file_56a67f5d86ff1e868cf2993083f675f8.gi


زبان آموز گرامی:

پیش از ثبت نام حتماً توضیحات مربوط به قوانین آموزشی آفرینش را از اینجا مطالعه نمایید. ثبت نام شما در دوره ها و آزمونهای آفرینش به منزله پذیرش این قوانین میباشد.

در صورتی که قادر به مشاهده دوره آموزشی مورد نظر خود نمی باشید، با شماره ۲۶۲۳۰۳۳۵ تماس حاصل فرمایید.


توضیح در خصوص ظرفیت کلاسها:

کلاسهایی که با رنگ زرد متمایز میشوند، ظرفیت آن در حال تکمیل میباشد.

کلاسهایی که با رنگ قرمز متمایز میشوند، کمتر از 3 صندلی خالی تا تکمیل ظرفیت آن باقیست!

و کلاسهایی که با رنگ خاکستری متمایز میشوند، ظرفیت آن به اتمام رسیده است.لیست دوره های آموزشی فعال آفرینش
دارای ظرفیت در حال تکمیل ظرفیت در حال اتمام ظرفیت اتمام ظرفیت

لیست دوره های آموزشی سطح : Fundamental 1

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه وضعیت
FA391 محسن خاکی ۱۳۹۶/۰۶/۱۲ ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ ۱۸:۳۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۲,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA392 آمنه گل محمد زاده ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ جردن روز های زوج ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA393 آمنه گل محمد زاده ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن روز های زوج ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA394 محسن خاکی ۱۳۹۶/۰۷/۰۴ ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ ۱۰:۰۰ الی ۱۳:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA395 فرشاد پیل افکن ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ ۱۳۹۶/۰۸/۲۲ ۱۰:۰۰ الی ۱۳:۰۰ میرداماد دوشنبه, چهارشنبه, ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA398 ساناز رستمی ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA396 مهدی قیداری ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ میرداماد روز های زوج ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA397 مهدی قیداری ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ میرداماد روز های زوج ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA399 سرلی گراگوسیان ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA400 سرلی گراگوسیان ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA401 آمنه گل محمد زاده ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA402 آمنه گل محمد زاده ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA403 در حال بررسی ۱۳۹۶/۰۸/۰۶ ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ جردن روز های زوج ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA404 در حال بررسی ۱۳۹۶/۰۸/۰۶ ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن روز های زوج ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA405 در حال بررسی ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ ۱۳۹۶/۰۹/۲۸ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA406 در حال بررسی ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ ۱۳۹۶/۰۹/۲۸ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA407 طاهره جلیلی ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA408 طاهره جلیلی ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA409 فرهاد کوهپائی ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA410 فرهاد کوهپائی ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA411 فائزه یگانه ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA412 فائزه یگانه ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA413 فرجاد بابایی ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FA414 فرجاد بابایی ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FA417 در حال بررسی ۱۳۹۶/۰۹/۱۲ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد 2 یکشنبه, سه شنبه, ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FA418 در حال بررسی ۱۳۹۶/۰۹/۱۲ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد 2 یکشنبه, سه شنبه, ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FA415 حسین قانع ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ۱۸:۳۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA416 حسین قانع ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ ۱۳۹۶/۱۱/۲۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ میرداماد جمعه, ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره

لیست دوره های آموزشی سطح : Fundamental 2

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه وضعیت
FB594 ساناز رستمی ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۲,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB595 ساناز رستمی ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۲,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB598 حامد بختیاری ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن روز های زوج ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB599 حامد بختیاری ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ جردن روز های زوج ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB596 فرهاد کوهپائی ۱۳۹۶/۰۷/۰۲ ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB597 فرهاد کوهپائی ۱۳۹۶/۰۷/۰۲ ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB600 فائزه یگانه ۱۳۹۶/۰۷/۰۲ ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB601 فائزه یگانه ۱۳۹۶/۰۷/۰۲ ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB609 فرجاد بابایی ۱۳۹۶/۰۷/۱۰ ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB610 فرجاد بابایی ۱۳۹۶/۰۷/۱۰ ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB602 حسین قانع ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ ۱۸:۳۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB605 حسین قانع ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ۱۳۹۶/۰۹/۱۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ میرداماد جمعه, ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB603 سارا سیفی ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB604 سارا سیفی ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB614 حامد حامدی ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ میرداماد شنبه, دوشنبه, ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB615 حامد حامدی ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ میرداماد شنبه, دوشنبه, ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB606 فرشاد پیل افکن ۱۳۹۶/۰۷/۲۱ ۱۳۹۶/۰۹/۱۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد جمعه, ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB607 مهشید رازدار ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ ۱۳۹۶/۰۹/۱۲ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB608 مهشید رازدار ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ ۱۳۹۶/۰۹/۱۲ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB611 زهرا زندیه ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ ۱۳۹۶/۰۹/۱۳ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ میرداماد روز های زوج ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB612 زهرا زندیه ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ ۱۳۹۶/۰۹/۱۳ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ میرداماد روز های زوج ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB613 زهرا زندیه ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ ۱۳۹۶/۰۹/۱۳ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ میرداماد روز های زوج ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB618 فرجاد بابایی ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB619 فرجاد بابایی ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB624 امیر عراقی نژاد ۱۳۹۶/۰۸/۱۱ ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد پنجشنبه, ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB622 در حال بررسی ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ میرداماد روز های زوج ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB623 در حال بررسی ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ میرداماد روز های زوج ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB627 محسن خاکی ۱۳۹۶/۰۸/۱۶ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ ۱۸:۳۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB616 میلاد کاشانی ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ ۱۳۹۶/۱۰/۰۶ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB617 میلاد کاشانی ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ ۱۳۹۶/۱۰/۰۶ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB625 آمنه گل محمد زاده ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ جردن روز های زوج ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB626 آمنه گل محمد زاده ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن روز های زوج ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB620 در حال بررسی ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB621 در حال بررسی ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB631 فرشاد پیل افکن ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ ۱۰:۰۰ الی ۱۳:۰۰ میرداماد دوشنبه, چهارشنبه, ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FB628 محسن خاکی ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ ۱۰:۰۰ الی ۱۳:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB632 مهدی قیداری ۱۳۹۶/۰۹/۰۶ ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ میرداماد روز های زوج ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB633 مهدی قیداری ۱۳۹۶/۰۹/۰۶ ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ میرداماد روز های زوج ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB629 در حال بررسی ۱۳۹۶/۰۹/۱۳ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ میرداماد شنبه, دوشنبه, ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FB630 در حال بررسی ۱۳۹۶/۰۹/۱۳ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ میرداماد شنبه, دوشنبه, ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB634 در حال بررسی ۱۳۹۶/۰۹/۱۳ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد 2 روز های زوج ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FB635 در حال بررسی ۱۳۹۶/۰۹/۱۳ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد 2 روز های زوج ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره

لیست دوره های آموزشی سطح : Fundamental 1+2

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه وضعیت
F246 پریسا بروجردی ۱۳۹۶/۰۷/۱۰ ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۵,۲۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F251 صبا حبیبی ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۵,۲۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F247 سعید رضایی ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ جردن روزهای فرد ۵,۲۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F250 نسیم خالقی ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۵,۲۴۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
F248 محسن خاکی ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ۱۰:۰۰ الی ۱۳:۰۰ میرداماد روز های زوج ۵,۲۴۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
F254 امیر عراقی نژاد ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۵,۲۴۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
F249 در حال بررسی ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۵,۲۴۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
F253 در حال بررسی ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ ۱۳۹۶/۰۹/۲۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ جردن روز های زوج ۵,۲۴۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
F252 در حال بررسی ۱۳۹۶/۰۸/۱۶ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۵,۲۴۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
F256 پریسا بروجردی ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۵,۲۴۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
F255 فرهاد کوهپائی ۱۳۹۶/۰۹/۰۸ ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۵,۲۴۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
F257 در حال بررسی ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد 2 یکشنبه, سه شنبه, ۵,۲۴۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره

لیست دوره های آموزشی سطح : PRE 1

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه وضعیت
PA845 فائزه یگانه ۱۳۹۶/۰۵/۲۷ ۱۳۹۶/۰۸/۰۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد جمعه, ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA856 حسین قانع ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA851 فرشاد پیل افکن ۱۳۹۶/۰۶/۱۳ ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA852 فرشاد پیل افکن ۱۳۹۶/۰۶/۱۳ ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA868 محسن خاکی ۱۳۹۶/۰۶/۱۳ ۱۳۹۶/۰۹/۰۹ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد دوشنبه, پنجشنبه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA853 فرشاد پیل افکن ۱۳۹۶/۰۶/۱۴ ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA854 فرشاد پیل افکن ۱۳۹۶/۰۶/۱۴ ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA857 پژمان زینعلی ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ جردن روز های زوج ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA855 محسن خاکی ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ ۱۳۹۶/۰۸/۲۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ میرداماد پنجشنبه, ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA861 سحر مهرجو ۱۳۹۶/۰۶/۲۲ ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد شنبه, چهارشنبه, ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA862 سحر مهرجو ۱۳۹۶/۰۶/۲۲ ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد شنبه, چهارشنبه, ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA881 مهدی قیداری ۱۳۹۶/۰۶/۲۲ ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ ۱۴:۰۰ الی ۱۶:۰۰ میرداماد روز های زوج ۳,۴۱۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA850 مهدی مرتضایی ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ میرداماد جمعه, ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA863 سینا عباس نژاد ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA864 سینا عباس نژاد ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA859 مهدی مرتضایی ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA860 مهدی مرتضایی ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA866 پژمان علی اکبر زاده ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA867 پژمان علی اکبر زاده ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA858 مهدی سیدی نسب ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ ۱۳۹۶/۱۰/۰۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ میرداماد پنجشنبه, ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA878 حسین قانع ۱۳۹۶/۰۷/۱۰ ۱۳۹۶/۰۹/۰۶ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA865 علیرضا سبزه پرور ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ ۱۳۹۶/۰۹/۱۲ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA870 امین ابراهیم گل ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA871 امین ابراهیم گل ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA872 شیوا رفیعی ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA873 شیوا رفیعی ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA874 مهدی مرتضایی ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ ۱۳۹۶/۰۹/۱۳ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA875 زهرا ملکی ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ ۱۳۹۶/۰۹/۱۳ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA879 شیوا رفیعی ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ ۱۳۹۶/۰۹/۱۳ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA880 شیوا رفیعی ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ ۱۳۹۶/۰۹/۱۳ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA869 سارا سیفی ۱۳۹۶/۰۷/۲۱ ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن جمعه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA882 محسن خاکی ۱۳۹۶/۰۷/۲۱ ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد جمعه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA876 غزاله شوندی ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA877 غزاله شوندی ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA884 رسا رضا نیا ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۳۹۶/۰۹/۲۸ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA883 رسا رضا نیا ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۳۹۶/۰۹/۲۸ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA887 مهدی سیدی نسب ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA885 نازنین متقی ۱۳۹۶/۰۸/۰۶ ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ میرداماد روز های زوج ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA886 نازنین متقی ۱۳۹۶/۰۸/۰۶ ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ میرداماد روز های زوج ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA888 فرهاد کوهپائی ۱۳۹۶/۰۸/۱۹ ۱۳۹۶/۱۰/۲۹ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن جمعه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA901 در حال بررسی ۱۳۹۶/۰۸/۱۹ ۱۳۹۶/۱۰/۲۹ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن جمعه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA889 سارا سیفی ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA890 سارا سیفی ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA891 ساناز رستمی ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA892 ساناز رستمی ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA893 در حال بررسی ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA894 در حال بررسی ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA895 در حال بررسی ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ۱۳۹۶/۱۱/۰۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ میرداماد جمعه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA898 زهرا زندیه ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ۱۳۹۶/۱۱/۰۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد جمعه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA896 دکتر فروغ امام ۱۳۹۶/۰۹/۰۶ ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ میرداماد روز های زوج ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA897 دکتر فروغ امام ۱۳۹۶/۰۹/۰۶ ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ میرداماد روز های زوج ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA899 فرهاد کوهپائی ۱۳۹۶/۰۹/۰۸ ۱۳۹۶/۱۱/۰۷ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA900 فرهاد کوهپائی ۱۳۹۶/۰۹/۰۸ ۱۳۹۶/۱۱/۰۷ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA904 در حال بررسی ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد 2 یکشنبه, سه شنبه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PA905 در حال بررسی ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد 2 یکشنبه, سه شنبه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PA903 رسا رضا نیا ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ میرداماد پنجشنبه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PA902 آوا اطهری ۱۳۹۶/۰۹/۲۴ ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن جمعه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت

لیست دوره های آموزشی سطح : PRE 2

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه وضعیت
PB889 سرلی گراگوسیان ۱۳۹۶/۰۶/۰۳ ۱۳۹۶/۰۸/۱۲ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ میرداماد جمعه, ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB880 سارا سیفی ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB881 سارا سیفی ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB893 پژمان زینعلی ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن روز های زوج ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB890 آوا اطهری ۱۳۹۶/۰۶/۱۷ ۱۳۹۶/۰۸/۱۹ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن جمعه, ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB891 عرفان سادات حسینی ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ ۱۳۹۶/۰۸/۱۶ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB892 عرفان سادات حسینی ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ ۱۳۹۶/۰۸/۱۶ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB896 محمد فهیمی ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ ۱۳۹۶/۰۸/۱۶ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB897 محمد فهیمی ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ ۱۳۹۶/۰۸/۱۶ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB898 طاهره جلیلی ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ ۱۳۹۶/۰۸/۱۶ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB899 طاهره جلیلی ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ ۱۳۹۶/۰۸/۱۶ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB900 رسا رضا نیا ۱۳۹۶/۰۶/۲۳ ۱۳۹۶/۰۹/۰۲ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ میرداماد پنجشنبه, ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB894 سعید رضایی ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ جردن روز های زوج ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB895 سعید رضایی ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن روز های زوج ۳,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB902 دکتر فروغ امام ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ میرداماد روز های زوج ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB903 دکتر فروغ امام ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ میرداماد روز های زوج ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB904 فرهاد کوهپائی ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB905 فرهاد کوهپائی ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB901 علیرضا سبزه پرور ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ ۱۳۹۶/۰۹/۱۲ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB906 افشین معینی ۱۳۹۶/۰۷/۲۰ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن پنجشنبه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB907 مسعود موسوی ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB908 مسعود موسوی ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB913 مرتضی کریمی ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB914 مرتضی کریمی ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB911 مرتضی کریمی ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ۱۳۹۶/۰۹/۲۶ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB912 مرتضی کریمی ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ۱۳۹۶/۰۹/۲۶ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB909 محمد مقدسی ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB910 محمد مقدسی ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB920 پژمان زینعلی ۱۳۹۶/۰۸/۰۵ ۱۳۹۶/۱۰/۱۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ میرداماد جمعه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB919 علی پور محمد ۱۳۹۶/۰۸/۰۵ ۱۳۹۶/۱۰/۱۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن جمعه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB917 محمد سهروردی نیا ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB918 محمد سهروردی نیا ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB915 محمد سهروردی نیا ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ میرداماد شنبه, چهارشنبه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB916 محمد سهروردی نیا ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ میرداماد شنبه, چهارشنبه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB923 حسین قانع ۱۳۹۶/۰۸/۲۲ ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB924 فرشاد پیل افکن ۱۳۹۶/۰۸/۲۲ ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB925 فرشاد پیل افکن ۱۳۹۶/۰۸/۲۲ ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB921 فرشاد پیل افکن ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB922 فرشاد پیل افکن ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB929 پژمان زینعلی ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB930 پژمان زینعلی ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB926 مهدی قیداری ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ ۱۴:۰۰ الی ۱۶:۰۰ میرداماد روز های زوج ۳,۴۱۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB927 سحر مهرجو ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ سعادت آباد شنبه, چهارشنبه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB928 سحر مهرجو ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد شنبه, چهارشنبه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB931 در حال بررسی ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ۱۳۹۶/۱۱/۰۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد جمعه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB938 در حال بررسی ۱۳۹۶/۰۹/۰۶ ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB939 در حال بررسی ۱۳۹۶/۰۹/۰۶ ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB932 پژمان علی اکبر زاده ۱۳۹۶/۰۹/۱۱ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB933 پژمان علی اکبر زاده ۱۳۹۶/۰۹/۱۱ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB935 سینا عباس نژاد ۱۳۹۶/۰۹/۱۲ ۱۳۹۶/۱۱/۰۸ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB936 سینا عباس نژاد ۱۳۹۶/۰۹/۱۲ ۱۳۹۶/۱۱/۰۸ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB937 محسن خاکی ۱۳۹۶/۰۹/۱۶ ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ میرداماد پنجشنبه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB934 حسین قانع ۱۳۹۶/۰۹/۱۸ ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB940 در حال بررسی ۱۳۹۶/۰۹/۲۴ ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ میرداماد جمعه, ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB941 شیوا رفیعی ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB942 شیوا رفیعی ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره

لیست دوره های آموزشی سطح : PRE 1+2

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه وضعیت
P317 رسا رضا نیا ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد شنبه, چهارشنبه, ۷,۲۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P316 الهام خلیلی ۱۳۹۶/۰۵/۲۲ ۱۳۹۶/۰۸/۱۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۷,۲۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P315 سعیده حیدری مقدم ۱۳۹۶/۰۵/۲۴ ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۷,۲۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P318 دکتر مسعود استکی ۱۳۹۶/۰۵/۲۸ ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ میرداماد شنبه, چهارشنبه, ۷,۲۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P319 پژمان علی اکبر زاده ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ ۱۳۹۶/۰۸/۱۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۷,۲۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P320 سعید رضایی ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ میرداماد روز های زوج ۷,۲۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P322 فرهاد کوهپائی ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ میرداماد روز های زوج ۷,۹۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P321 علیرضا سبزه پرور ۱۳۹۶/۰۷/۰۲ ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۷,۹۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P324 سینا عباس نژاد ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۷,۹۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P325 امین ابراهیم گل ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد شنبه, چهارشنبه, ۷,۹۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P326 حامد دادالهی ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۷,۹۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P323 صدیقه مصدق ۱۳۹۶/۰۷/۲۲ ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۷,۹۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P328 حامد دادالهی ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۷,۹۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P327 ماندانا شعبان نژاد ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۷,۹۴۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
P329 در حال بررسی ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ جردن روز های زوج ۷,۹۴۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
P331 رسا رضا نیا ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد شنبه, چهارشنبه, ۷,۹۴۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
P330 در حال بررسی ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۷,۹۴۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
P332 دکتر مسعود استکی ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ میرداماد شنبه, چهارشنبه, ۷,۹۴۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
P333 پژمان علی اکبر زاده ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۱۳۹۶/۱۱/۰۸ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۷,۹۴۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
P334 الهام خلیلی ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ میرداماد یکشنبه, سه شنبه, ۷,۹۴۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
P336 سعیده حیدری مقدم ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۷,۹۴۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
P335 در حال بررسی ۱۳۹۶/۰۹/۱۳ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد 2 روز های زوج ۷,۹۴۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره

لیست دوره های آموزشی سطح : IELTS

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه وضعیت
I889 مرتضی رفیعی ۱۳۹۶/۰۵/۰۵ ۱۳۹۶/۰۸/۰۴ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد پنجشنبه, ۷,۲۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I892 مرتضی رفیعی ۱۳۹۶/۰۵/۱۹ ۱۳۹۶/۰۸/۲۵ ۱۵:۰۰ الی ۲۰:۰۰ سعادت آباد پنجشنبه, ۷,۲۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I894 حمید رضا طارمیان ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ میرداماد شنبه, چهارشنبه, ۷,۲۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I895 مرتضی رفیعی ۱۳۹۶/۰۵/۲۴ ۱۳۹۶/۰۸/۱۶ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۷,۲۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I898 حمید رضا طارمیان ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ۱۳۹۶/۰۸/۱۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۷,۲۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I904 پورنگ ظریف ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ ۱۶:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد شنبه, چهارشنبه, ۷,۲۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I902 محمد رضا علیدادی ۱۳۹۶/۰۶/۱۷ ۱۳۹۶/۰۹/۲۴ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن جمعه, ۷,۲۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I903 مهدی ذاکر ۱۳۹۶/۰۶/۲۶ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۷,۲۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I905 مهدی ذاکر ۱۳۹۶/۰۶/۲۷ ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۷,۲۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I906 دکتر امیر روح شاد ۱۳۹۶/۰۷/۱۰ ۱۳۹۶/۰۹/۱۳ ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ جردن دوشنبه, پنجشنبه, ۷,۹۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I916 عیسی عطاردی ۱۳۹۶/۰۷/۲۲ ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۷,۹۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I908 روزبه کارگر ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ۱۳۹۶/۱۰/۰۲ ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۳۰ جردن شنبه, دوشنبه, ۷,۹۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I909 دکتر علیرضا اکباتانی ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ۱۳۹۶/۰۹/۰۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ جردن روز های زوج ۷,۹۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I907 دکتر مسعود استکی ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ سعادت آباد یکشنبه, سه شنبه, ۷,۹۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I910 دکتر علیرضا اکباتانی ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۷,۹۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I913 عیسی عطاردی ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد شنبه, چهارشنبه, ۷,۹۴۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
I911 مرتضی رفیعی ۱۳۹۶/۰۸/۰۶ ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ ۱۷:۳۰ الی ۲۱:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۷,۹۴۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
I914 پورنگ ظریف ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ ۱۶:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد شنبه, چهارشنبه, ۷,۹۴۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
I915 مرتضی رفیعی ۱۳۹۶/۰۸/۱۱ ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ سعادت آباد پنجشنبه, ۷,۹۴۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
I912 افشین معینی ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۷,۹۴۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
I918 مهدی ذاکر ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ سعادت آباد روز های زوج ۷,۹۴۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
I919 حمید رضا طارمیان ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ میرداماد شنبه, چهارشنبه, ۷,۹۴۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
I917 مرتضی رفیعی ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۷,۹۴۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
I920 مرتضی رفیعی ۱۳۹۶/۰۹/۰۹ ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ ۱۵:۰۰ الی ۲۰:۰۰ سعادت آباد پنجشنبه, ۷,۹۴۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
I921 مهدی ذاکر ۱۳۹۶/۰۹/۱۲ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۷,۹۴۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
I923 دکتر علیرضا اکباتانی ۱۳۹۶/۰۹/۱۳ ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ جردن روز های زوج ۷,۹۴۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
I922 دکتر امیر روح شاد ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ جردن دوشنبه, پنجشنبه, ۷,۹۴۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره

لیست دوره های آموزشی سطح : IELTS Workshops

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه وضعیت
Writing-192 حامد محمدی ۱۳۹۶/۰۶/۲۲ ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ ۱۴:۰۰ الی ۱۷:۰۰ جردن چهارشنبه, ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Reading-173 حامد محمدی ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد سه شنبه, ۳,۲۷۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
Speaking-190 پژمان علی اکبر زاده ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ ۱۳۹۶/۰۸/۰۵ ۱۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن جمعه, ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Speaking-191 پژمان علی اکبر زاده ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ جردن شنبه, ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Listening-244 دکتر مسعود استکی ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ ۱۶:۰۰ الی ۱۹:۰۰ میرداماد چهارشنبه, ۲,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Reading-174 حامد محمدی ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ۱۳۹۶/۰۸/۲۵ ۱۴:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن پنجشنبه, ۳,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Writing-194 حامد محمدی ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ۱۳۹۶/۰۸/۲۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ جردن پنجشنبه, ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Writing-195 دکتر امیر روح شاد ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ۱۳۹۶/۰۹/۰۹ ۱۳:۰۰ الی ۱۶:۰۰ جردن پنجشنبه, ۳,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Speaking-192 پژمان علی اکبر زاده ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ میرداماد چهارشنبه, ۳,۴۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Listening-245 دکتر مسعود استکی ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ ۱۶:۰۰ الی ۱۹:۰۰ میرداماد چهارشنبه, ۲,۴۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Speaking-193 پژمان علی اکبر زاده ۱۳۹۶/۰۸/۱۹ ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ ۱۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن جمعه, ۳,۴۴۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Writing-196 حامد محمدی ۱۳۹۶/۰۸/۲۲ ۱۳۹۶/۰۹/۲۷ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن دوشنبه, ۳,۵۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Reading-175 حامد محمدی ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ ۱۳۹۶/۰۹/۲۸ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ سعادت آباد سه شنبه, ۳,۲۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Speaking-194 پژمان علی اکبر زاده ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ ۱۳۹۶/۱۰/۰۲ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ جردن شنبه, ۳,۴۴۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Speaking-195 پژمان علی اکبر زاده ۱۳۹۶/۰۹/۰۸ ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ میرداماد چهارشنبه, ۳,۴۴۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Writing-197 حامد محمدی ۱۳۹۶/۰۹/۰۹ ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ جردن پنجشنبه, ۳,۵۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Reading-176 حامد محمدی ۱۳۹۶/۰۹/۰۹ ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ ۱۴:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن پنجشنبه, ۳,۲۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
Writing-198 دکتر امیر روح شاد ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ ۱۳:۰۰ الی ۱۶:۰۰ جردن پنجشنبه, ۳,۵۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت

لیست دوره های آموزشی سطح : IELTS Teacher Education

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه وضعیت
ITE222 دکتر ایمان موسوی ۱۳۹۶/۰۶/۳۰ ۱۳۹۶/۰۸/۱۱ ۱۴:۳۰ الی ۱۹:۳۰ جردن پنجشنبه, ۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
ITE223 دکتر ایمان موسوی ۱۳۹۶/۰۹/۰۲ ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ ۱۴:۳۰ الی ۱۹:۳۰ جردن پنجشنبه, ۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره