Logo
Tuesday 25th of June 2024
سه‌شنبه, 05 تیر 1403
دارای ظرفیت در حال تکمیل در حال اتمام اتمام‌ظرفیت تخفیف
دارای ظرفیت در حال تکمیل در حال اتمام اتمام‌ظرفیت تخفیف
IELTS Workshops
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: SPEAKING -342
از سه‌شنبه, 14 تیر 1401
تا سه‌شنبه, 01 شهریور 1401
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 1,299,000
ظرفیت: 15
روزهای برگزاری: سه شنبه
پایان‌کلاس
IELTS Workshops
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: Writing-370.Task 2
از پنج‌شنبه, 11 اردیبهشت 1399
تا پنج‌شنبه, 05 تیر 1399
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 527,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: پنجشنبه
پایان‌کلاس
IELTS Workshops
محل برگزاری: شهرک غرب
کد کلاس: Writing-413.Academic
از شنبه, 23 فروردین 1399
تا چهارشنبه, 17 اردیبهشت 1399
ساعت برگزاری: 14:00-16:30
شهریه (تومان): 1,450,000
ظرفیت: 4
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
IELTS Workshops
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: Speaking -319
از چهارشنبه, 20 فروردین 1399
تا چهارشنبه, 24 اردیبهشت 1399
ساعت برگزاری: 09:00-13:00
شهریه (تومان): 497,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: چهارشنبه
پایان‌کلاس
IELTS Workshops
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: Speaking -318
از شنبه, 16 فروردین 1399
تا شنبه, 20 اردیبهشت 1399
ساعت برگزاری: 09:00-13:00
شهریه (تومان): 497,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: شنبه
پایان‌کلاس
IELTS Workshops
محل برگزاری: شهرک غرب
کد کلاس: Writing PREMIUM -412.Academic
از چهارشنبه, 16 بهمن 1398
تا چهارشنبه, 20 فروردین 1399
ساعت برگزاری: 14:00-16:30
شهریه (تومان): 1,450,000
ظرفیت: 4
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
IELTS Workshops
محل برگزاری: شهرک غرب
کد کلاس: Speaking -309
از شنبه, 05 بهمن 1398
تا شنبه, 16 فروردین 1399
ساعت برگزاری: 17:00-21:00
شهریه (تومان): 497,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: شنبه
پایان‌کلاس
IELTS Workshops
محل برگزاری: شهرک غرب
کد کلاس: Speaking -310
از چهارشنبه, 02 بهمن 1398
تا چهارشنبه, 27 فروردین 1399
ساعت برگزاری: 17:00-21:00
شهریه (تومان): 497,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: چهارشنبه
پایان‌کلاس
IELTS Workshops
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: Writing-360.Task 2
از پنج‌شنبه, 26 دی 1398
تا پنج‌شنبه, 04 اردیبهشت 1399
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 527,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: پنجشنبه
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: I1169
از سه‌شنبه, 24 دی 1398
تا سه‌شنبه, 26 فروردین 1399
ساعت برگزاری: 09:00-14:00
شهریه (تومان): 1,127,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
IELTS Workshops
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: Speaking -305
از چهارشنبه, 18 دی 1398
تا چهارشنبه, 30 بهمن 1398
ساعت برگزاری: 09:00-13:00
شهریه (تومان): 497,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: چهارشنبه
پایان‌کلاس
IELTS Workshops
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: Speaking -306
از شنبه, 14 دی 1398
تا شنبه, 19 بهمن 1398
ساعت برگزاری: 09:00-13:00
شهریه (تومان): 497,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: شنبه
پایان‌کلاس
Disqualified
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: BC127 (بررسی کل زمانهای گرامری انگلیسی)
از جمعه, 13 دی 1398
تا جمعه, 13 دی 1398
ساعت برگزاری: 09:00-14:00
شهریه (تومان): 87,000
ظرفیت: 60
روزهای برگزاری: جمعه
پایان‌کلاس
IELTS Workshops
محل برگزاری: شهرک غرب
کد کلاس: Writing-411.Academic
از چهارشنبه, 11 دی 1398
تا شنبه, 05 بهمن 1398
ساعت برگزاری: 14:00-16:30
شهریه (تومان): 1,450,000
ظرفیت: 4
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Disqualified
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: BC126(ساختارهای پیچیده گرامری)
از جمعه, 22 آذر 1398
تا جمعه, 22 آذر 1398
ساعت برگزاری: 09:00-14:00
شهریه (تومان): 87,000
ظرفیت: 60
روزهای برگزاری: جمعه
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: I1143
از یکشنبه, 03 آذر 1398
تا سه‌شنبه, 17 دی 1398
ساعت برگزاری: 09:00-14:00
شهریه (تومان): 1,127,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: شهرک غرب
کد کلاس: I1142
از شنبه, 25 آبان 1398
تا چهارشنبه, 25 دی 1398
ساعت برگزاری: 17:00-21:00
شهریه (تومان): 1,127,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
IELTS Workshops
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: Speaking -292
از شنبه, 25 آبان 1398
تا شنبه, 30 آذر 1398
ساعت برگزاری: 09:00-13:00
شهریه (تومان): 497,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: شنبه
پایان‌کلاس
IELTS Workshops
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: Writing-336.Task 2
از پنج‌شنبه, 23 آبان 1398
تا پنج‌شنبه, 12 دی 1398
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 527,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: پنجشنبه
پایان‌کلاس
IELTS Workshops
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: Speaking -291
از چهارشنبه, 22 آبان 1398
تا چهارشنبه, 27 آذر 1398
ساعت برگزاری: 09:00-13:00
شهریه (تومان): 497,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: چهارشنبه
پایان‌کلاس
IELTS Workshops
محل برگزاری: شهرک غرب
کد کلاس: Writing PREMIUM -410.Academic
از شنبه, 18 آبان 1398
تا چهارشنبه, 13 آذر 1398
ساعت برگزاری: 14:00-16:30
شهریه (تومان): 1,450,000
ظرفیت: 4
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Disqualified
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: BC122 ( ایده پردازی در رایتینگ آیلتس )
از جمعه, 12 مهر 1398
تا جمعه, 12 مهر 1398
ساعت برگزاری: 09:00-14:00
شهریه (تومان): 87,000
ظرفیت: 60
روزهای برگزاری: جمعه
پایان‌کلاس
IELTS Workshops
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: Speaking -288
از چهارشنبه, 27 شهریور 1398
تا چهارشنبه, 01 آبان 1398
ساعت برگزاری: 09:00-13:00
شهریه (تومان): 497,000
ظرفیت: 18
روزهای برگزاری: چهارشنبه
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: I1114
از یکشنبه, 24 شهریور 1398
تا سه‌شنبه, 14 آبان 1398
ساعت برگزاری: 09:00-14:00
شهریه (تومان): 1,127,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
IELTS Workshops
محل برگزاری: شهرک غرب
کد کلاس: Writing PREMIUM -409.Academic
از شنبه, 23 شهریور 1398
تا چهارشنبه, 17 مهر 1398
ساعت برگزاری: 14:00-16:30
شهریه (تومان): 1,450,000
ظرفیت: 4
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
IELTS Workshops
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: Speaking -283
از شنبه, 23 شهریور 1398
تا شنبه, 04 آبان 1398
ساعت برگزاری: 09:00-13:00
شهریه (تومان): 497,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: شنبه
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: شهرک غرب
کد کلاس: I1113
از شنبه, 09 شهریور 1398
تا شنبه, 11 آبان 1398
ساعت برگزاری: 17:00-21:00
شهریه (تومان): 1,127,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
IELTS Workshops
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: Writing-306.Task 2
از پنج‌شنبه, 31 مرداد 1398
تا پنج‌شنبه, 18 مهر 1398
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 527,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: پنجشنبه
پایان‌کلاس
Disqualified
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: BC120 ( ایده پردازی در رایتینگ آیلتس )
از جمعه, 18 مرداد 1398
تا جمعه, 18 مرداد 1398
ساعت برگزاری: 09:00-14:00
شهریه (تومان): 87,000
ظرفیت: 60
روزهای برگزاری: جمعه
پایان‌کلاس
IELTS Workshops
محل برگزاری: شهرک غرب
کد کلاس: Writing PREMIUM -408.Academic
از چهارشنبه, 16 مرداد 1398
تا شنبه, 09 شهریور 1398
ساعت برگزاری: 14:00-16:30
شهریه (تومان): 1,450,000
ظرفیت: 4
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
IELTS Workshops
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: Speaking -282
از چهارشنبه, 09 مرداد 1398
تا چهارشنبه, 13 شهریور 1398
ساعت برگزاری: 09:00-13:00
شهریه (تومان): 497,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: چهارشنبه
پایان‌کلاس
IELTS Workshops
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: Speaking -274
از شنبه, 29 تیر 1398
تا شنبه, 02 شهریور 1398
ساعت برگزاری: 09:00-13:00
شهریه (تومان): 437,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: شنبه
پایان‌کلاس
Disqualified
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: BC119(ساختارهای پیچیده گرامری)
از جمعه, 28 تیر 1398
تا جمعه, 28 تیر 1398
ساعت برگزاری: 09:00-14:00
شهریه (تومان): 79,000
ظرفیت: 60
روزهای برگزاری: جمعه
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: I1093
از سه‌شنبه, 25 تیر 1398
تا سه‌شنبه, 12 شهریور 1398
ساعت برگزاری: 09:00-14:00
شهریه (تومان): 987,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
IELTS Workshops
محل برگزاری: شهرک غرب
کد کلاس: Writing PREMIUM -407.Academic
از چهارشنبه, 12 تیر 1398
تا شنبه, 05 مرداد 1398
ساعت برگزاری: 14:00-16:30
شهریه (تومان): 1,440,000
ظرفیت: 4
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
IELTS Workshops
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: Writing-282.Task 2
از پنج‌شنبه, 30 خرداد 1398
تا پنج‌شنبه, 17 مرداد 1398
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 460,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: پنجشنبه
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: شهرک غرب
کد کلاس: I1082
از چهارشنبه, 29 خرداد 1398
تا چهارشنبه, 30 مرداد 1398
ساعت برگزاری: 17:00-21:00
شهریه (تومان): 987,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
IELTS Workshops
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: Speaking -268
از چهارشنبه, 22 خرداد 1398
تا چهارشنبه, 26 تیر 1398
ساعت برگزاری: 09:00-13:00
شهریه (تومان): 437,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: چهارشنبه
پایان‌کلاس
IELTS Workshops
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: Speaking -266
از شنبه, 04 خرداد 1398
تا شنبه, 15 تیر 1398
ساعت برگزاری: 09:00-13:00
شهریه (تومان): 437,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: شنبه
پایان‌کلاس
IELTS Workshops
محل برگزاری: شهرک غرب
کد کلاس: Writing PREMIUM -406.Academic
از شنبه, 28 اردیبهشت 1398
تا شنبه, 25 خرداد 1398
ساعت برگزاری: 14:00-16:30
شهریه (تومان): 1,440,000
ظرفیت: 4
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: I1068
از سه‌شنبه, 24 اردیبهشت 1398
تا یکشنبه, 16 تیر 1398
ساعت برگزاری: 09:00-14:00
شهریه (تومان): 987,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Disqualified
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: BC113(بررسی تحلیل سمپل های اسپیکینگ +7)
از جمعه, 20 اردیبهشت 1398
تا جمعه, 20 اردیبهشت 1398
ساعت برگزاری: 09:00-15:00
شهریه (تومان): 87,000
ظرفیت: 60
روزهای برگزاری: جمعه
پایان‌کلاس
IELTS Workshops
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: Writing-263.Task2
از پنج‌شنبه, 22 فروردین 1398
تا پنج‌شنبه, 09 خرداد 1398
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 395,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: پنجشنبه
پایان‌کلاس
IELTS Workshops
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: Speaking -257
از چهارشنبه, 21 فروردین 1398
تا چهارشنبه, 25 اردیبهشت 1398
ساعت برگزاری: 09:00-13:00
شهریه (تومان): 380,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: چهارشنبه
پایان‌کلاس
IELTS Workshops
محل برگزاری: شهرک غرب
کد کلاس: Writing PREMIUM -405.Academic
از چهارشنبه, 21 فروردین 1398
تا شنبه, 14 اردیبهشت 1398
ساعت برگزاری: 14:00-16:30
شهریه (تومان): 1,260,000
ظرفیت: 4
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: شهرک غرب
کد کلاس: I1057
از شنبه, 17 فروردین 1398
تا شنبه, 18 خرداد 1398
ساعت برگزاری: 17:00-21:00
شهریه (تومان): 885,000
ظرفیت: 15
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
IELTS Workshops
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: Speaking -258
از شنبه, 17 فروردین 1398
تا شنبه, 21 اردیبهشت 1398
ساعت برگزاری: 09:00-13:00
شهریه (تومان): 380,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: شنبه
پایان‌کلاس
Disqualified
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: BC110(ساختارهای پیچیده گرامری)
از چهارشنبه, 22 اسفند 1397
تا چهارشنبه, 22 اسفند 1397
ساعت برگزاری: 15:00-20:00
شهریه (تومان): 69,000
ظرفیت: 60
روزهای برگزاری: چهارشنبه
پایان‌کلاس
Disqualified
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: BC105(تحلیل سمپل‌های اسپیکینگ کمبریج ۱۳)
از جمعه, 17 اسفند 1397
تا جمعه, 17 اسفند 1397
ساعت برگزاری: 09:00-15:00
شهریه (تومان): 77,000
ظرفیت: 60
روزهای برگزاری: جمعه
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: I1050
از یکشنبه, 05 اسفند 1397
تا یکشنبه, 08 اردیبهشت 1398
ساعت برگزاری: 09:00-14:00
شهریه (تومان): 885,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
IELTS Workshops
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: Writing-261.Task1 Academic
از چهارشنبه, 01 اسفند 1397
تا چهارشنبه, 15 اسفند 1397
ساعت برگزاری: 09:00-13:00
شهریه (تومان): 198,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: چهارشنبه
پایان‌کلاس
IELTS Workshops
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: Speaking -251
از شنبه, 06 بهمن 1397
تا شنبه, 18 اسفند 1397
ساعت برگزاری: 09:00-13:00
شهریه (تومان): 380,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: شنبه
پایان‌کلاس
IELTS Workshops
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: Writing-253.Task2
از پنج‌شنبه, 04 بهمن 1397
تا پنج‌شنبه, 23 اسفند 1397
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 395,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: پنجشنبه
پایان‌کلاس
IELTS Workshops
محل برگزاری: شهرک غرب
کد کلاس: Writing PREMIUM-404.Academic
از چهارشنبه, 03 بهمن 1397
تا چهارشنبه, 01 اسفند 1397
ساعت برگزاری: 14:00-16:30
شهریه (تومان): 1,260,000
ظرفیت: 4
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Disqualified
محل برگزاری: جردن (اسفندیار)
کد کلاس: BC102(تحلیل سمپل‌های اسپیکینگ کمبریج ۱۳)
از جمعه, 28 دی 1397
تا جمعه, 28 دی 1397
ساعت برگزاری: 09:00-15:00
شهریه (تومان): 77,000
ظرفیت: 60
روزهای برگزاری: جمعه
پایان‌کلاس
IELTS Workshops
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: Speaking -246
از چهارشنبه, 19 دی 1397
تا چهارشنبه, 24 بهمن 1397
ساعت برگزاری: 09:00-13:00
شهریه (تومان): 380,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: چهارشنبه
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: شهرک غرب
کد کلاس: I1031
از شنبه, 15 دی 1397
تا شنبه, 18 اسفند 1397
ساعت برگزاری: 17:00-21:00
شهریه (تومان): 885,000
ظرفیت: 14
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: I1028
از یکشنبه, 09 دی 1397
تا سه‌شنبه, 23 بهمن 1397
ساعت برگزاری: 09:00-14:00
شهریه (تومان): 885,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
IELTS Workshops
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: Speaking-244
از شنبه, 17 آذر 1397
تا شنبه, 22 دی 1397
ساعت برگزاری: 09:00-13:00
شهریه (تومان): 380,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: شنبه
پایان‌کلاس
IELTS Workshops
محل برگزاری: شهرک غرب
کد کلاس: Writing PREMIUM-401.Academic
از شنبه, 17 آذر 1397
تا چهارشنبه, 12 دی 1397
ساعت برگزاری: 14:00-16:30
شهریه (تومان): 1,260,000
ظرفیت: 4
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
IELTS Workshops
محل برگزاری: شهرک غرب
کد کلاس: Writing-246.Task1 General
از پنج‌شنبه, 15 آذر 1397
تا پنج‌شنبه, 15 آذر 1397
ساعت برگزاری: 14:00-19:00
شهریه (تومان): 127,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: پنجشنبه
پایان‌کلاس
IELTS Workshops
محل برگزاری: جردن (مرکزی)
کد کلاس: Speaking-238
از جمعه, 02 آذر 1397
تا جمعه, 07 دی 1397
ساعت برگزاری: 10:00-14:00
شهریه (تومان): 380,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: جمعه
پایان‌کلاس
IELTS Workshops
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: Writing-241.Task2
از پنج‌شنبه, 01 آذر 1397
تا پنج‌شنبه, 20 دی 1397
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 395,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: پنجشنبه
پایان‌کلاس
IELTS Workshops
محل برگزاری: شهرک غرب
کد کلاس: Writing-240.Task1 General
از پنج‌شنبه, 24 آبان 1397
تا پنج‌شنبه, 24 آبان 1397
ساعت برگزاری: 14:00-19:00
شهریه (تومان): 127,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: پنجشنبه
پایان‌کلاس
IELTS Workshops
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: Speaking-237
از چهارشنبه, 23 آبان 1397
تا چهارشنبه, 28 آذر 1397
ساعت برگزاری: 09:00-13:00
شهریه (تومان): 380,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: چهارشنبه
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: شهرک غرب
کد کلاس: I1002
از چهارشنبه, 02 آبان 1397
تا چهارشنبه, 05 دی 1397
ساعت برگزاری: 17:00-21:00
شهریه (تومان): 885,000
ظرفیت: 14
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: I1003
از سه‌شنبه, 01 آبان 1397
تا یکشنبه, 25 آذر 1397
ساعت برگزاری: 09:00-14:00
شهریه (تومان): 885,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
IELTS Workshops
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: Speaking-232
از شنبه, 21 مهر 1397
تا شنبه, 26 آبان 1397
ساعت برگزاری: 09:00-13:00
شهریه (تومان): 380,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: شنبه
پایان‌کلاس
IELTS Workshops
محل برگزاری: جردن (مرکزی)
کد کلاس: Speaking-230
از جمعه, 06 مهر 1397
تا جمعه, 11 آبان 1397
ساعت برگزاری: 10:00-14:00
شهریه (تومان): 380,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: جمعه
پایان‌کلاس
IELTS Workshops
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: Speaking-229
از چهارشنبه, 04 مهر 1397
تا چهارشنبه, 09 آبان 1397
ساعت برگزاری: 09:00-13:00
شهریه (تومان): 380,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: چهارشنبه
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: شهرک غرب
کد کلاس: 241-IELTS PREMIUM
از چهارشنبه, 04 مهر 1397
تا چهارشنبه, 30 آبان 1397
ساعت برگزاری: 14:00-16:30
شهریه (تومان): 2,400,000
ظرفیت: 4
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
IELTS Workshops
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: Writing-232
از پنج‌شنبه, 15 شهریور 1397
تا پنج‌شنبه, 10 آبان 1397
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 395,000
ظرفیت: 18
روزهای برگزاری: پنجشنبه
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: I986
از سه‌شنبه, 06 شهریور 1397
تا یکشنبه, 22 مهر 1397
ساعت برگزاری: 09:00-14:00
شهریه (تومان): 885,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
IELTS Workshops
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: Speaking-224
از شنبه, 03 شهریور 1397
تا شنبه, 07 مهر 1397
ساعت برگزاری: 09:00-13:00
شهریه (تومان): 380,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: شنبه
پایان‌کلاس
IELTS Workshops
محل برگزاری: جردن (مرکزی)
کد کلاس: Speaking-223
از جمعه, 19 مرداد 1397
تا جمعه, 23 شهریور 1397
ساعت برگزاری: 10:00-14:00
شهریه (تومان): 380,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: جمعه
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: شهرک غرب
کد کلاس: I975
از چهارشنبه, 17 مرداد 1397
تا شنبه, 21 مهر 1397
ساعت برگزاری: 17:00-21:00
شهریه (تومان): 885,000
ظرفیت: 14
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
IELTS Workshops
محل برگزاری: شریعتی
کد کلاس: Speaking-222
از چهارشنبه, 10 مرداد 1397
تا چهارشنبه, 21 شهریور 1397
ساعت برگزاری: 09:00-13:00
شهریه (تومان): 380,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: چهارشنبه
پایان‌کلاس
IELTS Workshops
محل برگزاری: جردن (مرکزی)
کد کلاس: Speaking-220
از شنبه, 16 تیر 1397
تا شنبه, 20 مرداد 1397
ساعت برگزاری: 09:00-13:00
شهریه (تومان): 380,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: شنبه
پایان‌کلاس
IELTS Workshops
محل برگزاری: جردن (مرکزی)
کد کلاس: Writing-222
از پنج‌شنبه, 14 تیر 1397
تا پنج‌شنبه, 01 شهریور 1397
ساعت برگزاری: 15:00-18:00
شهریه (تومان): 395,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: پنجشنبه
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: شهرک غرب
کد کلاس: I972
از سه‌شنبه, 12 تیر 1397
تا یکشنبه, 28 مرداد 1397
ساعت برگزاری: 09:00-14:00
شهریه (تومان): 885,000
ظرفیت: 19
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
IELTS Workshops
محل برگزاری: جردن (مرکزی)
کد کلاس: Speaking-217
از جمعه, 01 تیر 1397
تا جمعه, 05 مرداد 1397
ساعت برگزاری: 10:00-14:00
شهریه (تومان): 380,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: جمعه
پایان‌کلاس
IELTS Workshops
محل برگزاری: میرداماد
کد کلاس: Speaking-216
از چهارشنبه, 23 خرداد 1397
تا چهارشنبه, 27 تیر 1397
ساعت برگزاری: 09:00-13:00
شهریه (تومان): 380,000
ظرفیت: 17
روزهای برگزاری: چهارشنبه
پایان‌کلاس
IELTS Workshops
محل برگزاری: شهرک غرب
کد کلاس: 201-Mastering Phrasal Verbs
از سه‌شنبه, 22 خرداد 1397
تا سه‌شنبه, 05 تیر 1397
ساعت برگزاری: 17:00-21:00
شهریه (تومان): 227,000
ظرفیت: 15
روزهای برگزاری: سه شنبه
پایان‌کلاس
IELTS Workshops
محل برگزاری: شهرک غرب
کد کلاس: Speaking-215
از یکشنبه, 13 خرداد 1397
تا یکشنبه, 17 تیر 1397
ساعت برگزاری: 17:00-21:00
شهریه (تومان): 380,000
ظرفیت: 14
روزهای برگزاری: یکشنبه
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: شهرک غرب
کد کلاس: I959
از چهارشنبه, 02 خرداد 1397
تا شنبه, 06 مرداد 1397
ساعت برگزاری: 17:00-21:00
شهریه (تومان): 885,000
ظرفیت: 14
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
IELTS Workshops
محل برگزاری: جردن (مرکزی)
کد کلاس: Speaking-213
از شنبه, 22 اردیبهشت 1397
تا شنبه, 02 تیر 1397
ساعت برگزاری: 09:00-13:00
شهریه (تومان): 380,000
ظرفیت: 16
روزهای برگزاری: شنبه
پایان‌کلاس
IELTS
محل برگزاری: شهرک غرب
کد کلاس: I956
از یکشنبه, 16 اردیبهشت 1397
تا یکشنبه, 03 تیر 1397
ساعت برگزاری: 09:00-14:00