file_9341354b440e1cd7f7fb0c56d47fa0e5.pn

توضیح:

پیش از ثبت نام حتماً توضیحات مربوط به قوانین آموزشی آفرینش را از اینجا مطالعه نمایید. ثبت نام شما در دوره ها و آزمونهای آفرینش به منزله پذیرش این قوانین میباشد.

توضیحات در خصوص انواع دوره‌های آفرینش را در این صفحه بخوانید.

در صورتی که قادر به مشاهده دوره آموزشی مورد نظر خود نمی باشید، با شماره ۲۶۲۳۰۳۳۵ تماس حاصل فرمایید.توضیح در خصوص ظرفیت کلاسها:

کلاسهایی که با رنگ زرد متمایز شده‌اند، نیمی از ظرفیت آن تکمیل شده است.

کلاسهایی که با رنگ قرمز متمایز شده‌اند، کمتر از 3 صندلی خالی تا تکمیل ظرفیت آن باقیست!

و کلاسهایی که با رنگ خاکستری متمایز شده‌اند، ظرفیت آن به اتمام رسیده است.لیست دوره های آموزشی فعال آفرینش
دارای ظرفیت در حال تکمیل ظرفیت در حال اتمام ظرفیت اتمام ظرفیت

لیست دوره های آموزشی سطح : Fundamental 1

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه وضعیت
FA524 صبا بنائی زاده ۱۳۹۷/۰۷/۰۵ ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی پنجشنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA527 فاطمه آقا بابایی ۱۳۹۷/۰۷/۰۵ ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد پنجشنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA522 مجتبی عمران ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
FA523 مجتبی عمران ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
FA532 پریناز احمدیان پور ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA533 پریناز احمدیان پور ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA530 علی فراهانی ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA531 علی فراهانی ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA541 حامد حامدی ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد جمعه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA536 هادی مقصودی ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA537 هادی مقصودی ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA538 ثنا تجویدی ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ جردن روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA539 ثنا تجویدی ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA540 ثنا تجویدی ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ جردن روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA542 فرناز کلانتری ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA543 مهسان افضلی ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA544 مهسان افضلی ۱۳۹۷/۰۸/۱۴ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ جردن روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA545 مهسان افضلی ۱۳۹۷/۰۸/۱۴ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA549 الناز گلدوز ۱۳۹۷/۰۸/۱۴ ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ ۱۳:۰۰ الی ۱۶:۰۰ سعادت آباد دوشنبه, پنجشنبه, ۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA546 حامد حامدی ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ جردن روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA547 حامد حامدی ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA548 مینا کرانی ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ جردن روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA550 آیدا سیف علی نژاد ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA551 آیدا سیف علی نژاد ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA552 آیدا سیف علی نژاد ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA553 داریوش گل محمد زاده ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۴:۳۰ الی ۱۷:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA554 مهتاب کشمیری ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA555 مهتاب کشمیری ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA556 نیلوفر محمد نژاد ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA557 نیلوفر محمد نژاد ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA558 کیمیا اتفاق ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شریعتی روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA559 کیمیا اتفاق ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA560 کیمیا اتفاق ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ شریعتی روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA561 حامد بختیاری ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شریعتی روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA562 حامد بختیاری ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA563 حامد بختیاری ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ شریعتی روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA568 فاطمه آقا بابایی ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA569 فاطمه آقا بابایی ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA570 فاطمه آقا بابایی ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA564 شهرزاد کرانی ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA565 شهرزاد کرانی ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA572 در حال بررسی ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA566 مونیکا عیسی یانس ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA567 مونیکا عیسی یانس ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA573 در حال بررسی ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ۱۴:۳۰ الی ۱۹:۳۰ شریعتی پنجشنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA571 بابک سلامی ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد جمعه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA575 نسرین حداد رضایی ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FA576 نسرین حداد رضایی ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA574 در حال بررسی ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ ۱۴:۳۰ الی ۱۹:۳۰ شریعتی پنجشنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت

لیست دوره های آموزشی سطح : Fundamental 2

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه وضعیت
FB800 نیلوفر رجبی ۱۳۹۷/۰۷/۰۵ ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد پنجشنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB801 پرهام خدابخش ۱۳۹۷/۰۷/۰۵ ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ۱۴:۳۰ الی ۱۹:۳۰ سعادت آباد پنجشنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB788 پرهام خدابخش ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ۱۳۹۷/۰۹/۰۲ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد جمعه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB798 نیلوفر محمد نژاد ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB799 نیلوفر محمد نژاد ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB829 زهرا زندیه ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ شریعتی روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB804 سحر احمدی ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB805 سحر احمدی ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB791 حامد بختیاری ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شریعتی روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB792 حامد بختیاری ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB793 حامد بختیاری ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ شریعتی روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB822 هادی مقصودی ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB811 پرهام خدابخش ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB812 پرهام خدابخش ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB809 شهرزاد کرانی ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB810 شهرزاد کرانی ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB813 مونیکا عیسی یانس ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ شریعتی روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB814 فرناز کلانتری ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شریعتی روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB815 فرناز کلانتری ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB826 بابک سلامی ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد جمعه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB823 فاطمه آقا بابایی ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB824 فاطمه آقا بابایی ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB825 فاطمه آقا بابایی ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB819 مینا کرانی ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB820 مینا کرانی ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB830 مونیکا عیسی یانس ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB831 مونیکا عیسی یانس ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB827 نیلوفر محمد نژاد ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB828 نیلوفر محمد نژاد ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB833 نسیم انعام زاده ۱۳۹۷/۰۸/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد پنجشنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB836 نسرین حداد رضایی ۱۳۹۷/۰۸/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد پنجشنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB832 مهسان افضلی ۱۳۹۷/۰۸/۱۴ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ جردن روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB834 نسرین حداد رضایی ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB835 نسرین حداد رضایی ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB837 ادنا یگانی ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد پنجشنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB840 سعید زائر ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ شریعتی روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB841 سعید زائر ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شریعتی روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB842 سعید زائر ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB845 مجتبی عمران ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB846 مجتبی عمران ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB838 پورنگ ظریف ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی شنبه, چهارشنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB839 پورنگ ظریف ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی شنبه, چهارشنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB849 در حال بررسی ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB847 در حال بررسی ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB848 در حال بررسی ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB843 زهرا خداداد ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB844 زهرا خداداد ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB850 سحر احمدی ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB851 سحر احمدی ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB856 در حال بررسی ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB857 در حال بررسی ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB858 در حال بررسی ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB859 پریناز احمدیان پور ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB860 پریناز احمدیان پور ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB852 مجتبی عمران ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ شریعتی روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB853 مجتبی عمران ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شریعتی روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB854 مجتبی عمران ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB855 صبا بنائی زاده ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ۱۳۹۷/۱۱/۱۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی پنجشنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB863 در حال بررسی ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ۱۳۹۷/۱۱/۱۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد پنجشنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB861 علی فراهانی ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB862 علی فراهانی ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB868 ثنا تجویدی ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ جردن روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB869 ثنا تجویدی ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB870 ثنا تجویدی ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ جردن روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB873 در حال بررسی ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB864 مینا کرانی ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB865 مینا کرانی ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB866 در حال بررسی ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB867 در حال بررسی ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB871 نیلوفر محمد نژاد ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB872 نیلوفر محمد نژاد ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB878 مهسان افضلی ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ جردن روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB876 مهسان افضلی ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ جردن روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB877 مهسان افضلی ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB874 در حال بررسی ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ۱۴:۳۰ الی ۱۹:۳۰ شریعتی پنجشنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB875 در حال بررسی ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ ۱۴:۳۰ الی ۱۹:۳۰ شریعتی پنجشنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت

لیست دوره های آموزشی سطح : Fundamental 1+2

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه وضعیت
F312 صبا حبیبی ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F319 مهتاب کشمیری ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F320 مجتبی عمران ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F317 صبا حبیبی ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد شنبه, چهارشنبه, ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F318 بابک سلامی ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد شنبه, چهارشنبه, ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F322 مونیکا عیسی یانس ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی روز های زوج ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F326 زهرا زندیه ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ۱۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی روز های زوج ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F321 نگار مهرجو ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد شنبه, چهارشنبه, ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F327 پیمان نادری ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F323 ادنا یگانی ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F325 پرهام خدابخش ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F324 سعید زائر ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی روز های زوج ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F328 الناز گلدوز ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F329 فرزانه مخلصی ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F330 نسرین حداد رضایی ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی روز های زوج ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F331 نیلوفر رجبی ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F332 نسیم انعام زاده ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد شنبه, چهارشنبه, ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F333 نیلوفر رجبی ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F337 در حال بررسی ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد شنبه, چهارشنبه, ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
F336 مونیکا عیسی یانس ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی روز های زوج ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
F341 زهرا زندیه ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ۱۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی روز های زوج ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
F334 در حال بررسی ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی شنبه, چهارشنبه, ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
F335 در حال بررسی ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
F342 نگار مهرجو ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد شنبه, چهارشنبه, ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
F338 صبا حبیبی ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
F339 مهتاب کشمیری ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
F340 مجتبی عمران ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
F343 در حال بررسی ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
F345 نسرین حداد رضایی ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی روز های زوج ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
F344 فرزانه مخلصی ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره

لیست دوره های آموزشی سطح : PRE 1

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه وضعیت
PA1076 نگار مهرجو ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد پنجشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1056 محسن خاکی ۱۳۹۷/۰۶/۲۲ ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی پنجشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1059 مهدی مرتضایی ۱۳۹۷/۰۶/۲۳ ۱۳۹۷/۰۹/۰۲ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی جمعه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1071 سارا سیفی ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1072 سارا سیفی ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1073 علی میرزایی آزاد ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شریعتی روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1074 علی میرزایی آزاد ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1075 علی میرزایی آزاد ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ شریعتی روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1096 نگین درخشانی ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1097 نگین درخشانی ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1077 امیر علی منفرد ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1078 امیر علی منفرد ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1083 نگار مهرجو ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1084 نگار مهرجو ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1081 مینا هاشمی ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1082 مینا هاشمی ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1089 نگین درخشانی ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1090 نگین درخشانی ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1104 نگین درخشانی ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1091 شهرزاد کرانی ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد پنجشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1092 خشایار صالحی ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی پنجشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1093 مرتضی کریمی ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ ۱۴:۳۰ الی ۱۹:۳۰ سعادت آباد پنجشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1098 مسعود قاراخانی ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1099 مسعود قاراخانی ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1100 گلناز مرادی ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1101 گلناز مرادی ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1094 گلناز مرادی ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ۱۴:۳۰ الی ۱۹:۳۰ سعادت آباد پنجشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1102 مسعود قاراخانی ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ۱۳۹۷/۱۰/۰۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی جمعه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1087 ثنا تجویدی ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1088 ثنا تجویدی ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1103 حمیدرضا احمدی ۱۳۹۷/۰۸/۰۳ ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد پنجشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1114 سینا ولی زاه ۱۳۹۷/۰۸/۰۴ ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد جمعه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1105 امیر علی منفرد ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1106 شیوا رفیعی ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1107 شیوا رفیعی ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1085 مرتضی کریمی ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1086 مرتضی کریمی ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1108 مرتضی کریمی ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد شنبه, چهارشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1109 مرتضی کریمی ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد شنبه, چهارشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1110 سعیده حیدری مقدم ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1111 سعیده حیدری مقدم ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1112 زهرا زندیه ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1113 زهرا زندیه ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1115 اکبر ابراهیم زاد ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1116 اکبر ابراهیم زاد ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1117 اکبر ابراهیم زاد ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1120 پژمان زینعلی ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1130 فرهاد کوهپائی ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد پنجشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1129 سحر احمدی ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد پنجشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1142 در حال بررسی ۱۳۹۷/۰۹/۰۲ ۱۳۹۷/۱۱/۰۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد جمعه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1123 صبا بنائی زاده ۱۳۹۷/۰۹/۰۲ ۱۳۹۷/۱۱/۰۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد جمعه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1131 پریسا بروجردی ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ۱۳:۰۰ الی ۱۶:۰۰ سعادت آباد شنبه, چهارشنبه, ۳,۵۸۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1121 پژمان زینعلی ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1122 پژمان زینعلی ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1118 فائزه یگانه ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1119 فائزه یگانه ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1132 مهدی قیداری ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PA1133 مهدی قیداری ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شریعتی روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1134 مهدی قیداری ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ شریعتی روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PA1135 زهرا زندیه ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شریعتی روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1136 زهرا زندیه ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1137 زهرا زندیه ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ شریعتی روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PA1138 سیامک خضریان ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1139 سیامک خضریان ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1126 محمد سهروردی نیا ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ۱۳۹۷/۱۱/۱۹ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی جمعه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1161 سحر مهرجو ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد شنبه, چهارشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1162 سحر مهرجو ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد شنبه, چهارشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1127 سارا سیفی ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1128 سارا سیفی ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1140 ساناز رستمی ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1141 ساناز رستمی ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1145 سینا عباس نژاد ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1146 سینا عباس نژاد ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1143 در حال بررسی ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ۱۴:۳۰ الی ۱۹:۳۰ سعادت آباد پنجشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1144 در حال بررسی ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد پنجشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1125 علیرضا عسگری ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی جمعه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1152 امیر علی منفرد ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1153 امیر علی منفرد ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1154 الناز گلدوز ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد دوشنبه, چهارشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1155 الناز گلدوز ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد دوشنبه, چهارشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1147 در حال بررسی ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد پنجشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1148 در حال بررسی ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی پنجشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1170 مهتاب کشمیری ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شریعتی روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1171 مهتاب کشمیری ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PA1172 مهتاب کشمیری ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ شریعتی روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PA1149 مینا کرانی ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد پنجشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1159 در حال بررسی ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی پنجشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1150 زهرا زندیه ۱۳۹۷/۱۰/۰۷ ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد جمعه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1164 علی میرزایی آزاد ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1165 علی میرزایی آزاد ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1168 گلناز مرادی ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1169 گلناز مرادی ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1160 در حال بررسی ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی پنجشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1173 در حال بررسی ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ۱۴:۳۰ الی ۱۹:۳۰ شریعتی پنجشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1174 سارا سیفی ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی پنجشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PA1156 سرلی گراگوسیان ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد جمعه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1163 علی میرزایی آزاد ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد جمعه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1157 سرلی گراگوسیان ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ جردن روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1158 سرلی گراگوسیان ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1176 سینا ولی زاه ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PA1175 سینا ولی زاه ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PA1166 شیوا رفیعی ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1167 شیوا رفیعی ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت

لیست دوره های آموزشی سطح : PRE 2

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه وضعیت
PB1078 سارا سیفی ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی پنجشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1089 رسا رضا نیا ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی پنجشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1101 سیامک خضریان ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
PB1102 سیامک خضریان ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
PB1093 سارا سیفی ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
PB1094 سارا سیفی ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
PB1098 زهرا زندیه ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شریعتی روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1099 زهرا زندیه ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1106 ساناز رستمی ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1096 سحر مهرجو ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد شنبه, چهارشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1097 سحر مهرجو ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد شنبه, چهارشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1090 مینا کرانی ۱۳۹۷/۰۷/۰۵ ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد پنجشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1095 زهرا زندیه ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد جمعه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1104 سینا عباس نژاد ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1105 سینا عباس نژاد ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1107 سرلی گراگوسیان ۱۳۹۷/۰۷/۱۳ ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد جمعه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1112 علی میرزایی آزاد ۱۳۹۷/۰۷/۱۳ ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد جمعه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1122 حامد بختیاری ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1123 حامد بختیاری ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1116 علی میرزایی آزاد ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1117 علی میرزایی آزاد ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1120 شیوا رفیعی ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1121 شیوا رفیعی ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1109 سرلی گراگوسیان ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ جردن روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1110 سرلی گراگوسیان ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1113 محمد سهروردی نیا ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شریعتی روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1114 محمد سهروردی نیا ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1115 محمد سهروردی نیا ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ شریعتی روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1111 حسین قانع ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ۱۳۹۷/۱۰/۰۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی جمعه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1118 نسیم خالقی ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1119 نسیم خالقی ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1124 سینا ولی زاه ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1125 سینا ولی زاه ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1129 حمیدرضا احمدی ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شریعتی روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1130 حمیدرضا احمدی ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1126 سارا سیفی ۱۳۹۷/۰۸/۱۱ ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی جمعه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1127 غزاله شوندی ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1128 غزاله شوندی ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1132 پژمان زینعلی ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1138 محمد سهروردی نیا ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1139 محمد سهروردی نیا ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1133 سرلی گراگوسیان ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1134 سرلی گراگوسیان ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1131 فرهاد کوهپائی ۱۳۹۷/۰۹/۰۲ ۱۳۹۷/۱۱/۰۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد جمعه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1135 فرشاد پیل افکن ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شریعتی روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1136 فرشاد پیل افکن ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1137 فرشاد پیل افکن ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ شریعتی روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1143 نازنین متقی ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شریعتی روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1144 نازنین متقی ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1145 نازنین متقی ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ شریعتی روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1140 هاجر محوی ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1141 هاجر محوی ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1146 علی میرزایی آزاد ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شریعتی روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1147 علی میرزایی آزاد ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1148 علی میرزایی آزاد ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ شریعتی روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1142 در حال بررسی ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ۱۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد جمعه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1150 سارا سیفی ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1151 سارا سیفی ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1153 در حال بررسی ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1154 در حال بررسی ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1161 در حال بررسی ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد پنجشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1149 در حال بررسی ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی جمعه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1155 نگار مهرجو ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1156 نگار مهرجو ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1162 در حال بررسی ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1163 در حال بررسی ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1157 مینا هاشمی ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1158 مینا هاشمی ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1152 محسن خاکی ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی پنجشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1159 حامد بختیاری ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1160 حامد بختیاری ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1164 مسعود قاراخانی ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1165 مسعود قاراخانی ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1166 پورنگ ظریف ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1167 پورنگ ظریف ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت

لیست دوره های آموزشی سطح : PRE 1+2

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه وضعیت
P391 پژمان زینعلی ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
P406 محمد سهروردی نیا ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
P399 مهدی مرتضایی ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی شنبه, چهارشنبه, ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P404 پورنگ ظریف ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P395 فرهاد کوهپائی ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P397 محسن خاکی ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ۱۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P403 سینا ولی زاه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد شنبه, چهارشنبه, ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P407 سعید رضایی ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P408 سینا عباس نژاد ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P410 سیامک خضریان ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P409 فرشاد پیل افکن ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P411 مرتضی کریمی ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد شنبه, چهارشنبه, ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P413 مرتضی کریمی ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P420 پریسا بروجردی ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P412 ساناز رستمی ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P414 اکبر ابراهیم زاد ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد شنبه, چهارشنبه, ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P418 حمیدرضا احمدی ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی روز های زوج ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
P415 پژمان زینعلی ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ جردن روز های زوج ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
P417 سینا عباس نژاد ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن دوشنبه, چهارشنبه, ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
P419 امیر علی منفرد ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
P416 پژمان زینعلی ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
P422 فرهاد کوهپائی ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
P423 فرهاد کوهپائی ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
P421 محمد سهروردی نیا ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
P424 صبا حبیبی ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد شنبه, چهارشنبه, ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
P425 سینا ولی زاه ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد شنبه, چهارشنبه, ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
P427 در حال بررسی ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
P428 در حال بررسی ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد شنبه, چهارشنبه, ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
P429 در حال بررسی ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی شنبه, چهارشنبه, ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
P431 سینا عباس نژاد ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
P430 فرشاد پیل افکن ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی روز های زوج ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
P426 محسن خاکی ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۱۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت

لیست دوره های آموزشی سطح : IELTS

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه وضعیت
I977 مرتضی رفیعی ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ۱۵:۰۰ الی ۲۰:۰۰ سعادت آباد پنجشنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I985 افشین معینی ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن پنجشنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I989 مهشید رازدار ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی شنبه, چهارشنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
241-IELTS PREMIUM پژمان علی اکبر زاده ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۱۴:۰۰ الی ۱۶:۳۰ سعادت آباد شنبه, چهارشنبه, ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I997 افشین معینی ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی شنبه, دوشنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1000 سعید رضایی ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد شنبه, چهارشنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I996 میلاد کاشانی ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1004 دکتر علیرضا اکباتانی ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ جردن روز های زوج ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1006 عیسی عطاردی ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1007 عیسی عطاردی ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد شنبه, چهارشنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1005 رسا رضا نیا ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1003 پژمان علی اکبر زاده ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1002 پژمان علی اکبر زاده ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد شنبه, چهارشنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1008 دکتر علیرضا اکباتانی ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1017 پورنگ ظریف ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ۱۶:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن دوشنبه, پنجشنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1019 رسا رضا نیا ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1009 مهدی ذاکر ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1013 افشین معینی ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1015 مرتضی رفیعی ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1010 مهدی ذاکر ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
I1016 مرتضی رفیعی ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
I1020 سعید رضایی ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی روز های زوج ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
I1018 مهشید رازدار ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
I1011 مهدی مرتضایی ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
I1014 مهشید رازدار ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
I1021 میلاد کاشانی ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
I1022 دکتر علیرضا اکباتانی ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ جردن روز های زوج ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
I1025 افشین معینی ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی شنبه, دوشنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
I1012 مهدی مرتضایی ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی روز های زوج ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
I1024 پورنگ ظریف ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
I1023 مهدی مرتضایی ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی جمعه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
I1026 سعید رضایی ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد شنبه, چهارشنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
I1027 عیسی عطاردی ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد شنبه, چهارشنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
I1030 رسا رضا نیا ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
I1028 پژمان علی اکبر زاده ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
I1032 سعید رضایی ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
I1029 پورنگ ظریف ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ۱۶:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن دوشنبه, پنجشنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
I1031 پژمان علی اکبر زاده ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد شنبه, چهارشنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت

لیست دوره های آموزشی سطح : IELTS Workshops

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه وضعیت
Writing-234 حامد محمدی ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ۱۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد سه شنبه, ۳,۹۵۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
Reading-192 حامد محمدی ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ سعادت آباد سه شنبه, ۳,۶۲۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
Writing-237 دکتر امیر روح شاد ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ۱۷:۰۰ الی ۲۰:۰۰ شریعتی شنبه, ۳,۹۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Writing-238 رسا رضا نیا ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد چهارشنبه, ۳,۹۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Writing-239.Task2 حامد محمدی ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد شنبه, ۳,۹۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Speaking-236 محمد مقدسی ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی دوشنبه, ۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Speaking-235 محمد مقدسی ۱۳۹۷/۰۸/۰۳ ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ۱۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی پنجشنبه, ۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Listening-259 رسا رضا نیا ۱۳۹۷/۰۸/۰۳ ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ ۱۶:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد پنجشنبه, ۲,۷۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Reading-195 محسن خاکی ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد شنبه, ۳,۶۲۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Reading-196 محسن خاکی ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۶۲۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Listening-260 محسن خاکی ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, ۲,۷۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Listening-261 محسن خاکی ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد سه شنبه, ۲,۷۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Speaking-237 پژمان علی اکبر زاده ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی چهارشنبه, ۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Speaking-239 محسن خاکی ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ۱۰:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی دوشنبه, ۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Speaking PREMIUM -201 محسن خاکی ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ۱۴:۰۰ الی ۱۷:۰۰ شریعتی دوشنبه, ۱۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Writing-241.Task2 پژمان علی اکبر زاده ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ۱۰:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی پنجشنبه, ۳,۹۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Speaking-238 پژمان علی اکبر زاده ۱۳۹۷/۰۹/۰۲ ۱۳۹۷/۱۰/۰۷ ۱۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن جمعه, ۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Writing-242.Task2 رسا رضا نیا ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ سعادت آباد شنبه, ۳,۹۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Writing-245.Task1 General سعید رضایی ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ۱۶:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی دوشنبه, ۱,۲۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
Speaking-243 نسیم خالقی ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد دوشنبه, ۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Listening-262 محسن خاکی ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ۱۰:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی چهارشنبه, ۲,۷۴۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
Reading-199 محسن خاکی ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ ۱۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی شنبه, ۳,۶۲۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Speaking-242 سحر مهرجو ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, ۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Writing-246.Task1 General پژمان علی اکبر زاده ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ۱۴:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد پنجشنبه, ۱,۲۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Writing PREMIUM-401.Academic پژمان علی اکبر زاده ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ ۱۴:۰۰ الی ۱۶:۳۰ سعادت آباد شنبه, چهارشنبه, ۱۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Writing-244.Task2 حامد محمدی ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد شنبه, ۳,۹۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Speaking-244 پژمان علی اکبر زاده ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی شنبه, ۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Speaking-245 محسن خاکی ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد شنبه, ۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Reading-197 حامد محمدی ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ۱۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی یکشنبه, ۳,۶۲۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Speaking-240 محمد مقدسی ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی دوشنبه, ۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Listening-263 رسا رضا نیا ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ۱۶:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد دوشنبه, ۲,۷۴۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
Writing-250.Task1 General سعید رضایی ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۱۶:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی دوشنبه, ۱,۲۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
Writing-243.Task2 حامد محمدی ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ۱۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد سه شنبه, ۳,۹۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Reading-198 حامد محمدی ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ سعادت آباد سه شنبه, ۳,۶۲۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Speaking PREMIUM -202 محسن خاکی ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۴:۰۰ الی ۱۷:۰۰ شریعتی چهارشنبه, ۱۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
Writing-247.Task2 سحر مهرجو ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ۱۳:۰۰ الی ۱۶:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, ۳,۹۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Writing-249.Task2 رسا رضا نیا ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد چهارشنبه, ۳,۹۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
Speaking-241 محمد مقدسی ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ۱۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی پنجشنبه, ۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Listening-264 رسا رضا نیا ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ۱۶:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد پنجشنبه, ۲,۷۴۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
Writing PREMIUM-402.Task 2 پورنگ ظریف ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ۱۲:۰۰ الی ۱۵:۰۰ شریعتی شنبه, چهارشنبه, ۱۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
Writing-248.Task2 دکتر امیر روح شاد ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ۱۷:۰۰ الی ۲۰:۰۰ شریعتی شنبه, ۳,۹۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Reading -200 محسن خاکی ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد شنبه, ۳,۶۲۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
Listening-265 محسن خاکی ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, ۲,۷۴۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
Reading -201 محسن خاکی ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, ۳,۶۲۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
Speaking -247 محسن خاکی ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد سه شنبه, ۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Listening-266 محسن خاکی ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد سه شنبه, ۲,۷۴۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
Writing PREMIUM-403.Task 2 پورنگ ظریف ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ۱۳:۰۰ الی ۱۶:۰۰ جردن دوشنبه, پنجشنبه, ۱۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
Speaking -246 پژمان علی اکبر زاده ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی چهارشنبه, ۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت

لیست دوره های آموزشی سطح : IELTS Teacher Education

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه وضعیت
ITE229 دکتر ایمان موسوی ۱۳۹۷/۰۸/۰۳ ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ۱۴:۳۰ الی ۱۹:۳۰ سعادت آباد پنجشنبه, ۸,۹۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
ITE230 دکتر ایمان موسوی ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ۰۹:۳۰ الی ۱۴:۳۰ سعادت آباد دوشنبه, ۸,۹۰۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
ITE231 دکتر ایمان موسوی ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ ۱۳۹۷/۱۱/۱۱ ۱۴:۳۰ الی ۱۹:۳۰ سعادت آباد پنجشنبه, ۸,۹۰۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره