زبان آموز گرامی: لطفاً راهنمای آزمون تعیین سطح در این صفحه را با دقت مطالعه فرمایید.


آزمون مورد نظر خود را با توجه به تاریخ و ساعت مربوطه انتخاب کرده و بر روی دکمه رزرو صندلی کلیک نمایید.


چنانچه از انتخاب خود اطمینان دارید به مرحله بعد بروید تا آزمون تعیین سطح شما با موفقیت رزرو شود.


توضیح مهم: پس قطعی شدن زمان رزرو آزمون تعیین سطح ، امکان رزرو مجدد آزمون تعیین سطح تا سه هفته پس از زمان اولین رزرو به صورت سیستمی وجود نخواهد داشت. (حتی در صورت عدم حضور زبان آموز) لذا در انتخاب ساعت و روز آزمون نهایت دقت را مبذول فرمایید.


در صورت وجود هر گونه ابهام و سوالی قبل از تکمیل فرایند بین ساعات 8 الی 20 با شماره 02128318 تماس حاصل فرمایید.


روز های آزمون تعیین سطح
روز ساعت آزمون شعبه
روز دوشنبه - ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ساعت ۱۵:۰ جردن رزرو صندلی در آزمون
روز سه شنبه - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۵:۰ جردن رزرو صندلی در آزمون
روز سه شنبه - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۶:۳۰ جردن رزرو صندلی در آزمون
روز چهارشنبه - ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ ساعت ۱۵:۰ جردن رزرو صندلی در آزمون
روز چهارشنبه - ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ ساعت ۱۶:۳۰ جردن رزرو صندلی در آزمون
روز جمعه - ۱۳۹۶/۱۱/۱۳ ساعت ۱۰:۰ جردن رزرو صندلی در آزمون
روز شنبه - ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ ساعت ۱۵:۰ جردن رزرو صندلی در آزمون
روز یکشنبه - ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ ساعت ۱۵:۰ جردن رزرو صندلی در آزمون