Logo
Wednesday 24th of April 2024
چهارشنبه, 05 اردیبهشت 1403
دارای ظرفیت در حال تکمیل در حال اتمام اتمام‌ظرفیت تخفیف
دارای ظرفیت در حال تکمیل در حال اتمام اتمام‌ظرفیت تخفیف
Fundamental 2 (new)
کد کلاس: OFB548
از یکشنبه, 13 خرداد 1403
تا سه‌شنبه, 16 مرداد 1403
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 3,290,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
18 ساعت و 46 دقیقه
تا شروع ثبت‌نام
Fundamental 1 (new)
کد کلاس: OFA454
از یکشنبه, 13 خرداد 1403
تا سه‌شنبه, 16 مرداد 1403
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 2,790,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
18 ساعت و 31 دقیقه
تا شروع ثبت‌نام
Fundamental 2 (new)
کد کلاس: OFB551
از شنبه, 12 خرداد 1403
تا شنبه, 06 مرداد 1403
ساعت برگزاری: 17:30-20:30
شهریه (تومان): 3,290,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
18 ساعت و 46 دقیقه
تا شروع ثبت‌نام
Fundamental 2 (new)
کد کلاس: OFB557
از شنبه, 12 خرداد 1403
تا دوشنبه, 15 مرداد 1403
ساعت برگزاری: 14:00-17:00
شهریه (تومان): 2,790,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه دوشنبه
18 ساعت و 46 دقیقه
تا شروع ثبت‌نام
Fundamental 2 (new)
کد کلاس: OFB550
از پنج‌شنبه, 10 خرداد 1403
تا دوشنبه, 15 مرداد 1403
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 3,290,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: دوشنبه پنجشنبه
18 ساعت و 46 دقیقه
تا شروع ثبت‌نام
Fundamental 2
کد کلاس: OFB536
از پنج‌شنبه, 13 اردیبهشت 1403
تا پنج‌شنبه, 07 تیر 1403
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 3,290,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: پنجشنبه جمعه
اتمام‌ظرفیت
Fundamental 1
کد کلاس: OFA410
از پنج‌شنبه, 02 فروردین 1403
تا شنبه, 11 فروردین 1403
ساعت برگزاری: 9:00-14:00
شهریه (تومان): 2,790,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: همه روزه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
کد کلاس: OFA430
از یکشنبه, 20 اسفند 1402
تا یکشنبه, 30 اردیبهشت 1403
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 1,850,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
شروع‌‌شده
Fundamental 2
کد کلاس: OFB524
از پنج‌شنبه, 17 اسفند 1402
تا دوشنبه, 31 اردیبهشت 1403
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 1,850,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: دوشنبه پنجشنبه
شروع‌‌شده
Fundamental 1
کد کلاس: OFA428
از پنج‌شنبه, 17 اسفند 1402
تا دوشنبه, 31 اردیبهشت 1403
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 1,850,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: دوشنبه پنجشنبه
شروع‌‌شده
Fundamental 2
کد کلاس: OFB519
از چهارشنبه, 16 اسفند 1402
تا چهارشنبه, 02 خرداد 1403
ساعت برگزاری: 17:30-20:30
شهریه (تومان): 1,850,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
در حال برگزاری
Fundamental 1
کد کلاس: OFA419
از شنبه, 14 بهمن 1402
تا چهارشنبه, 29 فروردین 1403
ساعت برگزاری: 14:00-17:00
شهریه (تومان): 2,490,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
کد کلاس: OFA418
از شنبه, 14 بهمن 1402
تا چهارشنبه, 29 فروردین 1403
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 2,490,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: OFB505
از پنج‌شنبه, 12 بهمن 1402
تا پنج‌شنبه, 30 فروردین 1403
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 2,790,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: پنجشنبه جمعه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
کد کلاس: OFA400
از چهارشنبه, 06 دی 1402
تا چهارشنبه, 02 اسفند 1402
ساعت برگزاری: 17:30-20:30
شهریه (تومان): 1,690,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: OFB484
از چهارشنبه, 06 دی 1402
تا چهارشنبه, 02 اسفند 1402
ساعت برگزاری: 14:00-17:00
شهریه (تومان): 1,690,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: OFB485
از سه‌شنبه, 05 دی 1402
تا سه‌شنبه, 08 اسفند 1402
ساعت برگزاری: 17:30-20:30
شهریه (تومان): 1,690,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: OFB494
از سه‌شنبه, 05 دی 1402
تا سه‌شنبه, 08 اسفند 1402
ساعت برگزاری: 14:00-17:00
شهریه (تومان): 1,850,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
کد کلاس: OFA397
از پنج‌شنبه, 02 آذر 1402
تا پنج‌شنبه, 28 دی 1402
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 2,590,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: پنجشنبه جمعه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: OFB463
از یکشنبه, 30 مهر 1402
تا سه‌شنبه, 28 آذر 1402
ساعت برگزاری: 13:30-16:30
شهریه (تومان): 1,690,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
کد کلاس: OFA382
از شنبه, 29 مهر 1402
تا شنبه, 25 آذر 1402
ساعت برگزاری: 14:30-17:30
شهریه (تومان): 1,690,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: OFB459
از شنبه, 29 مهر 1402
تا شنبه, 25 آذر 1402
ساعت برگزاری: 17:30-20:30
شهریه (تومان): 1,690,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: شنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: OFB445
از جمعه, 24 شهریور 1402
تا جمعه, 19 آبان 1402
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 2,590,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: پنجشنبه جمعه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
کد کلاس: OFA373
از سه‌شنبه, 21 شهریور 1402
تا سه‌شنبه, 23 آبان 1402
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 2,590,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: یکشنبه سه شنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
کد کلاس: OFA363
از دوشنبه, 16 مرداد 1402
تا چهارشنبه, 12 مهر 1402
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 1,690,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: دوشنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
کد کلاس: OFA359
از پنج‌شنبه, 15 تیر 1402
تا جمعه, 10 شهریور 1402
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 2,590,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: پنجشنبه جمعه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: OFB405
از دوشنبه, 08 خرداد 1402
تا چهارشنبه, 04 مرداد 1402
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 2,590,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: دوشنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: OFB392
از پنج‌شنبه, 07 اردیبهشت 1402
تا پنج‌شنبه, 01 تیر 1402
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 1,690,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: پنجشنبه جمعه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
کد کلاس: OFA320
از چهارشنبه, 02 فروردین 1402
تا جمعه, 11 فروردین 1402
ساعت برگزاری: 9:0-14:0
شهریه (تومان): 2,290,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: همه روزه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
کد کلاس: OFA329
از چهارشنبه, 10 اسفند 1401
تا چهارشنبه, 27 اردیبهشت 1402
ساعت برگزاری: 17:00-20:00
شهریه (تومان): 2,290,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: دوشنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
کد کلاس: OFA314
از دوشنبه, 10 بهمن 1401
تا دوشنبه, 28 فروردین 1402
ساعت برگزاری: 16:0-19:0
شهریه (تومان): 2,290,000
ظرفیت: 12
روزهای برگزاری: دوشنبه چهارشنبه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: OFB363
از پنج‌شنبه, 06 بهمن 1401
تا پنج‌شنبه, 17 فروردین 1402
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 1,690,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: پنجشنبه جمعه
پایان‌کلاس
Fundamental 2
کد کلاس: OFB326
از پنج‌شنبه, 26 آبان 1401
تا پنج‌شنبه, 22 دی 1401
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 1,390,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: پنجشنبه جمعه
پایان‌کلاس
Fundamental 1
کد کلاس: OFA263
از پنج‌شنبه, 17 شهریور 1401
تا پنج‌شنبه, 12 آبان 1401
ساعت برگزاری: 10:00-13:00
شهریه (تومان): 1,300,000
ظرفیت: 25
روزهای برگزاری: پنجشنبه جمعه
پایان‌کلاس
نیلوفر ملاحسن زاده

نیلوفر ملاحسن زاده

"Where there is a will, there is a way"
  •  B.A in English Translation 
  • IELTS 7.5
  • TCF French certificate level B2
  • 6 years of teaching experience