 1
از یکشنبه, 28 فروردین 1401
تا یکشنبه, 29 خرداد 1401
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
محل برگزاری: شریعتی
ظرفیت: 15
شهریه (تومان): 1,500,000
پایان‌کلاس
دکتر محمد رضا کرمی FA946 Fundamental 1
از شنبه, 27 فروردین 1401
تا شنبه, 28 خرداد 1401
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
ظرفیت: 14
شهریه (تومان): 1,500,000
پایان‌کلاس
مرتضی برهانی FA939 Fundamental 1
از سه شنبه, 23 فروردین 1401
تا سه شنبه, 24 خرداد 1401
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
محل برگزاری: رشت (گیلان)
ظرفیت: 6
شهریه (تومان): 1,500,000
پایان‌کلاس
حمیدرضا اخوان FA936 Fundamental 1
از یکشنبه, 21 فروردین 1401
تا یکشنبه, 22 خرداد 1401
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
ظرفیت: 15
شهریه (تومان): 1,500,000
پایان‌کلاس
صدف احمدی FA931 Fundamental 1
از یکشنبه, 21 فروردین 1401
تا یکشنبه, 22 خرداد 1401
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
ظرفیت: 15
شهریه (تومان): 1,500,000
پایان‌کلاس
صدف احمدی FA932 Fundamental 1
از یکشنبه, 21 فروردین 1401
تا یکشنبه, 22 خرداد 1401
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
ساعت برگزاری: 13:30-16:30
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
ظرفیت: 15
شهریه (تومان): 1,500,000
پایان‌کلاس
شیرین آقایی FA940 Fundamental 1
از یکشنبه, 21 فروردین 1401
تا یکشنبه, 22 خرداد 1401
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
ساعت برگزاری: 13:30-16:30
محل برگزاری: شریعتی
ظرفیت: 12
شهریه (تومان): 1,500,000
پایان‌کلاس
هانیه باقری FA934 Fundamental 1
از یکشنبه, 21 فروردین 1401
تا یکشنبه, 22 خرداد 1401
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
ساعت برگزاری: 16:30-19:30
محل برگزاری: شریعتی
ظرفیت: 15
شهریه (تومان): 1,500,000
پایان‌کلاس
هانیه باقری FA933 Fundamental 1
از یکشنبه, 21 فروردین 1401
تا یکشنبه, 22 خرداد 1401
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
ساعت برگزاری: 13:00-16:00
محل برگزاری: شریعتی
ظرفیت: 15
شهریه (تومان): 1,500,000
پایان‌کلاس
شیرین آقایی FA941 Fundamental 1
از یکشنبه, 21 فروردین 1401
تا یکشنبه, 22 خرداد 1401
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
محل برگزاری: شریعتی
ظرفیت: 12
شهریه (تومان): 1,500,000
پایان‌کلاس
حمیدرضا اخوان FA935 Fundamental 1
از یکشنبه, 21 فروردین 1401
تا یکشنبه, 22 خرداد 1401
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
ساعت برگزاری: 14:00-17:00
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
ظرفیت: 15
شهریه (تومان): 1,500,000
پایان‌کلاس
محدثه نیک آذر FA928 Fundamental 1
از شنبه, 20 فروردین 1401
تا شنبه, 21 خرداد 1401
روزهای برگزاری: روزهای زوج
ساعت برگزاری: 13:30-15:30
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
ظرفیت: 14
شهریه (تومان): 1,500,000
پایان‌کلاس
محدثه محمدی FA937 Fundamental 1
از شنبه, 20 فروردین 1401
تا شنبه, 21 خرداد 1401
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
محل برگزاری: شریعتی
ظرفیت: 14
شهریه (تومان): 1,500,000
پایان‌کلاس
محدثه نیک آذر FA930 Fundamental 1
از شنبه, 20 فروردین 1401
تا شنبه, 21 خرداد 1401
روزهای برگزاری: روزهای زوج
ساعت برگزاری: 18:30-20:30
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
ظرفیت: 14
شهریه (تومان): 1,500,000
پایان‌کلاس
محدثه نیک آذر FA929 Fundamental 1
از شنبه, 20 فروردین 1401
تا شنبه, 21 خرداد 1401
روزهای برگزاری: روزهای زوج
ساعت برگزاری: 16:00-18:00
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
ظرفیت: 14
شهریه (تومان): 1,500,000
پایان‌کلاس
محدثه محمدی FA938 Fundamental 1
از شنبه, 20 فروردین 1401
تا شنبه, 21 خرداد 1401
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
ساعت برگزاری: 14:00-17:00
محل برگزاری: شریعتی
ظرفیت: 14
شهریه (تومان): 1,500,000
پایان‌کلاس
مصطفی کاظمی FA927 Fundamental 1
از چهارشنبه, 04 اسفند 1400
تا چهارشنبه, 21 اردیبهشت 1401
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
محل برگزاری: تبریز
ظرفیت: 11
شهریه (تومان): 1,200,000
پایان‌کلاس
عزیزه حسینی FA922 Fundamental 1
از یکشنبه, 24 بهمن 1400
تا یکشنبه, 11 اردیبهشت 1401
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
ساعت برگزاری: 9:30-12:30
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
ظرفیت: 10
شهریه (تومان): 1,200,000
پایان‌کلاس
عزیزه حسینی FA923 Fundamental 1
از یکشنبه, 24 بهمن 1400
تا یکشنبه, 11 اردیبهشت 1401
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
ساعت برگزاری: 13:00-16:00
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
ظرفیت: 10
شهریه (تومان): 1,200,000
پایان‌کلاس
حمیده حجازی FA919 Fundamental 1
از سه شنبه, 19 بهمن 1400
تا سه شنبه, 06 اردیبهشت 1401
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
محل برگزاری: شریعتی
ظرفیت: 12
شهریه (تومان): 1,200,000
پایان‌کلاس
حمیده حجازی FA921 Fundamental 1
از سه شنبه, 19 بهمن 1400
تا سه شنبه, 06 اردیبهشت 1401
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
محل برگزاری: شریعتی
ظرفیت: 13
شهریه (تومان): 1,200,000
پایان‌کلاس
حمیده حجازی FA920 Fundamental 1
از سه شنبه, 19 بهمن 1400
تا سه شنبه, 06 اردیبهشت 1401
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
ساعت برگزاری: 13:30-16:30
محل برگزاری: شریعتی
ظرفیت: 12
شهریه (تومان): 1,200,000
پایان‌کلاس
علی حاجی هاشمی FA925 Fundamental 1
از شنبه, 16 بهمن 1400
تا چهارشنبه, 31 فروردین 1401
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
محل برگزاری: شریعتی
ظرفیت: 9
شهریه (تومان): 1,200,000
پایان‌کلاس
فرزانه زینعلی نژاد FA917 Fundamental 1
از یکشنبه, 10 بهمن 1400
تا یکشنبه, 28 فروردین 1401
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
ساعت برگزاری: 9:00-12:00
محل برگزاری: شریعتی
ظرفیت: 10
شهریه (تومان): 1,200,000
پایان‌کلاس
فرزانه زینعلی نژاد FA918 Fundamental 1
از یکشنبه, 10 بهمن 1400
تا یکشنبه, 28 فروردین 1401
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
ساعت برگزاری: 13:00-16:00
محل برگزاری: شریعتی
ظرفیت: 10
شهریه (تومان): 1,200,000
پایان‌کلاس
یوسف فیروزکوهی FA926 Fundamental 1
از سه شنبه, 28 دی 1400
تا سه شنبه, 16 فروردین 1401
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
محل برگزاری: تبریز
ظرفیت: 12
شهریه (تومان): 1,200,000
پایان‌کلاس
استاد سطح بازه زمانی برگزاری ساعت برگزاری محل برگزاری ظرفیت روزهای برگزاری شهریه (تومان)
امیر حسین مجللی
امیر حسین مجللی FB1467
Fundamental 2 از یکشنبه, 30 مرداد 1401
تا یکشنبه, 01 آبان 1401
18:00-21:00 شریعتی 10 یکشنبه سه شنبه 1,500,000 اتمام‌ظرفیت
امیر حسین مجللی
امیر حسین مجللی FB1466
Fundamental 2 از یکشنبه, 30 مرداد 1401
تا یکشنبه, 01 آبان 1401
15:00-18:00 شریعتی 10 یکشنبه سه شنبه 1,500,000 اتمام‌ظرفیت
آزاده خوش سرور
آزاده خوش سرور FB1477
Fundamental 2 از سه شنبه, 18 مرداد 1401
تا سه شنبه, 19 مهر 1401
17:00-20:00 رشت (گیلان) 7 یکشنبه سه شنبه 1,500,000 ثبت‌نام
در حال بررسی
در حال بررسی FB1474
Fundamental 2 از چهارشنبه, 12 مرداد 1401
تا شنبه, 09 مهر 1401
14:00-17:00 شریعتی 14 شنبه چهارشنبه 1,500,000 اتمام‌ظرفیت
در حال بررسی
در حال بررسی FB1475
Fundamental 2 از چهارشنبه, 12 مرداد 1401
تا شنبه, 09 مهر 1401
17:00-20:00 شریعتی 14 شنبه چهارشنبه 1,500,000 اتمام‌ظرفیت
سروناز چالوسی
سروناز چالوسی FB1473
Fundamental 2 از دوشنبه, 10 مرداد 1401
تا پنجشنبه, 07 مهر 1401
12:00-15:00 شریعتی 14 دوشنبه پنجشنبه 1,500,000 اتمام‌ظرفیت
سروناز چالوسی
سروناز چالوسی FB1472
Fundamental 2 از دوشنبه, 10 مرداد 1401
تا پنجشنبه, 07 مهر 1401
9:00-12:00 شریعتی 14 دوشنبه پنجشنبه 1,500,000 اتمام‌ظرفیت
فرح مدنی
فرح مدنی FB1470
Fundamental 2 از پنجشنبه, 06 مرداد 1401
تا پنجشنبه, 07 مهر 1401
10:00-15:00 شریعتی 15 پنجشنبه 1,500,000 اتمام‌ظرفیت
در حال بررسی
در حال بررسی FB1463
Fundamental 2 از پنجشنبه, 30 تیر 1401
تا دوشنبه, 28 شهریور 1401
17:00-20:00 تبریز 10 دوشنبه پنجشنبه 1,500,000 ثبت‌نام
مریم آقا خانی
مریم آقا خانی FB1465
Fundamental 2 از پنجشنبه, 30 تیر 1401
تا پنجشنبه, 17 شهریور 1401
13:30-19:30 جردن (اسفندیار) 14 پنجشنبه 1,500,000 اتمام‌ظرفیت
فرح مدنی
فرح مدنی FB1469
Fundamental 2 از چهارشنبه, 29 تیر 1401
تا چهارشنبه, 23 شهریور 1401
13:30-16:30 شریعتی 12 شنبه چهارشنبه 1,500,000 اتمام‌ظرفیت
فرح مدنی
فرح مدنی FB1468
Fundamental 2 از چهارشنبه, 29 تیر 1401
تا چهارشنبه, 23 شهریور 1401
10:00-13:00 شریعتی 12 شنبه چهارشنبه 1,500,000 اتمام‌ظرفیت
علی حاجی هاشمی
علی حاجی هاشمی FB1471
Fundamental 2 از چهارشنبه, 29 تیر 1401
تا چهارشنبه, 23 شهریور 1401
14:00-17:00 شریعتی 14 شنبه چهارشنبه 1,500,000 اتمام‌ظرفیت
فرح مدنی
فرح مدنی FB1476
Fundamental 2 از چهارشنبه, 29 تیر 1401
تا چهارشنبه, 23 شهریور 1401
16:30-19:30 شریعتی 12 شنبه چهارشنبه 1,500,000 اتمام‌ظرفیت
رضوان رسولی
رضوان رسولی FB1460
Fundamental 2 از سه شنبه, 21 تیر 1401
تا سه شنبه, 15 شهریور 1401
14:00-17:00 شریعتی 12 سه شنبه پنجشنبه 1,500,000 اتمام‌ظرفیت
رضوان رسولی
رضوان رسولی FB1461
Fundamental 2 از سه شنبه, 21 تیر 1401
تا سه شنبه, 15 شهریور 1401
17:00-20:00 شریعتی 12 سه شنبه پنجشنبه 1,500,000 اتمام‌ظرفیت
رضوان رسولی
رضوان رسولی FB1462
Fundamental 2 از دوشنبه, 20 تیر 1401
تا دوشنبه, 21 شهریور 1401
17:00-20:00 شریعتی 12 شنبه دوشنبه 1,500,000 اتمام‌ظرفیت
دکتر محمد رضا کرمی
دکتر محمد رضا کرمی FB1458
Fundamental 2 از شنبه, 18 تیر 1401
تا شنبه, 12 شهریور 1401
18:00-21:00 جردن (اسفندیار) 12 شنبه چهارشنبه 1,500,000 اتمام‌ظرفیت
محدثه محمدی
محدثه محمدی FB1454
Fundamental 2 از سه شنبه, 07 تیر 1401
تا سه شنبه, 08 شهریور 1401
14:00-17:00 شریعتی 14 یکشنبه سه شنبه 1,500,000 شروع‌‌شده
محدثه محمدی
محدثه محمدی FB1455
Fundamental 2 از سه شنبه, 07 تیر 1401
تا سه شنبه, 08 شهریور 1401
17:00-20:00 شریعتی 14 یکشنبه سه شنبه 1,500,000 شروع‌‌شده
مرتضی برهانی
مرتضی برهانی FB1464
Fundamental 2 از سه شنبه, 07 تیر 1401
تا سه شنبه, 08 شهریور 1401
18:00-21:00 رشت (گیلان) 11 یکشنبه سه شنبه 1,500,000 شروع‌‌شده
هانیه باقری
هانیه باقری FB1457
Fundamental 2 از یکشنبه, 05 تیر 1401
تا یکشنبه, 06 شهریور 1401
16:30-19:30 شریعتی 14 یکشنبه سه شنبه 1,500,000 شروع‌‌شده
هانیه باقری
هانیه باقری FB1456
Fundamental 2 از یکشنبه, 05 تیر 1401
تا یکشنبه, 06 شهریور 1401
13:00-16:00 شریعتی 14 یکشنبه سه شنبه 1,500,000 شروع‌‌شده
وحید همتی
وحید همتی FB1459
Fundamental 2 از یکشنبه, 05 تیر 1401
تا یکشنبه, 06 شهریور 1401
13:30-16:30 جردن (اسفندیار) 14 یکشنبه سه شنبه 1,500,000 شروع‌‌شده
محدثه محمدی
محدثه محمدی FB1452
Fundamental 2 از شنبه, 04 تیر 1401
تا شنبه, 29 مرداد 1401
14:00-17:00 شریعتی 12 شنبه چهارشنبه 1,500,000 شروع‌‌شده
محدثه محمدی
محدثه محمدی FB1453
Fundamental 2 از شنبه, 04 تیر 1401
تا شنبه, 29 مرداد 1401
17:00-20:00 شریعتی 12 شنبه چهارشنبه 1,500,000 شروع‌‌شده
محدثه محمدی
محدثه محمدی FB1451
Fundamental 2 از شنبه, 04 تیر 1401
تا شنبه, 29 مرداد 1401
10:00-13:00 شریعتی 12 شنبه چهارشنبه 1,500,000 شروع‌‌شده
محدثه نیک آذر
محدثه نیک آذر FB1444
Fundamental 2 از شنبه, 04 تیر 1401
تا چهارشنبه, 02 شهریور 1401
16:00-18:00 جردن (اسفندیار) 14 روزهای زوج 1,500,000 شروع‌‌شده
محدثه نیک آذر
محدثه نیک آذر FB1445
Fundamental 2 از شنبه, 04 تیر 1401
تا چهارشنبه, 02 شهریور 1401
18:30-20:30 جردن (اسفندیار) 14 روزهای زوج 1,500,000 شروع‌‌شده
محدثه نیک آذر
محدثه نیک آذر FB1443
Fundamental 2 از شنبه, 04 تیر 1401
تا چهارشنبه, 02 شهریور 1401
13:30-15:30 جردن (اسفندیار) 14 روزهای زوج 1,500,000 شروع‌‌شده
شیرین آقایی
شیرین آقایی FB1447
Fundamental 2 از سه شنبه, 31 خرداد 1401
تا سه شنبه, 01 شهریور 1401
17:00-20:00 شریعتی 13 یکشنبه سه شنبه 1,500,000 شروع‌‌شده
شیرین آقایی
شیرین آقایی FB1446
Fundamental 2 از سه شنبه, 31 خرداد 1401
تا سه شنبه, 01 شهریور 1401
13:30-16:30 شریعتی 12 یکشنبه سه شنبه 1,500,000 شروع‌‌شده
شیرین آقایی
شیرین آقایی FB1448
Fundamental 2 از سه شنبه, 31 خرداد 1401
تا سه شنبه, 01 شهریور 1401
10:00-13:00 شریعتی 12 یکشنبه سه شنبه 1,500,000 شروع‌‌شده
حمیدرضا اخوان
حمیدرضا اخوان FB1449
Fundamental 2 از سه شنبه, 31 خرداد 1401
تا سه شنبه, 01 شهریور 1401
14:00-17:00 جردن (اسفندیار) 14 یکشنبه سه شنبه 1,500,000 شروع‌‌شده
حمیدرضا اخوان
حمیدرضا اخوان FB1450
Fundamental 2 از سه شنبه, 31 خرداد 1401
تا سه شنبه, 01 شهریور 1401
17:00-20:00 جردن (اسفندیار) 14 یکشنبه سه شنبه 1,500,000 شروع‌‌شده
عزیزه حسینی
عزیزه حسینی FB1438
Fundamental 2 از یکشنبه, 01 خرداد 1401
تا یکشنبه, 02 مرداد 1401
12:30-15:30 جردن (اسفندیار) 12 یکشنبه سه شنبه 1,500,000 شروع‌‌شده
عزیزه حسینی
عزیزه حسینی FB1442
Fundamental 2 از یکشنبه, 01 خرداد 1401
تا یکشنبه, 02 مرداد 1401
16:00-19:00 جردن (اسفندیار) 12 یکشنبه سه شنبه 1,500,000 شروع‌‌شده
عزیزه حسینی
عزیزه حسینی FB1437
Fundamental 2 از یکشنبه, 01 خرداد 1401
تا یکشنبه, 02 مرداد 1401
9:00-12:00 جردن (اسفندیار) 12 یکشنبه سه شنبه 1,500,000 شروع‌‌شده
بیتا وحید
بیتا وحید FB1434
Fundamental 2 از شنبه, 31 اردیبهشت 1401
تا چهارشنبه, 29 تیر 1401
17:00-20:00 تبریز 10 شنبه چهارشنبه 1,500,000 شروع‌‌شده
میثاق حبیب زاده
میثاق حبیب زاده FB1441
Fundamental 2 از چهارشنبه, 28 اردیبهشت 1401
تا شنبه, 25 تیر 1401
15:00-18:00 رشت (گیلان) 7 شنبه چهارشنبه 1,500,000 شروع‌‌شده
حمیده حجازی
حمیده حجازی FB1435
Fundamental 2 از یکشنبه, 25 اردیبهشت 1401
تا یکشنبه, 26 تیر 1401
14:00-17:00 شریعتی 15 یکشنبه سه شنبه 1,500,000 شروع‌‌شده
حمیده حجازی
حمیده حجازی FB1436
Fundamental 2 از یکشنبه, 25 اردیبهشت 1401
تا یکشنبه, 26 تیر 1401
17:00-20:00 شریعتی 14 یکشنبه سه شنبه 1,500,000 شروع‌‌شده
فرح مدنی
فرح مدنی FB1439
Fundamental 2 از سه شنبه, 20 اردیبهشت 1401
تا سه شنبه, 21 تیر 1401
10:00-13:00 شریعتی 12 یکشنبه سه شنبه 1,500,000 شروع‌‌شده
فرح مدنی
فرح مدنی FB1440
Fundamental 2 از سه شنبه, 20 اردیبهشت 1401
تا سه شنبه, 21 تیر 1401
13:30-16:30 شریعتی 12 یکشنبه سه شنبه 1,500,000 شروع‌‌شده
علی حاجی هاشمی
علی حاجی هاشمی FB1433
Fundamental 2 از شنبه, 17 اردیبهشت 1401
تا چهارشنبه, 15 تیر 1401
10:0-13:0 شریعتی 14 شنبه چهارشنبه 1,500,000 شروع‌‌شده
نگار سلامی
نگار سلامی FB1432
Fundamental 2 از سه شنبه, 06 اردیبهشت 1401
تا سه شنبه, 07 تیر 1401
17:00-20:00 تبریز 10 یکشنبه سه شنبه 1,500,000 پایان‌کلاس
فرزانه زینعلی نژاد
فرزانه زینعلی نژاد FB1431
Fundamental 2 از سه شنبه, 06 اردیبهشت 1401
تا سه شنبه, 07 تیر 1401
13:00-16:00 شریعتی 14 یکشنبه سه شنبه 1,500,000 پایان‌کلاس
فرزانه زینعلی نژاد
فرزانه زینعلی نژاد FB1430
Fundamental 2 از سه شنبه, 06 اردیبهشت 1401
تا سه شنبه, 07 تیر 1401
9:00-12:00 شریعتی 14 یکشنبه سه شنبه 1,500,000 پایان‌کلاس
مرتضی برهانی
مرتضی برهانی FB1422
Fundamental 2 از سه شنبه, 30 فروردین 1401
تا سه شنبه, 31 خرداد 1401
15:00-18:00 رشت (گیلان) 6 یکشنبه سه شنبه 1,500,000 پایان‌کلاس
میثاق حبیب زاده
میثاق حبیب زاده FB1429
Fundamental 2 از چهارشنبه, 24 فروردین 1401
تا چهارشنبه, 25 خرداد 1401
18:00-21:00 رشت (گیلان) 6 شنبه چهارشنبه 1,500,000 پایان‌کلاس
عارف فرهادی
عارف فرهادی FB1428
Fundamental 2 از یکشنبه, 21 فروردین 1401
تا یکشنبه, 22 خرداد 1401
9:00-12:00 جردن (اسفندیار) 14 یکشنبه سه شنبه 1,500,000 پایان‌کلاس
وحید همتی
وحید همتی FB1425
Fundamental 2 از یکشنبه, 21 فروردین 1401
تا یکشنبه, 22 خرداد 1401
17:00-20:00 جردن (اسفندیار) 13 یکشنبه سه شنبه 1,500,000 پایان‌کلاس
وحید همتی
وحید همتی FB1423
Fundamental 2 از یکشنبه, 21 فروردین 1401
تا یکشنبه, 22 خرداد 1401
10:00-13:00 جردن (اسفندیار) 13 یکشنبه سه شنبه 1,500,000 پایان‌کلاس
وحید همتی
وحید همتی FB1424
Fundamental 2 از یکشنبه, 21 فروردین 1401
تا یکشنبه, 22 خرداد 1401
13:30-16:30 جردن (اسفندیار) 13 یکشنبه سه شنبه 1,500,000 پایان‌کلاس
عارف فرهادی
عارف فرهادی FB1426
Fundamental 2 از شنبه, 20 فروردین 1401
تا دوشنبه, 23 خرداد 1401
9:00-12:00 جردن (اسفندیار) 14 شنبه دوشنبه 1,500,000 پایان‌کلاس
عارف فرهادی
عارف فرهادی FB1427
Fundamental 2 از شنبه, 20 فروردین 1401
تا دوشنبه, 23 خرداد 1401
13:00-16:00 جردن (اسفندیار) 14 شنبه دوشنبه 1,500,000 پایان‌کلاس
مریم آقا خانی
مریم آقا خانی FB1410
Fundamental 2 از پنجشنبه, 05 اسفند 1400
تا پنجشنبه, 08 اردیبهشت 1401
13:30-19:30 جردن (اسفندیار) 13 پنجشنبه 1,200,000 پایان‌کلاس
فرح مدنی
فرح مدنی FB1413
Fundamental 2 از پنجشنبه, 28 بهمن 1400
تا پنجشنبه, 08 اردیبهشت 1401
10:00-13:00 شریعتی 9 دوشنبه پنجشنبه 1,200,000 پایان‌کلاس
فرح مدنی
فرح مدنی FB1414
Fundamental 2 از پنجشنبه, 28 بهمن 1400
تا پنجشنبه, 08 اردیبهشت 1401
14:00-17:00 شریعتی 9 دوشنبه پنجشنبه 1,200,000 پایان‌کلاس
فرح مدنی
فرح مدنی FB1421
Fundamental 2 از پنجشنبه, 28 بهمن 1400
تا پنجشنبه, 08 اردیبهشت 1401
17:00-20:00 شریعتی 10 دوشنبه پنجشنبه 1,200,000 پایان‌کلاس
فرح مدنی
فرح مدنی FB1411
Fundamental 2 از یکشنبه, 24 بهمن 1400
تا یکشنبه, 11 اردیبهشت 1401
10:00-13:00 شریعتی 9 یکشنبه سه شنبه 1,200,000 پایان‌کلاس
فرح مدنی
فرح مدنی FB1412
Fundamental 2 از یکشنبه, 24 بهمن 1400
تا یکشنبه, 11 اردیبهشت 1401
14:00-17:00 شریعتی 9 یکشنبه سه شنبه 1,200,000 پایان‌کلاس
حمیده حجازی
حمیده حجازی FB1409
Fundamental 2 از شنبه, 23 بهمن 1400
تا شنبه, 10 اردیبهشت 1401
17:00-20:00 شریعتی 9 شنبه چهارشنبه 1,200,000 پایان‌کلاس
حمیده حجازی
حمیده حجازی FB1408
Fundamental 2 از شنبه, 23 بهمن 1400
تا شنبه, 10 اردیبهشت 1401
14:00-17:00 شریعتی 9 شنبه چهارشنبه 1,200,000 پایان‌کلاس
علی حاجی هاشمی
علی حاجی هاشمی FB1416
Fundamental 2 از شنبه, 16 بهمن 1400
تا چهارشنبه, 31 فروردین 1401
14:00-17:00 شریعتی 9 شنبه چهارشنبه 1,200,000 پایان‌کلاس
مرتضی برهانی
مرتضی برهانی FB1415
Fundamental 2 از چهارشنبه, 13 بهمن 1400
تا شنبه, 27 فروردین 1401
15:00-18:00 رشت (گیلان) 6 شنبه چهارشنبه 1,200,000 پایان‌کلاس
میثاق حبیب زاده
میثاق حبیب زاده FB1420
Fundamental 2 از چهارشنبه, 13 بهمن 1400
تا شنبه, 27 فروردین 1401
15:00-18:00 رشت (گیلان) 6 شنبه چهارشنبه 1,200,000 پایان‌کلاس
مونا مرجانی
مونا مرجانی FB1418
Fundamental 2 از یکشنبه, 10 بهمن 1400
تا یکشنبه, 28 فروردین 1401
13:00-16:00 شریعتی 9 یکشنبه سه شنبه 1,200,000 پایان‌کلاس
مونا مرجانی
مونا مرجانی FB1417
Fundamental 2 از یکشنبه, 10 بهمن 1400
تا یکشنبه, 28 فروردین 1401
9:00-12:00 شریعتی 10 یکشنبه سه شنبه 1,200,000 پایان‌کلاس
محدثه محمدی
محدثه محمدی FB1401
Fundamental 2 از سه شنبه, 28 دی 1400
تا سه شنبه, 16 فروردین 1401
10:00-13:00 شریعتی 12 یکشنبه سه شنبه 1,050,000 پایان‌کلاس
محدثه محمدی
محدثه محمدی FB1400
Fundamental 2 از سه شنبه, 28 دی 1400
تا سه شنبه, 16 فروردین 1401
13:30-16:30 شریعتی 12 یکشنبه سه شنبه 1,050,000 پایان‌کلاس
محدثه محمدی
محدثه محمدی FB1399
Fundamental 2 از سه شنبه, 28 دی 1400
تا سه شنبه, 16 فروردین 1401
17:00-20:00 شریعتی 12 یکشنبه سه شنبه 1,050,000 پایان‌کلاس
دارای ظرفیت در حال تکمیل در حال اتمام اتمام‌ظرفیت
امیر حسین مجللی FB1467 Fundamental 2
از یکشنبه, 30 مرداد 1401
تا یکشنبه, 01 آبان 1401
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
محل برگزاری: شریعتی
ظرفیت: 10
شهریه (تومان): 1,500,000
اتمام‌ظرفیت
امیر حسین مجللی FB1466 Fundamental 2
از یکشنبه, 30 مرداد 1401
تا یکشنبه, 01 آبان 1401
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
ساعت برگزاری: 15:00-18:00
محل برگزاری: شریعتی
ظرفیت: 10
شهریه (تومان): 1,500,000
اتمام‌ظرفیت
آزاده خوش سرور FB1477 Fundamental 2
از سه شنبه, 18 مرداد 1401
تا سه شنبه, 19 مهر 1401
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
محل برگزاری: رشت (گیلان)
ظرفیت: 7
شهریه (تومان): 1,500,000
در حال بررسی FB1474 Fundamental 2
از چهارشنبه, 12 مرداد 1401
تا شنبه, 09 مهر 1401
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
ساعت برگزاری: 14:00-17:00
محل برگزاری: شریعتی
ظرفیت: 14
شهریه (تومان): 1,500,000
اتمام‌ظرفیت
در حال بررسی FB1475 Fundamental 2
از چهارشنبه, 12 مرداد 1401
تا شنبه, 09 مهر 1401
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
محل برگزاری: شریعتی
ظرفیت: 14
شهریه (تومان): 1,500,000
اتمام‌ظرفیت
سروناز چالوسی FB1473 Fundamental 2
از دوشنبه, 10 مرداد 1401
تا پنجشنبه, 07 مهر 1401
روزهای برگزاری: دوشنبه پنجشنبه
ساعت برگزاری: 12:00-15:00
محل برگزاری: شریعتی
ظرفیت: 14
شهریه (تومان): 1,500,000
اتمام‌ظرفیت
سروناز چالوسی FB1472 Fundamental 2
از دوشنبه, 10 مرداد 1401
تا پنجشنبه, 07 مهر 1401
روزهای برگزاری: دوشنبه پنجشنبه
ساعت برگزاری: 9:00-12:00
محل برگزاری: شریعتی
ظرفیت: 14
شهریه (تومان): 1,500,000
اتمام‌ظرفیت
فرح مدنی FB1470 Fundamental 2
از پنجشنبه, 06 مرداد 1401
تا پنجشنبه, 07 مهر 1401
روزهای برگزاری: پنجشنبه
ساعت برگزاری: 10:00-15:00
محل برگزاری: شریعتی
ظرفیت: 15
شهریه (تومان): 1,500,000
اتمام‌ظرفیت
در حال بررسی FB1463 Fundamental 2
از پنجشنبه, 30 تیر 1401
تا دوشنبه, 28 شهریور 1401
روزهای برگزاری: دوشنبه پنجشنبه
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
محل برگزاری: تبریز
ظرفیت: 10
شهریه (تومان): 1,500,000
مریم آقا خانی FB1465 Fundamental 2
از پنجشنبه, 30 تیر 1401
تا پنجشنبه, 17 شهریور 1401
روزهای برگزاری: پنجشنبه
ساعت برگزاری: 13:30-19:30
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
ظرفیت: 14
شهریه (تومان): 1,500,000
اتمام‌ظرفیت
فرح مدنی FB1469 Fundamental 2
از چهارشنبه, 29 تیر 1401
تا چهارشنبه, 23 شهریور 1401
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
ساعت برگزاری: 13:30-16:30
محل برگزاری: شریعتی
ظرفیت: 12
شهریه (تومان): 1,500,000
اتمام‌ظرفیت
فرح مدنی FB1468 Fundamental 2
از چهارشنبه, 29 تیر 1401
تا چهارشنبه, 23 شهریور 1401
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
محل برگزاری: شریعتی
ظرفیت: 12
شهریه (تومان): 1,500,000
اتمام‌ظرفیت
علی حاجی هاشمی FB1471 Fundamental 2
از چهارشنبه, 29 تیر 1401
تا چهارشنبه, 23 شهریور 1401
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه