file_300fb30d75daa28cbdb329302f8e019e.pn


توضیح:

پیش از ثبت نام حتماً توضیحات مربوط به قوانین آموزشی آفرینش را از اینجا مطالعه نمایید. ثبت نام شما در دوره ها و آزمونهای آفرینش به منزله پذیرش این قوانین میباشد.

توضیحات در خصوص انواع دوره‌های آفرینش را در این صفحه بخوانید.

در صورتی که قادر به مشاهده دوره آموزشی مورد نظر خود نمی باشید، با شماره ۲۶۲۰۲۹۴۸ تماس حاصل فرمایید.توضیح در خصوص ظرفیت کلاسها:

کلاسهایی که با رنگ زرد متمایز شده‌اند، نیمی از ظرفیت آن تکمیل شده است.

کلاسهایی که با رنگ قرمز متمایز شده‌اند، کمتر از 3 صندلی خالی تا تکمیل ظرفیت آن باقیست!

و کلاسهایی که با رنگ خاکستری متمایز شده‌اند، ظرفیت آن به اتمام رسیده است.لیست دوره های آموزشی فعال آفرینش
دارای ظرفیت در حال تکمیل ظرفیت در حال اتمام ظرفیت اتمام ظرفیت

لیست دوره های آموزشی سطح : Fundamental 1

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه وضعیت
FA651 آذین قدرتی ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ ۱۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب جمعه, ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA648 عزیزه حسینی ۱۳۹۸/۰۳/۰۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب پنجشنبه, ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
FA647 جمال میری ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی جمعه, ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA664 آیدا سیف علی نژاد ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA665 آیدا سیف علی نژاد ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA653 نسرین حداد رضایی ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA652 نسرین حداد رضایی ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA659 سارا عزتی فرد ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA658 سارا عزتی فرد ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA657 نیلوفر محمد نژاد ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب دوشنبه, چهارشنبه, ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA656 نیلوفر محمد نژاد ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب دوشنبه, چهارشنبه, ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA662 آیدا سیف علی نژاد ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن پنجشنبه, ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA663 آیدا سیف علی نژاد ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن جمعه, ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA667 بابک سلامی ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب جمعه, ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA666 محمد ارژنگ نیا ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی جمعه, ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA668 پیام معدلت ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهر رشت یکشنبه, سه شنبه, ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA661 مریم اسکندرجوی ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۱۴:۳۰ الی ۱۹:۳۰ شریعتی پنجشنبه, ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA660 مریم اسکندرجوی ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب جمعه, ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA674 بابک سلامی ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA673 بابک سلامی ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA669 نسرین حداد رضایی ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب پنجشنبه, ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA675 نسیم بروجردی ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب جمعه, ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA670 کیانا برومند جاوید ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA672 کیانا برومند جاوید ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA671 کیانا برومند جاوید ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA681 سعید زائر ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA680 سعید زائر ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FA679 سعید زائر ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FA678 نیلوفر محمد نژاد ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA677 نیلوفر محمد نژاد ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA682 محمد طباطبائی ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب جمعه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA685 ثنا تجویدی ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ۱۵:۰۰ الی ۲۰:۰۰ جردن پنجشنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA676 پیام معدلت ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهر رشت جمعه, ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FA686 نفیسه سید صالحی ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ ۱۰:۰۰ الی ۱۳:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FA687 پیام معدلت ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهر رشت شنبه, چهارشنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FA684 علیرضا هاشمی ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن دوشنبه, پنجشنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA683 علیرضا هاشمی ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن دوشنبه, پنجشنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت

لیست دوره های آموزشی سطح : Fundamental 2

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه وضعیت
FB1004 ثنا تجویدی ۱۳۹۸/۰۳/۰۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن پنجشنبه, ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
FB1003 ثنا تجویدی ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن جمعه, ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1016 پرهام خدابخش ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی جمعه, ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1008 مریم اسکندرجوی ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ شریعتی روز های زوج ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1007 مریم اسکندرجوی ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی روز های زوج ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1006 مریم اسکندرجوی ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شریعتی روز های زوج ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1030 تینا رشنو ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1029 تینا رشنو ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1019 علیرضا هاشمی ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن دوشنبه, پنجشنبه, ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1028 علیرضا هاشمی ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن پنجشنبه, ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1020 علیرضا هاشمی ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن دوشنبه, پنجشنبه, ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1015 مهرناز یوسفی نژاد ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1014 مهرناز یوسفی نژاد ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1033 حسین شاهوار ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1013 مسعود موسوی ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1032 حسین شاهوار ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1012 مسعود موسوی ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1022 مونیکا عیسی یانس ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1021 مونیکا عیسی یانس ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1005 فرخ لقا جلالی ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهر رشت شنبه, چهارشنبه, ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1017 مریم آقا خانی ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۱۴:۳۰ الی ۱۹:۳۰ شریعتی پنجشنبه, ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1034 شهرزاد کرانی ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب پنجشنبه, ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1018 جمال میری ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۱۴:۳۰ الی ۱۹:۳۰ شریعتی پنجشنبه, ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1040 پریسا احمدی ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی جمعه, ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1026 فاطمه آقا بابایی ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1025 فاطمه آقا بابایی ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1042 علی فراهانی ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1041 علی فراهانی ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1037 حسین شاهوار ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1035 حسین شاهوار ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1023 سارا عزتی فرد ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب پنجشنبه, ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1024 مریم امین الاسلامی ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب جمعه, ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1039 بابک سلامی ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1038 بابک سلامی ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1053 آیدا سیف علی نژاد ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن روز های زوج ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1052 آیدا سیف علی نژاد ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ جردن روز های زوج ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1036 حسین شاهوار ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1051 آیدا سیف علی نژاد ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ جردن روز های زوج ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1054 نیلوفر محمد نژاد ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ۱۴:۳۰ الی ۱۹:۳۰ شریعتی پنجشنبه, ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1044 فرناز کلانتری ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی شنبه, چهارشنبه, ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1043 فرناز کلانتری ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی شنبه, چهارشنبه, ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1048 رویا حیدری ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB1047 رویا حیدری ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB1056 دکتر صحرا جاویدان مهر ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB1055 دکتر صحرا جاویدان مهر ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB1069 پریناز احمدیان پور ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB1046 مهسان افضلی ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB1068 پریناز احمدیان پور ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB1045 مهسان افضلی ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB1049 حسین شاهوار ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب جمعه, ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB1050 آیدا سیف علی نژاد ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB1072 نسیم انعام زاده ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ۱۴:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب دوشنبه, پنجشنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FB1058 سارا عزتی فرد ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB1057 سارا عزتی فرد ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FB1065 نسرین حداد رضایی ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB1064 نسرین حداد رضایی ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FB1061 نیلوفر محمد نژاد ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب دوشنبه, چهارشنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB1060 نیلوفر محمد نژاد ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب دوشنبه, چهارشنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FB1059 نازنین ایمانی ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب پنجشنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB1063 ثنا تجویدی ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن جمعه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB1073 جمال میری ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی جمعه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB1070 حسین شاهوار ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FB1066 مسعود موسوی ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FB1071 حسین شاهوار ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FB1067 مسعود موسوی ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FB1062 ثنا تجویدی ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن پنجشنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB1075 فرخ لقا جلالی ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهر رشت شنبه, چهارشنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FB1074 پیام معدلت ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهر رشت یکشنبه, سه شنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره

لیست دوره های آموزشی سطح : Fundamental 1+2

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه وضعیت
F380 نیلوفر رجبی ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F382 هاله کریمی ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۱۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F378 بابک سلامی ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ۱۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F387 مونیکا عیسی یانس ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی روز های زوج ۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F384 نسرین حداد رضایی ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی روز های زوج ۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F386 پریسا احمدی ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F385 پریسا احمدی ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F389 مریم نخبه ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F388 مریم نخبه ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F390 حسین شاهوار ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F391 مهرناز یوسفی نژاد ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F394 الناز گلدوز ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F392 مهرناز یوسفی نژاد ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F395 مائده جلال خواه ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F399 ثنا تجویدی ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ جردن روز های زوج ۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
F397 بابک سلامی ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ۱۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
F398 بابک سلامی ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۱۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
F400 نسرین حداد رضایی ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی روز های زوج ۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
F396 نیلوفر رجبی ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
F401 مونیکا عیسی یانس ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی روز های زوج ۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره

لیست دوره های آموزشی سطح : PRE 1

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه وضعیت
PA1270 سینا عباس نژاد ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1269 سینا عباس نژاد ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1283 امیر علی منفرد ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1282 امیر علی منفرد ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1290 محمد سهروردی نیا ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی شنبه, دوشنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1286 دکتر مریم احمدی ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1291 محمد سهروردی نیا ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی شنبه, دوشنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1287 دکتر مریم احمدی ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1279 الناز گلدوز ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب دوشنبه, چهارشنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1278 الناز گلدوز ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب دوشنبه, چهارشنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1288 فرهاد کوهپائی ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب پنجشنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1294 محمد تکریمی ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1296 محمد تکریمی ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1295 محمد تکریمی ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1281 علی میرزایی آزاد ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1280 علی میرزایی آزاد ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1298 اکبر ابراهیم زاد ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1297 اکبر ابراهیم زاد ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1305 فاطمه خطیری ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی پنجشنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1301 پرنیان خداداد ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1300 پرنیان خداداد ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1299 سحر احمدی ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب پنجشنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1306 مینا هاشمی ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن جمعه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1310 حسین قانع ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1311 حسین قانع ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1304 زهرا زندیه ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی روز های زوج ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1303 زهرا زندیه ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شریعتی روز های زوج ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1302 زهرا زندیه ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ شریعتی روز های زوج ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1309 آلا پاک عقیده ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهر رشت یکشنبه, سه شنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1292 حسین قانع ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی جمعه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1293 سینا ولی زاده ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی جمعه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1308 طلیعه حسینی ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1313 صبا حبیبی ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1307 طلیعه حسینی ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1312 صبا حبیبی ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1319 دکتر مریم احمدی ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1320 دکتر مریم احمدی ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1340 فاطمه خطیری ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1324 علیرضا عسگری ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی جمعه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1329 علیرضا عسگری ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شریعتی روز های زوج ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1330 علیرضا عسگری ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی روز های زوج ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1318 فرزانه مخلصی ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1317 فرزانه مخلصی ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1316 سرلی گراگوسیان ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1315 سرلی گراگوسیان ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1334 طلیعه حسینی ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب پنجشنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1322 حسین قانع ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1321 حسین قانع ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1333 مائده جلال خواه ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1332 مائده جلال خواه ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1326 مهسان افضلی ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ جردن روز های زوج ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1325 مریم اسکندرجوی ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی شنبه, چهارشنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1328 مهسان افضلی ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ جردن روز های زوج ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1327 مهسان افضلی ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن روز های زوج ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1323 مینا کرانی ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب پنجشنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1314 سرلی گراگوسیان ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب جمعه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1347 علی میرزایی آزاد ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی روز های زوج ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PA1346 علی میرزایی آزاد ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شریعتی روز های زوج ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PA1339 مصطفی اکبر پور ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهر رشت شنبه, چهارشنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PA1348 علی میرزایی آزاد ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ شریعتی روز های زوج ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PA1336 پرهام خدابخش ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شریعتی روز های زوج ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1335 پرهام خدابخش ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ شریعتی روز های زوج ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PA1343 نازنین متقی ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ شریعتی روز های زوج ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PA1342 نازنین متقی ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی روز های زوج ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PA1337 پرهام خدابخش ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی روز های زوج ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PA1341 نازنین متقی ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شریعتی روز های زوج ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1357 سحر احمدی ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PA1344 مینا کرانی ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PA1358 سحر احمدی ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PA1345 مینا کرانی ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1352 فاطمه خطیری ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی جمعه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PA1331 مائده جلال خواه ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن جمعه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1349 دکتر مریم احمدی ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن جمعه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1354 هاجر محوی ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PA1353 هاجر محوی ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PA1356 دکتر نازنین طباطبایی ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1355 دکتر نازنین طباطبایی ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1351 دکتر مریم احمدی ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1350 دکتر مریم احمدی ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PA1367 فاطمه خطیری ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PA1366 فاطمه خطیری ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PA1368 شکوفه طالبی طاهر ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PA1369 شکوفه طالبی طاهر ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PA1363 سیامک خضریان ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ جردن روز های زوج ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PA1365 سیامک خضریان ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ جردن روز های زوج ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PA1364 سیامک خضریان ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن روز های زوج ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PA1362 نگار مهرجو ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1361 نگار مهرجو ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PA1370 آلا پاک عقیده ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهر رشت شنبه, چهارشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره

لیست دوره های آموزشی سطح : PRE 2

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه وضعیت
PB1260 دکتر نازنین طباطبایی ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1261 دکتر نازنین طباطبایی ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1280 فاطمه خطیری ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1278 شکوفه طالبی طاهر ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1277 شکوفه طالبی طاهر ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1259 نگار مهرجو ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1258 نگار مهرجو ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1273 سیامک خضریان ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن روز های زوج ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1272 سیامک خضریان ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ جردن روز های زوج ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1275 مینا هاشمی ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1274 سیامک خضریان ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ جردن روز های زوج ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1281 فرهاد کوهپائی ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب جمعه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1276 مینا هاشمی ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1284 امیر عزیز خانی ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1283 امیر عزیز خانی ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1287 مسعود قاراخانی ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1286 مسعود قاراخانی ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1292 اکبر ابراهیم زاد ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1291 اکبر ابراهیم زاد ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1290 اکبر ابراهیم زاد ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1299 نگار مهرجو ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب پنجشنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1294 امیر عزیز خانی ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1293 امیر عزیز خانی ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1298 زهرا زندیه ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1296 سعیده حیدری مقدم ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1297 زهرا زندیه ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1295 سعیده حیدری مقدم ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1309 فائزه یگانه ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1308 فائزه یگانه ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1307 مرتضی کریمی ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1306 مرتضی کریمی ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1288 شهرزاد کرانی ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1302 مرتضی کریمی ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1301 مرتضی کریمی ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1311 مژده کهرنگی ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1310 مژده کهرنگی ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1316 شهرزاد کرانی ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1317 شهرزاد کرانی ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1314 مهدی قیداری ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ شریعتی روز های زوج ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1313 مهدی قیداری ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شریعتی روز های زوج ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1312 مهدی قیداری ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی روز های زوج ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1300 پورنگ شاد پور ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهر رشت شنبه, چهارشنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1322 سحر مهرجو ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1321 سحر مهرجو ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1326 سیامک خضریان ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1325 سیامک خضریان ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1315 مهدی قیداری ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ۱۴:۳۰ الی ۱۹:۳۰ شریعتی پنجشنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1320 مریم کوشافر ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1339 دکتر عبدالباسط سعیدیان ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1319 مریم کوشافر ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1338 دکتر عبدالباسط سعیدیان ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1318 مریم کوشافر ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1324 سینا عباس نژاد ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1323 سینا عباس نژاد ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1330 محمد سهروردی نیا ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی شنبه, دوشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1329 محمد سهروردی نیا ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی شنبه, دوشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1337 الناز گلدوز ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب دوشنبه, چهارشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1336 الناز گلدوز ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب دوشنبه, چهارشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1340 مسعود قاراخانی ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی جمعه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1335 اکبر ابراهیم زاد ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1334 اکبر ابراهیم زاد ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1328 علی میرزایی آزاد ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1327 علی میرزایی آزاد ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1333 محمد تکریمی ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1332 محمد تکریمی ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1331 محمد تکریمی ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1342 پرنیان خداداد ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1341 پرنیان خداداد ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1342 آلا پاک عقیده ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهر رشت یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره

لیست دوره های آموزشی سطح : PRE 1+2

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه وضعیت
P467 ادنا یگانی ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P468 مریم کوشافر ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ۱۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P470 اکبر ابراهیم زاد ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P466 محسن خاکی ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۱۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P469 امیر علی منفرد ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P472 فرهاد کوهپائی ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P471 فرهاد کوهپائی ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P474 فرزانه مخلصی ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P473 نگار مهرجو ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P477 دکتر مریم احمدی ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P479 شکوفه طالبی طاهر ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P476 پریسا بروجردی ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P481 پرهام خدابخش ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی شنبه, چهارشنبه, ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P478 ادنا یگانی ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P480 ساناز رستمی ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P486 سینا عباس نژاد ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P485 مژده کهرنگی ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P487 مائده جلال خواه ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P483 صبا حبیبی ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P484 فرشاد پیل افکن ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی شنبه, چهارشنبه, ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P482 مارال خاطری ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ۱۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
P489 حسین قانع ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
P488 سیامک خضریان ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
P490 اکبر ابراهیم زاد ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
P491 فرهاد کوهپائی ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
P492 فرهاد کوهپائی ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
P494 فرزانه مخلصی ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
P493 ساناز رستمی ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره

لیست دوره های آموزشی سطح : IELTS

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه وضعیت
I1059 مهدی مرتضایی ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی جمعه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1069 مهدی مرتضایی ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۹,۸۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1074 مهدی ذاکر ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۹,۸۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1077 سعید رضایی ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۹,۸۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1078 عیسی عطاردی ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۹,۸۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1085 محسن خاکی ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی شنبه, ۹,۸۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1084 محسن خاکی ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی پنجشنبه, ۹,۸۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1079 مرتضی رفیعی ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۹,۸۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1082 پژمان علی اکبر زاده ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۹,۸۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1083 سعید رضایی ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی روز های زوج ۹,۸۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1080 مرتضی رفیعی ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۹,۸۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1081 دکتر علیرضا اکباتانی ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۹,۸۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1086 دکتر علیرضا اکباتانی ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ جردن روز های زوج ۹,۸۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1088 مهشید رازدار ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۹,۸۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1090 رسا رضا نیا ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۹,۸۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1089 عیسی عطاردی ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۹,۸۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1097 مهدی ذاکر ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۹,۸۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1091 رسا رضا نیا ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۹,۸۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1096 سعید رضایی ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۹,۸۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1094 مهدی مرتضایی ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی روز های زوج ۹,۸۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1093 پژمان علی اکبر زاده ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۹,۸۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1095 افشین معینی ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۹,۸۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1099 میلاد کاشانی ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۹,۸۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
I1101 حامد محمدی ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۹,۸۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
I1106 محمد رضا علیدادی ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن جمعه, ۱۱,۲۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
I1100 مهدی مرتضایی ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۹,۸۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
I1098 افشین معینی ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی شنبه, دوشنبه, ۹,۸۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
I1102 مهدی ذاکر ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۹,۸۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
I1092 دکتر امید استاد ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهر رشت شنبه, چهارشنبه, ۹,۸۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
I1107 دکتر علیرضا اکباتانی ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ جردن روز های زوج ۱۱,۲۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
I1105 عیسی عطاردی ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۱۱,۲۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
I1103 سعید رضایی ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۹,۸۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
I1109 سعید رضایی ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی روز های زوج ۱۱,۲۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
I1112 رسا رضا نیا ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۱۱,۲۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
I1113 پژمان علی اکبر زاده ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۱۱,۲۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
I1108 دکتر علیرضا اکباتانی ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۱۱,۲۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
I1110 مرتضی رفیعی ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۱۱,۲۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
I1104 سحر مهرجو ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۱۱,۲۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
I1111 مرتضی رفیعی ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۱۱,۲۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره

لیست دوره های آموزشی سطح : IELTS Workshops

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه وضعیت
Writing-274.Task 2 محسن خاکی ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب شنبه, ۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Reading-210 محسن خاکی ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, ۴,۱۶۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Reading-211 فرشاد پیل افکن ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی شنبه, ۴,۱۶۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Speaking -267 محسن خاکی ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب سه شنبه, ۴,۳۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Speaking -273 سحر مهرجو ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, ۴,۳۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Speaking -271 نسیم خالقی ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, ۴,۳۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Writing-289.Task 2 سحر مهرجو ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۱۲:۰۰ الی ۱۶:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, ۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Writing-282.Task 2 پژمان علی اکبر زاده ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۱۰:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی پنجشنبه, ۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Writing-287.Task 2 محسن خاکی ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, ۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Listening-277 رسا رضا نیا ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ۱۶:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شهرک غرب دوشنبه, ۳,۱۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Writing-291.Task 2 محمد سهروردی نیا ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, ۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Writing-292.Task 2 محمد سهروردی نیا ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب سه شنبه, ۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Writing PREMIUM -407.Academic پژمان علی اکبر زاده ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ ۱۴:۰۰ الی ۱۶:۳۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۱۴,۴۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Writing-280.Task 2 پژمان زینعلی ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ شریعتی چهارشنبه, ۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Writing-293.Task 2 پژمان زینعلی ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۱۵:۰۰ الی ۱۹:۰۰ جردن پنجشنبه, ۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Writing-290.Task 2 رسا رضا نیا ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ شهرک غرب شنبه, ۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Speaking PREMIUM -207 محسن خاکی ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ ۱۳:۳۰ الی ۱۶:۳۰ شریعتی دوشنبه, ۱۴,۴۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Listening-278 محسن خاکی ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۱۰:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی چهارشنبه, ۳,۱۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Writing-295.Task 2 پژمان زینعلی ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ جردن پنجشنبه, ۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Listening-279 رسا رضا نیا ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۱۶:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شهرک غرب پنجشنبه, ۳,۱۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Writing-288.Task 2 محسن خاکی ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۱۰:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی دوشنبه, ۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Writing-294.Task1 Academic محسن خاکی ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب سه شنبه, ۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Writing-302.Task1 Academic محمد سهروردی نیا ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن چهارشنبه, ۲,۶۳۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Writing-301.Task1 Academic محمد سهروردی نیا ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن چهارشنبه, ۲,۶۳۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Writing-297.Task 2 پژمان زینعلی ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ۱۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن جمعه, ۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Speaking -274 پژمان علی اکبر زاده ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی شنبه, ۴,۳۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Writing-298.Task 2 پژمان زینعلی ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن دوشنبه, ۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Listening-280 فرشاد پیل افکن ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۱۷:۰۰ الی ۲۰:۰۰ شریعتی چهارشنبه, ۳,۱۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
Writing-300.Task 2 فرشاد پیل افکن ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی دوشنبه, ۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Reading-212 مرتضی کریمی ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن دوشنبه, ۴,۱۶۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Speaking -280 محسن خاکی ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی دوشنبه, ۴,۹۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Speaking -282 پژمان علی اکبر زاده ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی چهارشنبه, ۴,۹۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Writing-304.Task 2 رسا رضا نیا ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب چهارشنبه, ۵,۲۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Writing-296.Task 2 مرتضی کریمی ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ۱۴:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن پنجشنبه, ۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Speaking -275 محسن خاکی ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب شنبه, ۴,۳۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Reading-213 فرشاد پیل افکن ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی شنبه, ۴,۱۶۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Reading-214 محسن خاکی ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, ۴,۷۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Speaking -279 سحر مهرجو ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, ۴,۳۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Writing-299.Task 2 سحر مهرجو ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۱۲:۰۰ الی ۱۶:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, ۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Listening-281 رسا رضا نیا ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۱۶:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شهرک غرب دوشنبه, ۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Writing PREMIUM -408.Academic پژمان علی اکبر زاده ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۱۴:۰۰ الی ۱۶:۳۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
Speaking PREMIUM -208 محسن خاکی ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ۱۴:۰۰ الی ۱۷:۰۰ شریعتی چهارشنبه, ۱۴,۴۰۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Writing-303.Task 2 محسن خاکی ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب شنبه, ۵,۲۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Speaking -278 نسیم خالقی ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, ۴,۳۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Speaking -277 نسیم خالقی ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب سه شنبه, ۴,۳۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Speaking -281 محسن خاکی ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب سه شنبه, ۴,۹۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Speaking -276 نسیم خالقی ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب دوشنبه, ۴,۳۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
Writing-306.Task 2 پژمان علی اکبر زاده ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۱۰:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی پنجشنبه, ۵,۲۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Listening-282 رسا رضا نیا ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ۱۶:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شهرک غرب پنجشنبه, ۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Writing-305.Task 2 رسا رضا نیا ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ شهرک غرب شنبه, ۵,۲۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره

لیست دوره های آموزشی سطح : کارگاه یک روزه (ظرفیت ۶۰ نفر)

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه وضعیت
BC119(ساختارهای پیچیده گرامری) پژمان علی اکبر زاده ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن جمعه, ۷۹۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
BC120(ایده پردازی در رایتینگ آیلتس) پژمان علی اکبر زاده ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن جمعه, ۸۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره

لیست دوره های آموزشی سطح : IELTS Teacher Education

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه وضعیت
ITE234 دکتر ایمان موسوی ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۰۹:۳۰ الی ۱۴:۳۰ شهرک غرب دوشنبه, ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری