Logo
Wednesday 19th of June 2024
چهارشنبه, 30 خرداد 1403
دارای ظرفیت در حال تکمیل در حال اتمام اتمام‌ظرفیت تخفیف
دارای ظرفیت در حال تکمیل در حال اتمام اتمام‌ظرفیت تخفیف
TTC
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: TTC262
از یکشنبه, 03 تیر 1403
تا یکشنبه, 14 مرداد 1403
ساعت برگزاری: 9:00-13:00
شهریه (تومان): 4,990,000
ظرفیت: 20
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
IELTS
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: I1432
از چهارشنبه, 09 خرداد 1403
تا چهارشنبه, 03 مرداد 1403
ساعت برگزاری: 9:00-12:30
شهریه (تومان): 4,390,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
شروع‌‌شده
TTC
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: TTC261
از سه‌شنبه, 11 اردیبهشت 1403
تا یکشنبه, 20 خرداد 1403
ساعت برگزاری: 9:00-13:00
شهریه (تومان): 4,990,000
ظرفیت: 20
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: I1404
از شنبه, 12 اسفند 1402
تا شنبه, 29 اردیبهشت 1403
ساعت برگزاری: 9:00-12:30
شهریه (تومان): 3,990,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
TTC
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: TTC260
از سه‌شنبه, 08 اسفند 1402
تا سه‌شنبه, 28 فروردین 1403
ساعت برگزاری: 9:00-13:00
شهریه (تومان): 4,900,000
ظرفیت: 20
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
TTC
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: TTC259
از سه‌شنبه, 12 دی 1402
تا سه‌شنبه, 17 بهمن 1402
ساعت برگزاری: 9:00-13:00
شهریه (تومان): 4,900,000
ظرفیت: 20
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: I1387
از چهارشنبه, 06 دی 1402
تا چهارشنبه, 02 اسفند 1402
ساعت برگزاری: 9:00-12:30
شهریه (تومان): 3,690,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
TTC
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: TTC258
از سه‌شنبه, 23 آبان 1402
تا یکشنبه, 03 دی 1402
ساعت برگزاری: 9:00-13:00
شهریه (تومان): 4,900,000
ظرفیت: 20
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: I1355
از شنبه, 29 مهر 1402
تا شنبه, 25 آذر 1402
ساعت برگزاری: 9:00-12:30
شهریه (تومان): 3,690,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
TTC
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: TTC257
از یکشنبه, 26 شهریور 1402
تا یکشنبه, 07 آبان 1402
ساعت برگزاری: 9:00-13:00
شهریه (تومان): 4,900,000
ظرفیت: 20
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: I1339
از چهارشنبه, 18 مرداد 1402
تا چهارشنبه, 19 مهر 1402
ساعت برگزاری: 9:00-12:30
شهریه (تومان): 3,690,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
TTC
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: TTC256
از یکشنبه, 08 مرداد 1402
تا یکشنبه, 12 شهریور 1402
ساعت برگزاری: 9:00-13:00
شهریه (تومان): 4,900,000
ظرفیت: 20
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
TTC
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: TTC255
از یکشنبه, 21 خرداد 1402
تا یکشنبه, 01 مرداد 1402
ساعت برگزاری: 9:00-13:00
شهریه (تومان): 4,900,000
ظرفیت: 20
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: I1320
از شنبه, 06 خرداد 1402
تا شنبه, 31 تیر 1402
ساعت برگزاری: 9:00-12:30
شهریه (تومان): 3,690,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
TTC
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: TTC254
از یکشنبه, 20 فروردین 1402
تا یکشنبه, 31 اردیبهشت 1402
ساعت برگزاری: 9:00-13:00
شهریه (تومان): 2,990,000
ظرفیت: 15
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: I1303
از شنبه, 06 اسفند 1401
تا چهارشنبه, 27 اردیبهشت 1402
ساعت برگزاری: 9:0-12:30
شهریه (تومان): 3,790,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
TTC
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: TTC253
از سه‌شنبه, 11 بهمن 1401
تا سه‌شنبه, 16 اسفند 1401
ساعت برگزاری: 9:00-13:00
شهریه (تومان): 2,990,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: I1288
از چهارشنبه, 23 آذر 1401
تا چهارشنبه, 26 بهمن 1401
ساعت برگزاری: 9:0-12:30
شهریه (تومان): 3,290,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
TTC
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: TTC252
از سه‌شنبه, 22 آذر 1401
تا یکشنبه, 02 بهمن 1401
ساعت برگزاری: 9:00-13:00
شهریه (تومان): 2,990,000
ظرفیت: 10
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
TTC
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: TTC250
از یکشنبه, 01 آبان 1401
تا یکشنبه, 06 آذر 1401
ساعت برگزاری: 9:00-13:00
شهریه (تومان): 2,990,000
ظرفیت: 10
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: I1275
از شنبه, 16 مهر 1401
تا شنبه, 12 آذر 1401
ساعت برگزاری: 9:00-12:30
شهریه (تومان): 3,290,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
TTC
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: TTC249
از سه‌شنبه, 08 شهریور 1401
تا سه‌شنبه, 19 مهر 1401
ساعت برگزاری: 9:00-13:00
شهریه (تومان): 2,850,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: I1267
از چهارشنبه, 05 مرداد 1401
تا شنبه, 02 مهر 1401
ساعت برگزاری: 9:00-12:30
شهریه (تومان): 2,870,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
TTC
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: TTC248
از سه‌شنبه, 21 تیر 1401
تا یکشنبه, 30 مرداد 1401
ساعت برگزاری: 9:00-13:00
شهریه (تومان): 2,850,000
ظرفیت: 13
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: I1259
از چهارشنبه, 28 اردیبهشت 1401
تا شنبه, 25 تیر 1401
ساعت برگزاری: 9:00-12:30
شهریه (تومان): 2,870,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: I1256
از سه‌شنبه, 06 اردیبهشت 1401
تا سه‌شنبه, 07 تیر 1401
ساعت برگزاری: 9:00-12:30
شهریه (تومان): 2,870,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: I1243
از شنبه, 30 بهمن 1400
تا شنبه, 17 اردیبهشت 1401
ساعت برگزاری: 9:00-12:30
شهریه (تومان): 2,600,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
TTC
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: TTC246
از یکشنبه, 17 بهمن 1400
تا سه‌شنبه, 24 اسفند 1400
ساعت برگزاری: 9:00-13:00
شهریه (تومان): 2,850,000
ظرفیت: 10
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
TTC
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: TTC245
از سه‌شنبه, 30 آذر 1400
تا سه‌شنبه, 05 بهمن 1400
ساعت برگزاری: 9:00-13:00
شهریه (تومان): 2,500,000
ظرفیت: 10
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: I1239
از چهارشنبه, 24 آذر 1400
تا چهارشنبه, 20 بهمن 1400
ساعت برگزاری: 9:00-12:30
شهریه (تومان): 2,270,000
ظرفیت: 16
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
TTC
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: TTC244
از سه‌شنبه, 11 آبان 1400
تا سه‌شنبه, 16 آذر 1400
ساعت برگزاری: 9:00-13:00
شهریه (تومان): 2,100,000
ظرفیت: 10
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: I1234
از شنبه, 17 مهر 1400
تا شنبه, 13 آذر 1400
ساعت برگزاری: 9:00-12:30
شهریه (تومان): 1,890,000
ظرفیت: 16
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: I1232
از یکشنبه, 31 مرداد 1400
تا سه‌شنبه, 27 مهر 1400
ساعت برگزاری: 9:00-12:30
شهریه (تومان): 1,890,000
ظرفیت: 15
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: I1227
از شنبه, 09 مرداد 1400
تا چهارشنبه, 07 مهر 1400
ساعت برگزاری: 9:00-12:30
شهریه (تومان): 1,890,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
TTC
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: TTC243
از یکشنبه, 13 تیر 1400
تا یکشنبه, 17 مرداد 1400
ساعت برگزاری: 9:00-13:00
شهریه (تومان): 1,870,000
ظرفیت: 10
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
TTC
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: TTC242
از سه‌شنبه, 28 اردیبهشت 1400
تا یکشنبه, 06 تیر 1400
ساعت برگزاری: 9:00-13:00
شهریه (تومان): 1,870,000
ظرفیت: 10
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: I1222
از شنبه, 09 اسفند 1399
تا شنبه, 02 مرداد 1400
ساعت برگزاری: 9:00-14:00
شهریه (تومان): 1,750,000
ظرفیت: 15
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: I1219
از سه‌شنبه, 28 بهمن 1399
تا چهارشنبه, 06 مرداد 1400
ساعت برگزاری: 9:00-13:00
شهریه (تومان): 1,750,000
ظرفیت: 15
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
TTC
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: TTC241
از سه‌شنبه, 09 دی 1399
تا یکشنبه, 19 بهمن 1399
ساعت برگزاری: 9:00-13:00
