داشبورد

کلاس‌های گروهی آنلاین

جدول محتوای کلاس‌های آنلاین آفرینش

جدول محتوای کلاس‌های آنلاین آفرینش
جدول کلاس‌های آنلاین

جدول کلاس‌های آنلاین

دارای ظرفیت در حال تکمیل ظرفیت در حال اتمام ظرفیت اتمام ظرفیت
کد سطح استاد بازه زمانی برگزاری ساعت برگزاری محل برگزاری ظرفیت روزهای برگزاری شهریه (تومان)
OPA117 PRE 1 هاجر محوی از سه شنبه, 06 آبان 1399 تا یکشنبه, 07 دی 1399 16:00 - 19:00 دوره آنلاین 50 یکشنبه سه شنبه 600,000 ثبت‌نام
OPB118 PRE 2 هاجر محوی از سه شنبه, 06 آبان 1399 تا یکشنبه, 07 دی 1399 12:30 - 15:30 دوره آنلاین 50 یکشنبه سه شنبه 600,000 ثبت‌نام
OIE115 IELTS در حال بررسی از سه شنبه, 06 آبان 1399 تا یکشنبه, 23 آذر 1399 17:00 - 21:00 دوره آنلاین 70 یکشنبه سه شنبه 875,000 ثبت‌نام
OFB124 Fundamental 2 بابک سلامی از یکشنبه, 27 مهر 1399 تا سه شنبه, 18 آذر 1399 18:00 - 21:00 دوره آنلاین 20 یکشنبه سه شنبه 460,000 اتمام ظرفیت
OFB125 Fundamental 2 رویا حیدری از یکشنبه, 27 مهر 1399 تا سه شنبه, 18 آذر 1399 10:00 - 13:00 دوره آنلاین 20 یکشنبه سه شنبه 460,000 ثبت‌نام
OFB123 Fundamental 2 بابک سلامی از یکشنبه, 27 مهر 1399 تا سه شنبه, 18 آذر 1399 14:30 - 17:30 دوره آنلاین 20 یکشنبه سه شنبه 460,000 اتمام ظرفیت
OFA119 Fundamental 1 بابک سلامی از چهارشنبه, 23 مهر 1399 تا چهارشنبه, 12 آذر 1399 18:00 - 21:00 دوره آنلاین 20 شنبه چهارشنبه 460,000 اتمام ظرفیت
OFA118 Fundamental 1 بابک سلامی از چهارشنبه, 23 مهر 1399 تا چهارشنبه, 12 آذر 1399 14:30 - 17:30 دوره آنلاین 20 شنبه چهارشنبه 460,000 ثبت‌نام
OFA120 Fundamental 1 پیام معدلت از شنبه, 19 مهر 1399 تا شنبه, 24 آبان 1399 17:00 - 21:00 دوره آنلاین 20 شنبه چهارشنبه 460,000 ثبت‌نام
OIE114 IELTS دکتر امید استاد از یکشنبه, 13 مهر 1399 تا یکشنبه, 02 آذر 1399 17:00 - 21:00 دوره آنلاین 50 یکشنبه سه شنبه 875,000 ثبت‌نام
OFA117 Fundamental 1 پیام معدلت از شنبه, 12 مهر 1399 تا شنبه, 01 آذر 1399 13:00 - 16:00 دوره آنلاین 20 شنبه چهارشنبه 460,000 اتمام ظرفیت
OPA116 PRE 1 آیدا سیف علی نژاد از پنجشنبه, 10 مهر 1399 تا پنجشنبه, 20 آذر 1399 15:00 - 20:00 دوره آنلاین 25 پنجشنبه 685,000 اتمام ظرفیت
OFB120 Fundamental 2 علیرضا هاشمی از دوشنبه, 07 مهر 1399 تا دوشنبه, 26 آبان 1399 14:30 - 17:30 دوره آنلاین 25 دوشنبه پنجشنبه 460,000 اتمام ظرفیت
OFA116 Fundamental 1 علیرضا هاشمی از دوشنبه, 07 مهر 1399 تا دوشنبه, 12 آبان 1399 9:00 - 13:00 دوره آنلاین 25 دوشنبه پنجشنبه 460,000 اتمام ظرفیت
OFB122 Fundamental 2 نوژن مجلسی از دوشنبه, 07 مهر 1399 تا دوشنبه, 05 آبان 1399 9:00 - 14:00 دوره آنلاین 23 شنبه دوشنبه 460,000 اتمام ظرفیت
OFB121 Fundamental 2 علیرضا هاشمی از دوشنبه, 07 مهر 1399 تا دوشنبه, 26 آبان 1399 18:00 - 21:00 دوره آنلاین 25 دوشنبه پنجشنبه 460,000 اتمام ظرفیت
OIE112 IELTS مهدی مرتضایی از یکشنبه, 06 مهر 1399 تا یکشنبه, 25 آبان 1399 17:00 - 21:00 دوره آنلاین 50 یکشنبه سه شنبه 875,000 ثبت‌نام
OPB117 PRE 2 دکتر نازنین طباطبایی از یکشنبه, 06 مهر 1399 تا یکشنبه, 25 آبان 1399 10:00 - 14:00 دوره آنلاین 25 یکشنبه سه شنبه 685,000 ثبت‌نام
WRITINGTASK2-103 IELTS Workshops کامیار کباری از شنبه, 05 مهر 1399 تا چهارشنبه, 23 مهر 1399 17:00 - 21:00 دوره آنلاین 15 شنبه چهارشنبه 535,000 ثبت‌نام
READING-103 IELTS Workshops حسین زندیه از شنبه, 29 شهریور 1399 تا چهارشنبه, 16 مهر 1399 17:00 - 21:00 دوره آنلاین 10 شنبه چهارشنبه 495,000 ثبت‌نام
OPA115 PRE 1 مژده کهرنگی از سه شنبه, 25 شهریور 1399 تا یکشنبه, 11 آبان 1399 17:00 - 21:00 دوره آنلاین 50 یکشنبه سه شنبه 600,000 کلاس شروع شده
OFB117 Fundamental 2 فرشاد پیل افکن از دوشنبه, 17 شهریور 1399 تا دوشنبه, 07 مهر 1399 17:0 - 21:0 دوره آنلاین 70 روزهای زوج 400,000 کلاس شروع شده
OPB115 PRE 2 آلا پاک عقیده از یکشنبه, 16 شهریور 1399 تا یکشنبه, 18 آبان 1399 18:00 - 21:00 دوره آنلاین 50 یکشنبه سه شنبه 600,000 کلاس شروع شده
OPA114 PRE 1 آلا پاک عقیده از یکشنبه, 16 شهریور 1399 تا یکشنبه, 18 آبان 1399 14:30 - 17:30 دوره آنلاین 50 یکشنبه سه شنبه 600,000 کلاس شروع شده
OPB112 PRE 2 فرشاد پیل افکن از پنجشنبه, 13 شهریور 1399 تا سه شنبه, 22 مهر 1399 13:00 - 16:00 دوره آنلاین 120 روزهای فرد 450,000 ثبت‌نام
OPA112 PRE 1 فرشاد پیل افکن از پنجشنبه, 13 شهریور 1399 تا پنجشنبه, 10 مهر 1399 17:00 - 21:00 دوره آنلاین 120 روزهای فرد 450,000 کلاس شروع شده
OFA112 Fundamental 1 فرشاد پیل افکن از چهارشنبه, 12 شهریور 1399 تا چهارشنبه, 09 مهر 1399 13:00 - 16:00 دوره آنلاین 70 روزهای زوج 400,000 کلاس شروع شده
OPB116 PRE 2 دکتر نازنین ایمانی از چهارشنبه, 12 شهریور 1399 تا چهارشنبه, 23 مهر 1399 17:00 - 21:00 دوره آنلاین 20 شنبه چهارشنبه 685,000 کلاس شروع شده
OPB114 PRE 2 فرانک محمد خانی از سه شنبه, 11 شهریور 1399 تا یکشنبه, 11 آبان 1399 10:0 - 13:0 دوره آنلاین 24 یکشنبه سه شنبه 685,000 کلاس شروع شده
OFA115 Fundamental 1 رویا حیدری از سه شنبه, 11 شهریور 1399 تا یکشنبه, 13 مهر 1399 10:00 - 14:00 دوره آنلاین 20 یکشنبه سه شنبه 460,000 کلاس شروع شده
OFB118 Fundamental 2 محمد عصمتی از دوشنبه, 10 شهریور 1399 تا دوشنبه, 28 مهر 1399 14:30 - 17:30 دوره آنلاین 20 دوشنبه پنجشنبه 460,000 کلاس شروع شده
OFB119 Fundamental 2 محمد عصمتی از دوشنبه, 10 شهریور 1399 تا دوشنبه, 28 مهر 1399 18:00 - 21:00 دوره آنلاین 20 دوشنبه پنجشنبه 460,000 کلاس شروع شده
WRITINGTASK2-102 IELTS Workshops کامیار کباری از شنبه, 01 شهریور 1399 تا شنبه, 22 شهریور 1399 17:00 - 21:00 دوره آنلاین 50 شنبه چهارشنبه 535,000 پایان کلاس
OFA114 Fundamental 1 بابک سلامی از یکشنبه, 26 مرداد 1399 تا یکشنبه, 13 مهر 1399 18:00 - 21:00 دوره آنلاین 23 یکشنبه سه شنبه 460,000 کلاس شروع شده
OFA113 Fundamental 1 بابک سلامی از یکشنبه, 26 مرداد 1399 تا یکشنبه, 13 مهر 1399 14:30 - 17:30 دوره آنلاین 20 یکشنبه سه شنبه 460,000 کلاس شروع شده
OFB116 Fundamental 2 بابک سلامی از شنبه, 25 مرداد 1399 تا شنبه, 12 مهر 1399 18:00 - 21:00 دوره آنلاین 23 شنبه چهارشنبه 460,000 کلاس شروع شده
OFB115 Fundamental 2 بابک سلامی از شنبه, 25 مرداد 1399 تا شنبه, 12 مهر 1399 14:30 - 17:30 دوره آنلاین 23 شنبه چهارشنبه 460,000 کلاس شروع شده
OIE113 IELTS عیسی عطاردی از شنبه, 25 مرداد 1399 تا چهارشنبه, 09 مهر 1399 17:00 - 21:00 دوره آنلاین 75 شنبه چهارشنبه 750,000 کلاس شروع شده
READING-102 IELTS Workshops حسین زندیه از چهارشنبه, 22 مرداد 1399 تا چهارشنبه, 12 شهریور 1399 17:00 - 21:00 دوره آنلاین 30 شنبه چهارشنبه 495,000 پایان کلاس
OFB114 Fundamental 2 آذین قدرتی از چهارشنبه, 22 مرداد 1399 تا چهارشنبه, 26 شهریور 1399 15:00 - 19:00 دوره آنلاین 23 شنبه چهارشنبه 460,000 پایان کلاس
OPA113 PRE 1 هاجر محوی از سه شنبه, 21 مرداد 1399 تا یکشنبه, 20 مهر 1399 13:00 - 16:00 دوره آنلاین 55 یکشنبه سه شنبه 600,000 کلاس شروع شده
OPB113 PRE 2 هاجر محوی از سه شنبه, 21 مرداد 1399 تا یکشنبه, 20 مهر 1399 16:00 - 19:00 دوره آنلاین 55 یکشنبه سه شنبه 600,000 کلاس شروع شده
OFB112 Fundamental 2 فرشاد پیل افکن از دوشنبه, 20 مرداد 1399 تا چهارشنبه, 12 شهریور 1399 17:00 - 21:00 دوره آنلاین 60 روزهای زوج 400,000 پایان کلاس
OFB113 Fundamental 2 نوژن مجلسی از یکشنبه, 19 مرداد 1399 تا یکشنبه, 23 شهریور 1399 9:00 - 13:00 دوره آنلاین 23 یکشنبه سه شنبه 460,000 پایان کلاس
OIE111 IELTS سعید رضایی از شنبه, 11 مرداد 1399 تا چهارشنبه, 12 شهریور 1399 17:00 - 21:00 دوره آنلاین 50 روزهای زوج 875,000 پایان کلاس
OFB111 Fundamental 2 فرشاد پیل افکن از دوشنبه, 06 مرداد 1399 تا چهارشنبه, 05 شهریور 1399 13:00 - 16:00 دوره آنلاین 50 روزهای زوج 400,000 پایان کلاس
WRITINGTASK2_101   IELTS Workshops کامیار کباری از چهارشنبه, 01 مرداد 1399 تا چهارشنبه, 22 مرداد 1399 17:00 - 21:00 دوره آنلاین 50 شنبه چهارشنبه 535,000 پایان کلاس
OFA111 Fundamental 1 فرشاد پیل افکن از شنبه, 21 تیر 1399 تا شنبه, 11 مرداد 1399 17:00 - 21:00 دوره آنلاین 50 روزهای زوج 400,000 پایان کلاس
OIE110 IELTS سعید رضایی از شنبه, 07 تیر 1399 تا شنبه, 04 مرداد 1399 17:00 - 21:00 دوره آنلاین 100 روزهای زوج 675,000 پایان کلاس
OFA110 Fundamental 1 فرشاد پیل افکن از دوشنبه, 02 تیر 1399 تا دوشنبه, 30 تیر 1399 13:00 - 16:00 دوره آنلاین 100 روزهای زوج 282,000 پایان کلاس
کد سطح استاد بازه زمانی برگزاری ساعت برگزاری محل برگزاری ظرفیت روز های برگزاری شهریه (تومان)

جدول کلاس‌های آنلاین

دارای ظرفیت در حال تکمیل ظرفیت در حال اتمام ظرفیت اتمام ظرفیت

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس
جدول کارگاه‌های آنلاین یک‌روزه

جدول کارگاه‌های آنلاین یک‌روزه

دارای ظرفیت در حال تکمیل ظرفیت در حال اتمام ظرفیت اتمام ظرفیت
کد دوره موضوع کارگاه استاد تاریخ برگزاری ساعت برگزاری شهریه (تومان)
ONBI166   ایده‌پردازی در رایتینگ پژمان علی اکبر زاده دوشنبه, 14 مهر 1399 16:00 - 20:00 147,000 ثبت‌نام
ONBI165   گرامر پیشرفته پژمان علی اکبر زاده دوشنبه, 07 مهر 1399 16:00 - 20:00 147,000 ثبت‌نام
ONBI164   تشخیص و حذف گزینه‌های انحرافی در لیسنینگ مجید دارابی یکشنبه, 30 شهریور 1399 17:00 - 21:00 187,000 ثبت‌نام
ONBI163   افزایش درک و سرعت در ریدینگ مرتضی رفیعی یکشنبه, 23 شهریور 1399 17:00 - 21:00 187,000 پایان کارگاه
ONBI162 رایتینگ تسک ۱ آکادمیک دکتر حسن ایروانی شنبه, 22 شهریور 1399 17:00 - 21:00 187,000 پایان کارگاه
ONBI161   Intonation در اسپیکینگ محمد مقدسی چهارشنبه, 19 شهریور 1399 15:00 - 20:00 147,000 پایان کارگاه
ONBI160   نکات کلیدی اسپیکینگ (پارت ۳) محمد مقدسی چهارشنبه, 12 شهریور 1399 15:00 - 20:00 147,000 پایان کارگاه
ONBI158   زمان‌ها در گرامر (Tenses) پژمان علی اکبر زاده دوشنبه, 10 شهریور 1399 16:00 - 20:00 147,000 پایان کارگاه
ONBI159   Fluency و Coherence در اسپیکینگ محمد مقدسی چهارشنبه, 05 شهریور 1399 15:00 - 20:00 147,000 پایان کارگاه
ONBI157   ایده‌پردازی در رایتینگ پژمان علی اکبر زاده دوشنبه, 03 شهریور 1399 16:00 - 20:00 147,000 پایان کارگاه
ONBI156   گرامر پیشرفته پژمان علی اکبر زاده دوشنبه, 27 مرداد 1399 16:00 - 20:00 147,000 پایان کارگاه
ONBI151 رایتینگ تسک ۱ جنرال دکتر علیرضا اکباتانی سه شنبه, 20 خرداد 1399 10:00 - 14:00 147,000 پایان کارگاه
ONBI138 نکات کلیدی ریدینگ سعید رضایی دوشنبه, 08 اردیبهشت 1399 16:00 - 21:00 147,000 پایان کارگاه
ONBI128 رایتینگ تسک ۱ جنرال دکتر علیرضا اکباتانی شنبه, 16 فروردین 1399 17:00 - 21:00 147,000 پایان کارگاه
ONBI131 نکات کلیدی ریدینگ سعید رضایی جمعه, 15 فروردین 1399 9:00 - 14:00 147,000 پایان کارگاه
ONBI123 نکات کلیدی ریدینگ سعید رضایی دوشنبه, 04 فروردین 1399 15:30 - 20:30 147,000 پایان کارگاه

جدول کارگاه‌های آنلاین یک‌روزه

دارای ظرفیت در حال تکمیل ظرفیت در حال اتمام ظرفیت اتمام ظرفیت

کارگاه

کارگاه

کارگاه

کارگاه

کارگاه

کارگاه

کارگاه

کارگاه

کارگاه

کارگاه

کارگاه

کارگاه

کارگاه

کارگاه

کارگاه

کارگاه