Logo
کلاس‌های گروهی آنلاین
Thursday 23rd of May 2024
پنج‌شنبه, 03 خرداد 1403
classes
مهم! اطلاعیه زمان شروع ثبت‌نام کلاس‌های جدید آفرینش

زبان آموز گرامی؛ زمان شروع ثبت‌نام کلاس‌های جدید آفرینش، ۴۸ ساعت پیش از باز شدن در صفحه رسمی اینستاگرام و کانال تلگرام آفرینش منتشر می‌شود. خواهشمندیم با توجه به تکمیل ظرفیت سریع دوره‌های آفرینش (حتی کمتر از ۵ دقیقه) اطلاعیه های مندرج در صفحه رسمی اینستاگرام آفرینش (این لینک) یا کانال تلگرام آفرینش (این لینک) را دنبال نمایید.

شروع ثبت‌نام کلاس‌های آنلاین جدید (ترم تیر)

ثبت‌نام اختصاصی: به زودی اعلام میشود.
ثبت‌نام عمومی: به زودی اعلام میشود.

"ثبت‌نام اختصاصی" ویژه زبان‌آموزان کلاس‌های جاری آفرینش و "ثبت‌نام عمومی" مختص زبان‌آموزان جدید (تعیین‌سطح شده) می‌باشد.

جدول کلاس‌های آنلاین (جهت مشاهده سطوح دیگر بر روی تب‌ها کلیک کنید.) دارای ظرفیت در حال تکمیل در حال اتمام اتمام‌ظرفیت تخفیف موقتا تکمیل

استاد سطح بازه زمانی برگزاری ساعت برگزاری ظرفیت روزهای برگزاری شهریه (تومان)
مهدی مرتضایی
مهدی مرتضایی OIE255 دارای تخفیف صبحگاهی
IELTS از یکشنبه, 13 خرداد 1403
تا سه‌شنبه, 16 مرداد 1403
10:00-13:00 12 یکشنبه سه شنبه 3,990,000 اتمام‌ظرفیت
محمد سلطانی زاده
محمد سلطانی زاده OIE254 عصرگاهی
IELTS از یکشنبه, 13 خرداد 1403
تا سه‌شنبه, 16 مرداد 1403
17:00-20:00 25 یکشنبه سه شنبه 3,490,000 اتمام‌ظرفیت
دکتر میثم خزائی
دکتر میثم خزائی OIE256 عصرگاهی
IELTS از شنبه, 12 خرداد 1403
تا شنبه, 06 مرداد 1403
17:00-20:00 25 شنبه چهارشنبه 3,490,000 ثبت‌نام
دکتر زهرا دشتبان
دکتر زهرا دشتبان OIE252
IELTS از چهارشنبه, 12 اردیبهشت 1403
تا شنبه, 09 تیر 1403
13:00-16:00 12 شنبه چهارشنبه 4,390,000 شروع‌‌شده
دکتر زهرا دشتبان
دکتر زهرا دشتبان OIE253 دارای تخفیف صبحگاهی
IELTS از چهارشنبه, 12 اردیبهشت 1403
تا شنبه, 09 تیر 1403
9:00-12:00 12 شنبه چهارشنبه 3,790,000 شروع‌‌شده
دکتر امید استاد
دکتر امید استاد OIE250 دارای تخفیف صبحگاهی
IELTS از دوشنبه, 10 اردیبهشت 1403
تا دوشنبه, 11 تیر 1403
10:00-13:00 12 دوشنبه چهارشنبه 3,990,000 شروع‌‌شده
دکتر امید استاد
دکتر امید استاد OIE251 عصرگاهی
IELTS از یکشنبه, 09 اردیبهشت 1403
تا یکشنبه, 10 تیر 1403
15:00-18:00 12 یکشنبه سه شنبه 4,390,000 شروع‌‌شده
مهدی مرتضایی
مهدی مرتضایی OIE248 دارای تخفیف صبحگاهی
IELTS از یکشنبه, 20 اسفند 1402
تا یکشنبه, 30 اردیبهشت 1403
10:00-13:00 25 یکشنبه سه شنبه 3,190,000 پایان‌کلاس
محمد سلطانی زاده
محمد سلطانی زاده OIE249 عصرگاهی
IELTS از یکشنبه, 20 اسفند 1402
تا یکشنبه, 30 اردیبهشت 1403
17:00-20:00 25 یکشنبه سه شنبه 3,190,000 پایان‌کلاس
دکتر زهرا دشتبان
دکتر زهرا دشتبان OIE246 دارای تخفیف صبحگاهی
IELTS از شنبه, 14 بهمن 1402
تا چهارشنبه, 29 فروردین 1403
9:00-12:00 12 شنبه چهارشنبه 3,790,000 پایان‌کلاس
دکتر امید استاد
دکتر امید استاد OIE243 دارای تخفیف صبحگاهی
IELTS از چهارشنبه, 11 بهمن 1402
تا دوشنبه, 27 فروردین 1403
10:00-13:00 12 دوشنبه چهارشنبه 3,790,000 پایان‌کلاس
دکتر زهرا دشتبان
دکتر زهرا دشتبان OIE247
IELTS از چهارشنبه, 11 بهمن 1402
تا شنبه, 25 فروردین 1403
13:00-16:00 12 شنبه چهارشنبه 3,790,000 پایان‌کلاس
دکتر امید استاد
دکتر امید استاد OIE244 عصرگاهی
IELTS از سه‌شنبه, 10 بهمن 1402
تا سه‌شنبه, 28 فروردین 1403
15:00-18:00 12 یکشنبه سه شنبه 3,990,000 پایان‌کلاس
مهدی مرتضایی
مهدی مرتضایی OIE239
IELTS از شنبه, 09 دی 1402
تا شنبه, 05 اسفند 1402
14:00-17:00 25 شنبه دوشنبه 2,890,000 پایان‌کلاس
مهدی مرتضایی
مهدی مرتضایی OIE240 عصرگاهی
IELTS از شنبه, 09 دی 1402
تا شنبه, 05 اسفند 1402
17:00-20:00 25 شنبه دوشنبه 2,890,000 پایان‌کلاس
محمد سلطانی زاده
محمد سلطانی زاده OIE242 عصرگاهی
IELTS از سه‌شنبه, 05 دی 1402
تا سه‌شنبه, 08 اسفند 1402
17:00-20:00 25 یکشنبه سه شنبه 2,890,000 پایان‌کلاس
مهدی مرتضایی
مهدی مرتضایی OIE241 دارای تخفیف صبحگاهی
IELTS از سه‌شنبه, 05 دی 1402
تا سه‌شنبه, 08 اسفند 1402
10:00-13:00 25 یکشنبه سه شنبه 2,890,000 پایان‌کلاس
دکتر امید استاد
دکتر امید استاد OIE235 عصرگاهی
IELTS از یکشنبه, 05 آذر 1402
تا سه‌شنبه, 03 بهمن 1402
18:00-21:00 12 یکشنبه سه شنبه 3,790,000 پایان‌کلاس
محمد سلطانی زاده
محمد سلطانی زاده OIE238 دارای تخفیف صبحگاهی
IELTS از شنبه, 04 آذر 1402
تا شنبه, 30 دی 1402
10:00-13:00 12 شنبه دوشنبه 3,490,000 پایان‌کلاس
دکتر امید استاد
دکتر امید استاد OIE234 دارای تخفیف صبحگاهی
IELTS از چهارشنبه, 01 آذر 1402
تا چهارشنبه, 27 دی 1402
10:00-13:00 12 دوشنبه چهارشنبه 3,490,000 پایان‌کلاس
دکتر زهرا دشتبان
دکتر زهرا دشتبان OIE236 دارای تخفیف صبحگاهی
IELTS از چهارشنبه, 01 آذر 1402
تا چهارشنبه, 27 دی 1402
9:00-12:00 12 شنبه چهارشنبه 3,490,000 پایان‌کلاس
دکتر زهرا دشتبان
دکتر زهرا دشتبان OIE237
IELTS از چهارشنبه, 01 آذر 1402
تا چهارشنبه, 27 دی 1402
13:00-16:00 12 شنبه چهارشنبه 3,490,000 پایان‌کلاس
مهدی مرتضایی
مهدی مرتضایی OIE232 دارای تخفیف صبحگاهی
IELTS از یکشنبه, 30 مهر 1402
تا سه‌شنبه, 28 آذر 1402
10:00-13:00 12 یکشنبه سه شنبه 3,490,000 پایان‌کلاس
محمد سلطانی زاده
محمد سلطانی زاده OIE229 عصرگاهی
IELTS از یکشنبه, 30 مهر 1402
تا سه‌شنبه, 28 آذر 1402
17:00-20:00 12 یکشنبه سه شنبه 3,790,000 پایان‌کلاس
مهدی مرتضایی
مهدی مرتضایی OIE233 عصرگاهی
IELTS از یکشنبه, 30 مهر 1402
تا سه‌شنبه, 28 آذر 1402
17:00-20:00 12 یکشنبه سه شنبه 3,790,000 پایان‌کلاس
مهدی مرتضایی
مهدی مرتضایی OIE231 عصرگاهی
IELTS از شنبه, 29 مهر 1402
تا شنبه, 25 آذر 1402
17:00-20:00 12 شنبه دوشنبه 3,790,000 پایان‌کلاس
مهدی مرتضایی
مهدی مرتضایی OIE230 دارای تخفیف صبحگاهی
IELTS از شنبه, 29 مهر 1402
تا شنبه, 25 آذر 1402
10:00-13:00 12 شنبه دوشنبه 3,490,000 پایان‌کلاس
دکتر امید استاد
دکتر امید استاد OIE226 دارای تخفیف صبحگاهی
IELTS از چهارشنبه, 22 شهریور 1402
تا چهارشنبه, 17 آبان 1402
10:00-13:00 12 دوشنبه چهارشنبه 3,490,000 پایان‌کلاس
دکتر زهرا دشتبان
دکتر زهرا دشتبان OIE227 دارای تخفیف صبحگاهی
IELTS از چهارشنبه, 22 شهریور 1402
تا شنبه, 20 آبان 1402
9:00-12:00 12 شنبه چهارشنبه 3,490,000 پایان‌کلاس
دکتر زهرا دشتبان
دکتر زهرا دشتبان OIE228
IELTS از چهارشنبه, 22 شهریور 1402
تا شنبه, 20 آبان 1402
13:00-16:00 12 شنبه چهارشنبه 3,490,000 پایان‌کلاس
دکتر امید استاد
دکتر امید استاد OIE225 عصرگاهی
IELTS از سه‌شنبه, 21 شهریور 1402
تا سه‌شنبه, 23 آبان 1402
18:00-21:00 25 یکشنبه سه شنبه 2,890,000 پایان‌کلاس
محمد سلطانی زاده
محمد سلطانی زاده OIE224 دارای تخفیف صبحگاهی
IELTS از دوشنبه, 20 شهریور 1402
تا شنبه, 20 آبان 1402
10:00-13:00 12 شنبه دوشنبه 3,490,000 پایان‌کلاس
مهدی مرتضایی
مهدی مرتضایی OIE221 دارای تخفیف صبحگاهی
IELTS از سه‌شنبه, 17 مرداد 1402
تا سه‌شنبه, 18 مهر 1402
10:00-13:00 12 یکشنبه سه شنبه 3,490,000 پایان‌کلاس
مهدی مرتضایی
مهدی مرتضایی OIE222 عصرگاهی
IELTS از سه‌شنبه, 17 مرداد 1402
تا سه‌شنبه, 18 مهر 1402
17:00-20:00 12 یکشنبه سه شنبه 3,790,000 پایان‌کلاس
محمد سلطانی زاده
محمد سلطانی زاده OIE223 عصرگاهی
IELTS از سه‌شنبه, 17 مرداد 1402
تا سه‌شنبه, 18 مهر 1402
17:00-20:00 12 یکشنبه سه شنبه 3,790,000 پایان‌کلاس
مهدی مرتضایی
مهدی مرتضایی OIE219 دارای تخفیف صبحگاهی
IELTS از دوشنبه, 16 مرداد 1402
تا شنبه, 15 مهر 1402
10:00-13:00 12 شنبه دوشنبه 3,490,000 پایان‌کلاس
مهدی مرتضایی
مهدی مرتضایی OIE220 عصرگاهی
IELTS از دوشنبه, 16 مرداد 1402
تا شنبه, 15 مهر 1402
17:00-20:00 12 شنبه دوشنبه 3,790,000 پایان‌کلاس
استاد سطح بازه زمانی برگزاری ساعت برگزاری ظرفیت روزهای برگزاری شهریه (تومان)
فرزاد جمشیدی فر
فرزاد جمشیدی فر OPB398
PRE 2 از یکشنبه, 13 خرداد 1403
تا سه‌شنبه, 16 مرداد 1403
14:30-17:30 12 یکشنبه سه شنبه 3,290,000 اتمام‌ظرفیت
مونا مرجانی
مونا مرجانی OPB403
PRE 2 از یکشنبه, 13 خرداد 1403
تا سه‌شنبه, 16 مرداد 1403
14:00-17:00 12 یکشنبه سه شنبه 3,290,000 اتمام‌ظرفیت
نگار بدیع الزمان
نگار بدیع الزمان OPB401 عصرگاهی
PRE 2 از شنبه, 12 خرداد 1403
تا شنبه, 06 مرداد 1403
17:00-20:00 12 شنبه چهارشنبه 3,690,000 اتمام‌ظرفیت
پریسا احمدی
پریسا احمدی OPB399
PRE 2 از شنبه, 12 خرداد 1403
تا دوشنبه, 15 مرداد 1403
14:00-17:00 12 شنبه دوشنبه 3,290,000 اتمام‌ظرفیت
پریسا احمدی
پریسا احمدی OPB400 عصرگاهی
PRE 2 از شنبه, 12 خرداد 1403
تا دوشنبه, 15 مرداد 1403
17:30-20:30 12 شنبه دوشنبه 3,690,000 اتمام‌ظرفیت
عزیزه حسینی
عزیزه حسینی OPB402
PRE 2 از شنبه, 12 خرداد 1403
تا شنبه, 06 مرداد 1403
12:00-15:00 12 شنبه چهارشنبه 3,290,000 اتمام‌ظرفیت
مونا مرجانی
مونا مرجانی OPB404 عصرگاهی
PRE 2 از شنبه, 12 خرداد 1403
تا دوشنبه, 15 مرداد 1403
18:00-21:00 12 شنبه دوشنبه 3,690,000 اتمام‌ظرفیت
مونا نراقی
مونا نراقی OPB392 آخر هفته
PRE 2 از پنج‌شنبه, 13 اردیبهشت 1403
تا پنج‌شنبه, 14 تیر 1403
9:0-14:0 12 پنجشنبه 3,290,000 شروع‌‌شده
مهدی قیداری
مهدی قیداری OPB395 آخر هفته
PRE 2 از پنج‌شنبه, 13 اردیبهشت 1403
تا پنج‌شنبه, 14 تیر 1403
9:0-14:0 12 پنجشنبه 3,290,000 شروع‌‌شده
آزاده خوش سرور
آزاده خوش سرور OPB390
PRE 2 از چهارشنبه, 12 اردیبهشت 1403
تا شنبه, 09 تیر 1403
13:0-16:0 12 شنبه چهارشنبه 3,290,000 شروع‌‌شده
مهدی قیداری
مهدی قیداری OPB393 عصرگاهی
PRE 2 از دوشنبه, 10 اردیبهشت 1403
تا دوشنبه, 11 تیر 1403
16:0-18:0 12 روزهای زوج 3,690,000 شروع‌‌شده
یاسمن طاری
یاسمن طاری OPB397 دارای تخفیف صبحگاهی
PRE 2 از دوشنبه, 10 اردیبهشت 1403
تا دوشنبه, 11 تیر 1403
10:0-13:0 12 دوشنبه چهارشنبه 3,290,000 شروع‌‌شده
مونا نراقی
مونا نراقی OPB391 عصرگاهی
PRE 2 از یکشنبه, 09 اردیبهشت 1403
تا یکشنبه, 10 تیر 1403
17:0-20:0 12 یکشنبه سه شنبه 3,290,000 شروع‌‌شده
مهدی قیداری
مهدی قیداری OPB394 دارای تخفیف صبحگاهی
PRE 2 از یکشنبه, 09 اردیبهشت 1403
تا یکشنبه, 10 تیر 1403
10:0-13:0 12 یکشنبه سه شنبه 2,950,000 شروع‌‌شده
مونیکا عیسی یانس
مونیکا عیسی یانس OPB389 عصرگاهی
PRE 2 از یکشنبه, 09 اردیبهشت 1403
تا یکشنبه, 10 تیر 1403
18:0-21:0 12 یکشنبه سه شنبه 3,290,000 شروع‌‌شده
مهران گل محمدی
مهران گل محمدی OPB396 عصرگاهی
PRE 2 از یکشنبه, 09 اردیبهشت 1403
تا یکشنبه, 10 تیر 1403
16:0-19:0 12 یکشنبه سه شنبه 3,690,000 شروع‌‌شده
مونیکا عیسی یانس
مونیکا عیسی یانس OPB388 عصرگاهی
PRE 2 از یکشنبه, 09 اردیبهشت 1403
تا یکشنبه, 10 تیر 1403
15:0-18:0 12 یکشنبه سه شنبه 3,290,000 شروع‌‌شده
مونا مرجانی
مونا مرجانی OPB382 عصرگاهی
PRE 2 از یکشنبه, 20 اسفند 1402
تا یکشنبه, 30 اردیبهشت 1403
18:00-21:00 12 یکشنبه سه شنبه 3,290,000 پایان‌کلاس
نگار بدیع الزمان
نگار بدیع الزمان OPB383
PRE 2 از شنبه, 19 اسفند 1402
تا شنبه, 05 خرداد 1403
14:00-17:00 12 شنبه چهارشنبه 2,950,000 شروع‌‌شده
آزاده خوش سرور
آزاده خوش سرور OPB384 دارای تخفیف صبحگاهی
PRE 2 از پنج‌شنبه, 17 اسفند 1402
تا دوشنبه, 31 اردیبهشت 1403
10:00-13:00 12 دوشنبه پنجشنبه 2,950,000 پایان‌کلاس
پریسا بروجردی
پریسا بروجردی OPB380 دارای تخفیف صبحگاهی
PRE 2 از پنج‌شنبه, 17 اسفند 1402
تا یکشنبه, 30 اردیبهشت 1403
11:30-13:30 12 روزهای فرد 2,950,000 پایان‌کلاس
پریسا بروجردی
پریسا بروجردی OPB379 دارای تخفیف صبحگاهی
PRE 2 از پنج‌شنبه, 17 اسفند 1402
تا یکشنبه, 30 اردیبهشت 1403
9:00-11:00 12 روزهای فرد 2,950,000 پایان‌کلاس
علی جاویدان کیا
علی جاویدان کیا OPB386 عصرگاهی
PRE 2 از چهارشنبه, 16 اسفند 1402
تا چهارشنبه, 02 خرداد 1403
17:00-20:00 12 شنبه چهارشنبه 3,290,000 پایان‌کلاس
مونا مرجانی
مونا مرجانی OPB381
PRE 2 از چهارشنبه, 16 اسفند 1402
تا چهارشنبه, 02 خرداد 1403
14:00-17:00 12 شنبه چهارشنبه 2,950,000 پایان‌کلاس
عزیزه حسینی
عزیزه حسینی OPB387 عصرگاهی
PRE 2 از چهارشنبه, 16 اسفند 1402
تا چهارشنبه, 02 خرداد 1403
15:00-18:00 12 شنبه چهارشنبه 3,290,000 پایان‌کلاس
علی جاویدان کیا
علی جاویدان کیا OPB385
PRE 2 از چهارشنبه, 16 اسفند 1402
تا چهارشنبه, 02 خرداد 1403
14:00-17:00 12 شنبه چهارشنبه 2,950,000 پایان‌کلاس
علیرضا هاشمی
علیرضا هاشمی OPB376 عصرگاهی
PRE 2 از پنج‌شنبه, 12 بهمن 1402
تا دوشنبه, 27 فروردین 1403
18:00-21:00 12 دوشنبه پنجشنبه 3,290,000 پایان‌کلاس
محدثه نیک آذر
محدثه نیک آذر OPB377 آخر هفته
PRE 2 از پنج‌شنبه, 12 بهمن 1402
تا پنج‌شنبه, 30 فروردین 1403
9:00-14:30 12 پنجشنبه 3,290,000 پایان‌کلاس
علیرضا هاشمی
علیرضا هاشمی OPB375
PRE 2 از پنج‌شنبه, 12 بهمن 1402
تا دوشنبه, 27 فروردین 1403
14:30-17:30 12 دوشنبه پنجشنبه 2,950,000 پایان‌کلاس
مهدی قیداری
مهدی قیداری OPB373 عصرگاهی
PRE 2 از چهارشنبه, 11 بهمن 1402
تا شنبه, 25 فروردین 1403
18:00-20:00 12 روزهای زوج 3,290,000 پایان‌کلاس
مونیکا عیسی یانس
مونیکا عیسی یانس OPB370 عصرگاهی
PRE 2 از چهارشنبه, 11 بهمن 1402
تا شنبه, 25 فروردین 1403
15:00-17:00 12 روزهای زوج 3,290,000 پایان‌کلاس
مونیکا عیسی یانس
مونیکا عیسی یانس OPB369 دارای تخفیف صبحگاهی
PRE 2 از چهارشنبه, 11 بهمن 1402
تا شنبه, 25 فروردین 1403
9:00-11:00 12 روزهای زوج 2,950,000 پایان‌کلاس
مونا نراقی
مونا نراقی OPB371 دارای تخفیف صبحگاهی
PRE 2 از چهارشنبه, 11 بهمن 1402
تا دوشنبه, 27 فروردین 1403
9:00-12:00 12 دوشنبه چهارشنبه 2,950,000 پایان‌کلاس
مهدی قیداری
مهدی قیداری OPB374
PRE 2 از سه‌شنبه, 10 بهمن 1402
تا سه‌شنبه, 28 فروردین 1403
14:00-17:00 12 یکشنبه سه شنبه 2,950,000 پایان‌کلاس
آزاده خوش سرور
آزاده خوش سرور OPB378 عصرگاهی
PRE 2 از سه‌شنبه, 10 بهمن 1402
تا سه‌شنبه, 28 فروردین 1403
16:00-19:00 12 یکشنبه سه شنبه 3,290,000 پایان‌کلاس
مونا نراقی
مونا نراقی OPB372 دارای تخفیف صبحگاهی
PRE 2 از سه‌شنبه, 10 بهمن 1402
تا سه‌شنبه, 28 فروردین 1403
9:00-12:00 12 یکشنبه سه شنبه 2,950,000 پایان‌کلاس
دکتر آرمین والی
دکتر آرمین والی OPB362 آخر هفته
PRE 2 از جمعه, 08 دی 1402
تا جمعه, 04 اسفند 1402
9:00-14:30 25 جمعه 1,990,000 پایان‌کلاس
علی جاویدان کیا
علی جاویدان کیا OPB364 عصرگاهی
PRE 2 از پنج‌شنبه, 07 دی 1402
تا پنج‌شنبه, 03 اسفند 1402
18:00-21:00 25 دوشنبه پنجشنبه 1,990,000 پایان‌کلاس
علی جاویدان کیا
علی جاویدان کیا OPB363
PRE 2 از پنج‌شنبه, 07 دی 1402
تا پنج‌شنبه, 03 اسفند 1402
14:30-17:30 25 دوشنبه پنجشنبه 1,990,000 پایان‌کلاس
بابک سلامی
بابک سلامی OPB361 عصرگاهی
PRE 2 از چهارشنبه, 06 دی 1402
تا چهارشنبه, 02 اسفند 1402
17:15-20:15 25 شنبه چهارشنبه 1,990,000 پایان‌کلاس
استاد سطح بازه زمانی برگزاری ساعت برگزاری ظرفیت روزهای برگزاری شهریه (تومان)
پریسا بروجردی
پریسا بروجردی OPA515 دارای تخفیف صبحگاهی
PRE 1 از یکشنبه, 13 خرداد 1403
تا یکشنبه, 14 مرداد 1403
11:30-13:30 12 روزهای فرد 3,290,000 اتمام‌ظرفیت
پریسا بروجردی
پریسا بروجردی OPA514 دارای تخفیف صبحگاهی
PRE 1 از یکشنبه, 13 خرداد 1403
تا یکشنبه, 14 مرداد 1403
9:00-11:00 12 روزهای فرد 3,290,000 اتمام‌ظرفیت
مونا مرجانی
مونا مرجانی OPA520 عصرگاهی
PRE 1 از یکشنبه, 13 خرداد 1403
تا سه‌شنبه, 16 مرداد 1403
18:00-21:00 12 یکشنبه سه شنبه 3,690,000 اتمام‌ظرفیت
فاطمه خطیری
فاطمه خطیری OPA527 عصرگاهی
PRE 1 از یکشنبه, 13 خرداد 1403
تا سه‌شنبه, 16 مرداد 1403
17:00-20:00 12 یکشنبه سه شنبه 3,690,000 اتمام‌ظرفیت
علی جاویدان کیا
علی جاویدان کیا OPA516
PRE 1 از شنبه, 12 خرداد 1403
تا شنبه, 06 مرداد 1403
14:00-17:00 12 شنبه چهارشنبه 3,290,000 اتمام‌ظرفیت
عزیزه حسینی
عزیزه حسینی OPA519 عصرگاهی
PRE 1 از شنبه, 12 خرداد 1403
تا شنبه, 06 مرداد 1403
15:00-18:00 12 شنبه چهارشنبه 3,690,000 ثبت‌نام
علی جاویدان کیا
علی جاویدان کیا OPA517 عصرگاهی
PRE 1 از شنبه, 12 خرداد 1403
تا شنبه, 06 مرداد 1403
17:00-20:00 12 شنبه چهارشنبه 3,690,000 اتمام‌ظرفیت
علیرضا هاشمی
علیرضا هاشمی OPA523 عصرگاهی
PRE 1 از شنبه, 12 خرداد 1403
تا شنبه, 06 مرداد 1403
18:00-21:00 12 شنبه چهارشنبه 3,690,000 اتمام‌ظرفیت
علیرضا هاشمی
علیرضا هاشمی OPA522
PRE 1 از شنبه, 12 خرداد 1403
تا شنبه, 06 مرداد 1403
14:30-17:30 12 شنبه چهارشنبه 3,290,000 اتمام‌ظرفیت
مونا مرجانی
مونا مرجانی OPA521
PRE 1 از شنبه, 12 خرداد 1403
تا دوشنبه, 15 مرداد 1403
14:00-17:00 12 شنبه دوشنبه 3,290,000 اتمام‌ظرفیت
آزاده خوش سرور
آزاده خوش سرور OPA513 دارای تخفیف صبحگاهی
PRE 1 از پنج‌شنبه, 10 خرداد 1403
تا دوشنبه, 15 مرداد 1403
10:00-13:00 12 دوشنبه پنجشنبه 3,290,000 ثبت‌نام
علیرضا هاشمی
علیرضا هاشمی OPA525 عصرگاهی
PRE 1 از پنج‌شنبه, 10 خرداد 1403
تا دوشنبه, 15 مرداد 1403
18:00-21:00 12 دوشنبه پنجشنبه 3,690,000 اتمام‌ظرفیت
علیرضا هاشمی
علیرضا هاشمی OPA524
PRE 1 از پنج‌شنبه, 10 خرداد 1403
تا دوشنبه, 15 مرداد 1403
14:30-17:30 12 دوشنبه پنجشنبه 3,290,000 اتمام‌ظرفیت
فرزاد جمشیدی فر
فرزاد جمشیدی فر OPA518 آخر هفته
PRE 1 از پنج‌شنبه, 10 خرداد 1403
تا پنج‌شنبه, 11 مرداد 1403
9:00-14:00 12 پنجشنبه 3,690,000 اتمام‌ظرفیت
فاطمه خطیری
فاطمه خطیری OPA526 آخر هفته
PRE 1 از پنج‌شنبه, 10 خرداد 1403
تا پنج‌شنبه, 11 مرداد 1403
15:00-20:00 12 پنجشنبه 3,690,000 ثبت‌نام
محدثه نیک آذر
محدثه نیک آذر OPA501 آخر هفته
PRE 1 از پنج‌شنبه, 13 اردیبهشت 1403
تا پنج‌شنبه, 14 تیر 1403
9:0-14:0 12 پنجشنبه 3,290,000 شروع‌‌شده
الهام کرم پور
الهام کرم پور OPA498 آخر هفته
PRE 1 از پنج‌شنبه, 13 اردیبهشت 1403
تا پنج‌شنبه, 14 تیر 1403
9:0-14:0 12 پنجشنبه 3,290,000 شروع‌‌شده
مونیکا عیسی یانس
مونیکا عیسی یانس OPA507 عصرگاهی
PRE 1 از چهارشنبه, 12 اردیبهشت 1403
تا چهارشنبه, 13 تیر 1403
15:0-17:0 12 روزهای زوج 3,290,000 شروع‌‌شده
مونیکا عیسی یانس
مونیکا عیسی یانس OPA506 دارای تخفیف صبحگاهی
PRE 1 از چهارشنبه, 12 اردیبهشت 1403
تا چهارشنبه, 13 تیر 1403
9:0-11:0 12 روزهای زوج 2,950,000 شروع‌‌شده
فرزانه زینعلی نژاد
فرزانه زینعلی نژاد OPA509 عصرگاهی
PRE 1 از چهارشنبه, 12 اردیبهشت 1403
تا شنبه, 09 تیر 1403
15:0-18:0 12 شنبه چهارشنبه 3,290,000 شروع‌‌شده
مهدی قیداری
مهدی قیداری OPA499 عصرگاهی
PRE 1 از دوشنبه, 10 اردیبهشت 1403
تا دوشنبه, 11 تیر 1403
18:0-20:0 12 روزهای زوج 3,290,000 شروع‌‌شده
مونا نراقی
مونا نراقی OPA504 دارای تخفیف صبحگاهی
PRE 1 از دوشنبه, 10 اردیبهشت 1403
تا دوشنبه, 11 تیر 1403
9:0-12:0 12 دوشنبه چهارشنبه 3,290,000 شروع‌‌شده
آزاده خوش سرور
آزاده خوش سرور OPA503 عصرگاهی
PRE 1 از یکشنبه, 09 اردیبهشت 1403
تا یکشنبه, 10 تیر 1403
17:0-20:0 12 یکشنبه سه شنبه 3,290,000 شروع‌‌شده
سعید تیموریان مطلق
سعید تیموریان مطلق OPA512 دارای تخفیف بیگ‌بُن با ظرفیت محدود
PRE 1 از یکشنبه, 09 اردیبهشت 1403
تا یکشنبه, 10 تیر 1403
15:0-18:0 12 یکشنبه سه شنبه 3,690,000
3,190,000
شروع‌‌شده
مژده کهرنگی
مژده کهرنگی OPA511 عصرگاهی
PRE 1 از یکشنبه, 09 اردیبهشت 1403
تا یکشنبه, 10 تیر 1403
18:0-21:0 12 یکشنبه سه شنبه 3,290,000 شروع‌‌شده
مهدی قیداری
مهدی قیداری OPA500
PRE 1 از یکشنبه, 09 اردیبهشت 1403
تا یکشنبه, 10 تیر 1403
14:0-17:0 12 یکشنبه سه شنبه 3,290,000 شروع‌‌شده
نگار بدیع الزمان
نگار بدیع الزمان OPA508
PRE 1 از یکشنبه, 09 اردیبهشت 1403
تا یکشنبه, 10 تیر 1403
14:30-17:30 12 یکشنبه سه شنبه 3,290,000 شروع‌‌شده
آزاده خوش سرور
آزاده خوش سرور OPA502
PRE 1 از یکشنبه, 09 اردیبهشت 1403
تا یکشنبه, 10 تیر 1403
13:0-16:0 12 یکشنبه سه شنبه 3,290,000 شروع‌‌شده
مژده کهرنگی
مژده کهرنگی OPA510
PRE 1 از یکشنبه, 09 اردیبهشت 1403
تا یکشنبه, 10 تیر 1403
14:0-17:0 12 یکشنبه سه شنبه 2,950,000 شروع‌‌شده
مونا نراقی
مونا نراقی OPA505 دارای تخفیف صبحگاهی
PRE 1 از یکشنبه, 09 اردیبهشت 1403
تا یکشنبه, 10 تیر 1403
9:0-12:0 12 یکشنبه سه شنبه 3,290,000 شروع‌‌شده
الهام کرم پور
الهام کرم پور OPA497 عصرگاهی
PRE 1 از شنبه, 08 اردیبهشت 1403
تا دوشنبه, 11 تیر 1403
17:0-20:0 12 شنبه دوشنبه 3,290,000 شروع‌‌شده
آلا پاک عقیده
آلا پاک عقیده OPA467
PRE 1 از پنج‌شنبه, 02 فروردین 1403
تا شنبه, 11 فروردین 1403
9:00-14:00 12 همه روزه 3,290,000 پایان‌کلاس
مهران گل محمدی
مهران گل محمدی OPA484
PRE 1 از پنج‌شنبه, 02 فروردین 1403
تا شنبه, 11 فروردین 1403
9:00-14:00 12 همه روزه 3,290,000 پایان‌کلاس
مینا مشعشعی
مینا مشعشعی OPA496
PRE 1 از پنج‌شنبه, 02 فروردین 1403
تا شنبه, 11 فروردین 1403
9:00-14:00 12 همه روزه 3,290,000 پایان‌کلاس
فرزاد جمشیدی فر
فرزاد جمشیدی فر OPA485
PRE 1 از یکشنبه, 20 اسفند 1402
تا یکشنبه, 30 اردیبهشت 1403
14:30-17:30 12 یکشنبه سه شنبه 2,950,000 پایان‌کلاس
مونا مرجانی
مونا مرجانی OPA488
PRE 1 از یکشنبه, 20 اسفند 1402
تا یکشنبه, 30 اردیبهشت 1403
14:00-17:00 12 یکشنبه سه شنبه 2,950,000 پایان‌کلاس
پریسا احمدی
پریسا احمدی OPA493 عصرگاهی
PRE 1 از شنبه, 19 اسفند 1402
تا دوشنبه, 31 اردیبهشت 1403
17:30-20:30 12 شنبه دوشنبه 3,290,000 پایان‌کلاس
پریسا احمدی
پریسا احمدی OPA492
PRE 1 از شنبه, 19 اسفند 1402
تا دوشنبه, 31 اردیبهشت 1403
14:00-17:00 12 شنبه دوشنبه 2,950,000 پایان‌کلاس
مریم آقا خانی
مریم آقا خانی OPA490 دارای تخفیف صبحگاهی
PRE 1 از پنج‌شنبه, 17 اسفند 1402
تا دوشنبه, 31 اردیبهشت 1403
10:00-13:00 12 دوشنبه پنجشنبه 2,950,000 پایان‌کلاس
مهرناز یوسفی نژاد
مهرناز یوسفی نژاد OPA494 عصرگاهی
PRE 1 از چهارشنبه, 16 اسفند 1402
تا دوشنبه, 31 اردیبهشت 1403
16:00-18:00 12 روزهای زوج 3,290,000 پایان‌کلاس
استاد سطح بازه زمانی برگزاری ساعت برگزاری ظرفیت روزهای برگزاری شهریه (تومان)
هدی شهیدی
هدی شهیدی OFB549
Fundamental 2 از یکشنبه, 13 خرداد 1403
تا سه‌شنبه, 16 مرداد 1403
14:00-17:00 12 یکشنبه سه شنبه 2,790,000 اتمام‌ظرفیت
رضوان رسولی
رضوان رسولی OFB555
Fundamental 2 از یکشنبه, 13 خرداد 1403
تا سه‌شنبه, 16 مرداد 1403
13:30-16:30 12 یکشنبه سه شنبه 2,790,000 اتمام‌ظرفیت
رضوان رسولی
رضوان رسولی OFB556 عصرگاهی
Fundamental 2 از یکشنبه, 13 خرداد 1403
تا سه‌شنبه, 16 مرداد 1403
17:00-20:00 12 یکشنبه سه شنبه 3,290,000 اتمام‌ظرفیت
نیلوفر ملاحسن زاده
نیلوفر ملاحسن زاده OFB548 عصرگاهی
Fundamental 2 از یکشنبه, 13 خرداد 1403
تا سه‌شنبه, 16 مرداد 1403
17:00-20:00 12 یکشنبه سه شنبه 3,290,000 اتمام‌ظرفیت
رضوان رسولی
رضوان رسولی OFB554 دارای تخفیف صبحگاهی
Fundamental 2 از یکشنبه, 13 خرداد 1403
تا سه‌شنبه, 16 مرداد 1403
9:00-12:00 12 یکشنبه سه شنبه 2,790,000 اتمام‌ظرفیت
ام البنین یوسف وند
ام البنین یوسف وند OFB546
Fundamental 2 از شنبه, 12 خرداد 1403
تا شنبه, 06 مرداد 1403
13:30-16:30 12 شنبه چهارشنبه 2,790,000 اتمام‌ظرفیت
ام البنین یوسف وند
ام البنین یوسف وند OFB547 عصرگاهی
Fundamental 2 از شنبه, 12 خرداد 1403
تا شنبه, 06 مرداد 1403
17:00-20:00 12 شنبه چهارشنبه 3,290,000 اتمام‌ظرفیت
نیلوفر ملاحسن زاده
نیلوفر ملاحسن زاده OFB551 عصرگاهی
Fundamental 2 از شنبه, 12 خرداد 1403
تا شنبه, 06 مرداد 1403
17:30-20:30 12 شنبه چهارشنبه 3,290,000 اتمام‌ظرفیت
نیلوفر ملاحسن زاده
نیلوفر ملاحسن زاده OFB557
Fundamental 2 از شنبه, 12 خرداد 1403
تا دوشنبه, 15 مرداد 1403
14:00-17:00 12 شنبه دوشنبه 2,790,000 اتمام‌ظرفیت
علی جاویدان کیا
علی جاویدان کیا OFB553 عصرگاهی
Fundamental 2 از پنج‌شنبه, 10 خرداد 1403
تا دوشنبه, 15 مرداد 1403
18:00-21:00 12 دوشنبه پنجشنبه 3,290,000 اتمام‌ظرفیت
نیلوفر ملاحسن زاده
نیلوفر ملاحسن زاده OFB550 عصرگاهی
Fundamental 2 از پنج‌شنبه, 10 خرداد 1403
تا دوشنبه, 15 مرداد 1403
17:00-20:00 12 دوشنبه پنجشنبه 3,290,000 ثبت‌نام
علی جاویدان کیا
علی جاویدان کیا OFB552
Fundamental 2 از پنج‌شنبه, 10 خرداد 1403
تا دوشنبه, 15 مرداد 1403
14:30-17:30 12 دوشنبه پنجشنبه 2,790,000 اتمام‌ظرفیت
محمد مهدی نجیب زاده
محمد مهدی نجیب زاده OFB545 آخر هفته
Fundamental 2 از جمعه, 14 اردیبهشت 1403
تا جمعه, 15 تیر 1403
9:00-14:00 12 جمعه 3,290,000 شروع‌‌شده
محمد هاشمی
محمد هاشمی OFB543 آخر هفته
Fundamental 2 از جمعه, 14 اردیبهشت 1403
تا جمعه, 15 تیر 1403
9:30-14:30 12 جمعه 3,290,000 شروع‌‌شده
ساناز بزرگ نیا
ساناز بزرگ نیا OFB541 آخر هفته
Fundamental 2 از جمعه, 14 اردیبهشت 1403
تا جمعه, 15 تیر 1403
9:30-14:30 12 جمعه 3,290,000 شروع‌‌شده
نیلوفر ملاحسن زاده
نیلوفر ملاحسن زاده OFB536 آخر هفته
Fundamental 2 از پنج‌شنبه, 13 اردیبهشت 1403
تا پنج‌شنبه, 07 تیر 1403
10:00-13:00 12 پنجشنبه جمعه 3,290,000 شروع‌‌شده
محمد مهدی نجیب زاده
محمد مهدی نجیب زاده OFB544 آخر هفته
Fundamental 2 از پنج‌شنبه, 13 اردیبهشت 1403
تا پنج‌شنبه, 14 تیر 1403
9:00-14:00 12 پنجشنبه 3,290,000 شروع‌‌شده
نسیم برنایی
نسیم برنایی OFB529 دارای تخفیف بیگ‌بُن با ظرفیت محدود
Fundamental 2 از چهارشنبه, 12 اردیبهشت 1403
تا شنبه, 09 تیر 1403
14:00-17:00 12 شنبه چهارشنبه 2,790,000
2,390,000
شروع‌‌شده
نسیم برنایی
نسیم برنایی OFB528 دارای تخفیف صبحگاهی
Fundamental 2 از چهارشنبه, 12 اردیبهشت 1403
تا شنبه, 09 تیر 1403
10:00-13:00 12 شنبه چهارشنبه 2,790,000 شروع‌‌شده
مرضیه تاجیک
مرضیه تاجیک OFB542
Fundamental 2 از چهارشنبه, 12 اردیبهشت 1403
تا شنبه, 09 تیر 1403
15:00-18:00 12 شنبه چهارشنبه 3,290,000 شروع‌‌شده
شراره جلوه
شراره جلوه OFB530
Fundamental 2 از دوشنبه, 10 اردیبهشت 1403
تا دوشنبه, 11 تیر 1403
13:30-16:30 12 دوشنبه پنجشنبه 2,790,000 شروع‌‌شده
شراره جلوه
شراره جلوه OFB531 عصرگاهی
Fundamental 2 از دوشنبه, 10 اردیبهشت 1403
تا دوشنبه, 11 تیر 1403
17:00-20:00 12 دوشنبه پنجشنبه 2,790,000 شروع‌‌شده
نگین کریمی
نگین کریمی OFB535 عصرگاهی
Fundamental 2 از یکشنبه, 09 اردیبهشت 1403
تا یکشنبه, 10 تیر 1403
18:00-21:00 12 یکشنبه سه شنبه 2,790,000 شروع‌‌شده
ساناز بزرگ نیا
ساناز بزرگ نیا OFB540
Fundamental 2 از یکشنبه, 09 اردیبهشت 1403
تا یکشنبه, 10 تیر 1403
14:00-17:00 12 یکشنبه سه شنبه 2,790,000 شروع‌‌شده
هدی شهیدی
هدی شهیدی OFB537 عصرگاهی
Fundamental 2 از یکشنبه, 09 اردیبهشت 1403
تا یکشنبه, 10 تیر 1403
17:00-20:00 12 یکشنبه سه شنبه 3,290,000 شروع‌‌شده
پریناز احمدیان پور
پریناز احمدیان پور OFB525 دارای تخفیف صبحگاهی
Fundamental 2 از یکشنبه, 09 اردیبهشت 1403
تا یکشنبه, 10 تیر 1403
10:00-13:00 12 یکشنبه سه شنبه 2,790,000 شروع‌‌شده
پریناز احمدیان پور
پریناز احمدیان پور OFB526 دارای تخفیف بیگ‌بُن با ظرفیت محدود
Fundamental 2 از یکشنبه, 09 اردیبهشت 1403
تا یکشنبه, 10 تیر 1403
13:30-16:30 12 یکشنبه سه شنبه 2,790,000
2,390,000
شروع‌‌شده
پریناز احمدیان پور
پریناز احمدیان پور OFB527 عصرگاهی
Fundamental 2 از یکشنبه, 09 اردیبهشت 1403
تا یکشنبه, 10 تیر 1403
17:00-20:00 12 یکشنبه سه شنبه 3,290,000 شروع‌‌شده
ساناز بزرگ نیا
ساناز بزرگ نیا OFB538 دارای تخفیف صبحگاهی
Fundamental 2 از شنبه, 08 اردیبهشت 1403
تا دوشنبه, 11 تیر 1403
10:00-13:00 12 شنبه دوشنبه 2,790,000 شروع‌‌شده
فائزه کلانی
فائزه کلانی OFB532 عصرگاهی
Fundamental 2 از شنبه, 08 اردیبهشت 1403
تا دوشنبه, 11 تیر 1403
15:00-18:00 12 شنبه دوشنبه 3,290,000 شروع‌‌شده
ساناز بزرگ نیا
ساناز بزرگ نیا OFB539 دارای تخفیف بیگ‌بُن با ظرفیت محدود
Fundamental 2 از شنبه, 08 اردیبهشت 1403
تا دوشنبه, 11 تیر 1403
15:30-18:30 12 شنبه دوشنبه 3,290,000
2,790,000
شروع‌‌شده
رضوان رسولی
رضوان رسولی OFB493
Fundamental 2 از پنج‌شنبه, 02 فروردین 1403
تا شنبه, 11 فروردین 1403
9:00-14:00 12 همه روزه 2,790,000 پایان‌کلاس
علی جاویدان کیا
علی جاویدان کیا OFB516
Fundamental 2 از پنج‌شنبه, 02 فروردین 1403
تا شنبه, 11 فروردین 1403
9:00-14:00 12 همه روزه 2,790,000 پایان‌کلاس
ساناز بزرگ نیا
ساناز بزرگ نیا OFB515
Fundamental 2 از پنج‌شنبه, 02 فروردین 1403
تا شنبه, 11 فروردین 1403
9:00-14:00 12 همه روزه 2,790,000 پایان‌کلاس
ام البنین یوسف وند
ام البنین یوسف وند OFB521 عصرگاهی
Fundamental 2 از یکشنبه, 20 اسفند 1402
تا یکشنبه, 30 اردیبهشت 1403
17:00-20:00 25 یکشنبه سه شنبه 1,850,000 پایان‌کلاس
ام البنین یوسف وند
ام البنین یوسف وند OFB520
Fundamental 2 از یکشنبه, 20 اسفند 1402
تا یکشنبه, 30 اردیبهشت 1403
13:30-16:30 25 یکشنبه سه شنبه 1,850,000 پایان‌کلاس
ام البنین یوسف وند
ام البنین یوسف وند OFB523
Fundamental 2 از شنبه, 19 اسفند 1402
تا شنبه, 05 خرداد 1403
13:30-16:30 25 شنبه چهارشنبه 1,850,000 شروع‌‌شده
علی جاویدان کیا
علی جاویدان کیا OFB522 عصرگاهی
Fundamental 2 از پنج‌شنبه, 17 اسفند 1402
تا دوشنبه, 31 اردیبهشت 1403
18:00-21:00 25 دوشنبه پنجشنبه 1,850,000 پایان‌کلاس
نیلوفر ملاحسن زاده
نیلوفر ملاحسن زاده OFB524 عصرگاهی
Fundamental 2 از پنج‌شنبه, 17 اسفند 1402
تا دوشنبه, 31 اردیبهشت 1403
17:00-20:00 25 دوشنبه پنجشنبه 1,850,000 پایان‌کلاس
هدی شهیدی
هدی شهیدی OFB518 عصرگاهی
Fundamental 2 از چهارشنبه, 16 اسفند 1402
تا چهارشنبه, 02 خرداد 1403
17:30-20:30 25 شنبه چهارشنبه 1,850,000 پایان‌کلاس
استاد سطح بازه زمانی برگزاری ساعت برگزاری ظرفیت روزهای برگزاری شهریه (تومان)
ام البنین یوسف وند
ام البنین یوسف وند OFA448
Fundamental 1 از یکشنبه, 13 خرداد 1403
تا سه‌شنبه, 16 مرداد 1403
13:30-16:30 12 یکشنبه سه شنبه 2,790,000 اتمام‌ظرفیت
علی فراهانی
علی فراهانی OFA450 عصرگاهی
Fundamental 1 از یکشنبه, 13 خرداد 1403
تا سه‌شنبه, 16 مرداد 1403
18:00-21:00 12 یکشنبه سه شنبه 3,290,000 اتمام‌ظرفیت
نیلوفر ملاحسن زاده
نیلوفر ملاحسن زاده OFA454 دارای تخفیف صبحگاهی
Fundamental 1 از یکشنبه, 13 خرداد 1403
تا سه‌شنبه, 16 مرداد 1403
10:00-13:00 12 یکشنبه سه شنبه 2,790,000 اتمام‌ظرفیت
ام البنین یوسف وند
ام البنین یوسف وند OFA449 عصرگاهی
Fundamental 1 از یکشنبه, 13 خرداد 1403
تا سه‌شنبه, 16 مرداد 1403
17:00-20:00 12 یکشنبه سه شنبه 3,290,000 اتمام‌ظرفیت
هدی شهیدی
هدی شهیدی OFA451
Fundamental 1 از شنبه, 12 خرداد 1403
تا شنبه, 06 مرداد 1403
14:00-17:00 12 شنبه چهارشنبه 2,790,000 اتمام‌ظرفیت
رضوان رسولی
رضوان رسولی OFA453 عصرگاهی
Fundamental 1 از شنبه, 12 خرداد 1403
تا دوشنبه, 15 مرداد 1403
15:00-18:00 12 شنبه دوشنبه 3,290,000 اتمام‌ظرفیت
هدی شهیدی
هدی شهیدی OFA452 عصرگاهی
Fundamental 1 از شنبه, 12 خرداد 1403
تا شنبه, 06 مرداد 1403
17:30-20:30 12 شنبه چهارشنبه 3,290,000 اتمام‌ظرفیت
دکتر نگین ذاکر زاده
دکتر نگین ذاکر زاده OFA440 آخر هفته
Fundamental 1 از جمعه, 14 اردیبهشت 1403
تا جمعه, 15 تیر 1403
9:30-14:30 12 جمعه 2,790,000 شروع‌‌شده
دکتر نگین ذاکر زاده
دکتر نگین ذاکر زاده OFA439 آخر هفته
Fundamental 1 از پنج‌شنبه, 13 اردیبهشت 1403
تا پنج‌شنبه, 07 تیر 1403
16:00-19:00 12 پنجشنبه جمعه 3,290,000 شروع‌‌شده
محمد هاشمی
محمد هاشمی OFA445 آخر هفته
Fundamental 1 از پنج‌شنبه, 13 اردیبهشت 1403
تا پنج‌شنبه, 14 تیر 1403
9:30-14:30 12 پنجشنبه 2,790,000 شروع‌‌شده
شراره جلوه
شراره جلوه OFA435 دارای تخفیف بیگ‌بُن با ظرفیت محدود
Fundamental 1 از چهارشنبه, 12 اردیبهشت 1403
تا شنبه, 09 تیر 1403
17:00-20:00 12 شنبه چهارشنبه 3,290,000
2,790,000
شروع‌‌شده
دکتر نگین ذاکر زاده
دکتر نگین ذاکر زاده OFA444 عصرگاهی
Fundamental 1 از چهارشنبه, 12 اردیبهشت 1403
تا شنبه, 09 تیر 1403
18:00-21:00 12 شنبه چهارشنبه 2,790,000 شروع‌‌شده
شراره جلوه
شراره جلوه OFA434
Fundamental 1 از چهارشنبه, 12 اردیبهشت 1403
تا شنبه, 09 تیر 1403
13:30-16:30 12 شنبه چهارشنبه 2,790,000 شروع‌‌شده
دکتر نگین ذاکر زاده
دکتر نگین ذاکر زاده OFA443
Fundamental 1 از چهارشنبه, 12 اردیبهشت 1403
تا شنبه, 09 تیر 1403
12:00-15:00 12 شنبه چهارشنبه 2,790,000 شروع‌‌شده
فائزه کلانی
فائزه کلانی OFA436
Fundamental 1 از یکشنبه, 09 اردیبهشت 1403
تا یکشنبه, 10 تیر 1403
13:30-16:30 12 یکشنبه سه شنبه 2,790,000 شروع‌‌شده
مریم نخبه
مریم نخبه OFA442 عصرگاهی
Fundamental 1 از یکشنبه, 09 اردیبهشت 1403
تا یکشنبه, 10 تیر 1403
18:00-21:00 12 یکشنبه سه شنبه 2,790,000 شروع‌‌شده
مریم نخبه
مریم نخبه OFA441
Fundamental 1 از یکشنبه, 09 اردیبهشت 1403
تا یکشنبه, 10 تیر 1403
14:30-17:30 12 یکشنبه سه شنبه 2,790,000 شروع‌‌شده
همتا نیک نظر
همتا نیک نظر OFA446 دارای تخفیف بیگ‌بُن با ظرفیت محدود
Fundamental 1 از یکشنبه, 09 اردیبهشت 1403
تا یکشنبه, 10 تیر 1403
10:00-13:00 12 یکشنبه سه شنبه 2,790,000
2,390,000
شروع‌‌شده
همتا نیک نظر
همتا نیک نظر OFA447 دارای تخفیف بیگ‌بُن با ظرفیت محدود
Fundamental 1 از شنبه, 08 اردیبهشت 1403
تا دوشنبه, 11 تیر 1403
16:30-19:30 12 شنبه دوشنبه 3,290,000
2,790,000
شروع‌‌شده
نیلوفر ملاحسن زاده
نیلوفر ملاحسن زاده OFA410
Fundamental 1 از پنج‌شنبه, 02 فروردین 1403
تا شنبه, 11 فروردین 1403
9:00-14:00 12 همه روزه 2,790,000 پایان‌کلاس
نیلوفر ملاحسن زاده
نیلوفر ملاحسن زاده OFA430 عصرگاهی
Fundamental 1 از یکشنبه, 20 اسفند 1402
تا یکشنبه, 30 اردیبهشت 1403
17:00-20:00 25 یکشنبه سه شنبه 1,850,000 پایان‌کلاس
ام البنین یوسف وند
ام البنین یوسف وند OFA432 عصرگاهی
Fundamental 1 از شنبه, 19 اسفند 1402
تا شنبه, 05 خرداد 1403
17:00-20:00 25 شنبه چهارشنبه 1,850,000 شروع‌‌شده
هدی شهیدی
هدی شهیدی OFA429 آخر هفته
Fundamental 1 از جمعه, 18 اسفند 1402
تا جمعه, 04 خرداد 1403
9:00-14:30 25 جمعه 1,850,000 شروع‌‌شده
علی جاویدان کیا
علی جاویدان کیا OFA433
Fundamental 1 از پنج‌شنبه, 17 اسفند 1402
تا دوشنبه, 31 اردیبهشت 1403
14:30-17:30 25 دوشنبه پنجشنبه 1,850,000 پایان‌کلاس
نیلوفر ملاحسن زاده
نیلوفر ملاحسن زاده OFA418 دارای تخفیف صبحگاهی
Fundamental 1 از شنبه, 14 بهمن 1402
تا چهارشنبه, 29 فروردین 1403
10:00-13:00 12 شنبه چهارشنبه 2,490,000 پایان‌کلاس
فائزه کلانی
فائزه کلانی OFA422 عصرگاهی
Fundamental 1 از شنبه, 14 بهمن 1402
تا شنبه, 25 فروردین 1403
15:00-18:00 12 شنبه دوشنبه 2,790,000 پایان‌کلاس
نیلوفر ملاحسن زاده
نیلوفر ملاحسن زاده OFA419
Fundamental 1 از شنبه, 14 بهمن 1402
تا چهارشنبه, 29 فروردین 1403
14:00-17:00 12 شنبه چهارشنبه 2,490,000 پایان‌کلاس
محمد هاشمی
محمد هاشمی OFA426 آخر هفته
Fundamental 1 از جمعه, 13 بهمن 1402
تا جمعه, 31 فروردین 1403
9:30-15:00 12 جمعه 2,790,000 پایان‌کلاس
محمد مهدی نجیب زاده
محمد مهدی نجیب زاده OFA414 آخر هفته
Fundamental 1 از جمعه, 13 بهمن 1402
تا جمعه, 31 فروردین 1403
9:00-14:30 12 جمعه 2,790,000 پایان‌کلاس
شراره جلوه
شراره جلوه OFA425 عصرگاهی
Fundamental 1 از پنج‌شنبه, 12 بهمن 1402
تا دوشنبه, 27 فروردین 1403
17:00-20:00 12 دوشنبه پنجشنبه 2,790,000 پایان‌کلاس
شراره جلوه
شراره جلوه OFA424
Fundamental 1 از پنج‌شنبه, 12 بهمن 1402
تا دوشنبه, 27 فروردین 1403
13:30-16:30 12 دوشنبه پنجشنبه 2,490,000 پایان‌کلاس
محمد مهدی نجیب زاده
محمد مهدی نجیب زاده OFA413 آخر هفته
Fundamental 1 از پنج‌شنبه, 12 بهمن 1402
تا پنج‌شنبه, 30 فروردین 1403
9:00-14:30 12 پنجشنبه 2,790,000 پایان‌کلاس
شادی حیدر پور
شادی حیدر پور OFA427
Fundamental 1 از پنج‌شنبه, 12 بهمن 1402
تا پنج‌شنبه, 30 فروردین 1403
9:00-14:30 12 پنجشنبه 2,790,000 پایان‌کلاس
فرخ لقا جلالی
فرخ لقا جلالی OFA421 عصرگاهی
Fundamental 1 از چهارشنبه, 11 بهمن 1402
تا شنبه, 25 فروردین 1403
18:00-21:00 12 شنبه چهارشنبه 2,790,000 پایان‌کلاس
فرخ لقا جلالی
فرخ لقا جلالی OFA420
Fundamental 1 از چهارشنبه, 11 بهمن 1402
تا شنبه, 25 فروردین 1403
14:30-17:30 12 شنبه چهارشنبه 2,490,000 پایان‌کلاس
نسیم برنایی
نسیم برنایی OFA411 دارای تخفیف صبحگاهی
Fundamental 1 از چهارشنبه, 11 بهمن 1402
تا شنبه, 25 فروردین 1403
10:00-13:00 12 شنبه چهارشنبه 2,490,000 پایان‌کلاس
نسیم برنایی
نسیم برنایی OFA412 عصرگاهی
Fundamental 1 از سه‌شنبه, 10 بهمن 1402
تا سه‌شنبه, 28 فروردین 1403
18:00-21:00 12 یکشنبه سه شنبه 2,790,000 پایان‌کلاس
پریناز احمدیان پور
پریناز احمدیان پور OFA417 عصرگاهی
Fundamental 1 از سه‌شنبه, 10 بهمن 1402
تا سه‌شنبه, 28 فروردین 1403
17:00-20:00 12 یکشنبه سه شنبه 2,790,000 پایان‌کلاس
پریناز احمدیان پور
پریناز احمدیان پور OFA415 دارای تخفیف صبحگاهی
Fundamental 1 از سه‌شنبه, 10 بهمن 1402
تا سه‌شنبه, 28 فروردین 1403
10:00-13:00 12 یکشنبه سه شنبه 2,490,000 پایان‌کلاس
پریناز احمدیان پور
پریناز احمدیان پور OFA416
Fundamental 1 از سه‌شنبه, 10 بهمن 1402
تا سه‌شنبه, 28 فروردین 1403
13:30-16:30 12 یکشنبه سه شنبه 2,490,000 پایان‌کلاس

کارگاه‌های آنلاین چندروزه

دارای ظرفیت در حال تکمیل در حال اتمام اتمام‌ظرفیت تخفیف
استاد حداقل سطح مورد نیاز بازه زمانی برگزاری ساعت برگزاری ظرفیت روزهای برگزاری شهریه (تومان)
دکتر پرهام مارزلو
دکتر پرهام مارزلو WritingTask1-Academic-203
Pre IELTS 2+ از سه‌شنبه, 22 خرداد 1403
تا سه‌شنبه, 02 مرداد 1403
17:00-20:15 12 سه شنبه 1,490,000 ثبت‌نام
دکتر پرهام مارزلو
دکتر پرهام مارزلو WritingTask2-202
Pre IELTS 2+ از شنبه, 12 خرداد 1403
تا شنبه, 30 تیر 1403
14:00-17:00 12 شنبه 1,990,000 ثبت‌نام
دکتر پرهام مارزلو
دکتر پرهام مارزلو WritingTask2-201
Pre IELTS 2+ از پنج‌شنبه, 10 خرداد 1403
تا پنج‌شنبه, 28 تیر 1403
14:00-17:00 12 پنجشنبه 1,990,000 ثبت‌نام
نوید قیطاسی
نوید قیطاسی Reading-136
Pre IELTS 2+ از پنج‌شنبه, 20 اردیبهشت 1403
تا پنج‌شنبه, 07 تیر 1403
16:00-19:00 12 پنجشنبه 1,750,000 شروع‌‌شده
دکتر پرهام مارزلو
دکتر پرهام مارزلو WritingTask1-Academic-200
Pre IELTS 2+ از سه‌شنبه, 11 اردیبهشت 1403
تا سه‌شنبه, 08 خرداد 1403
17:00-20:15 12 سه شنبه 1,290,000 شروع‌‌شده
مهدی شهبازی
مهدی شهبازی Speaking-262 دارای تخفیف بیگ‌بُن با ظرفیت محدود
Pre IELTS 2+ از یکشنبه, 09 اردیبهشت 1403
تا یکشنبه, 27 خرداد 1403
14:00-17:00 12 یکشنبه 1,750,000
1,350,000
شروع‌‌شده
مهدی شهبازی
مهدی شهبازی Speaking-263
Pre IELTS 2+ از یکشنبه, 09 اردیبهشت 1403
تا یکشنبه, 27 خرداد 1403
18:00-21:00 12 یکشنبه 1,750,000 شروع‌‌شده
دکتر پرهام مارزلو
دکتر پرهام مارزلو WritingTask1-Academic-199
Pre IELTS 2+ از سه‌شنبه, 15 اسفند 1402
تا سه‌شنبه, 28 فروردین 1403
17:00-20:15 12 سه شنبه 1,290,000 پایان‌کلاس
محمد سلطانی زاده
محمد سلطانی زاده IELTSCUSSION-110
Pre IELTS 2+ از دوشنبه, 14 اسفند 1402
تا دوشنبه, 17 اردیبهشت 1403
17:00-20:00 12 دوشنبه 1,750,000 پایان‌کلاس
دکتر پرهام مارزلو
دکتر پرهام مارزلو WritingTask2-198
Pre IELTS 2+ از شنبه, 12 اسفند 1402
تا شنبه, 22 اردیبهشت 1403
14:00-17:00 12 شنبه 1,850,000 پایان‌کلاس
دکتر پرهام مارزلو
دکتر پرهام مارزلو WritingTask2-197
Pre IELTS 2+ از پنج‌شنبه, 10 اسفند 1402
تا پنج‌شنبه, 20 اردیبهشت 1403
14:00-17:00 12 پنجشنبه 1,850,000 پایان‌کلاس
دکتر پرهام مارزلو
دکتر پرهام مارزلو WritingTask1-Academic-196
Pre IELTS 2+ از سه‌شنبه, 10 بهمن 1402
تا سه‌شنبه, 08 اسفند 1402
17:00-20:15 12 سه شنبه 1,290,000 پایان‌کلاس
دکتر پرهام مارزلو
دکتر پرهام مارزلو WritingTask2-194
Pre IELTS 2+ از شنبه, 16 دی 1402
تا شنبه, 05 اسفند 1402
14:00-17:00 12 شنبه 1,690,000 پایان‌کلاس
محمد سلطانی زاده
محمد سلطانی زاده IELTSCUSSION-109
Pre IELTS 2+ از دوشنبه, 11 دی 1402
تا دوشنبه, 30 بهمن 1402
17:00-20:00 12 دوشنبه 1,590,000 پایان‌کلاس
مهدی شهبازی
مهدی شهبازی Speaking-261
Pre IELTS 2+ از یکشنبه, 03 دی 1402
تا یکشنبه, 29 بهمن 1402
18:00-21:00 12 یکشنبه 1,590,000 پایان‌کلاس
مهدی شهبازی
مهدی شهبازی Speaking-260
Pre IELTS 2+ از یکشنبه, 03 دی 1402
تا یکشنبه, 29 بهمن 1402
14:00-17:00 12 یکشنبه 1,590,000 پایان‌کلاس
دکتر پرهام مارزلو
دکتر پرهام مارزلو WritingTask2-193
Pre IELTS 2+ از پنج‌شنبه, 23 آذر 1402
تا پنج‌شنبه, 26 بهمن 1402
14:00-17:00 12 پنجشنبه 1,690,000 پایان‌کلاس
دکتر پرهام مارزلو
دکتر پرهام مارزلو WritingTask1-Academic-195
Pre IELTS 2+ از سه‌شنبه, 21 آذر 1402
تا سه‌شنبه, 19 دی 1402
17:00-20:15 12 سه شنبه 1,190,000 پایان‌کلاس
رسا رضا نیا
رسا رضا نیا Listening-221
Pre IELTS 2+ از شنبه, 11 آذر 1402
تا شنبه, 09 دی 1402
18:00-21:00 15 شنبه 1,090,000 پایان‌کلاس
نوید قیطاسی
نوید قیطاسی Reading-135
Pre IELTS 2+ از پنج‌شنبه, 09 آذر 1402
تا پنج‌شنبه, 28 دی 1402
16:00-19:00 12 پنجشنبه 1,590,000 پایان‌کلاس
رسا رضا نیا
رسا رضا نیا Reading-134
Pre IELTS 2+ از دوشنبه, 06 آذر 1402
تا دوشنبه, 25 دی 1402
18:00-21:00 12 دوشنبه 1,590,000 پایان‌کلاس
دکتر مجتبی حیدری
دکتر مجتبی حیدری WritingTask2-191
Pre IELTS 2+ از شنبه, 27 آبان 1402
تا شنبه, 16 دی 1402
17:00-20:00 12 شنبه 1,690,000 پایان‌کلاس
دکتر پرهام مارزلو
دکتر پرهام مارزلو WritingTask2-190
Pre IELTS 2+ از شنبه, 13 آبان 1402
تا شنبه, 02 دی 1402
14:00-17:00 12 شنبه 1,690,000 پایان‌کلاس
دکتر پرهام مارزلو
دکتر پرهام مارزلو WritingTask2-189
Pre IELTS 2+ از جمعه, 12 آبان 1402
تا جمعه, 01 دی 1402
11:00-14:00 12 جمعه 1,690,000 پایان‌کلاس
دکتر پرهام مارزلو
دکتر پرهام مارزلو WritingTask1-Academic-188
Pre IELTS 2+ از سه‌شنبه, 09 آبان 1402
تا سه‌شنبه, 07 آذر 1402
17:00-20:15 12 سه شنبه 1,190,000 پایان‌کلاس
محمد سلطانی زاده
محمد سلطانی زاده IELTSCUSSION-108
Pre IELTS 2+ از دوشنبه, 08 آبان 1402
تا دوشنبه, 27 آذر 1402
17:00-20:00 12 دوشنبه 1,590,000 پایان‌کلاس
رسا رضا نیا
رسا رضا نیا Listening-220
Pre IELTS 2+ از شنبه, 29 مهر 1402
تا شنبه, 27 آبان 1402
18:00-21:00 15 شنبه 1,090,000 پایان‌کلاس
مهدی شهبازی
مهدی شهبازی Speaking-258
Pre IELTS 2+ از یکشنبه, 16 مهر 1402
تا یکشنبه, 05 آذر 1402
14:00-17:00 12 یکشنبه 1,590,000 پایان‌کلاس
مهدی شهبازی
مهدی شهبازی Speaking-259
Pre IELTS 2+ از یکشنبه, 09 مهر 1402
تا یکشنبه, 28 آبان 1402
18:00-21:00 12 یکشنبه 1,590,000 پایان‌کلاس
رسا رضا نیا
رسا رضا نیا Reading-133
Pre IELTS 2+ از دوشنبه, 27 شهریور 1402
تا دوشنبه, 15 آبان 1402
18:00-21:00 12 دوشنبه 1,590,000 پایان‌کلاس
نوید قیطاسی
نوید قیطاسی Reading-132
Pre IELTS 2+ از دوشنبه, 27 شهریور 1402
تا دوشنبه, 15 آبان 1402
18:00-21:00 12 دوشنبه 1,590,000 پایان‌کلاس
دکتر پرهام مارزلو
دکتر پرهام مارزلو WritingTask1-Academic-186
Pre IELTS 2+ از سه‌شنبه, 14 شهریور 1402
تا سه‌شنبه, 18 مهر 1402
17:00-20:15 12 سه شنبه 1,190,000 پایان‌کلاس
دکتر پرهام مارزلو
دکتر پرهام مارزلو WritingTask2-185
Pre IELTS 2+ از شنبه, 11 شهریور 1402
تا شنبه, 06 آبان 1402
14:00-17:00 12 شنبه 1,690,000 پایان‌کلاس
دکتر پرهام مارزلو
دکتر پرهام مارزلو WritingTask2-187
Pre IELTS 2+ از جمعه, 10 شهریور 1402
تا جمعه, 28 مهر 1402
11:00-14:00 12 جمعه 1,690,000 پایان‌کلاس
مهدی شهبازی
مهدی شهبازی Speaking-256
Pre IELTS 2+ از یکشنبه, 29 مرداد 1402
تا سه‌شنبه, 21 شهریور 1402
14:00-17:00 12 یکشنبه سه شنبه 1,590,000 پایان‌کلاس
مهدی شهبازی
مهدی شهبازی Speaking-257
Pre IELTS 2+ از یکشنبه, 29 مرداد 1402
تا سه‌شنبه, 21 شهریور 1402
18:00-21:00 12 یکشنبه سه شنبه 1,590,000 پایان‌کلاس
رسا رضا نیا
رسا رضا نیا Listening-219
Pre IELTS 2+ از چهارشنبه, 11 مرداد 1402
تا چهارشنبه, 08 شهریور 1402
18:00-21:00 15 چهارشنبه 1,090,000 پایان‌کلاس
دکتر پرهام مارزلو
دکتر پرهام مارزلو WritingTask1-Academic-184
Pre IELTS 2+ از سه‌شنبه, 03 مرداد 1402
تا سه‌شنبه, 31 مرداد 1402
17:00-20:00 12 سه شنبه 1,190,000 پایان‌کلاس
محمد سلطانی زاده
محمد سلطانی زاده IELTSCUSSION-107
Pre IELTS 2+
اطلاعات تکمیلی دوره
آیلتس کاشن یعنی چی؟
 
این ترکیبی هست از Free discussion + IELTS به این معنی که در ساختار امتحان آیلتس به بچه ها اجازه صحبت کردن راحع به موضوعاتی که اخیرا در آیلتس اومده داده میشه 
 
آیا این دوره همون ورک شاپ آیلتس یا کلاس های آموزشی آیلتس هست؟
خیر. این دوره یک کلاس فیدبک محور هست. بچه ها در گروه ها در ابتدا جواب هاشون به سوالات پارت دو و سه میدن و بعد در کل کلاس صحبت میکنن. در ابتدا خود بچه ها و بعد خود استاد فیدبک میده. 
 
مزیت دوره چیه؟
بیشترین زمان به بچه ها داده میشه برای صحبت کردن و استاد صرفا راهنمایی میکنه و فیدبک میده
 
این دوره به درد چه کسانی میخوره؟
کسانی که فرصت بیشتری نیاز دارن برای صحبت کردن
کسانی که دوره آیلتس رو گذروندن و نیاز دارن تمرین بیشتری بکنن 
کسانی که میخوان اعتماد به نفس صحبت کردنشون برای آزمون آیلتس بالاتر بره
از دوشنبه, 02 مرداد 1402
تا دوشنبه, 20 شهریور 1402
17:00-20:00 12 دوشنبه 1,590,000 پایان‌کلاس
نوید قیطاسی
نوید قیطاسی Reading-130
Pre IELTS 2+ از دوشنبه, 26 تیر 1402
تا دوشنبه, 13 شهریور 1402
18:00-21:00 15 دوشنبه 1,590,000 پایان‌کلاس
رسا رضا نیا
رسا رضا نیا Reading-131
Pre IELTS 2+ از دوشنبه, 26 تیر 1402
تا دوشنبه, 13 شهریور 1402
18:00-21:00 12 دوشنبه 1,590,000 پایان‌کلاس

کارگاه‌های آنلاین 1 روزه (ویژه تمام سطوح)

دارای ظرفیت در حال تکمیل در حال اتمام اتمام‌ظرفیت تخفیف
استاد موضوع کارگاه حداقل سطح مورد نیاز تاریخ برگزاری ساعت برگزاری شهریه (تومان)
دکتر علیرضا اکباتانی
دکتر علیرضا اکباتانی ONBI212
ماهیت کلیدواژه‌ها و انواع آن در لیسنینگ تمام سطوح سه‌شنبه, 31 مرداد 1402 16:00-20:00 590,000 پایان‌کارگاه
دکتر امید استاد
دکتر امید استاد ONBI213
پاسخ‌دهی به سوالات پر دردسر اسپیکینگ تمام سطوح دوشنبه, 30 مرداد 1402 17:00-21:00 590,000 پایان‌کارگاه
دکتر کارا عبدالمالکی
دکتر کارا عبدالمالکی ONBI211
الزامات کسب نمره ۸ به بالا در IELTS Speaking تمام سطوح پنج‌شنبه, 24 آذر 1401 16:0-20:0 499,000 پایان‌کارگاه
دکتر کارا عبدالمالکی
دکتر کارا عبدالمالکی ONBI209
نکات گرامری مهم برای کسب نمره‌ی ۷ به بالا در رایتینگ تمام سطوح پنج‌شنبه, 19 آبان 1401 16:00-20:00 499,000 پایان‌کارگاه
دکتر کارا عبدالمالکی
دکتر کارا عبدالمالکی ONBI208
TA in IELTS Writing Task 2 تمام سطوح پنج‌شنبه, 28 مهر 1401 16:00-20:00 499,000 پایان‌کارگاه
دکتر کارا عبدالمالکی
دکتر کارا عبدالمالکی ONBI207
TA and CC in IELTS Writing Task 1 تمام سطوح پنج‌شنبه, 21 مهر 1401 16:00-20:00 499,000 پایان‌کارگاه
دکتر کارا عبدالمالکی
دکتر کارا عبدالمالکی ONBI206
تکنیک‌های تست‌زنی برای کسب نمره ی ۷ به بالا در ریدینگ تمام سطوح سه‌شنبه, 08 شهریور 1401 16:00-20:00 499,000 پایان‌کارگاه
دکتر علیرضا اکباتانی
دکتر علیرضا اکباتانی ONBI205
ماهیت کلیدواژه‌ها و انواع آن در لیسنینگ تمام سطوح چهارشنبه, 01 تیر 1401 16:00-20:00 499,000 پایان‌کارگاه
دکتر امید استاد
دکتر امید استاد ONBI204
پاسخ دهی به "سوالات پر دردسر" در اسپیکینگ تمام سطوح سه‌شنبه, 24 خرداد 1401 17:00-21:00 499,000 پایان‌کارگاه
دکتر کارا عبدالمالکی
دکتر کارا عبدالمالکی ONBI203
گرامر و استایل پیشرفته برای کسب نمره ۷ به بالای رایتینگ تمام سطوح چهارشنبه, 21 اردیبهشت 1401 17:00-21:00 499,000 پایان‌کارگاه
رسا رضا نیا
رسا رضا نیا ONBI202
نکات کلیدی رایتینگ تسک ۲ تمام سطوح دوشنبه, 09 اسفند 1400 18:00-21:00 499,000 پایان‌کارگاه
عباس قدس
عباس قدس ONBI201
پاسخ‌دهی به دشوارترین سوالات ریدینگ تمام سطوح یکشنبه, 12 دی 1400 17:00-20:00 499,000 پایان‌کارگاه
دکتر امید استاد
دکتر امید استاد ONBI199
پاسخ دهی به "سوالات پر دردسر" در اسپیکینگ تمام سطوح دوشنبه, 29 آذر 1400 17:00-21:00 499,000 پایان‌کارگاه
دکتر علیرضا اکباتانی
دکتر علیرضا اکباتانی ONBI200
ماهیت کلیدواژه‌ها و انواع آن در لیسنینگ تمام سطوح یکشنبه, 28 آذر 1400 16:00-20:00 499,000 پایان‌کارگاه
عباس قدس
عباس قدس ONBI198
Cohesion و Coherence در رایتینگ تمام سطوح یکشنبه, 14 شهریور 1400 17:00-21:00 499,000 پایان‌کارگاه
دکتر کارا عبدالمالکی
دکتر کارا عبدالمالکی ONBI197
Task Response (writing task2) تمام سطوح یکشنبه, 24 مرداد 1400 15:00-19:00 499,000 پایان‌کارگاه
کامیار کباری
کامیار کباری ONBI196
روش پاسخ دهی به سوالات Matching در ریدینگ تمام سطوح سه‌شنبه, 29 تیر 1400 16:00-20:00 499,000 پایان‌کارگاه
دکتر امید استاد
دکتر امید استاد ONBI195
پاسخ دهی به "سوالات پر دردسر" در اسپیکینگ تمام سطوح دوشنبه, 28 تیر 1400 16:00-20:00 499,000 پایان‌کارگاه
رسا رضا نیا
رسا رضا نیا ONBI194
روشهای توسعه ایده در انواع موضوعات رایتینگ تسک ۲ تمام سطوح یکشنبه, 27 تیر 1400 16:00-20:00 499,000 پایان‌کارگاه
رسا رضا نیا
رسا رضا نیا ONBI190
Spelling: خطای کمتر، نمره بالاتر تمام سطوح دوشنبه, 10 خرداد 1400 16:00-20:00 499,000 پایان‌کارگاه
رسا رضا نیا
رسا رضا نیا ONBI192
ایده‌ها و قالب‌های کلیدی برای ارتقا نمره در اسپیکینگ تمام سطوح چهارشنبه, 05 خرداد 1400 16:00-20:00 499,000 پایان‌کارگاه
رسا رضا نیا
رسا رضا نیا ONBI191
تکنیک‌های فراگیری و به کارگیری واژگان در آیلتس تمام سطوح دوشنبه, 03 خرداد 1400 16:00-20:00 499,000 پایان‌کارگاه
مرتضی رفیعی
مرتضی رفیعی ONBI193
نبایدهای رایتینگ آیلتس تمام سطوح یکشنبه, 26 اردیبهشت 1400 18:00-19:00 رایگان پایان‌کارگاه
دکتر علیرضا اکباتانی
دکتر علیرضا اکباتانی ONBI188
ماهیت کلیدواژه‌ها و انواع آن در لیسنینگ تمام سطوح چهارشنبه, 22 اردیبهشت 1400 16:00-20:00 499,000 پایان‌کارگاه
دکتر امید استاد
دکتر امید استاد ONBI187
گرامر پیشرفته تمام سطوح دوشنبه, 20 اردیبهشت 1400 16:00-20:00 499,000 پایان‌کارگاه
مرتضی رفیعی
مرتضی رفیعی ONBI189
افزایش درک و سرعت در ریدینگ تمام سطوح یکشنبه, 19 اردیبهشت 1400 16:00-20:00 499,000 پایان‌کارگاه
رسا رضا نیا
رسا رضا نیا ONBI186
نکات کلیدی لیسنینگ تمام سطوح چهارشنبه, 20 اسفند 1399 15:00-20:00 399,000 پایان‌کارگاه
دکتر علیرضا اکباتانی
دکتر علیرضا اکباتانی ONBI184
ابزار ایجاد پیوستگی در متن و علامت‌گذاری آنها تمام سطوح چهارشنبه, 29 بهمن 1399 16:00-20:00 399,000 پایان‌کارگاه
مرتضی رفیعی
مرتضی رفیعی ONBI185
سؤالات پر دردسر ریدینگ تمام سطوح یکشنبه, 26 بهمن 1399 16:00-20:00 399,000 پایان‌کارگاه
دکتر محمد مقدسی
دکتر محمد مقدسی ONBI183
Intonation در اسپیکینگ تمام سطوح شنبه, 25 بهمن 1399 16:00-20:00 399,000 پایان‌کارگاه
دکتر محمد مقدسی
دکتر محمد مقدسی ONBI182
نکات کلیدی اسپیکینگ (پارت ۳) تمام سطوح سه‌شنبه, 21 بهمن 1399 16:00-20:00 399,000 پایان‌کارگاه
پژمان علی اکبر زاده
پژمان علی اکبر زاده ONBI180
Cohesive Devices در رایتینگ تمام سطوح دوشنبه, 20 بهمن 1399 17:00-21:00 399,000 پایان‌کارگاه
دکتر محمد مقدسی
دکتر محمد مقدسی ONBI181
Fluency و Coherence در اسپیکینگ تمام سطوح شنبه, 18 بهمن 1399 16:00-20:00 399,000 پایان‌کارگاه
مرتضی رفیعی
مرتضی رفیعی ONBI177
افزایش درک و سرعت در ریدینگ تمام سطوح یکشنبه, 14 دی 1399 17:00-21:00 399,000 پایان‌کارگاه
دکتر علیرضا اکباتانی
دکتر علیرضا اکباتانی ONBI178
ماهیت کلیدواژه‌ها و انواع آن در لیسنینگ تمام سطوح چهارشنبه, 10 دی 1399 17:00-21:00 399,000 پایان‌کارگاه
مرتضی رفیعی
مرتضی رفیعی ONBI176
بداهه نویسی اصولی رایتینگ تسک ۲ تمام سطوح دوشنبه, 01 دی 1399 17:00-21:00 399,000 پایان‌کارگاه
پژمان علی اکبر زاده
پژمان علی اکبر زاده ONBI175
گرامر پیشرفته تمام سطوح دوشنبه, 17 آذر 1399 16:00-20:00 270,000 پایان‌کارگاه
پژمان علی اکبر زاده
پژمان علی اکبر زاده ONBI174
ایده‌پردازی در رایتینگ تمام سطوح دوشنبه, 10 آذر 1399 16:00-20:00 399,000 پایان‌کارگاه
پژمان علی اکبر زاده
پژمان علی اکبر زاده ONBI173
زمان‌ها در گرامر (Tenses) تمام سطوح دوشنبه, 19 آبان 1399 16:00-20:00 399,000 پایان‌کارگاه
پژمان علی اکبر زاده
پژمان علی اکبر زاده ONBI172
گرامر پیشرفته تمام سطوح دوشنبه, 12 آبان 1399 16:00-20:00 399,000 پایان‌کارگاه
مرتضی رفیعی
مرتضی رفیعی ONBI170
سؤالات پر دردسر ریدینگ تمام سطوح یکشنبه, 11 آبان 1399 17:00-21:00 399,000 پایان‌کارگاه
فراز فرقان‌پرست
فراز فرقان‌پرست ONBI171
Paraphrase کلیدی برای تمام مهارتها تمام سطوح دوشنبه, 05 آبان 1399 17:00-21:00 399,000 پایان‌کارگاه
دکتر علیرضا اکباتانی
دکتر علیرضا اکباتانی ONBI168
ماهیت کلیدواژه‌ها و انواع آن در لیسنینگ تمام سطوح چهارشنبه, 30 مهر 1399 17:00-21:00 399,000 پایان‌کارگاه
دکتر حسن ایروانی
دکتر حسن ایروانی ONBI169
Cohesion, Coherence, Task response در رایتینگ تمام سطوح دوشنبه, 28 مهر 1399 17:00-21:0 399,000 پایان‌کارگاه
پژمان علی اکبر زاده
پژمان علی اکبر زاده ONBI166
ایده‌پردازی در رایتینگ تمام سطوح دوشنبه, 14 مهر 1399 16:00-20:00 399,000 پایان‌کارگاه
مرتضی رفیعی
مرتضی رفیعی ONBI167
کسب نمره ۷ به بالا در رایتینگ تمام سطوح دوشنبه, 07 مهر 1399 19:30-21:00 رایگان پایان‌کارگاه
پژمان علی اکبر زاده
پژمان علی اکبر زاده ONBI165
گرامر پیشرفته تمام سطوح دوشنبه, 07 مهر 1399 16:00-20:00 399,000 پایان‌کارگاه
مجید دارابی
مجید دارابی ONBI164
تشخیص و حذف گزینه‌های انحرافی در لیسنینگ تمام سطوح یکشنبه, 30 شهریور 1399 18:00-22:00 399,000 پایان‌کارگاه
مرتضی رفیعی
مرتضی رفیعی ONBI163
افزایش درک و سرعت در ریدینگ تمام سطوح یکشنبه, 23 شهریور 1399 17:00-21:00 399,000 پایان‌کارگاه
دکتر حسن ایروانی
دکتر حسن ایروانی ONBI162
رایتینگ تسک ۱ آکادمیک تمام سطوح شنبه, 22 شهریور 1399 17:00-21:00 399,000 پایان‌کارگاه
دکتر محمد مقدسی
دکتر محمد مقدسی ONBI161
Intonation در اسپیکینگ تمام سطوح چهارشنبه, 19 شهریور 1399 15:00-20:00 399,000 پایان‌کارگاه
دکتر محمد مقدسی
دکتر محمد مقدسی ONBI160
نکات کلیدی اسپیکینگ (پارت ۳) تمام سطوح چهارشنبه, 12 شهریور 1399 15:00-20:00 399,000 پایان‌کارگاه
پژمان علی اکبر زاده
پژمان علی اکبر زاده ONBI158
زمان‌ها در گرامر (Tenses) تمام سطوح دوشنبه, 10 شهریور 1399 16:00-20:00 399,000 پایان‌کارگاه
دکتر محمد مقدسی
دکتر محمد مقدسی ONBI159
Fluency و Coherence در اسپیکینگ تمام سطوح چهارشنبه, 05 شهریور 1399 15:00-20:00 399,000 پایان‌کارگاه
پژمان علی اکبر زاده
پژمان علی اکبر زاده ONBI157
ایده‌پردازی در رایتینگ تمام سطوح دوشنبه, 03 شهریور 1399 16:00-20:00 399,000 پایان‌کارگاه
پژمان علی اکبر زاده
پژمان علی اکبر زاده ONBI156
گرامر پیشرفته تمام سطوح دوشنبه, 27 مرداد 1399 16:00-20:00 399,000 پایان‌کارگاه
دکتر علیرضا اکباتانی
دکتر علیرضا اکباتانی ONBI151
رایتینگ تسک ۱ جنرال تمام سطوح سه‌شنبه, 20 خرداد 1399 10:00-14:00 399,000 پایان‌کارگاه
سعید رضایی
سعید رضایی ONBI138
نکات کلیدی ریدینگ تمام سطوح دوشنبه, 08 اردیبهشت 1399 16:00-21:00 399,000 پایان‌کارگاه
دکتر علیرضا اکباتانی
دکتر علیرضا اکباتانی ONBI128
رایتینگ تسک ۱ جنرال تمام سطوح شنبه, 16 فروردین 1399 17:00-21:00 399,000 پایان‌کارگاه
سعید رضایی
سعید رضایی ONBI131
نکات کلیدی ریدینگ تمام سطوح جمعه, 15 فروردین 1399 9:00-14:00 399,000 پایان‌کارگاه
سعید رضایی
سعید رضایی ONBI123
نکات کلیدی ریدینگ تمام سطوح دوشنبه, 04 فروردین 1399 15:30-20:30 399,000 پایان‌کارگاه
جدول محتوای کلاس‌های آنلاین
سطح مهارت Listening مهارت Reading مهارت Writing مهارت Speaking واژگان گرامر تلفظ صحیح املای صحیح کلمات
Fundamental 1 حل و تشریح تمامی بخش های اصلی کتاب توسط استاد حل و تشریح تمامی بخش های اصلی کتاب توسط استاد تشریح نحوه نوشتن جملات مناسب برای موضوعات کتاب و بسط دادن آن با ایده های مرتبط + ارائه بازخورد به تکالیف روزانه (هر درس یک تکلیف رایتینگ برای منزل داده شده و تیم آموزشی آن را تصحیح و به آن بازخورد خواهد داد) ارائه جملات و قالب های لازم برای پاسخگویی به سوالات موضوعات مختلف + ارائه بازخورد به تکالیف روزانه (هر درس از زبان آموزان خواسته خواهد شد که ۱ فایل صوتی ضبط کرده و برای یک گروه تلگرامی ارسال کنند و تیم آموزشی آن را تصحیح و به آن بازخورد خواهد داد) ارائه و توضیح لغات، اصطلاحات و عبارات ضروری در هر درس تشریح تمامی نکات اصلی کتاب وحل چند نمونه از تمرین های هر بخش توسط استاد تمرکز بر تلفظ صحیح کلمات از طریق بازخورد دادن به فایل های ضبط شده زبان آموزان هر درس توسط استاد تمرین دیکته کلمات انجام می شود + از طریق بازخورد دادن به رایتینگ
Fundamental 2 حل و تشریح تمامی بخش های اصلی کتاب توسط استاد حل و تشریح تمامی بخش های اصلی کتاب توسط استاد تشریح نحوه نوشتن جملات مناسب برای موضوعات کتاب و بسط دادن آن با ایده های مرتبط + ارائه بازخورد به تکالیف روزانه (هر درس یک تکلیف رایتینگ برای منزل داده شده و تیم آموزشی آن را تصحیح و به آن بازخورد خواهد داد) ارائه جملات و قالب های لازم برای پاسخگویی به سوالات موضوعات مختلف + ارائه بازخورد به تکالیف روزانه (هر درس از زبان آموزان خواسته خواهد شد که ۱ فایل صوتی ضبط کرده و برای یک گروه تلگرامی ارسال کنند و تیم آموزشی آن را تصحیح و به آن بازخورد خواهد داد) ارائه و توضیح لغات، اصطلاحات و عبارات ضروری در هر درس تشریح تمامی نکات اصلی کتاب وحل چند نمونه از تمرین های هر بخش توسط استاد تمرکز بر تلفظ صحیح کلمات از طریق بازخورد دادن به فایل های ضبط شده زبان آموزان هر درس توسط استاد تمرین دیکته کلمات انجام می شود + از طریق بازخورد دادن به رایتینگ
Pre-IELTS 1 حل و تشریح تمامی بخش های اصلی کتاب توسط استاد حل و تشریح تمامی بخش های اصلی کتاب توسط استاد تشریح نحوه نوشتن پاراگراف های مناسب برای موضوعات کتاب و بسط دادن آن با ایده های مرتبط + ارائه بازخورد به تکالیف روزانه (هر درس یک تکلیف رایتینگ برای منزل داده شده و تیم آموزشی آن را تصحیح و به آن بازخورد خواهد داد) ارائه جملات و قالب های لازم برای پاسخگویی به سوالات موضوعات مختلف + ارائه بازخورد به تکالیف روزانه (هر درس از زبان آموزان خواسته خواهد شد که ۱ فایل صوتی ضبط کرده و برای یک گروه تلگرامی ارسال کنند و تیم آموزشی آن را تصحیح و به آن بازخورد خواهد داد) ارائه و توضیح لغات، اصطلاحات و عبارات ضروری در هر درس تشریح تمامی نکات اصلی کتاب وحل چند نمونه از تمرین های هر بخش توسط استاد تمرکز بر تلفظ صحیح کلمات از طریق بازخورد دادن به فایل های ضبط شده زبان آموزان تمرکز بر اشتباهات رایج املای صحیح کلمات از طریق بازخورد دادن به رایینگ های زبان آموزان
Pre-IELTS 2 حل و تشریح تمامی بخش های اصلی کتاب توسط استاد حل و تشریح تمامی بخش های اصلی کتاب توسط استاد تشریح نحوه نوشتن پاراگراف های مناسب برای موضوعات کتاب و بسط دادن آن با ایده های مرتبط + ارائه بازخورد به تکالیف روزانه (هر درس یک تکلیف رایتینگ برای منزل داده شده و تیم آموزشی آن را تصحیح و به آن بازخورد خواهد داد) ارائه جملات و قالب های لازم برای پاسخگویی به سوالات موضوعات مختلف + ارائه بازخورد به تکالیف روزانه (هر درس از زبان آموزان خواسته خواهد شد که ۱ فایل صوتی ضبط کرده و برای یک گروه تلگرامی ارسال کنند و تیم آموزشی آن را تصحیح و به آن بازخورد خواهد داد) ارائه و توضیح لغات، اصطلاحات و عبارات ضروری در هر درس تشریح تمامی نکات اصلی کتاب وحل چند نمونه از تمرین های هر بخش توسط استاد تمرکز بر تلفظ صحیح کلمات از طریق بازخورد دادن به فایل های ضبط شده زبان آموزان تمرکز بر اشتباهات رایج املای صحیح کلمات از طریق بازخورد دادن به رایینگ های زبان آموزان
IELTS ارائه تمامی استراتژی ها و تکنیک های پاسخگویی به انواع سوالات ارائه تمامی استراتژی ها و تکنیک های پاسخگویی به انواع سوالات تشریح نحوه نوشتن انواع مقالات تسک 2 و تسک 1 (هم آکادمیک و هم جنرال) + بازخورد تحلیلی به 5 مقاله در طول ترم تشریح هر سه بخش آزمون اسپیکینگ و ارائه کلمات، عبارات و اصطلاحات لازم برای سوالات متدوال در آیلتس + بازخورد دادن به ۱ فایل صوتی ضبط شده ارائه و توضیح لغات، اصطلاحات و عبارات ضروری تشریح ساختارهای گرامری پیچیده و ضروری برای آیلتس تمرکز بر تلفظ صحیح کلمات از طریق بازخورد دادن به فایل های ضبط شده زبان آموزان ارائه لیست کلمات مهم و مشکل ساز در آیلتس
دارای ظرفیت در حال تکمیل در حال اتمام اتمام‌ظرفیت تخفیف موقتا تکمیل
از یکشنبه, 13 خرداد 1403
تا سه‌شنبه, 16 مرداد 1403
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 3,990,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
اتمام‌ظرفیت
از یکشنبه, 13 خرداد 1403
تا سه‌شنبه, 16 مرداد 1403
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 3,490,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
اتمام‌ظرفیت
از شنبه, 12 خرداد 1403
تا شنبه, 06 مرداد 1403
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 3,490,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
از چهارشنبه, 12 اردیبهشت 1403
تا شنبه, 09 تیر 1403
ساعت برگزاری: 13:00-16:00
شهریه (تومان): 4,390,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
شروع‌‌شده
از چهارشنبه, 12 اردیبهشت 1403
تا شنبه, 09 تیر 1403
ساعت برگزاری: 9:00-12:00
شهریه (تومان): 3,790,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
شروع‌‌شده
از دوشنبه, 10 اردیبهشت 1403
تا دوشنبه, 11 تیر 1403
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 3,990,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: دوشنبه چهارشنبه
شروع‌‌شده
از یکشنبه, 09 اردیبهشت 1403
تا یکشنبه, 10 تیر 1403
ساعت برگزاری: 15:00-18:00
شهریه (تومان): 4,390,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
شروع‌‌شده
از یکشنبه, 20 اسفند 1402
تا یکشنبه, 30 اردیبهشت 1403
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 3,190,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
از یکشنبه, 20 اسفند 1402
تا یکشنبه, 30 اردیبهشت 1403
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 3,190,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
از شنبه, 14 بهمن 1402
تا چهارشنبه, 29 فروردین 1403
ساعت برگزاری: 9:00-12:00
شهریه (تومان): 3,790,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
از چهارشنبه, 11 بهمن 1402
تا دوشنبه, 27 فروردین 1403
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 3,790,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: دوشنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
از چهارشنبه, 11 بهمن 1402
تا شنبه, 25 فروردین 1403
ساعت برگزاری: 13:00-16:00
شهریه (تومان): 3,790,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
از سه‌شنبه, 10 بهمن 1402
تا سه‌شنبه, 28 فروردین 1403
ساعت برگزاری: 15:00-18:00
شهریه (تومان): 3,990,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
از شنبه, 09 دی 1402
تا شنبه, 05 اسفند 1402
ساعت برگزاری: 14:00-17:00
شهریه (تومان): 2,890,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: شنبه دوشنبه
پایان‌کلاس
از شنبه, 09 دی 1402
تا شنبه, 05 اسفند 1402
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 2,890,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: شنبه دوشنبه
پایان‌کلاس
از سه‌شنبه, 05 دی 1402
تا سه‌شنبه, 08 اسفند 1402
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 2,890,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
از سه‌شنبه, 05 دی 1402
تا سه‌شنبه, 08 اسفند 1402
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 2,890,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
از یکشنبه, 05 آذر 1402
تا سه‌شنبه, 03 بهمن 1402
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
شهریه (تومان): 3,790,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
از شنبه, 04 آذر 1402
تا شنبه, 30 دی 1402
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 3,490,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه دوشنبه
پایان‌کلاس
از چهارشنبه, 01 آذر 1402
تا چهارشنبه, 27 دی 1402
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 3,490,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: دوشنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
از چهارشنبه, 01 آذر 1402
تا چهارشنبه, 27 دی 1402
ساعت برگزاری: 9:00-12:00
شهریه (تومان): 3,490,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
از چهارشنبه, 01 آذر 1402
تا چهارشنبه, 27 دی 1402
ساعت برگزاری: 13:00-16:00
شهریه (تومان): 3,490,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
از یکشنبه, 30 مهر 1402
تا سه‌شنبه, 28 آذر 1402
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 3,490,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
از یکشنبه, 30 مهر 1402
تا سه‌شنبه, 28 آذر 1402
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 3,790,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
از یکشنبه, 30 مهر 1402
تا سه‌شنبه, 28 آذر 1402
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 3,790,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
از شنبه, 29 مهر 1402
تا شنبه, 25 آذر 1402
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 3,790,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه دوشنبه
پایان‌کلاس
از شنبه, 29 مهر 1402
تا شنبه, 25 آذر 1402
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 3,490,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه دوشنبه
پایان‌کلاس
از چهارشنبه, 22 شهریور 1402
تا چهارشنبه, 17 آبان 1402
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 3,490,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: دوشنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
از چهارشنبه, 22 شهریور 1402
تا شنبه, 20 آبان 1402
ساعت برگزاری: 9:00-12:00
شهریه (تومان): 3,490,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
از چهارشنبه, 22 شهریور 1402
تا شنبه, 20 آبان 1402
ساعت برگزاری: 13:00-16:00
شهریه (تومان): 3,490,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
از سه‌شنبه, 21 شهریور 1402
تا سه‌شنبه, 23 آبان 1402
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
شهریه (تومان): 2,890,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
از دوشنبه, 20 شهریور 1402
تا شنبه, 20 آبان 1402
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 3,490,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه دوشنبه
پایان‌کلاس
از سه‌شنبه, 17 مرداد 1402
تا سه‌شنبه, 18 مهر 1402
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 3,490,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
از سه‌شنبه, 17 مرداد 1402
تا سه‌شنبه, 18 مهر 1402
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 3,790,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
از سه‌شنبه, 17 مرداد 1402
تا سه‌شنبه, 18 مهر 1402
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 3,790,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
از دوشنبه, 16 مرداد 1402
تا شنبه, 15 مهر 1402
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 3,490,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه دوشنبه
پایان‌کلاس
از دوشنبه, 16 مرداد 1402
تا شنبه, 15 مهر 1402
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 3,790,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه دوشنبه
پایان‌کلاس
از یکشنبه, 13 خرداد 1403
تا سه‌شنبه, 16 مرداد 1403
ساعت برگزاری: 14:30-17:30
شهریه (تومان): 3,290,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
اتمام‌ظرفیت
از یکشنبه, 13 خرداد 1403
تا سه‌شنبه, 16 مرداد 1403
ساعت برگزاری: 14:00-17:00
شهریه (تومان): 3,290,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
اتمام‌ظرفیت
از شنبه, 12 خرداد 1403
تا شنبه, 06 مرداد 1403
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 3,690,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
اتمام‌ظرفیت
از شنبه, 12 خرداد 1403
تا دوشنبه, 15 مرداد 1403
ساعت برگزاری: 14:00-17:00
شهریه (تومان): 3,290,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه دوشنبه
اتمام‌ظرفیت
از شنبه, 12 خرداد 1403
تا دوشنبه, 15 مرداد 1403
ساعت برگزاری: 17:30-20:30
شهریه (تومان): 3,690,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه دوشنبه
اتمام‌ظرفیت
از شنبه, 12 خرداد 1403
تا شنبه, 06 مرداد 1403
ساعت برگزاری: 12:00-15:00
شهریه (تومان): 3,290,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
اتمام‌ظرفیت
از شنبه, 12 خرداد 1403
تا دوشنبه, 15 مرداد 1403
ساعت برگزاری: 18:00-21:00
شهریه (تومان): 3,690,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه دوشنبه
اتمام‌ظرفیت
مونا نراقی OPB392 آخر هفته PRE 2
از پنج‌شنبه, 13 اردیبهشت 1403
تا پنج‌شنبه, 14 تیر 1403
ساعت برگزاری: 9:0-14:0
شهریه (تومان): 3,290,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: پنجشنبه
شروع‌‌شده
از پنج‌شنبه, 13 اردیبهشت 1403
تا پنج‌شنبه, 14 تیر 1403
ساعت برگزاری: 9:0-14:0
شهریه (تومان): 3,290,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: پنجشنبه
شروع‌‌شده
از چهارشنبه, 12 اردیبهشت 1403
تا شنبه, 09 تیر 1403
ساعت برگزاری: 13:0-16:0
شهریه (تومان): 3,290,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
شروع‌‌شده
از دوشنبه, 10 اردیبهشت 1403
تا دوشنبه, 11 تیر 1403
ساعت برگزاری: 16:0-18:0
شهریه (تومان): 3,690,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: روزهای زوج
شروع‌‌شده
یاسمن طاری OPB397 دارای تخفیف صبحگاهی PRE 2
از دوشنبه, 10 اردیبهشت 1403
تا دوشنبه, 11 تیر 1403
ساعت برگزاری: 10:0-13:0
شهریه (تومان): 3,290,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: دوشنبه چهارشنبه
شروع‌‌شده
مونا نراقی OPB391 عصرگاهی PRE 2
از یکشنبه, 09 اردیبهشت 1403
تا یکشنبه, 10 تیر 1403
ساعت برگزاری: 17:0-20:0
شهریه (تومان): 3,290,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
شروع‌‌شده
از یکشنبه, 09 اردیبهشت 1403
تا یکشنبه, 10 تیر 1403
ساعت برگزاری: 10:0-13:0
شهریه (تومان): 2,950,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
شروع‌‌شده
از یکشنبه, 09 اردیبهشت 1403
تا یکشنبه, 10 تیر 1403
ساعت برگزاری: 18:0-21:0
شهریه (تومان): 3,290,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
شروع‌‌شده
از یکشنبه, 09 اردیبهشت 1403
تا یکشنبه, 10 تیر 1403
ساعت برگزاری: 16:0-19:0