داشبورد

کلاس‌های گروهی آنلاین

جدول محتوای کلاس‌های آنلاین آفرینش

جدول محتوای کلاس‌های آنلاین آفرینش
جدول کلاس‌های آنلاین

جدول کلاس‌های آنلاین

دارای ظرفیت در حال تکمیل ظرفیت در حال اتمام ظرفیت اتمام ظرفیت
کد سطح استاد بازه زمانی برگزاری ساعت برگزاری محل برگزاری ظرفیت روزهای برگزاری شهریه (تومان)
OPA130 PRE 1 دکتر نازنین طباطبایی از سه شنبه, 30 دی 1399 تا سه شنبه, 26 اسفند 1399 10:00 - 13:00 دوره آنلاین 25 یکشنبه سه شنبه 685,000 اتمام ظرفیت
OPA131 PRE 1 در حال بررسی از یکشنبه, 21 دی 1399 تا سه شنبه, 19 اسفند 1399 14:30 - 17:30 دوره آنلاین 25 یکشنبه سه شنبه 685,000 ثبت‌نام
OPB126 PRE 2 در حال بررسی از یکشنبه, 21 دی 1399 تا سه شنبه, 19 اسفند 1399 18:00 - 21:00 دوره آنلاین 25 یکشنبه سه شنبه 685,000 ثبت‌نام
OFA130 Fundamental 1 در حال بررسی از شنبه, 20 دی 1399 تا شنبه, 09 اسفند 1399 18:00 - 21:00 دوره آنلاین 25 شنبه چهارشنبه 460,000 ثبت‌نام
OFB143 Fundamental 2 در حال بررسی از شنبه, 20 دی 1399 تا شنبه, 09 اسفند 1399 14:30 - 17:30 دوره آنلاین 25 شنبه چهارشنبه 460,000 ثبت‌نام
OPA127 PRE 1 در حال بررسی از چهارشنبه, 17 دی 1399 تا شنبه, 16 اسفند 1399 14:30 - 17:30 دوره آنلاین 25 شنبه چهارشنبه 685,000 اتمام ظرفیت
OPA128 PRE 1 در حال بررسی از چهارشنبه, 17 دی 1399 تا شنبه, 16 اسفند 1399 18:0 - 21:0 دوره آنلاین 25 شنبه چهارشنبه 685,000 اتمام ظرفیت
OFA129 Fundamental 1 علیرضا هاشمی از دوشنبه, 15 دی 1399 تا پنجشنبه, 30 بهمن 1399 9:30 - 12:30 دوره آنلاین 55 دوشنبه پنجشنبه 400,000 ثبت‌نام
OFB139 Fundamental 2 در حال بررسی از یکشنبه, 14 دی 1399 تا یکشنبه, 03 اسفند 1399 18:00 - 21:00 دوره آنلاین 25 یکشنبه سه شنبه 460,000 اتمام ظرفیت
OIE118 IELTS محمد باقر سلطانی زاده از یکشنبه, 14 دی 1399 تا سه شنبه, 28 بهمن 1399 17:00 - 21:00 دوره آنلاین 50 یکشنبه سه شنبه 875,000 ثبت‌نام
OFA128 Fundamental 1 در حال بررسی از یکشنبه, 14 دی 1399 تا یکشنبه, 03 اسفند 1399 14:30 - 17:30 دوره آنلاین 25 یکشنبه سه شنبه 460,000 اتمام ظرفیت
OPB125 PRE 2 آیدا سیف علی نژاد از پنجشنبه, 11 دی 1399 تا پنجشنبه, 28 اسفند 1399 15:00 - 20:00 دوره آنلاین 35 پنجشنبه 600,000 اتمام ظرفیت
OFB137 Fundamental 2 محمد عصمتی از دوشنبه, 08 دی 1399 تا پنجشنبه, 23 بهمن 1399 14:30 - 17:30 دوره آنلاین 50 دوشنبه پنجشنبه 400,000 اتمام ظرفیت
OFA127 Fundamental 1 محمد عصمتی از دوشنبه, 08 دی 1399 تا پنجشنبه, 23 بهمن 1399 18:00 - 21:00 دوره آنلاین 50 دوشنبه پنجشنبه 400,000 اتمام ظرفیت
OPA129 PRE 1 فرشاد پیل افکن از سه شنبه, 02 دی 1399 تا یکشنبه, 03 اسفند 1399 18:00 - 21:00 دوره آنلاین 50 یکشنبه سه شنبه 600,000 اتمام ظرفیت
OFB142 Fundamental 2 فرشاد پیل افکن از سه شنبه, 02 دی 1399 تا سه شنبه, 21 بهمن 1399 14:30 - 17:30 دوره آنلاین 50 یکشنبه سه شنبه 400,000 اتمام ظرفیت
OFA124 Fundamental 1 بابک سلامی از یکشنبه, 30 آذر 1399 تا یکشنبه, 19 بهمن 1399 18:00 - 21:00 دوره آنلاین 25 یکشنبه سه شنبه 460,000 اتمام ظرفیت
OFB136 Fundamental 2 رویا حیدری از یکشنبه, 30 آذر 1399 تا یکشنبه, 19 بهمن 1399 10:00 - 13:00 دوره آنلاین 20 یکشنبه سه شنبه 460,000 اتمام ظرفیت
OFA123 Fundamental 1 بابک سلامی از یکشنبه, 30 آذر 1399 تا یکشنبه, 19 بهمن 1399 14:30 - 17:30 دوره آنلاین 25 یکشنبه سه شنبه 460,000 اتمام ظرفیت
OPB124 PRE 2 دکتر نازنین ایمانی از شنبه, 29 آذر 1399 تا شنبه, 11 بهمن 1399 17:00 - 21:00 دوره آنلاین 55 شنبه چهارشنبه 600,000 اتمام ظرفیت
OFB133 Fundamental 2 بابک سلامی از چهارشنبه, 26 آذر 1399 تا شنبه, 11 بهمن 1399 14:30 - 17:30 دوره آنلاین 25 شنبه چهارشنبه 460,000 اتمام ظرفیت
OPB123 PRE 2 مارال خاطری از چهارشنبه, 26 آذر 1399 تا شنبه, 25 بهمن 1399 14:30 - 16:30 دوره آنلاین 50 روزهای زوج 600,000 اتمام ظرفیت
OFB134 Fundamental 2 بابک سلامی از چهارشنبه, 26 آذر 1399 تا شنبه, 11 بهمن 1399 18:00 - 21:00 دوره آنلاین 25 شنبه چهارشنبه 460,000 اتمام ظرفیت
OFB138 Fundamental 2 نوژن مجلسی از چهارشنبه, 26 آذر 1399 تا دوشنبه, 29 دی 1399 9:00 - 13:00 دوره آنلاین 20 دوشنبه چهارشنبه 460,000 اتمام ظرفیت
OFB140 Fundamental 2 نوژن مجلسی از چهارشنبه, 26 آذر 1399 تا دوشنبه, 13 بهمن 1399 13:30 - 16:30 دوره آنلاین 20 دوشنبه چهارشنبه 460,000 اتمام ظرفیت
OFB141 Fundamental 2 نوژن مجلسی از چهارشنبه, 26 آذر 1399 تا دوشنبه, 13 بهمن 1399 17:00 - 20:00 دوره آنلاین 20 دوشنبه چهارشنبه 460,000 اتمام ظرفیت
OPA126 PRE 1 وحید افرا از شنبه, 22 آذر 1399 تا دوشنبه, 29 دی 1399 18:00 - 21:00 دوره آنلاین 25 روزهای زوج 685,000 اتمام ظرفیت
OFB135 Fundamental 2 فرشاد پیل افکن از چهارشنبه, 19 آذر 1399 تا چهارشنبه, 10 دی 1399 17:00 - 21:00 دوره آنلاین 100 روزهای زوج 345,000 ثبت‌نام
OFB131 Fundamental 2 پیام معدلت از شنبه, 15 آذر 1399 تا چهارشنبه, 01 بهمن 1399 17:00 - 20:00 دوره آنلاین 20 شنبه چهارشنبه 460,000 اتمام ظرفیت
OFB132 Fundamental 2 پیام معدلت از شنبه, 15 آذر 1399 تا چهارشنبه, 01 بهمن 1399 13:00 - 16:00 دوره آنلاین 20 شنبه چهارشنبه 460,000 اتمام ظرفیت
OPB121 PRE 2 آزاده حیدری مقدم از پنجشنبه, 13 آذر 1399 تا پنجشنبه, 16 بهمن 1399 9:00 - 14:00 دوره آنلاین 25 پنجشنبه 685,000 کلاس شروع شده
OPA125 PRE 1 حسین یگانه از سه شنبه, 11 آذر 1399 تا پنجشنبه, 18 دی 1399 13:00 - 16:00 دوره آنلاین 20 روزهای فرد 685,000 کلاس شروع شده
OPA123 PRE 1 فاطمه خطیری از سه شنبه, 11 آذر 1399 تا سه شنبه, 23 دی 1399 9:00 - 13:00 دوره آنلاین 20 یکشنبه سه شنبه 685,000 کلاس شروع شده
OIE117 IELTS دکتر امید استاد از سه شنبه, 11 آذر 1399 تا سه شنبه, 23 دی 1399 17:00 - 21:00 دوره آنلاین 50 یکشنبه سه شنبه 875,000 کلاس شروع شده
OFB130 Fundamental 2 علیرضا هاشمی از دوشنبه, 10 آذر 1399 تا پنجشنبه, 25 دی 1399 18:00 - 21:00 دوره آنلاین 25 دوشنبه پنجشنبه 460,000 کلاس شروع شده
OFB129 Fundamental 2 علیرضا هاشمی از دوشنبه, 10 آذر 1399 تا پنجشنبه, 25 دی 1399 14:30 - 17:30 دوره آنلاین 25 دوشنبه پنجشنبه 460,000 کلاس شروع شده
OPA124 PRE 1 دکتر نازنین ایمانی از دوشنبه, 10 آذر 1399 تا دوشنبه, 22 دی 1399 15:00 - 19:00 دوره آنلاین 20 دوشنبه پنجشنبه 685,000 کلاس شروع شده
OFA125 Fundamental 1 محدثه نیک آذر از شنبه, 08 آذر 1399 تا شنبه, 29 آذر 1399 9:00 - 13:00 دوره آنلاین 20 روزهای زوج 460,000 کلاس شروع شده
OFA126 Fundamental 1 آذین قدرتی از شنبه, 08 آذر 1399 تا چهارشنبه, 10 دی 1399 17:00 - 21:00 دوره آنلاین 20 شنبه چهارشنبه 460,000 کلاس شروع شده
OPA122 PRE 1 آزاده حیدری مقدم از پنجشنبه, 06 آذر 1399 تا پنجشنبه, 09 بهمن 1399 15:00 - 20:00 دوره آنلاین 25 پنجشنبه 685,000 کلاس شروع شده
OPB122 PRE 2 دکتر نازنین طباطبایی از سه شنبه, 04 آذر 1399 تا سه شنبه, 16 دی 1399 10:00 - 14:00 دوره آنلاین 25 یکشنبه سه شنبه 685,000 کلاس شروع شده
OPB119 PRE 2 آلا پاک عقیده از یکشنبه, 02 آذر 1399 تا سه شنبه, 30 دی 1399 14:30 - 17:30 دوره آنلاین 50 یکشنبه سه شنبه 600,000 کلاس شروع شده
کد سطح استاد بازه زمانی برگزاری ساعت برگزاری محل برگزاری ظرفیت روز های برگزاری شهریه (تومان)

