1_94_39_plan.png


زبان آموز گرامی:

پیش از ثبت نام حتماً توضیحات مربوط به دوره ها و منشور اخلاقی آفرینش را از اینجا مطالعه نمایید.

در صورتی که قادر به مشاهده دوره آموزشی مورد نظر خود نمی باشید، با شماره ۲۶۲۳۰۳۳۵ تماس حاصل فرمایید.


توضیح در خصوص ظرفیت کلاسها:

کلاسهایی که با رنگ زرد متمایز میشوند، ظرفیت آن در حال تکمیل میباشد.

کلاسهایی که با رنگ قرمز متمایز میشوند، کمتر از 3 صندلی خالی تا تکمیل ظرفیت آن باقیست!

و کلاسهایی که با رنگ خاکستری متمایز میشوند، ظرفیت آن به اتمام رسیده است.لیست دوره های آموزشی فعال آفرینش
دارای ظرفیت در حال تکمیل ظرفیت در حال اتمام ظرفیت اتمام ظرفیت

لیست دوره های آموزشی سطح : Fundamental 1

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه
FA371 سعیده حیدری مقدم ۱۳۹۶/۰۴/۱۱ ۱۳۹۶/۰۵/۲۴ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۲,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA372 سعیده حیدری مقدم ۱۳۹۶/۰۴/۱۱ ۱۳۹۶/۰۵/۲۴ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۲,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA369 نازنین متقی ۱۳۹۶/۰۴/۱۴ ۱۳۹۶/۰۵/۲۸ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ میرداماد روز های زوج ۲,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA370 نازنین متقی ۱۳۹۶/۰۴/۱۴ ۱۳۹۶/۰۵/۲۸ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ میرداماد روز های زوج ۲,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA377 ساناز رستمی ۱۳۹۶/۰۴/۲۴ ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۲,۴۷۰,۰۰۰ ریال رزرو
FA376 ساناز رستمی ۱۳۹۶/۰۴/۲۴ ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۲,۴۷۰,۰۰۰ ریال رزرو
FA373 حسین قانع ۱۳۹۶/۰۴/۳۰ ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ میرداماد جمعه, ۲,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA374 محسن شجعانی ۱۳۹۶/۰۵/۰۷ ۱۳۹۶/۰۶/۲۲ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن روز های زوج ۲,۴۷۰,۰۰۰ ریال رزرو
FA375 محسن شجعانی ۱۳۹۶/۰۵/۰۷ ۱۳۹۶/۰۶/۲۲ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ جردن روز های زوج ۲,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA378 بیاینا امیریان ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ ۱۳۹۶/۰۶/۲۱ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۲,۴۷۰,۰۰۰ ریال رزرو
FA379 بیاینا امیریان ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ ۱۳۹۶/۰۶/۲۱ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۲,۴۷۰,۰۰۰ ریال رزرو

لیست دوره های آموزشی سطح : Fundamental 2

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه
FB558 زهرا زندیه ۱۳۹۶/۰۴/۰۷ ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ میرداماد روز های زوج ۲,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB559 زهرا زندیه ۱۳۹۶/۰۴/۰۷ ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ میرداماد روز های زوج ۲,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB563 زهرا زندیه ۱۳۹۶/۰۴/۰۷ ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ میرداماد روز های زوج ۲,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB565 فرجاد بابایی ۱۳۹۶/۰۴/۱۱ ۱۳۹۶/۰۵/۲۴ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۲,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB566 فرجاد بابایی ۱۳۹۶/۰۴/۱۱ ۱۳۹۶/۰۵/۲۴ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۲,۴۷۰,۰۰۰ ریال رزرو
FB561 محمد فهیمی ۱۳۹۶/۰۴/۱۱ ۱۳۹۶/۰۵/۲۴ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۲,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB562 محمد فهیمی ۱۳۹۶/۰۴/۱۱ ۱۳۹۶/۰۵/۲۴ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۲,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB564 محسن خاکی ۱۳۹۶/۰۴/۱۱ ۱۳۹۶/۰۵/۲۴ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۲,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB567 حسین قانع ۱۳۹۶/۰۴/۱۹ ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۲,۴۷۰,۰۰۰ ریال رزرو
FB568 در حال بررسی ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ ۱۳۹۶/۰۶/۱۲ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۲,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB569 در حال بررسی ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ ۱۳۹۶/۰۶/۱۲ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۲,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB570 سعید رضایی ۱۳۹۶/۰۵/۰۷ ۱۳۹۶/۰۶/۲۲ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ جردن روز های زوج ۲,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB571 سعید رضایی ۱۳۹۶/۰۵/۰۷ ۱۳۹۶/۰۶/۲۲ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن روز های زوج ۲,۴۷۰,۰۰۰ ریال رزرو
FB572 در حال بررسی ۱۳۹۶/۰۵/۱۳ ۱۳۹۶/۰۷/۰۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد جمعه, ۲,۴۷۰,۰۰۰ ریال رزرو

لیست دوره های آموزشی سطح : Fundamental 1+2

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه
F238 امیر عراقی نژاد ۱۳۹۶/۰۴/۱۷ ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال رزرو
F240 پریسا بروجردی ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ ۱۳۹۶/۰۶/۲۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال رزرو
F239 پژمان زینعلی ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۳۹۶/۰۶/۱۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ جردن روز های زوج ۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال رزرو

لیست دوره های آموزشی سطح : PRE 1

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه
PA818 سارا سیفی ۱۳۹۶/۰۴/۰۳ ۱۳۹۶/۰۵/۲۸ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA819 سارا سیفی ۱۳۹۶/۰۴/۰۳ ۱۳۹۶/۰۵/۲۸ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA824 پژمان زینعلی ۱۳۹۶/۰۴/۱۰ ۱۳۹۶/۰۶/۰۴ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن روز های زوج ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو
PA820 الهام خلیلی ۱۳۹۶/۰۴/۱۱ ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA821 الهام خلیلی ۱۳۹۶/۰۴/۱۱ ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA822 عرفان سادات حسینی ۱۳۹۶/۰۴/۱۱ ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA823 عرفان سادات حسینی ۱۳۹۶/۰۴/۱۱ ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA828 در حال بررسی ۱۳۹۶/۰۴/۱۳ ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA829 در حال بررسی ۱۳۹۶/۰۴/۱۳ ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA817 افشین معینی ۱۳۹۶/۰۴/۱۵ ۱۳۹۶/۰۶/۲۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن پنجشنبه, ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA826 عرفان سادات حسینی ۱۳۹۶/۰۴/۲۱ ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ جردن روز های زوج ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو
PA827 عرفان سادات حسینی ۱۳۹۶/۰۴/۲۱ ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن روز های زوج ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو
PA830 در حال بررسی ۱۳۹۶/۰۴/۲۴ ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ میرداماد روز های زوج ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو
PA831 در حال بررسی ۱۳۹۶/۰۴/۲۴ ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ میرداماد روز های زوج ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو
PA825 علی پور محمد ۱۳۹۶/۰۴/۳۰ ۱۳۹۶/۰۷/۰۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن جمعه, ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA832 علیرضا سبزه پرور ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ ۱۳۹۶/۰۶/۲۶ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو

لیست دوره های آموزشی سطح : PRE 2

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه
PB854 مهدی مرتضایی ۱۳۹۶/۰۴/۱۰ ۱۳۹۶/۰۶/۰۴ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد شنبه, چهارشنبه, ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو
PB855 مهدی مرتضایی ۱۳۹۶/۰۴/۱۰ ۱۳۹۶/۰۶/۰۴ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد شنبه, چهارشنبه, ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو
PB849 محمد قمی ۱۳۹۶/۰۴/۱۰ ۱۳۹۶/۰۶/۰۴ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB850 محمد قمی ۱۳۹۶/۰۴/۱۰ ۱۳۹۶/۰۶/۰۴ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو
PB853 پژمان زینعلی ۱۳۹۶/۰۴/۱۰ ۱۳۹۶/۰۶/۰۴ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ جردن روز های زوج ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB857 مهدی قیداری ۱۳۹۶/۰۴/۱۷ ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ ۱۴:۰۰ الی ۱۶:۰۰ میرداماد روز های زوج ۳,۰۲۰,۰۰۰ ریال رزرو
PB858 سحر مهرجو ۱۳۹۶/۰۴/۱۹ ۱۳۹۶/۰۶/۱۳ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ میرداماد شنبه, دوشنبه, ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB859 سحر مهرجو ۱۳۹۶/۰۴/۱۹ ۱۳۹۶/۰۶/۱۳ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ میرداماد شنبه, دوشنبه, ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB862 در حال بررسی ۱۳۹۶/۰۴/۱۹ ۱۳۹۶/۰۶/۱۳ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو
PB863 در حال بررسی ۱۳۹۶/۰۴/۱۹ ۱۳۹۶/۰۶/۱۳ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو
PB860 سینا عباس نژاد ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ ۱۳۹۶/۰۶/۱۴ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو
PB861 سینا عباس نژاد ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ ۱۳۹۶/۰۶/۱۴ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB856 سارا سیفی ۱۳۹۶/۰۴/۲۳ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن جمعه, ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB864 پژمان علی اکبر زاده ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ ۱۳۹۶/۰۶/۲۵ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB865 پژمان علی اکبر زاده ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ ۱۳۹۶/۰۶/۲۵ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB866 علیرضا سبزه پرور ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ ۱۳۹۶/۰۶/۲۶ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت

لیست دوره های آموزشی سطح : PRE 1+2

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه
P309 سعید رضایی ۱۳۹۶/۰۴/۱۷ ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ میرداماد روز های زوج ۷,۲۰۰,۰۰۰ ریال رزرو
P308 صدیقه مصدق ۱۳۹۶/۰۴/۱۷ ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۷,۲۰۰,۰۰۰ ریال رزرو
P310 مهدی مرتضایی ۱۳۹۶/۰۴/۱۸ ۱۳۹۶/۰۶/۲۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۷,۲۰۰,۰۰۰ ریال رزرو
P311 علیرضا سبزه پرور ۱۳۹۶/۰۴/۱۸ ۱۳۹۶/۰۶/۲۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۷,۲۰۰,۰۰۰ ریال رزرو
P312 پورنگ ظریف ۱۳۹۶/۰۴/۲۴ ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ میرداماد روز های زوج ۷,۲۰۰,۰۰۰ ریال رزرو

لیست دوره های آموزشی سطح : IELTS

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه
I885 روزبه کارگر ۱۳۹۶/۰۴/۱۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ جردن روز های زوج ۷,۲۴۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
I886 حسین سلطانی ۱۳۹۶/۰۴/۱۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۷,۲۴۰,۰۰۰ ریال رزرو
I884 مهدی ذاکر ۱۳۹۶/۰۴/۱۱ ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۷,۲۴۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
I887 حسین سلطانی ۱۳۹۶/۰۴/۱۷ ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ ۱۶:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد شنبه, چهارشنبه, ۷,۲۴۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
I888 علیرضا اکباتانی ۱۳۹۶/۰۴/۲۱ ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ جردن روز های زوج ۷,۲۴۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
I890 امیر روح شاد ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ ۱۳۹۶/۰۶/۲۳ ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ جردن دوشنبه, پنجشنبه, ۷,۲۴۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
I889 مرتضی رفیعی ۱۳۹۶/۰۵/۰۵ ۱۳۹۶/۰۸/۰۴ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد پنجشنبه, ۷,۲۴۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
I891 مهدی ذاکر ۱۳۹۶/۰۵/۰۷ ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۷,۲۴۰,۰۰۰ ریال رزرو
I893 مرتضی رفیعی ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ ۱۷:۳۰ الی ۲۱:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۷,۲۴۰,۰۰۰ ریال رزرو
I892 مرتضی رفیعی ۱۳۹۶/۰۵/۱۹ ۱۳۹۶/۰۸/۲۵ ۱۵:۰۰ الی ۲۰:۰۰ سعادت آباد پنجشنبه, ۷,۲۴۰,۰۰۰ ریال رزرو

لیست دوره های آموزشی سطح : IELTS Workshops

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه
Reading-170 روزبه کارگر ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ ۱۳:۳۰ الی ۱۷:۳۰ جردن دوشنبه, ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Writing-189 حامد محمدی ۱۳۹۶/۰۴/۲۱ ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ۱۴:۰۰ الی ۱۷:۰۰ جردن چهارشنبه, ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Speaking-186 پژمان علی اکبر زاده ۱۳۹۶/۰۴/۲۱ ۱۳۹۶/۰۵/۲۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ میرداماد چهارشنبه, ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو
Listening-242 مسعود استکی ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ ۱۶:۰۰ الی ۱۹:۰۰ میرداماد چهارشنبه, ۲,۲۷۰,۰۰۰ ریال رزرو
Speaking-187 پژمان علی اکبر زاده ۱۳۹۶/۰۵/۰۶ ۱۳۹۶/۰۶/۱۷ ۱۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن جمعه, ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو
Writing-190 حامد محمدی ۱۳۹۶/۰۵/۰۹ ۱۳۹۶/۰۶/۱۳ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن دوشنبه, ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Reading-171 حامد محمدی ۱۳۹۶/۰۵/۱۰ ۱۳۹۶/۰۶/۱۴ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد سه شنبه, ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو
Writing-191 حامد محمدی ۱۳۹۶/۰۵/۲۶ ۱۳۹۶/۰۶/۳۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ جردن پنجشنبه, ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو

لیست دوره های آموزشی سطح : IELTS Teacher Education

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه
ITE221 ایمان موسوی ۱۳۹۶/۰۴/۱۵ ۱۳۹۶/۰۵/۲۶ ۱۴:۳۰ الی ۱۹:۳۰ جردن پنجشنبه, ۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال رزرو