file_300fb30d75daa28cbdb329302f8e019e.pn


توضیح:

پیش از ثبت نام حتماً توضیحات مربوط به قوانین آموزشی آفرینش را از اینجا مطالعه نمایید. ثبت نام شما در دوره ها و آزمونهای آفرینش به منزله پذیرش این قوانین میباشد.

توضیحات در خصوص انواع دوره‌های آفرینش را در این صفحه بخوانید.

در صورتی که قادر به مشاهده دوره آموزشی مورد نظر خود نمی باشید، با شماره ۲۶۲۰۲۹۴۸ تماس حاصل فرمایید.توضیح در خصوص ظرفیت کلاسها:

کلاسهایی که با رنگ زرد متمایز شده‌اند، نیمی از ظرفیت آن تکمیل شده است.

کلاسهایی که با رنگ قرمز متمایز شده‌اند، کمتر از 3 صندلی خالی تا تکمیل ظرفیت آن باقیست!

و کلاسهایی که با رنگ خاکستری متمایز شده‌اند، ظرفیت آن به اتمام رسیده است.لیست دوره های آموزشی فعال آفرینش
دارای ظرفیت در حال تکمیل ظرفیت در حال اتمام ظرفیت اتمام ظرفیت

لیست دوره های آموزشی سطح : Fundamental 1

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه وضعیت
FA711 نوژن مجلسی ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA710 نوژن مجلسی ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA709 نوژن مجلسی ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA717 علی حاجی هاشمی ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۱۴:۳۰ الی ۱۹:۳۰ شریعتی پنجشنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA715 نسرین حداد رضایی ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی شنبه, چهارشنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA714 نسرین حداد رضایی ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی شنبه, چهارشنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA707 سارا عزتی فرد ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA708 سارا عزتی فرد ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA729 نسیم انعام زاده ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ۱۴:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب دوشنبه, چهارشنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA719 مهرناز یوسفی نژاد ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA718 مهرناز یوسفی نژاد ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA730 فاطمه آقا بابایی ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب پنجشنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA728 فرخ لقا جلالی ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهر رشت جمعه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA724 احسان موسوی ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن روز های زوج ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA723 احسان موسوی ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ جردن روز های زوج ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA725 پیام معدلت ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۱۶:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهر رشت شنبه, چهارشنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA720 عزیزه حسینی ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب پنجشنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA726 آذین قدرتی ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن جمعه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA722 بابک سلامی ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA721 بابک سلامی ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA735 مصطفی اکبر پور ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهر رشت یکشنبه, سه شنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA734 بابک سلامی ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA733 بابک سلامی ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA732 داریوش گل محمد زاده ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن دوشنبه, چهارشنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA731 داریوش گل محمد زاده ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن دوشنبه, چهارشنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA737 پریسا احمدی ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA736 پریسا احمدی ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA740 محمد طباطبائی ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب پنجشنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA741 حامد بختیاری ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب جمعه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA738 نسرین حداد رضایی ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب پنجشنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA739 نسیم بروجردی ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب جمعه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA747 نوژن مجلسی ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FA749 نوژن مجلسی ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FA748 نوژن مجلسی ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FA742 پیام معدلت ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهر رشت یکشنبه, سه شنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FA744 پریسا احمدی ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA743 پریسا احمدی ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FA751 پریسا احمدی ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ۱۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی جمعه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FA745 پریناز احمدیان پور ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FA746 پریناز احمدیان پور ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA750 جمال میری ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ ۱۴:۳۰ الی ۱۹:۳۰ شریعتی پنجشنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FA752 پیام معدلت ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهر رشت شنبه, چهارشنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره

لیست دوره های آموزشی سطح : Fundamental 2

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه وضعیت
FB1075 فرخ لقا جلالی ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهر رشت شنبه, چهارشنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1105 کیانا برومند جاوید ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1106 کیانا برومند جاوید ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1113 نیلوفر محمد نژاد ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1112 نیلوفر محمد نژاد ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1111 پریناز احمدیان پور ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1110 پریناز احمدیان پور ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1114 جمال میری ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۱۴:۳۰ الی ۱۹:۳۰ شریعتی پنجشنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1120 محمد طباطبائی ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب جمعه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1118 پیام معدلت ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهر رشت شنبه, چهارشنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1109 مینا مشعشعی ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی روز های زوج ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1108 مینا مشعشعی ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شریعتی روز های زوج ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1107 مینا مشعشعی ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ شریعتی روز های زوج ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1121 دکتر صحرا جاویدان مهر ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ۱۵:۰۰ الی ۲۰:۰۰ جردن پنجشنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1117 مهسان افضلی ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ جردن روز های زوج ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1102 آیدا سیف علی نژاد ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن جمعه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1124 حامد بختیاری ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۱۳:۳۰ الی ۱۵:۳۰ شریعتی روز های زوج ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1116 مسعود موسوی ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1131 مونیکا عیسی یانس ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1115 مسعود موسوی ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1130 مونیکا عیسی یانس ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1128 علیرضا هاشمی ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن دوشنبه, پنجشنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1129 علیرضا هاشمی ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن دوشنبه, پنجشنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1125 زهرا معینی ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن جمعه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1123 جمال میری ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی شنبه, چهارشنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1122 جمال میری ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی شنبه, چهارشنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1127 کاوه جلیلیان ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب پنجشنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1126 فاطمه ایوبی ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب پنجشنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1132 احسان موسوی ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب جمعه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1119 پیام معدلت ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهر رشت جمعه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1137 علی فراهانی ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1136 علی فراهانی ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1133 فرخ لقا جلالی ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ۱۶:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهر رشت یکشنبه, سه شنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1141 کاوه جلیلیان ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1142 کاوه جلیلیان ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1140 آیدا جعفری ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب دوشنبه, چهارشنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1139 آیدا جعفری ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب دوشنبه, چهارشنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1138 مریم آقا خانی ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ۱۴:۳۰ الی ۱۹:۳۰ شریعتی پنجشنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1143 فرخ لقا جلالی ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهر رشت یکشنبه, سه شنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FB1147 علی حاجی هاشمی ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی روز های زوج ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB1146 علی حاجی هاشمی ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شریعتی روز های زوج ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB1155 ستاره ثامنی ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن دوشنبه, پنجشنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FB1148 مریم آخشی ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FB1149 مریم آخشی ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB1145 رویا حیدری ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB1144 رویا حیدری ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB1157 سعید زائر ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FB1156 سعید زائر ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FB1158 سعید زائر ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FB1161 نیلوفر محمد نژاد ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FB1160 نیلوفر محمد نژاد ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FB1166 نسیم انعام زاده ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۱۴:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب دوشنبه, چهارشنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FB1165 پرهام خدابخش ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ۱۴:۳۰ الی ۱۹:۳۰ شهرک غرب پنجشنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FB1164 پرهام خدابخش ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب پنجشنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB1151 مینا مشعشعی ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شریعتی روز های زوج ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB1150 مینا مشعشعی ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ شریعتی روز های زوج ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FB1154 نسرین حداد رضایی ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی شنبه, چهارشنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB1153 نسرین حداد رضایی ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی شنبه, چهارشنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB1152 مینا مشعشعی ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی روز های زوج ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB1159 فرزانه مخلصی ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شهرک غرب پنجشنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB1169 فرخ لقا جلالی ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهر رشت شنبه, چهارشنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FB1163 سارا عزتی فرد ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FB1162 سارا عزتی فرد ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره

لیست دوره های آموزشی سطح : Fundamental 1+2

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه وضعیت
F408 پریسا احمدی ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F410 مهرناز یوسفی نژاد ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F411 نسرین حداد رضایی ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی روز های زوج ۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F413 نسیم بروجردی ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F412 مهرناز یوسفی نژاد ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F415 بابک سلامی ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ۱۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F414 بابک سلامی ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ۱۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F416 حامد بختیاری ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی روز های زوج ۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F417 مونیکا عیسی یانس ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی روز های زوج ۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F418 فاطمه خطیری ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی روز های زوج ۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F419 مائده جلال خواه ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F422 زهرا معینی ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F420 مریم نخبه ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
F421 مریم نخبه ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
F423 نسرین حداد رضایی ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی روز های زوج ۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره

لیست دوره های آموزشی سطح : PRE 1

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه وضعیت
PA1396 فائزه یگانه ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1397 فائزه یگانه ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1412 سینا ولی زاده ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1403 زهرا زندیه ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1402 زهرا زندیه ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1413 سینا ولی زاده ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1404 نگار مهرجو ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب پنجشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1410 نیلوفر محمد نژاد ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۱۴:۳۰ الی ۱۹:۳۰ شریعتی پنجشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1401 مرتضی کریمی ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1400 مرتضی کریمی ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1399 مرتضی کریمی ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1398 مرتضی کریمی ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1406 شهرزاد کرانی ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1405 شهرزاد کرانی ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1424 سینا ولی زاده ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی شنبه, چهارشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1423 سینا ولی زاده ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی شنبه, چهارشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1436 محمد تکریمی ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب جمعه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1416 مهدی قیداری ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی روز های زوج ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1418 مهدی قیداری ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ شریعتی روز های زوج ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1417 مهدی قیداری ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شریعتی روز های زوج ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1408 مژده کهرنگی ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1434 فرانک محمد خانی ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۱۰:۳۰ الی ۱۴:۳۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1407 مژده کهرنگی ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1432 طلیعه حسینی ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1422 پرهام خدابخش ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1421 پرهام خدابخش ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1420 پرهام خدابخش ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1433 طلیعه حسینی ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1439 مریم کوشافر ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1438 مریم کوشافر ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1411 حسین شاهوار ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب جمعه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1445 پرهام خدابخش ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی جمعه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1426 دکتر عبدالباسط سعیدیان ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1435 پورنگ شاد پور ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهر رشت شنبه, چهارشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1425 دکتر عبدالباسط سعیدیان ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1430 مینا کرانی ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1415 آیدا سیف علی نژاد ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1414 آیدا سیف علی نژاد ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1431 مینا کرانی ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1427 نیلوفر محمد نژاد ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب دوشنبه, چهارشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1428 نیلوفر محمد نژاد ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب دوشنبه, چهارشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1419 مهدی قیداری ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ ۱۴:۳۰ الی ۱۹:۳۰ شریعتی پنجشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1444 دکتر نازنین ایمانی ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب پنجشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1450 دکتر مریم احمدی ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن جمعه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1443 حسین شاهوار ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1442 حسین شاهوار ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1452 آلا پاک عقیده ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ ۱۶:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شهر رشت دوشنبه, پنجشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1429 مینا کرانی ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب پنجشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1464 دکتر صحرا جاویدان مهر ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ۰۹:۳۰ الی ۱۴:۳۰ جردن پنجشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1470 علی میرزایی آزاد ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن جمعه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1469 حمیدرضا جباری ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1468 حمیدرضا جباری ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1472 فرانک محمد خانی ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی روز های زوج ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1471 فرانک محمد خانی ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شریعتی روز های زوج ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1449 اکبر ابراهیم زاد ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1467 مینا مشعشعی ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1447 علی میرزایی آزاد ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1448 اکبر ابراهیم زاد ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1466 مینا مشعشعی ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1446 علی میرزایی آزاد ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1479 فاطمه آقا بابایی ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی جمعه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1465 ادنا یگانی ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب جمعه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1455 امیر علی منفرد ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1476 سارا پیرعلی ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی شنبه, چهارشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1475 سارا پیرعلی ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی شنبه, چهارشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1456 امیر علی منفرد ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1457 فرهاد کوهپائی ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب پنجشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1463 سیامک خضریان ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن روز های زوج ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1462 سیامک خضریان ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ جردن روز های زوج ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PA1461 سیامک خضریان ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ جردن روز های زوج ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PA1460 سیامک خضریان ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1459 سیامک خضریان ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1454 پرنیان خداداد ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1453 پرنیان خداداد ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1458 دکتر مریم احمدی ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب دوشنبه, پنجشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1486 زهرا زندیه ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی روز های زوج ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PA1485 زهرا زندیه ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شریعتی روز های زوج ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PA1487 سینا ولی زاده ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب پنجشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1474 سعیده حیدری مقدم ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1473 سعیده حیدری مقدم ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1478 آلا پاک عقیده ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهر رشت یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PA1498 آیدا سیف علی نژاد ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۱۴:۰۰ الی ۱۹:۰۰ جردن پنجشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PA1490 فرانک محمد خانی ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی پنجشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1484 صبا بنائی زاده ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1483 حسین قانع ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1482 حسین قانع ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PA1497 سرلی گراگوسیان ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1496 سرلی گراگوسیان ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1481 حسین قانع ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PA1480 حسین قانع ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PA1489 صبا حبیبی ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1495 طلیعه حسینی ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PA1488 صبا حبیبی ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1494 طلیعه حسینی ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PA1500 فرزانه مخلصی ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PA1499 فرزانه مخلصی ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PA1491 سحر احمدی ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب پنجشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PA1477 مینا قنواتی ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب جمعه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1493 سحر احمدی ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PA1492 سحر احمدی ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره

لیست دوره های آموزشی سطح : PRE 2

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه وضعیت
PB1351 سعیده حیدری مقدم ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1361 صبا حبیبی ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1350 سعیده حیدری مقدم ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1360 صبا حبیبی ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1368 زهرا زندیه ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی روز های زوج ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1367 زهرا زندیه ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شریعتی روز های زوج ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1357 حسین قانع ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1356 حسین قانع ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1358 سحر احمدی ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب پنجشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1359 فاطمه خطیری ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی پنجشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1374 حسین قانع ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی جمعه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1354 طلیعه حسینی ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1369 دکتر مریم احمدی ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1353 حسین قانع ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1352 حسین قانع ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1355 طلیعه حسینی ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1370 دکتر مریم احمدی ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1373 سینا ولی زاده ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی جمعه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1372 فرزانه مخلصی ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1371 فرزانه مخلصی ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1365 سرلی گراگوسیان ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1364 سرلی گراگوسیان ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1392 طلیعه حسینی ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب پنجشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1377 نازنین متقی ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ شریعتی روز های زوج ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1376 نازنین متقی ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی روز های زوج ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1375 نازنین متقی ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شریعتی روز های زوج ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1362 سحر احمدی ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1363 سحر احمدی ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1384 مائده جلال خواه ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1383 مائده جلال خواه ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1387 مهسان افضلی ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن روز های زوج ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1386 مهسان افضلی ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ جردن روز های زوج ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1378 علی میرزایی آزاد ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شریعتی روز های زوج ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1380 علی میرزایی آزاد ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ شریعتی روز های زوج ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1382 هاجر محوی ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1381 هاجر محوی ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1389 دکتر نازنین طباطبایی ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1388 دکتر نازنین طباطبایی ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1393 مائده جلال خواه ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن جمعه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1397 سرلی گراگوسیان ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب جمعه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1391 شکوفه طالبی طاهر ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1394 فاطمه خطیری ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی جمعه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1399 آزاده حیدری مقدم ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن پنجشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1400 آزاده حیدری مقدم ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن جمعه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1408 سعیده حیدری مقدم ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1396 نگار مهرجو ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1398 آلا پاک عقیده ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ۱۶:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهر رشت یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1395 نگار مهرجو ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1402 اکبر ابراهیم زاد ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن روز های زوج ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1401 اکبر ابراهیم زاد ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ جردن روز های زوج ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1404 دکتر نازنین ایمانی ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1411 مینا قنواتی ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1410 مینا قنواتی ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1405 دکتر نازنین ایمانی ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1403 فرهاد کوهپائی ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب جمعه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1409 آلا پاک عقیده ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهر رشت شنبه, چهارشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1407 فائزه یگانه ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1406 فائزه یگانه ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1418 شهرزاد کرانی ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب پنجشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1415 سینا ولی زاده ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1414 سینا ولی زاده ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1417 زهرا زندیه ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1416 زهرا زندیه ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1413 احسان عباس پور ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب دوشنبه, چهارشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1412 احسان عباس پور ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب دوشنبه, چهارشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1419 پرهام خدابخش ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1421 پرهام خدابخش ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1420 پرهام خدابخش ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1423 شهرزاد کرانی ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1422 شهرزاد کرانی ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره

لیست دوره های آموزشی سطح : PRE 1+2

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه وضعیت
P497 مریم کوشافر ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۱۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P498 پرهام خدابخش ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی شنبه, چهارشنبه, ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P505 صبا حبیبی ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P502 نیلوفر رجبی ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P504 الناز گلدوز ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P507 سینا عباس نژاد ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P500 مژده کهرنگی ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P508 حسین قانع ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P506 مائده جلال خواه ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P512 زهرا زندیه ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P511 اکبر ابراهیم زاد ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P509 فرشاد پیل افکن ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی شنبه, چهارشنبه, ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P510 مارال خاطری ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ۱۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P513 ادنا یگانی ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P516 ساناز رستمی ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P515 فرهاد کوهپائی ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P517 پریسا بروجردی ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P514 فرهاد کوهپائی ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P518 حسین شاهوار ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
P519 شکوفه طالبی طاهر ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
P520 صبا حبیبی ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره

لیست دوره های آموزشی سطح : IELTS

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه وضعیت
I1110 مرتضی رفیعی ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۱۱,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1111 مرتضی رفیعی ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۱۱,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1104 سحر مهرجو ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۱۱,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1122 مهشید رازدار ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۱۱,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1127 سعید رضایی ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۱۱,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1126 سحر مهرجو ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۱۱,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1128 افشین معینی ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۱۱,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1131 رسا رضا نیا ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۱۱,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1123 دکتر امید استاد ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهر رشت یکشنبه, سه شنبه, ۱۱,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1133 دکتر علیرضا اکباتانی ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ جردن روز های زوج ۱۱,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1129 مهدی مرتضایی ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۱۱,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1124 محسن خاکی ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی پنجشنبه, ۱۱,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1125 محسن خاکی ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی شنبه, ۱۱,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1135 افشین معینی ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی شنبه, دوشنبه, ۱۱,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1136 عیسی عطاردی ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۱۱,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1138 عیسی عطاردی ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۱۱,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1139 سعید رضایی ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۱۱,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1132 رسا رضا نیا ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۱۱,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1141 مهدی مرتضایی ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی روز های زوج ۱۱,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1137 حامد محمدی ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۱۱,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1140 میلاد کاشانی ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۱۱,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1142 پژمان علی اکبر زاده ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۱۱,۲۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
I1146 دکتر امید استاد ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهر رشت شنبه, چهارشنبه, ۱۱,۲۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
I1150 مهدی مرتضایی ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی جمعه, ۱۱,۲۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
I1147 مهدی ذاکر ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۱۱,۲۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
I1144 دکتر علیرضا اکباتانی ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۱۱,۲۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
I1143 پژمان علی اکبر زاده ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۱۱,۲۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
I1148 مهدی ذاکر ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۱۱,۲۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
I1145 دکتر علیرضا اکباتانی ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ جردن روز های زوج ۱۱,۲۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
I1149 سعید رضایی ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۱۱,۲۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
I1152 مهشید رازدار ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۱۱,۲۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
I1151 مرتضی رفیعی ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۱۱,۲۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت

لیست دوره های آموزشی سطح : IELTS Workshops

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه وضعیت
Common English Idioms-102 دکتر مریم احمدی ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شهرک غرب پنجشنبه, ۱,۵۶۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
Common English Idioms-101 دکتر مریم احمدی ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ شهرک غرب پنجشنبه, ۱,۵۶۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
Speaking -289 نسیم خالقی ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۱۷:۰۰ الی ۲۰:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, ۴,۹۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Writing-321.Task 2 محسن خاکی ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ۱۰:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی دوشنبه, ۵,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Writing-324.Task 2 محمد سهروردی نیا ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, ۵,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Reading-216 سحر مهرجو ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۱۳:۰۰ الی ۱۶:۰۰ شهرک غرب چهارشنبه, ۴,۷۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Speaking PREMIUM -210 محسن خاکی ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۱۴:۰۰ الی ۱۷:۰۰ شریعتی چهارشنبه, ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Listening-285 سحر مهرجو ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ۱۳:۰۰ الی ۱۶:۰۰ شهرک غرب شنبه, ۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Writing-328.Task 2 محسن خاکی ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب شنبه, ۵,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Speaking -290 محسن خاکی ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب شنبه, ۴,۹۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Writing-327.Task 2 رسا رضا نیا ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ شهرک غرب شنبه, ۵,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Reading-218 محسن خاکی ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, ۴,۷۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Speaking -286 نسیم خالقی ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۱۷:۰۰ الی ۲۰:۰۰ شهرک غرب دوشنبه, ۴,۹۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Speaking -287 نسیم خالقی ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ۱۷:۰۰ الی ۲۰:۰۰ شهرک غرب سه شنبه, ۴,۹۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Writing-332.Task1 Academic محسن خاکی ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب سه شنبه, ۳,۲۹۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Writing-334.Task 2 پژمان زینعلی ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ شریعتی چهارشنبه, ۵,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Writing-335.Task 2 پژمان زینعلی ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۱۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی چهارشنبه, ۵,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Writing-331.Task 2 پژمان زینعلی ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۱۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن پنجشنبه, ۵,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Writing-333.Task 2 پژمان زینعلی ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ۱۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن جمعه, ۵,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Listening-289 محسن خاکی ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۱۰:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی یکشنبه, ۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Writing-338.Task1 Academic محمد سهروردی نیا ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی شنبه, ۳,۲۹۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Writing-339.Task 2 محمد سهروردی نیا ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی شنبه, ۵,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Speaking -294 سینا عباس نژاد ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, ۴,۹۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Reading-219 امیر علی منفرد ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۱۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, ۴,۷۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Speaking -293 سینا عباس نژاد ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن یکشنبه, ۴,۹۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Writing-337.Task 2 محسن خاکی ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, ۵,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Writing-341.Task1 Academic محمد سهروردی نیا ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب سه شنبه, ۳,۲۹۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Speaking -297 محسن خاکی ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب سه شنبه, ۴,۹۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Speaking -296 سینا عباس نژاد ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن سه شنبه, ۴,۹۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Writing-340.Task 2 محمد سهروردی نیا ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب سه شنبه, ۵,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Speaking -295 سینا عباس نژاد ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن سه شنبه, ۴,۹۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Writing PREMIUM -410.Academic پژمان علی اکبر زاده ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۱۴:۰۰ الی ۱۶:۳۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Speaking -291 پژمان علی اکبر زاده ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی چهارشنبه, ۴,۹۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Writing-342.Task 2 محمد سهروردی نیا ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن چهارشنبه, ۵,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Writing-336.Task 2 پژمان علی اکبر زاده ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ۱۰:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی پنجشنبه, ۵,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Speaking -292 پژمان علی اکبر زاده ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی شنبه, ۴,۹۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Common English Idioms-104 دکتر مریم احمدی ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۱۸:۰۰ الی ۲۰:۰۰ شهرک غرب دوشنبه, ۱,۵۶۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
Listening-290 رسا رضا نیا ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ ۱۶:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شهرک غرب دوشنبه, ۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Common English Idioms-103 دکتر مریم احمدی ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ شهرک غرب پنجشنبه, ۱,۵۶۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
Listening-291 رسا رضا نیا ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ ۱۶:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شهرک غرب پنجشنبه, ۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Speaking -298 محسن خاکی ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی دوشنبه, ۴,۹۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Speaking PREMIUM -211 محسن خاکی ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۱۳:۳۰ الی ۱۶:۳۰ شریعتی دوشنبه, ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Reading-220 محسن خاکی ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۱۰:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی سه شنبه, ۴,۷۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Writing-343.Task 2 رسا رضا نیا ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب چهارشنبه, ۵,۲۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Writing-346.Task 2 محمد سهروردی نیا ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, ۵,۲۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Writing-345.Task 2 محسن خاکی ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۱۰:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی دوشنبه, ۵,۲۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Writing-347.Task 2 پژمان زینعلی ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن دوشنبه, ۵,۲۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
Listening-292 محسن خاکی ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۱۰:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی چهارشنبه, ۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Writing-349.Task 2 پژمان زینعلی ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۱۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن پنجشنبه, ۵,۲۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
Writing-348.Task 2 پژمان زینعلی ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۱۵:۰۰ الی ۱۹:۰۰ جردن پنجشنبه, ۵,۲۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
Speaking -303 سینا عباس نژاد ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۱۵:۰۰ الی ۱۹:۰۰ جردن دوشنبه, ۴,۹۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
Speaking -302 سینا عباس نژاد ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۱۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن دوشنبه, ۴,۹۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
Writing-344.Task1 Academic محسن خاکی ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب سه شنبه, ۳,۲۹۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Speaking -299 نسیم خالقی ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ ۱۷:۰۰ الی ۲۰:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, ۴,۹۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
Speaking -300 نسیم خالقی ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ۱۷:۰۰ الی ۲۰:۰۰ شهرک غرب دوشنبه, ۴,۹۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
Speaking -301 نسیم خالقی ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۱۷:۰۰ الی ۲۰:۰۰ شهرک غرب سه شنبه, ۴,۹۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره

لیست دوره های آموزشی سطح : کارگاه یک روزه (ظرفیت ۶۰ نفر)

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه وضعیت
BC124(نکات کلیدی لیسنینگ) رسا رضا نیا ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۵:۰۰ جردن جمعه, ۹۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
BC125(اشتباهات رایج در رایتینگ آیلتس) حامد محمدی ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن جمعه, ۸۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
BC126(ساختارهای پیچیده گرامری) پژمان علی اکبر زاده ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن جمعه, ۸۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
BC128 (نکات کلیدی مهارت ریدینگ) سعید رضایی ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن جمعه, ۸۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
BC129(نکات کلیدی مهارت اسپیکینگ) محسن خاکی ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۵:۰۰ جردن جمعه, ۹۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
BC127 (بررسی کل زمانهای گرامری انگلیسی) پژمان علی اکبر زاده ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن جمعه, ۸۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره

لیست دوره های آموزشی سطح : IELTS Teacher Education

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه وضعیت
ITE235 دکتر ایمان موسوی ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ۰۹:۳۰ الی ۱۴:۳۰ شهرک غرب دوشنبه, ۱۳,۴۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
ITE236 دکتر ایمان موسوی ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۰۹:۳۰ الی ۱۴:۳۰ شهرک غرب سه شنبه, ۱۳,۴۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره