file_82e0f0741515dc83a7fa583a18578637.gi


file_145d076548a66831f10b16d14ef6c120.jp


توضیح:

پیش از ثبت نام حتماً توضیحات مربوط به قوانین آموزشی آفرینش را از اینجا مطالعه نمایید. ثبت نام شما در دوره ها و آزمونهای آفرینش به منزله پذیرش این قوانین میباشد.

در صورتی که قادر به مشاهده دوره آموزشی مورد نظر خود نمی باشید، با شماره ۲۶۲۳۰۳۳۵ تماس حاصل فرمایید.


ثبت نام دوره های فشرده نوروزی با کد "نوروز" در جدول برنامه از همینک آغاز شده است.


توجه: لطفا پیش از ثبت نام در شعبه سعادت آباد از آدرس جدید این شعبه مطلع شوید.


توضیح در خصوص ظرفیت کلاسها:

کلاسهایی که با رنگ زرد متمایز میشوند، ظرفیت آن در حال تکمیل میباشد.

کلاسهایی که با رنگ قرمز متمایز میشوند، کمتر از 3 صندلی خالی تا تکمیل ظرفیت آن باقیست!

و کلاسهایی که با رنگ خاکستری متمایز میشوند، ظرفیت آن به اتمام رسیده است.لیست دوره های آموزشی فعال آفرینش
دارای ظرفیت در حال تکمیل ظرفیت در حال اتمام ظرفیت اتمام ظرفیت

لیست دوره های آموزشی سطح : Fundamental 1

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه وضعیت
FA422 مینا کرانی ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA423 مینا کرانی ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA419 زهرا زندیه ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ میرداماد روز های زوج ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA420 زهرا زندیه ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ میرداماد روز های زوج ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA421 زهرا زندیه ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ میرداماد روز های زوج ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA415 حسین قانع ۱۳۹۶/۰۹/۲۶ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ ۱۸:۳۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA416 فرجاد بابایی ۱۳۹۶/۱۰/۰۸ ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ میرداماد جمعه, ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA426 حامد بختیاری ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ میرداماد روز های زوج ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA427 حامد بختیاری ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ میرداماد روز های زوج ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA424 فرجاد بابایی ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ ۱۳۹۶/۱۲/۰۸ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA425 فرجاد بابایی ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ ۱۳۹۶/۱۲/۰۸ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA428 آمنه گل محمد زاده ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ جردن روز های زوج ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA429 آمنه گل محمد زاده ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن روز های زوج ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA430 در حال بررسی ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA431 در حال بررسی ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FA432 فرهاد کوهپائی ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FA433 فرهاد کوهپائی ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FA434 مینا هاشمی ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA435 مینا هاشمی ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FA436 احیا جشنه وند ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FA437 احیا جشنه وند ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA439 نگار مهرجو ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FA440 نگار مهرجو ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FA441 در حال بررسی ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FA442 در حال بررسی ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FA438 بابک سلامی ۱۳۹۶/۱۲/۱۱ ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد جمعه, ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت

لیست دوره های آموزشی سطح : Fundamental 2

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه وضعیت
FB629 شهرزاد کرانی ۱۳۹۶/۰۹/۱۳ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ میرداماد شنبه, دوشنبه, ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB630 پیمان نادری ۱۳۹۶/۰۹/۱۳ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ میرداماد شنبه, دوشنبه, ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB634 مینا هاشمی ۱۳۹۶/۰۹/۱۳ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB635 مینا هاشمی ۱۳۹۶/۰۹/۱۳ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB637 سرلی گراگوسیان ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB638 سرلی گراگوسیان ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB641 احیا جشنه وند ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB642 احیا جشنه وند ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB636 بابک سلامی ۱۳۹۶/۰۹/۲۴ ۱۳۹۶/۱۱/۱۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد جمعه, ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB639 امیر علی منفرد ۱۳۹۶/۰۹/۲۶ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB640 مینا هاشمی ۱۳۹۶/۰۹/۲۶ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB647 ساناز رستمی ۱۳۹۶/۰۹/۲۶ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB643 نگار مهرجو ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB644 نگار مهرجو ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB645 سرلی گراگوسیان ۱۳۹۶/۱۰/۰۶ ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ جردن روز های زوج ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB646 سرلی گراگوسیان ۱۳۹۶/۱۰/۰۶ ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن روز های زوج ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB651 پردیس فروزمند ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB652 سعید رضایی ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB648 نگار مهرجو ۱۳۹۶/۱۰/۱۵ ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد جمعه, ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB668 سعید رضایی ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB649 سعید رضایی ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB650 سعید رضایی ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB661 فاطمه آقا بابایی ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB653 پژمان زینعلی ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FB654 پژمان زینعلی ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB655 سحر احمدی ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB656 سحر احمدی ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB657 فائزه یگانه ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FB658 فائزه یگانه ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB662 طاهره جلیلی ۱۳۹۶/۱۱/۰۸ ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB663 طاهره جلیلی ۱۳۹۶/۱۱/۰۸ ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB659 در حال بررسی ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB660 در حال بررسی ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB673 شهرزاد کرانی ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ میرداماد روز های زوج ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FB674 شهرزاد کرانی ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ میرداماد روز های زوج ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FB675 مینا کرانی ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ میرداماد روز های زوج ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB664 سرلی گراگوسیان ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB665 سرلی گراگوسیان ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB666 مینا کرانی ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB667 مینا کرانی ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB669 زهرا زندیه ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ میرداماد روز های زوج ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB670 زهرا زندیه ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ میرداماد روز های زوج ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB671 زهرا زندیه ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ میرداماد روز های زوج ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FB672 حسین قانع ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ ۱۸:۳۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB676 حامد بختیاری ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ ۱۳۹۷/۰۲/۱۵ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ میرداماد روز های زوج ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB677 حامد بختیاری ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ ۱۳۹۷/۰۲/۱۵ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ میرداماد روز های زوج ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت

لیست دوره های آموزشی سطح : Fundamental 1+2

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه وضعیت
F257 امیر علی منفرد ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۵,۲۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F259 سحر احمدی ۱۳۹۶/۰۹/۱۸ ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۵,۲۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F258 آوا اطهری ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۵,۲۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F260 صبا حبیبی ۱۳۹۶/۰۹/۲۷ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۵,۲۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F261 نسیم خالقی ۱۳۹۶/۱۰/۰۲ ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۵,۲۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F262 صبا حبیبی ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۵,۲۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F263 محسن خاکی ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ ۱۰:۰۰ الی ۱۳:۰۰ میرداماد روز های زوج ۵,۲۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F266 نگار مهرجو ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۵,۲۴۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
F264 فرجاد بابایی ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۵,۲۴۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
F265 امیر عراقی نژاد ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد روزهای فرد ۵,۲۴۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
F269 پریسا بروجردی ۱۳۹۶/۱۱/۰۷ ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۵,۲۴۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
F267 مینا کرانی ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۵,۲۴۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
F268 سحر احمدی ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۵,۲۴۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
F270 در حال بررسی ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۵,۲۴۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
F271 در حال بررسی ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۵,۲۴۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره

لیست دوره های آموزشی سطح : PRE 1

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه وضعیت
PA888 فرهاد کوهپائی ۱۳۹۶/۰۸/۱۹ ۱۳۹۶/۱۰/۲۹ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن جمعه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
PA901 نسیم خالقی ۱۳۹۶/۰۸/۱۹ ۱۳۹۶/۱۰/۲۹ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن جمعه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
PA895 دکتر فروغ امام ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ۱۳۹۶/۱۱/۰۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ میرداماد جمعه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA898 زهرا زندیه ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ۱۳۹۶/۱۱/۰۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد جمعه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA893 سعیده حیدری مقدم ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA894 سعیده حیدری مقدم ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA896 دکتر فروغ امام ۱۳۹۶/۰۹/۰۸ ۱۳۹۶/۱۱/۰۷ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ میرداماد روز های زوج ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA897 دکتر فروغ امام ۱۳۹۶/۰۹/۰۸ ۱۳۹۶/۱۱/۰۷ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ میرداماد روز های زوج ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA899 فرهاد کوهپائی ۱۳۹۶/۰۹/۰۸ ۱۳۹۶/۱۱/۰۷ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA900 فرهاد کوهپائی ۱۳۹۶/۰۹/۰۸ ۱۳۹۶/۱۱/۰۷ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA913 امین ابراهیم گل ۱۳۹۶/۰۹/۱۱ ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ جردن روز های زوج ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA914 امین ابراهیم گل ۱۳۹۶/۰۹/۱۱ ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن روز های زوج ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA904 نسیم خالقی ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA905 نسیم خالقی ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA903 رسا رضا نیا ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ میرداماد پنجشنبه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA902 آوا اطهری ۱۳۹۶/۰۹/۲۴ ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن جمعه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA906 زهرا ملکی ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA907 زهرا ملکی ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA909 مسعود موسوی ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA910 مسعود موسوی ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA908 سرلی گراگوسیان ۱۳۹۶/۱۰/۰۸ ۱۳۹۶/۱۲/۱۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد جمعه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA915 حسین قانع ۱۳۹۶/۱۰/۰۸ ۱۳۹۶/۱۲/۱۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ میرداماد جمعه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA911 مرتضی کریمی ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA912 مرتضی کریمی ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA916 مرتضی کریمی ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA917 مرتضی کریمی ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA918 مرتضی کریمی ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA919 فاطمه آقا بابایی ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA920 فرشاد پیل افکن ۱۳۹۶/۱۰/۱۵ ۱۳۹۶/۱۲/۱۸ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد جمعه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA922 محمد سهروردی نیا ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ میرداماد روز های زوج ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA931 پژمان زینعلی ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA932 پژمان زینعلی ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA933 فرشاد پیل افکن ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA934 فرشاد پیل افکن ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA923 مهشید رازدار ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA924 مهشید رازدار ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA930 پژمان زینعلی ۱۳۹۶/۱۱/۰۶ ۱۳۹۷/۰۱/۲۴ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ میرداماد جمعه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA936 فرشاد پیل افکن ۱۳۹۶/۱۱/۰۷ ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA937 فرشاد پیل افکن ۱۳۹۶/۱۱/۰۷ ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA925 سارا سیفی ۱۳۹۶/۱۱/۰۸ ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PA926 سارا سیفی ۱۳۹۶/۱۱/۰۸ ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA929 مهدی قیداری ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ میرداماد روز های زوج ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PA927 مهدی قیداری ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ میرداماد روز های زوج ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA928 مهدی قیداری ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ میرداماد روز های زوج ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA940 فرشاد پیل افکن ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ ۱۰:۰۰ الی ۱۳:۰۰ میرداماد دوشنبه, چهارشنبه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA945 در حال بررسی ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۰۲/۲۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد پنجشنبه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA935 علی پور محمد ۱۳۹۶/۱۱/۱۳ ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن جمعه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA947 در حال بررسی ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA948 در حال بررسی ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PA921 محسن خاکی ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA938 سینا عباس نژاد ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PA939 سینا عباس نژاد ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA941 سحر مهرجو ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد شنبه, چهارشنبه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA942 سحر مهرجو ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد شنبه, چهارشنبه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA943 امین ابراهیم گل ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA944 امین ابراهیم گل ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA949 ساناز رستمی ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA950 سرلی گراگوسیان ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۱۳۹۷/۰۲/۱۵ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ جردن روز های زوج ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA951 سرلی گراگوسیان ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۱۳۹۷/۰۲/۱۵ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن روز های زوج ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA946 نوید قیطاسی ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ۱۳۹۷/۰۲/۲۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد جمعه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA954 علیرضا سبزه پرور ۱۳۹۶/۱۲/۰۸ ۱۳۹۷/۰۲/۱۸ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PA955 علیرضا سبزه پرور ۱۳۹۶/۱۲/۰۸ ۱۳۹۷/۰۲/۱۸ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PA952 محسن خاکی ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۲۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ میرداماد پنجشنبه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA956 شیوا رفیعی ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PA957 شیوا رفیعی ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PA953 مهدی مرتضایی ۱۳۹۶/۱۲/۱۸ ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ میرداماد جمعه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
نوروز | PAN56 عرفان سادات حسینی ۱۳۹۷/۰۱/۰۲ ۱۳۹۷/۰۱/۱۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن شنبه, یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره

لیست دوره های آموزشی سطح : PRE 2

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه وضعیت
PB931 نوید قیطاسی ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ۱۳۹۶/۱۱/۰۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد جمعه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB927 سحر مهرجو ۱۳۹۶/۰۹/۰۸ ۱۳۹۶/۱۱/۰۷ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد شنبه, چهارشنبه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB928 سحر مهرجو ۱۳۹۶/۰۹/۰۸ ۱۳۹۶/۱۱/۰۷ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد شنبه, چهارشنبه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB932 پژمان علی اکبر زاده ۱۳۹۶/۰۹/۱۱ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB933 پژمان علی اکبر زاده ۱۳۹۶/۰۹/۱۱ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB938 امیر علی منفرد ۱۳۹۶/۰۹/۱۱ ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB939 امیر علی منفرد ۱۳۹۶/۰۹/۱۱ ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB935 سینا عباس نژاد ۱۳۹۶/۰۹/۱۲ ۱۳۹۶/۱۱/۰۸ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB936 سینا عباس نژاد ۱۳۹۶/۰۹/۱۲ ۱۳۹۶/۱۱/۰۸ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB937 محسن خاکی ۱۳۹۶/۰۹/۱۶ ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ میرداماد پنجشنبه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB945 محسن خاکی ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد دوشنبه, پنجشنبه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB940 مهدی مرتضایی ۱۳۹۶/۰۹/۲۴ ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ میرداماد جمعه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB934 حسین قانع ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB943 محمد مقدسی ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB944 محمد مقدسی ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB948 امین ابراهیم گل ۱۳۹۶/۰۹/۲۶ ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB949 امین ابراهیم گل ۱۳۹۶/۰۹/۲۶ ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB946 علیرضا سبزه پرور ۱۳۹۶/۰۹/۲۸ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB947 علیرضا سبزه پرور ۱۳۹۶/۰۹/۲۸ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB941 شیوا رفیعی ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB942 شیوا رفیعی ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB950 شیوا رفیعی ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB951 شیوا رفیعی ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB952 غزاله شوندی ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB953 غزاله شوندی ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB954 رسا رضا نیا ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB955 رسا رضا نیا ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB960 مرتضی کریمی ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB958 محمد سهروردی نیا ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ میرداماد روز های زوج ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB959 محمد سهروردی نیا ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ میرداماد روز های زوج ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB961 نازنین متقی ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ میرداماد روز های زوج ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB962 نازنین متقی ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ میرداماد روز های زوج ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB963 سارا سیفی ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ۱۳۹۷/۰۲/۰۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ میرداماد پنجشنبه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB956 سارا سیفی ۱۳۹۶/۱۰/۲۹ ۱۳۹۷/۰۱/۱۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن جمعه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB957 محسن خاکی ۱۳۹۶/۱۰/۲۹ ۱۳۹۷/۰۱/۱۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد جمعه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB964 ساناز رستمی ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB965 ساناز رستمی ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB966 سارا سیفی ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB967 سارا سیفی ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB968 در حال بررسی ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB969 در حال بررسی ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB979 فرهاد کوهپائی ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB980 فرهاد کوهپائی ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB970 دکتر فروغ امام ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ میرداماد روز های زوج ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB971 دکتر فروغ امام ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ میرداماد روز های زوج ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB977 امیر علی منفرد ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ جردن روز های زوج ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB978 امیر علی منفرد ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن روز های زوج ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB974 فرهاد کوهپائی ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن جمعه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB982 در حال بررسی ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن جمعه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB972 نسیم خالقی ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB973 نسیم خالقی ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB975 دکتر فروغ امام ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ۱۳۹۷/۰۲/۲۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ میرداماد جمعه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB976 زهرا زندیه ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ۱۳۹۷/۰۲/۲۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد جمعه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB981 رسا رضا نیا ۱۳۹۶/۱۲/۱۷ ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ میرداماد پنجشنبه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره

لیست دوره های آموزشی سطح : PRE 1+2

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه وضعیت
P330 مهدی مرتضایی ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۷,۹۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P331 رسا رضا نیا ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد شنبه, چهارشنبه, ۷,۹۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P332 دکتر مسعود استکی ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ میرداماد شنبه, چهارشنبه, ۷,۹۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P334 الهام خلیلی ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۷,۹۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P336 سعیده حیدری مقدم ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۷,۹۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P333 پژمان علی اکبر زاده ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۷,۹۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P335 حسین قانع ۱۳۹۶/۰۹/۱۳ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۷,۹۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P337 علیرضا سبزه پرور ۱۳۹۶/۰۹/۲۸ ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۷,۹۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P338 سینا عباس نژاد ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۷,۹۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P339 حامد دادالهی ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۷,۹۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P342 ساناز رستمی ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۷,۹۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P345 امین ابراهیم گل ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۷,۹۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P344 سعید رضایی ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۷,۹۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P340 امیر علی منفرد ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۷,۹۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P341 پژمان زینعلی ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ جردن روز های زوج ۷,۹۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P347 ماندانا شعبان نژاد ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۷,۹۴۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
P352 سعید رضایی ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۷,۹۴۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
P348 فرهاد کوهپائی ۱۳۹۶/۱۱/۰۷ ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۷,۹۴۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
P346 محسن خاکی ۱۳۹۶/۱۱/۰۸ ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ ۱۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۷,۹۴۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
P349 رسا رضا نیا ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد شنبه, چهارشنبه, ۷,۹۴۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
P354 مهدی مرتضایی ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۷,۹۴۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
P350 دکتر مسعود استکی ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ ۱۳۹۷/۰۲/۱۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ میرداماد شنبه, چهارشنبه, ۷,۹۴۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
P351 حسین قانع ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۷,۹۴۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
P355 در حال بررسی ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد شنبه, چهارشنبه, ۷,۹۴۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
P353 نسیم خالقی ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ۱۳۹۷/۰۲/۱۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۷,۹۴۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
P356 الهام خلیلی ۱۳۹۶/۱۲/۰۸ ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۷,۹۴۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره

لیست دوره های آموزشی سطح : IELTS

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه وضعیت
I915 مرتضی رفیعی ۱۳۹۶/۰۸/۱۱ ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد پنجشنبه, ۷,۹۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I920 مرتضی رفیعی ۱۳۹۶/۰۹/۰۹ ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ ۱۵:۰۰ الی ۲۰:۰۰ سعادت آباد پنجشنبه, ۷,۹۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I921 مهدی ذاکر ۱۳۹۶/۰۹/۱۲ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۷,۹۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I922 دکتر امیر روح شاد ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ جردن دوشنبه, پنجشنبه, ۷,۹۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I926 افشین معینی ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد شنبه, چهارشنبه, ۷,۹۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I925 عیسی عطاردی ۱۳۹۶/۱۰/۰۲ ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۷,۹۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I924 عیسی عطاردی ۱۳۹۶/۱۰/۰۶ ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد شنبه, چهارشنبه, ۷,۹۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I929 دکتر علیرضا اکباتانی ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۷,۹۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I927 پورنگ ظریف ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ ۱۶:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد شنبه, چهارشنبه, ۷,۹۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I930 مهدی ذاکر ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۷,۹۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I928 دکتر مسعود استکی ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۷,۹۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I933 میلاد کاشانی ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۷,۹۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I932 افشین معینی ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۷,۹۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I931 مرتضی رفیعی ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۷,۹۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I935 افشین معینی ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ۱۳۹۷/۰۲/۱۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن پنجشنبه, ۷,۹۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I936 دکتر علیرضا اکباتانی ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ جردن روز های زوج ۷,۹۴۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
I934 مرتضی رفیعی ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۷,۹۴۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
I940 عیسی عطاردی ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد شنبه, چهارشنبه, ۷,۹۴۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
I937 مهدی ذاکر ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۱۳۹۷/۰۲/۱۶ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۷,۹۴۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
I942 پژمان علی اکبر زاده ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۷,۹۴۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
I939 پژمان علی اکبر زاده ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد شنبه, چهارشنبه, ۷,۹۴۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
I938 مرتضی رفیعی ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ۱۳۹۷/۰۳/۱۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد پنجشنبه, ۷,۹۴۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
I943 میلاد کاشانی ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۷,۹۴۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
I941 عیسی عطاردی ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۷,۹۴۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
I944 مهدی ذاکر ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ ۱۳۹۷/۰۲/۱۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۷,۹۴۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
نوروز | IN414 احسان اسروش ۱۳۹۷/۰۱/۰۲ ۱۳۹۷/۰۱/۱۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن شنبه, یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه, ۶,۸۴۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره

لیست دوره های آموزشی سطح : IELTS Workshops

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه وضعیت
Writing-198 دکتر امیر روح شاد ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ ۱۳:۰۰ الی ۱۶:۰۰ جردن پنجشنبه, ۳,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Writing-199 پژمان علی اکبر زاده ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ ۱۵:۳۰ الی ۱۸:۳۰ جردن پنجشنبه, ۳,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Listening-246 دکتر مسعود استکی ۱۳۹۶/۱۰/۰۶ ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ۱۶:۰۰ الی ۱۹:۰۰ میرداماد چهارشنبه, ۲,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Writing-201 پورنگ ظریف ۱۳۹۶/۱۰/۰۷ ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ میرداماد پنجشنبه, ۳,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Writing-202 مهدی حسنی ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, ۳,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Speaking-198 محسن شجعانی ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد دوشنبه, ۳,۴۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Reading-177 مهدی حسنی ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد سه شنبه, ۳,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Speaking-197 پژمان علی اکبر زاده ۱۳۹۶/۱۰/۱۵ ۱۳۹۶/۱۱/۲۰ ۱۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن جمعه, ۳,۴۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Speaking-199 پژمان علی اکبر زاده ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ جردن شنبه, ۳,۴۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Writing-203 دکتر امیر روح شاد ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ ۱۳:۰۰ الی ۱۶:۰۰ جردن دوشنبه, ۳,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Speaking-200 پژمان علی اکبر زاده ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ میرداماد چهارشنبه, ۳,۴۴۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Speaking-201 محسن شجعانی ۱۳۹۶/۱۱/۰۸ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, ۳,۴۴۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
Writing-206 علیرضا اعرابی ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ ۱۳:۳۰ الی ۱۷:۰۰ سعادت آباد دوشنبه, ۳,۵۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
Writing-207 علیرضا اعرابی ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ ۱۷:۰۰ الی ۲۰:۳۰ سعادت آباد دوشنبه, ۳,۵۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
Writing-204 محسن شجعانی ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد سه شنبه, ۳,۵۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Speaking-202 محسن شجعانی ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن شنبه, ۳,۴۴۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
Reading-179 حمید رضا طارمیان ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ میرداماد شنبه, ۳,۲۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
Reading-178 حامد محمدی ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن دوشنبه, ۳,۲۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Listening-247 دکتر مسعود استکی ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ ۱۶:۰۰ الی ۱۹:۰۰ میرداماد چهارشنبه, ۲,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Speaking-203 محسن شجعانی ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن چهارشنبه, ۳,۴۴۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
Listening-248 رسا رضا نیا ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ ۱۳۹۶/۱۲/۱۷ ۱۶:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد پنجشنبه, ۲,۴۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
Writing-205 پژمان علی اکبر زاده ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن پنجشنبه, ۳,۵۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
نوروز | Writing-2 میلاد کاشانی ۱۳۹۷/۰۱/۰۲ ۱۳۹۷/۰۱/۰۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن شنبه, یکشنبه, دوشنبه, پنجشنبه, جمعه, ۳,۵۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
نوروز | Writing-1 دکتر علیرضا اکباتانی ۱۳۹۷/۰۱/۰۷ ۱۳۹۷/۰۱/۱۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن شنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه, ۳,۵۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
نوروز | Speaking-1 محسن شجعانی ۱۳۹۷/۰۱/۰۷ ۱۳۹۷/۰۱/۱۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن شنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه, ۳,۴۴۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت

لیست دوره های آموزشی سطح : IELTS Teacher Education

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه وضعیت
ITE224 دکتر ایمان موسوی ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ ۱۴:۳۰ الی ۱۹:۳۰ جردن پنجشنبه, ۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری