file_300fb30d75daa28cbdb329302f8e019e.pn


توضیح:

پیش از ثبت نام حتماً توضیحات مربوط به قوانین آموزشی آفرینش را از اینجا مطالعه نمایید. ثبت نام شما در دوره ها و آزمونهای آفرینش به منزله پذیرش این قوانین میباشد.

توضیحات در خصوص انواع دوره‌های آفرینش را در این صفحه بخوانید.

در صورتی که قادر به مشاهده دوره آموزشی مورد نظر خود نمی باشید، با شماره ۲۶۲۰۲۹۴۸ تماس حاصل فرمایید.توضیح در خصوص ظرفیت کلاسها:

کلاسهایی که با رنگ زرد متمایز شده‌اند، نیمی از ظرفیت آن تکمیل شده است.

کلاسهایی که با رنگ قرمز متمایز شده‌اند، کمتر از 3 صندلی خالی تا تکمیل ظرفیت آن باقیست!

و کلاسهایی که با رنگ خاکستری متمایز شده‌اند، ظرفیت آن به اتمام رسیده است.لیست دوره های آموزشی فعال آفرینش
دارای ظرفیت در حال تکمیل ظرفیت در حال اتمام ظرفیت اتمام ظرفیت

لیست دوره های آموزشی سطح : Fundamental 1

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه وضعیت
FA739 نسیم بروجردی ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب جمعه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
FA742 پیام معدلت ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهر رشت یکشنبه, سه شنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA744 پریسا احمدی ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA743 پریسا احمدی ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA751 پریسا احمدی ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ۱۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی جمعه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA746 پریناز احمدیان پور ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA745 پریناز احمدیان پور ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA750 جمال میری ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ ۱۴:۳۰ الی ۱۹:۳۰ شریعتی پنجشنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA753 حامد بختیاری ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ۱۳:۳۰ الی ۱۵:۳۰ شریعتی روز های زوج ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA756 محمد طباطبائی ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب جمعه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA752 پیام معدلت ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهر رشت شنبه, چهارشنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA760 نسیم بروجردی ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA759 نسیم بروجردی ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA762 علیرضا هاشمی ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن دوشنبه, پنجشنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA761 علیرضا هاشمی ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن دوشنبه, پنجشنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA755 داریوش گل محمد زاده ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA754 داریوش گل محمد زاده ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA758 جمال میری ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی شنبه, چهارشنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA757 جمال میری ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی شنبه, چهارشنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA764 زهرا معینی ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۱۳۹۸/۱۲/۰۹ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن جمعه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA763 احیا جشنه وند ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۱۳۹۸/۱۲/۰۹ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب جمعه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA766 علی حاجی هاشمی ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی روز های زوج ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA765 علی حاجی هاشمی ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شریعتی روز های زوج ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FA776 مائده جلال خواه ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA775 مائده جلال خواه ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA769 نسیم انعام زاده ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۱۴:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب دوشنبه, چهارشنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA771 رویا حیدری ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA770 رویا حیدری ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA777 فرخ لقا جلالی ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ ۱۶:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهر رشت یکشنبه, سه شنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FA768 مریم آقا خانی ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ۱۴:۳۰ الی ۱۹:۳۰ شریعتی پنجشنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA767 پیام معدلت ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهر رشت جمعه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FA774 مینا مشعشعی ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی روز های زوج ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA773 مینا مشعشعی ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شریعتی روز های زوج ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA772 مینا مشعشعی ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ شریعتی روز های زوج ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FA778 در حال بررسی ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ کرج شنبه, چهارشنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FA780 سارا عزتی فرد ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FA779 سارا عزتی فرد ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FA782 مهرناز یوسفی نژاد ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FA781 مهرناز یوسفی نژاد ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
نوروز | FAN49 بابک سلامی ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب شنبه, یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره

لیست دوره های آموزشی سطح : Fundamental 2

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه وضعیت
FB1160 نیلوفر محمد نژاد ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1161 نیلوفر محمد نژاد ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1164 پرهام خدابخش ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب پنجشنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1165 پرهام خدابخش ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ۱۴:۳۰ الی ۱۹:۳۰ شهرک غرب پنجشنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1151 مینا مشعشعی ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شریعتی روز های زوج ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1154 نسرین حداد رضایی ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی شنبه, چهارشنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1150 مینا مشعشعی ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ شریعتی روز های زوج ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1153 نسرین حداد رضایی ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی شنبه, چهارشنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1152 مینا مشعشعی ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی روز های زوج ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1167 علی حاجی هاشمی ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ ۱۴:۳۰ الی ۱۹:۳۰ شریعتی پنجشنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1159 فرزانه مخلصی ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شهرک غرب پنجشنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1163 سارا عزتی فرد ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1162 سارا عزتی فرد ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1175 احسان موسوی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ جردن روز های زوج ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1169 فرخ لقا جلالی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهر رشت شنبه, چهارشنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1176 احسان موسوی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن روز های زوج ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1170 مونیکا عیسی یانس ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1171 مونیکا عیسی یانس ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1174 مهرناز یوسفی نژاد ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1173 مهرناز یوسفی نژاد ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1168 فاطمه آقا بابایی ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب پنجشنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1182 بابک سلامی ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1184 علی فراهانی ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1181 بابک سلامی ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1183 علی فراهانی ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1177 مسعود موسوی ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1178 مسعود موسوی ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1180 بابک سلامی ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1179 بابک سلامی ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1188 فرخ لقا جلالی ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهر رشت جمعه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1194 کاوه جلیلیان ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1190 فرخ لقا جلالی ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهر رشت یکشنبه, سه شنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1195 کاوه جلیلیان ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1186 داریوش گل محمد زاده ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن دوشنبه, چهارشنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1185 داریوش گل محمد زاده ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن دوشنبه, چهارشنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1200 زهرا معینی ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن پنجشنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1196 عزیزه حسینی ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب پنجشنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1193 کاوه جلیلیان ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب پنجشنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1187 فاطمه ایوبی ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب پنجشنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1192 پریسا احمدی ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1191 پریسا احمدی ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1201 مهسان افضلی ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ جردن روز های زوج ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1197 آذین قدرتی ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن جمعه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
FB1199 پیام معدلت ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ ۱۶:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهر رشت شنبه, چهارشنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FB1214 محمد طباطبائی ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب پنجشنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB1204 سارا سیفی ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ جردن روز های زوج ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FB1205 سارا سیفی ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن روز های زوج ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB1216 مصطفی اکبر پور ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ۱۷:۳۰ الی ۲۱:۰۰ شهر رشت یکشنبه, سه شنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FB1203 حامد بختیاری ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب جمعه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB1198 فاطمه خطیری ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی جمعه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB1209 پریسا احمدی ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB1207 نسرین حداد رضایی ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی شنبه, چهارشنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB1219 نوژن مجلسی ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB1206 نسرین حداد رضایی ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی شنبه, چهارشنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB1218 نوژن مجلسی ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FB1217 نوژن مجلسی ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FB1210 پریسا احمدی ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB1221 پیام معدلت ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهر رشت یکشنبه, سه شنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FB1212 پریناز احمدیان پور ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۱۳۹۹/۰۱/۲۴ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB1211 پریناز احمدیان پور ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۱۳۹۹/۰۱/۲۴ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FB1213 نسرین حداد رضایی ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب پنجشنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FB1202 نسیم بروجردی ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شهرک غرب جمعه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB1208 در حال بررسی ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ کرج شنبه, چهارشنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FB1220 حامد بختیاری ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ ۱۳:۳۰ الی ۱۵:۳۰ شریعتی روز های زوج ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FB1215 جمال میری ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ ۱۴:۳۰ الی ۱۹:۳۰ شریعتی پنجشنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB1224 نسیم بروجردی ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
FB1223 نسیم بروجردی ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
FB1222 پیام معدلت ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهر رشت شنبه, چهارشنبه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
نوروز | FBN59 پرهام خدابخش ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب شنبه, یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
نوروز | FBN60 نسیم بروجردی ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب شنبه, یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه, ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره

لیست دوره های آموزشی سطح : Fundamental 1+2

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه وضعیت
F423 نسرین حداد رضایی ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی روز های زوج ۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F426 آیدا جعفری ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۱۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب دوشنبه, چهارشنبه, ۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F425 مونیکا عیسی یانس ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی روز های زوج ۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F424 حامد بختیاری ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی روز های زوج ۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F427 مهرناز یوسفی نژاد ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F428 نسیم بروجردی ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F430 مینا مشعشعی ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F429 فاطمه خطیری ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی روز های زوج ۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F432 بابک سلامی ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۱۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F433 مهرناز یوسفی نژاد ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F431 بابک سلامی ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۱۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F434 کاوه جلیلیان ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F435 مریم نخبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F436 مریم نخبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
F437 نسرین حداد رضایی ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی روز های زوج ۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
F438 مونیکا عیسی یانس ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۱۳۹۹/۰۱/۲۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی روز های زوج ۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
F439 حامد بختیاری ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی روز های زوج ۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره

لیست دوره های آموزشی سطح : PRE 1

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه وضعیت
PA1465 ادنا یگانی ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب جمعه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
PA1479 فاطمه آقا بابایی ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی جمعه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
PA1486 زهرا زندیه ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی روز های زوج ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1485 زهرا زندیه ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شریعتی روز های زوج ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1487 سینا ولی زاده ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب پنجشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1474 سعیده حیدری مقدم ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1473 سعیده حیدری مقدم ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1490 فرانک محمد خانی ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی پنجشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1498 آیدا سیف علی نژاد ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۱۴:۰۰ الی ۱۹:۰۰ جردن پنجشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1484 صبا بنائی زاده ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1478 آلا پاک عقیده ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهر رشت یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1483 حسین قانع ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1482 حسین قانع ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1497 سرلی گراگوسیان ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1496 سرلی گراگوسیان ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1481 حسین قانع ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1480 حسین قانع ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1494 طلیعه حسینی ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1488 صبا حبیبی ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1495 طلیعه حسینی ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1489 صبا حبیبی ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1500 فرزانه مخلصی ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1499 فرزانه مخلصی ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1491 سحر احمدی ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب پنجشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1477 طلیعه حسینی ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب جمعه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1506 نازنین متقی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شریعتی روز های زوج ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1508 نازنین متقی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ شریعتی روز های زوج ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1507 نازنین متقی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی روز های زوج ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1502 دکتر مریم احمدی ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1503 دکتر مریم احمدی ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1509 حسین قانع ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ ۱۳۹۸/۱۲/۰۹ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی جمعه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1514 علی میرزایی آزاد ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی دوشنبه, پنجشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1513 علی میرزایی آزاد ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی دوشنبه, پنجشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1528 نگار مهرجو ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1493 سحر احمدی ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1492 سحر احمدی ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1523 دکتر نازنین طباطبایی ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1531 مرتضی کریمی ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1522 دکتر نازنین طباطبایی ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1530 مرتضی کریمی ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1512 مهسان افضلی ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن روز های زوج ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1511 مهسان افضلی ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ جردن روز های زوج ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1526 محمد تکریمی ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1515 فاطمه خطیری ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی پنجشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1540 مرتضی کریمی ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب پنجشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1529 مرتضی کریمی ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن جمعه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1505 آیدا سیف علی نژاد ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن جمعه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1533 مرتضی کریمی ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1532 مرتضی کریمی ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1521 آیدا سیف علی نژاد ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1520 آیدا سیف علی نژاد ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1517 هاجر محوی ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1516 هاجر محوی ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1527 نگار مهرجو ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1546 سارا پیرعلی ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی شنبه, چهارشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1501 سعیده حیدری مقدم ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ جردن دوشنبه, چهارشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1524 شکوفه طالبی طاهر ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1547 سارا پیرعلی ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی شنبه, چهارشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1504 پورنگ شاد پور ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهر رشت یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1559 فرانک محمد خانی ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی روز های زوج ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1534 حسین شاهوار ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب جمعه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1525 محمد تکریمی ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب جمعه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PA1543 اکبر ابراهیم زاد ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن روز های زوج ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PA1542 اکبر ابراهیم زاد ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ جردن روز های زوج ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PA1551 فرشاد پیل افکن ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1538 سرلی گراگوسیان ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ۱۳۹۹/۰۱/۲۹ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب جمعه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1536 سعید زائر ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PA1535 سعید زائر ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PA1541 سیامک خضریان ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ جردن روز های زوج ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PA1537 سعید زائر ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PA1545 دکتر نازنین ایمانی ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ۱۳۹۹/۰۱/۲۶ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PA1544 دکتر نازنین ایمانی ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ۱۳۹۹/۰۱/۲۶ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1558 سیامک خضریان ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ۱۴:۳۰ الی ۱۹:۳۰ شریعتی پنجشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1552 فرشاد پیل افکن ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PA1562 مسعود خاوری ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی روز های زوج ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1561 مسعود خاوری ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شریعتی روز های زوج ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1549 نیلوفر محمد نژاد ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1548 نیلوفر محمد نژاد ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1554 آلا پاک عقیده ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ۱۶:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهر رشت یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PA1566 فائزه یگانه ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PA1565 فائزه یگانه ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1550 آزاده حیدری مقدم ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن جمعه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1555 در حال بررسی ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ کرج شنبه, چهارشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PA1564 صدف معتمدی ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PA1563 صدف معتمدی ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PA1556 پرهام خدابخش ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب پنجشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1557 پرهام خدابخش ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ۱۴:۳۰ الی ۱۹:۳۰ شهرک غرب پنجشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1553 فرهاد کوهپائی ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب جمعه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1560 مسعود خاوری ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۱۴:۳۰ الی ۱۹:۳۰ شریعتی پنجشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PA1572 شهرزاد کرانی ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PA1571 شهرزاد کرانی ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PA1569 پرهام خدابخش ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PA1568 پرهام خدابخش ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PA1567 پرهام خدابخش ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PA1570 شهرزاد کرانی ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب پنجشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
نوروز | PAN77 هاجر محوی ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب شنبه, یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
نوروز | PAN78 مرتضی کریمی ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب شنبه, یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت

لیست دوره های آموزشی سطح : PRE 2

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه وضعیت
PB1398 آلا پاک عقیده ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ۱۶:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهر رشت یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1403 فرهاد کوهپائی ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب جمعه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1407 فائزه یگانه ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1406 فائزه یگانه ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1418 شهرزاد کرانی ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب پنجشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1417 زهرا زندیه ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1416 زهرا زندیه ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1415 سینا ولی زاده ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1414 سینا ولی زاده ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1413 احسان عباس پور ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب دوشنبه, چهارشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1412 احسان عباس پور ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب دوشنبه, چهارشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1425 مهدی قیداری ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شریعتی روز های زوج ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1424 مهدی قیداری ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی روز های زوج ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1426 مهدی قیداری ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ شریعتی روز های زوج ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1421 پرهام خدابخش ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1420 پرهام خدابخش ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1419 پرهام خدابخش ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1438 آزاده حیدری مقدم ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1423 شهرزاد کرانی ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1437 آزاده حیدری مقدم ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1422 شهرزاد کرانی ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1440 علی میرزایی آزاد ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی شنبه, چهارشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1439 علی میرزایی آزاد ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی شنبه, چهارشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1430 نگار مهرجو ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب پنجشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1427 نیلوفر محمد نژاد ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ۱۴:۳۰ الی ۱۹:۳۰ شریعتی پنجشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1434 طلیعه حسینی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1433 طلیعه حسینی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1432 مژده کهرنگی ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1431 مژده کهرنگی ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1436 مریم کوشافر ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب شنبه, دوشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1448 پورنگ شاد پور ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهر رشت شنبه, چهارشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1429 نیلوفر محمد نژاد ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب دوشنبه, چهارشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1428 نیلوفر محمد نژاد ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب دوشنبه, چهارشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1441 مینا کرانی ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1442 مینا کرانی ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1459 سینا عباس نژاد ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1458 سینا عباس نژاد ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1450 دکتر عبدالباسط سعیدیان ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1451 دکتر عبدالباسط سعیدیان ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1449 آلا پاک عقیده ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ ۱۶:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شهر رشت دوشنبه, پنجشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1443 پرنیان خداداد ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب جمعه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1452 حسین شاهوار ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1453 حسین شاهوار ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1444 مهدی قیداری ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ ۱۴:۳۰ الی ۱۹:۳۰ شریعتی پنجشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1466 دکتر نازنین ایمانی ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ۱۰:۰۰ الی ۱۵:۰۰ شهرک غرب پنجشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1447 پرهام خدابخش ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی جمعه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1462 فرانک محمد خانی ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شریعتی روز های زوج ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1457 علی میرزایی آزاد ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1456 علی میرزایی آزاد ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1455 اکبر ابراهیم زاد ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1454 اکبر ابراهیم زاد ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1445 دکتر مریم احمدی ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب دوشنبه, پنجشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1460 حمیدرضا جباری ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1461 حمیدرضا جباری ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1446 دکتر مریم احمدی ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن جمعه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1467 مائده جلال خواه ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب جمعه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
PB1465 امیر علی منفرد ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1464 امیر علی منفرد ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1479 مینا قنواتی ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب دوشنبه, چهارشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1478 مینا قنواتی ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب دوشنبه, چهارشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1469 سیامک خضریان ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن روز های زوج ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1468 سیامک خضریان ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ جردن روز های زوج ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1470 سیامک خضریان ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ۱۳۹۹/۰۱/۲۴ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1473 پرنیان خداداد ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ۱۳۹۹/۰۱/۲۴ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1493 الناز گلدوز ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1472 پرنیان خداداد ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ۱۳۹۹/۰۱/۲۴ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1471 سیامک خضریان ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ۱۳۹۹/۰۱/۲۴ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1481 زهرا زندیه ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ۱۳۹۹/۰۱/۲۶ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1480 زهرا زندیه ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ۱۳۹۹/۰۱/۲۶ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1475 دکتر صحرا جاویدان مهر ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ۰۹:۳۰ الی ۱۴:۳۰ جردن پنجشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1477 زهرا زندیه ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی روز های زوج ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1476 زهرا زندیه ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شریعتی روز های زوج ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1483 سعیده حیدری مقدم ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1482 سعیده حیدری مقدم ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1474 فرهاد کوهپائی ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب پنجشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1485 در حال بررسی ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ کرج شنبه, چهارشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1484 آلا پاک عقیده ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهر رشت یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1489 سرلی گراگوسیان ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1488 سرلی گراگوسیان ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1487 حسین قانع ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1486 حسین قانع ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1492 حسین قانع ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1491 حسین قانع ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1497 طلیعه حسینی ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1498 طلیعه حسینی ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1490 سینا ولی زاده ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب پنجشنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
PB1500 فرزانه مخلصی ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1499 فرزانه مخلصی ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1496 نازنین متقی ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ شریعتی روز های زوج ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1495 نازنین متقی ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی روز های زوج ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
PB1494 نازنین متقی ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شریعتی روز های زوج ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
نوروز | PBN68 فرهاد کوهپائی ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب شنبه, یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
نوروز | PBN67 سرلی گراگوسیان ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب شنبه, یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه, ۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت

لیست دوره های آموزشی سطح : PRE 1+2

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه وضعیت
P510 مارال خاطری ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ۱۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P513 ادنا یگانی ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P515 فرهاد کوهپائی ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P514 فرهاد کوهپائی ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P519 شکوفه طالبی طاهر ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P521 فرزانه مخلصی ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P520 صبا حبیبی ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P524 آزاده حیدری مقدم ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P527 سحر احمدی ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P523 سینا عباس نژاد ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P522 مریم کوشافر ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ۱۳۹۹/۰۱/۲۴ ۱۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P525 نیلوفر رجبی ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P526 زهرا زندیه ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P529 مائده جلال خواه ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P528 مائده جلال خواه ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P533 پریسا بروجردی ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
P532 ساناز رستمی ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
P534 اکبر ابراهیم زاد ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
P535 حسین شاهوار ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
P536 فرهاد کوهپائی ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
P537 فرهاد کوهپائی ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
P539 مارال خاطری ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۱۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
P538 ادنا یگانی ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره

لیست دوره های آموزشی سطح : IELTS

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه وضعیت
I1125 محسن خاکی ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی شنبه, ۱۱,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1146 دکتر امید استاد ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهر رشت شنبه, چهارشنبه, ۱۱,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1150 مهدی مرتضایی ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی جمعه, ۱۱,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1148 مهدی ذاکر ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۱۱,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1144 دکتر علیرضا اکباتانی ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۱۱,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1152 مهشید رازدار ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۱۱,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1151 مرتضی رفیعی ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۱۱,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1149 سعید رضایی ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۱۱,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1154 رسا رضا نیا ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۱۱,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1153 افشین معینی ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۱۱,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1155 مهدی مرتضایی ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۱۱,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1157 عیسی عطاردی ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۱۱,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1159 رسا رضا نیا ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۱۱,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1156 مهدی مرتضایی ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی روز های زوج ۱۱,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1160 میلاد کاشانی ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۱۱,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1158 افشین معینی ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی شنبه, دوشنبه, ۱۱,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1166 مهدی ذاکر ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شهرک غرب روز های زوج ۱۱,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1162 حامد محمدی ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۱۱,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1164 سعید رضایی ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۱۱,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1167 دکتر علیرضا اکباتانی ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ جردن روز های زوج ۱۱,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1169 پژمان علی اکبر زاده ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۱۱,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1165 عیسی عطاردی ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن شنبه, چهارشنبه, ۱۱,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1161 سعید رضایی ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۱۱,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
I1170 مهشید رازدار ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۱۱,۲۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
I1168 دکتر علیرضا اکباتانی ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ جردن یکشنبه, سه شنبه, ۱۱,۲۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
I1174 سعید رضایی ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی یکشنبه, سه شنبه, ۱۱,۲۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
I1173 مهدی ذاکر ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, سه شنبه, ۱۱,۲۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
I1171 محسن خاکی ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۱۳۹۹/۰۳/۲۲ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی پنجشنبه, ۱۱,۲۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
I1175 علیرضا اعرابی ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ کرج شنبه, چهارشنبه, ۱۱,۲۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
I1172 محسن خاکی ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شریعتی شنبه, ۱۱,۲۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
I1176 عیسی عطاردی ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۱۱,۲۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
نوروز | IN418 احسان اسروش ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب شنبه, یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه, ۹,۶۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
نوروز | IN417 مهدی مرتضایی ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب شنبه, یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه, ۹,۶۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت

لیست دوره های آموزشی سطح : IELTS Workshops

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه وضعیت
Writing-345.Task 2 محسن خاکی ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۱۰:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی دوشنبه, ۵,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Speaking -299 نسیم خالقی ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ ۱۷:۰۰ الی ۲۰:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, ۴,۹۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Speaking -300 نسیم خالقی ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ۱۷:۰۰ الی ۲۰:۰۰ شهرک غرب دوشنبه, ۴,۹۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Speaking -301 نسیم خالقی ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۱۷:۰۰ الی ۲۰:۰۰ شهرک غرب سه شنبه, ۴,۹۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Writing-356.Task 2 رسا رضا نیا ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ شهرک غرب شنبه, ۵,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Speaking PREMIUM -212 محسن خاکی ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۱۴:۰۰ الی ۱۷:۰۰ شریعتی چهارشنبه, ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Common English Idioms-105 دکتر مریم احمدی ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ شهرک غرب پنجشنبه, ۱,۵۶۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Writing-357.Task 2 محسن خاکی ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب شنبه, ۵,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Writing-353.Task1 Academic محمد سهروردی نیا ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شریعتی شنبه, ۳,۲۹۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Speaking -304 محسن خاکی ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب شنبه, ۴,۹۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Reading-221 محسن خاکی ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, ۴,۷۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Listening-294 رسا رضا نیا ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ۱۶:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شهرک غرب دوشنبه, ۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Writing-355.Task 2 محمد سهروردی نیا ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب سه شنبه, ۵,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Writing PREMIUM -411.Academic پژمان علی اکبر زاده ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ۱۴:۰۰ الی ۱۶:۳۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Writing-358.Task 2 محمد سهروردی نیا ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ جردن چهارشنبه, ۵,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Listening-295 رسا رضا نیا ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ ۱۶:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شهرک غرب پنجشنبه, ۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Writing-354.Task1 Academic محمد سهروردی نیا ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شریعتی شنبه, ۳,۲۹۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Speaking -306 پژمان علی اکبر زاده ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی شنبه, ۴,۹۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Reading-222 امیر علی منفرد ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۱۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, ۴,۷۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Writing-359.Task 2 محسن خاکی ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ۱۸:۰۰ الی ۲۰:۳۰ شهرک غرب یکشنبه, ۵,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Speaking -307 محسن خاکی ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۱۸:۰۰ الی ۲۰:۳۰ شهرک غرب سه شنبه, ۴,۹۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Speaking -305 پژمان علی اکبر زاده ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی چهارشنبه, ۴,۹۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Writing-362.Task 2 رسا رضا نیا ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب چهارشنبه, ۵,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Writing-360.Task 2 پژمان علی اکبر زاده ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ ۱۰:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی پنجشنبه, ۵,۲۷۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری
Writing-361.Task 2 محمد سهروردی نیا ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, ۵,۲۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Speaking -308 محسن خاکی ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ ۱۷:۰۰ الی ۲۰:۳۰ شریعتی دوشنبه, ۴,۹۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Writing-363.Task1 Academic محسن خاکی ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شهرک غرب سه شنبه, ۳,۲۹۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Listening-296 محسن خاکی ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ۱۰:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی چهارشنبه, ۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Speaking -310 پژمان علی اکبر زاده ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب چهارشنبه, ۴,۹۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Speaking -309 پژمان علی اکبر زاده ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ شهرک غرب شنبه, ۴,۹۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Speaking PREMIUM -213 محسن خاکی ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ۱۳:۳۰ الی ۱۶:۳۰ شریعتی دوشنبه, ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Speaking -312 سینا عباس نژاد ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ ۱۵:۰۰ الی ۱۹:۰۰ جردن شنبه, ۴,۹۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Speaking -311 سینا عباس نژاد ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ ۱۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن شنبه, ۴,۹۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Listening-297 محسن خاکی ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۱۰:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی یکشنبه, ۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Reading-223 محسن خاکی ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۱۳۹۹/۰۱/۲۶ ۱۰:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی سه شنبه, ۴,۷۵۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Writing PREMIUM -412.Academic پژمان علی اکبر زاده ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ ۱۴:۰۰ الی ۱۶:۳۰ شهرک غرب شنبه, چهارشنبه, ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Writing-364.Task 2 رسا رضا نیا ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ شهرک غرب شنبه, ۵,۲۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Listening-298 رسا رضا نیا ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ۱۶:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شهرک غرب دوشنبه, ۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Listening-299 رسا رضا نیا ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ۱۶:۰۰ الی ۱۹:۰۰ شهرک غرب پنجشنبه, ۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Speaking -313 نسیم خالقی ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ ۱۷:۰۰ الی ۲۰:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, ۴,۹۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
Speaking -314 نسیم خالقی ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ ۱۷:۰۰ الی ۲۰:۰۰ شهرک غرب دوشنبه, ۴,۹۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
Writing-365.Task 2 محسن خاکی ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ ۱۰:۰۰ الی ۱۳:۰۰ شریعتی دوشنبه, ۵,۲۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
Speaking -315 نسیم خالقی ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ ۱۷:۰۰ الی ۲۰:۰۰ شهرک غرب سه شنبه, ۴,۹۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
Reading-224 امیر علی منفرد ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ ۱۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰ شهرک غرب یکشنبه, ۴,۷۵۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره
Speaking PREMIUM -214 محسن خاکی ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ ۱۴:۰۰ الی ۱۷:۰۰ شریعتی چهارشنبه, ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت

لیست دوره های آموزشی سطح : کارگاه یک روزه (ظرفیت ۶۰ نفر)

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه وضعیت
BC131(نکات کلیدی مهارت اسپیکینگ) محسن خاکی ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۰۹:۰۰ الی ۱۵:۰۰ جردن جمعه, ۹۷۰,۰۰۰ ریال اتمام دوره
BC132(نکات کلیدی لیسنینگ) رسا رضا نیا ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ۰۹:۰۰ الی ۱۵:۰۰ جردن جمعه, ۹۷۰,۰۰۰ ریال اتمام ظرفیت
BC133 (نکات کلیدی مهارت ریدینگ) سعید رضایی ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ جردن جمعه, ۸۷۰,۰۰۰ ریال رزرو دوره

لیست دوره های آموزشی سطح : IELTS Teacher Education

کد استاد تاریخ برگزاری کلاس ساعت محل برگزاری روز های برگزاری هزینه وضعیت
ITE237 دکتر ایمان موسوی ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ۰۹:۳۰ الی ۱۴:۳۰ شهرک غرب دوشنبه, ۱۳,۴۵۰,۰۰۰ ریال در حال برگزاری