داشبورد

کلاس های آنلاین

جدول محتوای کلاس‌های آنلاین نوروزی آفرینش

جدول محتوای کلاس‌های آنلاین نوروزی آفرینش

کلاس‌های آنلاین

دارای ظرفیت در حال تکمیل ظرفیت در حال اتمام ظرفیت اتمام ظرفیت
کد سطح استاد بازه زمانی برگزاری ساعت برگزاری محل برگزاری روز های برگزاری شهریه (تومان)
OPA104 PRE 1 فرهاد کوهپائی از یکشنبه, 24 فروردین 1399 تا پنجشنبه, 18 اردیبهشت 1399 17:00 - 21:00 خانه شما روزهای فرد 427,000 پرداخت
OFA104 Fundamental 1 فرشاد پیل افکن از یکشنبه, 24 فروردین 1399 تا یکشنبه, 14 اردیبهشت 1399 17:00 - 21:00 خانه شما روزهای فرد 282,000 پرداخت
OPB104 PRE 2 سرلی گراگوسیان از یکشنبه, 24 فروردین 1399 تا پنجشنبه, 18 اردیبهشت 1399 17:00 - 21:00 خانه شما روزهای فرد 427,000 پرداخت
OFB104 Fundamental 2 مریم کوشافر از یکشنبه, 24 فروردین 1399 تا یکشنبه, 14 اردیبهشت 1399 17:00 - 21:00 خانه شما روزهای فرد 282,000 پرداخت
OFB103 Fundamental 2 مریم کوشافر از دوشنبه, 18 فروردین 1399 تا دوشنبه, 08 اردیبهشت 1399 17:00 - 21:00 خانه شما روزهای زوج 282,000 اتمام ظرفیت
OIE102 IELTS دکتر علیرضا اکباتانی از دوشنبه, 18 فروردین 1399 تا شنبه, 30 فروردین 1399 17:00 - 21:00 خانه شما همه روزه 675,000 پرداخت
OPB103 PRE 2 سرلی گراگوسیان از دوشنبه, 18 فروردین 1399 تا دوشنبه, 15 اردیبهشت 1399 17:00 - 21:00 خانه شما روزهای زوج 427,000 اتمام ظرفیت
OPA103 PRE 1 فرهاد کوهپائی از دوشنبه, 18 فروردین 1399 تا دوشنبه, 15 اردیبهشت 1399 17:00 - 21:00 خانه شما روزهای زوج 427,000 اتمام ظرفیت
OFA103 Fundamental 1 فرشاد پیل افکن از دوشنبه, 18 فروردین 1399 تا دوشنبه, 08 اردیبهشت 1399 17:00 - 21:00 خانه شما روزهای زوج 282,000 اتمام ظرفیت
OFB101 Fundamental 2 مریم کوشافر از دوشنبه, 04 فروردین 1399 تا دوشنبه, 11 فروردین 1399 9:00 - 14:00 خانه شما همه روزه 282,000 پایان کلاس
OFA101 Fundamental 1 فرشاد پیل افکن از دوشنبه, 04 فروردین 1399 تا دوشنبه, 11 فروردین 1399 9:00 - 14:00 خانه شما همه روزه 282,000 پایان کلاس
OPB101 PRE 2 سرلی گراگوسیان از شنبه, 02 فروردین 1399 تا دوشنبه, 11 فروردین 1399 9:00 - 14:00 خانه شما همه روزه 427,000 پایان کلاس
OIE101 IELTS مهدی مرتضایی از شنبه, 02 فروردین 1399 تا دوشنبه, 11 فروردین 1399 9:00 - 14:00 خانه شما همه روزه 675,000 پایان کلاس
OPA101 PRE 1 فرهاد کوهپائی از شنبه, 02 فروردین 1399 تا دوشنبه, 11 فروردین 1399 9:00 - 14:00 خانه شما همه روزه 427,000 پایان کلاس
کد سطح استاد بازه زمانی برگزاری ساعت برگزاری محل برگزاری روز های برگزاری شهریه (تومان)

کلاس‌های آنلاین

دارای ظرفیت در حال تکمیل ظرفیت در حال اتمام ظرفیت اتمام ظرفیت

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

کارگاه‌های آنلاین یک‌روزه

دارای ظرفیت در حال تکمیل ظرفیت در حال اتمام ظرفیت اتمام ظرفیت
کد دوره موضوع کارگاه استاد تاریخ برگزاری ساعت برگزاری شهریه (تومان)
ONBI134 نکات کلیدی اسپیکینگ محسن خاکی یکشنبه, 17 فروردین 1399 15:30 - 20:30 147,000 پرداخت
ONBII33 گرامر پیشرفته مهشید رازدار شنبه, 16 فروردین 1399 9:00 - 14:00 97,000 پرداخت
ONBI128 رایتینگ تسک ۱ جنرال دکتر علیرضا اکباتانی شنبه, 16 فروردین 1399 17:00 - 21:00 147,000 پرداخت
ONBI131 نکات کلیدی ریدینگ سعید رضایی جمعه, 15 فروردین 1399 9:00 - 14:00 147,000 پایان کارگاه
ONBI132 نکات کلیدی لیسنینگ رسا رضا نیا جمعه, 15 فروردین 1399 15:30 - 20:30 147,000 اتمام ظرفیت
ONBI129 نکات کلیدی رایتینگ تسک ۲ محسن خاکی پنجشنبه, 14 فروردین 1399 9:00 - 14:00 147,000 پایان کارگاه
ONBI130 رایتینگ تسک ۱ آکادمیک محمد سهروردی نیا پنجشنبه, 14 فروردین 1399 17:00 - 21:00 147,000 پایان کارگاه
ONBI127 نکات کلیدی اسپیکینگ محسن خاکی دوشنبه, 11 فروردین 1399 15:30 - 20:30 147,000 پایان کارگاه
ONBI122 گرامر پیشرفته مهشید رازدار یکشنبه, 03 فروردین 1399 15:30 - 20:30 97,000 پایان کارگاه
ONBI121 نکات کلیدی اسپیکینگ محسن خاکی شنبه, 02 فروردین 1399 15:30 - 20:30 147,000 پایان کارگاه
ONBI123 نکات کلیدی ریدینگ سعید رضایی دوشنبه, 04 فروردین 1399 15:30 - 20:30 147,000 پایان کارگاه
ONBI124 نکات کلیدی رایتینگ تسک ۲ محسن خاکی سه شنبه, 05 فروردین 1399 15:30 - 20:30 147,000 پایان کارگاه
ONBI125 نکات کلیدی لیسنینگ رسا رضا نیا چهارشنبه, 06 فروردین 1399 15:30 - 20:30 147,000 پایان کارگاه
ONBI126 لغات پیشرفته IELTS مهشید رازدار پنجشنبه, 07 فروردین 1399 15:30 - 20:30 97,000 پایان کارگاه

کارگاه‌های آنلاین یک‌روزه

دارای ظرفیت در حال تکمیل ظرفیت در حال اتمام ظرفیت اتمام ظرفیت

کارگاه

کارگاه

کارگاه

کارگاه

کارگاه

کارگاه

کارگاه

کارگاه

کارگاه

کارگاه

کارگاه

کارگاه

کارگاه

کارگاه