شهریه (تومان): 1,870,000
ظرفیت: 10
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: I1209
از چهارشنبه, 28 آبان 1399
تا دوشنبه, 04 اسفند 1399
ساعت برگزاری: 9:00-13:00
شهریه (تومان): 1,750,000
ظرفیت: 10
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
TTC
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: TTC240
از سه‌شنبه, 29 مهر 1399
تا سه‌شنبه, 11 آذر 1399
ساعت برگزاری: 9:00-13:00
شهریه (تومان): 1,870,000
ظرفیت: 20
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
TTC
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: TTC239
از دوشنبه, 13 مرداد 1399
تا دوشنبه, 21 مهر 1399
ساعت برگزاری: 09:00-13:00
شهریه (تومان): 1,870,000
ظرفیت: 20
روزهای برگزاری: دوشنبه
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: I1197
از شنبه, 11 مرداد 1399
تا چهارشنبه, 16 مهر 1399
ساعت برگزاری: 9:00-13:00
شهریه (تومان): 1,750,000
ظرفیت: 10
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: I1198
از یکشنبه, 05 مرداد 1399
تا یکشنبه, 06 مهر 1399
ساعت برگزاری: 9:00-13:00
شهریه (تومان): 1,750,000
ظرفیت: 10
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: I1194
از شنبه, 24 خرداد 1399
تا شنبه, 04 مرداد 1399
ساعت برگزاری: 09:00-13:00
شهریه (تومان): 1,127,000
ظرفیت: 10
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: I1168
از سه‌شنبه, 08 بهمن 1398
تا سه‌شنبه, 24 تیر 1399
ساعت برگزاری: 09:00-13:00
شهریه (تومان): 1,127,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: I1167
از دوشنبه, 23 دی 1398
تا شنبه, 16 فروردین 1399
ساعت برگزاری: 09:00-13:00
شهریه (تومان): 1,127,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: I1145
از چهارشنبه, 06 آذر 1398
تا دوشنبه, 16 دی 1398
ساعت برگزاری: 09:00-13:00
شهریه (تومان): 1,127,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: I1144
از یکشنبه, 03 آذر 1398
تا سه‌شنبه, 01 بهمن 1398
ساعت برگزاری: 09:00-13:00
شهریه (تومان): 1,127,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: I1133
از دوشنبه, 15 مهر 1398
تا چهارشنبه, 29 آبان 1398
ساعت برگزاری: 09:00-13:00
شهریه (تومان): 1,127,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: I1108
از سه‌شنبه, 12 شهریور 1398
تا سه‌شنبه, 21 آبان 1398
ساعت برگزاری: 09:00-13:00
شهریه (تومان): 1,127,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: I1107
از شنبه, 26 مرداد 1398
تا شنبه, 06 مهر 1398
ساعت برگزاری: 09:00-13:00
شهریه (تومان): 1,127,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: I1086
از دوشنبه, 10 تیر 1398
تا شنبه, 19 مرداد 1398
ساعت برگزاری: 09:00-13:00
شهریه (تومان): 987,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: I1081
از سه‌شنبه, 04 تیر 1398
تا سه‌شنبه, 05 شهریور 1398
ساعت برگزاری: 09:00-13:00
شهریه (تومان): 987,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: I1071
از شنبه, 21 اردیبهشت 1398
تا شنبه, 01 تیر 1398
ساعت برگزاری: 09:00-13:00
شهریه (تومان): 987,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: I1063
از یکشنبه, 18 فروردین 1398
تا یکشنبه, 26 خرداد 1398
ساعت برگزاری: 09:00-13:00
شهریه (تومان): 885,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Disqualified
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: BC107(نکات کلیدی رایتینگ تسک ۲)
از جمعه, 24 اسفند 1397
تا جمعه, 24 اسفند 1397
ساعت برگزاری: 09:00-14:00
شهریه (تومان): 69,000
ظرفیت: 60
روزهای برگزاری: جمعه
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: I1053
از شنبه, 18 اسفند 1397
تا شنبه, 14 اردیبهشت 1398
ساعت برگزاری: 09:00-13:00
شهریه (تومان): 885,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: I1036
از شنبه, 29 دی 1397
تا دوشنبه, 13 اسفند 1397
ساعت برگزاری: 09:00-13:00
شهریه (تومان): 885,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: I1035
از سه‌شنبه, 25 دی 1397
تا یکشنبه, 26 اسفند 1397
ساعت برگزاری: 09:00-13:00
شهریه (تومان): 885,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: جردن (مرکزی)
کد کلاس: I1022
از دوشنبه, 12 آذر 1397
تا شنبه, 22 دی 1397
ساعت برگزاری: 09:00-13:00
شهریه (تومان): 885,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: جردن (مرکزی)
کد کلاس: I1008
از یکشنبه, 13 آبان 1397
تا یکشنبه, 16 دی 1397
ساعت برگزاری: 09:00-13:00
شهریه (تومان): 885,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: جردن (مرکزی)
کد کلاس: I1004
از دوشنبه, 23 مهر 1397
تا دوشنبه, 05 آذر 1397
ساعت برگزاری: 09:00-13:00
شهریه (تومان): 885,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: جردن (مرکزی)
کد کلاس: I987
از دوشنبه, 05 شهریور 1397
تا دوشنبه, 16 مهر 1397
ساعت برگزاری: 09:00-13:00
شهریه (تومان): 885,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: جردن (مرکزی)
کد کلاس: I981
از یکشنبه, 04 شهریور 1397
تا سه‌شنبه, 01 آبان 1397
ساعت برگزاری: 09:00-13:00
شهریه (تومان): 885,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: جردن (مرکزی)
کد کلاس: I974
از چهارشنبه, 20 تیر 1397
تا دوشنبه, 29 مرداد 1397
ساعت برگزاری: 09:00-13:00
شهریه (تومان): 885,000
ظرفیت: 18
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: جردن (مرکزی)
کد کلاس: I961
از یکشنبه, 27 خرداد 1397
تا سه‌شنبه, 23 مرداد 1397
ساعت برگزاری: 09:00-13:00
شهریه (تومان): 885,000
ظرفیت: 18
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: جردن (مرکزی)
کد کلاس: I958
از دوشنبه, 24 اردیبهشت 1397
تا شنبه, 09 تیر 1397
ساعت برگزاری: 09:00-13:00
شهریه (تومان): 885,000
ظرفیت: 18
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: جردن (مرکزی)
کد کلاس: I947
از یکشنبه, 19 فروردین 1397
تا یکشنبه, 20 خرداد 1397
ساعت برگزاری: 09:00-13:00
شهریه (تومان): 794,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
IELTS Workshops
محل برگزاری: جردن (مرکزی)
کد کلاس: نوروز | Writing-1
از سه‌شنبه, 07 فروردین 1397
تا شنبه, 11 فروردین 1397
ساعت برگزاری: 09:00-14:00
شهریه (تومان): 357,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: شنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: جردن (مرکزی)
کد کلاس: I945
از شنبه, 19 اسفند 1396
تا دوشنبه, 17 اردیبهشت 1397
ساعت برگزاری: 09:00-13:00
شهریه (تومان): 794,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: جردن (مرکزی)
کد کلاس: I936
از دوشنبه, 02 بهمن 1396
تا شنبه, 12 اسفند 1396
ساعت برگزاری: 09:00-13:00
شهریه (تومان): 794,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: جردن (مرکزی)
کد کلاس: I929
از سه‌شنبه, 12 دی 1396
تا یکشنبه, 20 اسفند 1396
ساعت برگزاری: 09:00-13:00
شهریه (تومان): 794,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: جردن (مرکزی)
کد کلاس: I923
از دوشنبه, 13 آذر 1396
تا دوشنبه, 25 دی 1396
ساعت برگزاری: 09:00-13:00
شهریه (تومان): 794,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: جردن (مرکزی)
کد کلاس: I910
از سه‌شنبه, 02 آبان 1396
تا سه‌شنبه, 05 دی 1396
ساعت برگزاری: 09:00-13:00
شهریه (تومان): 794,000
ظرفیت: 18
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: جردن (مرکزی)
کد کلاس: I909
از چهارشنبه, 26 مهر 1396
تا دوشنبه, 06 آذر 1396
ساعت برگزاری: 09:00-13:00
شهریه (تومان): 794,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: جردن (مرکزی)
کد کلاس: I901
از دوشنبه, 06 شهریور 1396
تا چهارشنبه, 19 مهر 1396
ساعت برگزاری: 09:00-13:00
شهریه (تومان): 724,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: جردن (مرکزی)
کد کلاس: I896
از سه‌شنبه, 24 مرداد 1396
تا سه‌شنبه, 25 مهر 1396
ساعت برگزاری: 09:00-13:00
شهریه (تومان): 724,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: جردن (مرکزی)
کد کلاس: I888
از چهارشنبه, 21 تیر 1396
تا دوشنبه, 30 مرداد 1396
ساعت برگزاری: 09:00-13:00
شهریه (تومان): 724,000
ظرفیت: 18
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: جردن (مرکزی)
کد کلاس: I883
از سه‌شنبه, 16 خرداد 1396
تا سه‌شنبه, 17 مرداد 1396
ساعت برگزاری: 09:00-13:00
شهریه (تومان): 724,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: جردن (مرکزی)
کد کلاس: I878
از دوشنبه, 01 خرداد 1396
تا چهارشنبه, 14 تیر 1396
ساعت برگزاری: 09:00-13:00
شهریه (تومان): 724,000
ظرفیت: 19
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: جردن (مرکزی)
کد کلاس: IET100
از شنبه, 21 اسفند 1395
تا چهارشنبه, 02 فروردین 1396
ساعت برگزاری: 09:00-13:00
شهریه (تومان): 20,000
ظرفیت: 1
روزهای برگزاری: روزهای زوج
پایان‌کلاس
ONBI212

ماهیت کلیدواژه‌ها و انواع آن در لیسنینگ

تاریخ برگزاری: سه‌شنبه, 31 مرداد 1402
ساعت برگزاری: 16:00 - 20:00
شهریه (تومان): 590,000
پایان‌کارگاه
ONBI205

ماهیت کلیدواژه‌ها و انواع آن در لیسنینگ

تاریخ برگزاری: چهارشنبه, 01 تیر 1401
ساعت برگزاری: 16:00 - 20:00
شهریه (تومان): 499,000
پایان‌کارگاه
ONBI200

ماهیت کلیدواژه‌ها و انواع آن در لیسنینگ

تاریخ برگزاری: یکشنبه, 28 آذر 1400
ساعت برگزاری: 16:00 - 20:00
شهریه (تومان): 499,000
پایان‌کارگاه
ONBI188

ماهیت کلیدواژه‌ها و انواع آن در لیسنینگ

تاریخ برگزاری: چهارشنبه, 22 اردیبهشت 1400
ساعت برگزاری: 16:00 - 20:00
شهریه (تومان): 499,000
پایان‌کارگاه
ONBI184

ابزار ایجاد پیوستگی در متن و علامت‌گذاری آنها

تاریخ برگزاری: چهارشنبه, 29 بهمن 1399
ساعت برگزاری: 16:00 - 20:00
شهریه (تومان): 399,000
پایان‌کارگاه
ONBI178

ماهیت کلیدواژه‌ها و انواع آن در لیسنینگ

تاریخ برگزاری: چهارشنبه, 10 دی 1399
ساعت برگزاری: 17:00 - 21:00
شهریه (تومان): 399,000
پایان‌کارگاه
ONBI168

ماهیت کلیدواژه‌ها و انواع آن در لیسنینگ

تاریخ برگزاری: چهارشنبه, 30 مهر 1399
ساعت برگزاری: 17:00 - 21:00
شهریه (تومان): 399,000
پایان‌کارگاه
ONBI151

رایتینگ تسک ۱ جنرال