Logo
Tuesday 21st of September 2021
سه شنبه, 30 شهریور 1400
classes
زبان آموز گرامی؛

خواهشمندیم پیش از ثبت‌نام حتماً توضیحات مربوط به قوانین آموزشی آفرینش را از این صفحه مطالعه فرمایید. ثبت‌نام شما در دوره‌ها و آزمونهای آفرینش به منزله پذیرش این قوانین می‌باشد. توضیحات تکمیلی در خصوص انواع دوره‌های آفرینش را در این صفحه می‌توانید بخوانید. در صورتی که قادر به مشاهده دوره آموزشی مورد نظر خود نمی‌باشید، با شماره ۲۶۲۰۲۹۴۸ تماس حاصل فرمایید.

دارای ظرفیت در حال تکمیل ظرفیت در حال اتمام ظرفیت اتمام‌ظرفیت تخفیف
کد استاد بازه زمانی برگزاری ساعت برگزاری محل برگزاری روزهای برگزاری شهریه (تومان) ظرفیت
FA894 مرتضی برهانی از یکشنبه, 11 مهر 1400
تا یکشنبه, 14 آذر 1400
18:00 - 21:00 رشت (گیلان) یکشنبه سه شنبه 880,000 6 ثبت‌نام
FA895 حمیده حجازی از شنبه, 10 مهر 1400
تا شنبه, 06 آذر 1400
14:00 - 17:00 شریعتی شنبه چهارشنبه 880,000 6 اتمام‌ظرفیت
FA897 فرح مدنی از شنبه, 10 مهر 1400
تا شنبه, 06 آذر 1400
13:30 - 16:30 شریعتی شنبه چهارشنبه 880,000 9 اتمام‌ظرفیت
FA896 فرح مدنی از شنبه, 10 مهر 1400
تا شنبه, 06 آذر 1400
9:30 - 12:30 شریعتی شنبه چهارشنبه 880,000 9 اتمام‌ظرفیت
FA893 عزیزه حسینی از یکشنبه, 28 شهریور 1400
تا یکشنبه, 30 آبان 1400
13:00 - 16:00 جردن (اسفندیار) یکشنبه سه شنبه 880,000 10 شروع‌‌شده
FA890 علی حاجی هاشمی از شنبه, 27 شهریور 1400
تا شنبه, 22 آبان 1400
10:00 - 13:00 شریعتی شنبه چهارشنبه 880,000 10 شروع‌‌شده
FA889 آزاده خوش سرور از شنبه, 27 شهریور 1400
تا شنبه, 22 آبان 1400
17:00 - 20:00 رشت (گیلان) شنبه چهارشنبه 880,000 6 شروع‌‌شده
FA891 حمیده حجازی از یکشنبه, 21 شهریور 1400
تا یکشنبه, 23 آبان 1400
17:00 - 20:00 شریعتی یکشنبه سه شنبه 880,000 10 در حال برگزاری
FA892 حمیده حجازی از یکشنبه, 21 شهریور 1400
تا یکشنبه, 23 آبان 1400
14:00 - 17:00 شریعتی یکشنبه سه شنبه 880,000 10 شروع‌‌شده
FA888 مسعود موسوی از شنبه, 20 شهریور 1400
تا شنبه, 15 آبان 1400
12:00 - 15:00 جردن (اسفندیار) شنبه چهارشنبه 880,000 10 شروع‌‌شده
FA887 مسعود موسوی از شنبه, 20 شهریور 1400
تا شنبه, 15 آبان 1400
9:00 - 12:00 جردن (اسفندیار) شنبه چهارشنبه 880,000 10 شروع‌‌شده
FA867 مونا مرجانی از سه شنبه, 26 مرداد 1400
تا یکشنبه, 31 مرداد 1400
14:00 - 17:00 شریعتی یکشنبه سه شنبه 880,000 10 پایان‌کلاس
FA886 آزاده خوش سرور از یکشنبه, 17 مرداد 1400
تا یکشنبه, 11 مهر 1400
10:00 - 13:00 رشت (گیلان) یکشنبه سه شنبه 880,000 6 شروع‌‌شده
FA885 حمیده حجازی از دوشنبه, 04 مرداد 1400
تا چهارشنبه, 31 شهریور 1400
17:00 - 20:00 شریعتی دوشنبه چهارشنبه 880,000 6 شروع‌‌شده
FA870 حمیدرضا اخوان از یکشنبه, 03 مرداد 1400
تا یکشنبه, 28 شهریور 1400
14:00 - 17:00 جردن (اسفندیار) یکشنبه سه شنبه 880,000 12 پایان‌کلاس
FA871 حمیدرضا اخوان از یکشنبه, 03 مرداد 1400
تا یکشنبه, 28 شهریور 1400
17:00 - 20:00 جردن (اسفندیار) یکشنبه سه شنبه 880,000 12 پایان‌کلاس
FA858 تینا رشنو از یکشنبه, 27 تیر 1400
تا یکشنبه, 21 شهریور 1400
14:00 - 17:00 شریعتی یکشنبه سه شنبه 880,000 10 پایان‌کلاس
FA859 تینا رشنو از یکشنبه, 27 تیر 1400
تا یکشنبه, 21 شهریور 1400
17:00 - 20:00 شریعتی یکشنبه سه شنبه 880,000 10 پایان‌کلاس
FA882 مسعود موسوی از شنبه, 26 تیر 1400
تا شنبه, 27 شهریور 1400
15:00 - 18:00 جردن (اسفندیار) شنبه چهارشنبه 880,000 14 پایان‌کلاس
FA881 مسعود موسوی از شنبه, 26 تیر 1400
تا شنبه, 27 شهریور 1400
18:00 - 21:00 جردن (اسفندیار) شنبه چهارشنبه 880,000 17 پایان‌کلاس
FA878 مریم آقا خانی از پنجشنبه, 24 تیر 1400
تا پنجشنبه, 25 شهریور 1400
13:30 - 19:30 جردن (اسفندیار) پنجشنبه 880,000 10 پایان‌کلاس
FA879 عزیزه حسینی از یکشنبه, 20 تیر 1400
تا یکشنبه, 14 شهریور 1400
9:30 - 12:30 جردن (اسفندیار) یکشنبه سه شنبه 880,000 10 پایان‌کلاس
FA880 مرتضی برهانی از شنبه, 19 تیر 1400
تا شنبه, 20 شهریور 1400
18:00 - 21:00 رشت (گیلان) شنبه چهارشنبه 880,000 6 پایان‌کلاس
FA868 مونا مرجانی از یکشنبه, 06 تیر 1400
تا یکشنبه, 31 مرداد 1400
17:00 - 20:00 شریعتی یکشنبه سه شنبه 880,000 10 پایان‌کلاس
FA860 نسرین حداد رضایی از شنبه, 05 تیر 1400
تا شنبه, 06 شهریور 1400
10:00 - 13:00 شریعتی شنبه چهارشنبه 880,000 10 پایان‌کلاس
FA863 علی حاجی هاشمی از شنبه, 05 تیر 1400
تا شنبه, 06 شهریور 1400
14:00 - 17:00 شریعتی شنبه چهارشنبه 880,000 8 پایان‌کلاس
FA866 آزاده خوش سرور از سه شنبه, 28 اردیبهشت 1400
تا یکشنبه, 27 تیر 1400
16:00 - 19:00 رشت (گیلان) یکشنبه سه شنبه 880,000 6 پایان‌کلاس
FA865 در حال بررسی از شنبه, 04 اردیبهشت 1400
تا چهارشنبه, 02 تیر 1400
14:0 - 17:0 تبریز شنبه چهارشنبه 880,000 10 پایان‌کلاس
کد استاد بازه زمانی برگزاری ساعت برگزاری محل برگزاری روزهای برگزاری شهریه (تومان) ظرفیت
image
FA894 Fundamental 1 مرتضی برهانی رشت (گیلان)
تاریخ شروع یکشنبه, 11 مهر 1400
تاریخ پایان یکشنبه, 14 آذر 1400
شهریه (تومان) : 880,000
روزهای برگزاری یکشنبه سه شنبه
ساعت برگزاری 18:00 - 21:00
image
FA895 Fundamental 1 حمیده حجازی شریعتی
تاریخ شروع شنبه, 10 مهر 1400
تاریخ پایان شنبه, 06 آذر 1400
شهریه (تومان) : 880,000
روزهای برگزاری شنبه چهارشنبه
ساعت برگزاری 14:00 - 17:00
image
FA897 Fundamental 1 فرح مدنی شریعتی
تاریخ شروع شنبه, 10 مهر 1400
تاریخ پایان شنبه, 06 آذر 1400
شهریه (تومان) : 880,000
روزهای برگزاری شنبه چهارشنبه
ساعت برگزاری 13:30 - 16:30
image
FA896 Fundamental 1 فرح مدنی شریعتی
تاریخ شروع شنبه, 10 مهر 1400
تاریخ پایان شنبه, 06 آذر 1400
شهریه (تومان) : 880,000
روزهای برگزاری شنبه چهارشنبه
ساعت برگزاری 9:30 - 12:30
image
FA893 Fundamental 1 عزیزه حسینی جردن (اسفندیار)
تاریخ شروع یکشنبه, 28 شهریور 1400
تاریخ پایان یکشنبه, 30 آبان 1400
شهریه (تومان) : 880,000
روزهای برگزاری یکشنبه سه شنبه
ساعت برگزاری 13:00 - 16:00
image
FA890 Fundamental 1 علی حاجی هاشمی شریعتی
تاریخ شروع شنبه, 27 شهریور 1400
تاریخ پایان شنبه, 22 آبان 1400
شهریه (تومان) : 880,000
روزهای برگزاری شنبه چهارشنبه
ساعت برگزاری 10:00 - 13:00
image
FA889 Fundamental 1 آزاده خوش سرور رشت (گیلان)
تاریخ شروع شنبه, 27 شهریور 1400
تاریخ پایان شنبه, 22 آبان 1400
شهریه (تومان) : 880,000
روزهای برگزاری شنبه چهارشنبه
ساعت برگزاری 17:00 - 20:00
image
FA891 Fundamental 1 حمیده حجازی شریعتی
تاریخ شروع یکشنبه, 21 شهریور 1400
تاریخ پایان یکشنبه, 23 آبان 1400
شهریه (تومان) : 880,000
روزهای برگزاری یکشنبه سه شنبه
ساعت برگزاری 17:00 - 20:00
image
FA892 Fundamental 1 حمیده حجازی شریعتی
تاریخ شروع یکشنبه, 21 شهریور 1400
تاریخ پایان یکشنبه, 23 آبان 1400
شهریه (تومان) : 880,000
روزهای برگزاری یکشنبه سه شنبه
ساعت برگزاری 14:00 - 17:00
image
FA888 Fundamental 1 مسعود موسوی جردن (اسفندیار)
تاریخ شروع شنبه, 20 شهریور 1400
تاریخ پایان شنبه, 15 آبان 1400
شهریه (تومان) : 880,000
روزهای برگزاری شنبه چهارشنبه
ساعت برگزاری 12:00 - 15:00
image
FA887 Fundamental 1 مسعود موسوی جردن (اسفندیار)
تاریخ شروع شنبه, 20 شهریور 1400
تاریخ پایان شنبه, 15 آبان 1400
شهریه (تومان) : 880,000
روزهای برگزاری شنبه چهارشنبه
ساعت برگزاری 9:00 - 12:00
image
FA867 Fundamental 1 مونا مرجانی شریعتی
تاریخ شروع سه شنبه, 26 مرداد 1400
تاریخ پایان یکشنبه, 31 مرداد 1400
شهریه (تومان) : 880,000
روزهای برگزاری یکشنبه سه شنبه
ساعت برگزاری 14:00 - 17:00
image
FA886 Fundamental 1 آزاده خوش سرور رشت (گیلان)
تاریخ شروع یکشنبه, 17 مرداد 1400
تاریخ پایان یکشنبه, 11 مهر 1400
شهریه (تومان) : 880,000
روزهای برگزاری یکشنبه سه شنبه
ساعت برگزاری 10:00 - 13:00
image
FA885 Fundamental 1 حمیده حجازی شریعتی
تاریخ شروع دوشنبه, 04 مرداد 1400
تاریخ پایان چهارشنبه, 31 شهریور 1400
شهریه (تومان) : 880,000
روزهای برگزاری دوشنبه چهارشنبه
ساعت برگزاری 17:00 - 20:00
image
FA870 Fundamental 1 حمیدرضا اخوان جردن (اسفندیار)
تاریخ شروع یکشنبه, 03 مرداد 1400
تاریخ پایان یکشنبه, 28 شهریور 1400
شهریه (تومان) : 880,000
روزهای برگزاری یکشنبه سه شنبه
ساعت برگزاری 14:00 - 17:00
image
FA871 Fundamental 1 حمیدرضا اخوان جردن (اسفندیار)
تاریخ شروع یکشنبه, 03 مرداد 1400
تاریخ پایان یکشنبه, 28 شهریور 1400
شهریه (تومان) : 880,000
روزهای برگزاری یکشنبه سه شنبه
ساعت برگزاری 17:00 - 20:00
image
FA858 Fundamental 1 تینا رشنو شریعتی
تاریخ شروع یکشنبه, 27 تیر 1400
تاریخ پایان یکشنبه, 21 شهریور 1400
شهریه (تومان) : 880,000
روزهای برگزاری یکشنبه سه شنبه
ساعت برگزاری 14:00 - 17:00
image
FA859 Fundamental 1 تینا رشنو شریعتی
تاریخ شروع یکشنبه, 27 تیر 1400
تاریخ پایان یکشنبه, 21 شهریور 1400
شهریه (تومان) : 880,000
روزهای برگزاری یکشنبه سه شنبه
ساعت برگزاری 17:00 - 20:00
image
FA882 Fundamental 1 مسعود موسوی جردن (اسفندیار)
تاریخ شروع شنبه, 26 تیر 1400
تاریخ پایان شنبه, 27 شهریور 1400
شهریه (تومان) : 880,000
روزهای برگزاری شنبه چهارشنبه
ساعت برگزاری 15:00 - 18:00
image
FA881 Fundamental 1 مسعود موسوی جردن (اسفندیار)
تاریخ شروع شنبه, 26 تیر 1400
تاریخ پایان شنبه, 27 شهریور 1400
شهریه (تومان) : 880,000
روزهای برگزاری شنبه چهارشنبه
ساعت برگزاری 18:00 - 21:00
image
FA878 Fundamental 1 مریم آقا خانی جردن (اسفندیار)
تاریخ شروع پنجشنبه, 24 تیر 1400
تاریخ پایان پنجشنبه, 25 شهریور 1400
شهریه (تومان) : 880,000
روزهای برگزاری پنجشنبه
ساعت برگزاری 13:30 - 19:30
image
FA879 Fundamental 1 عزیزه حسینی جردن (اسفندیار)
تاریخ شروع یکشنبه, 20 تیر 1400
تاریخ پایان یکشنبه, 14 شهریور 1400
شهریه (تومان) : 880,000
روزهای برگزاری یکشنبه سه شنبه
ساعت برگزاری 9:30 - 12:30
image
FA880 Fundamental 1 مرتضی برهانی رشت (گیلان)
تاریخ شروع شنبه, 19 تیر 1400
تاریخ پایان شنبه, 20 شهریور 1400
شهریه (تومان) : 880,000
روزهای برگزاری شنبه چهارشنبه
ساعت برگزاری 18:00 - 21:00
image
FA868 Fundamental 1 مونا مرجانی شریعتی
تاریخ شروع یکشنبه, 06 تیر 1400
تاریخ پایان یکشنبه, 31 مرداد 1400
شهریه (تومان) : 880,000
روزهای برگزاری یکشنبه سه شنبه
ساعت برگزاری 17:00 - 20:00
image
FA860 Fundamental 1 نسرین حداد رضایی شریعتی
تاریخ شروع شنبه, 05 تیر 1400
تاریخ پایان شنبه, 06 شهریور 1400
شهریه (تومان) : 880,000
روزهای برگزاری شنبه چهارشنبه
ساعت برگزاری 10:00 - 13:00
image
FA863 Fundamental 1 علی حاجی هاشمی شریعتی
تاریخ شروع شنبه, 05 تیر 1400
تاریخ پایان شنبه, 06 شهریور 1400
شهریه (تومان) : 880,000
روزهای برگزاری شنبه چهارشنبه
ساعت برگزاری 14:00 - 17:00
image
FA866 Fundamental 1 آزاده خوش سرور رشت (گیلان)
تاریخ شروع سه شنبه, 28 اردیبهشت 1400
تاریخ پایان یکشنبه, 27 تیر 1400
شهریه (تومان) : 880,000
روزهای برگزاری یکشنبه سه شنبه
ساعت برگزاری 16:00 - 19:00
image
FA865 Fundamental 1 در حال بررسی تبریز
تاریخ شروع شنبه, 04 اردیبهشت 1400
تاریخ پایان چهارشنبه, 02 تیر 1400
شهریه (تومان) : 880,000
روزهای برگزاری شنبه چهارشنبه
ساعت برگزاری 14:0 - 17:0
کد استاد بازه زمانی برگزاری ساعت برگزاری محل برگزاری روزهای برگزاری شهریه (تومان) ظرفیت
FB1377 مسعود موسوی از شنبه, 17 مهر 1400
تا شنبه, 13 آذر 1400
18:0 - 21:0 جردن (اسفندیار) شنبه چهارشنبه 880,000 12 اتمام‌ظرفیت
FB1376 مسعود موسوی از شنبه, 17 مهر 1400
تا شنبه, 13 آذر 1400
15:0 - 18:0 جردن (اسفندیار) شنبه چهارشنبه 880,000 12 اتمام‌ظرفیت
FB1374 حمیدرضا اخوان از یکشنبه, 11 مهر 1400
تا یکشنبه, 14 آذر 1400
14:00 - 17:00 جردن (اسفندیار) یکشنبه سه شنبه 880,000 12 اتمام‌ظرفیت
FB1375 حمیدرضا اخوان از یکشنبه, 11 مهر 1400
تا یکشنبه, 14 آذر 1400
17:00 - 20:00 جردن (اسفندیار) یکشنبه سه شنبه 880,000 12 اتمام‌ظرفیت
FB1364 مرتضی برهانی از یکشنبه, 11 مهر 1400
تا یکشنبه, 14 آذر 1400
15:00 - 18:00 رشت (گیلان) یکشنبه سه شنبه 880,000 6 ثبت‌نام
FB1372 مرتضی برهانی از شنبه, 10 مهر 1400
تا شنبه, 06 آذر 1400
18:00 - 21:00 رشت (گیلان) شنبه چهارشنبه 880,000 6 ثبت‌نام
FB1378 حمیده حجازی از شنبه, 10 مهر 1400
تا شنبه, 06 آذر 1400
17:00 - 20:00 شریعتی شنبه چهارشنبه 880,000 6 اتمام‌ظرفیت
FB1379 فرح مدنی از شنبه, 10 مهر 1400
تا شنبه, 06 آذر 1400
16:30 - 19:30 شریعتی شنبه چهارشنبه 880,000 9 اتمام‌ظرفیت
FB1373 مریم آقا خانی از پنجشنبه, 08 مهر 1400
تا پنجشنبه, 04 آذر 1400
13:30 - 19:30 جردن (اسفندیار) پنجشنبه 880,000 12 اتمام‌ظرفیت
FB1370 تینا رشنو از یکشنبه, 04 مهر 1400
تا یکشنبه, 07 آذر 1400
14:00 - 17:00 جردن (اسفندیار) یکشنبه سه شنبه 880,000 10 اتمام‌ظرفیت
FB1369 تینا رشنو از یکشنبه, 04 مهر 1400
تا یکشنبه, 07 آذر 1400
17:00 - 20:00 جردن (اسفندیار) یکشنبه سه شنبه 880,000 10 اتمام‌ظرفیت
FB1366 مونا مرجانی از سه شنبه, 30 شهریور 1400
تا پنجشنبه, 13 آبان 1400
14:00 - 17:00 شریعتی روزهای فرد 880,000 9 شروع‌‌شده
FB1367 مونا مرجانی از سه شنبه, 30 شهریور 1400
تا پنجشنبه, 13 آبان 1400
17:00 - 20:00 شریعتی روزهای فرد 880,000 9 در حال برگزاری
FB1371 عزیزه حسینی از یکشنبه, 28 شهریور 1400
تا یکشنبه, 30 آبان 1400
9:30 - 12:30 جردن (اسفندیار) یکشنبه سه شنبه 880,000 10 شروع‌‌شده
FB1368 علی حاجی هاشمی از شنبه, 27 شهریور 1400
تا شنبه, 22 آبان 1400
14:00 - 17:00 شریعتی شنبه چهارشنبه 880,000 9 شروع‌‌شده
FB1365 نسرین حداد رضایی از شنبه, 20 شهریور 1400
تا شنبه, 15 آبان 1400
10:00 - 13:00 شریعتی شنبه چهارشنبه 880,000 10 شروع‌‌شده
FB1360 آزاده خوش سرور از یکشنبه, 10 مرداد 1400
تا یکشنبه, 04 مهر 1400
17:00 - 20:00 رشت (گیلان) یکشنبه سه شنبه 880,000 7 در حال برگزاری
FB1359 حمیده حجازی از دوشنبه, 04 مرداد 1400
تا چهارشنبه, 31 شهریور 1400
14:00 - 17:00 شریعتی دوشنبه چهارشنبه 880,000 6 شروع‌‌شده
FB1362 فرح مدنی از شنبه, 02 مرداد 1400
تا چهارشنبه, 31 شهریور 1400
13:30 - 16:30 شریعتی شنبه چهارشنبه 880,000 9 شروع‌‌شده
FB1361 فرح مدنی از شنبه, 02 مرداد 1400
تا چهارشنبه, 31 شهریور 1400
10:00 - 13:00 شریعتی شنبه چهارشنبه 880,000 9 شروع‌‌شده
FB1363 فرح مدنی از شنبه, 02 مرداد 1400
تا چهارشنبه, 31 شهریور 1400
16:30 - 19:30 شریعتی شنبه چهارشنبه 880,000 9 شروع‌‌شده
FB1352 مریم تاجیک از جمعه, 25 تیر 1400
تا جمعه, 12 شهریور 1400
9:00 - 15:00 جردن (اسفندیار) جمعه 880,000 10 پایان‌کلاس
FB1354 مرتضی برهانی از یکشنبه, 20 تیر 1400
تا یکشنبه, 14 شهریور 1400
18:00 - 21:00 رشت (گیلان) یکشنبه سه شنبه 880,000 7 پایان‌کلاس
FB1353 عزیزه حسینی از یکشنبه, 20 تیر 1400
تا یکشنبه, 14 شهریور 1400
13:00 - 16:00 جردن (اسفندیار) یکشنبه سه شنبه 880,000 10 پایان‌کلاس
FB1351 علی حاجی هاشمی از شنبه, 19 تیر 1400
تا شنبه, 20 شهریور 1400
10:00 - 13:00 شریعتی شنبه چهارشنبه 880,000 9 پایان‌کلاس
FB1338 حمیده حجازی از یکشنبه, 06 تیر 1400
تا یکشنبه, 31 مرداد 1400
14:00 - 17:00 شریعتی یکشنبه سه شنبه 880,000 10 پایان‌کلاس
FB1337 حمیده حجازی از یکشنبه, 06 تیر 1400
تا یکشنبه, 31 مرداد 1400
17:00 - 20:00 شریعتی یکشنبه سه شنبه 880,000 10 پایان‌کلاس
FB1332 مسعود موسوی از شنبه, 05 تیر 1400
تا شنبه, 06 شهریور 1400
10:00 - 13:00 جردن (اسفندیار) شنبه چهارشنبه 880,000 10 پایان‌کلاس
FB1350 آزاده خوش سرور از شنبه, 22 خرداد 1400
تا چهارشنبه, 20 مرداد 1400
17:00 - 20:00 رشت (گیلان) شنبه چهارشنبه 880,000 7 پایان‌کلاس
FB1331 در حال بررسی از شنبه, 04 اردیبهشت 1400
تا چهارشنبه, 02 تیر 1400
17:0 - 20:0 تبریز شنبه چهارشنبه 880,000 10 پایان‌کلاس
FB1316 حمیدرضا اخوان از سه شنبه, 05 اسفند 1399
تا یکشنبه, 27 تیر 1400
17:0 - 20:0 جردن (اسفندیار) یکشنبه سه شنبه 577,000 14 پایان‌کلاس
FB1313 حمیدرضا اخوان از سه شنبه, 05 اسفند 1399
تا یکشنبه, 27 تیر 1400
14:0 - 17:0 جردن (اسفندیار) یکشنبه سه شنبه 577,000 14 پایان‌کلاس
کد استاد بازه زمانی برگزاری ساعت برگزاری محل برگزاری روزهای برگزاری شهریه (تومان) ظرفیت
image
FB1377 Fundamental 2 مسعود موسوی جردن (اسفندیار)
تاریخ شروع شنبه, 17 مهر 1400
تاریخ پایان شنبه, 13 آذر 1400
شهریه (تومان) : 880,000
روزهای برگزاری شنبه چهارشنبه
ساعت برگزاری 18:0 - 21:0
image
FB1376 Fundamental 2 مسعود موسوی جردن (اسفندیار)
تاریخ شروع شنبه, 17 مهر 1400
تاریخ پایان شنبه, 13 آذر 1400
شهریه (تومان) : 880,000
روزهای برگزاری شنبه چهارشنبه
ساعت برگزاری 15:0 - 18:0
image
FB1374 Fundamental 2 حمیدرضا اخوان جردن (اسفندیار)
تاریخ شروع یکشنبه, 11 مهر 1400
تاریخ پایان یکشنبه, 14 آذر 1400
شهریه (تومان) : 880,000
روزهای برگزاری یکشنبه سه شنبه
ساعت برگزاری 14:00 - 17:00
image
FB1375 Fundamental 2 حمیدرضا اخوان جردن (اسفندیار)
تاریخ شروع یکشنبه, 11 مهر 1400
تاریخ پایان یکشنبه, 14 آذر 1400
شهریه (تومان) : 880,000
روزهای برگزاری یکشنبه سه شنبه
ساعت برگزاری 17:00 - 20:00
image
FB1364 Fundamental 2 مرتضی برهانی رشت (گیلان)
تاریخ شروع یکشنبه, 11 مهر 1400
تاریخ پایان یکشنبه, 14 آذر 1400
شهریه (تومان) : 880,000
روزهای برگزاری یکشنبه سه شنبه
ساعت برگزاری 15:00 - 18:00
image
FB1372 Fundamental 2 مرتضی برهانی رشت (گیلان)
تاریخ شروع شنبه, 10 مهر 1400
تاریخ پایان شنبه, 06 آذر 1400
شهریه (تومان) : 880,000
روزهای برگزاری شنبه چهارشنبه
ساعت برگزاری 18:00 - 21:00
image
FB1378 Fundamental 2 حمیده حجازی شریعتی
تاریخ شروع شنبه, 10 مهر 1400
تاریخ پایان شنبه, 06 آذر 1400
شهریه (تومان) : 880,000
روزهای برگزاری شنبه چهارشنبه
ساعت برگزاری 17:00 - 20:00
image
FB1379 Fundamental 2 فرح مدنی شریعتی
تاریخ شروع شنبه, 10 مهر 1400
تاریخ پایان شنبه, 06 آذر 1400
شهریه (تومان) : 880,000
روزهای برگزاری شنبه چهارشنبه
ساعت برگزاری 16:30 - 19:30
image
FB1373 Fundamental 2 مریم آقا خانی جردن (اسفندیار)
تاریخ شروع پنجشنبه, 08 مهر 1400
تاریخ پایان پنجشنبه, 04 آذر 1400
شهریه (تومان) : 880,000
روزهای برگزاری پنجشنبه
ساعت برگزاری 13:30 - 19:30
image
FB1370 Fundamental 2 تینا رشنو جردن (اسفندیار)
تاریخ شروع یکشنبه, 04 مهر 1400
تاریخ پایان یکشنبه, 07 آذر 1400
شهریه (تومان) : 880,000
روزهای برگزاری یکشنبه سه شنبه
ساعت برگزاری 14:00 - 17:00
image
FB1369 Fundamental 2 تینا رشنو جردن (اسفندیار)
تاریخ شروع یکشنبه, 04 مهر 1400
تاریخ پایان یکشنبه, 07 آذر 1400
شهریه (تومان) : 880,000
روزهای برگزاری یکشنبه سه شنبه
ساعت برگزاری 17:00 - 20:00
image
FB1366 Fundamental 2 مونا مرجانی شریعتی
تاریخ شروع سه شنبه, 30 شهریور 1400
تاریخ پایان پنجشنبه, 13 آبان 1400
شهریه (تومان) : 880,000
روزهای برگزاری روزهای فرد
ساعت برگزاری 14:00 - 17:00
image
FB1367 Fundamental 2 مونا مرجانی شریعتی
تاریخ شروع سه شنبه, 30 شهریور 1400
تاریخ پایان پنجشنبه, 13 آبان 1400
شهریه (تومان) : 880,000
روزهای برگزاری روزهای فرد
ساعت برگزاری 17:00 - 20:00
image
FB1371 Fundamental 2 عزیزه حسینی جردن (اسفندیار)
تاریخ شروع یکشنبه, 28 شهریور 1400
تاریخ پایان یکشنبه, 30 آبان 1400
شهریه (تومان) : 880,000
روزهای برگزاری یکشنبه سه شنبه
ساعت برگزاری 9:30 - 12:30
image
FB1368 Fundamental 2 علی حاجی هاشمی شریعتی
تاریخ شروع شنبه, 27 شهریور 1400
تاریخ پایان شنبه, 22 آبان 1400
شهریه (تومان) : 880,000
روزهای برگزاری شنبه چهارشنبه
ساعت برگزاری 14:00 - 17:00
image
FB1365 Fundamental 2 نسرین حداد رضایی شریعتی
تاریخ شروع شنبه, 20 شهریور 1400
تاریخ پایان شنبه, 15 آبان 1400
شهریه (تومان) : 880,000
روزهای برگزاری شنبه چهارشنبه
ساعت برگزاری 10:00 - 13:00
image
FB1360 Fundamental 2 آزاده خوش سرور رشت (گیلان)
تاریخ شروع یکشنبه, 10 مرداد 1400
تاریخ پایان یکشنبه, 04 مهر 1400
شهریه (تومان) : 880,000
روزهای برگزاری یکشنبه سه شنبه
ساعت برگزاری 17:00 - 20:00
image
FB1359 Fundamental 2 حمیده حجازی شریعتی
تاریخ شروع دوشنبه, 04 مرداد 1400
تاریخ پایان چهارشنبه, 31 شهریور 1400
شهریه (تومان) : 880,000
روزهای برگزاری دوشنبه چهارشنبه
ساعت برگزاری 14:00 - 17:00
image
FB1362 Fundamental 2 فرح مدنی شریعتی
تاریخ شروع شنبه, 02 مرداد 1400
تاریخ پایان چهارشنبه, 31 شهریور 1400
شهریه (تومان) : 880,000
روزهای برگزاری شنبه چهارشنبه
ساعت برگزاری 13:30 - 16:30
image
FB1361 Fundamental 2 فرح مدنی شریعتی
تاریخ شروع شنبه, 02 مرداد 1400
تاریخ پایان چهارشنبه, 31 شهریور 1400
شهریه (تومان) : 880,000
روزهای برگزاری شنبه چهارشنبه
ساعت برگزاری 10:00 - 13:00
image
FB1363 Fundamental 2 فرح مدنی شریعتی
تاریخ شروع شنبه, 02 مرداد 1400
تاریخ پایان چهارشنبه, 31 شهریور 1400
شهریه (تومان) : 880,000
روزهای برگزاری شنبه چهارشنبه
ساعت برگزاری 16:30 - 19:30
image
FB1352 Fundamental 2 مریم تاجیک جردن (اسفندیار)
تاریخ شروع جمعه, 25 تیر 1400
تاریخ پایان جمعه, 12 شهریور 1400
شهریه (تومان) : 880,000
روزهای برگزاری جمعه
ساعت برگزاری 9:00 - 15:00
image
FB1354 Fundamental 2 مرتضی برهانی رشت (گیلان)
تاریخ شروع یکشنبه, 20 تیر 1400
تاریخ پایان یکشنبه, 14 شهریور 1400
شهریه (تومان) : 880,000
روزهای برگزاری یکشنبه سه شنبه
ساعت برگزاری 18:00 - 21:00
image
FB1353 Fundamental 2 عزیزه حسینی جردن (اسفندیار)
تاریخ شروع یکشنبه, 20 تیر 1400
تاریخ پایان یکشنبه, 14 شهریور 1400
شهریه (تومان) : 880,000
روزهای برگزاری یکشنبه سه شنبه
ساعت برگزاری 13:00 - 16:00
image
FB1351 Fundamental 2 علی حاجی هاشمی شریعتی
تاریخ شروع شنبه, 19 تیر 1400
تاریخ پایان شنبه, 20 شهریور 1400
شهریه (تومان) : 880,000
روزهای برگزاری شنبه چهارشنبه
ساعت برگزاری 10:00 - 13:00
image
FB1338 Fundamental 2 حمیده حجازی شریعتی
تاریخ شروع یکشنبه, 06 تیر 1400
تاریخ پایان یکشنبه, 31 مرداد 1400
شهریه (تومان) : 880,000
روزهای برگزاری یکشنبه سه شنبه
ساعت برگزاری 14:00 - 17:00
image
FB1337 Fundamental 2 حمیده حجازی شریعتی
تاریخ شروع یکشنبه, 06 تیر 1400
تاریخ پایان یکشنبه, 31 مرداد 1400
شهریه (تومان) : 880,000
روزهای برگزاری یکشنبه سه شنبه
ساعت برگزاری 17:00 - 20:00
image
FB1332 Fundamental 2 مسعود موسوی جردن (اسفندیار)
تاریخ شروع شنبه, 05 تیر 1400
تاریخ پایان شنبه, 06 شهریور 1400
شهریه (تومان) : 880,000
روزهای برگزاری شنبه چهارشنبه
ساعت برگزاری 10:00 - 13:00
image
FB1350 Fundamental 2 آزاده خوش سرور رشت (گیلان)
تاریخ شروع شنبه, 22 خرداد 1400
تاریخ پایان چهارشنبه, 20 مرداد 1400
شهریه (تومان) : 880,000
روزهای برگزاری شنبه چهارشنبه
ساعت برگزاری 17:00 - 20:00
image
FB1331 Fundamental 2 در حال بررسی تبریز
تاریخ شروع شنبه, 04 اردیبهشت 1400
تاریخ پایان چهارشنبه, 02 تیر 1400
شهریه (تومان) : 880,000
روزهای برگزاری شنبه چهارشنبه
ساعت برگزاری 17:0 - 20:0
image
FB1316 Fundamental 2 حمیدرضا اخوان جردن (اسفندیار)
تاریخ شروع سه شنبه, 05 اسفند 1399
تاریخ پایان یکشنبه, 27 تیر 1400
شهریه (تومان) : 577,000
روزهای برگزاری یکشنبه سه شنبه
ساعت برگزاری 17:0 - 20:0
image
FB1313 Fundamental 2 حمیدرضا اخوان جردن (اسفندیار)
تاریخ شروع سه شنبه, 05 اسفند 1399
تاریخ پایان یکشنبه, 27 تیر 1400
شهریه (تومان) : 577,000
روزهای برگزاری یکشنبه سه شنبه
ساعت برگزاری 14:0 - 17:0
کد استاد بازه زمانی برگزاری ساعت برگزاری محل برگزاری روزهای برگزاری شهریه (تومان) ظرفیت
PA1702 آزاده خوش سرور از یکشنبه, 25 مهر 1400
تا سه شنبه, 23 آذر 1400
17:00 - 20:00 رشت (گیلان) یکشنبه سه شنبه 1,190,000 6 ثبت‌نام
PA1699 محمد عصمتی از شنبه, 10 مهر 1400
تا شنبه, 06 آذر 1400
17:00 - 19:00 جردن (اسفندیار) روزهای زوج 1,190,000 6 اتمام‌ظرفیت
PA1700 محمد عصمتی از شنبه, 10 مهر 1400
تا شنبه, 06 آذر 1400
19:00 - 21:00 جردن (اسفندیار) روزهای زوج 1,190,000 6 اتمام‌ظرفیت
PA1701 مصطفی اکبر پور از شنبه, 03 مهر 1400
تا شنبه, 29 آبان 1400
17:00 - 20:00 رشت (گیلان) شنبه چهارشنبه 1,190,000 7 اتمام‌ظرفیت
PA1694 مرتضی برهانی از شنبه, 27 شهریور 1400
تا شنبه, 22 آبان 1400
15:00 - 18:00 رشت (گیلان) شنبه چهارشنبه 1,190,000 6 شروع‌‌شده
PA1698 نسرین حداد رضایی از شنبه, 20 شهریور 1400
تا شنبه, 15 آبان 1400
17:00 - 20:00 شریعتی شنبه چهارشنبه 1,190,000 11 شروع‌‌شده
PA1697 مسعود خاوری از یکشنبه, 14 شهریور 1400
تا یکشنبه, 16 آبان 1400
11:00 - 13:00 شریعتی روزهای فرد 1,190,000 10 شروع‌‌شده
PA1696 مسعود خاوری از یکشنبه, 14 شهریور 1400
تا یکشنبه, 16 آبان 1400
9:00 - 11:00 شریعتی روزهای فرد 1,190,000 10 شروع‌‌شده
PA1695 مسعود خاوری از شنبه, 13 شهریور 1400
تا دوشنبه, 10 آبان 1400
19:00 - 21:00 شریعتی روزهای زوج 1,190,000 10 شروع‌‌شده
PA1692 محمد عصمتی از جمعه, 12 شهریور 1400
تا جمعه, 30 مهر 1400
9:00 - 15:00 جردن (اسفندیار) جمعه 1,190,000 12 شروع‌‌شده
PA1683 علی میرزایی آزاد از چهارشنبه, 03 شهریور 1400
تا چهارشنبه, 28 مهر 1400
17:00 - 20:00 شریعتی شنبه چهارشنبه 1,190,000 9 شروع‌‌شده
PA1682 علی میرزایی آزاد از چهارشنبه, 03 شهریور 1400
تا چهارشنبه, 28 مهر 1400
14:00 - 17:00 شریعتی شنبه چهارشنبه 1,190,000 9 شروع‌‌شده
PA1688 فاطمه آقا بابایی از شنبه, 19 تیر 1400
تا شنبه, 20 شهریور 1400
9:30 - 12:30 جردن (اسفندیار) شنبه چهارشنبه 1,190,000 10 پایان‌کلاس
PA1691 مصطفی اکبر پور از شنبه, 19 تیر 1400
تا دوشنبه, 29 شهریور 1400
10:00 - 13:00 رشت (گیلان) دوشنبه پنجشنبه 1,190,000 6 پایان‌کلاس
PA1689 مصطفی اکبر پور از شنبه, 19 تیر 1400
تا شنبه, 20 شهریور 1400
15:00 - 18:00 رشت (گیلان) شنبه چهارشنبه 1,190,000 6 پایان‌کلاس
PA1690 حسین شاهوار از شنبه, 19 تیر 1400
تا شنبه, 20 شهریور 1400
10:00 - 13:00 جردن (اسفندیار) شنبه چهارشنبه 1,190,000 6 پایان‌کلاس
PA1669 علی میرزایی آزاد از یکشنبه, 06 تیر 1400
تا یکشنبه, 31 مرداد 1400
14:00 - 17:00 شریعتی یکشنبه سه شنبه 1,190,000 10 پایان‌کلاس
PA1684 علی میرزایی آزاد از یکشنبه, 06 تیر 1400
تا یکشنبه, 31 مرداد 1400
17:00 - 20:00 شریعتی یکشنبه سه شنبه 1,190,000 10 پایان‌کلاس
PA1666 فاطمه خطیری از شنبه, 05 تیر 1400
تا چهارشنبه, 03 شهریور 1400
11:00 - 13:00 جردن (اسفندیار) روزهای زوج 1,190,000 10 پایان‌کلاس
PA1670 مارال خاطری از شنبه, 05 تیر 1400
تا چهارشنبه, 03 شهریور 1400
17:00 - 19:00 جردن (اسفندیار) روزهای زوج 1,190,000 10 پایان‌کلاس
PA1665 فاطمه خطیری از شنبه, 05 تیر 1400
تا چهارشنبه, 03 شهریور 1400
9:00 - 11:00 جردن (اسفندیار) روزهای زوج 1,190,000 10 پایان‌کلاس
PA1667 مسعود خاوری از شنبه, 05 تیر 1400
تا چهارشنبه, 03 شهریور 1400
15:00 - 17:00 شریعتی روزهای زوج 1,190,000 10 پایان‌کلاس
PA1668 مسعود خاوری از شنبه, 05 تیر 1400
تا چهارشنبه, 03 شهریور 1400
17:00 - 19:00 شریعتی روزهای زوج 1,190,000 10 پایان‌کلاس
PA1661 نسرین حداد رضایی از شنبه, 05 تیر 1400
تا شنبه, 06 شهریور 1400
14:00 - 17:00 شریعتی شنبه چهارشنبه 1,190,000 10 پایان‌کلاس
PA1680 پیام معدلت از یکشنبه, 26 اردیبهشت 1400
تا سه شنبه, 22 تیر 1400
14:00 - 17:00 رشت (گیلان) یکشنبه سه شنبه 1,190,000 6 پایان‌کلاس
PA1681 پیام معدلت از یکشنبه, 26 اردیبهشت 1400
تا سه شنبه, 22 تیر 1400
17:00 - 20:00 رشت (گیلان) یکشنبه سه شنبه 1,190,000 6 پایان‌کلاس
PA1676 در حال بررسی از یکشنبه, 05 اردیبهشت 1400
تا یکشنبه, 06 تیر 1400
14:0 - 17:0 تبریز یکشنبه سه شنبه 1,190,000 10 پایان‌کلاس
PA1658 اکرم عنافچه از پنجشنبه, 30 بهمن 1399
تا پنجشنبه, 04 شهریور 1400
9:00 - 14:00 شریعتی پنجشنبه 860,000 12 پایان‌کلاس
کد استاد بازه زمانی برگزاری ساعت برگزاری محل برگزاری روزهای برگزاری شهریه (تومان) ظرفیت
image
PA1702 PRE 1 آزاده خوش سرور رشت (گیلان)
تاریخ شروع یکشنبه, 25 مهر 1400
تاریخ پایان سه شنبه, 23 آذر 1400
شهریه (تومان) : 1,190,000
روزهای برگزاری یکشنبه سه شنبه
ساعت برگزاری 17:00 - 20:00
image
PA1699 PRE 1 محمد عصمتی جردن (اسفندیار)
تاریخ شروع شنبه, 10 مهر 1400
تاریخ پایان شنبه, 06 آذر 1400
شهریه (تومان) : 1,190,000
روزهای برگزاری روزهای زوج
ساعت برگزاری 17:00 - 19:00
image
PA1700 PRE 1 محمد عصمتی جردن (اسفندیار)
تاریخ شروع شنبه, 10 مهر 1400
تاریخ پایان شنبه, 06 آذر 1400
شهریه (تومان) : 1,190,000
روزهای برگزاری روزهای زوج
ساعت برگزاری 19:00 - 21:00
image
PA1701 PRE 1 مصطفی اکبر پور رشت (گیلان)
تاریخ شروع شنبه, 03 مهر 1400
تاریخ پایان شنبه, 29 آبان 1400
شهریه (تومان) : 1,190,000
روزهای برگزاری شنبه چهارشنبه
ساعت برگزاری 17:00 - 20:00
image
PA1694 PRE 1 مرتضی برهانی رشت (گیلان)
تاریخ شروع شنبه, 27 شهریور 1400
تاریخ پایان شنبه, 22 آبان 1400
شهریه (تومان) : 1,190,000
روزهای برگزاری شنبه چهارشنبه
ساعت برگزاری 15:00 - 18:00
image
PA1698 PRE 1 نسرین حداد رضایی شریعتی
تاریخ شروع شنبه, 20 شهریور 1400
تاریخ پایان شنبه, 15 آبان 1400
شهریه (تومان) : 1,190,000
روزهای برگزاری شنبه چهارشنبه
ساعت برگزاری 17:00 - 20:00
image
PA1697 PRE 1 مسعود خاوری شریعتی
تاریخ شروع یکشنبه, 14 شهریور 1400
تاریخ پایان یکشنبه, 16 آبان 1400
شهریه (تومان) : 1,190,000
روزهای برگزاری روزهای فرد
ساعت برگزاری 11:00 - 13:00
image
PA1696 PRE 1 مسعود خاوری شریعتی
تاریخ شروع یکشنبه, 14 شهریور 1400
تاریخ پایان یکشنبه, 16 آبان 1400
شهریه (تومان) : 1,190,000
روزهای برگزاری روزهای فرد
ساعت برگزاری 9:00 - 11:00
image
PA1695 PRE 1 مسعود خاوری شریعتی
تاریخ شروع شنبه, 13 شهریور 1400
تاریخ پایان دوشنبه, 10 آبان 1400
شهریه (تومان) : 1,190,000
روزهای برگزاری روزهای زوج
ساعت برگزاری 19:00 - 21:00
image
PA1692 PRE 1 محمد عصمتی جردن (اسفندیار)
تاریخ شروع جمعه, 12 شهریور 1400
تاریخ پایان جمعه, 30 مهر 1400
شهریه (تومان) : 1,190,000
روزهای برگزاری جمعه
ساعت برگزاری 9:00 - 15:00
image
PA1683 PRE 1 علی میرزایی آزاد شریعتی
تاریخ شروع چهارشنبه, 03 شهریور 1400
تاریخ پایان چهارشنبه, 28 مهر 1400
شهریه (تومان) : 1,190,000
روزهای برگزاری شنبه چهارشنبه
ساعت برگزاری 17:00 - 20:00
image
PA1682 PRE 1 علی میرزایی آزاد شریعتی
تاریخ شروع چهارشنبه, 03 شهریور 1400
تاریخ پایان چهارشنبه, 28 مهر 1400
شهریه (تومان) : 1,190,000
روزهای برگزاری شنبه چهارشنبه
ساعت برگزاری 14:00 - 17:00
image
PA1688 PRE 1 فاطمه آقا بابایی جردن (اسفندیار)
تاریخ شروع شنبه, 19 تیر 1400
تاریخ پایان شنبه, 20 شهریور 1400
شهریه (تومان) : 1,190,000
روزهای برگزاری شنبه چهارشنبه
ساعت برگزاری 9:30 - 12:30
image
PA1691 PRE 1 مصطفی اکبر پور رشت (گیلان)
تاریخ شروع شنبه, 19 تیر 1400
تاریخ پایان دوشنبه, 29 شهریور 1400
شهریه (تومان) : 1,190,000
روزهای برگزاری دوشنبه پنجشنبه
ساعت برگزاری 10:00 - 13:00
image
PA1689 PRE 1 مصطفی اکبر پور رشت (گیلان)
تاریخ شروع شنبه, 19 تیر 1400
تاریخ پایان شنبه, 20 شهریور 1400
شهریه (تومان) : 1,190,000
روزهای برگزاری شنبه چهارشنبه
ساعت برگزاری 15:00 - 18:00
image
PA1690 PRE 1 حسین شاهوار جردن (اسفندیار)
تاریخ شروع شنبه, 19 تیر 1400
تاریخ پایان شنبه, 20 شهریور 1400
شهریه (تومان) : 1,190,000
روزهای برگزاری شنبه چهارشنبه
ساعت برگزاری 10:00 - 13:00
image
PA1669 PRE 1 علی میرزایی آزاد شریعتی
تاریخ شروع یکشنبه, 06 تیر 1400
تاریخ پایان یکشنبه, 31 مرداد 1400
شهریه (تومان) : 1,190,000
روزهای برگزاری یکشنبه سه شنبه
ساعت برگزاری 14:00 - 17:00
image
PA1684 PRE 1 علی میرزایی آزاد شریعتی
تاریخ شروع یکشنبه, 06 تیر 1400
تاریخ پایان یکشنبه, 31 مرداد 1400
شهریه (تومان) : 1,190,000
روزهای برگزاری یکشنبه سه شنبه
ساعت برگزاری 17:00 - 20:00
image
PA1666 PRE 1 فاطمه خطیری جردن (اسفندیار)
تاریخ شروع شنبه, 05 تیر 1400
تاریخ پایان چهارشنبه, 03 شهریور 1400
شهریه (تومان) : 1,190,000
روزهای برگزاری روزهای زوج
ساعت برگزاری 11:00 - 13:00
image
PA1670 PRE 1 مارال خاطری جردن (اسفندیار)
تاریخ شروع شنبه, 05 تیر 1400
تاریخ پایان چهارشنبه, 03 شهریور 1400
شهریه (تومان) : 1,190,000
روزهای برگزاری روزهای زوج
ساعت برگزاری 17:00 - 19:00
image
PA1665 PRE 1 فاطمه خطیری جردن (اسفندیار)
تاریخ شروع شنبه, 05 تیر 1400
تاریخ پایان چهارشنبه, 03 شهریور 1400
شهریه (تومان) : 1,190,000
روزهای برگزاری روزهای زوج
ساعت برگزاری 9:00 - 11:00
image
PA1667 PRE 1 مسعود خاوری شریعتی
تاریخ شروع شنبه, 05 تیر 1400
تاریخ پایان چهارشنبه, 03 شهریور 1400
شهریه (تومان) : 1,190,000
روزهای برگزاری روزهای زوج
ساعت برگزاری 15:00 - 17:00
image
PA1668 PRE 1 مسعود خاوری شریعتی
تاریخ شروع شنبه, 05 تیر 1400
تاریخ پایان چهارشنبه, 03 شهریور 1400
شهریه (تومان) : 1,190,000
روزهای برگزاری روزهای زوج
ساعت برگزاری 17:00 - 19:00
image
PA1661 PRE 1 نسرین حداد رضایی شریعتی
تاریخ شروع شنبه, 05 تیر 1400
تاریخ پایان شنبه, 06 شهریور 1400
شهریه (تومان) : 1,190,000
روزهای برگزاری شنبه چهارشنبه
ساعت برگزاری 14:00 - 17:00
image
PA1680 PRE 1 پیام معدلت رشت (گیلان)
تاریخ شروع یکشنبه, 26 اردیبهشت 1400
تاریخ پایان سه شنبه, 22 تیر 1400
شهریه (تومان) : 1,190,000
روزهای برگزاری یکشنبه سه شنبه
ساعت برگزاری 14:00 - 17:00
image
PA1681 PRE 1 پیام معدلت رشت (گیلان)
تاریخ شروع یکشنبه, 26 اردیبهشت 1400
تاریخ پایان سه شنبه, 22 تیر 1400
شهریه (تومان) : 1,190,000
روزهای برگزاری یکشنبه سه شنبه
ساعت برگزاری 17:00 - 20:00
image
PA1676 PRE 1 در حال بررسی تبریز
تاریخ شروع یکشنبه, 05 اردیبهشت 1400
تاریخ پایان یکشنبه, 06 تیر 1400
شهریه (تومان) : 1,190,000
روزهای برگزاری یکشنبه سه شنبه
ساعت برگزاری 14:0 - 17:0
image
PA1658 PRE 1 اکرم عنافچه شریعتی
تاریخ شروع پنجشنبه, 30 بهمن 1399
تاریخ پایان پنجشنبه, 04 شهریور 1400
شهریه (تومان) : 860,000
روزهای برگزاری پنجشنبه
ساعت برگزاری 9:00 - 14:00
کد استاد بازه زمانی برگزاری ساعت برگزاری محل برگزاری روزهای برگزاری شهریه (تومان) ظرفیت
PB1618 مصطفی اکبر پور از یکشنبه, 18 مهر 1400
تا سه شنبه, 16 آذر 1400
15:00 - 18:00 رشت (گیلان) یکشنبه سه شنبه 1,190,000 6 ثبت‌نام
PB1617 حسین شاهوار از چهارشنبه, 07 مهر 1400
تا چهارشنبه, 03 آذر 1400
10:0 - 13:0 جردن (اسفندیار) شنبه چهارشنبه 1,190,000 6 اتمام‌ظرفیت
PB1616 فاطمه آقا بابایی از شنبه, 03 مهر 1400
تا شنبه, 29 آبان 1400
9:30 - 12:30 جردن (اسفندیار) شنبه چهارشنبه 1,190,000 10 اتمام‌ظرفیت
PB1615 آزاده خوش سرور از دوشنبه, 29 شهریور 1400
تا دوشنبه, 01 آذر 1400
10:00 - 13:00 رشت (گیلان) دوشنبه پنجشنبه 1,190,000 7 شروع‌‌شده
PB1609 مارال خاطری از شنبه, 20 شهریور 1400
تا دوشنبه, 17 آبان 1400
17:00 - 19:00 جردن (اسفندیار) روزهای زوج 1,190,000 10 شروع‌‌شده
PB1608 نسرین حداد رضایی از شنبه, 20 شهریور 1400
تا شنبه, 15 آبان 1400
14:00 - 17:00 شریعتی شنبه چهارشنبه 1,190,000 10 شروع‌‌شده
PB1610 فاطمه خطیری از چهارشنبه, 17 شهریور 1400
تا شنبه, 15 آبان 1400
9:00 - 11:00 جردن (اسفندیار) روزهای زوج 1,190,000 10 شروع‌‌شده
PB1611 فاطمه خطیری از چهارشنبه, 17 شهریور 1400
تا شنبه, 15 آبان 1400
11:00 - 13:00 جردن (اسفندیار) روزهای زوج 1,190,000 10 شروع‌‌شده
PB1613 علی میرزایی آزاد از یکشنبه, 14 شهریور 1400
تا یکشنبه, 16 آبان 1400
14:00 - 17:00 شریعتی یکشنبه سه شنبه 1,190,000 9 شروع‌‌شده
PB1614 علی میرزایی آزاد از یکشنبه, 14 شهریور 1400
تا یکشنبه, 16 آبان 1400
17:00 - 20:00 شریعتی یکشنبه سه شنبه 1,190,000 9 در حال برگزاری
PB1606 مسعود خاوری از شنبه, 13 شهریور 1400
تا دوشنبه, 10 آبان 1400
17:00 - 19:00 شریعتی روزهای زوج 1,190,000 10 شروع‌‌شده
PB1607 مسعود خاوری از شنبه, 13 شهریور 1400
تا دوشنبه, 10 آبان 1400
15:00 - 17:00 شریعتی روزهای زوج 1,190,000 10 شروع‌‌شده
PB1605 مصطفی اکبر پور از یکشنبه, 10 مرداد 1400
تا یکشنبه, 04 مهر 1400
18:00 - 21:00 رشت (گیلان) یکشنبه سه شنبه 1,190,000 6 در حال برگزاری
PB1604 مصطفی اکبر پور از یکشنبه, 10 مرداد 1400
تا یکشنبه, 04 مهر 1400
15:00 - 18:00 رشت (گیلان) یکشنبه سه شنبه 1,190,000 6 شروع‌‌شده
PB1602 فاطمه آقا بابایی از یکشنبه, 20 تیر 1400
تا یکشنبه, 14 شهریور 1400
9:30 - 12:30 جردن (اسفندیار) یکشنبه سه شنبه 1,190,000 10 پایان‌کلاس
PB1603 مصطفی اکبر پور از شنبه, 19 تیر 1400
تا شنبه, 20 شهریور 1400
18:00 - 21:00 رشت (گیلان) شنبه چهارشنبه 1,190,000 6 پایان‌کلاس
PB1594 مسعود خاوری از پنجشنبه, 10 تیر 1400
تا پنجشنبه, 11 شهریور 1400
14:00 - 20:00 شریعتی پنجشنبه 1,190,000 10 پایان‌کلاس
PB1581 نسرین حداد رضایی از شنبه, 05 تیر 1400
تا شنبه, 06 شهریور 1400
17:00 - 20:00 شریعتی شنبه چهارشنبه 1,190,000 10 پایان‌کلاس
PB1596 آلا پاک عقیده از شنبه, 08 خرداد 1400
تا شنبه, 09 مرداد 1400
17:00 - 20:00 رشت (گیلان) شنبه چهارشنبه 1,190,000 8 پایان‌کلاس
PB1588 در حال بررسی از یکشنبه, 05 اردیبهشت 1400
تا یکشنبه, 06 تیر 1400
17:0 - 20:0 تبریز یکشنبه سه شنبه 1,190,000 10 پایان‌کلاس
PB1579 علی میرزایی آزاد از شنبه, 02 اسفند 1399
تا چهارشنبه, 06 مرداد 1400
15:00 - 18:00 شریعتی شنبه چهارشنبه 860,000 8 پایان‌کلاس
کد استاد بازه زمانی برگزاری ساعت برگزاری محل برگزاری روزهای برگزاری شهریه (تومان) ظرفیت
image
PB1618 PRE 2 مصطفی اکبر پور رشت (گیلان)
تاریخ شروع یکشنبه, 18 مهر 1400
تاریخ پایان سه شنبه, 16 آذر 1400
شهریه (تومان) : 1,190,000
روزهای برگزاری یکشنبه سه شنبه
ساعت برگزاری 15:00 - 18:00
image
PB1617 PRE 2 حسین شاهوار جردن (اسفندیار)
تاریخ شروع چهارشنبه, 07 مهر 1400
تاریخ پایان چهارشنبه, 03 آذر 1400
شهریه (تومان) : 1,190,000
روزهای برگزاری شنبه چهارشنبه
ساعت برگزاری 10:0 - 13:0
image
PB1616 PRE 2 فاطمه آقا بابایی جردن (اسفندیار)
تاریخ شروع شنبه, 03 مهر 1400
تاریخ پایان شنبه, 29 آبان 1400
شهریه (تومان) : 1,190,000
روزهای برگزاری شنبه چهارشنبه
ساعت برگزاری 9:30 - 12:30
image
PB1615 PRE 2 آزاده خوش سرور رشت (گیلان)
تاریخ شروع دوشنبه, 29 شهریور 1400
تاریخ پایان دوشنبه, 01 آذر 1400
شهریه (تومان) : 1,190,000
روزهای برگزاری دوشنبه پنجشنبه
ساعت برگزاری 10:00 - 13:00
image
PB1609 PRE 2 مارال خاطری جردن (اسفندیار)
تاریخ شروع شنبه, 20 شهریور 1400
تاریخ پایان دوشنبه, 17 آبان 1400
شهریه (تومان) : 1,190,000
روزهای برگزاری روزهای زوج
ساعت برگزاری 17:00 - 19:00
image
PB1608 PRE 2 نسرین حداد رضایی شریعتی
تاریخ شروع شنبه, 20 شهریور 1400
تاریخ پایان شنبه, 15 آبان 1400
شهریه (تومان) : 1,190,000
روزهای برگزاری شنبه چهارشنبه
ساعت برگزاری 14:00 - 17:00
image
PB1610 PRE 2 فاطمه خطیری جردن (اسفندیار)
تاریخ شروع چهارشنبه, 17 شهریور 1400
تاریخ پایان شنبه, 15 آبان 1400
شهریه (تومان) : 1,190,000
روزهای برگزاری روزهای زوج
ساعت برگزاری 9:00 - 11:00
image
PB1611 PRE 2 فاطمه خطیری جردن (اسفندیار)
تاریخ شروع چهارشنبه, 17 شهریور 1400
تاریخ پایان شنبه, 15 آبان 1400
شهریه (تومان) : 1,190,000
روزهای برگزاری روزهای زوج
ساعت برگزاری 11:00 - 13:00
image
PB1613 PRE 2 علی میرزایی آزاد شریعتی
تاریخ شروع یکشنبه, 14 شهریور 1400
تاریخ پایان یکشنبه, 16 آبان 1400
شهریه (تومان) : 1,190,000
روزهای برگزاری یکشنبه سه شنبه
ساعت برگزاری 14:00 - 17:00
image
PB1614 PRE 2 علی میرزایی آزاد شریعتی
تاریخ شروع یکشنبه, 14 شهریور 1400
تاریخ پایان یکشنبه, 16 آبان 1400
شهریه (تومان) : 1,190,000
روزهای برگزاری یکشنبه سه شنبه
ساعت برگزاری 17:00 - 20:00
image
PB1606 PRE 2 مسعود خاوری شریعتی
تاریخ شروع شنبه, 13 شهریور 1400
تاریخ پایان دوشنبه, 10 آبان 1400
شهریه (تومان) : 1,190,000
روزهای برگزاری روزهای زوج
ساعت برگزاری 17:00 - 19:00
image
PB1607 PRE 2 مسعود خاوری شریعتی
تاریخ شروع شنبه, 13 شهریور 1400
تاریخ پایان دوشنبه, 10 آبان 1400
شهریه (تومان) : 1,190,000
روزهای برگزاری روزهای زوج
ساعت برگزاری 15:00 - 17:00
image
PB1605 PRE 2 مصطفی اکبر پور رشت (گیلان)
تاریخ شروع یکشنبه, 10 مرداد 1400
تاریخ پایان یکشنبه, 04 مهر 1400
شهریه (تومان) : 1,190,000
روزهای برگزاری یکشنبه سه شنبه
ساعت برگزاری 18:00 - 21:00
image
PB1604 PRE 2 مصطفی اکبر پور رشت (گیلان)
تاریخ شروع یکشنبه, 10 مرداد 1400
تاریخ پایان یکشنبه, 04 مهر 1400
شهریه (تومان) : 1,190,000
روزهای برگزاری یکشنبه سه شنبه
ساعت برگزاری 15:00 - 18:00
image
PB1602 PRE 2 فاطمه آقا بابایی جردن (اسفندیار)
تاریخ شروع یکشنبه, 20 تیر 1400
تاریخ پایان یکشنبه, 14 شهریور 1400
شهریه (تومان) : 1,190,000
روزهای برگزاری یکشنبه سه شنبه
ساعت برگزاری 9:30 - 12:30
image
PB1603 PRE 2 مصطفی اکبر پور رشت (گیلان)
تاریخ شروع شنبه, 19 تیر 1400
تاریخ پایان شنبه, 20 شهریور 1400
شهریه (تومان) : 1,190,000
روزهای برگزاری شنبه چهارشنبه
ساعت برگزاری 18:00 - 21:00
image
PB1594 PRE 2 مسعود خاوری شریعتی
تاریخ شروع پنجشنبه, 10 تیر 1400
تاریخ پایان پنجشنبه, 11 شهریور 1400
شهریه (تومان) : 1,190,000
روزهای برگزاری پنجشنبه
ساعت برگزاری 14:00 - 20:00
image
PB1581 PRE 2 نسرین حداد رضایی شریعتی
تاریخ شروع شنبه, 05 تیر 1400
تاریخ پایان شنبه, 06 شهریور 1400
شهریه (تومان) : 1,190,000
روزهای برگزاری شنبه چهارشنبه
ساعت برگزاری 17:00 - 20:00
image
PB1596 PRE 2 آلا پاک عقیده رشت (گیلان)
تاریخ شروع شنبه, 08 خرداد 1400
تاریخ پایان شنبه, 09 مرداد 1400
شهریه (تومان) : 1,190,000
روزهای برگزاری شنبه چهارشنبه
ساعت برگزاری 17:00 - 20:00
image
PB1588 PRE 2 در حال بررسی تبریز
تاریخ شروع یکشنبه, 05 اردیبهشت 1400
تاریخ پایان یکشنبه, 06 تیر 1400
شهریه (تومان) : 1,190,000
روزهای برگزاری یکشنبه سه شنبه
ساعت برگزاری 17:0 - 20:0
image
PB1579 PRE 2 علی میرزایی آزاد شریعتی
تاریخ شروع شنبه, 02 اسفند 1399
تاریخ پایان چهارشنبه, 06 مرداد 1400
شهریه (تومان) : 860,000
روزهای برگزاری شنبه چهارشنبه
ساعت برگزاری 15:00 - 18:00
کد استاد بازه زمانی برگزاری ساعت برگزاری محل برگزاری روزهای برگزاری شهریه (تومان) ظرفیت
I1233 دکتر مجید علائی از چهارشنبه, 28 مهر 1400
تا چهارشنبه, 24 آذر 1400
16:00 - 19:30 جردن (اسفندیار) شنبه چهارشنبه 1,890,000 10 ثبت‌نام
I1235 دکتر امید استاد از دوشنبه, 19 مهر 1400
تا دوشنبه, 15 آذر 1400
10:30 - 14:00 رشت (گیلان) دوشنبه چهارشنبه 1,890,000 6 ثبت‌نام
I1234 دکتر علیرضا اکباتانی از شنبه, 17 مهر 1400
تا شنبه, 13 آذر 1400
9:00 - 12:30 جردن (اسفندیار) شنبه چهارشنبه 1,890,000 16 اتمام‌ظرفیت
I1231 دکتر امید استاد از شنبه, 27 شهریور 1400
تا شنبه, 22 آبان 1400
16:30 - 20:00 رشت (گیلان) شنبه چهارشنبه 1,890,000 8 شروع‌‌شده
I1232 دکتر علیرضا اکباتانی از یکشنبه, 31 مرداد 1400
تا سه شنبه, 27 مهر 1400
9:00 - 12:30 جردن (اسفندیار) یکشنبه سه شنبه 1,890,000 15 شروع‌‌شده
I1230 دکتر مجید علائی از شنبه, 16 مرداد 1400
تا چهارشنبه, 14 مهر 1400
16:00 - 19:30 جردن (اسفندیار) شنبه چهارشنبه 1,890,000 6 شروع‌‌شده
I1228 کامیار کباری از چهارشنبه, 13 مرداد 1400
تا شنبه, 10 مهر 1400
16:30 - 20:00 جردن (اسفندیار) شنبه چهارشنبه 1,890,000 14 شروع‌‌شده
I1227 دکتر علیرضا اکباتانی از شنبه, 09 مرداد 1400
تا چهارشنبه, 07 مهر 1400
9:00 - 12:30 جردن (اسفندیار) شنبه چهارشنبه 1,890,000 17 شروع‌‌شده
I1224 دکتر امید استاد از شنبه, 05 تیر 1400
تا شنبه, 06 شهریور 1400
16:30 - 20:0 رشت (گیلان) شنبه چهارشنبه 1,890,000 9 پایان‌کلاس
I1226 دکتر حسین سلطانی از شنبه, 04 اردیبهشت 1400
تا چهارشنبه, 02 تیر 1400
16:30 - 20:0 تبریز شنبه چهارشنبه 1,890,000 10 پایان‌کلاس
I1222 دکتر علیرضا اکباتانی از شنبه, 09 اسفند 1399
تا شنبه, 02 مرداد 1400
9:00 - 14:00 جردن (اسفندیار) شنبه چهارشنبه 1,750,000 15 پایان‌کلاس
I1219 دکتر علیرضا اکباتانی از سه شنبه, 28 بهمن 1399
تا چهارشنبه, 06 مرداد 1400
9:00 - 13:00 جردن (اسفندیار) یکشنبه سه شنبه 1,750,000 15 پایان‌کلاس
کد استاد بازه زمانی برگزاری ساعت برگزاری محل برگزاری روزهای برگزاری شهریه (تومان) ظرفیت
image
I1233 IELTS دکتر مجید علائی جردن (اسفندیار)
تاریخ شروع چهارشنبه, 28 مهر 1400
تاریخ پایان چهارشنبه, 24 آذر 1400
شهریه (تومان) : 1,890,000
روزهای برگزاری شنبه چهارشنبه
ساعت برگزاری 16:00 - 19:30
image
I1235 IELTS دکتر امید استاد رشت (گیلان)
تاریخ شروع دوشنبه, 19 مهر 1400
تاریخ پایان دوشنبه, 15 آذر 1400
شهریه (تومان) : 1,890,000
روزهای برگزاری دوشنبه چهارشنبه
ساعت برگزاری 10:30 - 14:00
image
I1234 IELTS دکتر علیرضا اکباتانی جردن (اسفندیار)
تاریخ شروع شنبه, 17 مهر 1400
تاریخ پایان شنبه, 13 آذر 1400
شهریه (تومان) : 1,890,000
روزهای برگزاری شنبه چهارشنبه
ساعت برگزاری 9:00 - 12:30
image
I1231 IELTS دکتر امید استاد رشت (گیلان)
تاریخ شروع شنبه, 27 شهریور 1400
تاریخ پایان شنبه, 22 آبان 1400
شهریه (تومان) : 1,890,000
روزهای برگزاری شنبه چهارشنبه
ساعت برگزاری 16:30 - 20:00
image
I1232 IELTS دکتر علیرضا اکباتانی جردن (اسفندیار)
تاریخ شروع یکشنبه, 31 مرداد 1400
تاریخ پایان سه شنبه, 27 مهر 1400
شهریه (تومان) : 1,890,000
روزهای برگزاری یکشنبه سه شنبه
ساعت برگزاری 9:00 - 12:30
image
I1230 IELTS دکتر مجید علائی جردن (اسفندیار)
تاریخ شروع شنبه, 16 مرداد 1400
تاریخ پایان چهارشنبه, 14 مهر 1400
شهریه (تومان) : 1,890,000
روزهای برگزاری شنبه چهارشنبه
ساعت برگزاری 16:00 - 19:30
image
I1228 IELTS کامیار کباری جردن (اسفندیار)
تاریخ شروع چهارشنبه, 13 مرداد 1400
تاریخ پایان شنبه, 10 مهر 1400
شهریه (تومان) : 1,890,000
روزهای برگزاری شنبه چهارشنبه
ساعت برگزاری 16:30 - 20:00
image
I1227 IELTS دکتر علیرضا اکباتانی جردن (اسفندیار)
تاریخ شروع شنبه, 09 مرداد 1400
تاریخ پایان چهارشنبه, 07 مهر 1400
شهریه (تومان) : 1,890,000
روزهای برگزاری شنبه چهارشنبه
ساعت برگزاری 9:00 - 12:30
image
I1224 IELTS دکتر امید استاد رشت (گیلان)
تاریخ شروع شنبه, 05 تیر 1400
تاریخ پایان شنبه, 06 شهریور 1400
شهریه (تومان) : 1,890,000
روزهای برگزاری شنبه چهارشنبه
ساعت برگزاری 16:30 - 20:0
image
I1226 IELTS دکتر حسین سلطانی تبریز
تاریخ شروع شنبه, 04 اردیبهشت 1400
تاریخ پایان چهارشنبه, 02 تیر 1400
شهریه (تومان) : 1,890,000
روزهای برگزاری شنبه چهارشنبه
ساعت برگزاری 16:30 - 20:0
image
I1222 IELTS دکتر علیرضا اکباتانی جردن (اسفندیار)
تاریخ شروع شنبه, 09 اسفند 1399
تاریخ پایان شنبه, 02 مرداد 1400
شهریه (تومان) : 1,750,000
روزهای برگزاری شنبه چهارشنبه
ساعت برگزاری 9:00 - 14:00
image
I1219 IELTS دکتر علیرضا اکباتانی جردن (اسفندیار)
تاریخ شروع سه شنبه, 28 بهمن 1399
تاریخ پایان چهارشنبه, 06 مرداد 1400
شهریه (تومان) : 1,750,000
روزهای برگزاری یکشنبه سه شنبه
ساعت برگزاری 9:00 - 13:00
کد استاد بازه زمانی برگزاری ساعت برگزاری محل برگزاری روزهای برگزاری شهریه (تومان) ظرفیت
SPEAKING -331 آرین بزیک از دوشنبه, 22 شهریور 1400
تا دوشنبه, 19 مهر 1400
16:00 - 19:00 جردن (اسفندیار) دوشنبه چهارشنبه 850,000 10 شروع‌‌شده
READING-228 کامیار کباری از دوشنبه, 22 شهریور 1400
تا دوشنبه, 17 آبان 1400
12:0 - 15:0 جردن (اسفندیار) دوشنبه 830,000 12 شروع‌‌شده
SPEAKING -330 آرین بزیک از یکشنبه, 21 شهریور 1400
تا یکشنبه, 18 مهر 1400
9:00 - 12:00 جردن (اسفندیار) یکشنبه سه شنبه 850,000 10 شروع‌‌شده
SPEAKING -327 آرین بزیک از یکشنبه, 20 تیر 1400
تا یکشنبه, 07 شهریور 1400
9:00 - 12:00 جردن (اسفندیار) یکشنبه 850,000 10 پایان‌کلاس
READING-227 کامیار کباری از دوشنبه, 07 تیر 1400
تا دوشنبه, 25 مرداد 1400
12:00 - 15:00 جردن (اسفندیار) دوشنبه 830,000 14 پایان‌کلاس
کد استاد بازه زمانی برگزاری ساعت برگزاری محل برگزاری روزهای برگزاری شهریه (تومان) ظرفیت
image
SPEAKING -331 IELTS Workshops آرین بزیک جردن (اسفندیار)
تاریخ شروع دوشنبه, 22 شهریور 1400
تاریخ پایان دوشنبه, 19 مهر 1400
شهریه (تومان) : 850,000
روزهای برگزاری دوشنبه چهارشنبه
ساعت برگزاری 16:00 - 19:00
image
READING-228 IELTS Workshops کامیار کباری جردن (اسفندیار)
تاریخ شروع دوشنبه, 22 شهریور 1400
تاریخ پایان دوشنبه, 17 آبان 1400
شهریه (تومان) : 830,000
روزهای برگزاری دوشنبه
ساعت برگزاری 12:0 - 15:0
image
SPEAKING -330 IELTS Workshops آرین بزیک جردن (اسفندیار)
تاریخ شروع یکشنبه, 21 شهریور 1400
تاریخ پایان یکشنبه, 18 مهر 1400
شهریه (تومان) : 850,000
روزهای برگزاری یکشنبه سه شنبه
ساعت برگزاری 9:00 - 12:00
image
SPEAKING -327 IELTS Workshops آرین بزیک جردن (اسفندیار)
تاریخ شروع یکشنبه, 20 تیر 1400
تاریخ پایان یکشنبه, 07 شهریور 1400
شهریه (تومان) : 850,000
روزهای برگزاری یکشنبه
ساعت برگزاری 9:00 - 12:00
image
READING-227 IELTS Workshops کامیار کباری جردن (اسفندیار)
تاریخ شروع دوشنبه, 07 تیر 1400
تاریخ پایان دوشنبه, 25 مرداد 1400
شهریه (تومان) : 830,000
روزهای برگزاری دوشنبه
ساعت برگزاری 12:00 - 15:00
کد استاد بازه زمانی برگزاری ساعت برگزاری محل برگزاری روزهای برگزاری شهریه (تومان) ظرفیت
TTC244 دکتر علیرضا اکباتانی از یکشنبه, 09 آبان 1400
تا یکشنبه, 14 آذر 1400
9:00 - 13:00 جردن (اسفندیار) یکشنبه سه شنبه 2,100,000 10 ثبت‌نام
TTC243 دکتر علیرضا اکباتانی از یکشنبه, 13 تیر 1400
تا یکشنبه, 17 مرداد 1400
9:00 - 13:00 جردن (اسفندیار) یکشنبه سه شنبه 1,870,000 10 پایان‌کلاس
TTC242 دکتر علیرضا اکباتانی از سه شنبه, 28 اردیبهشت 1400
تا یکشنبه, 06 تیر 1400
9:00 - 13:00 جردن (اسفندیار) یکشنبه سه شنبه 1,870,000 10 پایان‌کلاس
کد استاد بازه زمانی برگزاری ساعت برگزاری محل برگزاری روزهای برگزاری شهریه (تومان) ظرفیت
image
TTC244 TTC دکتر علیرضا اکباتانی جردن (اسفندیار)
تاریخ شروع یکشنبه, 09 آبان 1400
تاریخ پایان یکشنبه, 14 آذر 1400
شهریه (تومان) : 2,100,000
روزهای برگزاری یکشنبه سه شنبه
ساعت برگزاری 9:00 - 13:00
image
TTC243 TTC دکتر علیرضا اکباتانی جردن (اسفندیار)
تاریخ شروع یکشنبه, 13 تیر 1400
تاریخ پایان یکشنبه, 17 مرداد 1400
شهریه (تومان) : 1,870,000
روزهای برگزاری یکشنبه سه شنبه
ساعت برگزاری 9:00 - 13:00
image
TTC242 TTC دکتر علیرضا اکباتانی جردن (اسفندیار)
تاریخ شروع سه شنبه, 28 اردیبهشت 1400
تاریخ پایان یکشنبه, 06 تیر 1400
شهریه (تومان) : 1,870,000
روزهای برگزاری یکشنبه سه شنبه
ساعت برگزاری 9:00 - 13:00