جدول کلاس‌های آنلاین

دارای ظرفیت در حال تکمیل ظرفیت در حال اتمام ظرفیت اتمام ظرفیت

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس
جدول کارگاه‌های آنلاین یک‌روزه

جدول کارگاه‌های آنلاین یک‌روزه

دارای ظرفیت در حال تکمیل ظرفیت در حال اتمام ظرفیت اتمام ظرفیت
کد دوره موضوع کارگاه استاد تاریخ برگزاری ساعت برگزاری شهریه (تومان)
ONBI177 افزایش درک و سرعت در ریدینگ مرتضی رفیعی یکشنبه, 14 دی 1399 17:00 - 21:00 187,000 ثبت‌نام
ONBI178 ماهیت کلیدواژه‌ها و انواع آن در لیسنینگ دکتر علیرضا اکباتانی چهارشنبه, 10 دی 1399 17:00 - 21:00 187,000 ثبت‌نام
ONBI176   بداهه نویسی اصولی رایتینگ تسک ۲ مرتضی رفیعی دوشنبه, 01 دی 1399 17:00 - 21:00 157,000 ثبت‌نام
ONBI175 گرامر پیشرفته پژمان علی اکبر زاده دوشنبه, 17 آذر 1399 16:00 - 20:00 157,000 ثبت‌نام
ONBI174 ایده‌پردازی در رایتینگ پژمان علی اکبر زاده دوشنبه, 10 آذر 1399 16:00 - 20:00 157,000 پایان کارگاه
ONBI173 زمان‌ها در گرامر (Tenses) پژمان علی اکبر زاده دوشنبه, 19 آبان 1399 16:00 - 20:00 157,000 پایان کارگاه
ONBI172 گرامر پیشرفته پژمان علی اکبر زاده دوشنبه, 12 آبان 1399 16:00 - 20:00 157,000 پایان کارگاه
ONBI170   سؤالات پر دردسر ریدینگ مرتضی رفیعی یکشنبه, 11 آبان 1399 17:00 - 21:00 187,000 پایان کارگاه
ONBI171 Paraphrase کلیدی برای تمام مهارتها فراز فرقان‌پرست دوشنبه, 05 آبان 1399 17:00 - 21:00 187,000 پایان کارگاه
ONBI168 ماهیت کلیدواژه‌ها و انواع آن در لیسنینگ دکتر علیرضا اکباتانی چهارشنبه, 30 مهر 1399 17:00 - 21:00 187,000 پایان کارگاه
ONBI169 Cohesion, Coherence, Task response در رایتینگ آیلتس دکتر حسن ایروانی دوشنبه, 28 مهر 1399 17:00 - 21:0 187,000 پایان کارگاه
ONBI166   ایده‌پردازی در رایتینگ پژمان علی اکبر زاده دوشنبه, 14 مهر 1399 16:00 - 20:00 147,000 پایان کارگاه
ONBI165   گرامر پیشرفته پژمان علی اکبر زاده دوشنبه, 07 مهر 1399 16:00 - 20:00 147,000 پایان کارگاه
ONBI167   کسب نمره ۷ به بالا در رایتینگ مرتضی رفیعی دوشنبه, 07 مهر 1399 19:30 - 21:00 رایگان پایان کارگاه
ONBI164   تشخیص و حذف گزینه‌های انحرافی در لیسنینگ مجید دارابی یکشنبه, 30 شهریور 1399 18:00 - 22:00 187,000 پایان کارگاه
ONBI163   افزایش درک و سرعت در ریدینگ مرتضی رفیعی یکشنبه, 23 شهریور 1399 17:00 - 21:00 187,000 پایان کارگاه
ONBI162 رایتینگ تسک ۱ آکادمیک دکتر حسن ایروانی شنبه, 22 شهریور 1399 17:00 - 21:00 187,000 پایان کارگاه
ONBI161   Intonation در اسپیکینگ محمد مقدسی چهارشنبه, 19 شهریور 1399 15:00 - 20:00 147,000 پایان کارگاه
ONBI160   نکات کلیدی اسپیکینگ (پارت ۳) محمد مقدسی چهارشنبه, 12 شهریور 1399 15:00 - 20:00 147,000 پایان کارگاه
ONBI158   زمان‌ها در گرامر (Tenses) پژمان علی اکبر زاده دوشنبه, 10 شهریور 1399 16:00 - 20:00 147,000 پایان کارگاه
ONBI159   Fluency و Coherence در اسپیکینگ محمد مقدسی چهارشنبه, 05 شهریور 1399 15:00 - 20:00 147,000 پایان کارگاه
ONBI157   ایده‌پردازی در رایتینگ پژمان علی اکبر زاده دوشنبه, 03 شهریور 1399 16:00 - 20:00 147,000 پایان کارگاه
ONBI156   گرامر پیشرفته پژمان علی اکبر زاده دوشنبه, 27 مرداد 1399 16:00 - 20:00 147,000 پایان کارگاه
ONBI151 رایتینگ تسک ۱ جنرال دکتر علیرضا اکباتانی سه شنبه, 20 خرداد 1399 10:00 - 14:00 147,000 پایان کارگاه
ONBI138 نکات کلیدی ریدینگ سعید رضایی دوشنبه, 08 اردیبهشت 1399 16:00 - 21:00 147,000 پایان کارگاه
ONBI128 رایتینگ تسک ۱ جنرال دکتر علیرضا اکباتانی شنبه, 16 فروردین 1399 17:00 - 21:00 147,000 پایان کارگاه
ONBI131 نکات کلیدی ریدینگ سعید رضایی جمعه, 15 فروردین 1399 9:00 - 14:00 147,000 پایان کارگاه
ONBI123 نکات کلیدی ریدینگ سعید رضایی دوشنبه, 04 فروردین 1399 15:30 - 20:30 147,000 پایان کارگاه

جدول کارگاه‌های آنلاین یک‌روزه

دارای ظرفیت در حال تکمیل ظرفیت در حال اتمام ظرفیت اتمام ظرفیت

کارگاه

کارگاه

کارگاه

کارگاه

کارگاه

کارگاه

کارگاه

کارگاه

کارگاه

کارگاه

کارگاه

کارگاه

کارگاه

کارگاه

کارگاه

کارگاه

کارگاه

کارگاه

کارگاه

کارگاه

کارگاه

کارگاه

کارگاه

کارگاه

کارگاه

کارگاه

کارگاه

کارگاه
جدول کارگاه‌های آنلاین چندروزه

جدول کارگاه‌های آنلاین چندروزه

دارای ظرفیت در حال تکمیل ظرفیت در حال اتمام ظرفیت اتمام ظرفیت
کد سطح استاد بازه زمانی برگزاری ساعت برگزاری محل برگزاری ظرفیت روزهای برگزاری شهریه (تومان)
SPEAKING-204 IELTS Workshops پژمان زینعلی از دوشنبه, 15 دی 1399 تا دوشنبه, 20 بهمن 1399 17:00 - 21:00 دوره آنلاین 12 دوشنبه 590,000 ثبت‌نام
READING-106 IELTS Workshops حسین زندیه از شنبه, 13 دی 1399 تا چهارشنبه, 01 بهمن 1399 17:00 - 21:00 دوره آنلاین 20 شنبه چهارشنبه 565,000 ثبت‌نام
WRITINGTASK2-106 IELTS Workshops کامیار کباری از چهارشنبه, 03 دی 1399 تا شنبه, 20 دی 1399 17:00 - 21:00 دوره آنلاین 25 شنبه چهارشنبه 615,000 ثبت‌نام
WRITINGTASK1 ACADEMIC-108 IELTS Workshops پژمان زینعلی از سه شنبه, 25 آذر 1399 تا سه شنبه, 23 دی 1399 10:00 - 13:00 دوره آنلاین 12 سه شنبه 375,000 ثبت‌نام
WRITINGTASK2-107 IELTS Workshops پژمان زینعلی از دوشنبه, 24 آذر 1399 تا دوشنبه, 29 دی 1399 10:00 - 14:00 دوره آنلاین 12 دوشنبه 615,000 ثبت‌نام
SPEAKING-203 IELTS Workshops پژمان زینعلی از یکشنبه, 16 آذر 1399 تا یکشنبه, 21 دی 1399 10:00 - 14:00 دوره آنلاین 12 یکشنبه 590,000 اتمام ظرفیت
READING-105 IELTS Workshops حسین زندیه از شنبه, 08 آذر 1399 تا چهارشنبه, 26 آذر 1399 17:00 - 21:00 دوره آنلاین 20 شنبه چهارشنبه 565,000 کلاس شروع شده
WRITINGTASK2-105 IELTS Workshops پژمان زینعلی از یکشنبه, 02 آذر 1399 تا یکشنبه, 07 دی 1399 17:00 - 21:00 دوره آنلاین 12 یکشنبه 615,000 کلاس شروع شده
کد سطح استاد بازه زمانی برگزاری ساعت برگزاری محل برگزاری ظرفیت روز های برگزاری شهریه (تومان)

جدول کارگاه‌های آنلاین چندروزه

دارای ظرفیت در حال تکمیل ظرفیت در حال اتمام ظرفیت اتمام ظرفیت

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس