file_91b341d47ea507ee2b7815fbb70e22aa.pn

file_e9e71016a60f2486955449e6666f75ce.pn

توضیح:

پیش از ثبت نام حتماً توضیحات مربوط به قوانین آموزشی آفرینش را از اینجا مطالعه نمایید. ثبت نام شما در دوره ها و آزمونهای آفرینش به منزله پذیرش این قوانین میباشد.

توضیحات در خصوص انواع دوره‌های آفرینش را در این صفحه بخوانید.

در صورتی که قادر به مشاهده دوره آموزشی مورد نظر خود نمی باشید، با شماره ۲۶۲۰۲۹۴۸ تماس حاصل فرمایید.توضیح در خصوص ظرفیت کلاسها:

کلاسهایی که با رنگ زرد متمایز شده‌اند، نیمی از ظرفیت آن تکمیل شده است.

کلاسهایی که با رنگ قرمز متمایز شده‌اند، کمتر از 3 صندلی خالی تا تکمیل ظرفیت آن باقیست!

و کلاسهایی که با رنگ خاکستری متمایز شده‌اند، ظرفیت آن به اتمام رسیده است.لیست دوره های آموزشی فعال آفرینش
دارای ظرفیت در حال تکمیل ظرفیت در حال اتمام ظرفیت اتمام ظرفیت

لیست دوره های آموزشی سطح : Fundamental 1

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه وضعیت
FA602 تینا رشنو ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA601 تینا رشنو ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA600 تینا رشنو ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA604 علی فراهانی ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA603 علی فراهانی ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA608 گلناز مرادی ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی شنبه, چهارشنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA607 گلناز مرادی ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی شنبه, چهارشنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA617 ثنا تجویدی ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ۱۳۹۸/۰۲/۱۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن جمعه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA611 جمال میری ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA610 جمال میری ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شریعتی روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA609 جمال میری ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ شریعتی روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA615 نسیم بروجردی ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA616 نسیم بروجردی ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA618 مهسان افضلی ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ جردن روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA620 مهسان افضلی ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ جردن روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA619 مهسان افضلی ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA612 سعید زائر ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA614 سعید زائر ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA613 سعید زائر ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA627 نوژن مجلسی ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA628 نوژن مجلسی ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA626 کیمیا اتفاق ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ شریعتی روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA625 کیمیا اتفاق ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA624 کیمیا اتفاق ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شریعتی روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA633 مسعود موسوی ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA632 مسعود موسوی ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA621 نیلوفر محمد نژاد ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ ۱۴:۳۰ الی ۱۹:۳۰ شریعتی پنجشنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA631 علیرضا هاشمی ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ۱۳۹۸/۰۳/۰۶ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن دوشنبه, پنجشنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA623 مریم آقا خانی ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ ۱۴:۳۰ الی ۱۹:۳۰ شریعتی پنجشنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA629 نوژن مجلسی ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب پنجشنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA630 علیرضا هاشمی ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ۱۳۹۸/۰۳/۰۶ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن دوشنبه, پنجشنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FA622 مریم امین الاسلامی ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب جمعه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA634 تینا رشنو ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FA636 تینا رشنو ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FA635 تینا رشنو ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت

لیست دوره های آموزشی سطح : Fundamental 2

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه وضعیت
FB916 فاطمه آقا بابایی ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB915 فاطمه آقا بابایی ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB914 فاطمه آقا بابایی ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB911 شهرزاد کرانی ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB910 شهرزاد کرانی ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB934 مونیکا عیسی یانس ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB933 مونیکا عیسی یانس ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB923 مریم کوشافر ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB922 مریم کوشافر ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB945 مریم کوشافر ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB925 فرناز کلانتری ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB924 فرناز کلانتری ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB928 کیانا برومند جاوید ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB927 کیانا برومند جاوید ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ جردن روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB926 کیانا برومند جاوید ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ جردن روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB929 دکتر عبدالباسط سعیدیان ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB930 دکتر عبدالباسط سعیدیان ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB942 نیلوفر محمد نژاد ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB935 مائده جلال خواه ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB932 مهسان افضلی ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB938 رویا حیدری ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB941 نیلوفر محمد نژاد ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB931 مهسان افضلی ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB937 رویا حیدری ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB936 مائده جلال خواه ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB943 نسرین حداد رضایی ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB944 نسرین حداد رضایی ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB940 هاله کریمی ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB939 هاله کریمی ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB947 بابک سلامی ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب جمعه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB951 مهرناز یوسفی نژاد ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB950 مهرناز یوسفی نژاد ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB957 آیدا سیف علی نژاد ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB955 سارا عزتی فرد ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB956 آیدا سیف علی نژاد ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB954 سارا عزتی فرد ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB960 محمد تکریمی ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB959 محمد تکریمی ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB958 محمد تکریمی ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB972 نیلوفر محمد نژاد ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ۱۳۹۸/۰۳/۰۶ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب دوشنبه, چهارشنبه, ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB971 نیلوفر محمد نژاد ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ۱۳۹۸/۰۳/۰۶ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب دوشنبه, چهارشنبه, ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB946 کیمیا اتفاق ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ ۱۴:۳۰ الی ۱۹:۳۰ شریعتی پنجشنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB968 در حال بررسی ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ ۱۴:۳۰ الی ۱۹:۳۰ شریعتی پنجشنبه, ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB964 آیدا سیف علی نژاد ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ۱۳۹۸/۰۳/۰۲ ۰۹:۰۰ الی ۱۵:۰۰ جردن پنجشنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB948 جمال میری ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ ۱۴:۳۰ الی ۱۹:۳۰ شریعتی پنجشنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB952 احیا جشنه وند ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب جمعه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB965 آیدا سیف علی نژاد ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۵:۰۰ جردن جمعه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB953 حسین قانع ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی جمعه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB949 سینا ولی زاده ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی جمعه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB967 پرنیان خداداد ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB966 پرنیان خداداد ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB979 داریوش گل محمد زاده ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB978 داریوش گل محمد زاده ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB970 نسرین حداد رضایی ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب پنجشنبه, ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB969 سارا عزتی فرد ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب پنجشنبه, ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB963 نسیم انعام زاده ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ۱۳۹۸/۰۳/۰۲ ۱۴:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب دوشنبه, پنجشنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB974 فاطمه آقا بابایی ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FB973 فاطمه آقا بابایی ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB975 فاطمه آقا بابایی ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FB977 علی فراهانی ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB976 علی فراهانی ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB962 مونیکا عیسی یانس ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB961 مونیکا عیسی یانس ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت

لیست دوره های آموزشی سطح : Fundamental 1+2

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه وضعیت
F347 ادنا یگانی ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F357 نیلوفر رجبی ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F351 نسیم انعام زاده ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F360 فرزانه مخلصی ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F361 آیدا سیف علی نژاد ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F366 پریسا احمدی ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F358 جمال میری ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F362 کیانا برومند جاوید ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ جردن روز های زوج ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F365 پریسا احمدی ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F359 جمال میری ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی شنبه, چهارشنبه, ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F364 نسرین حداد رضایی ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی روز های زوج ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F363 نیلوفر رجبی ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F373 مهرناز یوسفی نژاد ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
F371 نوژن مجلسی ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
F370 مهرناز یوسفی نژاد ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
F372 نوژن مجلسی ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
F367 مریم نخبه ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
F369 الناز گلدوز ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
F368 مریم نخبه ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
F374 مونیکا عیسی یانس ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ۱۳۹۸/۰۳/۰۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی روز های زوج ۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
F376 مریم اسکندرجوی ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی شنبه, چهارشنبه, ۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
F375 مارال خاطری ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۱۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره

لیست دوره های آموزشی سطح : PRE 1

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه وضعیت
PA1195 دکتر خشایار صالحی ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1194 دکتر خشایار صالحی ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1204 پریسا احمدی ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن شنبه, دوشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1205 پریسا احمدی ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن شنبه, دوشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1183 سرلی گراگوسیان ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1184 سرلی گراگوسیان ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1187 فرشاد پیل افکن ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ شریعتی روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1186 فرشاد پیل افکن ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1185 فرشاد پیل افکن ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شریعتی روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1192 نازنین متقی ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ شریعتی روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1191 نازنین متقی ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1190 نازنین متقی ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شریعتی روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1216 پریناز احمدیان پور ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1215 پریناز احمدیان پور ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1203 سحر احمدی ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1189 هاجر محوی ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1202 سحر احمدی ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1188 هاجر محوی ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1199 علی میرزایی آزاد ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شریعتی روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1201 علی میرزایی آزاد ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ شریعتی روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1200 علی میرزایی آزاد ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1212 فرهاد کوهپائی ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ۱۳۹۸/۰۲/۲۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب جمعه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1206 مینا کرانی ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1207 مینا کرانی ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1219 شکوفه طالبی طاهر ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1220 شکوفه طالبی طاهر ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1214 فاطمه خطیری ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1213 فاطمه خطیری ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1210 دکتر نازنین طباطبایی ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1209 نگار مهرجو ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1208 نگار مهرجو ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1211 دکتر نازنین طباطبایی ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1237 دکتر مریم احمدی ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ ۱۳۹۸/۰۳/۰۲ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب پنجشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1224 دکتر مریم احمدی ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1223 دکتر مریم احمدی ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1227 سیامک خضریان ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ جردن روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1226 سیامک خضریان ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1225 سیامک خضریان ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ جردن روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1218 مینا هاشمی ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1217 مینا هاشمی ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1222 مسعود قاراخانی ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1221 مسعود قاراخانی ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
نوروز | PAN62 مرتضی کریمی ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ۱۳۹۸/۰۱/۱۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی شنبه, یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
نوروز | PAN60 مسعود قاراخانی ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ۱۳۹۸/۰۱/۱۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی شنبه, یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
نوروز | PAN64 فرشاد پیل افکن ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ۱۳۹۸/۰۱/۱۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی شنبه, یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
نوروز | PAN61 اکبر ابراهیم زاد ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ۱۳۹۸/۰۱/۱۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی شنبه, یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
نوروز | PAN63 سرلی گراگوسیان ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ۱۳۹۸/۰۱/۱۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی شنبه, یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
نوروز | PAN65 طلیعه حسینی ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ۱۳۹۸/۰۱/۱۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی شنبه, یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1243 سعیده حیدری مقدم ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1231 امیر عزیز خانی ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1244 سعیده حیدری مقدم ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1232 امیر عزیز خانی ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1239 شیوا رفیعی ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1229 امیر عزیز خانی ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PA1248 اکبر ابراهیم زاد ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1242 حامد بختیاری ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ شریعتی روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1238 شیوا رفیعی ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1228 امیر عزیز خانی ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PA1247 اکبر ابراهیم زاد ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PA1241 حامد بختیاری ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1240 حامد بختیاری ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شریعتی روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1230 امیر عزیز خانی ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1249 اکبر ابراهیم زاد ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PA1236 مرتضی کریمی ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1235 مرتضی کریمی ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1246 فائزه یگانه ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1245 فائزه یگانه ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1234 مرتضی کریمی ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1233 مرتضی کریمی ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1265 زهرا زندیه ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1253 فریبا یوسفی ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1264 زهرا زندیه ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1252 فریبا یوسفی ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1271 فرزانه مخلصی ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PA1272 فرزانه مخلصی ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PA1255 حمیدرضا احمدی ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب پنجشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1259 پژمان زینعلی ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1260 پژمان زینعلی ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1256 در حال بررسی ۱۳۹۸/۰۲/۰۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ۱۴:۳۰ الی ۱۹:۳۰ شریعتی پنجشنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1254 در حال بررسی ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن جمعه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1251 مژده کهرنگی ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1250 مژده کهرنگی ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PA1268 مهدی قیداری ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ شریعتی روز های زوج ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PA1267 مهدی قیداری ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شریعتی روز های زوج ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PA1266 مهدی قیداری ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی روز های زوج ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PA1263 شهرزاد کرانی ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1262 شهرزاد کرانی ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PA1261 مسعود قاراخانی ۱۳۹۸/۰۲/۱۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی جمعه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1258 سیامک خضریان ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1257 سیامک خضریان ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1270 سینا عباس نژاد ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1269 سینا عباس نژاد ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره

لیست دوره های آموزشی سطح : PRE 2

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه وضعیت
PB1168 مسعود قاراخانی ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی جمعه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1186 پریسا بروجردی ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ۱۳:۰۰ الی ۱۶:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۳,۵۸۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1185 پژمان زینعلی ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1184 پژمان زینعلی ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1189 مهدی قیداری ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ شریعتی روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1188 مهدی قیداری ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شریعتی روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1187 مهدی قیداری ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1199 سیامک خضریان ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1198 سیامک خضریان ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1201 سحر مهرجو ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1200 سحر مهرجو ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1204 فرهاد کوهپائی ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ۱۳۹۸/۰۲/۱۹ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب پنجشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1196 سینا عباس نژاد ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1195 ساناز رستمی ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1194 ساناز رستمی ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1197 سینا عباس نژاد ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1209 سحر احمدی ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب پنجشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1210 امیر عزیز خانی ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب جمعه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1213 محمد سهروردی نیا ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ شریعتی روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1212 محمد سهروردی نیا ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1203 امیر علی منفرد ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1211 محمد سهروردی نیا ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شریعتی روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1202 امیر علی منفرد ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1221 الناز گلدوز ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب دوشنبه, چهارشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1215 علیرضا عسگری ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شریعتی روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1216 علیرضا عسگری ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1220 الناز گلدوز ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب دوشنبه, چهارشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1208 علی میرزایی آزاد ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1207 علی میرزایی آزاد ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1226 اکبر ابراهیم زاد ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب پنجشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1206 اکبر ابراهیم زاد ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1205 اکبر ابراهیم زاد ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
نوروز | PBN65 عرفان سادات حسینی ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ۱۳۹۸/۰۱/۱۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی شنبه, یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
نوروز | PBN66 سارا سیفی ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ۱۳۹۸/۰۱/۱۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی شنبه, یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1219 سرلی گراگوسیان ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1218 سرلی گراگوسیان ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ جردن روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1225 غزاله شوندی ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1224 غزاله شوندی ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1223 طلیعه حسینی ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1243 محمد سهروردی نیا ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1222 طلیعه حسینی ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1228 شیوا رفیعی ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1227 شیوا رفیعی ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1244 محمد سهروردی نیا ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1230 سینا ولی زاده ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1229 سینا ولی زاده ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1231 سینا ولی زاده ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1232 فریبا یوسفی ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ۱۴:۳۰ الی ۱۹:۳۰ شریعتی پنجشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1214 امیر عزیز خانی ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب پنجشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1247 مینا کرانی ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب پنجشنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1233 طلیعه حسینی ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب پنجشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1238 سرلی گراگوسیان ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب جمعه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1242 حمیدرضا احمدی ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1241 حمیدرضا احمدی ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شریعتی روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1256 زهرا زندیه ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شریعتی روز های زوج ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1255 زهرا زندیه ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ شریعتی روز های زوج ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1257 زهرا زندیه ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی روز های زوج ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1236 در حال بررسی ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی پنجشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1235 دکتر خشایار صالحی ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی پنجشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1237 در حال بررسی ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب جمعه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1240 علی میرزایی آزاد ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب جمعه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1234 در حال بررسی ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی جمعه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1246 سرلی گراگوسیان ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1245 سرلی گراگوسیان ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1239 در حال بررسی ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن جمعه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1248 در حال بررسی ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب جمعه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1252 هاجر محوی ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1251 هاجر محوی ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1253 پریناز احمدیان پور ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1254 پریناز احمدیان پور ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1250 سحر احمدی ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1249 سحر احمدی ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت

لیست دوره های آموزشی سطح : PRE 1+2

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه وضعیت
P426 محسن خاکی ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۱۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P434 مرتضی کریمی ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P435 مرتضی کریمی ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P432 سیامک خضریان ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P440 پژمان زینعلی ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ جردن روز های زوج ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P445 پریسا بروجردی ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P444 طلیعه حسینی ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P441 فریبا یوسفی ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی روز های زوج ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P439 اکبر ابراهیم زاد ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ۱۳۹۸/۰۲/۱۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P442 فرهاد کوهپائی ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P443 فرهاد کوهپائی ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P446 سینا عباس نژاد ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن دوشنبه, چهارشنبه, ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P447 امیر علی منفرد ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P448 نگار مهرجو ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P453 ادنا یگانی ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P452 شکوفه طالبی طاهر ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P449 پژمان زینعلی ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P458 پریسا بروجردی ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
P451 صبا حبیبی ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
P456 سعیده حیدری مقدم ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
P450 صبا حبیبی ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
P455 سینا عباس نژاد ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
P460 فرشاد پیل افکن ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
P459 فرشاد پیل افکن ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی شنبه, چهارشنبه, ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
P462 ساناز رستمی ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
P465 حمیدرضا احمدی ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی روز های زوج ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
P457 مژده کهرنگی ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
P454 مهشید رازدار ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
P464 پژمان زینعلی ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ جردن روز های زوج ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
P461 فریبا یوسفی ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی روز های زوج ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
P463 سیامک خضریان ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
P467 ادنا یگانی ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
P466 محسن خاکی ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۱۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت

لیست دوره های آموزشی سطح : IELTS

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه وضعیت
I1042 رسا رضا نیا ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1043 افشین معینی ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1044 مهدی مرتضایی ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1046 عیسی عطاردی ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1045 رسا رضا نیا ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1047 افشین معینی ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی شنبه, دوشنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1049 مهدی ذاکر ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1048 مهدی ذاکر ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1050 پژمان علی اکبر زاده ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1051 سعید رضایی ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1052 سعید رضایی ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1054 عیسی عطاردی ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1053 دکتر علیرضا اکباتانی ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ جردن روز های زوج ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
نوروز | IN416 مهدی مرتضایی ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ۱۳۹۸/۰۱/۱۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی شنبه, یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه, ۷,۵۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
نوروز | IN415 احسان اسروش ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ۱۳۹۸/۰۱/۱۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی شنبه, یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه, ۷,۵۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1056 سعید رضایی ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی روز های زوج ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
I1055 میلاد کاشانی ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
I1060 مرتضی رفیعی ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
I1057 پژمان علی اکبر زاده ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
I1058 مهدی مرتضایی ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی روز های زوج ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
I1063 دکتر علیرضا اکباتانی ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
I1061 مرتضی رفیعی ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
I1059 مهدی مرتضایی ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی جمعه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
I1062 مهشید رازدار ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
I1064 رسا رضا نیا ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
I1065 رسا رضا نیا ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
I1067 افشین معینی ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
I1066 عیسی عطاردی ۱۳۹۸/۰۲/۱۱ ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
I1073 مهدی ذاکر ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۹,۸۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
I1071 دکتر علیرضا اکباتانی ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ جردن روز های زوج ۹,۸۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
I1070 افشین معینی ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی شنبه, دوشنبه, ۹,۸۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
I1069 مهدی مرتضایی ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۹,۸۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
I1072 سعید رضایی ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۹,۸۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
I1068 پژمان علی اکبر زاده ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۹,۸۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
I1074 مهدی ذاکر ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۹,۸۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره

لیست دوره های آموزشی سطح : IELTS Workshops

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه وضعیت
Writing-254.Task2 محسن خاکی ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ۱۰:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی دوشنبه, ۳,۹۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Speaking PREMIUM -204 محسن خاکی ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۱۴:۰۰ الی ۱۷:۰۰ شریعتی چهارشنبه, ۱۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Writing-259.Task 2 حامد محمدی ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ۱۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب سه شنبه, ۳,۹۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Writing-264.Task2 دکتر امیر روح شاد ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۱۶:۳۰ الی ۱۹:۳۰ شریعتی شنبه, ۳,۹۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Speaking -254 محسن خاکی ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب شنبه, ۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Reading -205 محسن خاکی ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, ۳,۶۲۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Speaking -256 محسن خاکی ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب سه شنبه, ۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Listening -270 محسن خاکی ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ ۱۰:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی چهارشنبه, ۲,۷۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Writing-262.Task2 رسا رضا نیا ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ شهرک غرب شنبه, ۳,۹۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Reading -206 محسن خاکی ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب شنبه, ۳,۶۲۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Listening -271 رسا رضا نیا ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ۱۶:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شهرک غرب دوشنبه, ۲,۷۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Speaking -258 پژمان علی اکبر زاده ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی شنبه, ۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Speaking -259 غزاله شوندی ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن دوشنبه, ۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Writing PREMIUM -405.Academic پژمان علی اکبر زاده ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ۱۴:۰۰ الی ۱۶:۳۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۱۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Speaking -257 پژمان علی اکبر زاده ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی چهارشنبه, ۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Writing-266.Task2 رسا رضا نیا ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب چهارشنبه, ۳,۹۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Writing-265.Task2 محسن خاکی ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی پنجشنبه, ۳,۹۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Listening-272 رسا رضا نیا ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ۱۳۹۸/۰۲/۱۹ ۱۶:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شهرک غرب پنجشنبه, ۲,۷۴۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Writing-263.Task2 پژمان علی اکبر زاده ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ ۱۰:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی پنجشنبه, ۳,۹۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Reading -207 محسن خاکی ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۱۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی شنبه, ۳,۶۲۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Speaking -264 سحر مهرجو ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, ۴,۳۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Writing-271.Task2 محسن خاکی ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, ۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Writing-272.Task 2 سحر مهرجو ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ۱۲:۰۰ الی ۱۶:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, ۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
Speaking -263 محسن خاکی ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی دوشنبه, ۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Writing-273.Task 2 پژمان زینعلی ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن دوشنبه, ۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Writing-268.Task2 محمد سهروردی نیا ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ۱۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب سه شنبه, ۳,۹۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
Speaking -261 نسیم خالقی ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب سه شنبه, ۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Writing-269.Task1 Academic محسن خاکی ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب سه شنبه, ۱,۹۸۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Speaking -262 نسیم خالقی ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ۱۳۹۸/۰۳/۰۶ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب دوشنبه, ۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Writing-267.Task2 حامد محمدی ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ ۱۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب شنبه, ۳,۹۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Reading -208 حامد محمدی ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ۱۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی یکشنبه, ۳,۶۲۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Speaking -260 نسیم خالقی ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, ۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Speaking PREMIUM-205 محسن خاکی ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ ۱۳:۳۰ الی ۱۶:۳۰ شریعتی دوشنبه, ۱۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Writing-270.Task 2 محسن خاکی ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ۱۰:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی دوشنبه, ۳,۹۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Reading -209 حامد محمدی ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ۱۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب سه شنبه, ۴,۱۶۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Listening-273 رسا رضا نیا ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ۱۶:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شهرک غرب دوشنبه, ۲,۷۴۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Listening-274 محسن خاکی ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ۱۰:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی چهارشنبه, ۳,۱۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
Speaking -265 محسن خاکی ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب شنبه, ۴,۳۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت

لیست دوره های آموزشی سطح : کارگاه یک روزه برای تمام سطوح(ظرفیت ۶۰ نفر)

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه وضعیت
BC112(نکات کلیدی لیسنینگ) رسا رضا نیا ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن جمعه, ۶۹۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره

لیست دوره های آموزشی سطح : IELTS Teacher Education

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه وضعیت
ITE233 دکتر ایمان موسوی ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب دوشنبه, ۸,۹۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری