file_91b341d47ea507ee2b7815fbb70e22aa.pn


توضیح:

پیش از ثبت نام حتماً توضیحات مربوط به قوانین آموزشی آفرینش را از اینجا مطالعه نمایید. ثبت نام شما در دوره ها و آزمونهای آفرینش به منزله پذیرش این قوانین میباشد.

توضیحات در خصوص انواع دوره‌های آفرینش را در این صفحه بخوانید.

در صورتی که قادر به مشاهده دوره آموزشی مورد نظر خود نمی باشید، با شماره ۲۶۲۰۲۹۴۸ تماس حاصل فرمایید.توضیح در خصوص ظرفیت کلاسها:

کلاسهایی که با رنگ زرد متمایز شده‌اند، نیمی از ظرفیت آن تکمیل شده است.

کلاسهایی که با رنگ قرمز متمایز شده‌اند، کمتر از 3 صندلی خالی تا تکمیل ظرفیت آن باقیست!

و کلاسهایی که با رنگ خاکستری متمایز شده‌اند، ظرفیت آن به اتمام رسیده است.لیست دوره های آموزشی فعال آفرینش
دارای ظرفیت در حال تکمیل ظرفیت در حال اتمام ظرفیت اتمام ظرفیت

لیست دوره های آموزشی سطح : Fundamental 1

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه وضعیت
FA628 نوژن مجلسی ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA627 نوژن مجلسی ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA626 کیمیا اتفاق ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ شریعتی روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA625 کیمیا اتفاق ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA624 کیمیا اتفاق ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شریعتی روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA633 مسعود موسوی ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA632 مسعود موسوی ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA621 نیلوفر محمد نژاد ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ ۱۴:۳۰ الی ۱۹:۳۰ شریعتی پنجشنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA629 نوژن مجلسی ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب پنجشنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA631 علیرضا هاشمی ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ۱۳۹۸/۰۳/۰۶ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن دوشنبه, پنجشنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA630 علیرضا هاشمی ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ۱۳۹۸/۰۳/۰۶ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن دوشنبه, پنجشنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA623 مریم آقا خانی ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ ۱۴:۳۰ الی ۱۹:۳۰ شریعتی پنجشنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA622 مریم امین الاسلامی ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب جمعه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA634 تینا رشنو ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA636 تینا رشنو ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA635 تینا رشنو ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA638 بابک سلامی ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA637 بابک سلامی ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA646 حسین شاهوار ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA645 حسین شاهوار ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA641 حسین شاهوار ۱۳۹۸/۰۲/۲۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب جمعه, ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA649 نازنین ایمانی ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب پنجشنبه, ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA650 جلال ساداتی ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی جمعه, ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA651 آذین قدرتی ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ ۱۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب جمعه, ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA643 مهسان افضلی ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA642 مهسان افضلی ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA640 هاله کریمی ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA639 هاله کریمی ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA648 عزیزه حسینی ۱۳۹۸/۰۳/۰۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب پنجشنبه, ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FA647 جمال میری ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی جمعه, ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA665 آیدا سیف علی نژاد ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA664 آیدا سیف علی نژاد ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FA653 نسرین حداد رضایی ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FA652 نسرین حداد رضایی ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FA659 سارا عزتی فرد ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA658 سارا عزتی فرد ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FA656 نیلوفر محمد نژاد ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب دوشنبه, چهارشنبه, ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FA655 نسیم انعام زاده ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۱۴:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب دوشنبه, پنجشنبه, ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FA657 نیلوفر محمد نژاد ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب دوشنبه, چهارشنبه, ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FA662 آیدا سیف علی نژاد ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن پنجشنبه, ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FA663 آیدا سیف علی نژاد ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن جمعه, ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FA666 محمد ارژنگ نیا ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی جمعه, ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FA667 بابک سلامی ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب جمعه, ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FA654 در حال بررسی ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهر رشت شنبه, چهارشنبه, ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FA661 مریم اسکندرجوی ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۱۴:۳۰ الی ۱۹:۳۰ شریعتی پنجشنبه, ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FA660 مریم اسکندرجوی ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب جمعه, ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره

لیست دوره های آموزشی سطح : Fundamental 2

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه وضعیت
FB950 مهرناز یوسفی نژاد ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB951 مهرناز یوسفی نژاد ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB954 سارا عزتی فرد ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB957 آیدا سیف علی نژاد ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB955 سارا عزتی فرد ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB956 آیدا سیف علی نژاد ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB958 محمد تکریمی ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB960 محمد تکریمی ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB959 محمد تکریمی ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB972 نیلوفر محمد نژاد ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ۱۳۹۸/۰۳/۰۶ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب دوشنبه, چهارشنبه, ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB971 نیلوفر محمد نژاد ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ۱۳۹۸/۰۳/۰۶ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب دوشنبه, چهارشنبه, ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB948 جمال میری ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ ۱۴:۳۰ الی ۱۹:۳۰ شریعتی پنجشنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB968 مریم اسکندرجوی ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ ۱۴:۳۰ الی ۱۹:۳۰ شریعتی پنجشنبه, ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB946 کیمیا اتفاق ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ ۱۴:۳۰ الی ۱۹:۳۰ شریعتی پنجشنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB964 آیدا سیف علی نژاد ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ۱۳۹۸/۰۳/۰۲ ۰۹:۰۰ الی ۱۵:۰۰ جردن پنجشنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB953 حسین قانع ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی جمعه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB949 سینا ولی زاده ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی جمعه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB952 مریم اسکندرجوی ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب جمعه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB965 آیدا سیف علی نژاد ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۵:۰۰ جردن جمعه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB966 پرنیان خداداد ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB979 داریوش گل محمد زاده ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB978 داریوش گل محمد زاده ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB967 پرنیان خداداد ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB970 نسرین حداد رضایی ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب پنجشنبه, ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB969 سارا عزتی فرد ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب پنجشنبه, ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB963 نسیم انعام زاده ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ۱۳۹۸/۰۳/۰۲ ۱۴:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب دوشنبه, پنجشنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB974 فاطمه آقا بابایی ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB973 فاطمه آقا بابایی ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB975 فاطمه آقا بابایی ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB977 علی فراهانی ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB962 مونیکا عیسی یانس ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB976 علی فراهانی ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB961 مونیکا عیسی یانس ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB980 بابک سلامی ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1002 مژده اخلاقی پور ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی شنبه, چهارشنبه, ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1001 مژده اخلاقی پور ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی شنبه, چهارشنبه, ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB981 بابک سلامی ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB992 کیانا برومند جاوید ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB991 کیانا برومند جاوید ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1000 فرناز کلانتری ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی شنبه, چهارشنبه, ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB990 کیانا برومند جاوید ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB999 فرناز کلانتری ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی شنبه, چهارشنبه, ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB982 مهسان افضلی ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ جردن روز های زوج ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB984 مهسان افضلی ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ جردن روز های زوج ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB983 مهسان افضلی ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن روز های زوج ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1011 پرهام خدابخش ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی روز های زوج ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1010 پرهام خدابخش ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شریعتی روز های زوج ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1009 پرهام خدابخش ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ شریعتی روز های زوج ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB998 رویا حیدری ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB997 رویا حیدری ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB996 مائده جلال خواه ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB995 مائده جلال خواه ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB989 سعید زائر ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FB988 سعید زائر ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB987 سعید زائر ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FB994 نیلوفر محمد نژاد ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB993 نیلوفر محمد نژاد ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB986 نسیم بروجردی ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB985 نسیم بروجردی ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB1004 ثنا تجویدی ۱۳۹۸/۰۳/۰۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن پنجشنبه, ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FB1003 ثنا تجویدی ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن جمعه, ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FB1016 پرهام خدابخش ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی جمعه, ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FB1008 کیمیا اتفاق ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ شریعتی روز های زوج ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FB1007 کیمیا اتفاق ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی روز های زوج ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FB1006 کیمیا اتفاق ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شریعتی روز های زوج ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FB1020 علیرضا هاشمی ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن دوشنبه, پنجشنبه, ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FB1019 علیرضا هاشمی ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن دوشنبه, پنجشنبه, ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FB1015 مهرناز یوسفی نژاد ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB1014 مهرناز یوسفی نژاد ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FB1013 مسعود موسوی ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB1012 مسعود موسوی ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FB1005 در حال بررسی ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهر رشت شنبه, چهارشنبه, ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FB1022 مونیکا عیسی یانس ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FB1021 مونیکا عیسی یانس ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FB1017 مریم آقا خانی ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۱۴:۳۰ الی ۱۹:۳۰ شریعتی پنجشنبه, ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB1018 جمال میری ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۱۴:۳۰ الی ۱۹:۳۰ شریعتی پنجشنبه, ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FB1024 مریم امین الاسلامی ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب جمعه, ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FB1023 سارا عزتی فرد ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب پنجشنبه, ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره

لیست دوره های آموزشی سطح : Fundamental 1+2

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه وضعیت
F358 جمال میری ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F366 پریسا احمدی ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F365 پریسا احمدی ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F359 جمال میری ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی شنبه, چهارشنبه, ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F373 مهرناز یوسفی نژاد ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F371 نوژن مجلسی ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F372 نوژن مجلسی ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F369 الناز گلدوز ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F367 مریم نخبه ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F368 مریم نخبه ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F374 مونیکا عیسی یانس ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ۱۳۹۸/۰۳/۰۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی روز های زوج ۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F370 مهرناز یوسفی نژاد ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F376 مریم اسکندرجوی ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی شنبه, چهارشنبه, ۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F375 مارال خاطری ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۱۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F377 بابک سلامی ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۱۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F382 هاله کریمی ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۱۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F380 نیلوفر رجبی ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F378 بابک سلامی ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ۱۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F379 کیانا برومند جاوید ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F381 مائده جلال خواه ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F383 آیدا سیف علی نژاد ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F384 نسرین حداد رضایی ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی روز های زوج ۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
F386 پریسا احمدی ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
F387 مونیکا عیسی یانس ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی روز های زوج ۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
F385 پریسا احمدی ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره

لیست دوره های آموزشی سطح : PRE 1

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه وضعیت
PA1237 دکتر مریم احمدی ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ ۱۳۹۸/۰۳/۰۲ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب پنجشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1218 مینا هاشمی ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1217 مینا هاشمی ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1222 مسعود قاراخانی ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1221 مسعود قاراخانی ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1232 امیر عزیز خانی ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1244 سعیده حیدری مقدم ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1231 امیر عزیز خانی ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1243 سعیده حیدری مقدم ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1239 شیوا رفیعی ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1247 اکبر ابراهیم زاد ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1241 حامد بختیاری ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1238 شیوا رفیعی ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1240 حامد بختیاری ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شریعتی روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1230 امیر عزیز خانی ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1249 اکبر ابراهیم زاد ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1229 امیر عزیز خانی ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1248 اکبر ابراهیم زاد ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1228 امیر عزیز خانی ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1242 حامد بختیاری ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ شریعتی روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1235 مرتضی کریمی ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1246 فائزه یگانه ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1245 فائزه یگانه ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1236 مرتضی کریمی ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1234 مرتضی کریمی ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1233 مرتضی کریمی ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1253 فریبا یوسفی ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1252 فریبا یوسفی ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1265 زهرا زندیه ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1264 زهرا زندیه ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1272 فرزانه مخلصی ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1255 حمیدرضا احمدی ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب پنجشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1259 پژمان زینعلی ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1260 پژمان زینعلی ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1256 مهدی قیداری ۱۳۹۸/۰۲/۰۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ۱۴:۳۰ الی ۱۹:۳۰ شریعتی پنجشنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1254 دکتر مریم احمدی ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن جمعه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1251 مژده کهرنگی ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1250 مژده کهرنگی ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1268 مهدی قیداری ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ شریعتی روز های زوج ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1267 مهدی قیداری ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شریعتی روز های زوج ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1266 مهدی قیداری ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی روز های زوج ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1263 شهرزاد کرانی ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1262 شهرزاد کرانی ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1261 مسعود قاراخانی ۱۳۹۸/۰۲/۱۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی جمعه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1258 سیامک خضریان ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1257 سیامک خضریان ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1284 سحر مهرجو ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1273 مریم کوشافر ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1285 سحر مهرجو ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1275 مریم کوشافر ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1274 مریم کوشافر ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1276 دکتر عبدالباسط سعیدیان ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1277 دکتر عبدالباسط سعیدیان ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1270 سینا عباس نژاد ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1269 سینا عباس نژاد ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1282 امیر علی منفرد ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1283 امیر علی منفرد ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1291 محمد سهروردی نیا ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی شنبه, دوشنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1287 دکتر مریم احمدی ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1290 محمد سهروردی نیا ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی شنبه, دوشنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1286 دکتر مریم احمدی ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PA1279 الناز گلدوز ۱۳۹۸/۰۳/۰۶ ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب دوشنبه, چهارشنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PA1278 الناز گلدوز ۱۳۹۸/۰۳/۰۶ ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب دوشنبه, چهارشنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PA1288 فرهاد کوهپائی ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب پنجشنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1294 محمد تکریمی ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PA1296 محمد تکریمی ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PA1295 محمد تکریمی ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PA1298 اکبر ابراهیم زاد ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1297 اکبر ابراهیم زاد ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PA1281 علی میرزایی آزاد ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1280 علی میرزایی آزاد ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1305 فاطمه خطیری ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی پنجشنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1301 پرنیان خداداد ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1300 پرنیان خداداد ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1299 سحر احمدی ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب پنجشنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1306 در حال بررسی ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن جمعه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1289 در حال بررسی ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهر رشت شنبه, چهارشنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PA1304 زهرا زندیه ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی روز های زوج ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PA1303 زهرا زندیه ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شریعتی روز های زوج ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PA1302 زهرا زندیه ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ شریعتی روز های زوج ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PA1293 سینا ولی زاده ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی جمعه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1292 حسین قانع ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی جمعه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت

لیست دوره های آموزشی سطح : PRE 2

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه وضعیت
PB1208 علی میرزایی آزاد ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
PB1207 علی میرزایی آزاد ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
PB1226 اکبر ابراهیم زاد ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب پنجشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1206 اکبر ابراهیم زاد ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1205 اکبر ابراهیم زاد ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1219 سرلی گراگوسیان ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1218 سرلی گراگوسیان ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ جردن روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1225 غزاله شوندی ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1224 غزاله شوندی ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1243 محمد سهروردی نیا ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1228 شیوا رفیعی ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1222 طلیعه حسینی ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1227 شیوا رفیعی ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1244 محمد سهروردی نیا ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1223 طلیعه حسینی ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1230 سینا ولی زاده ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1229 سینا ولی زاده ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1231 سینا ولی زاده ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1214 امیر عزیز خانی ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب پنجشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1232 فریبا یوسفی ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ۱۴:۳۰ الی ۱۹:۳۰ شریعتی پنجشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1233 طلیعه حسینی ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب پنجشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1247 مینا کرانی ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب پنجشنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1238 سرلی گراگوسیان ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب جمعه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1242 حمیدرضا احمدی ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1241 حمیدرضا احمدی ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شریعتی روز های زوج ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1256 زهرا زندیه ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شریعتی روز های زوج ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1255 زهرا زندیه ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ شریعتی روز های زوج ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1257 زهرا زندیه ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی روز های زوج ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1236 سینا ولی زاده ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی پنجشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1235 دکتر خشایار صالحی ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی پنجشنبه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1240 علی میرزایی آزاد ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب جمعه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1234 فاطمه خطیری ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی جمعه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1237 محمد تکریمی ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب جمعه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1246 سرلی گراگوسیان ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1245 سرلی گراگوسیان ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1248 پرنیان خداداد ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب جمعه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1239 مائده جلال خواه ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن جمعه, ۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1270 حسین قانع ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1271 حسین قانع ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1251 هاجر محوی ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1253 پریناز احمدیان پور ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1252 هاجر محوی ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1254 پریناز احمدیان پور ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1269 نازنین متقی ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ شریعتی روز های زوج ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1266 علی میرزایی آزاد ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ شریعتی روز های زوج ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1268 نازنین متقی ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی روز های زوج ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1265 علی میرزایی آزاد ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی روز های زوج ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1267 نازنین متقی ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شریعتی روز های زوج ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1264 علی میرزایی آزاد ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شریعتی روز های زوج ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1250 سحر احمدی ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1249 سحر احمدی ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1262 مینا کرانی ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1263 مینا کرانی ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1260 دکتر نازنین طباطبایی ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1261 دکتر نازنین طباطبایی ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1278 شکوفه طالبی طاهر ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1277 شکوفه طالبی طاهر ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1280 فاطمه خطیری ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1279 فاطمه خطیری ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1272 سیامک خضریان ۱۳۹۸/۰۳/۰۶ ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ جردن روز های زوج ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1274 سیامک خضریان ۱۳۹۸/۰۳/۰۶ ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ جردن روز های زوج ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1273 سیامک خضریان ۱۳۹۸/۰۳/۰۶ ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن روز های زوج ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1259 نگار مهرجو ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1258 نگار مهرجو ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1276 مینا هاشمی ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1275 مینا هاشمی ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1281 فرهاد کوهپائی ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب جمعه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1284 امیر عزیز خانی ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1283 امیر عزیز خانی ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1282 امیر عزیز خانی ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1287 مسعود قاراخانی ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1286 مسعود قاراخانی ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1291 اکبر ابراهیم زاد ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1290 اکبر ابراهیم زاد ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1292 اکبر ابراهیم زاد ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1299 نگار مهرجو ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب پنجشنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1285 در حال بررسی ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهر رشت شنبه, چهارشنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1295 سعیده حیدری مقدم ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1294 امیر عزیز خانی ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1293 امیر عزیز خانی ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1296 سعیده حیدری مقدم ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1297 زهرا زندیه ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1298 زهرا زندیه ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1289 شیوا رفیعی ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1288 شیوا رفیعی ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره

لیست دوره های آموزشی سطح : PRE 1+2

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه وضعیت
P453 ادنا یگانی ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P448 نگار مهرجو ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P449 پژمان زینعلی ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P452 شکوفه طالبی طاهر ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P451 صبا حبیبی ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P456 سعیده حیدری مقدم ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P458 پریسا بروجردی ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P450 صبا حبیبی ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P455 سینا عباس نژاد ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P460 فرشاد پیل افکن ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P462 ساناز رستمی ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P459 فرشاد پیل افکن ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی شنبه, چهارشنبه, ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P465 حمیدرضا احمدی ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی روز های زوج ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P454 مهشید رازدار ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P457 مژده کهرنگی ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P464 پژمان زینعلی ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ جردن روز های زوج ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P461 فریبا یوسفی ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی روز های زوج ۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P463 سیامک خضریان ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P468 مریم کوشافر ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ۱۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P467 ادنا یگانی ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P470 اکبر ابراهیم زاد ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P475 حسین قانع ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ جردن روز های زوج ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P466 محسن خاکی ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۱۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P471 فرهاد کوهپائی ۱۳۹۸/۰۳/۰۶ ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
P469 امیر علی منفرد ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
P472 فرهاد کوهپائی ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
P474 فرزانه مخلصی ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
P477 دکتر مریم احمدی ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
P473 نگار مهرجو ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
P479 شکوفه طالبی طاهر ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
P476 پریسا بروجردی ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
P478 ادنا یگانی ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
P480 ساناز رستمی ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره

لیست دوره های آموزشی سطح : IELTS

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه وضعیت
I1054 عیسی عطاردی ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1060 مرتضی رفیعی ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1057 پژمان علی اکبر زاده ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1063 دکتر علیرضا اکباتانی ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1061 مرتضی رفیعی ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1059 مهدی مرتضایی ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی جمعه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1062 مهشید رازدار ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1064 رسا رضا نیا ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1067 افشین معینی ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1065 رسا رضا نیا ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1066 عیسی عطاردی ۱۳۹۸/۰۲/۱۱ ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1073 مهدی ذاکر ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۹,۸۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1071 دکتر علیرضا اکباتانی ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ جردن روز های زوج ۹,۸۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1070 افشین معینی ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی شنبه, دوشنبه, ۹,۸۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1069 مهدی مرتضایی ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۹,۸۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1072 سعید رضایی ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۹,۸۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1068 پژمان علی اکبر زاده ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۹,۸۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1074 مهدی ذاکر ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۹,۸۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
I1075 مهدی مرتضایی ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی روز های زوج ۹,۸۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
I1076 میلاد کاشانی ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۹,۸۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
I1077 سعید رضایی ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۹,۸۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
I1078 عیسی عطاردی ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۹,۸۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
I1085 محسن خاکی ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی شنبه, ۹,۸۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
I1084 محسن خاکی ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی پنجشنبه, ۹,۸۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
I1079 مرتضی رفیعی ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۹,۸۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
I1082 پژمان علی اکبر زاده ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۹,۸۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
I1087 در حال بررسی ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهر رشت یکشنبه, سه شنبه, ۹,۸۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
I1083 سعید رضایی ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی روز های زوج ۹,۸۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
I1081 دکتر علیرضا اکباتانی ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۹,۸۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
I1080 مرتضی رفیعی ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۹,۸۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
I1086 دکتر علیرضا اکباتانی ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ جردن روز های زوج ۹,۸۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
I1088 مهشید رازدار ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۹,۸۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
I1090 رسا رضا نیا ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۹,۸۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
I1089 عیسی عطاردی ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۹,۸۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
I1091 رسا رضا نیا ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۹,۸۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت

لیست دوره های آموزشی سطح : IELTS Workshops

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه وضعیت
Writing-263.Task2 پژمان علی اکبر زاده ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ ۱۰:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی پنجشنبه, ۳,۹۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Speaking -264 سحر مهرجو ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, ۴,۳۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Writing-271.Task2 محسن خاکی ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, ۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Writing-272.Task 2 سحر مهرجو ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ۱۲:۰۰ الی ۱۶:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, ۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Writing-273.Task 2 پژمان زینعلی ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن دوشنبه, ۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Speaking -263 محسن خاکی ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی دوشنبه, ۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Writing-268.Task2 محمد سهروردی نیا ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ۱۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب سه شنبه, ۳,۹۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Speaking -261 نسیم خالقی ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب سه شنبه, ۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Speaking -262 نسیم خالقی ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ۱۳۹۸/۰۳/۰۶ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب دوشنبه, ۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Writing-267.Task2 حامد محمدی ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ ۱۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب شنبه, ۳,۹۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Reading -208 حامد محمدی ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ۱۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی یکشنبه, ۳,۶۲۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Speaking -260 نسیم خالقی ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, ۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Speaking PREMIUM-205 محسن خاکی ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ ۱۳:۳۰ الی ۱۶:۳۰ شریعتی دوشنبه, ۱۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Writing-270.Task 2 محسن خاکی ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ۱۰:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی دوشنبه, ۳,۹۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Reading -209 حامد محمدی ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ۱۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب سه شنبه, ۴,۱۶۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Listening-273 رسا رضا نیا ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ۱۶:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شهرک غرب دوشنبه, ۲,۷۴۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Writing-275.Task 2 رسا رضا نیا ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ شهرک غرب شنبه, ۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Listening-274 محسن خاکی ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ۱۰:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی چهارشنبه, ۳,۱۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Writing-277.Task 2 پژمان زینعلی ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ جردن پنجشنبه, ۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Writing PREMIUM -406.Academic پژمان علی اکبر زاده ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ۱۴:۰۰ الی ۱۶:۳۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۱۴,۴۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Speaking -265 محسن خاکی ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب شنبه, ۴,۳۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Speaking PREMIUM -206 محسن خاکی ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۱۴:۰۰ الی ۱۷:۰۰ شریعتی چهارشنبه, ۱۴,۴۰۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Listening-275 رسا رضا نیا ۱۳۹۸/۰۳/۰۲ ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ۱۶:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شهرک غرب پنجشنبه, ۳,۱۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Writing-281.Task 2 پژمان زینعلی ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ۱۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن جمعه, ۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Speaking -266 پژمان علی اکبر زاده ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی شنبه, ۴,۳۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Writing-279.Task1 Academic محسن خاکی ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب سه شنبه, ۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Writing-274.Task 2 محسن خاکی ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب شنبه, ۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Reading-210 محسن خاکی ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, ۴,۱۶۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Writing-278.Task 2 پژمان زینعلی ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن دوشنبه, ۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Reading-211 فرشاد پیل افکن ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی شنبه, ۴,۱۶۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
Writing-284.Task 2 فرشاد پیل افکن ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی دوشنبه, ۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
Speaking -272 محسن خاکی ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی دوشنبه, ۴,۳۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Speaking -270 نسیم خالقی ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب دوشنبه, ۴,۳۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
Speaking -269 نسیم خالقی ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب سه شنبه, ۴,۳۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Speaking -267 محسن خاکی ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب سه شنبه, ۴,۳۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Writing-283.Task 2 محمد سهروردی نیا ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۱۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب سه شنبه, ۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Writing-276.Task 2 رسا رضا نیا ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب چهارشنبه, ۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Listening-276 فرشاد پیل افکن ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۱۷:۰۰ الی ۲۰:۰۰ شریعتی چهارشنبه, ۳,۱۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
Writing-286.Task1 Academic محمد سهروردی نیا ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن چهارشنبه, ۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
Speaking -268 پژمان علی اکبر زاده ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی چهارشنبه, ۴,۳۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Writing-285.Task1 Academic محمد سهروردی نیا ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن چهارشنبه, ۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
Writing-289.Task 2 سحر مهرجو ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۱۲:۰۰ الی ۱۶:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, ۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
Speaking -271 نسیم خالقی ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, ۴,۳۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Speaking -273 سحر مهرجو ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, ۴,۳۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Writing-282.Task 2 پژمان علی اکبر زاده ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۱۰:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی پنجشنبه, ۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Writing-287.Task 2 محسن خاکی ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, ۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Listening-277 رسا رضا نیا ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ۱۶:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شهرک غرب دوشنبه, ۳,۱۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Writing-280.Task 2 پژمان زینعلی ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ شریعتی چهارشنبه, ۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Writing-290.Task 2 رسا رضا نیا ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ شهرک غرب شنبه, ۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
Speaking PREMIUM -207 محسن خاکی ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ ۱۳:۳۰ الی ۱۶:۳۰ شریعتی دوشنبه, ۱۴,۴۰۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Writing-288.Task 2 محسن خاکی ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۱۰:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی دوشنبه, ۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت

لیست دوره های آموزشی سطح : کارگاه یک روزه برای تمام سطوح(ظرفیت ۶۰ نفر)

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه وضعیت
BC115(نکات کلیدی مهارت اسپیکینگ) محسن خاکی ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۵:۰۰ جردن جمعه, ۸۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
BC116 (نکات کلیدی مهارت ریدینگ) سعید رضایی ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن جمعه, ۷۹۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
BC117(نکات کلیدی لیسنینگ) رسا رضا نیا ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۵:۰۰ جردن جمعه, ۸۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره

لیست دوره های آموزشی سطح : IELTS Teacher Education

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه وضعیت
ITE234 دکتر ایمان موسوی ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ۰۹:۳۰ الی ۱۴:۳۰ شهرک غرب دوشنبه, ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره