file_9341354b440e1cd7f7fb0c56d47fa0e5.pn

file_e9e71016a60f2486955449e6666f75ce.pn

توضیح:

پیش از ثبت نام حتماً توضیحات مربوط به قوانین آموزشی آفرینش را از اینجا مطالعه نمایید. ثبت نام شما در دوره ها و آزمونهای آفرینش به منزله پذیرش این قوانین میباشد.

توضیحات در خصوص انواع دوره‌های آفرینش را در این صفحه بخوانید.

در صورتی که قادر به مشاهده دوره آموزشی مورد نظر خود نمی باشید، با شماره ۲۶۲۳۰۳۳۵ تماس حاصل فرمایید.توضیح در خصوص ظرفیت کلاسها:

کلاسهایی که با رنگ زرد متمایز شده‌اند، نیمی از ظرفیت آن تکمیل شده است.

کلاسهایی که با رنگ قرمز متمایز شده‌اند، کمتر از 3 صندلی خالی تا تکمیل ظرفیت آن باقیست!

و کلاسهایی که با رنگ خاکستری متمایز شده‌اند، ظرفیت آن به اتمام رسیده است.لیست دوره های آموزشی فعال آفرینش
دارای ظرفیت در حال تکمیل ظرفیت در حال اتمام ظرفیت اتمام ظرفیت

لیست دوره های آموزشی سطح : Fundamental 1

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه وضعیت
FA569 فاطمه آقا بابایی ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA568 فاطمه آقا بابایی ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA570 فاطمه آقا بابایی ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA565 شهرزاد کرانی ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA564 شهرزاد کرانی ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA572 جمال میری ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA567 مونیکا عیسی یانس ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA566 مونیکا عیسی یانس ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA590 کیانا برومند جاوید ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن شعبه ۲ روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA589 کیانا برومند جاوید ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ جردن شعبه ۲ روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA588 کیانا برومند جاوید ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ جردن شعبه ۲ روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA592 رویا حیدری ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن شعبه ۲ یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA591 رویا حیدری ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن شعبه ۲ یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA594 دکتر عبدالباسط سعیدیان ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن شعبه ۲ شنبه, چهارشنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA593 دکتر عبدالباسط سعیدیان ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن شعبه ۲ شنبه, چهارشنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA573 کیمیا اتفاق ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ۱۴:۳۰ الی ۱۹:۳۰ شریعتی پنجشنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA571 بابک سلامی ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد جمعه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA576 نسرین حداد رضایی ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA575 نسرین حداد رضایی ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA595 هاله کریمی ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن شعبه ۲ یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA596 هاله کریمی ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن شعبه ۲ یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA574 جمال میری ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ ۱۴:۳۰ الی ۱۹:۳۰ شریعتی پنجشنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA577 نفیسه سید صالحی ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ ۱۴:۳۰ الی ۱۹:۳۰ شریعتی پنجشنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA580 سینا ولی زاه ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی جمعه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA598 مهرناز یوسفی نژاد ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن شعبه ۲ شنبه, چهارشنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA597 مهرناز یوسفی نژاد ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن شعبه ۲ شنبه, چهارشنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA578 نسرین حداد رضایی ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد پنجشنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA579 نسیم انعام زاده ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد پنجشنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA599 احیا جشنه وند ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد جمعه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA582 مجتبی عمران ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA581 مجتبی عمران ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA587 محمد تکریمی ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA586 محمد تکریمی ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA585 محمد تکریمی ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA583 پرنیان خداداد ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA606 آیدا سیف علی نژاد ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن شعبه ۲ یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA605 آیدا سیف علی نژاد ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن شعبه ۲ یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA584 پرنیان خداداد ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA602 تینا رشنو ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA601 تینا رشنو ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA600 تینا رشنو ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA604 علی فراهانی ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA603 علی فراهانی ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA608 در حال بررسی ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی شنبه, چهارشنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA607 در حال بررسی ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی شنبه, چهارشنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA611 جمال میری ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA610 جمال میری ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شریعتی روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA609 جمال میری ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ شریعتی روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FA615 در حال بررسی ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن شعبه ۲ یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FA616 در حال بررسی ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن شعبه ۲ یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA614 سعید زائر ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA613 سعید زائر ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA612 سعید زائر ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره

لیست دوره های آموزشی سطح : Fundamental 2

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه وضعیت
FB860 پریناز احمدیان پور ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB859 پریناز احمدیان پور ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB854 مجتبی عمران ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB853 مجتبی عمران ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شریعتی روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB852 مجتبی عمران ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ شریعتی روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB887 پرهام خدابخش ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ۱۳:۳۰ الی ۱۵:۳۰ شریعتی شنبه, چهارشنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB855 صبا بنائی زاده ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ۱۳۹۷/۱۱/۱۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی پنجشنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB862 علی فراهانی ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB861 علی فراهانی ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB863 هادی مقصودی ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد پنجشنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB868 ثنا تجویدی ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ جردن (مرکزی) روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB870 ثنا تجویدی ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ جردن (مرکزی) روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB869 ثنا تجویدی ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن (مرکزی) روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB873 جمال میری ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB866 جمال میری ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB865 مینا کرانی ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB864 مینا کرانی ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB867 جمال میری ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB872 نیلوفر محمد نژاد ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB871 نیلوفر محمد نژاد ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB905 مریم کوشافر ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ جردن شعبه ۲ روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB907 مریم کوشافر ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن شعبه ۲ روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB906 مریم کوشافر ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ جردن شعبه ۲ روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB908 مریم کوشافر ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن شعبه ۲ یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB900 مهسان افضلی ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB899 فرناز کلانتری ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB909 مریم کوشافر ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن شعبه ۲ یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB878 مهسان افضلی ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ جردن (مرکزی) روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB877 مهسان افضلی ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن (مرکزی) روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB876 مهسان افضلی ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ جردن (مرکزی) روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB874 نیلوفر محمد نژاد ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ۱۴:۳۰ الی ۱۹:۳۰ شریعتی پنجشنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB893 مریم امین الاسلامی ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد جمعه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB885 آیدا سیف علی نژاد ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB884 آیدا سیف علی نژاد ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB892 سیامک خضریان ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ جردن (مرکزی) روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB883 آیدا سیف علی نژاد ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB891 سیامک خضریان ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن (مرکزی) روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB890 سیامک خضریان ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ جردن (مرکزی) روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB901 صبا حبیبی ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ ۱۳:۰۰ الی ۱۶:۰۰ سعادت آباد دوشنبه, پنجشنبه, ۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB882 سعید زائر ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB881 سعید زائر ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شریعتی روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB880 سعید زائر ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ شریعتی روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB879 تینا رشنو ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ ۱۴:۳۰ الی ۱۹:۳۰ شریعتی پنجشنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB875 مریم آقا خانی ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ ۱۴:۳۰ الی ۱۹:۳۰ شریعتی پنجشنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB886 حسین قانع ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی جمعه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB889 مهتاب کشمیری ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB888 مهتاب کشمیری ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB912 سارا عزتی فرد ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن شعبه ۲ شنبه, چهارشنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB913 سارا عزتی فرد ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن شعبه ۲ شنبه, چهارشنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB894 نیلوفر محمد نژاد ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FB898 کیمیا اتفاق ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ شریعتی روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB904 حامد بختیاری ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ شریعتی روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB897 کیمیا اتفاق ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FB903 حامد بختیاری ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB896 کیمیا اتفاق ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شریعتی روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB902 حامد بختیاری ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شریعتی روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB895 نیلوفر محمد نژاد ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB919 سارا عزتی فرد ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن شعبه ۲ یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB920 سارا عزتی فرد ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن شعبه ۲ یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB917 داریوش گل محمد زاده ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن شعبه ۲ یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB918 داریوش گل محمد زاده ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن شعبه ۲ یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB921 مجتبی عمران ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن شعبه ۲ شنبه, چهارشنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB914 فاطمه آقا بابایی ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB916 فاطمه آقا بابایی ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB915 فاطمه آقا بابایی ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB911 شهرزاد کرانی ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB910 شهرزاد کرانی ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB934 مونیکا عیسی یانس ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB933 مونیکا عیسی یانس ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB923 مریم کوشافر ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB922 مریم کوشافر ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB925 فرناز کلانتری ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن شعبه ۲ یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FB924 فرناز کلانتری ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن شعبه ۲ یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB928 کیانا برومند جاوید ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن شعبه ۲ روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FB927 کیانا برومند جاوید ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ جردن شعبه ۲ روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB926 کیانا برومند جاوید ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ جردن شعبه ۲ روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FB930 دکتر عبدالباسط سعیدیان ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن شعبه ۲ شنبه, چهارشنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB929 دکتر عبدالباسط سعیدیان ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن شعبه ۲ شنبه, چهارشنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB935 در حال بررسی ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن شعبه ۲ یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FB938 رویا حیدری ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FB932 مهسان افضلی ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FB937 رویا حیدری ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FB931 مهسان افضلی ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB936 در حال بررسی ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن شعبه ۲ یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FB940 هاله کریمی ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن شعبه ۲ یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB939 هاله کریمی ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن شعبه ۲ یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره

لیست دوره های آموزشی سطح : Fundamental 1+2

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه وضعیت
F334 جمال میری ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی شنبه, چهارشنبه, ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F335 جمال میری ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F348 پرهام خدابخش ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی شنبه, چهارشنبه, ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F342 نگار مهرجو ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد شنبه, چهارشنبه, ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F338 صبا حبیبی ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F340 مجتبی عمران ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F339 مهتاب کشمیری ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F343 مهسان افضلی ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ جردن (مرکزی) یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F353 مهرناز یوسفی نژاد ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ جردن شعبه ۲ یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F352 مهرناز یوسفی نژاد ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ جردن شعبه ۲ شنبه, چهارشنبه, ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F345 نسرین حداد رضایی ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی روز های زوج ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F349 نیلوفر رجبی ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F355 مریم نخبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن شعبه ۲ شنبه, چهارشنبه, ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F344 فرزانه مخلصی ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F356 مریم نخبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن شعبه ۲ یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F346 الناز گلدوز ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F347 ادنا یگانی ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F350 زهرا زندیه ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ۱۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی روز های زوج ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
F354 مونیکا عیسی یانس ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی روز های زوج ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
F357 در حال بررسی ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
F351 نسیم انعام زاده ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد شنبه, چهارشنبه, ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
F360 فرزانه مخلصی ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد شنبه, چهارشنبه, ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
F361 آیدا سیف علی نژاد ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن شعبه ۲ یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
F358 جمال میری ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
F362 کیانا برومند جاوید ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ جردن شعبه ۲ روز های زوج ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
F359 جمال میری ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی شنبه, چهارشنبه, ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت

لیست دوره های آموزشی سطح : PRE 1

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه وضعیت
PA1129 سحر احمدی ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد پنجشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
PA1123 صبا بنائی زاده ۱۳۹۷/۰۹/۰۲ ۱۳۹۷/۱۱/۰۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد جمعه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1142 نسیم بروجردی ۱۳۹۷/۰۹/۰۲ ۱۳۹۷/۱۱/۰۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد جمعه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1137 زهرا زندیه ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ شریعتی روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1136 زهرا زندیه ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1135 زهرا زندیه ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شریعتی روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1139 سیامک خضریان ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1138 سیامک خضریان ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1126 محمد سهروردی نیا ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ۱۳۹۷/۱۱/۱۹ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی جمعه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1162 سحر مهرجو ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد شنبه, چهارشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1161 سحر مهرجو ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد شنبه, چهارشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1140 ساناز رستمی ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1128 سارا سیفی ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن (مرکزی) یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1141 ساناز رستمی ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1127 سارا سیفی ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن (مرکزی) یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1146 سینا عباس نژاد ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن (مرکزی) یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1145 سینا عباس نژاد ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن (مرکزی) یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1143 مجتبی عمران ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ۱۴:۳۰ الی ۱۹:۳۰ سعادت آباد پنجشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1144 پرهام خدابخش ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد پنجشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1125 علیرضا عسگری ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی جمعه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1153 امیر علی منفرد ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1152 امیر علی منفرد ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1155 الناز گلدوز ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد دوشنبه, چهارشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1154 الناز گلدوز ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد دوشنبه, چهارشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1148 نسیم بروجردی ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی پنجشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1147 محمد تکریمی ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد پنجشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1172 مهتاب کشمیری ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ شریعتی روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1171 مهتاب کشمیری ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1170 مهتاب کشمیری ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شریعتی روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1149 مینا کرانی ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد پنجشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1159 مژده کهرنگی ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی پنجشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1150 زهرا زندیه ۱۳۹۷/۱۰/۰۷ ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد جمعه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1165 علی میرزایی آزاد ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1164 علی میرزایی آزاد ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1197 اکبر ابراهیم زاد ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن شعبه ۲ یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1196 اکبر ابراهیم زاد ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن شعبه ۲ یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1173 فریبا یوسفی ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ۱۴:۳۰ الی ۱۹:۳۰ شریعتی پنجشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1174 سارا سیفی ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی پنجشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1160 فریبا یوسفی ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی پنجشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1198 پرهام خدابخش ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد جمعه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1163 علی میرزایی آزاد ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد جمعه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1156 سرلی گراگوسیان ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد جمعه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1158 سرلی گراگوسیان ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن (مرکزی) روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1175 سینا ولی زاه ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1157 سرلی گراگوسیان ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ جردن (مرکزی) روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1176 سینا ولی زاه ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1167 شیوا رفیعی ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1166 شیوا رفیعی ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1180 حمیدرضا احمدی ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1179 حمیدرضا احمدی ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شریعتی روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1169 طلیعه حسینی ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن (مرکزی) یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1168 طلیعه حسینی ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن (مرکزی) یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1193 طلیعه حسینی ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد پنجشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1178 غزاله شوندی ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1177 غزاله شوندی ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1182 محمد سهروردی نیا ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1181 محمد سهروردی نیا ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1195 دکتر خشایار صالحی ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن شعبه ۲ شنبه, چهارشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1194 دکتر خشایار صالحی ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن شعبه ۲ شنبه, چهارشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1205 پریسا احمدی ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن شعبه ۲ شنبه, دوشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1204 پریسا احمدی ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن شعبه ۲ شنبه, دوشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1184 سرلی گراگوسیان ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1183 سرلی گراگوسیان ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1187 فرشاد پیل افکن ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ شریعتی روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PA1186 فرشاد پیل افکن ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1185 فرشاد پیل افکن ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شریعتی روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1189 هاجر محوی ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1188 هاجر محوی ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1191 نازنین متقی ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1190 نازنین متقی ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شریعتی روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1192 نازنین متقی ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ شریعتی روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1215 پریناز احمدیان پور ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1203 سحر احمدی ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1216 پریناز احمدیان پور ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1202 سحر احمدی ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1201 علی میرزایی آزاد ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ شریعتی روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PA1200 علی میرزایی آزاد ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1199 علی میرزایی آزاد ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شریعتی روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1212 فرهاد کوهپائی ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ۱۳۹۸/۰۲/۲۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد جمعه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1207 مینا کرانی ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1206 مینا کرانی ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1219 در حال بررسی ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن شعبه ۲ شنبه, چهارشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PA1220 در حال بررسی ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن شعبه ۲ شنبه, چهارشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1214 در حال بررسی ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن شعبه ۲ شنبه, چهارشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1213 در حال بررسی ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن شعبه ۲ شنبه, چهارشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1210 دکتر نازنین طباطبایی ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1209 نگار مهرجو ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1211 دکتر نازنین طباطبایی ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1208 نگار مهرجو ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1218 مینا هاشمی ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1217 مینا هاشمی ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
نوروز | PAN62 در حال بررسی ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ۱۳۹۸/۰۱/۱۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی شنبه, یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
نوروز | PAN61 در حال بررسی ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ۱۳۹۸/۰۱/۱۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی شنبه, یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
نوروز | PAN63 در حال بررسی ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ۱۳۹۸/۰۱/۱۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی شنبه, یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
نوروز | PAN60 مسعود قاراخانی ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ۱۳۹۸/۰۱/۱۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی شنبه, یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت

لیست دوره های آموزشی سطح : PRE 2

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه وضعیت
PB1131 فرهاد کوهپائی ۱۳۹۷/۰۹/۰۲ ۱۳۹۷/۱۱/۰۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد جمعه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1148 علی میرزایی آزاد ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ شریعتی روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1147 علی میرزایی آزاد ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1146 علی میرزایی آزاد ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شریعتی روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1142 محمد تکریمی ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ۱۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد جمعه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1151 سارا سیفی ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن (مرکزی) شنبه, چهارشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1150 سارا سیفی ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن (مرکزی) شنبه, چهارشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1161 هاجر محوی ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد پنجشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1149 اکبر ابراهیم زاد ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی جمعه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1163 دکتر نازنین طباطبایی ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1162 دکتر نازنین طباطبایی ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1156 نگار مهرجو ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1155 نگار مهرجو ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1154 محمد سهروردی نیا ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1153 محمد سهروردی نیا ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1158 مینا هاشمی ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1157 مینا هاشمی ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1152 محسن خاکی ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی پنجشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1159 حامد بختیاری ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1160 حامد بختیاری ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1165 مسعود قاراخانی ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1164 مسعود قاراخانی ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1179 امیر علی منفرد ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1178 شیوا رفیعی ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1177 شیوا رفیعی ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1167 امیر عزیز خانی ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن (مرکزی) یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1166 امیر عزیز خانی ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن (مرکزی) یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1170 مرتضی کریمی ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد شنبه, چهارشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1171 مرتضی کریمی ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد شنبه, چهارشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1172 دکتر خشایار صالحی ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی پنجشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1169 مرتضی کریمی ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ۱۴:۳۰ الی ۱۹:۳۰ سعادت آباد پنجشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1183 حمیدرضا احمدی ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد پنجشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1176 سعیده حیدری مقدم ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1175 سعیده حیدری مقدم ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1174 مرتضی کریمی ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1173 مرتضی کریمی ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1180 اکبر ابراهیم زاد ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1182 اکبر ابراهیم زاد ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1181 اکبر ابراهیم زاد ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1193 فائزه یگانه ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1192 فائزه یگانه ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1168 مسعود قاراخانی ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی جمعه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1191 ادنا یگانی ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن شعبه ۲ یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1186 پریسا بروجردی ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ۱۳:۰۰ الی ۱۶:۰۰ سعادت آباد شنبه, چهارشنبه, ۳,۵۸۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1185 پژمان زینعلی ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن شعبه ۲ شنبه, چهارشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1184 پژمان زینعلی ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن شعبه ۲ شنبه, چهارشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1189 مهدی قیداری ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ شریعتی روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1188 مهدی قیداری ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شریعتی روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1187 مهدی قیداری ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1199 سیامک خضریان ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1198 سیامک خضریان ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1201 سحر مهرجو ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد شنبه, چهارشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1200 سحر مهرجو ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد شنبه, چهارشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1204 فرهاد کوهپائی ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ۱۳۹۸/۰۲/۱۹ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد پنجشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1197 سینا عباس نژاد ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن شعبه ۲ یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1196 سینا عباس نژاد ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن شعبه ۲ یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1195 ساناز رستمی ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1194 ساناز رستمی ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1202 امیر علی منفرد ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1203 امیر علی منفرد ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1208 علی میرزایی آزاد ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1207 علی میرزایی آزاد ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1206 اکبر ابراهیم زاد ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن شعبه ۲ یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1205 اکبر ابراهیم زاد ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن شعبه ۲ یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
نوروز | PBN66 در حال بررسی ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ۱۳۹۸/۰۱/۱۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی شنبه, یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
نوروز | PBN65 عرفان سادات حسینی ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ۱۳۹۸/۰۱/۱۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی شنبه, یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت

لیست دوره های آموزشی سطح : PRE 1+2

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه وضعیت
P417 سینا عباس نژاد ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن (مرکزی) دوشنبه, چهارشنبه, ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P416 پژمان زینعلی ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ جردن (مرکزی) یکشنبه, سه شنبه, ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P419 امیر علی منفرد ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P422 فرهاد کوهپائی ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P423 فرهاد کوهپائی ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P421 محمد سهروردی نیا ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P424 صبا حبیبی ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد شنبه, چهارشنبه, ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P425 سینا ولی زاه ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد شنبه, چهارشنبه, ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P427 نازنین متقی ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P428 محمد تکریمی ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد شنبه, چهارشنبه, ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P429 مژده کهرنگی ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی شنبه, چهارشنبه, ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P431 سینا عباس نژاد ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن شعبه ۲ یکشنبه, سه شنبه, ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P430 فرشاد پیل افکن ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی روز های زوج ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P426 محسن خاکی ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۱۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P437 پرهام خدابخش ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P438 پریسا بروجردی ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P433 ساناز رستمی ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P434 مرتضی کریمی ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد شنبه, چهارشنبه, ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P436 حمیدرضا احمدی ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی روز های زوج ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P432 سیامک خضریان ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P435 مرتضی کریمی ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P440 پژمان زینعلی ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ جردن شعبه ۲ روز های زوج ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
P445 در حال بررسی ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ جردن شعبه ۲ یکشنبه, سه شنبه, ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
P444 پریسا احمدی ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ جردن شعبه ۲ شنبه, چهارشنبه, ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
P441 فریبا یوسفی ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی روز های زوج ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
P439 اکبر ابراهیم زاد ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ۱۳۹۸/۰۲/۱۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد شنبه, چهارشنبه, ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
P442 فرهاد کوهپائی ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
P443 فرهاد کوهپائی ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
P446 سینا عباس نژاد ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن شعبه ۲ دوشنبه, چهارشنبه, ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
P447 امیر علی منفرد ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
P448 نگار مهرجو ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد شنبه, چهارشنبه, ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
P449 پژمان زینعلی ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ جردن شعبه ۲ یکشنبه, سه شنبه, ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره

لیست دوره های آموزشی سطح : IELTS

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه وضعیت
I1014 مهشید رازدار ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1018 مهشید رازدار ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1011 مهدی مرتضایی ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1025 افشین معینی ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی شنبه, دوشنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1024 پورنگ ظریف ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ جردن (مرکزی) یکشنبه, سه شنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1023 مهدی مرتضایی ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی جمعه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1026 سعید رضایی ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد شنبه, چهارشنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1027 عیسی عطاردی ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد شنبه, چهارشنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1030 رسا رضا نیا ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1033 عیسی عطاردی ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن (مرکزی) شنبه, چهارشنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1028 پژمان علی اکبر زاده ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1032 سعید رضایی ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1038 مهدی ذاکر ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1029 سعید رضایی ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ۱۶:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن (مرکزی) دوشنبه, پنجشنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1031 پژمان علی اکبر زاده ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد شنبه, چهارشنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1035 دکتر علیرضا اکباتانی ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ جردن شعبه ۲ یکشنبه, سه شنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1036 دکتر علیرضا اکباتانی ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ جردن شعبه ۲ روز های زوج ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1037 میلاد کاشانی ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1034 سعید رضایی ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی روز های زوج ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1039 مهدی مرتضایی ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی روز های زوج ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1040 مرتضی رفیعی ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ۱۶:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن شعبه ۲ شنبه, چهارشنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
I1041 مرتضی رفیعی ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ۱۶:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن شعبه ۲ یکشنبه, سه شنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
I1042 رسا رضا نیا ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
I1043 افشین معینی ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن شعبه ۲ یکشنبه, سه شنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
I1044 مهدی مرتضایی ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
I1046 عیسی عطاردی ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد شنبه, چهارشنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
I1045 رسا رضا نیا ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
I1047 افشین معینی ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی شنبه, دوشنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
I1049 مهدی ذاکر ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
I1048 مهدی ذاکر ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن شعبه ۲ یکشنبه, سه شنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
I1050 پژمان علی اکبر زاده ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
I1051 سعید رضایی ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
I1052 سعید رضایی ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد شنبه, چهارشنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
نوروز | IN415 احسان اسروش ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ۱۳۹۸/۰۱/۱۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی شنبه, یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه, ۷,۵۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
نوروز | IN416 مهدی مرتضایی ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ۱۳۹۸/۰۱/۱۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی شنبه, یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه, ۷,۵۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت

لیست دوره های آموزشی سطح : IELTS Workshops

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه وضعیت
Speaking-245 محسن خاکی ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد شنبه, ۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Writing-247.Task2 سحر مهرجو ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ۱۳:۰۰ الی ۱۶:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, ۳,۹۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Speaking-241 پورنگ ظریف ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ۱۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی پنجشنبه, ۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
Writing-248.Task2 دکتر امیر روح شاد ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ۱۷:۰۰ الی ۲۰:۰۰ شریعتی شنبه, ۳,۹۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Reading -200 محسن خاکی ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد شنبه, ۳,۶۲۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Listening-265 محسن خاکی ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, ۲,۷۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Reading -201 محسن خاکی ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, ۳,۶۲۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Speaking -247 محسن خاکی ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد سه شنبه, ۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Listening-266 محسن خاکی ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد سه شنبه, ۲,۷۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Speaking -246 پژمان علی اکبر زاده ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی چهارشنبه, ۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Writing-251.Task 2 رسا رضا نیا ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ سعادت آباد شنبه, ۳,۹۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Speaking -248 نسیم خالقی ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, ۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Speaking -250 نسیم خالقی ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد دوشنبه, ۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Speaking -249 نسیم خالقی ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد سه شنبه, ۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Listening-268 محسن خاکی ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ۱۰:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی چهارشنبه, ۲,۷۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Listening-267 رسا رضا نیا ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ ۱۶:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد دوشنبه, ۲,۷۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Speaking -255 نسیم خالقی ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ۱۴:۰۰ الی ۱۷:۰۰ سعادت آباد سه شنبه, ۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Writing PREMIUM-404.Academic پژمان علی اکبر زاده ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ۱۴:۰۰ الی ۱۶:۳۰ سعادت آباد شنبه, چهارشنبه, ۱۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Writing-253.Task2 پژمان علی اکبر زاده ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ۱۰:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی پنجشنبه, ۳,۹۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Speaking -251 پژمان علی اکبر زاده ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی شنبه, ۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Reading -202 محسن خاکی ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ۱۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی شنبه, ۳,۶۲۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Writing-254.Task2 محسن خاکی ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ۱۰:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی دوشنبه, ۳,۹۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Speaking PREMIUM -203 محسن خاکی ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ۱۳:۳۰ الی ۱۶:۳۰ شریعتی دوشنبه, ۱۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
Speaking -253 محسن خاکی ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی دوشنبه, ۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Reading -204 حامد محمدی ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ سعادت آباد سه شنبه, ۳,۶۲۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Listening-269 رسا رضا نیا ۱۳۹۷/۱۱/۱۱ ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ ۱۶:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد پنجشنبه, ۲,۷۴۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
Writing-256.Task2 حامد محمدی ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد شنبه, ۳,۹۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Reading -203 حامد محمدی ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ ۱۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی یکشنبه, ۳,۶۲۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Writing-255.Task2 رسا رضا نیا ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد چهارشنبه, ۳,۹۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Writing-260.Task2 سحر مهرجو ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ۱۲:۰۰ الی ۱۶:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, ۳,۹۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
Speaking -252 سحر مهرجو ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, ۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Speaking PREMIUM -204 محسن خاکی ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۱۴:۰۰ الی ۱۷:۰۰ شریعتی چهارشنبه, ۱۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
Writing-258.Task1 Academic محسن خاکی ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد سه شنبه, ۱,۹۸۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Writing-259.Task 2 حامد محمدی ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ۱۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد سه شنبه, ۳,۹۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Writing-261.Task1 Academic پژمان علی اکبر زاده ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی چهارشنبه, ۱,۹۸۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Speaking -254 محسن خاکی ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد شنبه, ۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
Writing-257.Task1 Academic محسن خاکی ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, ۱,۹۸۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Reading -205 محسن خاکی ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, ۳,۶۲۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Speaking -256 محسن خاکی ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد سه شنبه, ۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Listening -270 محسن خاکی ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ ۱۰:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی چهارشنبه, ۲,۷۴۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
Writing-262.Task2 رسا رضا نیا ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ سعادت آباد شنبه, ۳,۹۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
Reading -206 محسن خاکی ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد شنبه, ۳,۶۲۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
Listening -271 رسا رضا نیا ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ۱۶:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد دوشنبه, ۲,۷۴۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره

لیست دوره های آموزشی سطح : تحلیل تست های کمبریج(ظرفیت ۶۰ نفر)

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه وضعیت
BC103-کمبریج ۱۳ تست ۱و۲ (ریدینگ و لیسنینگ) حامد محمدی ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۰۹:۰۰ الی ۱۵:۰۰ جردن شعبه ۲ جمعه, ۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
BC104-کمبریج ۱۳ تست ۳و۴ (ریدینگ و لیسنینگ) حامد محمدی ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۵:۰۰ جردن شعبه ۲ جمعه, ۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره

لیست دوره های آموزشی سطح : کارگاه یک روزه برای تمام سطوح(ظرفیت ۶۰ نفر)

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه وضعیت
BC105(تحلیل سمپل‌های اسپیکینگ کمبریج ۱۳) پژمان علی اکبر زاده ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۵:۰۰ جردن شعبه ۲ جمعه, ۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره

لیست دوره های آموزشی سطح : IELTS Teacher Education

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه وضعیت
ITE231 دکتر ایمان موسوی ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ ۱۴:۳۰ الی ۱۹:۳۰ سعادت آباد پنجشنبه, ۸,۹۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
ITE232 دکتر ایمان موسوی ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ۰۹:۳۰ الی ۱۴:۳۰ سعادت آباد دوشنبه, ۸,۹۰۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره