file_4008512f2e9c0998ae5f28cecf2e54b9.pn


توضیح:

پیش از ثبت نام حتماً توضیحات مربوط به قوانین آموزشی آفرینش را از اینجا مطالعه نمایید. ثبت نام شما در دوره ها و آزمونهای آفرینش به منزله پذیرش این قوانین میباشد.

در صورتی که قادر به مشاهده دوره آموزشی مورد نظر خود نمی باشید، با شماره ۲۶۲۳۰۳۳۵ تماس حاصل فرمایید.


توضیح در خصوص ظرفیت کلاسها:

کلاسهایی که با رنگ زرد متمایز میشوند، ظرفیت آن در حال تکمیل میباشد.

کلاسهایی که با رنگ قرمز متمایز میشوند، کمتر از 3 صندلی خالی تا تکمیل ظرفیت آن باقیست!

و کلاسهایی که با رنگ خاکستری متمایز میشوند، ظرفیت آن به اتمام رسیده است.



لیست دوره های آموزشی فعال آفرینش
دارای ظرفیت در حال تکمیل ظرفیت در حال اتمام ظرفیت اتمام ظرفیت

لیست دوره های آموزشی سطح : Fundamental 1

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه وضعیت
FA438 بابک سلامی ۱۳۹۶/۱۲/۱۱ ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد جمعه, ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA443 کیمیا اتفاق ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ ۱۳۹۷/۰۲/۱۶ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA444 کیمیا اتفاق ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ ۱۳۹۷/۰۲/۱۶ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA447 فائزه یگانه ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA448 فائزه یگانه ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA449 فرناز کلانتری ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ جردن روز های زوج ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA450 فرناز کلانتری ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن روز های زوج ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA451 سحر احمدی ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA452 سحر احمدی ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA457 کیمیا اتفاق ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ میرداماد روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA458 کیمیا اتفاق ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ میرداماد روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA459 مینا کرانی ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ میرداماد روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA455 مینا کرانی ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA456 مینا کرانی ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA453 مسعود قاراخانی ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA454 مسعود قاراخانی ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA462 حامد یونسی ۱۳۹۷/۰۲/۱۶ ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA463 حامد یونسی ۱۳۹۷/۰۲/۱۶ ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA460 حامد بختیاری ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ میرداماد روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA461 حامد بختیاری ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ میرداماد روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA464 سحر احمدی ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA465 سحر احمدی ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA466 فاطمه آقا بابایی ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA467 فاطمه آقا بابایی ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FA468 نگار مهرجو ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FA469 نگار مهرجو ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت

لیست دوره های آموزشی سطح : Fundamental 2

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه وضعیت
FB672 حسین قانع ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ ۱۸:۳۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB676 حامد بختیاری ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ ۱۳۹۷/۰۲/۱۵ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ میرداماد روز های زوج ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB677 حامد بختیاری ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ ۱۳۹۷/۰۲/۱۵ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ میرداماد روز های زوج ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB683 سعید رضایی ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ ۱۳۹۷/۰۲/۱۵ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB684 سعید رضایی ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ ۱۳۹۷/۰۲/۱۵ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB685 سعید رضایی ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ ۱۳۹۷/۰۲/۱۵ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB681 سحر احمدی ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ ۱۳۹۷/۰۲/۱۹ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ جردن روز های زوج ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB682 سحر احمدی ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ ۱۳۹۷/۰۲/۱۹ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن روز های زوج ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB680 فرجاد بابایی ۱۳۹۶/۱۲/۱۸ ۱۳۹۷/۰۲/۲۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ میرداماد جمعه, ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB686 فرجاد بابایی ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB687 فرجاد بابایی ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB692 محسن خاکی ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ۱۵:۳۰ الی ۱۸:۳۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB693 زهرا ملکی ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB694 زهرا ملکی ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB695 زهرا ملکی ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB698 نگار مهرجو ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB699 نگار مهرجو ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB690 فاطمه آقا بابایی ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB691 فاطمه آقا بابایی ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB703 حامد حامدی ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB700 مینا کرانی ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد پنجشنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB701 فاطمه آقا بابایی ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد پنجشنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB688 مینا هاشمی ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB689 مینا هاشمی ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB696 آمنه گل محمد زاده ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB697 آمنه گل محمد زاده ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB708 محمد مقدسی ۱۳۹۷/۰۲/۱۵ ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FB709 در حال بررسی ۱۳۹۷/۰۲/۱۶ ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB710 در حال بررسی ۱۳۹۷/۰۲/۱۶ ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FB706 فاطمه آقا بابایی ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB707 فاطمه آقا بابایی ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB704 کیمیا اتفاق ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB705 کیمیا اتفاق ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB711 حسین قانع ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB712 حسین قانع ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FB715 فائزه یگانه ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB716 فائزه یگانه ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB717 سحر احمدی ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB718 سحر احمدی ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FB713 در حال بررسی ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ جردن روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB714 در حال بررسی ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB719 کیمیا اتفاق ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ میرداماد روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FB720 کیمیا اتفاق ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ میرداماد روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB721 مینا کرانی ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ میرداماد روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت

لیست دوره های آموزشی سطح : Fundamental 1+2

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه وضعیت
F267 مینا کرانی ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۵,۲۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F271 پژمان زینعلی ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۵,۲۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F273 شهرزاد کرانی ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۵,۲۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F272 آوا اطهری ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۵,۲۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F274 نگار مهرجو ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۵,۲۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F276 صبا حبیبی ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد شنبه, چهارشنبه, ۵,۲۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F277 ماندانا شعبان نژاد ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۵,۲۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F275 صبا حبیبی ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۵,۲۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F278 فاطمه آقا بابایی ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۵,۲۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F279 بابک سلامی ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد شنبه, چهارشنبه, ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F282 در حال بررسی ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
F281 آمنه گل محمد زاده ۱۳۹۷/۰۲/۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
F280 فرشاد پیل افکن ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ۱۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
F284 سعید رضایی ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
F283 مینا کرانی ۱۳۹۷/۰۲/۱۸ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
F285 حسین قانع ۱۳۹۷/۰۲/۱۹ ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
F287 نگار مهرجو ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
F288 ماندانا شعبان نژاد ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد شنبه, چهارشنبه, ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
F286 شهرزاد کرانی ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت

لیست دوره های آموزشی سطح : PRE 1

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه وضعیت
PA945 محمد مقدسی ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۰۲/۲۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد پنجشنبه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA921 محسن خاکی ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA949 ساناز رستمی ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA950 سرلی گراگوسیان ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۱۳۹۷/۰۲/۱۵ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ جردن روز های زوج ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA951 سرلی گراگوسیان ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۱۳۹۷/۰۲/۱۵ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن روز های زوج ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA946 نوید قیطاسی ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ۱۳۹۷/۰۲/۲۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد جمعه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA954 سعیده حیدری مقدم ۱۳۹۶/۱۲/۰۸ ۱۳۹۷/۰۲/۱۸ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA955 سعیده حیدری مقدم ۱۳۹۶/۱۲/۰۸ ۱۳۹۷/۰۲/۱۸ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA952 محسن خاکی ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۲۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ میرداماد پنجشنبه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA956 شیوا رفیعی ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA957 شیوا رفیعی ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA953 مهدی مرتضایی ۱۳۹۶/۱۲/۱۸ ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ میرداماد جمعه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA960 حامد یونسی ۱۳۹۶/۱۲/۱۸ ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد جمعه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA958 شیوا رفیعی ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA959 شیوا رفیعی ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA961 محمد سهروردی نیا ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ میرداماد روز های زوج ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA962 محمد سهروردی نیا ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ میرداماد روز های زوج ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA968 غزاله شوندی ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA969 غزاله شوندی ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA963 نازنین متقی ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ میرداماد روز های زوج ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA964 نازنین متقی ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ میرداماد روز های زوج ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA965 نازنین متقی ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ میرداماد روز های زوج ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA966 پژمان زینعلی ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA967 پژمان زینعلی ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA972 رسا رضا نیا ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA973 رسا رضا نیا ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA970 ساناز رستمی ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA971 ساناز رستمی ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA981 احیا جشنه وند ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد جمعه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA977 سارا سیفی ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA976 سارا سیفی ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA983 صدیقه مصدق ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA974 سرلی گراگوسیان ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA975 سرلی گراگوسیان ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA978 زهرا زندیه ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ میرداماد روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA979 زهرا زندیه ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ میرداماد روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PA980 زهرا زندیه ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ میرداماد روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PA984 فرهاد کوهپائی ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PA985 فرهاد کوهپائی ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PA987 امیر علی منفرد ۱۳۹۷/۰۲/۱۵ ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد شنبه, چهارشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PA988 امیر علی منفرد ۱۳۹۷/۰۲/۱۵ ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد شنبه, چهارشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PA992 دکتر فروغ امام ۱۳۹۷/۰۲/۱۹ ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ میرداماد روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA993 دکتر فروغ امام ۱۳۹۷/۰۲/۱۹ ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ میرداماد روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA989 سعید رضایی ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PA990 سعید رضایی ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA991 سعید رضایی ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PA986 سارا سیفی ۱۳۹۷/۰۲/۲۷ ۱۳۹۷/۰۵/۱۸ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ میرداماد پنجشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA996 فرهاد کوهپائی ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن جمعه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA994 مسعود موسوی ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA995 مسعود موسوی ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA997 فرجاد بابایی ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PA998 فرجاد بابایی ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA999 محسن خاکی ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره

لیست دوره های آموزشی سطح : PRE 2

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه وضعیت
PB974 فرهاد کوهپائی ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن جمعه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB982 حامد حامدی ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن جمعه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB972 نسیم خالقی ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB973 نسیم خالقی ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB975 دکتر فروغ امام ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ۱۳۹۷/۰۲/۲۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ میرداماد جمعه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB976 زهرا زندیه ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ۱۳۹۷/۰۲/۲۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد جمعه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB985 مسعود موسوی ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB986 مسعود موسوی ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB988 مرتضی کریمی ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB989 مرتضی کریمی ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB981 رسا رضا نیا ۱۳۹۶/۱۲/۱۷ ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ میرداماد پنجشنبه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1000 فرشاد پیل افکن ۱۳۹۷/۰۱/۱۷ ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد جمعه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB987 محمد سهروردی نیا ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ میرداماد روز های زوج ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB994 مرتضی کریمی ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB995 مرتضی کریمی ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB992 پژمان زینعلی ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB993 پژمان زینعلی ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB996 حسین قانع ۱۳۹۷/۰۱/۲۴ ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ میرداماد جمعه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB997 سرلی گراگوسیان ۱۳۹۷/۰۱/۲۴ ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد جمعه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB991 محسن خاکی ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن جمعه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1001 مهدی قیداری ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ میرداماد روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1002 مهدی قیداری ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ میرداماد روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1003 مهدی قیداری ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ میرداماد روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB998 مهشید رازدار ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB999 مهشید رازدار ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1008 فرشاد پیل افکن ۱۳۹۷/۰۲/۱۰ ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ میرداماد دوشنبه, چهارشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1004 فرشاد پیل افکن ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1005 فرشاد پیل افکن ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1006 سارا سیفی ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1007 سارا سیفی ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1011 سارا سیفی ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ ۱۳۹۷/۰۴/۲۲ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ میرداماد جمعه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1015 پژمان زینعلی ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ ۱۳۹۷/۰۴/۲۲ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ میرداماد جمعه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1009 سحر مهرجو ۱۳۹۷/۰۲/۱۵ ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد شنبه, چهارشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1010 سحر مهرجو ۱۳۹۷/۰۲/۱۵ ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد شنبه, چهارشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1012 امین ابراهیم گل ۱۳۹۷/۰۲/۱۵ ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1013 امین ابراهیم گل ۱۳۹۷/۰۲/۱۵ ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1023 محمد مقدسی ۱۳۹۷/۰۲/۱۵ ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1024 محمد مقدسی ۱۳۹۷/۰۲/۱۵ ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1016 در حال بررسی ۱۳۹۷/۰۲/۱۶ ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1017 در حال بررسی ۱۳۹۷/۰۲/۱۶ ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1018 سینا عباس نژاد ۱۳۹۷/۰۲/۱۸ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1019 سینا عباس نژاد ۱۳۹۷/۰۲/۱۸ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1020 ساناز رستمی ۱۳۹۷/۰۲/۱۸ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1025 سرلی گراگوسیان ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ جردن روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1026 سرلی گراگوسیان ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1029 علی پور محمد ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ۱۳۹۷/۰۵/۰۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن جمعه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1021 سعیده حیدری مقدم ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1022 سعیده حیدری مقدم ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1027 شیوا رفیعی ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1028 شیوا رفیعی ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1014 محمد مقدسی ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد پنجشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1030 شیوا رفیعی ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1031 شیوا رفیعی ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1032 محسن خاکی ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت

لیست دوره های آموزشی سطح : PRE 1+2

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه وضعیت
P346 محسن خاکی ۱۳۹۶/۱۱/۰۸ ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ ۱۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۷,۹۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P354 مهدی مرتضایی ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۷,۹۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P350 دکتر مسعود استکی ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ ۱۳۹۷/۰۲/۱۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ میرداماد شنبه, چهارشنبه, ۷,۹۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P353 نسیم خالقی ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ۱۳۹۷/۰۲/۱۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۷,۹۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P355 مسعود موسوی ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد شنبه, چهارشنبه, ۷,۹۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P357 امیر علی منفرد ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۷,۹۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P356 الهام خلیلی ۱۳۹۶/۱۲/۰۸ ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۷,۹۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P358 سعید رضایی ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۷,۹۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P360 محسن خاکی ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ ۱۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰ میرداماد روز های زوج ۷,۹۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P359 مرتضی کریمی ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۷,۹۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P361 فرهاد کوهپائی ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۷,۹۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P362 پریسا بروجردی ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۷,۹۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P367 امین ابراهیم گل ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P363 پژمان زینعلی ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ جردن روز های زوج ۷,۹۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P366 امیر علی منفرد ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P364 صبا بنائی زاده ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد شنبه, چهارشنبه, ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P368 فرهاد کوهپائی ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
P365 فرجاد بابایی ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
P369 رسا رضا نیا ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد شنبه, چهارشنبه, ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
P371 نسیم خالقی ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
P370 پژمان زینعلی ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
P372 مسعود موسوی ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد شنبه, چهارشنبه, ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
P373 محسن خاکی ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ ۱۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره

لیست دوره های آموزشی سطح : IELTS

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه وضعیت
I935 افشین معینی ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ۱۳۹۷/۰۲/۱۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن پنجشنبه, ۷,۹۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I937 مهدی ذاکر ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۱۳۹۷/۰۲/۱۶ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۷,۹۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I939 پژمان علی اکبر زاده ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد شنبه, چهارشنبه, ۷,۹۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I938 مرتضی رفیعی ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ۱۳۹۷/۰۳/۱۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد پنجشنبه, ۷,۹۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I941 عیسی عطاردی ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۷,۹۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I944 مهدی ذاکر ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ ۱۳۹۷/۰۲/۱۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۷,۹۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I945 دکتر علیرضا اکباتانی ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ جردن روز های زوج ۷,۹۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I947 دکتر علیرضا اکباتانی ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۷,۹۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I949 دکتر مسعود استکی ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ۱۶:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۷,۹۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I950 مهدی حسنی ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I948 مرتضی رفیعی ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۷,۹۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I946 مرتضی رفیعی ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ ۱۵:۰۰ الی ۲۰:۰۰ سعادت آباد پنجشنبه, ۷,۹۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I951 افشین معینی ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I952 مرتضی رفیعی ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I953 عیسی عطاردی ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد شنبه, چهارشنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
I955 پورنگ ظریف ۱۳۹۷/۰۲/۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن دوشنبه, پنجشنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
I954 میلاد کاشانی ۱۳۹۷/۰۲/۱۵ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
I956 پژمان علی اکبر زاده ۱۳۹۷/۰۲/۱۶ ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
I958 دکتر علیرضا اکباتانی ۱۳۹۷/۰۲/۲۴ ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ جردن روز های زوج ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
I957 افشین معینی ۱۳۹۷/۰۲/۲۷ ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن پنجشنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
I959 پژمان علی اکبر زاده ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد شنبه, چهارشنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
I960 عیسی عطاردی ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
I962 مهدی ذاکر ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
I963 مهدی ذاکر ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
I961 دکتر علیرضا اکباتانی ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت

لیست دوره های آموزشی سطح : IELTS Workshops

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه وضعیت
Speaking-206 پژمان علی اکبر زاده ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ جردن شنبه, ۳,۴۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Speaking-207 محسن شجعانی ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد شنبه, ۳,۴۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Writing-211 دکتر مرتضی لک ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد شنبه, ۳,۹۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Writing-212 دکتر امیر روح شاد ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ ۱۶:۳۰ الی ۲۰:۳۰ سعادت آباد یکشنبه, ۳,۹۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Listening-249 دکتر مسعود استکی ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ ۱۶:۰۰ الی ۱۹:۰۰ میرداماد چهارشنبه, ۲,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Speaking-208 محسن شجعانی ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد چهارشنبه, ۳,۴۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Speaking-209 پژمان علی اکبر زاده ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ میرداماد چهارشنبه, ۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Listening-250 رسا رضا نیا ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ ۱۳۹۷/۰۲/۲۰ ۱۶:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد پنجشنبه, ۲,۷۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Speaking-210 محسن شجعانی ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, ۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Writing-215 دکتر مسعود استکی ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن دوشنبه, ۳,۹۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Writing-209 علیرضا اعرابی ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ۱۳:۳۰ الی ۱۷:۰۰ سعادت آباد دوشنبه, ۳,۹۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Writing-210 علیرضا اعرابی ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ۱۷:۰۰ الی ۲۰:۳۰ سعادت آباد دوشنبه, ۳,۹۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Reading-182 حامد محمدی ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن دوشنبه, ۳,۶۲۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Writing-216 حامد محمدی ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ۱۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد سه شنبه, ۳,۹۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Reading-183 حامد محمدی ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ سعادت آباد سه شنبه, ۳,۶۲۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Reading-181 حمید رضا طارمیان ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ میرداماد شنبه, ۳,۶۲۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Speaking-211 محسن شجعانی ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد دوشنبه, ۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Writing-213 پژمان علی اکبر زاده ۱۳۹۷/۰۲/۱۳ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن پنجشنبه, ۳,۹۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Writing-214 دکتر مرتضی لک ۱۳۹۷/۰۲/۱۳ ۱۳۹۷/۰۳/۱۷ ۱۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد پنجشنبه, ۳,۹۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
Speaking-212 پژمان علی اکبر زاده ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ۱۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن جمعه, ۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Reading-184 حمید رضا طارمیان ۱۳۹۷/۰۲/۱۹ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد چهارشنبه, ۳,۶۲۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
Writing-217 دکتر مرتضی لک ۱۳۹۷/۰۲/۲۱ ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ۱۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد جمعه, ۳,۹۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Speaking-213 پژمان علی اکبر زاده ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ جردن شنبه, ۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Writing-218 دکتر امیر روح شاد ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ۱۶:۳۰ الی ۲۰:۳۰ سعادت آباد یکشنبه, ۳,۹۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
Listening-252 دکتر مسعود استکی ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ میرداماد چهارشنبه, ۲,۷۴۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
Listening-251 رسا رضا نیا ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ۱۶:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد پنجشنبه, ۲,۷۴۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
Speaking-214 محسن شجعانی ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد شنبه, ۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
Speaking-215 محسن شجعانی ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, ۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره

لیست دوره های آموزشی سطح : IELTS Teacher Education

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه وضعیت
ITE225 دکتر ایمان موسوی ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ ۱۴:۳۰ الی ۱۹:۳۰ جردن پنجشنبه, ۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری