file_4008512f2e9c0998ae5f28cecf2e54b9.pn


توضیح:

پیش از ثبت نام حتماً توضیحات مربوط به قوانین آموزشی آفرینش را از اینجا مطالعه نمایید. ثبت نام شما در دوره ها و آزمونهای آفرینش به منزله پذیرش این قوانین میباشد.

در صورتی که قادر به مشاهده دوره آموزشی مورد نظر خود نمی باشید، با شماره ۲۶۲۳۰۳۳۵ تماس حاصل فرمایید.


توضیح در خصوص ظرفیت کلاسها:

کلاسهایی که با رنگ زرد متمایز میشوند، ظرفیت آن در حال تکمیل میباشد.

کلاسهایی که با رنگ قرمز متمایز میشوند، کمتر از 3 صندلی خالی تا تکمیل ظرفیت آن باقیست!

و کلاسهایی که با رنگ خاکستری متمایز میشوند، ظرفیت آن به اتمام رسیده است.لیست دوره های آموزشی فعال آفرینش
دارای ظرفیت در حال تکمیل ظرفیت در حال اتمام ظرفیت اتمام ظرفیت

لیست دوره های آموزشی سطح : Fundamental 1

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه وضعیت
FA472 حامد حامدی ۱۳۹۷/۰۳/۱۱ ۱۳۹۷/۰۵/۰۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد جمعه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA470 مهرداد داشاد ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA471 مهرداد داشاد ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA466 فاطمه آقا بابایی ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA467 فاطمه آقا بابایی ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA468 نگار مهرجو ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA469 نگار مهرجو ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA473 فاطمه آقا بابایی ۱۳۹۷/۰۳/۲۴ ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد پنجشنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA478 کیمیا اتفاق ۱۳۹۷/۰۳/۲۴ ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد پنجشنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
ّFA488 پریناز احمدیان پور ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA476 علی فراهانی ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA477 علی فراهانی ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA479 حامد یونسی ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA480 حامد یونسی ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA483 همتا رضایی ۱۳۹۷/۰۴/۰۷ ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد پنجشنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA484 همتا رضایی ۱۳۹۷/۰۴/۰۷ ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ۱۴:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد پنجشنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA485 همتا رضایی ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ ۱۳۹۷/۰۶/۰۹ ۱۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد جمعه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA491 داریوش گل محمد زاده ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA489 صبا حبیبی ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۱۳:۰۰ الی ۱۶:۰۰ سعادت آباد دوشنبه, پنجشنبه, ۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA481 داریوش گل محمد زاده ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ جردن روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA482 داریوش گل محمد زاده ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA490 فاطمه آقا بابایی ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA486 فرناز کلانتری ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA487 مهرداد داشاد ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA492 در حال بررسی ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ جردن روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA493 در حال بررسی ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA494 سحر احمدی ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA495 سحر احمدی ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA500 مریم شمس ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ میرداماد (شریعتی) یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA501 مریم شمس ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ میرداماد (شریعتی) یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA498 نیلوفر محمد نژاد ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA499 نیلوفر محمد نژاد ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA496 حامد حامدی ۱۳۹۷/۰۵/۱۸ ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد پنجشنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA504 آمنه گل محمد زاده ۱۳۹۷/۰۵/۱۸ ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد پنجشنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA508 ادنا یگانی ۱۳۹۷/۰۵/۱۸ ۱۳۹۷/۰۸/۰۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد پنجشنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA497 بابک سلامی ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد جمعه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA505 کیمیا اتفاق ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ میرداماد (شریعتی) روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FA506 کیمیا اتفاق ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ میرداماد (شریعتی) روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FA507 کیمیا اتفاق ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ میرداماد (شریعتی) روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FA511 هادی مقصودی ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FA512 هادی مقصودی ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FA513 هادی مقصودی ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FA514 مینا کرانی ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FA515 مینا کرانی ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FA502 آمنه گل محمد زاده ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FA503 آمنه گل محمد زاده ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA509 نیلوفر محمد نژاد ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FA510 نیلوفر محمد نژاد ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره

لیست دوره های آموزشی سطح : Fundamental 2

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه وضعیت
FB722 بابک سلامی ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد جمعه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB723 حامد حامدی ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد پنجشنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
FB713 نیلوفر محمد نژاد ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ جردن روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB714 نیلوفر محمد نژاد ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB715 فائزه یگانه ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB716 فائزه یگانه ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB717 سحر احمدی ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB718 سحر احمدی ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB719 کیمیا اتفاق ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ میرداماد روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB720 کیمیا اتفاق ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ میرداماد روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB721 مینا کرانی ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ میرداماد روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB726 آمنه گل محمد زاده ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB727 آمنه گل محمد زاده ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB724 هادی مقصودی ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB725 هادی مقصودی ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB730 مینا هاشمی ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ۱۳۹۷/۰۵/۱۸ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد پنجشنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB731 مینا هاشمی ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد جمعه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB728 مینا کرانی ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB729 مینا کرانی ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB734 مسعود قاراخانی ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB735 مسعود قاراخانی ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB757 علی میرزایی آزاد ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ میرداماد روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB740 سحر احمدی ۱۳۹۷/۰۴/۰۷ ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد پنجشنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB732 نیلوفر محمد نژاد ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB733 نیلوفر محمد نژاد ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB738 هادی مقصودی ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB739 هادی مقصودی ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB736 فاطمه آقا بابایی ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB737 فاطمه آقا بابایی ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB741 حامد بختیاری ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ میرداماد روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB742 حامد بختیاری ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ میرداماد روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB745 سحر احمدی ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB746 سحر احمدی ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB747 نسرین حداد رضایی ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB748 نسرین حداد رضایی ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB743 حسین قانع ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB744 حسین قانع ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB760 مریم شمس ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ میرداماد (شریعتی) روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB761 مریم شمس ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ میرداماد (شریعتی) روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB749 فائزه یگانه ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ میرداماد (شریعتی) یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB750 فائزه یگانه ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ میرداماد (شریعتی) یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB753 صبا بنائی زاده ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ میرداماد (شریعتی) یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB754 صبا بنائی زاده ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ میرداماد (شریعتی) یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB762 فاطمه آقا بابایی ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB763 فاطمه آقا بابایی ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB758 مهرداد داشاد ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB759 مهرداد داشاد ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB755 نگار مهرجو ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB756 نگار مهرجو ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB751 در حال بررسی ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB752 در حال بررسی ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB771 پریناز احمدیان پور ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FB764 علی فراهانی ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ میرداماد (شریعتی) یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB765 علی فراهانی ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ میرداماد (شریعتی) یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB766 شهرزاد کرانی ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB767 شهرزاد کرانی ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB772 مسعود قاراخانی ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FB773 مسعود قاراخانی ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FB768 کیمیا اتفاق ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ۱۳۹۷/۰۸/۰۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد پنجشنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB769 در حال بررسی ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FB770 در حال بررسی ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FB774 هادی مقصودی ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ میرداماد (شریعتی) یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FB775 هادی مقصودی ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ میرداماد (شریعتی) یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت

لیست دوره های آموزشی سطح : Fundamental 1+2

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه وضعیت
F287 نگار مهرجو ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F288 ماندانا شعبان نژاد ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد شنبه, چهارشنبه, ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F286 شهرزاد کرانی ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F290 آوا اطهری ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F289 هادی مقصودی ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F291 زهرا زندیه ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ ۱۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰ میرداماد روز های زوج ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F293 آمنه گل محمد زاده ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F297 صبا حبیبی ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد شنبه, چهارشنبه, ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F292 فاطمه آقا بابایی ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F294 صبا حبیبی ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F295 نسیم انعام زاده ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد شنبه, چهارشنبه, ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F300 مهدی مرتضایی ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ میرداماد شنبه, چهارشنبه, ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F296 سعید رضایی ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F299 حسین قانع ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F298 بابک سلامی ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد شنبه, چهارشنبه, ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F303 مهرداد داشاد ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F304 مسعود قاراخانی ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
F301 حسین قانع ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ۱۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰ میرداماد (شریعتی) یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
F307 ادنا یگانی ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
F308 الناز گلدوز ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
F302 نگار مهرجو ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
F305 زهرا زندیه ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۱۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰ میرداماد (شریعتی) روز های زوج ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
F309 مونیکا عیسی یانس ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ میرداماد (شریعتی) روز های زوج ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
F306 آمنه گل محمد زاده ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ جردن روز های زوج ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت

لیست دوره های آموزشی سطح : PRE 1

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه وضعیت
PA989 سعید رضایی ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA990 سعید رضایی ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA986 سارا سیفی ۱۳۹۷/۰۲/۲۷ ۱۳۹۷/۰۵/۱۸ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ میرداماد پنجشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1005 نسیم خالقی ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA996 فرهاد کوهپائی ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن جمعه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA994 مسعود موسوی ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA995 مسعود موسوی ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1000 محمد سهروردی نیا ۱۳۹۷/۰۳/۱۱ ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ میرداماد جمعه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1004 دکتر فروغ امام ۱۳۹۷/۰۳/۱۱ ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ میرداماد جمعه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1001 زهرا ملکی ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1002 زهرا ملکی ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1003 زهرا ملکی ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1009 مرتضی کریمی ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1010 مرتضی کریمی ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA997 حامد دادالهی ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA998 حامد دادالهی ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA999 محسن خاکی ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1006 رسا رضا نیا ۱۳۹۷/۰۳/۲۴ ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ میرداماد پنجشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1011 مرتضی کریمی ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1012 مرتضی کریمی ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1008 مینا کرانی ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد پنجشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1007 زهرا زندیه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ۱۳۹۷/۰۶/۰۲ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد جمعه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1013 محمد سهروردی نیا ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ میرداماد روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1014 پژمان زینعلی ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1015 پژمان زینعلی ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1026 مرتضی کریمی ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ۱۳:۰۰ الی ۱۶:۰۰ سعادت آباد شنبه, چهارشنبه, ۳,۵۸۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1017 مهشید رازدار ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1018 مهشید رازدار ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1021 مهدی قیداری ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ میرداماد روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1022 مهدی قیداری ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ میرداماد روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1023 مهدی قیداری ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ میرداماد روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1027 سرلی گراگوسیان ۱۳۹۷/۰۴/۲۲ ۱۳۹۷/۰۶/۲۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد جمعه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1016 علی میرزایی آزاد ۱۳۹۷/۰۴/۲۲ ۱۳۹۷/۰۶/۲۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد جمعه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1024 سعید رضایی ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1025 سعید رضایی ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1019 سارا سیفی ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1020 سارا سیفی ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1029 سحر مهرجو ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد شنبه, چهارشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1030 سحر مهرجو ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد شنبه, چهارشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1028 حسین قانع ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ میرداماد جمعه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1033 ساناز رستمی ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1031 سینا عباس نژاد ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PA1032 سینا عباس نژاد ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1034 سعیده حیدری مقدم ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1035 سعیده حیدری مقدم ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1036 سرلی گراگوسیان ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ جردن روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1037 سرلی گراگوسیان ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1043 مونیکا عیسی یانس ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ میرداماد (شریعتی) یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1044 مونیکا عیسی یانس ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ میرداماد (شریعتی) یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1045 علیرضا عسگری ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ میرداماد (شریعتی) روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1046 علیرضا عسگری ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ میرداماد (شریعتی) روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1040 سارا سیفی ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ میرداماد (شریعتی) جمعه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1038 شیوا رفیعی ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1039 شیوا رفیعی ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1054 در حال بررسی ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ میرداماد (شریعتی) یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PA1055 در حال بررسی ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ میرداماد (شریعتی) یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1052 در حال بررسی ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ میرداماد (شریعتی) روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PA1053 در حال بررسی ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ میرداماد (شریعتی) روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PA1058 زهرا ملکی ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PA1047 نسیم خالقی ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1048 نسیم خالقی ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1041 غزاله شوندی ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1042 غزاله شوندی ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1049 محمد سهروردی نیا ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PA1050 محمد سهروردی نیا ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1051 پژمان زینعلی ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1056 محسن خاکی ۱۳۹۷/۰۶/۲۲ ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ میرداماد (شریعتی) پنجشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت

لیست دوره های آموزشی سطح : PRE 2

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه وضعیت
PB1025 سرلی گراگوسیان ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ جردن روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1026 سرلی گراگوسیان ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1029 علی پور محمد ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ۱۳۹۷/۰۵/۰۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن جمعه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1036 نسیم خالقی ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1027 شیوا رفیعی ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1028 شیوا رفیعی ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1014 محمد مقدسی ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد پنجشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1030 شیوا رفیعی ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1031 شیوا رفیعی ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1037 نوید قیطاسی ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد جمعه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1032 محسن خاکی ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1034 غزاله شوندی ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1035 غزاله شوندی ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1033 محسن خاکی ۱۳۹۷/۰۳/۲۴ ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ میرداماد پنجشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1038 مهدی مرتضایی ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ۱۳۹۷/۰۶/۰۲ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ میرداماد جمعه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1039 مرتضی کریمی ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ۱۳۹۷/۰۶/۰۲ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد جمعه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1040 محمد سهروردی نیا ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ میرداماد روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1041 محمد سهروردی نیا ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ میرداماد روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1042 پژمان زینعلی ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1043 پژمان زینعلی ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1054 ساناز رستمی ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1055 ساناز رستمی ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1049 نازنین متقی ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ میرداماد روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1050 نازنین متقی ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ میرداماد روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1051 نازنین متقی ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ میرداماد روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1044 رسا رضا نیا ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1045 رسا رضا نیا ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1046 سرلی گراگوسیان ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1047 سرلی گراگوسیان ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1048 صدیقه مصدق ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1059 فرهاد کوهپائی ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1060 فرهاد کوهپائی ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1052 سارا سیفی ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1053 سارا سیفی ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1056 زهرا زندیه ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ میرداماد روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1057 زهرا زندیه ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ میرداماد روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1058 زهرا زندیه ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ میرداماد روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1061 امیر علی منفرد ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1062 امیر علی منفرد ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1063 علی میرزایی آزاد ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ میرداماد روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1064 علی میرزایی آزاد ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ میرداماد روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1065 سعید رضایی ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1066 سعید رضایی ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1074 مسعود موسوی ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1075 مسعود موسوی ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1072 حامد دادالهی ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1073 حامد دادالهی ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1068 زهرا ملکی ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1069 زهرا ملکی ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1082 مرتضی کریمی ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1083 مرتضی کریمی ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1077 فرهاد کوهپائی ۱۳۹۷/۰۶/۰۲ ۱۳۹۷/۰۸/۰۴ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن جمعه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1070 محسن خاکی ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1071 محسن خاکی ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1080 مرتضی کریمی ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ میرداماد (شریعتی) یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1081 مرتضی کریمی ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ میرداماد (شریعتی) یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1076 محمد سهروردی نیا ۱۳۹۷/۰۶/۰۹ ۱۳۹۷/۰۸/۱۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ میرداماد (شریعتی) جمعه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1079 پژمان زینعلی ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1078 سارا سیفی ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ میرداماد (شریعتی) پنجشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت

لیست دوره های آموزشی سطح : PRE 1+2

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه وضعیت
P369 رسا رضا نیا ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد شنبه, چهارشنبه, ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P371 نسیم خالقی ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P370 پژمان زینعلی ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P372 امین ابراهیم گل ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد شنبه, چهارشنبه, ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P376 سعید رضایی ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P373 محسن خاکی ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ ۱۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P377 امیر علی منفرد ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P374 مهدی مرتضایی ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P381 پریسا بروجردی ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P379 سارا سیفی ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ میرداماد دوشنبه, چهارشنبه, ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P375 محسن خاکی ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۱۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰ میرداماد شنبه, چهارشنبه, ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P383 مرتضی کریمی ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P380 فرهاد کوهپائی ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P378 پژمان زینعلی ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ جردن روز های زوج ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P382 امیر علی منفرد ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P384 فرهاد کوهپائی ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P387 نوید قیطاسی ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
P385 سینا عباس نژاد ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
P389 سعیده حیدری مقدم ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ ۱۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰ میرداماد (شریعتی) شنبه, چهارشنبه, ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
P388 رسا رضا نیا ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد شنبه, چهارشنبه, ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
P390 شیوا رفیعی ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
P386 نسیم خالقی ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
P391 پژمان زینعلی ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
P393 پریسا بروجردی ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
P392 امیر علی منفرد ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت

لیست دوره های آموزشی سطح : IELTS

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه وضعیت
I957 افشین معینی ۱۳۹۷/۰۲/۲۷ ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن پنجشنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I959 پژمان علی اکبر زاده ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد شنبه, چهارشنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I960 عیسی عطاردی ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I962 مهدی ذاکر ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I963 مهدی ذاکر ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I965 عیسی عطاردی ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I966 عیسی عطاردی ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I961 دکتر علیرضا اکباتانی ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I969 افشین معینی ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I968 میلاد کاشانی ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I964 مرتضی رفیعی ۱۳۹۷/۰۴/۰۷ ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد پنجشنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I967 عیسی عطاردی ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد شنبه, چهارشنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I970 مرتضی رفیعی ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I972 پژمان علی اکبر زاده ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I971 مرتضی رفیعی ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I974 دکتر علیرضا اکباتانی ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ جردن روز های زوج ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I976 پورنگ ظریف ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ ۱۶:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن دوشنبه, پنجشنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I979 عیسی عطاردی ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ۱۳۹۷/۰۸/۱۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد پنجشنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I973 افشین معینی ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن جمعه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
I977 مرتضی رفیعی ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ۱۵:۰۰ الی ۲۰:۰۰ سعادت آباد پنجشنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
I978 مهدی ذاکر ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
I975 پژمان علی اکبر زاده ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد شنبه, چهارشنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
I980 عیسی عطاردی ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
I983 میلاد کاشانی ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
I984 عیسی عطاردی ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد شنبه, چهارشنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
I981 دکتر علیرضا اکباتانی ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
I982 مهدی ذاکر ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
I987 دکتر علیرضا اکباتانی ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ جردن روز های زوج ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
I986 پژمان علی اکبر زاده ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ میرداماد (شریعتی) یکشنبه, سه شنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
I988 افشین معینی ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
I985 افشین معینی ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن پنجشنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت

لیست دوره های آموزشی سطح : IELTS Workshops

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه وضعیت
Writing-220 دکتر مرتضی لک ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد شنبه, ۳,۹۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Reading-185 حامد محمدی ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن دوشنبه, ۳,۶۲۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Writing-221 دکتر مرتضی لک ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ ۱۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد پنجشنبه, ۳,۹۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Speaking-217 پژمان علی اکبر زاده ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ۱۳۹۷/۰۵/۰۵ ۱۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن جمعه, ۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Reading-187 حمید رضا طارمیان ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ میرداماد شنبه, ۳,۶۲۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Reading-188 حمید رضا طارمیان ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد چهارشنبه, ۳,۶۲۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Writing-223 دکتر امیر روح شاد ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ ۱۶:۳۰ الی ۲۰:۳۰ سعادت آباد یکشنبه, ۳,۹۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Writing-222 پژمان علی اکبر زاده ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن پنجشنبه, ۳,۹۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Speaking-220 پژمان علی اکبر زاده ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ جردن شنبه, ۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Listening-253 رسا رضا نیا ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ ۱۳۹۷/۰۵/۱۸ ۱۶:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد پنجشنبه, ۲,۷۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Speaking-221 محمد مقدسی ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد دوشنبه, ۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Writing-224 دکتر مرتضی لک ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد دوشنبه, ۳,۹۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Listening-254 رسا رضا نیا ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ۱۶:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد دوشنبه, ۲,۷۴۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Speaking-222 پژمان علی اکبر زاده ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ میرداماد (شریعتی) چهارشنبه, ۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Writing-227 دکتر مرتضی لک ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد شنبه, ۳,۹۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Writing-229 حامد محمدی ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ میرداماد (شریعتی) یکشنبه, ۳,۹۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Writing-226 حامد محمدی ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ جردن دوشنبه, ۳,۹۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Reading-189 حامد محمدی ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ سعادت آباد سه شنبه, ۳,۶۲۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Writing-225 حامد محمدی ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ ۱۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد سه شنبه, ۳,۹۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Speaking-223 پژمان علی اکبر زاده ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ ۱۳۹۷/۰۶/۲۳ ۱۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن جمعه, ۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
102-Writing Common Mistakes حامد محمدی ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد جمعه, ۱,۲۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
Writing-228 دکتر امیر روح شاد ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۱۷:۰۰ الی ۲۰:۰۰ میرداماد (شریعتی) شنبه, ۳,۹۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Reading-190 حمید رضا طارمیان ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد چهارشنبه, ۳,۶۲۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
Writing-231 رسا رضا نیا ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد چهارشنبه, ۳,۹۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
Reading-191 حمید رضا طارمیان ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ میرداماد (شریعتی) شنبه, ۳,۶۲۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
Writing-230 رسا رضا نیا ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ سعادت آباد شنبه, ۳,۹۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
Speaking-224 پژمان علی اکبر زاده ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ میرداماد (شریعتی) شنبه, ۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Speaking-225 سحر مهرجو ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, ۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
Speaking-226 نسیم خالقی ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد دوشنبه, ۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
Listening-255 رسا رضا نیا ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ۱۶:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد پنجشنبه, ۲,۷۴۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره

لیست دوره های آموزشی سطح : IELTS Teacher Education

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه وضعیت
ITE226 دکتر ایمان موسوی ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ ۱۴:۳۰ الی ۱۹:۳۰ جردن پنجشنبه, ۸,۹۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری