file_300fb30d75daa28cbdb329302f8e019e.pn


توضیح:

پیش از ثبت نام حتماً توضیحات مربوط به قوانین آموزشی آفرینش را از اینجا مطالعه نمایید. ثبت نام شما در دوره ها و آزمونهای آفرینش به منزله پذیرش این قوانین میباشد.

توضیحات در خصوص انواع دوره‌های آفرینش را در این صفحه بخوانید.

در صورتی که قادر به مشاهده دوره آموزشی مورد نظر خود نمی باشید، با شماره ۲۶۲۰۲۹۴۸ تماس حاصل فرمایید.توضیح در خصوص ظرفیت کلاسها:

کلاسهایی که با رنگ زرد متمایز شده‌اند، نیمی از ظرفیت آن تکمیل شده است.

کلاسهایی که با رنگ قرمز متمایز شده‌اند، کمتر از 3 صندلی خالی تا تکمیل ظرفیت آن باقیست!

و کلاسهایی که با رنگ خاکستری متمایز شده‌اند، ظرفیت آن به اتمام رسیده است.لیست دوره های آموزشی فعال آفرینش
دارای ظرفیت در حال تکمیل ظرفیت در حال اتمام ظرفیت اتمام ظرفیت

لیست دوره های آموزشی سطح : Fundamental 1

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه وضعیت
FA685 ثنا تجویدی ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ۱۵:۰۰ الی ۲۰:۰۰ جردن پنجشنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA686 نفیسه سید صالحی ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ ۱۰:۰۰ الی ۱۳:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA687 پیام معدلت ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهر رشت شنبه, چهارشنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA676 پیام معدلت ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهر رشت جمعه, ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA691 مینا مشعشعی ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی روز های زوج ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA690 مینا مشعشعی ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شریعتی روز های زوج ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA689 مینا مشعشعی ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ شریعتی روز های زوج ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA684 علیرضا هاشمی ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن دوشنبه, پنجشنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA683 علیرضا هاشمی ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن دوشنبه, پنجشنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA694 زهرا معینی ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن جمعه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA700 حامد بختیاری ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۱۳:۳۰ الی ۱۵:۳۰ شریعتی روز های زوج ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA697 کاوه جلیلیان ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب پنجشنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA696 فاطمه ایوبی ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب پنجشنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA698 احسان موسوی ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب جمعه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA701 آیدا جعفری ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA703 آیدا جعفری ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA702 آیدا جعفری ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA705 داریوش گل محمد زاده ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA704 داریوش گل محمد زاده ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA699 مریم آقا خانی ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ۱۴:۳۰ الی ۱۹:۳۰ شریعتی پنجشنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA706 فرخ لقا جلالی ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهر رشت یکشنبه, سه شنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA693 پریسا احمدی ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن دوشنبه, پنجشنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA692 پریسا احمدی ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن دوشنبه, پنجشنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA713 علی حاجی هاشمی ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی روز های زوج ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA712 علی حاجی هاشمی ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شریعتی روز های زوج ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA711 نوژن مجلسی ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA710 نوژن مجلسی ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FA709 نوژن مجلسی ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FA717 علی حاجی هاشمی ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۱۴:۳۰ الی ۱۹:۳۰ شریعتی پنجشنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA715 نسرین حداد رضایی ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی شنبه, چهارشنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA714 نسرین حداد رضایی ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی شنبه, چهارشنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FA708 سارا عزتی فرد ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA707 سارا عزتی فرد ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FA719 مهرناز یوسفی نژاد ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FA718 مهرناز یوسفی نژاد ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره

لیست دوره های آموزشی سطح : Fundamental 2

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه وضعیت
FB1076 پرهام خدابخش ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی جمعه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1065 نسرین حداد رضایی ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1064 نسرین حداد رضایی ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1058 سارا عزتی فرد ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1057 سارا عزتی فرد ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1061 نیلوفر محمد نژاد ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب دوشنبه, چهارشنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1060 نیلوفر محمد نژاد ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب دوشنبه, چهارشنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1059 دکتر نازنین ایمانی ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب پنجشنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1073 جمال میری ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی جمعه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1063 ثنا تجویدی ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن جمعه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1071 حسین شاهوار ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1070 حسین شاهوار ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1067 مسعود موسوی ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1066 مسعود موسوی ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1081 عزیزه حسینی ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب پنجشنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1062 ثنا تجویدی ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن پنجشنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1078 مهرناز یوسفی نژاد ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1077 مهرناز یوسفی نژاد ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1086 دکتر صحرا جاویدان مهر ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۰۹:۳۰ الی ۱۴:۳۰ جردن پنجشنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1087 آذین قدرتی ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن جمعه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1074 پیام معدلت ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهر رشت یکشنبه, سه شنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1085 مونیکا عیسی یانس ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1084 مونیکا عیسی یانس ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1089 بابک سلامی ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب جمعه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1097 جمال میری ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی شنبه, چهارشنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1090 بابک سلامی ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1091 بابک سلامی ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1098 جمال میری ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی شنبه, چهارشنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1083 علی فراهانی ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1082 علی فراهانی ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1093 بابک سلامی ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1092 بابک سلامی ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1101 نوژن مجلسی ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب جمعه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1096 پریسا احمدی ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1095 پریسا احمدی ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1100 نسرین حداد رضایی ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب پنجشنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB1094 پریسا احمدی ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی جمعه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB1099 نسیم بروجردی ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب جمعه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB1104 رویا حیدری ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB1103 رویا حیدری ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB1075 فرخ لقا جلالی ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهر رشت شنبه, چهارشنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FB1106 کیانا برومند جاوید ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB1105 کیانا برومند جاوید ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB1113 نیلوفر محمد نژاد ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB1112 نیلوفر محمد نژاد ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB1110 پریناز احمدیان پور ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FB1111 پریناز احمدیان پور ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB1114 مژده اخلاقی پور ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۱۴:۳۰ الی ۱۹:۳۰ شریعتی پنجشنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB1109 مینا مشعشعی ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی روز های زوج ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB1108 مینا مشعشعی ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شریعتی روز های زوج ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB1107 مینا مشعشعی ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ شریعتی روز های زوج ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FB1117 مهسان افضلی ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ جردن روز های زوج ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FB1102 آیدا سیف علی نژاد ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن جمعه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB1116 مسعود موسوی ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB1115 مسعود موسوی ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره

لیست دوره های آموزشی سطح : Fundamental 1+2

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه وضعیت
F394 الناز گلدوز ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
F392 مهرناز یوسفی نژاد ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F397 بابک سلامی ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ۱۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F398 بابک سلامی ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۱۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F400 نسرین حداد رضایی ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی روز های زوج ۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F396 نیلوفر رجبی ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F402 زهرا معینی ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F405 حامد بختیاری ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی روز های زوج ۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F401 مونیکا عیسی یانس ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی روز های زوج ۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F406 فاطمه خطیری ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی روز های زوج ۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F404 مریم نخبه ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F403 مریم نخبه ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F407 پریسا احمدی ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F409 مائده جلال خواه ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F408 پریسا احمدی ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F410 مهرناز یوسفی نژاد ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
F411 نسرین حداد رضایی ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی روز های زوج ۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
F413 نسیم بروجردی ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
F412 مهرناز یوسفی نژاد ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
F415 بابک سلامی ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ۱۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
F414 بابک سلامی ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ۱۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره

لیست دوره های آموزشی سطح : PRE 1

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه وضعیت
PA1333 مائده جلال خواه ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
PA1332 مائده جلال خواه ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
PA1323 مینا کرانی ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب پنجشنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1314 سرلی گراگوسیان ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب جمعه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1335 پرهام خدابخش ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ شریعتی روز های زوج ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1343 نازنین متقی ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ شریعتی روز های زوج ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1337 پرهام خدابخش ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی روز های زوج ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1342 نازنین متقی ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی روز های زوج ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1336 پرهام خدابخش ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شریعتی روز های زوج ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1341 نازنین متقی ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شریعتی روز های زوج ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1345 مینا کرانی ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1344 مینا کرانی ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1352 فاطمه خطیری ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی جمعه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1349 دکتر مریم احمدی ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن جمعه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1331 مائده جلال خواه ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن جمعه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1348 علی میرزایی آزاد ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ شریعتی روز های زوج ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1347 علی میرزایی آزاد ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی روز های زوج ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1346 علی میرزایی آزاد ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شریعتی روز های زوج ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1354 هاجر محوی ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1353 هاجر محوی ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1357 سحر احمدی ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1356 دکتر نازنین طباطبایی ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1355 دکتر نازنین طباطبایی ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1351 دکتر مریم احمدی ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1350 دکتر مریم احمدی ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1339 مصطفی اکبر پور ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهر رشت شنبه, چهارشنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1367 فاطمه خطیری ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1369 شکوفه طالبی طاهر ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1368 شکوفه طالبی طاهر ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1388 آزاده حیدری مقدم ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن پنجشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1389 آزاده حیدری مقدم ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن جمعه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1387 فرانک محمد خانی ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی شنبه, چهارشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1386 فرانک محمد خانی ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی شنبه, چهارشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1366 فاطمه خطیری ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1362 نگار مهرجو ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1361 نگار مهرجو ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1364 سیامک خضریان ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن روز های زوج ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1363 سیامک خضریان ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ جردن روز های زوج ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1365 سیامک خضریان ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ جردن روز های زوج ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1390 فرانک محمد خانی ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی پنجشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1394 فرهاد کوهپائی ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب جمعه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1372 مسعود قاراخانی ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1371 مسعود قاراخانی ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1378 فاطمه آقا بابایی ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1377 فاطمه آقا بابایی ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1373 دکتر نازنین ایمانی ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1374 دکتر نازنین ایمانی ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1375 اکبر ابراهیم زاد ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ جردن روز های زوج ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1376 اکبر ابراهیم زاد ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن روز های زوج ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1370 آلا پاک عقیده ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهر رشت شنبه, چهارشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1409 صبا بنائی زاده ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1395 شهرزاد کرانی ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب پنجشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1397 فائزه یگانه ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1396 فائزه یگانه ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1402 زهرا زندیه ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1413 سینا ولی زاده ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1403 زهرا زندیه ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1412 سینا ولی زاده ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1404 نگار مهرجو ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب پنجشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1410 نیلوفر محمد نژاد ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۱۴:۳۰ الی ۱۹:۳۰ شریعتی پنجشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1401 مرتضی کریمی ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1400 مرتضی کریمی ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1399 مرتضی کریمی ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1398 مرتضی کریمی ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1405 شهرزاد کرانی ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1406 شهرزاد کرانی ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1424 سینا ولی زاده ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی شنبه, چهارشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1423 سینا ولی زاده ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی شنبه, چهارشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1436 محمد تکریمی ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب جمعه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1418 مهدی قیداری ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ شریعتی روز های زوج ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PA1417 مهدی قیداری ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شریعتی روز های زوج ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1416 مهدی قیداری ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی روز های زوج ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1408 مژده کهرنگی ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1434 فرانک محمد خانی ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۱۰:۳۰ الی ۱۴:۳۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PA1407 مژده کهرنگی ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PA1433 طلیعه حسینی ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PA1421 پرهام خدابخش ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1432 طلیعه حسینی ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PA1420 پرهام خدابخش ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PA1422 پرهام خدابخش ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1437 دکتر مریم احمدی ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب دوشنبه, پنجشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PA1440 مریم کوشافر ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PA1439 مریم کوشافر ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PA1438 مریم کوشافر ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PA1411 حسین شاهوار ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب جمعه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1435 پورنگ شاد پور ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهر رشت شنبه, چهارشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PA1426 دکتر عبدالباسط سعیدیان ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1425 دکتر عبدالباسط سعیدیان ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PA1430 مینا کرانی ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PA1415 آیدا سیف علی نژاد ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1414 آیدا سیف علی نژاد ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1431 مینا کرانی ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PA1428 نیلوفر محمد نژاد ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب دوشنبه, چهارشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1427 نیلوفر محمد نژاد ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب دوشنبه, چهارشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1419 مهدی قیداری ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ ۱۴:۳۰ الی ۱۹:۳۰ شریعتی پنجشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1429 مینا کرانی ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب پنجشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت

لیست دوره های آموزشی سطح : PRE 2

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه وضعیت
PB1326 سیامک خضریان ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1325 سیامک خضریان ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1315 مهدی قیداری ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ۱۴:۳۰ الی ۱۹:۳۰ شریعتی پنجشنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1319 مریم کوشافر ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1318 مریم کوشافر ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1339 دکتر عبدالباسط سعیدیان ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1338 دکتر عبدالباسط سعیدیان ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1324 سینا عباس نژاد ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1323 سینا عباس نژاد ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1330 محمد سهروردی نیا ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی شنبه, دوشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1329 محمد سهروردی نیا ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی شنبه, دوشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1337 الناز گلدوز ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب دوشنبه, چهارشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1336 الناز گلدوز ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب دوشنبه, چهارشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1340 مسعود قاراخانی ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی جمعه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1344 پورنگ شاد پور ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهر رشت یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1327 علی میرزایی آزاد ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1335 اکبر ابراهیم زاد ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1334 اکبر ابراهیم زاد ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1328 علی میرزایی آزاد ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1331 محمد تکریمی ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1333 محمد تکریمی ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1332 محمد تکریمی ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1349 فرهاد کوهپائی ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب پنجشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1348 امیر علی منفرد ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1347 امیر علی منفرد ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1342 پرنیان خداداد ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1341 پرنیان خداداد ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1343 آلا پاک عقیده ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهر رشت یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1361 صبا حبیبی ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1360 صبا حبیبی ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1351 سعیده حیدری مقدم ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1350 سعیده حیدری مقدم ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1367 زهرا زندیه ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شریعتی روز های زوج ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1368 زهرا زندیه ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی روز های زوج ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1357 حسین قانع ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1356 حسین قانع ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1359 فاطمه خطیری ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی پنجشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1358 سحر احمدی ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب پنجشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1374 حسین قانع ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی جمعه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1354 طلیعه حسینی ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1369 دکتر مریم احمدی ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1353 حسین قانع ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1372 فرزانه مخلصی ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1352 حسین قانع ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1371 فرزانه مخلصی ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1355 طلیعه حسینی ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1370 دکتر مریم احمدی ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1373 سینا ولی زاده ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی جمعه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1365 سرلی گراگوسیان ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1364 سرلی گراگوسیان ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1384 مائده جلال خواه ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1383 مائده جلال خواه ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1380 علی میرزایی آزاد ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ شریعتی روز های زوج ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1379 علی میرزایی آزاد ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی روز های زوج ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1378 علی میرزایی آزاد ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شریعتی روز های زوج ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1377 نازنین متقی ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ شریعتی روز های زوج ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1376 نازنین متقی ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی روز های زوج ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1375 نازنین متقی ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شریعتی روز های زوج ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1362 سحر احمدی ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1363 سحر احمدی ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1385 مصطفی اکبر پور ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهر رشت شنبه, چهارشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1382 هاجر محوی ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1381 هاجر محوی ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت

لیست دوره های آموزشی سطح : PRE 1+2

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه وضعیت
P486 سینا عباس نژاد ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
P485 مژده کهرنگی ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P487 مائده جلال خواه ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P484 فرشاد پیل افکن ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی شنبه, چهارشنبه, ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P482 مارال خاطری ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ۱۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P489 حسین قانع ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P488 سیامک خضریان ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P490 اکبر ابراهیم زاد ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P491 فرهاد کوهپائی ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P492 فرهاد کوهپائی ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P495 شکوفه طالبی طاهر ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P494 فرزانه مخلصی ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P493 ساناز رستمی ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P496 پریسا بروجردی ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P499 حسین شاهوار ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P497 مریم کوشافر ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۱۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P498 پرهام خدابخش ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی شنبه, چهارشنبه, ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P505 صبا حبیبی ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
P503 ادنا یگانی ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
P502 نیلوفر رجبی ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
P507 سینا عباس نژاد ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
P500 مژده کهرنگی ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
P504 الناز گلدوز ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
P508 حسین قانع ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
P506 مائده جلال خواه ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره

لیست دوره های آموزشی سطح : IELTS

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه وضعیت
I1095 افشین معینی ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۹,۸۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1106 سعید رضایی ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن جمعه, ۱۱,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1100 مهدی مرتضایی ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۹,۸۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1098 افشین معینی ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی شنبه, دوشنبه, ۹,۸۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1102 مهدی ذاکر ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۹,۸۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1092 دکتر امید استاد ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهر رشت شنبه, چهارشنبه, ۹,۸۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1107 دکتر علیرضا اکباتانی ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ جردن روز های زوج ۱۱,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1103 سعید رضایی ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۹,۸۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1117 عیسی عطاردی ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۱۱,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1109 سعید رضایی ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی روز های زوج ۱۱,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1105 عیسی عطاردی ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۱۱,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1112 رسا رضا نیا ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۱۱,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1116 حامد محمدی ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۱۱,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1113 پژمان علی اکبر زاده ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۱۱,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1108 دکتر علیرضا اکباتانی ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۱۱,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1118 میلاد کاشانی ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۱۱,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1110 مرتضی رفیعی ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۱۱,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1121 مهدی مرتضایی ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی روز های زوج ۱۱,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1111 مرتضی رفیعی ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۱۱,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1114 پژمان علی اکبر زاده ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۱۱,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1104 سحر مهرجو ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۱۱,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1119 حامد محمدی ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۱۱,۲۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
I1122 مهشید رازدار ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۱۱,۲۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
I1127 سعید رضایی ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۱۱,۲۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
I1126 سحر مهرجو ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۱۱,۲۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
I1131 رسا رضا نیا ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۱۱,۲۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
I1128 افشین معینی ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۱۱,۲۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
I1133 دکتر علیرضا اکباتانی ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ جردن روز های زوج ۱۱,۲۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
I1129 مهدی مرتضایی ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۱۱,۲۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
I1124 محسن خاکی ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی پنجشنبه, ۱۱,۲۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
I1125 محسن خاکی ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی شنبه, ۱۱,۲۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
I1130 سعید رضایی ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی روز های زوج ۱۱,۲۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
I1123 دکتر امید استاد ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهر رشت یکشنبه, سه شنبه, ۱۱,۲۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
I1134 دکتر امید استاد ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهر رشت شنبه, چهارشنبه, ۱۱,۲۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
I1135 افشین معینی ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی شنبه, دوشنبه, ۱۱,۲۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
I1136 عیسی عطاردی ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۱۱,۲۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
I1132 رسا رضا نیا ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۱۱,۲۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره

لیست دوره های آموزشی سطح : IELTS Workshops

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه وضعیت
Speaking -275 محسن خاکی ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب شنبه, ۴,۳۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Reading-214 محسن خاکی ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, ۴,۷۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Speaking PREMIUM -208 محسن خاکی ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ۱۴:۰۰ الی ۱۷:۰۰ شریعتی چهارشنبه, ۱۴,۴۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Writing-303.Task 2 محسن خاکی ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب شنبه, ۵,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Speaking -281 محسن خاکی ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب سه شنبه, ۴,۹۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Speaking -277 نسیم خالقی ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب سه شنبه, ۴,۳۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Writing-309.Task 2 محمد سهروردی نیا ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, ۵,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Speaking -276 نسیم خالقی ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب دوشنبه, ۴,۳۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Writing-308.Task 2 پژمان زینعلی ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ۱۵:۰۰ الی ۱۹:۰۰ جردن پنجشنبه, ۵,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Writing-306.Task 2 پژمان علی اکبر زاده ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۱۰:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی پنجشنبه, ۵,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Writing-305.Task 2 رسا رضا نیا ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ شهرک غرب شنبه, ۵,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Writing-314.Task 2 محسن خاکی ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, ۵,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Writing-310.Task 2 محمد سهروردی نیا ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب سه شنبه, ۵,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Writing-313.Task1 Academic محسن خاکی ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب سه شنبه, ۲,۶۳۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Listening-283 محسن خاکی ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ۱۰:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی چهارشنبه, ۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Writing-307.Task 2 پژمان زینعلی ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ شریعتی چهارشنبه, ۵,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Writing-318.Task 2 پژمان زینعلی ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۱۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی چهارشنبه, ۵,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Listening-282 رسا رضا نیا ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ۱۶:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شهرک غرب پنجشنبه, ۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Reading-215 محسن خاکی ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۱۰:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی سه شنبه, ۴,۷۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Writing-319.Task 2 پژمان زینعلی ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ جردن پنجشنبه, ۵,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Writing-320.Task 2 پژمان زینعلی ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۱۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن جمعه, ۵,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Listening-284 محسن خاکی ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۱۰:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی یکشنبه, ۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Writing PREMIUM -409.Academic پژمان علی اکبر زاده ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۱۴:۰۰ الی ۱۶:۳۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Speaking -283 پژمان علی اکبر زاده ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی شنبه, ۴,۹۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Speaking -288 پژمان علی اکبر زاده ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی چهارشنبه, ۴,۹۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Reading-217 مهدی ذاکر ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۴,۷۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
Common English Idioms-102 دکتر مریم احمدی ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شهرک غرب پنجشنبه, ۱,۵۶۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
Common English Idioms-101 دکتر مریم احمدی ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ شهرک غرب پنجشنبه, ۱,۵۶۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
Writing-325.Task1 General مهدی ذاکر ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۱۰:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شهرک غرب دوشنبه, ۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
Speaking PREMIUM -209 محسن خاکی ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ۱۳:۳۰ الی ۱۶:۳۰ شریعتی دوشنبه, ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Writing-323.Task1 Academic محمد سهروردی نیا ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن چهارشنبه, ۳,۲۹۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
Writing-322.Task1 Academic محمد سهروردی نیا ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن چهارشنبه, ۳,۲۹۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
Speaking -289 نسیم خالقی ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۱۷:۰۰ الی ۲۰:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, ۴,۹۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Speaking -285 محسن خاکی ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی دوشنبه, ۴,۹۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Writing-321.Task 2 محسن خاکی ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ۱۰:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی دوشنبه, ۵,۲۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Listening-286 رسا رضا نیا ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ ۱۶:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شهرک غرب دوشنبه, ۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Writing-326.Task 2 رسا رضا نیا ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب چهارشنبه, ۵,۲۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Writing-324.Task 2 محمد سهروردی نیا ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, ۵,۲۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Writing-329.Task 2 پژمان زینعلی ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن دوشنبه, ۵,۲۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
Speaking PREMIUM -210 محسن خاکی ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۱۴:۰۰ الی ۱۷:۰۰ شریعتی چهارشنبه, ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Reading-216 سحر مهرجو ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۱۳:۰۰ الی ۱۶:۰۰ شهرک غرب چهارشنبه, ۴,۷۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Listening-288 محسن خاکی ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ۱۰:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی چهارشنبه, ۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Listening-287 رسا رضا نیا ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ۱۶:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شهرک غرب پنجشنبه, ۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Listening-285 سحر مهرجو ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ۱۳:۰۰ الی ۱۶:۰۰ شهرک غرب شنبه, ۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Writing-327.Task 2 رسا رضا نیا ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ شهرک غرب شنبه, ۵,۲۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
Writing-328.Task 2 محسن خاکی ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب شنبه, ۵,۲۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Speaking -290 محسن خاکی ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب شنبه, ۴,۹۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Speaking -286 نسیم خالقی ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۱۷:۰۰ الی ۲۰:۰۰ شهرک غرب دوشنبه, ۴,۹۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
Speaking -287 نسیم خالقی ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ۱۷:۰۰ الی ۲۰:۰۰ شهرک غرب سه شنبه, ۴,۹۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره

لیست دوره های آموزشی سطح : کارگاه یک روزه (ظرفیت ۶۰ نفر)

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه وضعیت
BC122 ( ایده پردازی در رایتینگ آیلتس ) پژمان علی اکبر زاده ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن جمعه, ۸۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
BC123(اشتباهات رایج در رایتینگ آیلتس) حامد محمدی ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن جمعه, ۸۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره

لیست دوره های آموزشی سطح : IELTS Teacher Education

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه وضعیت
ITE235 دکتر ایمان موسوی ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۰۹:۳۰ الی ۱۴:۳۰ شهرک غرب دوشنبه, ۱۳,۴۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره